Rozproszone systemy operacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozproszone systemy operacyjne"

Transkrypt

1 Rozproszone systemy operacyjne Anna Kobusińska Literatura 1. J. Bacon, Concurrent Systems-An Integrated Approach to Operating Systems, Addison Wesley, J. Brzeziński, Ocena stanu globalnego w systemach rozproszonych, OWN R. Guerraoui, L. Rodrigues, Reliable Distributed Programming, Springer-Verlag, Berlin, K. M. Chandy, J. Misra, Parallel Program Design, A Foundation, Addison Wesley, A. Gościński, Distributed Operating Systems, The Logical Design, Addison Wesley, J.M. Helary, M. Raynal, Synchronization and Control of Distributed Systems and Programs, John Wiley & Sons, K. Hwang, F. Briggs, Computer Architecture and Parallel Processing, McGraw Hill, J.Jaja, An Introduction to Parallel Algorithms, Addison Wesley, A.D. Kshemkalyani, M. Singhal, Distributed Computing Primciples, Algorithms, and Systems, Cambridge University Press, Cambridge, N. Lynch, Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., S.J. Müllender, Distributed Systems, ACM Press, M. Raynal, Ditributed Algorithms and Protocols, John Wiley & Sons, M. Singhal, N.G. Shivaratri, Advanced Concepts in Operating Systems Distributed, Database, and Multiprocessor Operating Systems, McGraw Hill, A. Tanenbaum, M. van Steen, Distributed Systems. Principles and Paradigms,Prentice Hall, G.Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, portal na temat przetwarzania rozproszonego strona edukacyjna na temat systemów rozproszonych krótka charakterystyka największych projektów DC (2) 1

2 Rozwój technologiczny Postęp w ostatnim półwieczu 10 mln dolarów, 1 instrukcja na sekundę 1000 dolarów, 100 mln instrukcji na sekundę razy lepszy współczynnik cena/efektywność sieci komputerowe LAN i WAN (3) Definicja systemu rozproszonego System rozproszony zestaw niezależnych komputerów, sprawiający na jego użytkownikach wrażenie jednego, logicznie zwartego systemu. Aspekty sprzęt: maszyny są autonomiczne oprogramowanie: wrażenie pojedynczego systemu (4) 2

3 Cechy systemów rozproszonych Ukrycie przed użytkownikami: różnic pomiędzy poszczególnymi komputerami sposobów komunikowania się komputerów wewnętrznej organizacji systemu rozproszonego Jednolity i spójny interfejs dla użytkownika niezależnie od czasu i miejsca interakcji Łatwość rozszerzania (skalowania) (5) Architektura systemu rozproszonego Rozbudowa własności lokalnych systemów operacyjnych (SO) Usługi dla aplikacji rozproszonych Oprogramowanie warstwy pośredniej (ang. middleware) (6) 3

4 Cele systemów rozproszonych Łatwe połączenie użytkownik-zasoby Ukrywanie faktu rozproszenia zasobów Otwartość Skalowalność (7) Łączenie użytkowników i zasobów Ekonomia: współdzielony dostęp do zasobów jest tańszy drukarki specjalizowane komputery szybkie pamięci bazy danych zdalne dokumenty Bezpieczeństwo (8) 4

5 Przezroczystość (I) System przezroczysty (transparentny, ang. transparent) sprawia wrażenie systemu scentralizowanego (dla użytkowników i aplikacji). Przezroczystość dostępu (ang. access transparency) ujednolicanie metod dostępu do danych i ukrywanie różnic w reprezentacji danych. (9) Przezroczystość (II) Przezroczystość położenia (ang. location transparency) użytkownicy nie mogą określić fizycznego położenia zasobu (np. na podstawie jego nazwy czy identyfikatora). Przezroczystość wędrówki (ang. migration transparency) można przenosić zasoby pomiędzy serwerami bez zmiany sposoby odwoływania się do nich. Przezroczystość przemieszczania (ang. relocation transparency) zasoby mogą być przenoszone nawet podczas ich używania. (10) 5

6 Przezroczystość (III) Przezroczystość zwielokrotniania (ang. replication transparency) ukrywanie przed użytkownikami faktu zwielokrotniania (replikacji) zasobów. Przezroczystość współbieżności (ang. concurrency transparency) możliwość współbieżnego przetwarzania danych nie powodująca powstawania niespójności w systemie. (11) Przezroczystość (IV) Przezroczystość awarii (ang. failure transparent) maskowanie przejściowych awarii poszczególnych komponentów systemu rozproszonego. Przezroczystość trwałości (ang. persistence transparency) maskowanie sposobu przechowywania zasobu (pamięć ulotna, dysk). Kompromis pomiędzy dużym stopniem przezroczystości a efektywnością systemu. (12) 6

7 Otwartość systemów rozproszonych Usługi zgodne ze standardowymi regułami opisującymi ich składnię i semantykę przykład: protokoły komunikacyjne w sieciach komputerowych Specyfikacja usług poprzez interfejsy język opisu interfejsu (ang. Interface Definition iti Language) ) Specyfikacje muszą być zupełne (kompletne) i neutralne zdolność do współdziałania (ang. interoperability) przenośność (ang. portability) (13) Systemy elastyczne Systemy elastyczne łatwość konfiguracji łatwość rekonfiguracji (np. wymiana poszczególnych komponentów) Organizacja systemu rozproszonego projekt monolityczny logiczne wydzielenie składowych podział na autonomiczne komponenty (koszt: wydajność) oddzielenie polityki od mechanizmu (14) 7

8 Skalowalność Wymiary skalowalności skalowalność pod względem rozmiaru decentralizacja: danych, usług i algorytmów skalowalność geograficzna skalowalność pod względem administracyjnym Algorytmy zdecentralizowane brak informacji globalnej decyzje na podstawie informacji lokalnych odporność na awarie pojedynczych maszyn brak założeń dot. istnienia globalnego zegara (15) Problemy związane z konstrukcją systemów rozproszonych optymalne zrównoleglenie algorytmów przetwarzania ocena poprawności i efektywności algorytmów rozproszonych alokacja zasobów rozproszonych synchronizacja procesów ocena globalnego stanu przetwarzania realizacja zaawansowanych modeli przetwarzania niezawodność bezpieczeństwo (16) 8

9 Motywy różnorodność otwartych t problemów związanych z konstrukcją i zarządzaniem systemami rozproszonymi ogromne rzeczywiste zapotrzebowanie na systemy rozproszone dostępność środków technicznych i praktyczne możliwości ś i realizacji systemów rozproszonych (17) Klasy zastosowań Aplikacje wykorzystujące przetwarzanie rozproszone na wielu jednostkach obliczeniowych i (ang. distributed ib t d supercomputing) Aplikacje wymagające dużej przepustowości (ang. high throughput) Aplikacje na żądanie (ang. on demand) Aplikacje intensywnie przetwarzające dane (ang. data intensive) Aplikacje umożliwiające współpracę (ang. collaborative) (18) 9

10 GRID A computational grid is a hardware and software infrastructure t that t provides dependable, d consistent, pervasive, and inexpensive access to high-end computational capabilities / Ian Foster / (19) GRID cechy dependable consistent pervasive inexpensive usługa wiarygodna użytkownicy żądają pewności, że otrzymają przewidywalny, nieprzerwany poziom wydajności dzięki różnym elementom tworzącym GRID. usługa spójna potrzebny jest standardowy serwis, dostępny poprzez standardowe interfejsy, pracujący ze standardowymi parametrami. usługa powszechnie dostępna (wszechobecna) usługa zawsze powinna być dostępna, niezależnie od tego gdzie znajduje się użytkownik tej usługi. usługa relatywnie tania (opłacalna) dostęp do usługi powinien być relatywnie tani, tak by korzystanie z takiej usługi było atrakcyjne także z ekonomicznego punktu widzenia. (20) 10

11 Co GRID powinien umożliwiać rozproszenie geograficzne zasobów obsługiwać heterogeniczność sprzętową i programową być połączony poprzez heterogeniczną sieć korzystać z ogólnie dostępnych, standardowych protokołów i interfejsów być odporny na zawodny sprzęt pozwalać ć na zmianę dynamiki dostępu do sprzętu zrzeszać różne organizacje ( wirtualne ) z ich własnymi politykami bezpieczeństwa i dostępu do zasobów (21) Cloud computing Chmura obliczeniowa (ang. cloud) to zbiór zasobów wraz z oprogramowaniem, zarządzanych i udostępnianych z użyciem usług przez dostawcę. Typowa charakterystyka: skalowalne, dostępne na żądanie napędzane ekonomią, nie standardami; pay-as-you-go łatwe w użyciu dostępne dla wielu użytkowników z pomocą wirtualizacji (22) 11

12 Cloud computing możliwości i ryzyko płacisz za tyle ile używasz eliminacja kosztów inwestycyjnych yyjy infrastruktury ryzyka y automatyzacja zarządzania przez dostawcę, automatyzacja użycia przez użytkownika (skalowalność na żądanie itp.) iluzja dostępu do nieskończonej puli zasobów dostępnych na żądanie; dowolne zastosowania gdzie są moje dane? nad czym mam kontrolę? co jeśli jeden dostawca nie działa?... (23) Przykładowe projekty przetwarzania rozproszonego SETI FreeDB.org Cure Cancer Fight Anthrax Prime Numbers Distributed.net GIMPS The Internet Movie Database The Distributed Chess Project Wikipedia Dmoz Open Directory Project ClimatePrediction.net Lifemapper (24) 12

13 Rozproszony system informatyczny Rozproszony system informatyczny obejmuje: środowisko przetwarzania rozproszonego węzły, łącza zbiór procesów rozproszonych zbiór procesów sekwencyjnych realizujących wspólne cele przetwarzania (25) Środowisko przetwarzania rozproszonego Środowisko przetwarzania rozproszonego jest zbiorem N autonomicznych jednostek przetwarzających N i (węzłów), zintegrowanych siecią komunikacyjną (środowiskiem komunikacyjnym, łączami komunikacyjnymi, łączami transmisyjnymi). (26) 13

14 Komunikacja w środowisku przetwarzania rozproszonego Komunikacja między węzłami możliwa jest tylko przez transmisję pakietów informacji (wiadomości, komunikatów) łączami komunikacyjnymi. (27) Zegary w środowisku przetwarzania rozproszonego Jednostki przetwarzające realizują przetwarzanie z prędkością ę ą narzucaną przez lokalne zegary. zegary są niezależne węzły działają asynchronicznie. zegary są zsynchronizowane lub istnieje wspólny zegar globalny dla wszystkich węzłów węzły działają synchronicznie. (28) 14

15 Węzeł Jednostka przetwarzająca N i N (węzeł) jest elementem środowiska przetwarzania rozproszonego obejmującym: procesor lokalną pamięć operacyjną interfejs komunikacyjny (29) Łącze komunikacyjne Łącze komunikacyjne jest elementem umożliwiającym transmisję informacji między interfejsami odległych węzłów. Wyróżnia się łącza jedno- i dwu-kierunkowe. (30) 15

16 Bufory łącza Łącza są wyposażone w bufory o określonej pojemności (ang. links capacity). Jeżeli łącze nie posiada buforów (jego pojemność jest równa zero), to mówimy o łączu nie buforowanym, w przeciwnym razie o buforowanym. (31) Kolejność odbierania komunikatów Łącze FIFO kolejność odbierania komunikatów wysyłanych z danego węzła jest zgodna z kolejnością ich wysyłania Łącze nonfifo w przeciwnym przypadku (32) 16

17 Niezawodność łącza Łącza mogą gwarantować również, w sposób niewidoczny dla użytkownika, że żadna wiadomość nie jest tracona, duplikowana lub zmieniana są to tzw. łącza niezawodne (ang. reliable, lossless, duplicate free, error free, uncorrupted, no spurious). (33) Czas transmisji Czas transmisji w łączu niezawodnym (ang. transmission delay, in-transit time) może być ograniczony lub jedynie określony jako skończony lecz nieprzewidywalny. (34) 17

18 Struktura środowiska przetwarzania Często przedstawiana jako graf: G = V, A wktórym: wierzchołki grafu V i V reprezentują jednostki przetwarzające N i N, krawędzie (V i, V j ) A, A V V, grafu niezorientowanego lub łuki V i, V j A grafu zorientowanego, reprezentują odpowiednio łącza dwu- lub jedno-kierunkowe. (35) Przykłady topologii (36) 18

19 Przetwarzanie rozproszone Procesem rozproszonym (przetwarzaniem rozproszonym) nazywamy współbieżne i skoordynowane (ang. concurrent and coordinated) wykonanie w środowisku rozproszonym zbioru P procesów sekwencyjnych P 1, P 2, P 3,..., P n współdziałających w realizacji wspólnego celu przetwarzania. (37) Proces sekwencyjny Nieformalnie, każdy proces sekwencyjny jest działaniem wynikającym z wykonywania w pewnym środowisku (kontekście) programu sekwencyjnego (algorytmu sekwencyjnego), który składa się zciągu operacji (instrukcji, wyrażeń) atomowych (nieprzerywalnych). (38) 19

20 Klasy operacji Wyróżnia się dwie podstawowe klasy operacji: wewnętrzne (ang. internal) odnoszą się tylko do zmiennych lokalnych programu komunikacyjne (ang. communication) odnoszą się do środowiska i dotyczą komunikatów (ang. messages) ) oraz kanałów (ang. channels) ) (39) Kanał - definicja Kanał jest obiektem (zmienną) skojarzonym z uporządkowaną parą procesów P i,p j, modelującym jednokierunkowe łącze transmisyjne. Typem tego obiektu jest zbiór wiadomości, którego rozmiar nazywany jest pojemnością kanału. (40) 20

21 Kanały incydentne, wejściowe i wyjściowe Kanałł skojarzony z parą procesów P i, P j, oznaczamy przez C i,j oraz nazywamy kanałem incydentnym z procesem P i i z procesem P j. Ponadto, kanał C i,j nazywamy kanałem wyjściowym procesu P i oraz kanałem wejściowym procesu P j. P i P j C i,j (41) Zbiory kanałów Zbiór kanałów wejściowych i wyjściowych tego procesu odpowiednio przez C IN OUT i i C i. Zbiór wszystkich kanałów incydentnych procesu P i oznaczymy przez C i. Tak więc: C i = C i IN C i OUT (2.1) C i IN C i OUT (42) 21

22 Zbiory procesów sąsiednich Zbiór sąsiednich procesów wejściowych procesu P i P IN i = {P j : P j, P i C IN i } (2.2) 2) Zbiór sąsiednich procesów wyjściowych procesu P i P OUT i = {P j : P i,p j C OUT i } (2.3) P OUT i P i IN (43) Stan kanału Przez stan L ij i,j kanału C ij i,j rozumieć będziemy zbiór, lub uporządkowany zbiór, wiadomości wysłanych przez proces P i lecz jeszcze nie odebranych przez proces P j. (44) 22

23 Modelowanie opóźnienia w kanale W celu modelowania w kanale opóźnień komunikacyjnych, w zbiorze wiadomości L i,j wyróżnia się dwa rozłączne podzbiory: zbiór wiadomości transmitowanych L i,j T (ang. in-transit) zbiór wiadomości dostępnych L A ij i,j (ang. available, arrived, ready) Oczywiście, w każdej chwili L i,j = L i,jt L i,j A (2.4) (45) Stan kanału przykład L ij i,j L A ij i,j L i,j T P i C i,j P j (46) 23

24 Predykaty opisujące stan kanału empty(c i,j ) in-transit(c i,j ) available(c i,j ) i,j (47) Predykat empty empty(c i,j ) L i,j = (2.5) P i C i,j P j (48) 24

25 Predykat in-transit in-transit(c i,j ) L T i,j (2.6) P i C i,j P P j (49) Predykat available available(c i,j ) L A i,j (2.7) P i C i,j P j (50) 25

26 Indywidualne operacje komunikacyjne (1) send(p i,p j,m) Efektem wykonania tej operacji jest umieszczenie wiadomości M w kanale C i,j, a więc wykonanie podstawienia L ij i,j := L ij i,j {M} (2.8) (51) Indywidualne operacje komunikacyjne (2) receive(p i, P j, inm) Jeżeli kanał C i,j nie jest pusty i pewna wiadomość M jest bezpośrednio dostępna (available(c i,j ) ma wartość True), to efektem wykonania tej operacji jest pobranie wiadomości M z kanału C i,j, a więc wykonanie podstawienia: L i,j := L i,j \{M} oraz inm := M (2.9) (52) 26

27 Grupowe operacje komunikacyjne (1) send(p R i, P ir, M) Efektem wykonania tej operacji jest umieszczenie wiadomości we wszystkich kanałach C i,j,takichże P j P ir,awięc podstawienie dla wszystkich tych kanałów: L i,j := L i,j {M} (2.10) (53) Grupowe operacje komunikacyjne (2) receive(p S js, P j, sinm) Efektem wykonania operacji receive(p js, P j, sinm) jest atomowe pobranie wiadomości M i od procesów P i P js i umieszczanie ich w sinm. Tym samym, dla każdego procesu P i P js, wykonywane jest kolejno podstawienie L i,j := L i,j \ {M i } oraz sinm := sinm {M i } (2.11) (54) 27

28 Rodzaje komunikacji Kanały o niezerowej pojemności umożliwiają realizację operacji następujących typów komunikacji: nieblokowanej blokowanej (55) Komunikacja synchroniczna W komunikacji synchronicznej, nadawca i odbiorca są blokowani aż odpowiedni odbiorca odczyta przesłaną do niego wiadomość (ang. rendez-vous). send( ) receive( ) P i P j (56) 28

29 Komunikacja asynchroniczna W przypadku komunikacji asynchronicznej, nadawca lub odbiorca komunikuje się w sposób nieblokowany. send( ) receive( ) P i P j (57) Stan procesu (1) Stan S i (t) procesu w chwili t czasu lokalnego jest w ogólności zbiorem wartości wszystkich zmiennych lokalnych skojarzonych z procesem w chwili t oraz ciągów wiadomości wysłanych (wpisanych) do incydentnych kanałów wyjściowych i ciągów wiadomości odebranych z incydentnych kanałów wejściowych do chwili t. (58) 29

30 Stan procesu (2) Dla każdego t,, S i i( (t) S i.wceluuproszczenia notacji, j, zależność stanu od czasu można przyjąć za domyślną i jeśli nie prowadzi to do niejednoznaczności, oznaczać stan w pewnej chwili t przez S i. Zbiór S i0 jest zbiorem stanów początkowych, których wartości są zadawane wstępnie, bądź są wynikiem zajścia wyróżnionego zdarzenia inicjującego E i0. (59) Definicja zdarzenia Zdarzenie E k ik odpowiada d unikalnemu wykonaniu operacji atomowej, zmieniającemu stan S i procesu i ewentualnie stan incydentnych z procesem kanałów C i,j lub C j,i. Jeżeli operacja odpowiadająca zdarzeniu została wykonana, to powiemy, że zdarzenie zaszło. (60) 30

31 Klasy zdarzeń e_send e_receive e_internal (61) Zdarzenie e_send e_send (P i, P j, M) zachodzi w procesie P i, w wyniku wykonania przez ten proces operacji send(p i, P j, M) e_send (P i,p ir, M) zachodzi w procesie P i, w wyniku wykonania przez ten proces operacji send(p i, P ir, M) (62) 31

32 Zdarzenie e_receive e_receive (P i, P j, M) zachodzi w procesie P j, gdy P j wykonał operację receive(p i,p j,inm), a odczytana do zmiennej lokalnej inm wiadomość M pochodziła od procesu P i e_receive (P js, P j, M js ) zachodzi w procesie P j, gdy P j wykonał operację receive(p S js, P j, sinm), a odczytane do zmiennej lokalnej sinm wiadomości M i M S j pochodzą od procesów P i P S j (63) Zdarzenie e_internal e_internal (P i ) zachodzi gdy proces P i wykonał operację, która nie zmienia stanu jego kanałów incydentnych. Do zdarzeń lokalnych zalicza się między innymi zdarzenia: e_init(p i, S ik ) które nadaje procesowi P j stan S k i (w szczególności stan początkowy) e_stop(p i ) które kończy wykonywanie procesu (64) 32

33 Dostępność wiadomości Dostępność wiadomości utożsamiać można z zajściem zdarzeń w środowisku komunikacyjnym: zdarzenie dostarczenia wiadomości M e_deliver(p i,p j,m) zdarzenia nadejścia wiadomości M e_arrive(p i,p j,m) Przez P ja oznaczać będziemy zbiór procesów, których wiadomości dotarły isą dostępne dla P j. (65) Funkcja tranzycji Funkcja tranzycji F i S i E i S i opisuje reguły zmiany stanu S na S wwynikuzajścia zdarzenia E. Elementy S, E, S 2 F i nazwiemy tranzycjami lub krokami. W zależności od zachodzącego zdarzenia E, tranzycję nazwiemy odpowiednio tranzycją wejścia, wyjścia lub lokalną. l (66) 33

34 Zdarzenia dopuszczalne Funkcja tranzycji dopuszcza możliwość zajścia zdarzenia E tylko w tych stanach S, dla których S, E, S 2 F i. Dlatego też, w wypadku gdy S, E, S 2 F i, powiemy że zdarzenie jest dopuszczalne (ang. allowed) w stanie S. Wprowadzimy też predykat allowed(e) oznaczający, że w danej chwili zdarzenie E jest dopuszczalne. (67) Zdarzenia gotowe Oprócz czynnika wewnętrznego (stanu procesu), zajście zdarzenia może być dodatkowo uwarunkowane stanem kanałów wejściowych (środowiska). Jeśli zdarzenie może zajść ze względu na warunki zewnętrzne (stan kanałów), to powiemy że zdarzenie jest przygotowane lub gotowe (ang. ready). Fakt gotowości zdarzenia E w danej chwili wyrażać będzie predykat ready(e). (68) 34

35 Predykat enable Predykat enable(e), oznacza, że zdarzenie jest aktywne, czyli jednocześnie gotowe i dopuszczalne. Stąd też: enable(e) ready(e) allowed(e) (2.14) (69) Procesy zakończone, wstrzymane Powiemy, że proces P i jest w stanie końcowym S ie,jeżeli zbiór zdarzeń ń dopuszczalnych w tym stanie jest pusty. Jeżeli natomiast niepusty zbiór zdarzeń dopuszczalnych zawiera wyłącznie zdarzenia odbioru i żadne z tych zdarzeń nie jest aktywne (gotowe), to powiemy że proces jest wstrzymany (zablokowany). (70) 35

36 Procesy aktywne, pasywne Proces wstrzymany lub zakończony nazwiemy pasywnym. Przez proces aktywny będziemy natomiast rozumieć proces, który nie jest pasywny. Przyjmujemy, że w każdej chwili t stan procesu P i reprezentuje zmienna logiczna passive i, przyjmująca wartość True, gdy proces P i jest pasywny False, gdy proces P i jest aktywny (71) Proces aktywny Aktywny proces P i (passive i =False) może wysyłać i odbierać wiadomości, wykonywać tranzycje lokalne, a więc potencjalnie może również spontanicznie (w dowolnej chwili) zmienić swój stan na pasywny. (72) 36

37 Proces pasywny W stanie pasywnym procesu P i (passive i =True) dopuszczalne są natomiast co najwyżej zdarzenia odbioru. Zmiana stanu procesu z pasywnego na aktywny uwarunkowana jest osiągnięciem gotowości przez choćby jedno z dopuszczalnych zdarzeń odbioru, czyli spełnieniem tak zwanego warunku uaktywnienia. (73) Warunek uaktywnienia Warunek uaktywnienia (ang. activation condition) procesu P i związany jest ze zbiorem warunkującym D i, zbiorem P ia, oraz predykatem activate i (X). (74) 37

38 Zbiór warunkujący Zbiór warunkujący (ang. dependent set), jest sumą mnogościową zbiorów P S i wszystkich zdarzeń odbioru dopuszczalnych w danej chwili. (75) Predykat activate Predykat activate i (X) zdefiniowany jest w sposób następujący: i 1. jeżeli X = D i,toactivate i (X)=True 2. jeżeli X =, toactivate i (X)=False 3. jeżeli X D i i X, to: activate i (X) X :: X X X (P ia =X ( passive i passive i )) (2.15) gdzie passive i passive i oznacza, że pasywny proces P i zmieni swój stan na aktywny w skończonym, choć nieprzewidywalnym czasie. (76) 38

39 Predykat ready Warunek uaktywnienia procesu P i formalnie wyraża predykat ready i (X): ready i (X) (P ia X ) activate i (X) (2.17) Gdy proces jest uaktywniany, to wiadomości, których dostarczanie doprowadziło do spełnienia warunku uaktywnienia, i są atomowo pobierane z buforów wejściowych i dalej przetwarzane. (77) Modele żądań model jednostkowy model AND model OR podstawowy model kspośród r model OR-AND dysjunkcyjny j model k spośródś r model predykatowy (78) 39

40 Model jednostkowy W modelu jednostkowym warunkiem uaktywnienia i pasywnego procesu jest przybycie wiadomości od jednego, ściśle określonego nadawcy. D i W tym przypadku D i = 1, dla każdego naturalnego i, 1 i n. Model ten odpowiada szerokiej klasie systemów, w których procesy żądają kolejno po jednym tylko zasobie. (79) Model AND W modelu AND proces pasywny staje się aktywnym, jeżeli dotarły wiadomości od wszystkich procesów tworzących zbiór warunkujący. Model ten nazywany jest również modelem zasobowym. D i (80) 40

41 Model OR W modelu OR do uaktywnienia procesu wystarczy jedna wiadomość od któregokolwiek z procesów ze zbioru warunkującego. Model ten nazywany jest również modelem komunikacyjnym. D i (81) Podstawowy model k spośród r W podstawowym modelu k spośród r, z pasywnym procesem P i skojarzony jest zbiór warunkujący D i, liczba naturalna k i, 1 k i D i, oraz liczba r i = D i. W modelu tym proces staje się aktywny tylko wówczas, gdy uzyska wiadomości od co najmniej k i różnych procesów ze zbioru warunkującego D i. (82) 41

42 Podstawowy model k spośród r przykład D i r i =5 k i =2 (83) Model OR-AND W modelu OR-AND zbiór warunkujący D i pasywnego procesu P i jest zdefiniowany jako D i1 D i2... D qi i, gdzie dla każdego naturalnego u, 1 u q i, D iu P. Proces staje się aktywny po otrzymaniu wiadomości od każdego z procesów tworzących zbiór D i1 lub od każdego z procesów tworzących zbiór D 2 i2 lub... lub od każdego z procesów tworzących zbiór D i qi. (84) 42

43 Model OR-AND przykład D i 1 D i 2 D i 3 (85) Model predykatowy W modelu predykatowym, dla każdego pasywnego procesu P i ze zbiorem warunkującym D i określony jest predykat activate i (X), gdzie X P. Jak łatwo zauważyć, stosownie definiując predykat activate i i( (X) można oczywiście uzyskać wszystkie wcześniej omówione modele żądań. (86) 43

44 Relacja poprzedzania zdarzeń (1) Oznaczmy przez a relację poprzedzania (ang. happen before, causal precedence, happened before) ) zdefiniowanąą na zbiorze Λ w następujący sposób: 1) i = j k < l, lub 2) i j oraz E ik jest zdarzeniem e_send(p i, P j, M) wysłania wiadomości M, a zdarzenie E jl jest zdarzeniem e_receive(p i, P j, M) odbioru tej E ik a E jl samej wiadomości, lub 3) istnieje sekwencja zdarzeń E 0, E 1, E 2,..., E s, taka że E 0 = E ik,e s = E jl idlakażdej pary E u, E u+1 gdzie 0 u s-1, zachodzi 1) albo 2). (87) Relacja poprzedzania lokalnego Przez a i oznaczamy relację poprzedzania lokalnego zdarzeń procesu, takąże: E ik a i E l j wtedy i tylko wtedy, gdy i=j oraz k<l (lub gdy i=j oraz E ik a E jl ). (88) 44

45 Zdarzenia przyczynowo-zależne Zdarzenia E k i i E l j nazywamy przyczynowo-zależnymi, ż jeżeli: E ik a E j l albo E jl a E i k (3.9) W przeciwnym razie zdarzenie te nazwiemy przyczynowo- niezależnymi lub współbieżnymi (ang. concurrent, causally independent), co będziemy oznaczać przez E ik E jl. (89) Diagramy przestrzenno-czasowe Realizację przetwarzania rozproszonego można przedstawić graficznie w postaci diagramu przestrzenno-czasowego (ang. space-time diagram), w którym osie reprezentują upływ czasu globalnego, a punkty na osiach zdarzenia. (90) 45

46 Przykładowy diagram P 1 P 2 P 3 E 1 1 E 1 2 E 1 3 E 1 4 E E 1 2 E 2 2 E 3 2 E 4 2 E 1 3 E 2 3 E 3 3 E 4 3 E 11 E 21, E 11 E 22, E 11 E 31, E 11 E 34, E 31 a E 12, E 33 a E 23, E 14 a E 24, E 31 a E 14, E 31 a E 24, E 32 a E 4 2 (91) Relacja poprzedzania stanów lokalnych Przez analogię do relacji na zbiorze zdarzeń, można zdefiniować częściowy porządek na zbiorze stanów wszystkich procesów P i P w sposób następujący: E k+1 i a E jl,lub S ik a S jl (3.10) E k+1 i = E l j (92) 46

47 Stany współbieżne Stany lokalne, l dla których nie zachodzi ani relacja S k ik a S l j ani też relacja S jl a S ik, nazywamy współbieżnymi. (93) Graf stanów osiągalnych Zbiór częściowo uporządkowany Λ, a może być przedstawiony w postaci grafu zorientowanego, w którym wierzchołki odpowiadają stanom Σ, a łuki Σ k, Σ l oznaczają istnienie zdarzenia dopuszczalnego takiego, że Σ k, E, Σ l Φ. (3.11) Graf taki, będziemy nazywać grafem stanów osiągalnych przetwarzania rozproszonego lub siatką obliczeń rozproszonych. (94) 47

48 Przykład grafu stanów osiągalnych E 1 P 1 E 1 M 2 1 P 2 P 3 1 E 1 2 E 1 3 E 1 4 Σ 0,0, 0 M 2 E3 1 E 3 2 E 3 3 Σ 4,1, 1 Σ 0,1, 0 0 M 3 Σ 1,1, 0 Σ 4,1, 2 Σ 3,1, 1 Σ 4,1, 3 Σ 3,1, 2 Σ 2,1, 1 Σ 3,1, 3 Σ 2,1, 2 Σ 1,1, 1 Σ 1,1, 2 Σ 0,1, 1 Σ 0,1, 2 Σ 0,0, 1 Σ 0,0, 2 (95) Niedeterminizm przetwarzania W kontekście grafu stanów osiągalnych przetwarzania rozproszonego, każda realizacja przetwarzania rozproszonego jest pewną ścieżką w tym grafie. Istnienie wiele różnych ścieżek ilustruje niedeterminizm przetwarzania rozproszonego, oznaczający że dla danego stanu może istnieć wiele stanów następnych. (96) 48

49 Niedeterministyczne zdarzenie lokalne Lokalne zdarzenie procesu jest niedeterministyczne, gdy jego zajście możeż byćć zastąpione przez zajście innego zdarzenia i wybór ten nie jest przewidywalny. Jeżeli przykładowo sekwencyjne wykonanie procesu może być wkażdej chwili zmienione w wyniku zajścia przerwania zewnętrznego, to wszystkie zdarzenia tego procesu są niezdeterminowane. (97) Przetwarzanie zdeterminowane i niedeterministyczne Przetwarzanie nazywamy zdeterminowanym jeżeli wszystkie zdarzenia są zdeterminowane. W przeciwnym wypadku, przetwarzanie nazywamy niedeterministycznym. (98) 49

50 Przetwarzanie quasi-deterministyczne W ramach niedeterministycznego przetwarzania rozproszonego wyróżnia się podklasę przetwarzania quasi deterministycznego (ang. quasi-deterministic, piece-wice deterministic, event-driven), w której niedeterminizm jest wyłącznie konsekwencją niedeterminizmu operacji odbioru. (99) Diagramy równoważne Należy zauważyć, że w ogólności istnieje wiele różnych diagramów przestrzenno-czasowych, którym odpowiada taki sam zbiór częściowo uporządkowany Λ, a. Diagramy takie nazywa się diagramami równoważnymi. (100) 50

51 Przykład diagramów równoważnych E 1 1 E 2 1 E 3 1 E 4 1 P 1 E 1 M 2 1 P 2 P 3 M 3 M 2 E3 1 E 3 2 E 3 3 E 1 1 E 12 E 3 1 E 4 1 P 1 E 1 M 1 M 3 2 P 2 M 2 E3 1 E 2 3 E 3 3 P 3 (101) 51

Proces rozproszony 1

Proces rozproszony 1 Proces rozproszony 1 Plan wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami związanymi z przetwarzaniem rozproszonym. Wykład ten jest kontynuacją wykładu poprzedniego, w którym zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Sławomir Nasiadka Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Bazy rozproszone Maria Dems Systemy baz danych Komponenty SBD: Platforma sprzętowo-operacyjna SO Baza danych BD Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Warstwy Systemu baz

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Plan wykładu Celem wykładu jest przedstawienie niektórych algorytmów służących do konstrukcji obrazu spójnego stanu globalnego. Wykład obejmie przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH PIOTR GAJ ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH ROZPRAWA DOKTORSKA (rew. 3.9.1033) PROMOTOR PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF OBER Spis

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec Nazewnictwo Cezary Sobaniec 1 Wprowadzenie Nazwy identyfikują zasoby umożliwiają współdzielenie zasobów określają położenie zasobów System nazewniczy zarządza przestrzenią nazw realizuje rozbiór nazw (tłumaczenie)

Bardziej szczegółowo

Zarzadzanie użytkownikami i wirtualnymi organizacjami w centrum obliczeniowym

Zarzadzanie użytkownikami i wirtualnymi organizacjami w centrum obliczeniowym Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Zarzadzanie użytkownikami i wirtualnymi organizacjami

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo