ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 8/3, Płock Tel ,

2 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014r. MIEJSCE: Sala konferencyjna w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, ul. Kwiatka 7 ORGANIZATOR: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock PARTNERZY: Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń (UNITAR) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Urząd Miasta Płocka PATRONATY HONOROWE: UNITAR Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wojewoda Mazowiecki PrezydentMiastaPłocka CELE KONFERENCJI: Zapoznanie uczestników z zasadami efektywnej komunikacji; Stworzenie strategii efektywnej komunikacji pomiędzy władzą lokalną, regionalną i mediami na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku migrantów; Przybliżenie podstawowych pojęć i terminów związanych z migracją, (w tymnp. uchodźca, osoba ubiegająca się o azyl, itp.) w celu prawidłowego zrozumienia ich zadań w społeczeństwie; Wymiana wiedzy i doświadczeń nt. nowych strategii promocyjnych na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku migrantów w środowisku lokalnym;

3 Zaangażowanie mediów lokalnych w dyskusję o ich roli w procesie integracyjnym; Przybliżenie polityki ONZ dot. integracji imigrantów w danej społeczności, w szczególności programu przepływu ludności (Human MobilityProgramme 1 ), który jest prowadzony przez Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa (Certificates of Participation), potwierdzający udział w międzynarodowej konferencji Rola mediów w kształtowaniu wizerunku migrantów w Europie sygnowany przez Dyrektor Generalną Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń. 1 Human MobilityProgramme- realizowany we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), ONZ Funduszem Ludnościowym (United Nations Population Fund), Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Office) od roku Corocznie w ramach tego projektu przeszkolonych jest ok uczestników, gł. przedstawicieli władz lokalnych,regionalnych którzy tworzą polityki skierowane do migrantów.

4 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014 (czwartek) 15 maja 2014 Sala konferencyjna Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. ul. Kwiatka Rejestracja uczestników Obiad Uroczyste otwarcie konferencji Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski Prezydent Miasta Płocka, Andrzej Nowakowski Prezes Zarządu CIFAL Płock, dr Krzysztof Buczkowski Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi a mediami dla lepszego zrozumienia sytuacji migrantów Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki Program Migracyjny UNITAR: Zarządzanie Różnorodnością w XXI wieku Kato Van Broeckhoven, Specjalista, Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR Rola i odpowiedzialność mediów w kreowaniu wizerunku migranta AmySelwyn, Ekspert ONZ, Storytegic Postrzeganie roli migrantów przez Polaków Joanna Łozińska, Koordynator ds. PR, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM Nowe przepisy dotyczące cudzoziemców w Polsce.Pozycja migranta w polskim prawie najistotniejsze kwestie. Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Efektywne narzędzia komunikacji Amy Selwyn, Ekspert ONZ, Storytegic Media i uchodźcy. Działalność Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce i na świecie. Rafał Kostrzyński, Rzecznik polskiego Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Integracja cudzoziemców w Polsce Bogusława Domańska, Doradca ds. Integracji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka Przerwa kawowa :00 Wpływ migracji na rozwój zrównoważony dr Krzysztof Buczkowski, Prezes Zarządu CIFAL Płock Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski Robert Leonowicz, Funkcjonariusz Straży Granicznej, doktorant Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

5 Dossier prelegentów: Jacek Kozłowski - absolwent Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz stypendysta RutgersUniversity School of Communication w USA. Ukończył także Rutgers Advanced Management Program. W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, był m.in. wydawcą i autorem publikacji drugiego obiegu.sprawował funkcję dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów, jako dyrektor tworzył Biuro Prasowe Rządu i był zastępcą rzecznika prasowego rządu ( ). Następnie był dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i dyrektorem Biura Public Relations Banku Pekao SA. Zajmował się też doradztwem w dziedzinie komunikacji finansowej i zarządzania zmianą oraz realizował projekty dla spółek giełdowych, międzynarodowych koncernów i funduszy inwestycyjnych.w latach 90. wykładał we Francuskim Instytucie Zarządzania, w Wyższej Szkole Komunikacji i Mediów Społecznych oraz współtworzył specjalizację public relations w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.Jacek Kozłowski był też ekspertem Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Europy. Od 2006 do 2007 r. sprawował funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego. 29 listopada 2007 r. został powołany na stanowisko wojewody mazowieckiego.należał do Kongresu Liberalno- Demokratycznego, następnie Unii Wolności, a od 2003 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Izabela Szewczyk - absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych nauniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z administracją publiczną związana od 1998 r. Pracowała w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołanym na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. reformy ustrojowej państwa oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje kierownicze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.W latach związana była z organizacjami pozarządowymi. Odpowiadała za utworzenie i organizację biura Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, którym kierowała do końca 2003 r. Posiada międzynarodowy certyfikat w zakresie zarządzania projektami - PRINCE2 Foundation Examination.24 listopada 2006 r. powołana na stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. AmySelwyn - związana ze środowiskiem mediów od 25 lat, zaczynała swoją karierę w The New York Times, później pracowała w The Associated Press w Nowym Jorku i Londynie, następnie w BBC.Współzałożycielka agencji Storytegic z siedzibą w USA i Holandii, której klientami są: stacje europejskie, BBC, NHK (Japan BroadcastingCorporation), ITN (UK), UN Alliance of Civilization i wiele innych. Dyrektor Zarządzający News Exchange działającym w ramach Eurovision.Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet w Cornell oraz Masters of Business Administration na Uniwersytecie w Nowym Jorku i w Sztokholmskiej Szkole Handlowej. Jest prelegentem i moderatorem szkoleń i konferencji ONZ Fundacji Cywilizacyjnej (UNAOC) w Paryżu oraz na Uniwersytecie w Cornell. Obecnie współpracuje z UNAOC dla wypracowania zasad promocji migracji w mediach społecznościach. Bogusława Domańska - magister filologii rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Studium Europy Wschodniej, specjalizacja Rosja- Azja- Kaukaz oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy, od 2009 r. związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, obecnie na stanowisku doradca ds. integracji. W ramach studiów kilkakrotnie brała udział w badaniach terenowych na Ukrainie. Ponadto, w 2008 r. w

6 ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) realizowała 6- miesięczny projekt w Gruzji. Odbyła kilka podróży po krajach byłego Związku Radzieckiego. Interesuje się problematyką Europy Wschodniej, szczególnie Gruzji, Rosji i Ukrainy. Kato Van Broeckhoven - pracownik naukowy Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) z siedzibą w Genewie. Konsultant Banku Światowego w Waszyngtonie. Koordynator platformy szkoleniowej dot. mobilności osób (LPHM) w ramach światowej platformy dla władz lokalnych i regionalnych w zakresie migracji i mobilności osób. Jest odpowiedzialna zarówno za szkolenia e-learningowe jak i stacjonarne, efektem jej pracy było szkolenie w Antwerpii pt. Społeczne postrzeganie migrantów, zarządzanie strategią komunikacji i współpraca z mediami. Obecnie odpowiada za pierwsze Prezydenckie Forum na rzecz Migracji i Rozwoju w Barcelonie, będące odpowiedzią na ONZ Dialog Wysokiego Szczebla nt. Migracji i Rozwoju. Ukończyła Lingwistykę i Profesjonalną Komunikację na Uniwersytecie w Antwerpii oraz międzywydziałowe studia magisterskie dot. rozwoju i zarządzania konfliktem na Uniwersytecie Ghent. Rafał Kostrzyński - rzecznik polskiego Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Z organizacją związany od maja Wcześniej przez 15 lat był dziennikarzem i reporterem. Pracował w Programie 3 Polskiego Radia, Radiu Zet, BBC WorldService, Rzeczpospolitej i Przekroju. Specjalizuje się w relacjach z mediami i prawach człowieka. Dr Krzysztof Buczkowski - socjolog, ekonomista, od 2012 Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR.Do 2012 roku był Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych, wcześniej Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku. Jest również wykładowcą akademickim Politechniki Warszawskiej (od 2002) specjalizacje: Zarządzanie zmianą, Polityka bezpieczeństwa danych, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Założyciel i pierwszy prezes Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (2004-). Koordynator budowy sieci miejskiej szerokopasmowego internetuplonet (2006). Autor wielu publikacji dotyczących społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz rozwiązań informatycznych wspierających zrównoważony transport oraz budowę SmartCity. Inicjator i redaktor naczelny czasopisma popularnonaukowego dot. zrównoważonego rozwoju miast Innowacja i Rozwój " (2013 r.). Robert Leonowicz - absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1996), prawnik, politolog, uczestnik seminarium doktorskiego na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Obecnie funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej. Od 1998 roku wykładowca Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie realizujący zajęcia programowe, szkolenia specjalistyczne oraz kursy doskonalące na wszystkich poziomach resortowego kształcenia dorosłych między innymi z dziedzin prawa materialnego (karnego, administracyjnego) procedur prawnych, elementów praw człowieka, postępowania wobec cudzoziemców (w tym przede wszystkim nielegalnych imigrantów) oraz zwalczania przestępczości i przeciwdziałania terroryzmowi. Inicjator, pomysłodawca wniosku aplikacyjnego europejskiego projektu ISEC 2009 Zapobieganie i walka z przestępczością. Staż w pionie operacyjno śledczym Straży Granicznej. W latach wykładowca Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie Filia Warmińsko Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Od 2010 roku wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie.Zainteresowania: społeczno polityczne konsekwencje nielegalnej imigracji do RP, polityka wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP; nielegalna imigracja i jej

7 wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne RP; krajowe i międzynarodowe aspekty zwalczania zagrożeń transgranicznych; Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa RP (polityka funkcjonowania i kierunki zmian); współpraca w ochronie zewnętrznej granicy UE z perspektywy podmiotów ochrony granic RP i państw ościennych (Rosja, Białoruś, Ukraina). Autor projektu studiów podyplomowych (pozostających w zainteresowaniu WSPol-Szczytno) z zakresu bezpieczeństwa imigracyjnego.

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie materiały konferencyjne Warszawa, Hotel Marriott, 20-21 września 2011 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa Program konferencji 9:00-9:30 Rejestracja/kawa Dotacje z Brukseli czyli, co powinieneś wiedzieć o efektywnym pozyskiwaniu dotacji z programów wspólnotowych Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27 Spis treści Słowo wstępne 2 Program 4 Opisy grup dyskusyjnych 9 Prelegenci 13 Informacje praktyczne 22 Organizatorzy 27 Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów lub wolontariuszy, których można

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa ORGANIZATORZY: PARTNERZY MERYTORYCZNI: PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa 08.00 09.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO Wprowadzenie Stosunki międzynarodowe, tradycyjnie należące do wyłącznej sfery aktywności państwa, stały się dziś także domeną działań organizacji pozarządowych. To właśnie one wspierają budowę społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr 2015 POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprosić do udziału w PR FORUM 2015. W tym roku zmierzymy się z wyzwaniami, do jakich

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo