1. Roman Jarosiński. Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. Przebieg kariery zawodowej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Roman Jarosiński. Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. Przebieg kariery zawodowej:"

Transkrypt

1 1. Roman Jarosiński Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa Wydawnictwo Czasopism i KsiąŜek Technicznych NOT SIGMA Wicedyrektor ds. ekonomiczno-handlowych, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego Główny Specjalista, Agencja Omnipress Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy Wiceprezes Zarządu, zastępca Redaktora Naczelnego, Editions Spotkania Doradca ds. wydawniczych współorganizator tygodnika Spotkania, Zarządzanie i Bankowość, Wydawnictwo Fakt Dyrektor Wydawnictwa, Redaktor Naczelny Nowego Detektywa, Wydawnictwo Punkt Prezes Zarządu, współwłaściciel, Polska Oficyna Wydawnicza BGW Dyrektor Wydawnictwa, Wydawnictwo Sylwa Prezes Zarządu, współwłaściciel, ROK Corporation S.A. Dyrektor Wydawnictwa, RUCH S.A. Dyrektor ds. handlowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Dyrektor Biura Krajowej Rady, 2000 nadal - Doradztwo, Konsultacje, Ekspertyzy działalność gospodarcza, Collegium Civitas w Warszawie Wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa, Wiceprezes Zarządu, od 2003 nadal od 2003 nadal - Elektrim S.A. - Wiceprezes Zarządu, - Energia Nova S.A. Prezes Zarządu Pan Roman Jarosiński jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych : Elektrim Volt S.A., Apena S.A. i Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Elektrim Megadex S.A., ZE PAK S.A., Izby Rozliczeń Giełd Towarowych S.A., i SANBEI RAFAKO Przedsiębiorstwo Kotłów Sp. z o.o. (Zhangjiakou, Chiny). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 1

2 2. Witold Okarma Pan Witold Okarma jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego - Wydział Prawa i Administracji, mgr prawa ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Banku, Centrala Kredyt Bank S.A. Dyrektor Zarządzający, Bank Gospodarki śywnościowej S.A. Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Kredytowego Od nadal - Banku Gospodarki śywnościowej S.A. Wiceprezes Zarządu WyŜej wymieniona działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Pan Witold Okarma nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 3. Krzysztof Pawelec Pan Krzysztof Pawelec jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej - Wydział Cybernetyki. Specjalista w zakresie Organizacji i Zarządzania KUKE S.A. Główny Specjalista, Elektrim Eurogaz Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający, P.T.C. Sp. z o.o. Kierownik Działu Szkolenia i Kadr, Elektrim S.A. Doradca Dyrektora, Cantoni Motor S.A. - Dyrektor Biura Organizacji i Nadzoru, Cantoni Motor S.A. Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający nadal - Wiceprezes Zarządu SABE Investments Sp. z o.o nadal - Prezes Zarządu Pańska Centrum Sp. z o.o. Ponadto Pan Krzysztof Pawelec jest: Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrim S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Indukta S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Marina Invest Sp. z o.o. Działalność w/w firm nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Pan Krzysztof Pawelec nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 2

3 4. Sławomir Sykucki Pan Sławomir Sykucki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa i Administracji, mgr prawa Ministerstwo Finansów Doradca Ministra, Ministerstwo Finansów Wicedyrektor Departamentu Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych, Przedsiębiorstwo Państwowe Totalizator Sportowy Tymczasowy Kierownik, Dyrektor, Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Prezes Zarządu, 2000 nadal - Ewidencjonowana działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego, Bank Handlowy S.A.w Warszawie Sektor Zarządzania Doradca Prezesa, Zakłady Metalurgiczne SILESIA SA Grupa Impexmetal S.A. Doradca Zarządu, Elektrim Megadex S.A. Wiceprezes Zarządu, od 2004 nadal - Elektrim Megadex S.A. Dyrektor Generalny, EV śychlińskie Transformatory Sp. z o.o. Członek Zarządu Obecnie Pan Sławomir Sykucki jest: Członkiem Rady Nadzorczej ZE PAK, Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEGADEX SERWIS, Przewodniczącym Rady Nadzorczej POLLYTAG S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrim VOLT S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEGADEX DEVELOPMENT Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Działalność w/w firm nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Pan Sławomir Sykucki nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 3

4 5. Piotr Wawrzynowicz Pan Piotr Wawrzynowicz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, specjalizacja Marketing Polityczny, mgr Ministerstwo Rolnictwa Asystent Ministra, odpowiedzialny za kontakty z mediami, Biuro Krajowe Unii Wolności odpowiedzialny za kontakty z przedsiębiorcami, Sztab Krajowy Platformy Obywatelskiej organizacja eventów i konferencji prasowych, Centrala Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych BISE S.A. Dział Marketingu, Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej, od 23 maja 2003 Szef Funduszu Wyborczego PO, Lindleya Park S.A. Główny Doradca ds. Marketingu, Sztab Krajowy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialny za planowanie i zakup mediów oraz venty, Pełnomocnik Finansowy Kandydata na Prezydenta RP w wyborach na Prezydenta RP, od 2006 nadal - Agencja Reklamowa UNITED MEDIA CORPORATION, wspólnik, Dyrektor Zarządzający, od 2007 nadal - Centrum Doradztwa Społecznego, właściciel, doradztwo w zakresie PR i IR dla spółek notowanych na GPW, od 2008 nadal od 2009 nadal - ELEKTRIM-VOLT S.A. Główny Doradca ds. Public Relations, - Towarowa Giełda Energii Doradca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Piotr Wawrzynowicz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gaz Stal S.A. w Zielonej Górze oraz w Spółce ELWO S.A. w upadłości w Pszczynie. Prowadzi własną działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4

5 6. Marek Wiak Pan Marek Wiak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, mgr ekonomii Polska Akademia Nauk Asystent, Instytut Koniunktur i Cen Ministerstwa Handlu Zagranicznego Pracownik naukowy, CHZ Minex Kierownik ekonomiczny, Asystent Dyrektora, CHZ Polservice- przedstawiciel handlowy nadal - Prezes Zarządu w WIAK TRADE Sp. z o.o. WyŜej wymieniona działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Pan Marek Wiak nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 7. Leszek Wysłocki Pan Leszek Wysłocki jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej - Wydział Górniczy w Krakowie, mgr inŝ. górnictwa, w 1979 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie - Asystent, praca w górnictwie podziemnym w dozorze górniczym na róŝnych stanowiskach, Dyrektor Naczelny kombinatu kopalń, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i Pierwszy zastępca Wojewody Łódzkiego odpowiedzialny m.in. za inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego, Pełnomocnik Rządu ds. Utworzenia Województwa Piotrkowskiego, Wojewoda Piotrkowski i jednocześnie Przewodniczący Komisji Rządowej ds. Budowy Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki - Dyrektor Departamentu Górnictwa i Geologii, Dyrektor, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Metra, Dyrektor, Doradca Prezesa Zarządu w Polskim Konsorcjum Gospodarczym S.A., Obecnie Pan Leszek Wysłocki jest: Członkiem Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., Członkiem Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., Członkiem kierownictwa Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki, 5

6 Członkiem Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Metra w Warszawie, Działalność w/w firm nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Pan Leszek Wysłocki posiada wiele odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. KrzyŜ Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Ratownika Górniczego. Pan Leszek Wysłocki nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 6

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009 ING OFE zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Udostępnione Spółce uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2015 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 W nawiązaniu do raportu nr 4/2004 z 15.01.2004 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.01.2004 podjęło następujące uchwały:

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 65 / 2015

Raport bieżący nr 65 / 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 65 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-16 Skrócona nazwa emitenta CNT S.A. Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Załącznik śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Jacek Maciej Bajorek wyŝsze: magister prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, radca prawny śyciorys zawodowy 1991-1996

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 18-04-2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo