CZY BRUKSELA SFINANSUJE TRANSPORT INTERMODALNY? Przegląd programów brukselskich dostępnych dla polskich przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.pnocee.com CZY BRUKSELA SFINANSUJE TRANSPORT INTERMODALNY? Przegląd programów brukselskich dostępnych dla polskich przedsiębiorców"

Transkrypt

1 PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and other financial resources for their innovations, and at boosting the effects of these organizations innovative work. PNO works with expert teams, among others in the area of Energy, Life Sciences & Healthcare, Logistics, High Tech and EU grants. CZY BRUKSELA SFINANSUJE TRANSPORT INTERMODALNY? Przegląd programów brukselskich dostępnych dla polskich przedsiębiorców Marek Dalka PNO CEE

2 PNO KIM JESTEŚMY 12 krajów bez mała 30 lat na rynku ponad 400 konsultantów w całej Europie siedziby we wszystkich krajach Unii Europejskiej skupieni na pozyskiwaniu środków publicznych PNO jest wiodącą, europejską firmą doradztwa dotacyjnego. W latach specjaliści PNO pozyskali dotacje z UE na projekty Klientów w Polsce o wartości ponad 3 mld PLN Jesteśmy częścią wiodącej europejskiej firmy consultingowej

3 KLIENCI PNO Czołowe spółki giełdowe: - KGHM Polska Miedź S.A, - Ciech S.A, - Zelmer S.A Wiodące firmy międzynarodowe: - Philips, - Electrolux, - Baumit

4 FINANSOWANIE INWESTYCJI W NOWEJ PERSPEKTYWIE Europa 2020 Wiodąca strategia unijna na najbliższe 10 lat. Przyjęta przez Komisję Europejską w czerwcu 2010 r. 5 kluczowych celów Unii Europejskiej: 1. Zatrudnienie 2. R&D, Innowacje 3% unijnego PKB na R&D i innowacje 3. Zmiany klimatyczne i zrównoważone wykorzystanie energii 20% - 30% mniejsza emisja gazów cieplarnianych niż w % energii ze źródeł odnawialnych efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 % 4. Edukacja 5. Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne

5 Struktura działań dotacyjnych zaprojektowana przez KE DOTACJE UNIJNE PROGRAMY RAMOWE I PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZE SPÓJNOŚCI

6 FINANSOWANIE INWESTYCJI W NOWEJ PERSPEKTYWIE

7 FINANSOWANIE INWESTYCJI W NOWEJ PERSPEKTYWIE Koncentracja na: implikacjach finansowych programu Horizon 2020 Wskaźniki finansowe FP7 RTD 50% or 75% Demonstracja 50% Szkolenia, zarządzanie, inne 100% Wskaźniki finansowe Horizon 2020 Projekty badawcze 100% + 25% Projekty bliskie komercjalizacji Koszty ogólne nie będą kwalifikowalne 70% + 25%

8 PROGRAMY RAMOWE I PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ dysponowane bezpośrednio przez KE oraz podlegające agencje dostęp do środków dla przedsiębiorców z całej Europy, niezależnie od wielkości czy lokalizacji możliwość aplikowania samodzielnie lub w konsorcjum bezzwrotne uprzywilejowana pozycja dla wniosków spoza 15stki

9 FUNDUSZE BRUKSELSKIE DLA TRANSPORTU

10 PRZEGLĄD UNIJNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ PRIORYTETY POLITYKI TRANSPORTOWEJ 1. Efektywne połączenia między graniczne- połączenia trans graniczne, platformy multimodalne 2. Efektywna interoperacyjność interoperacyjność i szerokie użycie inteligentnych systemów zarządzania ruchem 3. Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, nacisk na to aby infrastruktura transportowa była przyjazna dla środowiska.

11 FUNDUSZE BRUKSELSKIE NA TRANSPORT Smart, green and integrated transport (6 339 million ) Program przeznaczony na innowacje w transporcie w ramach Horizon2020 pierwszy planowany konkurs : 25 marca 2014 do 28 sierpnia Łącząc Europę (CEF) jest kluczowym instrumentem finansowym TEN-T, skupiający się na kluczowych sieciach transportowych.budżet 26 miliardów Program TEN-T związany jest z infrastrukturą i pilotażowymi funduszami na: badania przygotowanie wdrożenia projektu pod względem jego wykonalności; aby uniknąć trudności w jego wczesnej fazie, ewaluacja, walidacja, badania techniczne, środowiskowe, geologiczne, działania na rzecz rozwoju projektu, przygotowanie finansowania; Realizacja projektu nabycie, dostawy, instalacja/montaż/ wdrożenie komponentów, systemów i usług, roboty budowlane i instalacyjne oraz uruchomienie projektu. Ostatni konkurs w ramach MFF otwarcie w połowie grudnia 2013 zamknięcie w połowie marca 2014 Pierwszy konkurs w ramachmff spodziewany w 2 kwartale Sukcesor Marco Polo (w trakcie tworzenia) Finansowanie działalności operacyjnej i wdrożenia innowacyjnych i zrównoważonych usług transportowych, w których infrastruktura pomocnicza na małą skalę i inwestycje w nowoczesne urządzenia byłyby integralną częścią projektów.

12 DLACZEGO? H2020: TRANSPORT Stworzenie europejskiego systemu transportowego, efektywnie korzystającego z zasobów, przyjaznego dla środowiska i klimatu, bezpiecznego i korzystnego dla wszystkich obywateli, gospodarki i dla społeczeństwa. JAK?: 4 ogólne kierunki: 1. zasobooszczędny transport szanujący środowisko cel: zminimalizowanie wspływy transportu na klimat i środowisko poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych i uniezależnienie się od paliw kopalnych. 2. Lepsza mobilność, mniejsze zatłoczenie, więcej bezpieczeństwa i ochrony Cel: pogodzenie rosnących potrzeb w zakresie mobilności z poprawą płynności transportu poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpiecznych, ekonomicznych systemów transportowych. 3. Globalne przywództwo dla europejskiego przemysłu transportowego Cel: wzmocnienie konkurencyjności i efektywności europejskiego przemysłu wytwórczego, transportu i usług powiązanych (w tym procesów logistycznych) Zachowanie obszaru przywództwa Komisji Europejskiej (np. dla lotnictwa). 4. Badania społeczno-ekonomiczne i behawioralne oraz działania przygotowawcze do prowadzenia polityki Cel: wspieranie kształtowania polityki promowania innowacji i sprostania wyzwaniom transportu i związanych z tym potrzeb społecznych.

13 DLACZEGO? NOWY PROGRAM TEN-T Ustanowienie pełnej i zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), obejmującej wszystkie państwa członkowskie i regiony. Zapewnienie podstaw do zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów transportu Ustanowienie bardziej zrównoważonego, efektywnego transportu. JAK? 2 poziomy programu TEN-T 1. Szeroka bazowa sieć comprehensive network ; pierwszy szerszy poziom skupi się na sieci już istniejących połączeń i planowanej infrastruktury wśród państw członkowskich. 2. Kluczowa sieć: strategicznie najważniejsza część TEN-T. 9 głównych multimodalnych korytarzy:2 Północ-Południe, 3 Wschód-Zachód, i 4 korytarze diagonalne Transformacja połączeń Wschód-Zachód Usunięcie wąskich gardeł Unowocześnienie infrastruktury Usprawnienie transgranicznej współpracy transportowej Usprawnienie połączeń pomiędzy różnymi typami transportu Realizacja celów unijnych w zakresie klimatu

14

15 TEN-T/PRZYKŁADY PROJEKÓW Eliminacja wąskich gardeł na południowej arterii autostrady A2 w Maastricht (korytarz priorytetowy) Project rozpoczął się budową tunelu na autostradzie A2/E25 przebiegającej przez centrum Maastricht. Po zakończeniu prac przygotowawczych w ramach tego działania zostanie zrealizowane 400 m z całego tunelu. Zawierają się w tym takie działania jak przygotowanie placu budowy,, infrastruktura techniczna, wyburzenie, przeniesienie części osiedli, wybudowanie tymczasowej drogi dojazdowej do A2. Projekt otrzymał 20 mln z program TEN-T (10% kosztów kwalifikowanych) Itermodalny terminalmelnik (węzłowy punkt korytarza priorytetowego) Działania na rzecz podniesienia jakości śródlądowego portu Melnik będącego punktem węzłowym na unijnej autostradzie 22 Ateny- Sofia- Budapeszt-Wiedeń- Praga- Nürnberg/Dresden i na rzece Elbie. Stymulowanie transportu kombinowanego, poprawa zdolności przeładunkowej (do TEU rocznie, możliwość otrzymania 750 m pociągów towarowych), tory kolejowe rozszerzone w celu ułatwienia ruchu kolejowego na terenie portu. Wjazd i miejsce rozładunku dla ciężarówek rozbudowane. Projekt otrzyma finansowania z TEN-T (20% kosztów kwalifikowanych dla tego etapu projektu).

16 LISTA REFERENCYJNA KILKU WYBRANYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH Assignment Project objectives Principal DG MOVE 2013 Fact finding studies LOT4 Feasibility study2011 TEN-T 2011 Annual works TEN-T 2011 Annual works TEN-T 2010 Annual PPP Study Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics; Lot 4: Ex-ante analysis of the follow-up of the Marco Polo programme in the Multiannual Financial Framework Study Improvement intermodality of Mahart Freeport Works to improve the inland port of Linz TRIMODAL facilities as nodal point on EU Railway axis 17 Paris- Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Linz-Wien- Bratislava and Waterway axis 18 Rhine/Meuse-Main- Danube. LINZ TRIMODAL consists of 3 major activities, to be finalised by the end of 2014: 1. Land Reclamation 2. Extension of the Container Terminal 3. Extension and modernization of railway tracks. Works urban tunnel motorway A2/E19 through Maastricht to eliminate the major bottleneck in north-south TEN artery. Activities: constructing a safe two-layer tunnel and connecting the E25/A2 to inland ports, railway stations and foot- and bicycle paths. Implementation Study to prepare a Public Private Partnership to improve maritime access to the TEN-T network at Amsterdam: 2010 PPP showcase project. EC DG MOVE Brussels Mahart Freeport, Budapest (HU) Project value/ Funding 190, ,000 Port of Linz (AT) City of Maastricht / Ministry of Transport (NL) NL Ministry of Transport/ Port of Amsterdam (NL)

17 FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZE SPÓJNOŚCI dysponowane na poziomie władz poszczególnych państw członkowskich Polska: 73 miliardów euro na obszary priorytetowe: innowacyjność przedsiębiorczość badania i rozwój autostrady i drogi ekspresowe zielona energia transport przyjazny dla środowiska obszar IT nauka, rynek pracy i integracja społeczna

18 ZMIANY W DYSPONOWANIU ŚRODKAMI STRUKTURALNYMI? Środki zostaną rozdysponowane pomiędzy 5 programów centralnych, 1 ponadregionalny oraz 16 regionalnych Duży nacisk na stymulowanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw Intensywność wsparcia skierowana do firm z sektora MŚP Dotacje dla dużych przedsiębiorstw wspierające działania zmierzające do dostosowania się do wymogów UE Plany przesunięcia formy dotacji bezzwrotnej w stronę pomocy zwrotnej tj. preferencyjne pożyczki Wzrost roli regionów w kształtowaniu programów dotacyjnych

19 PERSPEKTYWA FINANSOWANIA DLA POLSKI AKTUALNY ROZWÓJ I PLANY Lipiec-wrzesień 2013 projekty 5 programów centralnych, 1 ponadregionalnego oraz 16 regionalnych w okresie Wrzesień - Październik 2013 konsultacje społeczne Przełom 2013/14 przesłane przez rząd Polski do KE Do czerwca 2014 negocjacje z KE i podpisanie umowy Od lipca 2014 dokumenty wykonawcze Od Q pierwsze nabory do nowych programów

20 PROPOZYCJA PODZIAŁU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PROGRAMY KRAJOWE Źródło:MRR PLUS ok. 28 MLD euro na programy regionalne

21 Źródło:MRR PROPOZYCJA MRR PODZIAŁU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA REGIONY (MLN EURO)

22 REGIONY W KSZTAŁTOWANIU NOWEJ PERSPEKTYWY Ponad połowa przyznanego budżetu dysponowana przez władze województw Duży wpływ sytuacji gospodarczej, finansowej oraz społecznej regionu na kierunki wsparcia Duży wpływ przedsiębiorców na priorytetowe obszary podlegające dofinansowaniu Inteligentne specjalizacje obszary promowane w danym województwie

23

24 POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ W LATACH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

25 STRATEGICZNE PLANOWANIE DOTACYJNE

26 AKTUALNIE DOSTĘPNE DOTACJE

27 1.4 POIG 4.2 POIS 4.4 POIG Gekon ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Demonstrator Patent Plus Szybka ścieżka Blue Gas Innolot LIFE

28 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4 Źródło wsparcia: POIG 1.4 Wsparcie projektów celowych Obszar: Przeprowadzenie projektu celowego obejmującego przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe, do momentu stworzenia prototypu. Forma wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych- badania przemysłowe i 45% kosztów kwalifikowanych- prace rozwojowe Podmioty mogące ubiegać o wsparcie: przedsiębiorcy MŚP Termin naboru: przewidziany na listopad 2013r.

29 Dziękujemy za Twoją uwagę PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and other financial resources for their innovations, and at boosting the effects of these organizations innovative work. PNO works with expert teams, among others in the area of Energy, Life Sciences & Healthcare, Logistics, High Tech and EU grants. więcej informacji znajdziesz na: Biuro w Warszawie PROMENADA Ul. Ostrobramska 75c Warszawa T: F: Biuro w Krakowie FRONTON Ul. Kamienna Kraków T: Biuro w Rzeszowie Al. Tadeusza Rejtana Rzeszów T: F:

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Terminy: 20-21 marca 2014 r. Miejsce: Warszawa, ul. Trębacka 4 ZAPRASZAMY NA AUTORSKIE

Bardziej szczegółowo