Rozwój technologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój technologiczny"

Transkrypt

1 Systemy rozproszone Rozwój technologiczny Postęp w ostatnim półwieczu Kiedyś: 10 mln dolarów, 1 instrukcja na sekundę Obecnie: 0,00001 dolara, 1 instrukcja na sekundę razy lepszy współczynnik cena/efektywność sieci komputerowe LAN i WAN

2 Systemy rozproszony Zbiór niezależnych komputerów postrzegany przez jego użytkowników jako pojedynczy, spójny system. Systemy rozproszony to system w którym awaria komputera, o którym nawet nie słyszałeś, że istnieje, powoduje że nie możesz dokończyć żadnej roboty...

3 Definicja systemu rozproszonego System rozproszony zestaw niezależnych komputerów, sprawiający na jego użytkownikach wrażenie jednego, logicznie zwartego systemu. Aspekty sprzęt: maszyny są autonomiczne oprogramowanie: wrażenie pojedynczego systemu Systemy rozproszone w przykładach Firma, biuro, uczelnia, (np. PC, drukarki,...) Roboty/automaty w hali produkcyjnej Systemy bankowe (wiele oddziałów) Systemy rezerwacji biletów

4 Cechy systemów rozproszonych Ukrycie przed użytkownikami: różnic pomiędzy poszczególnymi komputerami sposobów komunikowania się komputerów wewnętrznej organizacji systemu rozproszonego Jednolity i spójny interfejs dla użytkownika niezależnie od czasu i miejsca interakcji Nieustanna dostępność zasobów i usług Łatwość rozszerzania (skalowania) Charakterystyka systemów rozproszonych duża wydajność w sensie dużej mocy obliczeniowej i maksymalnej przepustowości, krótkiego czasu odpowiedzi; duża efektywność inwestowania w sensie kosztów niezbędnych do uzyskania wymaganej wydajności systemu; wysoka sprawność wykorzystania zasobów w sensie stopnia wykorzystania zasobów, współczynnika jednoczesności;

5 Charakterystyka systemów rozproszonych skalowalność w znaczeniu możliwości ciągłego i nieograniczonego rozwoju systemu bez negatywnego wpływu na jego wydajność i sprawność; wysoka niezawodność w sensie odporności na błędy; otwartość funkcjonalna w sensie łatwości realizacji nowych, atrakcyjnych usług komunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych. Problemy związane z konstrukcją systemów rozproszonych optymalne zrównoleglenie algorytmów przetwarzania ocena algorytmów rozproszonych alokacja zasobów rozproszonych synchronizacja procesów ocena globalnego stanu przetwarzania niezawodność bezpieczeństwo

6 Cele systemów rozproszonych Łatwe połączenie użytkownik-zasoby Ukrywanie faktu rozproszenia zasobów przeźroczystość Otwartość Skalowalność Łączenie użytkowników i zasobów Ekonomia: współdzielony dostęp do zasobów jest tańszy drukarki specjalizowane komputery szybkie pamięci bazy danych zdalne dokumenty Bezpieczeństwo

7 Przezroczystość (I) System przezroczysty (transparentny, ang. transparent) sprawia wrażenie systemu scentralizowanego (dla użytkowników i aplikacji). Przezroczystość (I) Przezroczystość dostępu (ang. access transparency) ujednolicanie metod dostępu do danych i ukrywanie różnic w reprezentacji danych. Różnice w reprezentacji danych mogą wynikać z: Zastosowania różnych architektur komputerowych Kodowanie liczb w procesorach Intela little endian Kodowanie liczb w procesorach Sun SPARC big endian Różnych konwencji nazewnictwa plików stosowanych w różnych systemach operacyjnych.

8 Przezroczystość (II) Przezroczystość położenia (ang. location transparency) użytkownicy nie mogą określić fizycznego położenia zasobu (np. na podstawie jego nazwy czy identyfikatora). Między innymi dlatego adresy dokumentów w usłudze WWW zaczęto określać nie jako adresy URL (ang. Universal Resource Locator --- uniwersalny lokalizator zasobów) a raczej jako adresy URI (ang. Universal Resource Identifier --- uniwersalny identyfikator zasobów). Przezroczystość (III) Przezroczystość wędrówki (ang. migration transparency) można przenosić zasoby pomiędzy serwerami bez zmiany sposoby odwoływania się do nich. Niezbędne jest założenie o przeźroczystości położenia Przezroczystość przemieszczania (ang. relocation transparency) zasoby mogą być przenoszone nawet podczas ich używania. Przykład: sieci komórkowe

9 Przezroczystość (III) Przezroczystość zwielokrotniania (ang. replication transparency) ukrywanie przed użytkownikami faktu zwielokrotniania (replikacji) zasobów. Przezroczystość współbieżności (ang. concurrency transparency) możliwość współbieżnego przetwarzania danych nie powodująca powstawania niespójności w systemie. Przezroczystość (IV) Przezroczystość awarii (ang. failure transparent) maskowanie przejściowych awarii poszczególnych komponentów systemu rozproszonego. Przezroczystość trwałości (ang. persistence transparency) maskowanie sposobu przechowywania zasobu (pamięć ulotna, dysk). Kompromis pomiędzy dużym stopniem przezroczystości a efektywnością systemu.

10 Otwartość systemów rozproszonych Usługi zgodne ze standardowymi regułami opisującymi ich składnię i semantykę przykład: protokoły komunikacyjne w sieciach komputerowych Specyfikacja usług poprzez interfejsy język opisu interfejsu (ang. Interface Definition Language) Specyfikacje muszą być zupełne (kompletne) i neutralne zdolność do współdziałania (ang. interoperability) przenośność (ang. portability) Systemy elastyczne Systemy elastyczne łatwość konfiguracji łatwość rekonfiguracji (np. wymiana poszczególnych komponentów) Organizacja systemu rozproszonego projekt monolityczny logiczne wydzielenie składowych podział na autonomiczne komponenty (koszt: wydajność) oddzielenie polityki od mechanizmu

11 Wymiary skalowalności Skalowalność skalowalność pod względem rozmiaru (decentralizacja: danych, usług i algorytmów) skalowalność geograficzna skalowalność pod względem administracyjnym Algorytmy zdecentralizowane brak informacji globalnej decyzje na podstawie informacji lokalnych odporność na awarie pojedynczych maszyn brak założeń dot. istnienia globalnego zegara Metody zapewniania skalowalności Ukrywanie opóźnień komunikacji komunikacja asynchroniczna (systemy wsadowe) przeniesienie części obliczeń na stronę klienta Rozpraszanie (ang. distribution) - DNS Zwielokrotnianie (replikacja ang. replication) zwiększenie dostępności równoważenie obciążenia zwiększenie niezawodności przechowywanie podręczne (ang. caching) problem spójności danych (ang. consistency)

12 Oprogramowanie dla syst. rozproszonych Systemy operacyjne dla komputerów rozproszonych systemy ściśle powiązane (ang. tightly-coupled) wieloprocesory, multikomputery homogeniczne systemy luźno powiązane (ang. loosely-coupled) sieciowe systemy operacyjne (ang. network operating system) oprogramowanie warstwy pośredniej (ang. middleware) Skala przetwarzania Systemy końcowe (ang. end systems) stosunkowo mała liczba komponentów dobrze zintegrowanych ze sobą, zaprojektowanych z myślą o wydajnej współpracy Klastry (ang. clusters) zwiększona skala przetwarzania, konieczność zastosowania nowych algorytmów zredukowana integracja pomiędzy elementami

13 Skala przetwarzania Sieci intranetowe (ang. intranets) różnorodność wiele centrów zarządzania brak wiedzy o stanie globalnym Internet brak scentralizowanego zarządzania rozproszenie geograficzne międzynarodowy charakterem sieci Klasy zastosowań Aplikacje wykorzystujące przetwarzanie rozproszone na wielu jednostkach obliczeniowych (ang. distributed supercomputing) Aplikacje wymagające dużej przepustowości (ang. high throughput) Aplikacje na żądanie (ang. on demand) Aplikacje intensywnie przetwarzające dane (ang. data intensive) Aplikacje umożliwiające współpracę (ang. collaborative)

14 Internet środowisko rozproszone Internet liczba użytkowników sieci Liczba użytkowników sieci Internet [mln] ? (2012) Źródło: Computer Industry Almanac

15 Internet dostęp do sieci Dostęp do sieci Internet wg krajów [ mln osób] USA Chiny Japonia Indie Niemcy (197.8) (119.5) 90.9 (86.3) 67.6 (50.6) 50.3 (46.3) Polska 13.9 (10.6) Źródło: Computer Industry Almanac Grid A computational grid is a hardware and software infrastructure that provides dependable, consistent, pervasive and inexpensive access to high-end computational capabilities / Ian Foster / usługa wiarygodna użytkownicy żądają pewności, że otrzymają przewidywalny, nieprzerwany poziom wydajności dzięki różnym elementom tworzącym GRID. usługa powszechnie dostępna (wszechobecna) usługa zawsze powinna być dostępna, niezależnie od tego gdzie znajduje się użytkownik tej usługi. usługa spójna potrzebny jest standardowy serwis, dostępny poprzez standardowe interfejsy, pracujący ze standardowymi parametrami. usługa relatywnie tania dostęp do usługi powinien być relatywnie tani, tak by korzystanie z takiej usługi było atrakcyjne także z ekonomicznego punktu widzenia.

16 Grid jak i dlaczego? Do czego potrzebne są sieci obliczeniowe? Jakie typy aplikacji będą wykorzystywały sieci obliczeniowe? Kto będzie używał sieci obliczeniowych? Jak będą używane sieci obliczeniowe? Co będzie związane z budową sieci obliczeniowych? Jakie problemy należy rozwiązać by sieci obliczeniowe stały się ogólnodostępne? Grid wyzwania nowe typy aplikacji nowe modele i narzędzia programowania nowe architektury systemów komputerowych nowe algorytmy i metody rozwiązywania problemów nowe techniki zarządzania zasobami nowe techniki zabezpieczające

17 Użytkownik Trzy spojrzenia na GRID Wirtualny komputer, który minimalizuje czas wykonania obliczeń oraz zapewnia dostęp do zasobów Programista Zestaw narzędzi i interfejsów zapewniających przezroczysty dostęp do danych Administrator Środowisko umożliwiające monitorowanie, administrowanie i bezpieczne używanie rozproszonych zasobów obliczeniowych, dyskowych oraz sieciowych Czego GRID nie może naruszać bezpieczeństwa i autonomii poszczególnych jednostek wchodzących w jego skład powodować konfliktów w działaniu z istniejącym już oprogramowaniem narzucać użytkownikom języków programowania, narzędzi, bibliotek do programowania równoległego, itp.

18 Co GRID powinien umożliwiać rozproszenie geograficzne zasobów obsługiwać heterogeniczność sprzętową i programową być połączony poprzez heterogeniczną sieć korzystać z ogólnie dostępnych, standardowych protokołów i interfejsów być odporny na zawodny sprzęt pozwalać na dynamikę dostępu do sprzętu zrzeszać różne organizacje ( wirtualne ) z ich własnymi politykami bezpieczeństwa i dostępu do zasobów Przykładowe projekty przetwarzania rozproszonego Cure Cancer Fight Anthrax Smallpox Grid Prime Numbers Distributed.net GIMPS FreeDB.org The Internet Movie Database The Distributed Chess Project Wikipedia Dmoz Open Directory Project ClimatePrediction.net Lifemapper

19 Poszukiwania cywilizacji pozaziemskich (ang. Search for Extra-Terrestrial Intelligence) Fakty i liczby : 1998 ogłoszono plany realizacji projektu 400,000 chętnych wstępnie rejestruje się w ciągu następnego roku 1999 pierwsza wersja oprogramowania (Windows, Macintosh) 200,000 pobrań w ciągu tygodnia!!! Luty 2005 liczba uczestników mln, (z 226 krajów) Wykonano e+21 operacji zmiennoprzecinkowych Średnia przepustowość (24h) TeraFLOPs/sec : jak to działa? data recorder database server splitter work unit storage Otrzymane dane są dzielone na mniejsze porcje, które po zarejestrowaniu i skatalogowaniu trafiają do uczestników projektu clients Arecibo telescope Arecibo Observatory garbage collector U.C. Berkeley (server complex) data/result server Participants (worldwide)

20 Work-units Źródło 28 lutego 2005 Dane są dzielone na porcje po ok. 0,25 MB (tzn. work-units ), które są wysyłane do uczestników. [ 107 sekund, 10 khz (20kbps) danych 2mln bitow czyli 0,25 MB ] Dotychczas wygenerowano próbek z danych uzyskanych za pomocą radioteleskopu w Arecibo. Dane te były przesłane na taśmach, czyli średnio na jednej taśmie znajduje się próbek. Mapa nieba

21 Motywacja: Cure Cancer - Lek na raka Koszty leczenia: 37 mld $ bezp. koszty medyczne + 11 mld $ koszty pośrednie Dotychczasowe leki są niedoskonałe, działania uboczne, mało skuteczne Zadanie: Znaleźć molekuły, które będą najbardziej obiecującym punktem startowym w poszukiwaniu leku na raka. Wyniki: I etap analizy został zakończony, II etap trwa Łączny czas przetwarzania CPU (l:d:g:m:s) Zwrócono wyników Liczba uczestnikow Liczba komputerów 184,756:178:00:33:50 113,437,772 1,242,887 3,046,597 Katalog protein Vascular Endothelial Growth Factor Superoxide Dismutase Insulin Tyrosine Kinase RAS Proteins Cyclooxygenase C-ABL Tyrosine Kinase Fibroblast Growth Factor Receptor CDK-2 RAF Farnesyltransferase Protein-Tyrosine- Phosphatase 1B VEGFr1

22 Jak działa oprogramowanie? Świat walczy z wąglikiem! W świetle wydarzeń z 11 września 2001 grupa naukowców z uniwersytetu w Oxfordzie przygotowała projekt, którego celem było wsparcie badań nad skutecznym lekiem zwalczającym wąglika. Zadanie: Przeanalizować i wykluczyć możliwie jak największą liczbę molekuł, które nie będą skutecznym lekiem do walki z wąglikiem. W początkowym zbiorze wyodrębniono 3,57 miliardów (10 9 ) różnych cząstek chemicznych. Wyniki: Projekt zakończony spektakularnym sukcesem. Z początkowej liczby molekuł udało się wyodrębnić ok. 300,000 (10 5 ) cząstek, które warto analizować w kolejnych 3,57 etapach * 10 9 badań. Całość została wykonana w ciągu 24 dni (!!!) przy założeniu 5-krotnej weryfikacji danych. 3 * 10 5 Łączny czas przetwarzania CPU (l:d:g:m:s) Zwrócono wyników 6,989:164:06:35:38 2,909,726

23 Dlaczego 1 googol = liczba Avogadra = 6,022 x liczba atomów lub cząsteczek lub innych cząstek materii w jednym molu substancji złożonej z tychże atomów lub cząsteczek lub cząstek. 70! = 1, na ile sposobów można ustawić 70 osób w rzędzie? Liczba Shanon a = liczba możliwych partii szachowych Jak daleko jest Googol od nieskończoności? Dokaładnie tak samo daleko jak 1. początki (Uniwersytet Stanford, Backrub project, 1998): Sun Ultra II Dual 200MHz, 256MB of RAM, 3 x 9GB HDD i 6 x 4GB HDD 2 x 300 MHz Dual Pentium II, 512MB RAM, 9 x 9GB HDD 8 x 9GB HDD (ofiarowany prze IBM). 10 x 9GB HDD (własnoręcznie wykonany)

24 dzisiaj Ponad serwerów (533MHz Intel Celeron 1,4GHz Intel Pentium III ) Jeden lub więcej 80GB HDD w każdym serwerze 2 4 GB RAM 5 farm serwerów (Kalifornia,Wirginia, Oregon), [dokładne dane nie są znane] ok procesorów HDD Połączenie ze światem OC-48 (2488Mbit/s) Połączenia pomiędzy farmami OC-12 (622Mbit/s) w liczbach 115 międzynarodowych domen pracowników zatrudnionych na pełen etat obsługuje 104 języki 4 mld stron x 10kB = 40 TB 380 mln wizyt dziennie 2,9 mld zapytań, średnio 1000 żądań/sek 100 dok/s jest pobieranych przez roboty wyszukujące ~300 TeraFlops - moc obliczeniowa

25 Główne zadania Aktualizacja zawartości Indeksowanie przechowywanej zawartości Obsługa żądań użytkowników Schemat architektury Google Store Server URL Server Crawlers Anchors URL Resolver Indexer Repository Links Sorters Doc index Shards(Barrels) Lexicon Searcher PageRank Document Servers Google Web Server

26 Sortowanie rozproszone Rozważmy problem sortowania rozproszonego zbioru X składającego się z v różnych liczb naturalnych, w środowisku rozproszonym o n węzłach (procesorach), n < v. Zadaniem każdego procesu jest uporządkowanie przypisanej mu części zbioru liczb naturalnych i wyznaczenie elementu minimalnego Elementy minimalne są wysyłane do lewych sąsiadów. Po otrzymaniu wiadomości z wartością minimalną, proces wyznacza element maksymalny i wysyła go do prawego sąsiada. Sortowanie rozproszone: definicje Zbiór wstępnie podzielony na podzbiory X i v i min i max i P i liczba elementów zbioru X i minimalny element zbioru X i maksymalny element zbioru X i procesy tworzące przetwarzanie rozproszone topologii łańcucha skojarzone ze zbiorami X i. Pary procesów składowych P i, P i+1, połączone są kanałami dwukierunkowymi.

27 Sortowanie rozproszone przykład Sortowanie rozproszone przykład (2)

28 Problem zakończenia Przed chwilą skończyłem Nuda, nie ma co robić. Uff, chyba koniec... Nie, jestem wolny Ja też skończyłem Czy już nastąpił koniec przetwarzania? Może jeszcze nie? Masz Pracujesz A ty coś Co Jak do słychać leci? roboty? Już skończyłem Rozproszony konsensus

29 Rozproszony konsensus Problem: jak dokonać wyboru? Niektóre procesy mogą ulec awarii... pierwsza otrzymana wartość od predefiniowanego nadawcy najmniejsza/największa otrzymana wartość większość wartości Kanały komunikacyjne mogą dostarczać wiadomości w innej kolejności różnym procesom... Problem: jak długo czekać na zebranie propozycji? FLP 85 - Impossibility result W 1985 roku Fischer, Lynch i Paterson dowiedli niemożliwości rozwiązania problemu Konsensusu w asynchronicznych systemach rozproszonych, w których może wystąpić chociaż pojedyncza awaria. Jak odróżnić w środowisku asynchronicznym proces wolno działający od procesu, który przestał funkcjonować poprawnie?

30 Rozproszony konsensus Potrzebne mechanizmy: detekcja awarii uporządkowana komunikacja Problem dwóch armii Teraz Atakujemy Skąd wystarczy Muszę generał o wysłać świcie, A, tylko będzie dać muszę Czy znać potwierdzenie, wiedział powiadomić oni generałowi kiedyś że jego że B, że wiem posłaniec otrzymałem generała wreszcie o terminie Bdotarł jego ataku? wiadomość Wyślę... gońca... z zaatakują? informacją Armia generała A ( 3000 żołnierzy ) Armia generała B ( 3000 żołnierzy ) Armia generała C ( 5000 żołnierzy )

31 Generałowie bizantyjscy Rok 193, Dydiusz oferuje po 25 tysięcy sestercji pretorianom, którzy po zamordowaniu cesarza Pertynaksa wystawili tron na sprzedaż. Wygrywa tą "aukcję" i zostaje obrany cesarzem. Wojska pograniczne zgłoszają kandydatury innych wodzów. Po 66 dniach panowania Dydiusz zostaje zamordowany. Po zamordowaniu cesarza Dydiusza nastały walki o tron pomiędzy namiestnikiem Pannonii Superior (jednej z prowincji naddunajskich) Septymiuszem Sewerem a Pescenniuszem Nigrem obwołanym cesarzem przez wojska wschodnie. Septymiusz Sewer pokonał Pescenniusza Nigra w 194 r. W wojnie z nim zburzył miasto Bizantion, którego mieszkańcy popierali Nigra i sam ogłosił się cesarzem. Uzgadnianie bizantyjskie ODWRÓT Z uwagi na znaczne siły wroga, tylko równoczesny atak naszych sił może nas doprowadzić do zwycięstwa... ATAK ATAK ATAK DECYZJA ATAK ATAK Wyróżniony jest ODWRÓT dowódca (generał)

32 Uzgadnianie bizantyjskie Jeśli spośród N procesów... poprawnych jest co najmniej 2 razy więcej niż uszkodzonych, (których jest B) można rozwiązać uzgadnianie bizantyjskie w B +1 rundach rozgłaszania decyzji (duża złożoność komunikacyjna) można rozwiązać szybciej, pod warunkiem, że wykorzystamy do podpisywania przekazywanych rozkazów kryptograficzną pieczęć nadawcy

Cechy systemów rozproszonych

Cechy systemów rozproszonych Wprowadzenie Plan wykładu Celem wykładu jest wprowadzenie studenta w tematykę przetwarzania rozproszonego. Wykład rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie zapoznanie słuchacza z bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Plan wykładu

Wprowadzenie. Plan wykładu Wprowadzenie Plan wykładu Celem wykładu jest wprowadzenie studenta w tematykę przetwarzania rozproszonego. Wykład rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie zapoznanie słuchacza z bieżącym

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy operacyjne

Rozproszone systemy operacyjne Rozproszone systemy operacyjne Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura 1. J. Bacon, Concurrent Systems-An Integrated Approach to Operating Systems,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Bazy rozproszone Maria Dems Systemy baz danych Komponenty SBD: Platforma sprzętowo-operacyjna SO Baza danych BD Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Warstwy Systemu baz

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych

Zaawansowane systemy baz danych Wprowadzenie do kursu: Zbyszko KRÓLIKOWSKI Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań e-mail: Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl 1. Wstęp Organizacja nowoczesnego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Badanie wydajności systemów o architekturze

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Jakub Czaplicki Paweł Buczek Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 30-057 Kraków, Aleja Mickiewicza 30 jakubczaplicki@poczta.onet.pl pawelbuczek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI RSO - Rozproszone Systemy Informacyjne Zespół RSO1 w składzie: Krzysztof Fabjański (kfabjans@elka.pw.edu.pl) Janusz Nowacki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec Nazewnictwo Cezary Sobaniec 1 Wprowadzenie Nazwy identyfikują zasoby umożliwiają współdzielenie zasobów określają położenie zasobów System nazewniczy zarządza przestrzenią nazw realizuje rozbiór nazw (tłumaczenie)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5: NOVELL NPOWER SIECI I PAMIĘĆ MASOWA. Potencjalny rynek zbytu

MODUŁ 5: NOVELL NPOWER SIECI I PAMIĘĆ MASOWA. Potencjalny rynek zbytu MODUŁ 5: NOVELL NPOWER SIECI I PAMIĘĆ MASOWA Witamy w piątym module kursu na Autoryzowanego Sprzedawcę Produktów Novella, zatytułowanym Sieci i pamięć masowa! Można się z niego dowiedzieć, jak Novell pomaga

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

CELAB. Opis techniczny programu

CELAB. Opis techniczny programu CELAB Opis techniczny programu Dokumentacja techniczna systemu CELAB 1.1 Opis techniczny programu Spis treści 1. Zadania systemu CELAB...2 2. Minimalne wymagania systemu CELAB...2 2.1. Stacja robocza...2

Bardziej szczegółowo