Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej"

Transkrypt

1 Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją zdolność kredytową przebadało prawie 2100 osób. Średnia wartość zdolności kredytowej uczestnika badania wyniosła 414 tys. zł. Jest to suma, która wystarcza na zakupu 2-pokojowego mieszkania w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu. W Poznaniu i Gdańsku za tą sumę można kupić mieszkanie 3-pokojowe, a w Katowicach nawet 4-pokojowe. Jak wykazało badanie, przeciętna polska rodzina dysponuje także wkładem własnym do kredytu na poziomie 55 tys. zł. Oznacza to, że kupowane na kredyt mieszanie może być jeszcze droższe i kosztować prawie 470 tysięcy. Najliczniejszy udział w badaniu wzięły osoby młode, w wieku lat. Wśród tych osób największe jest zainteresowanie zakupem mieszkania czy domu na kredyt. Niespodziewanie z poszczególnych grup wiekowych największą zdolnością kredytową wykazały się osoby w wieku powyżej 50 lat. Ciekawostka jest także fakt, że mieszkańcy Trójmiasta posiadają średnio wyższą zdolność kredytową niż warszawiacy.

2 W dniach listopada odbyło się Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej - społeczna akcja, której celem było zebranie danych o sytuacji finansowej Polaków. Badanie zostało przeprowadzone w sobotę i niedzielę, w 13 centrach handlowych w największych miastach oraz 57 oddziałach Expandera w całym kraju. Na klientów czekali doradcy Expandera, którzy wyliczali maksymalną zdolność kredytową danej osoby przy wykorzystaniu bankowych kalkulatorów. Każda osoba uczestnicząca w badaniu otrzymywała certyfikat zdolności kredytowej zawierający imię i nazwisko oraz maksymalną kwotę, którą mogłaby pożyczyć w banku na zakup nieruchomości. Badano tylko zdolność kredytową danej osoby, nie sprawdzano natomiast czy taka osoba może w ogóle zaciągnąć kredyt w banku. Przeszkodą w uzyskaniu kredytu, pomimo posiadania zdolności kredytowej, mogą być na przykład wcześniejsze problemy ze spłatą innych zobowiązań wobec banków. Co to jest zdolność kredytowa? Wybierając kredyt trzeba pamiętać, że banki bardzo różnią się między sobą w ocenie zdolności kredytowej. Jak bank liczy zdolność kredytową? W uproszczeniu, sprawdza dochody osoby starającej się o kredyt, a od nich odejmuje koszty życia i ewentualnie raty innych kredytów. W ten sposób otrzymuje comiesięczną kwotę, która może być przeznaczona na spłatę nowego kredytu. Ta kwota to maksymalna rata, jaką klient może płacić. Na tej podstawie, po uwzględnieniu okresu, na jaki klient chce zaciągnąć kredyt, bank wyznacza maksymalna kwotę, którą może pożyczyć. Najbardziej na zdolność kredytową wpływa poziom kosztów utrzymania, jakie bank zakłada dla danego kredytobiorcy. Zdaniem GE Money Banku singiel musi mieć co miesiąc na życie 650 zł, w BOŚ-u natomiast ok. 580 zł. Ale już 4-osobowa rodzina wg GE MB wyda 1400 zł (kolejne osoby są tańsze). Znajdziemy także ciekawostki, na przykład w Kredyt Banku jeśli para mieszka razem i utrzymuje sie ze wspólnych pieniędzy, ale nie jest małżeństwem to jest traktowana jak dwa gospodarstwa domowe. Czyli bank dwukrotnie liczy koszty utrzymania dla jednaj osoby, co wynosi więcej niż obliczenie dla rodziny 2-osobowej. Banki różnie podchodzą także do innych kwestii. Na przykład karta kredytowa może, lecz nie musi obciążać zdolności kredytowej. Samochód zależnie od banku może kosztować zł miesięcznie lub nic. Poręczenie może być traktowane jak rata każdego innego kredytu lub też nie obciążać zdolności o ile nie stało się wymagalne. Wszystkie te elementy są były brane pod uwagę przy obliczania zdolności kredytowej. Uczestnicy badania W badaniu wzięło udział prawie 2100 osób. Odwiedziły one jeden z oddziałów Expandera lub pojawiły się w jednym z następujących centów handlowych: Bielsko-Biała - Sarni Stok, Bydgoszcz - Galeria Pomorska, Gdańsk - CH Manhattan, Gdynia CH Wzgórze, Katowice - Rawa Park, Kraków - Galeria Krakowska, Łódź - Galeria Łódzka, Poznań - Panorama (Poznań),

3 Szczecin CH Ster, Warszawa - Galeria Mokotów, Blue City i Fort Wola, Wrocław - Arkady Wrocławskie. Wśród badanych najliczniejsza grupę stanowiły osoby z grupy wiekowej lat, których było 780. Niewiele mniej, bo 758 przebadało się osób w wieku lat. Większość badanych stanowili mężczyźni 62,3%, kobiety zaś 36,7%.

4 Zdolność kredytowa Suma zdolności kredytowej wszystkich uczestników badania to 857 mln zł. Średnia zdolność każdego z uczestników wyniosła 414 tys. zł. Średni dochód jednego gospodarstwa domowego (badanej osoby lub kilku osób) wyniósł 7,5 tys. zł brutto. Największą zdolność kredytową w naszym badaniu wykazały osoby mieszkające w Trójmieście, tam średnia zdolność wyniosła prawie 506 tys. zł. W Warszawie była o ponad 25 tys. zł niższa i wyniosła prawie 480 tys. zł. Najniższą zdolnością legitymują się mieszkańcy Łodzi, w przypadku, których średnia jej wartość wyniosła 329 tys. zł.

5 Z poszczególnych grup wiekowych najwyższą średnią zdolnością wykazały się osoby w wieku powyżej 50 lat. Jest to o tyle zaskakujące, że banki wymagają by kredyt hipoteczny został spłacony przed 70 lub 75-tym rokiem życia. W niektórych wypadkach, banki mogą zgodzić się na dłuższą spłatę kredytu pod warunkiem wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia na życie. Takie ograniczenie mocno obniża zdolność kredytową osób starszych. Jednak mimo to, to właśnie te osoby, za względu na wysokie dochody mogą od banków pożyczyć najwięcej. Trzeba zauważyć, że w badaniu wzięło udział niewiele ponad 100 osób w wieku, powyżej 50 lat. W większości przypadków były to osoby o bardzo wysokich dochodach (średnia na gospodarstwo domowe zł). Drugą grupą z najwyższą zdolnością kredytową są osoby w wieku lat, w wypadku, których wiek jeszcze nie obniża ich zdolności kredytowej. A osoby te zarabiają średnio więcej niż osoby młodsze. W badaniu respondenci podawali sumę dochodów brutto wszystkich osób w gospodarstwie domowym. Jest to suma dochodów jednej lub dwóch osób. Wyjątkowo zdarzały się przypadki, że kredyt chciały zaciągnąć 3 osoby i więcej np. małżeństwo z jednym lub dwojgiem rodziców.

6 Na obliczenie zdolności kredytowej mają także wpływ miesięczne spłaty rat innych kredytów, które obniżają dochody badanej osoby. Jak pokazało badanie, im starsze osoby, tym wyższy jest poziom ich zadłużenia, a co za tym idzie suma rat innych kredytów.

7 Jaki kredyt? Podczas gdy suma zdolności kredytowej badanych osób wyniosła 857 mln. zł, to suma cen nieruchomości, które chcą zakupić jest niższa i wynosi 541,8 mln. Z wszystkich uczestników badania do posiadania nieruchomości, której zakup rozważają w najbliższym czasie, przyznało się 1581 osób. Średnia cena takiej nieruchomości to 541,5 tys. zł. Średni okres, na jaki badani chcą zaciągnąć kredyt to 346 miesięcy, czyli 28 lat i 10 miesięcy. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami, im młodsza osoba, tym na dłuższy okres gotowa jest się zadłużyć. Na najdłuższy okres zadłużać chcą się osoby w wieku lat, średnia w tej grupie wyniosła 449 miesięcy.

8 Osoby w wieku lat posiadają natomiast najwięcej oszczędności, które chcą wykorzystać jako wkład własny. Jest to kwota przewyższająca 65 tys. zł. Jednak nawet osoby młode średnio posiadają kilkadziesiąt tysięcy oszczędności. W przypadku osób w wieku jest to około 13,5 tys., zaś w grupie prawie 29 tys. zł. Średnia wartość takich oszczędności dla wszystkich uczestników badania to 55 tys. zł. Gdyby wszyscy uczestnicy badania zaciągnęli kredyty w maksymalnej wysokości wykazanej w ich badaniu i jednocześnie wykorzystali całe zadeklarowane oszczędności jako wkład własny, średnie LTV wszystkich tych kredytów wyniosłoby 86,7 proc.

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, Ł ÓDŹ, OLSZTYN, TORUŃ, OPOLE, BIAŁ YSTOK, LUBLIN, GDYNIA, SZCZECIN, SOPOT IV KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

PODSUMOWANIE 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 Lipiec 2014 to miesiąc, w którym wchodzą w życie ostatnie zapisy znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczące kredytów walutowych. Od teraz,

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Warszawa, 06.07.2010 Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Po fali zmian, jakie nastąpiły wiosną, w czerwcu sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych nieco się uspokoiła. Miniony miesiąc przyniósł

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 Listopad to przedostatni miesiąc, w którym kredytobiorcy mogą korzystać z kredytów udzielanych bez wkładu własnego, czyli na 100% LTV.

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 Sytuacja w zestawieniu najlepszych kredytów hipotecznych Invigo TOP10 wyraźnie się ustabilizowała. Czerwiec jest kolejnym miesiącem

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku nieruchomości maj 2012

Raport z rynku nieruchomości maj 2012 Raport z rynku nieruchomości maj 2012 Aż 9 na 10 klientów w Legnicy i Gorzowie Wlkp. oraz co drugi klient w Opolu zainteresowani są zakupem mieszkania w cenie nieprzekraczającej 200 tys. zł podczas gdy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE I KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI Wprowadzenie Informacje o Raporcie

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Warszawa, 21.05.2010 Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance W kwietniu i na początku maja banki znów ze zdwojoną siłą ruszyły z nowymi ofertami. Narastająca rywalizacja o klienta sprawia, że marże

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest w pełni ustabilizowana. Potwierdzają to nie tylko niewielkie zmiany w październikowym

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 Luty jest kolejnym miesiącem, w którym widoczne są niewielkie wahania wysokości rat kredytów hipotecznych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 9.02.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 Początek Nowego Roku jak dotąd nie przyniósł spektakularnych zmian na rynku kredytów hipotecznych. Na skutek wprowadzenia nowych

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań. Kupno za Kredyt

Wynajem mieszkań. Kupno za Kredyt Wynajem mieszkań Vs. Kupno za Kredyt rednet Property Group Sp. z o.o. ul. Dywizjonu 303 129B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00 faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 19.04.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 Na rynku kredytów hipotecznych następują kolejne zmiany. W tym miesiącu Bank Nordea, który jeszcze do niedawna jako jeden

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 Sierpień to dobry czas na podsumowanie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2013r. Trzeba zauważyć, że była

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego WARTO KUPIĆ MIESZKANIE ŚWIEŻOUPIECZONEMU STUDENTOWI W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytów hipotecznych podsumowanie i przewidywania

Rynek kredytów hipotecznych podsumowanie i przewidywania Raport Open Finance, 29 grudnia 2008 r. Rynek kredytów hipotecznych podsumowanie i przewidywania Rok 2008 w zakresie liczby i wartości udzielonych kredytów hipotecznych zapowiadał się na przynajmniej nie

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPA NDERA- NIEZALEŻNEGO DORADCY FINANSOWEGO A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W,

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%.

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%. Listopad 2014 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. Dla kredytów z wysokim (25%) wkładem wynosi średnio 3,88% i najprawdopodobniej niższe już nie będzie. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013 Rok 2012 dobiegł końca. Wraz z nim nastąpił także koniec rządowego programu Rodzina na swoim. I to jest jak na razie jedyna odczuwalna

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytów hipotecznych

Rynek kredytów hipotecznych Raport dr Andrzej Kuciński, mgr Monika Kotowicz-Śwital 1 SZANOWNI PAŃSTWO, Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego nałożyła na banki nowe obowiązki, a także zwiększone

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni.

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni. Kwiecień 2015 W SKRÓCIE: Bank BPH zaoferował kredyt z marżą wynoszącą zaledwie 0,85%, ale z wysoką prowizją 5%. Banki zaktualizowały WIBOR, w wyniku czego oprocentowanie spadło do najniższego poziomu w

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie

Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie Rata długu zaciągniętego na zakup przeciętnej kawalerki w dużym mieście wynosi 548 zł - wynika z szacunków Lion s Bank i portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo