Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie"

Transkrypt

1 Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych, jak również poziomu zadowolenia fanów aktywności na świeżym powietrzu. Korzystają z nich dzieci, dorośli, grupy mniej i bardziej zorganizowane. Niezdecydowanych zapraszamy na wołowskie i dolnobrzeskie obiekty sportowe (w Wołowie przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki oraz Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Dolnym przy Zespole Szkół Zawodowych). Relacje z zajęć oraz organizowanych imprez sportowych można śledzić na stronie powiatu www. powiatwolowski.pl oraz portalu społecznościowym https://www.facebook.com/powiatwolowski. Redakcja PULS 4 Matura i co dalej? Ostateczna decyzja należy do samych zainteresowanych. Uroczysta gala zdolne NGO 14 w Górze 18 Nadążyć za światem Projekt skierowany do uczniów. Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie W sobotę 25 maja odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Wiele osób w tym dniu otrzymało odznaczenia i wyróżnienia. W jakiej atmosferze przebiegała uroczystość? Uroczystość przebiegła w typowo strażackiej atmosferze, cały czas spodziewaliśmy się wody tym razem z nieba, ale Św. Florian czuwał nad nami. Jak co roku w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele całej społeczności pożarniczej, strażacy PSP, druhowie OSP oraz strażacy-ratownicy Zakładowej Służby Ratowniczej PCC. Święto jest jedno dla wszystkich formacji ratowniczych, bez względu, kto jest płatnikiem. Funkcję Komendanta pełni Pan już wiele lat, jak ocenia Pan jednostkę, którą Pan zarządza? Strażaków, z którymi pracuję oceniam bardzo wysoko, ich zaangażowanie często przekracza zakresy obowiązków, wykonują wiele prac nieujętych w ramy regulaminów. Są to naprawy pojazdów, remonty i prace renowacyjne w naszym budynku. Prowadzimy szeroko rozumianą współpracę ze szkołami, przedszkolami, zapoznajemy dzieci i młodzież z tematyką ochrony przeciwpożarowej, jak również z udzielaniem pierwszej pomocy. Jednostka wzbogaciła się ostatnio o nowy sprzęt specjalistyczny, w jaki sposób zostanie on wykorzystany? Dzięki długim staraniom Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy udało się zakupić dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie trzy specjalistyczne samochody o wartości około 3,5 mln złotych. Jeden z nich to samochód lekki do ratownictwa chemicznego wyposażony w osprzęt do zdalnej detekcji tj. wykrywania chmur toksycznych. W Polsce dostały je takie komendy PSP jak: Puławy, Tarnów, Police, Bydgoszcz i Wołów ze względu na umiejscowienie w ich obszarach dużych zakładów chemicznych. Z uwagi na małą ilość takich samochodów z takiego rodzaju sprzętem może on być wykorzystywany na terenie województwa. Drugim jest samochód ciężki (GCBA 5/40) gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o poj. 5 m³ i autopompą o wydajności 4 tys. l/min z całym wyposażeniem. Samochód jest wykorzystywany nie tylko do gaszenia pożarów, ale również wyjeżdża do działań z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego czyli wyjazdów związanych z wypadkami drogowymi. Trzeci pojazd to samochód operacyjny ze sprzętem do detekcji w dziedzinie ratownictwa chemicznego wyposażony w profesjonalny sprzęt wykrywający nawet nieznaczne ilości substancji chemicznych o ciekłym i stałym stanie skupienia. Celem projektu współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym poprzez wsparcie sprzętowe jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej poprzez rozbudowę i wymianę bazy sprzętowej. Życzymy sukcesów i dziękujemy za rozmowę.

2 2 Powiatu Wołowskiego Informacje powiatowe Prewencja Ale Inaczej nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o obowiązku dostosowania terminu prowadzenia prac remontowych budynków do okresów lęgowych i rozrodu ptaków gniazdujących w tych budynkach (głównie jerzyki, jaskółki oknówki, wróble domowe, kawki, pustułki) oraz rozrodu i hibernacji nietoperzy. 28 maja 2013 roku w Wołowie odbyła się XVIII edycja Powiatowego Międzyszkolnego Turnieju Prewencja, ale inaczej organizowanego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Ekologiczny powiat Młodzi Animatorzy Krainy Łęgów Odrzańskich w Powiecie Wołowskim to program warsztatów ekologiczno-rekreacyjnych z zakresu wiedzy nt. Krainy Łęgów Odrzańskich w formie kursu Młodego Animatora dla 20 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wołowskiego. Drugi projekt dotyczy organizacji II turnusów obozu ekologiczno-rekreacyjnego dla 30 dzieci z terenu Powiatu Wołowskiego. Program skierowany do uczniów klas IV,V i VI ze wszystkich szkół podstawowych Powiatu Wołowskiego. W ciągu trwania roku szkolnego dzieci uczestniczą w różnego rodzaju pogadankach, spotkaniach organizowanych i przeprowadzanych przez dzielnicowych i funkcjonariuszy Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Na spotkaniach tych przekazywana jest wiedza na temat pracy Policji, unikania zagrożeń, zapobiegania demoralizacji, podstawowych czynności, gdy staną się ofiarami przestępstwa lub jego świadkami. Finał tegorocznej imprezy odbył się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie przy ul. Panieńskiej, przy uroczystej oprawie muzycznej przygotowanej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W turnieju brało udział 16 reprezentacji ze szkół podstawowych Powiatu Wołowskiego. Aktywny udział w konkurencjach wzięło 96 uczniów. Po przeprowadzonych konkurencjach sportowych i teście wiedzy o Policji komisja główna turnieju wyłoniła ostatecznie zwycięzców XVIII edycji turnieju: Miejsce I Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie Miejsce II Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu Dolnym Miejsce III Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej Powiat Wołowski uzyskał dofinansowanie na dwa projekty pn. Młodzi Animatorzy Krainy Łęgów Odrzańskich w Powiecie Wołowskim oraz Ekologiczne wakacje, poznajemy Krainę Łęgów Odrzańskich w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań uwzględnionych w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich, działanie Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich Łączna wartość dofinansowania obu projektów wynosi zł. Projekty będą realizowane przy wykorzystaniu bazy dydaktyczno-sportowej Zespołu Szkół przy ul. T. Kościuszki w Wołowie. Okres realizacji działań projektowych jest zaplanowany od do W ramach programów edukacyjno-sportowych, powiat zakupi 20 rowerów i inny sprzęt sportowy oraz zorganizuje szereg ciekawych wycieczek i rajdów przyrodniczych. (inf.) W związku z tym przed przystąpieniem do prac, w szczytowym okresie rozrodu od 15 maja do 15 lipca należy we współpracy z ornitologiem dokonać przeglądu obiektu pod kątem występowania miejsc gniazdowania ptaków. Przeglądu wymagają następujące rodzaje wykonywanych prac: ocieplenie stropodachów i strychów, remonty dachów, ocieplenie zewnętrzne budynków, uzupełnienie ubytków w elewacji, renowacja elementów ozdobnych elewacji, rozbiórka budynków, wszelkie prace planowane w terminie od 15 kwietnia do końca sierpnia związane z instalowaniem rusztowań i siatek ochronnych. Wskazane jest, aby prace na budynkach będących miejscem rozrodu lub schronienia zwierząt prowadzić w okresie od 15 sierpnia do końca kwietnia. Zabrania się niszczenia jaj i postaci młodocianych oraz niszczenia miejsc gniazdowania i schronień. W przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc gniazdowania ptaków, należy uzyskać stosowne zezwolenie. Wszelkie dodatkowe informacje oraz materiały dotyczące ochrony ptaków w trakcie prac remontowych budynków, dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu pod adresem rdos.gov.pl. 4 maja 2013, po długiej walce z chorobą, zmarł Przemysław Czajkowski. Polski przyrodnik i obrońca przyrody, człowiek wielkiego serca, dzięki któremu wiele organizacji ekologicznych realizowało pierwsze przedsięwzięcia. Wspomnienie o Przemysławie Czajkowskim Człowiek oddany sprawie ochrony praw przyrody i środowiska o ogromnej wiedzy oraz życzliwości. Człowiek Roku Polskiej Ekologii w (2006 r.), nagrodzony statuetką Krzewiciel bioróżnorodności (2011 r.). Wspierał ponad 370 przedsięwzięć proekologicznych. Krajowy koordynator Programu Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska UNDP. Poświęcił ponad 30 lat na pomoc pozarządowym organizacjom ekologicznym w całej Polsce, był jednym z pierwszych ludzi, którzy uwierzyli w idee Czarnej Owcy, wspierając ją od samego początku. Zaangażowany w powstanie Centrum Przyrodniczego w Trzcinicy Wołowskiej. Nawet drobne sprawy były dla niego ważne, zdarzyło mu się także wcielić w role prawdziwego Świętego Mikołaja w Głębowicach. Pomimo choroby do samego końca interesował się działaniami na rzecz ochrony środowiska, rozumiał potrzebę istnienia pozarządowych organizacji ekologicznych. Jednym z jego ostatnich życzeń było, aby pieniądze przeznaczone na kwiaty i wiązanki zostały przekazane ma hospicjum onkologiczne, jedną z fundacji prowadzących rejestry dawców szpiku kostnego lub na dowolną ważną inicjatywę przyrodniczą Rodzinie i przyjaciołom Pana Przemysława składamy wyrazy głębokiego współczucia. (mj)

3 nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 Powiatu Wołowskiego 3 Informacje powiatowe Informacja kontra kreacja Na przestrzeni ostatniego roku otrzymałem kilkadziesiąt pytań z redakcji Kuriera Gmin, w których nie spotkałem się z zainteresowaniem przedsięwzięciami inwestycyjnymi, czy też innymi celami jakie stawia sobie i realizuje powiat dla dobra lokalnej społeczności. Właściwie każde zadane pytanie zawiera tezę, która przedstawia jednostki powiatu i instytucje z nim związane jako kryminalne, podejrzane, konfliktowe, a w najlepszym razie nieudaczne. Pierwsze spotkanie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego W dniu 7 maja br. odbyło się Pierwsze Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Podczas obrad podjęto zasadnicze decyzje co do funkcjonowania Związku wybrano jego władze i uchwalono wysokość składek członkowskich jakie wpłacane będą do kasy Związku przez zrzeszone powiaty. Powiat Wołowski reprezentowali Grzegorz Łyczko Wicestarosta Wołowski oraz Małgorzata Gorgoń Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Mówiąc krótko, w powiecie nie dzieje się nic o czym warto napisać, albo też wybucha skandal o którym warto czytelnikom przypominać przez rok. Pojawiające się informacje związane z samorządem powiatowym są starannie selekcjonowane i podawane na talerzu przyprawione zazwyczaj na ostro. Ot pierwszy lepszy z brzegu przykład okładka Gazety z grzmi Niemiecka policja cofnęła autokar z pijanymi uczniami z naszego powiatu, Wypadek przy remoncie powiatowej inwestycji. Znaczącym elementem manipulacji jest wybiórczość informacji. Ciekawym tego przykładem był medialny przekaz jak to Marszałek Województwa spotkał się w Starostwie Powiatowym z samorządowcami z całego powiatu, ale to Wołów powalczy o prawie 120 mln złotych (KG z ). W rzeczywistości temat został potraktowany znacznie szerzej, o czym można było przeczytać w ie. Fala bezwzględnej krytyki wszystkiego co powiatowe nasiliła się od momentu, w którym powiat we współpracy z Gminą Brzeg Dolny rozpoczął wydawanie miesięcznika. Od tej przełomowej chwili dostaje się nie tylko władzom, ale również szeregowym pracownikom. Ci, nie dość, że promują się łażąc po sesjach, to jeszcze marnotrawią publiczne pieniądze wydając miesięcznik. Krytyka jak przystało na niezależną prasę okraszona jest nośnymi argumentami w stylu popatrzcie jak oni wydają publiczne pieniądze, kreując powiatową rzeczywistość. Ta rzeczywiście nie może się podobać Gazecie, bo w powiatowej rzeczywistości chodzi tylko i wyłącznie o informowanie, a to często pozostaje w sprzeczności z kreowaniem. Gazeta przedstawiająca się jako obiektywna, rzetelna i stojąca na straży finansów publicznych w przedziwny sposób zapomina z jakich pieniędzy jest w dużej części finansowana. Nie trzeba być zbyt przenikliwym, żeby wiedzieć, że Gmina Wołów jako samorząd ma największy udział finansowy w wydawaniu Gazety. Teraz Gazeta wbrew swojemu interesowi, ale za to w myśl głoszonych zasad moralnych, powinna policzyć, czy nie została przekroczona przez gminę granica zamówienia publicznego, czyli 14 tys. euro i czy nie doszło do łączenia zamówienia. Warto też, żeby Gmina zastanowiła się nad zasadnością wydawania pieniędzy publicznych, bo przecież propozycja współpracy w ramach bezpłatnego dla Mieszkańców miesięcznika pozostaje otwarta, a bez wątpienia będzie ona tańsza niż współpraca z Kurierem. Niegroźne bakterie Arkadiusz Muszyński Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego został wybrany Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz, Wiceprzewodniczącym wybrano Starostę Milickiego Piotra Lecha. W skład Zarządu weszli również Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski, Geodeta Powiatowy Kamiennej Góry Ewa Maj oraz Geodeta Powiatowy z Polkowic Mariusz Dzumyk. Przed Zarządem stoi teraz szereg zadań związanych z organizacją pracy biura Związku, które mieścić będzie się w Głogowie. ZPWD jest organizacją powołaną do wspólnej realizacji zadań narzuconych na Starostów przez obowiązujące przepisy w dziedzinie geodezji i kartografii. W skali całego województwa to kwota rzędu nawet 100 mln złotych. Dzięki działalności ZPWD będzie można pozyskiwać pieniądze niezbędne do przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych z różnych źródeł m.in.: z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, od Wojewody Dolnośląskiego, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego a także ze środków unijnych. W skład ZPWD wchodzą wszystkie ziemskie powiaty Województwa Dolnośląskiego. Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że od 2008 roku został wprowadzony obowiązek kontroli obecności bakterii z rodzaju Legionella w ciepłej wodzie użytkowej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej. Zakażenie bakteriami z rodzaju Legionella następuje drogą oddechową, najczęściej przez inhalację aerozolu wodnego o średnicy kropel 0,2 0,5 µm. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania są: nikotynizm, alkoholizm, choroby powodujące obniżenie odporności organizmu (np. choroba nowotworowa). W dniu r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie otrzymał wyniki badania próbek wody ciepłej pobranych z instalacji wewnętrznej Szpitala w Brzegu Dolnym, Szpitala w Wołowie i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie. W większości próbek stwierdzono obecność bakterii Legionella sp. na poziomie średnim tzn. w stopniu nieznacznie przekraczającym dopuszczalne wartości, co świadczy, że część sieci wewnętrznych wody ciepłej była skolonizowana tymi bakteriami. PPIS w Wołowie wydał decyzje doprowadzenia wody ciepłej w instalacjach wewnętrznych szpitali oraz zakładu do prawidłowych parametrów mikrobiologicznych i nadał im rygor natychmiastowej wykonalności. Już w piątek tzn r. podmioty lecznicze przystąpiły do działań interwencyjnych, zmierzających do redukcji liczby bakterii w sieciach wody ciepłej. W najbliższym czasie zostaną ponownie pobrane próbki do badań laboratoryjnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie

4 4 Powiatu Wołowskiego nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 Edukacja w powiecie Krokiem Poloneza 26 kwietnia 2013 r. to dzień, w którym uczniowie klas trzecich zamknęli 3-letni etap zdobywania wiedzy w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. Uroczystość wręczenia świadectw rozpoczęto przepięknym polonezem w wykonaniu absolwentów i nauczycieli. Matura i co dalej? Bezrobocie nie maleje, a ilość ofert pracy nie tylko znacznie się zmniejsza, ale też rosną wymagania pracodawców. Jak w takim razie absolwenci szkół średnich mają zdobywać doświadczenie? Z końcem czerwca tegoroczni maturzyści otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości. W Powiecie Wołowskim do matur podeszło w tym roku 360 uczniów. Z przedmiotów obowiązkowych wyróżnili dwa najłatwiejsze: j. angielski i matematykę (ZSZ Brzeg Dolny), z języków obcych najczęściej wybierali język angielski (Powiatowy Zespół Szkół Brzeg Dolny), natomiast przedmioty dodatkowe, które cieszyły się największą popularnością to wiedza o społeczeństwie, biologia i chemia (Powiatowy Zespół Szkół Brzeg Dolny). Teraz przed maturzystami kolejna poważna decyzja kontynuacja nauki i aplikacja do szkół wyższych lub przerwa w edukacji i podjęcie pracy zawodowej. Niektórzy myślą o emigracji do Niemiec, Belgii, Norwegii, Anglii za lepszymi zarobkami, innym i lepszym życiem. Jedno jest pewne trzeba podjąć decyzję co dalej?. Główną przeszkodą w kontynuacji nauki stają się takie czynniki, jak brak pieniędzy na dojazdy do szkół, pomoce naukowe, czy po prostu na naukę zaoczną (obecnie standardowo koszt jednego semestru na uczelni państwowej w trybie zaocznym waha się pomiędzy zł). Wielu maturzystów wybiera opcję studiów zaocznych i podejmuje pracę. Część osób może liczyć na pomoc finansową od rodziców. Reszta będzie musiała na studia sama sobie zarobić. Jak? To pytanie do Urzędów Pracy. Bezrobocie wcale nie maleje, a ilość ofert pracy nie tylko znacznie się zmniejsza, ale też rosną wymagania pracodawców w stosunku do kandydatów. Gdzie w takim razie młodzież po szkole średniej szuka pracy? Prawdopodobnie najwięcej osób wybiera się do większych miast, by tam rozpocząć ścieżkę kariery w call center (szansa na premię za dobrą sprzedaż, elastyczne godziny pracy), w gastronomii (wysokie napiwki), a także w sklepach tzw. sieciówkach w galeriach handlowych (wygoda, dobry dojazd i najczęściej umowa o pracę). Głównym motywatorem tej decyzji jest zazwyczaj chęć usamodzielnienia się i życie na własny rachunek, ale również ślepa wiara w to, że po studiach znajdą coś lepszego. Jak mówi Teresa Zygmunt z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym głównym błędem, jaki młodzi ludzie popełniają na początku budowania swojego doświadczenia zawodowego, jest brak wytyczonej ścieżki kariery. Ważne jest, aby jak najwcześniej określić swoje cele zawodowe, których realizacja powinna rozpocząć się już na etapie studiów. Warto maksymalnie zaangażować się w trakcie praktyk, następnie startować w konkursach o staże zawodowe dodaje Teresa Zygmunt. Tylko w ten sposób młodzi ludzie mają szansę na realizowanie swoich planów zawodowych, a przede wszystkim mogą liczyć na szybkie efekty swoich działań kończy koordynator dolnobrzeskiego hufca OHP. Ale w takim razie, skąd brać pieniądze na utrzymanie i dodatkowo na (jakże ważne) życie studenckie zastanowi się młody człowiek przecież praktyki są bezpłatne, a sam staż to aktualnie nie więcej niż 800 zł netto. Na to pytanie odpowiedź znają znane firmy pośrednictwa zawodowego, które obecnie prześcigają się w propozycjach pracy tymczasowej. Ofert jest nie tylko dużo, ale też warunki i zarobki są korzystne. Trzeba tylko chcieć. Zwykle też przyda się książeczka sanepidowska. Najwięcej można zarobić w gastronomii np. obsługa cateringowa w trakcie masowych imprez i meczów piłkarskich. Również dużą popularnością cieszą się oferty pracy w hostingu jednak tutaj sprawdzą się tylko osoby otwarte na różnorodność zadań, które mają wystarczające zapasy energii i determinacji do działań. Ostateczna decyzja należy do samych zainteresowanych czy chcą realizować swoje ambicje i pracować już teraz na własne doświadczenie zawodowe, czy odkładają to na później, wierząc, że kiedyś po prostu im się poszczęści i po studiach znajdą od razu pracę w wymarzonym zawodzie. Katarzyna Bobowska Tym razem młodzież udała się tanecznym krokiem przed budynek Starostwa Powiatowego. Dziękując za współpracę i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć dotyczących funkcjonowania naszej szkoły, Pani Dyrektor Barbara Kołodziej zwróciła się do starosty wołowskiego Marka Gajosa, słowami: Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przybyła do Pana, aby oficjalnie zakomunikować, iż nasza podróż do celu, którym jest matura, dobiegła końca. A, że nie mniej od celu, ważna jest sama droga, która do niego prowadzi, którą Pan razem z nami przebył, zapraszamy w mury naszej ALMA MATER, by wspólnie celebrować ten wielki dzień.... Zanim jednak wszyscy spotkali się w auli liceum, odtańczono jeszcze kilka układów charakterystycznych dla tego pięknego tańca w Rynku naszego miasta. To było naprawdę niezwykłe przeżycie... Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim, dzięki którym nasza uroczystość mogła się odbyć: Komendzie Policji Powiatowej w Wołowie, a w szczególności mł. asp., Panu Danielowi Adamczakowi, za osobiste zaangażowanie w zapewnienie nam bezpieczeństwa, Pani Magdalenie Wójcik właścicielce kawiarni Magnolia, Pani Annie Kucar właścicielce sklepu Delikatesy przy ul. Piastów Śląskich, Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta i Gminy za udostępnienie energii elektrycznej, Firmie nagłośnieniowej MIMI-ART Pana Pawła Fedorczaka oraz Panom Markowi Markowskiemu, Bartkowi Tracichlebowi i Konradowi Fedorczakowi za pracę przy nagłośnieniu imprezy. Matury: koniec nauki, początek dorosłości Maj to dla młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich miesiąc szczególny. W tym okresie trwają matury, zwane powszechnie egzaminem dojrzałości. Przez ten czas absolwenci nie tylko sprawdzają wiedzę nabytą w trakcie nauki, ale i stawiają pierwsze kroki w dorosłość. W Wołowie bez incydentów Już pierwszego dnia niektóre w Polsce szkoły borykały się z maturalnymi problemami i nie chodzi tu bynajmniej o pytania w teście. Głośny był przypadek w Kielcach, gdzie nie odebrano wszystkich arkuszy egzaminacyjnych. Jak się okazało w jednej z kieleckich szkół do matury nie przystąpiła cała klasa. To osoby dorosłe, więc nie mogliśmy nikogo zmuszać tłumaczyła później dyrektor LO w kieleckim Centrum Kształcenia Torus. Media obiegł także przypadek jednego z pytań matury z języka angielskiego. Arkusz został tak ułożony, że mógł mylić i część uczniów wpisywała odpowiedzi w niewłaściwym miejscu. Jednak Centralna Komisja egzaminacyjna uspokoiła maturzystów, że błędnie wpisane odpowiedzi będą uznawane. Na szczęście w powiecie wołowskim nie było tak drastycznych wydarzeń. Od wszystkich dyrektorów szkół średnich można usłyszeć to samo. Egzaminy przebiegały spokojnie i bez większych zakłóceń. Nikogo nie trzeba było wyprosić za ściąganie. Jeśli już dochodziło do jakiś incydentów, to były nieliczne i dotyczyły niestawienia się na egzaminie, mimo wcze-

5 nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 Powiatu Wołowskiego 5 Informacje powiatowe c.d. Matury: koniec nauki, początek dorosłości pomiędzy wojskami carskimi i szwedzkimi. Walki i oblężenie spowodowały znaczne zniszczenia na zamku. Budowla została odremontowana w barokowej szacie. Przed zamkiem ustawiono figurę maryjną Matki Boskiej Niepokalanej dłuta rzeźbiarza Christiana Bobersackera z Legnicy. Przebudowa gmachu trwała blisko 10 lat ( ) i przeprowadzona została dużym nakładem kosztów. 1 lipca 1781 r. wybuchł wielki pożar i zamek uległ ponownie zniszczeniu. W XIX wieku zamek został zakupiony przez powiat. Po kolejnym pożarze z 1922 r., dokonano kolejnej przebudowy. Ostateczny kształt otrzymał po ostatniej wojnie, kiedy to w 1960 r. przeprowadzono renowację książęco-królewskiego zamku w Wołowie. Do dnia dzisiejszego zachował się tu oryginalny portal z piastowskim orłem i płaskorzeźbami głów aniołów, a we wnętrzach renesansowe sklepienia. Nad bramą, w murze południowym można pośniejszej deklaracji. Jak się okazuje, robią tak osoby dorosłe i absolwenci z poprzednich lat. Takie przypadki mamy co roku mówi Bogumiła Połeć wicedyrektor ZSZ im. T. Kościuszki i wyjaśnia, że powody są różne Wyjeżdżają za pracą lub najzwyczajniej rezygnują. Absolwenci kończący naukę w trybie zwykłym są bardziej sumienni. Wszyscy stawili się o wyznaczonym czasie. Ciężko? To z matematyką Jakie nastroje panują wśród maturzystów w ostatnich dniach matur? Czujemy się świetnie śmieje się jedna z dziewczyn, które czekają na egzamin ustny z języka niemieckiego. Emocje opadły. Wtórują jej koleżanki. To w sumie ostani dzień matur w wołowskim LO i wreszcie mogą poczuć ulgę, iż końca dobiega jeden z ważniejszych sprawdzianów w ich życiu. Zdaniem dziewczyn część pisemna nie była szczególnie trudna. Nie było strasznie dzieli się wrażeniami jedna z nich. Bajka dodaje ze śmiechem druga. Jeśli już, to trudności sprawić mogła w części przypadków ta nieszczęsna matematyka. Dla mnie to był jakiś kosmos stwierdza kolejna z dziewczyn. Nie odpowiada inna, zapytana, czy odczuwa nerwowe napięcie w oczekiwaniu na wyniki z części pisemnej. Jak nie jej koleżanka już nie jest tak spokojna. Boję się matematyki dzieli się swoim obawami. Po co ona komuś, kto zdaje na przedmioty humanistyczne? pyta. I przez to, że jej nie zdadzą, nie mogą iść na wybrane kierunki. Wszystkie dziewczyny mają to samo zdanie w kwestii wprowadzonego w ubiegłym roku obowiązkowego egzaminu z matematyki. I nawet ci uczniowie, którym matematyka nie sprawiła problemów myślą podobnie. To bez sensu uważają. Trzeba czekać cały rok, żeby znów podejść do egzaminu. Pierwszy krok w dorosłość Spać do południa śmieją się dziewczyny, zapytane, jakie mają plany na najbliższą przyszłość. Ale ich kolejne odpowiedzi świadczą, że traktują swoją przyszłość poważnie. Praca, studia pada odpowiedź na pytanie Co dalej?. Studia, może jakaś praca się znajdzie wtóruje jej następna. Ich koleżanki mają podobne plany. I nie zawsze jest w nich miejsce na odpoczynek. Nawet krótki. Dziś idę na rozmowę i jak się uda, to zaczynam od razu zdradza jedna z maturzystek. Jednocześnie ma zamiar studiować. Jej koleżanki będą cieszyć się wolnym czasem, ale jeśli nadarzy się okazja na zatrudnienie, skorzystają z niej. Pracę chcą połączyć z nauką. Ich podejście jest zaskakująco dojrzałe na ich wiek. Choć dopiero wchodzą w dorosłość, wydają się być świetnie obeznane ze współczesnym realiami. Ich ambicje i pragmatyzm dają nadzieję na przyszłość. Skoro młode pokolenia już na tym etapie życia mają świadomość, jak ważna jest wiedza i doświadczenie, można być spokojnym o ich przyszłość. Powinni dać sobie radę. Remont Zamku Piastowskiego Po 53 latach Zamek Piastowski w Wołowie znów ma szansę odzyskać swój blask, dzięki renowacji obiektu współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata i budżetu Powiatu Wołowskiego. Historia Zamku Piastowskiego Historia zabytkowego Zamku Piastowskiego sięga drugiej połowy XII wieku i związana jest z Władysławem Wygnańcem protoplastą Piastów Śląskich. Początkowo, jak mówią historyczne wzmianki z roku 1157 i 1159, zamek zbudowany był z drewna, po ponad stu latach zamek został wymurowany. Na przestrzeni wieków budynek często był przebudowywany i modernizowany. Zamek posiadał jedną narożną wieżę w kształcie cylindra, która chroniła gmach od północy. Od bramy zamkowej przerzucony był most nad fosą, która otaczała budowlę. Około roku 1579 zamek przebudowano na nową renesansową rezydencję. Dobudowano wówczas skrzydło północne przy bramie zamkowej oraz skrzydło zachodnie. Gmach ozdobiono renesansową kopułą i szczytnicami. W XVII wieku miasto wraz z zamkiem stało się obiektem walki dziwiać herbowy kartusz. Warto również zwrócić uwagę na barokową figurę maryjną zdobiącą plac przed zamkiem. Wołowska Maria z aureolą autorstwa legnickiego rzeźbiarza z Legnicy, należała do najbardziej znanych figur Dolnego Śląska. Obecnie w zamku mieści się Starostwo Powiatowe oraz siedziba władz Powiatu Wołowskiego. Wołowski zamek jest jednym z nielicznych zamków piastowskich zachowanych w tak dobrym stanie. Renowacja po latach Całkowita kwota projektu renowacji to zł., wkład Unii Europejskiej to ,20. Do dnia 11 kwietnia 2013 r. wydatki na realizacje projektu wyniosły , 32 zł, z czego 70% poniesionych kosztów zostanie odzyskane z funduszy Unii Europejskiej. Do tej pory w zamku została kompleksowo wymieniona stolarka okienna. Zielone okna budynku wzbudzają zainteresowanie. Barwa nie jest przypadkowa, decyzję o zmianie koloru stolarki okiennej Zamku Piastowskiego podjął Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, opierając się na badaniach stratygraficznych stolarki okiennej, z której wynika, że pierwszym kolorem okien była zieleń. Od 13 maja 2013 r. trwa remont, który w pierwszym etapie objął wymianę pokrycia dachu, rynien, obróbek blacharskich, elementów drewnianych dachu; wykonanie elewacji z uwzględnieniem zabytkowych detali architektonicznych; izolacji ścian przyziemia i fundamentów. W drugim etapie nastąpi osuszanie ścian budynku, roboty konstrukcyjno-budowlane budynku oficyny, roboty zewnętrznej elektrycznej instalacji oświetleniowej budynku, roboty instalacyjne kanalizacyjne oraz roboty dotyczące zmiany nawierzchni dziedzińca (wyłożenie kostki brukowej granitowej). W czasie trwającego remontu Starostwo Powiatowe oraz inne jednostki mieszczące się w budynku będą pracowały jak dotychczas. Jedynym utrudnieniem może okazać się zaparkowanie samochodu w pobliżu budynku. Z uwagi na trwające prace prosimy o zachowanie ostrożności. Prace remontowe powinny zakończyć się 30 listopada bieżącego roku.

6 6 Powiatu Wołowskiego nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 Powiatowe Orliki Z podwórka na stadion W dniach 13 oraz 20 maja na boisku Orlik przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie oraz Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie odbyły się powiatowe eliminacje turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Do tegorocznej edycji turnieju, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej a sponsorem firma Tymbark, zgłoszonych zostało prawie 185 tysięcy dzieci ze wszystkich województw. Najlepsze drużyny awansują do finałów wojewódzkich, które rozegrane zostaną w czerwcu. W finale ogólnopolskim, zaplanowanym na wrzesień, zmierzą się najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców z poszczególnych województw. Na zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców czeka, jak co roku, fantastyczna nagroda. Zwycięzcy tegorocznej edycji wyjadą w październiku do Londynu, by na legendarnym stadionie Wembley kibicować reprezentacji Polski podczas meczu z Anglią, rozgrywanym w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w Brazylii. W powiatowych eliminacjach udział wzięły drużyny: w kategorii chłopców : 1. Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim 2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym 3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu Dolnym 4. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie 5. Uczniowski Klub Sportowy w Wołowie w kategorii dziewcząt: 1. UKS Girls Soccer Academy Wołów I 2. UKS Girls Soccer Academy Wołów II 3. NSP Wołów W kategorii chłopców zwyciężył Uczniowski Klub Sportowy, a dziewcząt drużyna UKS Girls Soccer Academy Wołów I Serdecznie gratulujemy drużynom, życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za wyniki. Powodzenia! (mk)

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny Brzeg Dolny

Wakacyjny Brzeg Dolny NR 9 (9), ROK 1 PIĄTEK, 07.08.2015 ISSN 2449-5379 informacje Ulica 1 Maja będzie remontowana Wakacyjny Brzeg Dolny informacje Dopalacze kradną życie str. 3 str. 8 społeczność Za nimi aktywne pół roku.

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Nr 4 październik 2001 numer bezpłatny

Nr 4 październik 2001 numer bezpłatny BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 4 październik 2001 numer bezpłatny W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: I Powiatowy Zwyczajny Zjazd Związku OSP RP w Brzozowie * Pierwsze dyplomy w Niepublicznej Szkole

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność OLSZTYN BARCZEWO BISKUPIEC DOBRE MIASTO DYWITY GIETRZWAŁD JEZIORANY JONKOWO KOLNO OLSZTYNEK PURDA STAWIGUDA ŚWIĄTKI NR 51 ROK III 30 KWIETNIA 2015 NAKŁAD 8 000 EGZEMPLARZY ISSN 2353-9046 e-mail: redakcja@gwarminska.pl

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

11 Listopada - Święto Niepodległości

11 Listopada - Święto Niepodległości 11 Listopada - Święto Niepodległości Po raz pierwszy od lat Świętu Niepodległości towarzyszyła tak ładna pogoda, że był to istotnie bardzo radosny dzień. Po Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo