WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11) HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006."

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (19) PL (11)62688 (13) Y1 (51) IntCI. E05B 9/00 ( ) E05B 15/08 ( ) (54) Zamek wpuszczany z wkładką na klucz (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 07/04 (73) Uprawniony z prawa ochronnego: HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ (72) Twórca(y) wzoru użytkowego: (45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono: WUP 10/06 Miroslav Petrek, Horni Benesov, CZ Josef Kuchar, Svobodne Hermanice, CZ (O CM (O

2 % wsi Zamek wpuszczany z wkładką na klucz Dziedzina techniki Rozwiązanie techniczne dotyczy uniwersalnego zamka wpuszczanego, w którego otworze kluczowym znajduje się wkładka na klucz. Stan techniki Powszechnie znane są rozwiązania zamków wpuszczanych, zaopatrzonych we wkładki na klucz. Wkładki te ze względów oszczędnościowych wykonywane są zwykle z plastiku. Popularne plastikowe wkładki na klucz są zwykle dwuczęściowe. W znanym wykonaniu, do otworów kluczowych o kształcie zabezpieczającej wkładki na klucz wkłada się występami ścianek bocznych wkładki na klucz, przy czym ścianki boczne wkładki przylegają do wewnętrznej powierzchni obudowy i osłony blaszanej. Wspomniane wkładki na klucz w wykonaniu dwuczęściowym, oddzielonym, zapatrzone są w wewnętrzne wypusty: półokrągłe czopy i półokrągłe wycięcia, pełniące funkcję elementów łączących. Takiukład wymaga, aby wysokość występów ścianek bocznych była zgodna z grubością obudowy oraz osłony blaszanej, ponadto wymaga wykonania otworów na klucz w wystających częściach wytłoczonych obudowy oraz osłony blaszanej, następnie właściwego rozmieszczenia otworów na klucz w wystających częściach wytłoczonych obudowy oraz osłony blaszanej, w których znajdują się otwory na klucz. Wkładka, w tym przypadku wkładka plastikowa, składa się z dwuczęściowej plastikowej wytłoczki. Wkładka, przed właściwym montażem do zamka, musi być najpierw złożona poprzez wzajemne połączenie wypustów, to znaczy poprzez wsunięcie półokrągłych czopów do półokrągłych wycięć. Złożoną wkładkę wsuwa się w trakcie mpntażu do środka zamka, pomiędzy blaszaną obudowę a blaszaną osłonę, między wystające części wytłoczone obu blaszanych części, przy czym osłona blaszana zostaje następnie w znany sposób przymocowana do obudowy zamka.

3 2 Taki układ ma szereg niedogodności. Z jednej strony wymaga wykonania wymienionych wytłoczek w częściach blaszanych, w celu umieszczenia i przestrzennego ograniczenia wkładki plastikowej, przez co podwyższone zostają koszty produkcji w trakcie wytwarzania części blaszanych. Dwuczęściowe wykonanie wkładki plastikowej powoduje konieczność tworzenia czopów oraz wycięć w poszczególnych połówkach wkładki plastikowej, aby można było wzajemnie wsunąć do siebie w trakcie łączenia jej obydwie połówki. Takie rozwiązanie powoduje zwiększone zużycie materiału oraz podwyższenie kosztów produkcji. Wkładki plastikowej nie można wymontować z obudowy zamka bez jego rozłożenia. Ponadto przy wymianie wkładki dochodzi do jej deformacji, przez co tego typu wkładkę można wykorzystać jedynie raz. Istota rozwiązania technicznego Wymienione niedogodności w większości nie występują dzięki rozwiązaniu technicznemu zastosowanemu w zamku wpuszczanym, którego korpus składa się z obudowy zamkniętej osłoną blaszaną oraz połączony jest z czołem. W korpusie znajdują się otwory kluczowe na wkładkę cylindryczną (bębenkową), w które wsuwa się wkładkę na klucz, zgodnie z rozwiązaniem technicznym, którego istotą jest to, że wkładka na klucz jest jednoczęściowa i stanowi wytłoczkę lub odlew, głownie wypraskę lub odlew plastikowy, którego kształt zewnętrzny odpowiada wewnętrznemu kształtowi otworu kluczowego zamka. Obwodowe położenie wkładki na klucz ograniczone jest jej kształtem zewnętrznym w otworze kluczowym zamka, a osiowo jest ona ograniczona występem dociskowym w części obwodowej wkładki, który oparty jest jednostronnie o zewnętrzną ściankę korpusu zamka. W innym wykonaniu wkładka na klucz posiada otwór zabezpieczający na śrubkę mocującą i można ją wsunąć w skompletowany zamek. Ponadto jest ona zabezpieczona przed wypadnięciem przez śrubkę mocującą, sięgającą do otworu

4 3 zabezpieczającego, przy czym śrubka mocująca zabezpiecza również wkładkę cylindryczną (bębenkową). W tym wykonaniu 'można jednostronnie wsunąć wkładkę na klucz do skompletowanego zamka oraz jednostronnie wysunąć ze skompletowanego zamka. Przy wymianie wkładki na klucz nie dochodzi do jej deformacji. Po poluzowaniu śrubki mocującej można wkładkę na klucz jednostronnie wysunąć, bez jej uszkodzenia. Można jej zatem używać wielokrotnie. Rozwiązanie to znacznie upraszcza produkcję wkładkowych zamków wpuszczanych, w których nie trzeba wykonywać wytłoczeń w obudowie i osłonie blaszanej, których wymagała pierwotna konstrukcja plastikowej wkładki na klucz. Ponadto uproszczeniu ulega produkcja samej wkładki na klucz, która jest jednoczęściowa. Niepotrzebna staje się produkcja czopów i wycięć poszczególnych połówek plastikowej wkładki na klucz, w celu umożliwienia ich wzajemnego wsunięcia się do siebie przy łączeniu obydwu jej połówek. Rozwiązanie to powoduje oszczędność kosztów produkcji zamka, w tym oszczędność materiału oraz kosztów produkcji plastikowych wkładek na klucz, które można ponownie montować do zamka. Dodatkowo użycie wkładkowych zamków wpuszczanych staje się bardziej uniwersalne, bowiem poprzez prosty montaż, plastikową wkładkę na klucz do zwyczajnych i skrzynkowych zamków można zastąpić wkładką cylindryczną do zamków bębenkowych, ewentualnie bezpiecznościowych, przy czym wymieniona wkładka cylindryczna jest również zabezpieczona przeciwko wysunięciu śrubką mocującą. Objaśnienie figur rysunku Rozwiązanie techniczne będzie bardziej czytelne dzięki rysunkowi, na którym fig. 1 przedstawia widok z przodu skompletowanego zamka wpuszczanego z zamontowaną wkładką na klucz; fig. 2 - widok z boku wymienionego zamka przedstawionego na fig. 1, z wkładką na klucz przygotowaną do montażu do otworu na klucz korpusu zamka; fig. 3 - widok z przodu na wkładkę na klucz,

5 4 zgodnie z rozwiązaniem technicznym; oraz fig. 4 - wkładkę na klucz w ujęciu bocznym w stosunku do fig. 3. Przykłady realizacji rozwiązania technicznego. Korpus skompletowanego zamka wpuszczanego, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2, składa się z obudowy 1 zamkniętej osłoną blaszaną 2 oraz połączonej z czołem 3. Korpus posiada otwory kluczowe na wkładkę cylindryczną (bębenkową), w które wsunięta jest, zgodnie z fig. 1 wkładka na klucz 4^ Na fig. 2 zamek ten przedstawiony jest w rzucie bocznym, względnie jest to widok z przodu obudowy I, z wkładką na klucz 4, która przygotowana jest do montażu w otworze kluczowym zamka w kierunku strzałki. Na fig. 2 pokazano ponadto śrubkę mocującą 5 służącą do zabezpieczenia wkładki na klucz 4 przed wysunięciem się. Właściwa wkładka na klucz 4 została przestawiona szczegółowo na rysunku fig. 3 i fig. 4, to jest w rzucie przednim i bocznym. Jak widać na fig. 3 i 4, wkładka na klucz 4 jest jednoczęściowa i może być wytworzona jako wytłoczka lub odlew, w zasadzie z każdego nadającego się do tego materiału. W najodpowiedniejszym wykonaniu wkładka na klucz 4 powstała z jednoczęściowej plastikowej wytłoczki lub odlewu, którego kształt zewnętrzny odpowiada wewnętrznemu kształtowi otworu kluczowego zamka. Położenie wkładki na klucz 4 ograniczone jest obwodowo jej zewnętrznym kształtem w otworze kluczowym zamka, a osiowo ograniczone jest występem dociskowym 6_w swojej części obwodowej, który jest oparty jednostronnie o zewnętrzną ściankę korpusu zamka. W najbardziej korzystnym wykonaniu wkładka na klucz 4 posiada otwór zabezpieczający na śrubkę mocującą 5, przy czym wkładkę na klucz 4 można wsunąć do skompletowanego zamka, gdzie zabezpiecza ją przeciwko wysunięciu śrubka mocująca 5, sięgająca do otworu zabezpieczającego 7. Śrubka mocująca 5 jest również wykorzystywana do zabezpieczenia wkładki cylindrycznej (bębenkowej), w razie zastąpienia wkładki na klucz 4 wkładką cylindryczną (bębenkową). Jak pokazano na fig. 3, wkładkę na klucz 4 można jednostronnie wsunąć do

6 5 skompletowanego zamka a również jednostronnie wysunąć ze skompletowanego zamka. Przy wymianie wkładki na klucz 4 nie dochodzi od jej deformacji. Po poluzowaniu śrubki mocującej 5 wkładkę na klucz 4 można jednostronnie wysunąć, bez jej uszkodzenia. Wkładki na klucz 4 można więc używać wielokrotnie. Hobes. Spol. s r. o. Pełnomocnik Marek Pieła Rzeczim: Patentowy

7 /f/?353<9 5/3 Zastrzeżenia ochronne 1. Zamek wpuszczany z wkładkąna klucz, którego korpus składa się z obudowy zamkniętej osłoną blaszaną i połączony z czołem, posiadający otwory kluczowe na wkładkę, do których wsuwa się wkładkę na klucz, znamienny tym, że wkładka na klucz (4) jest jednoczęściowa i stanowi wytłoczkę lub odlew, korzystnie wytłoczkę lub odlew plastikowy, którego kształt zewnętrzny odpowiada wewnętrznemu kształtowi otworu kluczowego zamka, przy czym położenie wkładki na klucz (4) jest ograniczone w obwodzie jej kształtem zewnętrznym w otworze kluczowym zamka, natomiast położenie osiowe ograniczone jest występem dociskowym (6) w obwodowej części wkładki na klucz (4), który oparty jest jednostronnie o zewnętrzną ściankę korpusu zamka. 2. Zamek wpuszczany według zastrz. 1 znamienny tym, że wkładka na klucz (4) posiada otwór zabezpieczający (7) na śrubkę mocującą (5). Hobes, spol.s r.o. Pełnomocnik Marek Piekr Rzecznik/Patentowy

8 ć Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 HOBES, spol. s r o. Pełnomocnik JLl Marek Piela, rzecznik patentowy

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116005 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2000 (19) PL (n)63061

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Chojnacka Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIA TRANSPORTOWE

NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu szafy sterownicze

Rozbudowa systemu szafy sterownicze Rozbudowa systemu szafy sterownicze Podłoga Cokół Flex-Block...540 Cokół TS...542 Cokół...550 Podłoga...555 Ściany Ściany boczne...567 Ściany działowe/grodziowe...57 Blokada rozłącznika...575 Technika

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe stojące

Szafy sieciowe stojące 100 Szafy sieciowe stojące Szafy sieciowe TS 8 Zmontowane, drzwi bez wentylacji...102 Zmontowane, bez wentylacji/z wentylacją...103 Zmontowane, drzwi/ściana tylna bez wentylacji...104 Zmontowane, drzwi

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI SPIS REŚCI: RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 1. Pojęcie rysunku str 2 2. Normy str 3 3. Dokumentacja konstrukcyjna str 4 4. Rodzaje rysunków str 5 5. Podział rysunków str 5 6. Formaty arkuszy rysunkowych

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY 5-PRZEWODOWEGO SYSTEMU VIDEO

KATALOG TECHNICZNY 5-PRZEWODOWEGO SYSTEMU VIDEO KATALOG TECHNICZNY 5-PRZEWODOWEGO SYSTEMU VIDEO OGÓLNE MOŻLIWOŚCI SYSTEMU Możliwości 5-przewodowy system videodomofonowy Urmet Mod. 955-C pozwala na zainstalowanie zewnętrznej stacji video, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Procedury zgłoszeniowe w systemie

Procedury zgłoszeniowe w systemie Poradnik wynalazcy Procedury zgłoszeniowe w systemie KRAJOWYM EUROPEJSKIM MIĘDZYNARODOWYMYM Wydanie II uzupełnione Redakcja: ANDRZEJ PYRŻA Poszczególne działy opracowali: Działy I, II: Andrzej Pyrża Dział

Bardziej szczegółowo