ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014 r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 8/3, Płock Tel ,

2 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014 r. MIEJSCE: Sala konferencyjna w Muzeum Ż ydo w Mazowieckich w Płocku, ul. Kwiatka 7 ORGANIZATOR: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock PARTNERZY: Instytut ONŻ ds. Badan i Szkolen (UNITAR) Mazowiecki Urząd Wojewo dzki w Warszawie Urząd Miasta Płocka PATRONATY HONOROWE: UNITAR Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wojewoda Mazowiecki Prezydent Miasta Płocka CELE KONFERENCJI: Żapoznanie uczestników z zasadami efektywnej komunikacji; Stworzenie strategii efektywnej komunikacji pomiędzy władzą lokalną, regionalną i mediami na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku migrantów; Przybliżenie podstawowych pojęć i terminów związanych z migracją, (w tym np. uchodźca, osoba ubiegająca się o azyl, itp.) w celu prawidłowego zrozumienia ich zadań w społeczeństwie;

3 Wymiana wiedzy i doświadczeń nt. nowych strategii promocyjnych na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku migrantów w środowisku lokalnym; Żaangażowanie mediów lokalnych w dyskusję o ich roli w procesie integracyjnym; Przybliżenie polityki ONŻ dot. integracji imigrantów w danej społeczności, w szczególności programu przepływu ludności (Human Mobility Programme 1 ), który jest prowadzony przez Instytut ONŻ ds. Badań i Szkoleń UNITAR. Kaz dy uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa (Certificates of Participation), potwierdzający udział w międzynarodowej konferencji Rola mediów w kształtowaniu wizerunku migrantów w Europie sygnowany przez Dyrektor Generalną Instytutu ONŻ ds. Badan i Szkolen. 1 Human Mobility Programme - realizowany we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), ONZ Funduszem Ludnościowym (United Nations Population Fund), Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Office) od roku Corocznie w ramach tego projektu przeszkolonych jest ok uczestników, gł. przedstawicieli władz lokalnych, którzy tworzą polityki lokalne skierowane do migrantów.

4 MIĘDŻYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014 (czwartek) 15 maja 2014 Sala konferencyjna w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. ul. Kwiatka Rejestracja uczestniko w Uroczyste otwarcie konferencji Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski Prezydent Miasta Płocka, Andrzej Nowakowski Prezes Żarządu CIFAL Płock, dr Krzysztof Buczkowski Postrzeganie roli migranto w przez Polako w Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji Wzmocnienie wspo łpracy pomiędzy instytucjami rządowymi a mediami dla lepszego zrozumienia sytuacji migranto w Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki Nowe przepisy dotyczące cudzoziemco w w Polsce. Pozycja migranta w polskim prawie najistotniejsze kwestie. Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemco w, Mazowiecki Urząd Wojewo dzki w Warszawie Rola i odpowiedzialnos c medio w w kreowaniu wizerunku migranta Amy Selwyn, ekspert ONŻ, Storytegic Przerwa kawowa Efektywne narzędzia komunikacji Amy Selwyn Integracja cudzoziemco w w Polsce Bogumiła Domańska, Doradca ds. Integracji, Helsin ska Fundacja Praw Człowieka Wpływ migracji na rozwo j zro wnowaz ony Dr Krzysztof Buczkowski, Prezes Żarządu CIFAL Płock Przerwa kawowa Platforma szkoleniowa dot. migracji Kato Van Broeckhoven, Instytut ONŻ ds. Badan i Szkolen UNITAR Debata plenarna: Rola medio w w kształtowaniu wizerunku migranto w Obiad Prowadząca: Amy Selwyn

5 Dossier prelegentów: Jacek Kozłowski - absolwent Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz stypendysta Rutgers University School of Communication w USA. Ukończył także Rutgers Advanced Management Program. W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, był m.in. wydawcą i autorem publikacji drugiego obiegu. Sprawował funkcję dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów, jako dyrektor tworzył Biuro Prasowe Rządu i był zastępcą rzecznika prasowego rządu ( ). Następnie był dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i dyrektorem Biura Public Relations Banku Pekao SA. Żajmował się też doradztwem w dziedzinie komunikacji finansowej i zarządzania zmianą oraz realizował projekty dla spółek giełdowych, międzynarodowych koncernów i funduszy inwestycyjnych. W latach 90. wykładał we Francuskim Instytucie Żarządzania, w Wyższej Szkole Komunikacji i Mediów Społecznych oraz współtworzył specjalizację public relations w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Kozłowski był też ekspertem Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Europy. Od 2006 do 2007 r. sprawował funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego. 29 listopada 2007 r. został powołany na stanowisko wojewody mazowieckiego. Należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, następnie Unii Wolności, a od 2003 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Izabela Szewczyk - absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ż administracją publiczną związana od 1998 r. Pracowała w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołanym na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. reformy ustrojowej państwa oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje kierownicze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Centrali Narodowego Funduszu Żdrowia. W latach związana była z organizacjami pozarządowymi. Odpowiadała za utworzenie i organizację biura Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, którym kierowała do końca 2003 r. Posiada międzynarodowy certyfikat w zakresie zarządzania projektami - PRINCE2 Foundation Examination. 24 listopada 2006 r. powołana na stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Amy Selwyn - związana ze s rodowiskiem medio w od 25 lat, zaczynała swoją karierę w The New York Times, po z niej pracowała w The Associated Press w Nowym Jorku i Londynie, następnie w BBC. Wspo łzałoz ycielka agencji Storytegic z siedzibą w USA i Holandii, kto rej klientami są: stacje europejskie, BBC, NHK (Japan Broadcasting Corporation), ITN (UK), UN Alliance of Civilization i wiele innych. Dyrektor Żarządzający News Exchange działającym w ramach Eurovision. Ukon czyła z wyro z nieniem Uniwersytet w Cornell oraz Masters of Business Administration

6 na Uniwersytecie w Nowym Jorku i w Sztokholmskiej Szkole Handlowej. Jest prelegentem i moderatorem szkolen i konferencji ONŻ Fundacji Cywilizacyjnej (UNAOC) w Paryz u oraz na Uniwersytecie w Cornell. Obecnie wspo łpracuje z UNAOC dla wypracowania zasad promocji migracji w mediach społecznos ciach. Bogusława Domańska - magister filologii rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Studium Europy Wschodniej, specjalizacja Rosja- Azja- Kaukaz oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy, od 2009 r. związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, obecnie na stanowisku doradca ds. integracji. W ramach studiów kilkakrotnie brała udział w badaniach terenowych na Ukrainie. Ponadto, w 2008 r. w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) realizowała 6- miesięczny projekt w Gruzji. Odbyła kilka podróży po krajach byłego Żwiązku Radzieckiego. Interesuje się problematyką Europy Wschodniej, szczególnie Gruzji, Rosji i Ukrainy. Kato Van Broeckhoven - pracownik naukowy Instytutu Narodów Żjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) z siedzibą w Genewie. Konsultant Banku Światowego w Waszyngtonie. Koordynator platformy szkoleniowej dot. mobilności osób (LPHM) w ramach światowej platformy dla władz lokalnych i regionalnych w zakresie migracji i mobilności osób. Jest odpowiedzialna zarówno za szkolenia e-learningowe jak i stacjonarne, efektem jej pracy było szkolenie w Antwerpii pt. Społeczne postrzeganie migrantów, zarządzanie strategią komunikacji i współpraca z mediami. Obecnie odpowiada za pierwsze Prezydenckie Forum na rzecz Migracji i Rozwoju w Barcelonie, będące odpowiedzią na ONŻ Dialog Wysokiego Szczebla nt. Migracji i Rozwoju. Ukończyła Lingwistykę i Profesjonalną Komunikację na Uniwersytecie w Antwerpii oraz międzywydziałowe studia magisterskie dot. rozwoju i zarządzania konfliktem na Uniwersytecie Ghent. Dr Krzysztof Buczkowski - socjolog, ekonomista, od 2012 Prezes Żarządu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR. Do 2012 roku był Żastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych, wcześniej Żastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku. Jest również wykładowcą akademickim Politechniki Warszawskiej (od 2002) specjalizacje: Żarządzanie zmianą, Polityka bezpieczeństwa danych, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Żałożyciel i pierwszy prezes Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (2004-). Koordynator budowy sieci miejskiej szerokopasmowego internetu PloNET (2006). Autor wielu publikacji dotyczących społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz rozwiązań informatycznych wspierających zrównoważony transport oraz budowę SmartCity. Inicjator i redaktor naczelny czasopisma popularnonaukowego dot. zrównoważonego rozwoju miast Innowacja i Rozwój " (2013 r.).

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa Program konferencji 9:00-9:30 Rejestracja/kawa Dotacje z Brukseli czyli, co powinieneś wiedzieć o efektywnym pozyskiwaniu dotacji z programów wspólnotowych Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską,

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie materiały konferencyjne Warszawa, Hotel Marriott, 20-21 września 2011 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

relations. Wschodu. Strona1

relations. Wschodu. Strona1 Łukasz Kowalik Od 2004 roku Marketing Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Intel. Pracę zawodow wą rozpoczynał jako j wykładowcaa Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27 Spis treści Słowo wstępne 2 Program 4 Opisy grup dyskusyjnych 9 Prelegenci 13 Informacje praktyczne 22 Organizatorzy 27 Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów lub wolontariuszy, których można

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

InvestExpo Business Meeting

InvestExpo Business Meeting ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO 9 30-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 15 Uroczyste otwarcie konferencji 10 15-10 40 Kapitał wysokiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. SKN Finansów Międzynarodowych

ORGANIZATORZY. SKN Finansów Międzynarodowych INWESTOWANIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE WYJAZDOWA KONFERENCJA NAUKOWA Standardy działania międzynarodowych korporacji finansowych a warunki pracy w Europie i Krajach Rozwijających Jachranka, 19-20 października

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo