XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja"

Transkrypt

1 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec marca 2011 roku The International Disabled People s Day XVII edition Life Without Pain Zgorzelec March 2011 PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAMME

2 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Szanowni Państwo, Drogie Kolażanki i Koledzy Serdecznie witam, po raz XVII ty, na obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu. Nasza uroczystość jest platformą, gdzie specjaliści różnych dziedzin; fizjoterapeuci, lekarze wspólnie z inżynierami, biologani pedagogami, psychologami, pracownikami pomocy społecznej, urzednikami panstwowymi, ludźmi niepelnosprawnymi z różnych krajów Świata spotykają się w celu omówienia najnowszych odkryć w dziedzinie fizjoterapii, problemów zwiazanych z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej, prezentacji rozwiazań dotyczących ujednoliconego systemu kształcenia na kierunku fizjoterapia w Europie i USA, a także prezentacji prac plastycznych ludzi niepelnosprawnych i zdrowych o niepelnosprawności. W trakcie trwania naszej miedzynarodowej konferencji pokażemy osiagnięcia współczesnej inżynierii biomedycznej dotyczącej fizjoterapii, ortopedii i medycyny fizykalnej. W pierwszym dniu naszej konferencji odbędzie się oficjalne otwarcie z koncertem słynnej Młodzieżowej Orkiestry Mandolinistów pod batutątadeusza Grudzińskiego. Symposium naukowe,które trwać będzie w drugim i trzecim dniu spotkania, jest oparte o 12 różnotematycznych sesji naukowych, omawiających aktualne problemy medycyny, fizjoterapii, problemy współpracy transgranicznej w zakresie edukacji czy pozyskiwania środków unijnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników będzie mógł zgodnie ze swoimi zainteresowaniami skorzystać z udziału w warsztatach terapeutycznych, jak również spędzić czas z kolegami, koleżankami i przyjaciółmi.będzie szansa na nawiązanie nowych znajomości w przyjaznej atmosferze zgorzeleckich osobliwości. Dear friends and colleagues, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Konsultant krajowy w dzidzinie fizjoterapii Prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński I greet warmly on the XVII th edition of International Disabled People s Day in Zgorzelec. Our Meeting is the platform, where the specialists of different discipline; Physiotherapists, Physicias together with the Engineers, Biologists, Educators, Psychologists, workers of social welfer, civil servants, Disabled people s from different countries will meet together and discuse about the most recent discover in the field of physiotherapy, discuse about the problems connected with handicapped in UE. We would like to present the standardized educational system on the physiotherapy department in Europie and USA. We are going to present the hand made pictures prepared by handicapped from Europe. During our International Conference we will show the achievements of the present biomedical engineering of relating physiotherapy, orthopedic and the physical medicine. During the Opening Ceremony we will be participating in the Concert of the famous Youth Mandolin Orchestra, conducted by Tadeusz Grudziński. Scientific Symposium is divided on twelth diverse Scientific Sessions, describing the actual medical and physiotherapeutical problems. We would like to discuse about the education and European Found, about transborder cooperation. Each participants can took part in the workshops agree with own interesting and spent the nice time together with friends and colleagues. It will be chance to make new acquaintance in nice atmosphere of peculiarities of Zgorzelec. Vice Chairman Polish Society of Physiotherapy National Consultant in Physiotherapy for Poland Professor Zbigniew Śliwiński -2-

3 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa P ATRONAT HONOROWY H ONOR PATRONAGE Prezes Polskiej Akademii Nauk Chairman of the Polish Academy of Sciences Prof. dr hab. Michał Kleiber Minister Zdrowia Minister of the Health Ewa Kopacz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marshall of the Low Silesian Province Rafał Jurkowlaniec Wojewoda Dolnośląski Governor of the Low Silesian Province Aleksander Marek Skorupa -3-

4 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting P ATRONAT NAUKOWY S CIENTIFIC PATRONAGE Profesor zw. dr hab. n. med. Paweł Górski Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rector of the Medical University in Łódź Profesor zw. dr hab. Regina Renz Rektor Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Rector of the Jan Kochanowski University Humanities and Sciences in Kielce Profesor zw. dr hab. n. med. Zbigniew Baj Dziekan Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dean of the Military Medical Faculty of the Medical University in Łódź Profesor zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Dean of the Faculty of Heath Sciences of the Humanities and Sciences Jan Kochanowski University in Kielce Profesor zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Chair of the Internal Diseases Clinic, Angiology and Physical Medicine in Bytom Silesian Medical University in Katowice Profesor zw. dr hab. Marek Woźniewski Przewodniczący Komitetu Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału VI Nauk Medycznych PAN, Dziekan Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu Dean of the Physiotherapy Faculty of the Academy of Sport In Wrocław, Chairman of the Physical Culture Committee and Social Integration of the VI th Department of Medical Sciences in Polish Academy of Sciences. -4-

5 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa K OMITET NAUKOWY S CIENTIFIC COMMITTEE Profesor zw. dr hab. n. med. Paweł Górski Przewodniczący / Head of Committee Profesor zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń Profesor zw. dr hab. n. med. Andrzej Radek Profesor zw. dr hab. Regina Renz Profesor zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek Profesor zw. dr hab. n. med. Krystyna Opalko Profesor zw. dr hab. n. med. Zbigniew Baj Profesor nzw. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz Profesor zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński Profesor zw. dr hab. Marek Woźniewski Profesor zw. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki Profesor zw. dr hab. n. med. Leszek Romanowski Profesor zw. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski Profesor nzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżpolska Orłowska Profesor nzw. dr hab. Jan Szczegielniak Profesor zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk Profesor zw. dr hab. n. med. Ludmiła Sadowska Profesor nzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński Profesor zw. dr hab. Santos Sastre Fernandez Profesor zw. dr hab Tadeusz Skolimowski Profesor Swaminathan Narasimman Profesor dr hab. Hagen Malberg Profesor Aleksander Baranow Profesor Grazina Krutulyte Dr n. med. Wiesław Tomaszewski Dr n. med. Małgorzata Starczyńska Dr n. kf Maria Jaruga Dr n. med. Magdalena Wilk - Frańczuk Dr n. kf Andrzej Czamara Dr n. kf Maciej Jaruga Dr n. med. Marek Woszczak Dr n. med. Marek Kiljański Dr n. med. Andrzej Permoda Dr n. kf Teresa Pop Dr n. kf Wojciech Kiebzak Dr n. med. Anna Lipińska MSc Grzegorz Śliwiński PT. Siegfried Breitenbach -5-

6 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting K OMITET ORGANIZACYJNY O RGANIZING COMMITTEE Profesor nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński Przewodniczący / Head of Committee Zofia Barczyk Dyrektor WS SP ZOZ w Zgorzelcu Director of Province Hospital in Zgorzelec Piotr Roman Prezydent Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa Chairman of Euroregion Nysa Artur Bieliński Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Foreman of the Zgorzelec County Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec Mayor of the City of Zgorzelec Kazimierz Janik Wójt Gminy Zgorzelec Chief Administrator of the Commune of Zgorzelec Marek Kiljański Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Chairman of Polish Society of Physiotherapy Henryk Waszkowski Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Chairman of Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Leszek Karbowski Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Member of Main Bard of Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Andrzej Czamara Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu Rector of High School of Physiotherapy in Wrocław Grzegorz Śliwiński Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Technical University in Dresden Birgit Dressel Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Technical University in Dresden Grażyna Grudzińska Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Director of the Culture House in Zgorzelec Beata Michalak WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre in Zgorzelec Wojciech Kufel WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre in Zgorzelec Bartłomiej Halat WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre in Zgorzelec -6-

7 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa O RGANIZATORZY O RGANIZERS Wielospecjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu State Hospital in Zgorzelec Rehabilitation Centre in Zgorzelec Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Euroregion Nysa Euroregion NEISSE NISA NYSA K- Active Europe K- Active Europe Polskie Towarzystwo Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej Polish Society of Photodynamic and Laser Medicine -7-

8 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Certyfikaty i punkty edukacyjne / Certificates of attendance Liczba punktów edukacyjnych przyznawana jest zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 22 października 2004r. Nr 231, poz. 2326) i wynosi ona 32 za udział w sesjach naukowych, 10 za udział w workshopach i 40 za udział w kursie. Prelegenci za każdy wygłoszony referat otrzymują dodatkowo 10 punktów edukacyjnych. Ostateczna liczba przyznanych punktów edukacyjnych zostanie ogłoszona po posiedzeniu Komisji Szkolenia DIL we Wrocławiu. Miejsce obrad / Meeting Venue Miejski Dom Kultury Culture House ul. Parkowa ZGORZELEC Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre ul. Konarskiego 5B ZGORZELEC Hotel POD ORŁEM Hotel POD ORŁEM ul. Warszawska 17, tel Inne hotele / Other Hotels DOM TURYSTY ul. Partyzantów 2 tel HOTEL PAWŁOWSKI ul. Reymonta 37, tel/fax HOTEL CENTRUM TURÓW ul. Maratońska 2a tel

9 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Rejestracja / Registration Czwartek 24 marca 2011 / Thursday 24 th March :00 10:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Hotel POD ORŁEM POD ORŁEM Hotel 11:00 13:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March :30 19:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Miejski Dom Kultury Culture House Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March :00 17:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Miejski Dom Kultury Culture House Język obrad / Language Polski / Polish Angielski / English Niemiecki / Deutch -9-

10 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Opłaty / On site fees Członkowie PTF dol./nad. Członkowie PTF - inni Członkowie PTF - bez skł. Pozostali uczestnicy Studenci Osoba towarzysząca 100 PLN 150 PLN 200 PLN 600 PLN 200 PLN 150 PLN Opłata Zjazdowa obejmuje: W ramach opłaty uczestnikom przysługuje prawo uczestnictwa we wszystkich sesjach naukowych, materiały kongresowe, udział w uroczystym otwarciu Obchodów, catering w trakcie przerw w obradach, zwiedzanie wystaw prac plastycznych i wystawy sprzętu rehabilitacyjno ortopedycznego; Osobie towarzyszącej w ramach opłaty przysługuje, udział w uroczystym otwarciu Obchodów, catering w trakcie przerw w obradach, zwiedzanie wystaw prac plastycznych i wystawy sprzętu rehabilitacyjno ortopedycznego. Wieczór integracyjny, , restauracja Biesiada Warsztaty 150 PLN od osoby 50 PLN za każdy Istnieje możliwośc uiszczenia opłaty w Biurze Organizacyjnym Zjazdu na terenie Domu Kultury z możliwością otrzymania rachunku lub faktury VAT. Members of PTF Branch Silesian with fee Members of PTF Branch Silesian no fee Members of PTF All Branches (no fee) All participants Students Accompanying person 100 PLN 150 PLN 200 PLN 600 PLN 200 PLN 150 PLN Registration fees included: The part in frames of payment the participants be entitle to the participation in all scientific sessions, the congress materials, participating in official opening, the catering in track of pauses in debates, the sightseeing the exhibitions of hand made pictures and the exhibition of rehabilitation and orthopedic equipment; The part in frames of payment the accompanying person be entitle to the, participating in official opening, the catering in track of pauses in debates, the sightseeing the exhibitions of hand made pictures and the exhibition of rehabilitation and orthopedic equipment. Gala dinner, , Biesiada Restaurant Workshops- are payment extra 150 PLN per person 50 PLN per person It is possible to make all the Payments on site in the Organizing Bureau in Culture House. Invoice may be printed in the Bureau. -10-

11 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Identyfikatory / Names badges Każdy uczestnik Konferencji otrzyma imienny identyfikator: Kolor żółty uczestnicy konferencji Kolor czerwony członkowie komitetu organizacyjnego Kolor zielony wystawcy Kolor niebieski wykładowcy Kolor pomarańczowy goście Every participant will receive a name badge: Yellow badges participants of the Meeting Red badges members of the Organizing Committee Green badges exhibitors Blue badges lectures Orange badges guests Informacje dla prelegentów / Information for speakers Pokój techniczny (business centre - Dom Kultury - parter - sala 9) ze stanowiskami do przeglądania referatów będzie czynny w piątek 8:00-17:00 i sobotę 8:00-11:00. Wszyscy prelegenci proszeni są o dostarczenie referatów co najmniej 1 godzinę przed planowaną sesją, a w przypadku sesji porannej wieczorem dnia poprzedniego. Referaty powinny być dostarczone na nośniku CD lub USB w formacie Power Point. Z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości podłączenia własnego komputera. The speakers preview room (business centre - Culture House - ground floor room 9) will be opened on Friday 8:00-17:00 and Saturday 8:00-11:00. All speakers are requested to hand in their presentations at east one hour prior to their session and for sessions starting in the morning presentations need to be delivered day before. Only Power Point presentations on CD or USB will be accepted. Due to organizational reasons it is not permitted to use your own notebook with the projector. Transport / Transport Organizatorzy zapewniają uczestnikom nocującym w hotelu Pod Orłem bezpłatny transport do i z miejsca obrad (Dom Kultury). Odjazd autobusu do Domu Kultury zawsze 30 minut przed rozpoczęciem pierwszej sesji, a do Hotelu Pod Orłem 15 minut po zakończeniu obrad. Organizers provide for participants living in the hotel Pod Orłem free transportation to and from the place of meeting (Dom Kultury). Departure of the bus to the Culture House is always 30 minutes before the first session, and to the hotel Pod Orłem 15 minutes after the last session. Streszczenia i artykuły / Abstracts and articles Streszczenia będą wydrukowane w materiałach konferencyjnych przed Zjazdem. Artykuły będą drukowane w Monografii po Konferencji dwujęzycznie w nakładzie 500 egzemplarzy. The abstracts will be printed in the manual before the Conference. The papers will be printed as the monograph after the Conference. -11-

12 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Wykładowcy / Lectures Michał Kleiber Warszawa, Polska, Warsaw, Poland Paweł Górski Łódź, Polska, Łódź, Poland Aleksander Sieroń Katowice, Polska, Katowice, Poland Zbigniew Śliwiński Zgorzelec, Polska, Zgorzelec, Poland Regina Renz Kielce, Polska, Kielce, Poland Stanisław Głuszek Kielce, Polska, Kielce, Poland Ewa Demczuk - Włodarczyk Wrocław, Polska, Wrocław Poland Krzysztof Klukowski Warszawa, Polska, Warsaw, Poland Janusz Nowotny Bielsko-Biała, Polska, Bielsko-Biała, Poland Marek Żak Łódź, Polska, Łódź, Poland Andrzej Radek Łódź, Polska, Łódź, Poland Daniel Zarzycki Łódź, Polska, Łódź, Poland Jan Raczkowski Łódź, Polska, Łódź, Poland Zbigniew Dudkiewicz Łódź, Polska, Łódź, Poland Jan Szczegielniak Łódź, Polska, Łódź, Poland Krystyna Księżopolska - Orłowska Warszawa, Polska, Warsaw, Poland Leszek Romanowski Poznań, Polska, Poznań, Poland Krystyna Opalko Szczecin, Polska, Szczecin, Poland Sadowska Ludmiła Wrocław, Polska, Wrocław, Poland Pop Teresa Rzeszów, Polska, Rzeszów, Poland Sarah Bazin Birmingham, Anglia, Birmingham, England Roland Craps Bruksela, Belgia, Brussels, Belgium Narasimman Swaminathan Mangalore, Indie, Mangalore, Indie Santos Sastre Fernandez Barcelona, Hiszpania, Barcelona, Spain Elena Caciulan Bukareszt Rumunia, Romania, Bucharest Daniela Stanca Bukareszt Rumunia, Romania, Bucharest Hagen Malberg Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Grazina Krutulyte Wilno, Litwa, Vilnius, Lithuania Felip Salinas Barcelona, Hiszpania, Barcelona, Spain Thomas Tirschler Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Ralf Zeckay Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Diers Helmut Schlangenbad, Niemcy, Schlangenbad, Germany Thiele Christine Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Siegfried Breitenbach Frammensbach, Niemcy, Frammensbach, Germany Baranow Aleksander Saint Petersburg, Rosja, Saint Petersburg, Russia Grzegorz Śliwiński Drezno, Niemcy, Dresden, Germany David Goria Bruksela, Belgia, Brussels, Belgium Czamara Andrzej Wrocław, Polska, Wrocław Poland Danuta Lietz - Kijak Szczecin, Polska, Szczecin, Poland Małgorzata Domagalska Katowice, Polska, Katowice, Poland -12-

13 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Program / Programme Czwartek 24 marca 2011 / Thursday 24 th March :00 13:00 9:30 12:30 13:00 15:00 16:00 19:00 20:00 23:00 Workshops w Centrum Fizoterapii Workshops in the Physiotherapy Centre Spotkanie Zarządu Głównego WCPT EU z Zarządem Głównym PTF - Hotel POD ORŁEM" - sala konferencyjna Meeting Executive Committee WCPT EU and Main Board Polish Society for Physiotherapists - Hotel POD ORŁEM - Conference room Wizyta w firmie Citronex zwiedzanie dojrzewalni bananów - Lunch The Citronex Company the visiting of the bananas' riping room - Lunch Oficjalne otwarcie i zwiedzanie Centrum Fizjoterapii; Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego Żyją Wśród Nas ; Wręczenie nagród, obejrzenie wystawy Formal Opening Ceremony and the visiting of the Physiotherapy Centre; Announcement of results of the painting competition and prizes; Opening the exhibition of contemporary paintings They Live Among Us Kolacja towarzyska Get together Get together Dinner Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March :30 09:00 9:00 13:00 13:30 15:00 15:00 19:00 15:00 19:00 20:00 23:00 Uroczyste Otwarcie XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Gala Opening Ceremony XVII th International Disabled People s Day Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain Lunch - zwiedzanie wystawy sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego Lunch - the visiting of the orthopedic and rehabilitation exhibition- Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain. Workshops w Centrum Fizoterapii Workshops in the Physiotherapy Centre Kolacja towarzyska Gala Dinner / Restauracja Biesiada Gala Dinner / restaurant Biesiada -13-

14 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March :00 13:00 11:30 13:30 13:30 15:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:00 23:00 Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain Workshops w Centrum Fizoterapii Workshops in the Physiotherapy Centre Lunch - zwiedzanie wystawy sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego Lunch - the visiting of the orthopedic and rehabilitation exhibition Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Oficjalne zakończenie Konferencji Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain. Adjurnment Rocznicowy Koncert Orkiestry Mandolinistów pod dyrekcją Tadeusza Grudzińskiego oraz występ Grupy MoCarta. / Centrum Sportowe The Anniversary Concert of the famous Youth Mandolin Orchestra, conducted by Tadeusz Grudziński and the MoCart Group show. / Sport Centre Kolacja / Hotel Pod Orłem Dinner / Hotel Pod Orłem Niedziela 27 marca 2011 / Sunday 27 th March :30 13:00 9:00 18:00 13:30 14:30 15:00 15:00 20:00 22:00 Program Socialny - Wizyta w Kopalni i Elektrowni Turów Social Programme - The visit in the strip mine and power station Turów Metoda FED Kurs leczenia skolioz idiopatycznych FED Method Course Treating of the Idiopatic scoliosis Lunch Lunch Przejazd na lotnisko w Pradze Transfer to Prague-Airport Kolacja / Hotel Pod Orłem Dinner / Hotel Pod Orłem -14-

15 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Program Naukowy / Scientific programme Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Uroczyste Otwarcie XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy rozpocznie się o godzinie 8:30 w Sali Konferencyjnej A Miejskiego Domu Kultury. Zjazd otworzy Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii profesor UJK w Kielcach Zbigniew Śliwiński. Następnie odbędą się wystąpienia zaproszonych gości. The Gala Opening Ceremony of the XVII th of International Disabled People s Day will commmers at 8:30 in the Conference Room A in the Culture House. National Consultant in Physiotherapy for Poland, Adviser for Ministrer of Health professor UJK in Kielce Zbigniew Śliwiński will formaly open the Meeting. Following that speeches of invited guests are planed. Wykład inauguracyjny pod tytułem Medycyna, stomatologia, fizjoterapia razem czy osobno wygłosi gość specjalny profesor Aleksander Sieroń. The special guest lecture entiteled Medicine, dentistry, physiotherapy together or separately will be given by Professor Aleksander Sieroń. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa Aleksander Sieroń jest profesorem zwyczajnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Członek Zarządu Głównego Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej oraz Sekcji Zastosowań Laserów i Pól Magnetycznych w Medycynie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Członek Międzyuczelnianej Rady Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Zastosowań Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. Autorem 400 publikacji naukowych i redaktor ponad 30 książek. Prof. Aleksander Sieroń M.D., Ph.D. Dr h.c.head of Department and Clinic of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine in Bytom of Medical University of Silesia in Katowice,Chairman of Center for Laser Diagnostics and Therapy of Tumors in Bytom.Chairman of Central Endoscopic Unit, Chairman of Unit of Neoplasm Genetics, Specialistic Hospital no 2 in Bytom, Deputy Rector of Medical University of Silesia in Katowice for Scientific Affairs. Member of Boards of many Scientific Societies and Organizations: Board of Directors of The European Platform for Photodynamic Medicine Member, Polish Society of Photodynamic and Laser Medicine President, Polish Medical Association Section of Applications of Lasers and Magnetic Fields in Medicine President. Author of 400 publications, among them 30 books and monographies. -15-

16 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Program Naukowy / Scientific programme Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja I / Session I Sala A / Room A Profesjonalizacja i instytucjonalizacja zawodu fizjoterapeuty w Polsce i w Europie. Professionalism and institutionalization of the physiotherapist's occupation in Poland and in Europe. Moderatorzy / Moderators: Profesor Michał Kleiber, Profesor Paweł Górski, Profesor Zbigniew Śliwiński, PT Sarah Bazin, Profesor Janusz Nowotny Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 1. 9:00 Kleiber M. PAN - Warszawa PAN Warsaw Tytuł Title Oficjalne wprowadzenie i przywitanie gości Welcome and introduction 2. 9:10 Górski P. Uniwersytet Łódź University Łódź 3. 9:25 Bazin S. WCPT EU Anglia / England Birmingham WCPT EU 4. 9:40 Craps R. WCPT EU Belgia / Belgium Brussels WCPT EU 5. 9:55 Narasimman S. Mangalore Indie / India Fizjoterapia w medycynie. Medicine and Physiotherapy. Fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia w Anglii. Physiotherapy in the National Health Service in England. Zmiany i wyzwania dla Fizjoterapii w Europie. Changes & challenges for physiotherapy in Europe. Fizjoterapia oparta na faktach. Evidence Based Physiotherapy Practice :10 Starczyńska M., Śliwiński Z. UJK Kielce University Kielce 7. 10:25 Nowotny J. Bielsko-Biała 8. 10:35 Santos Sastre Barcelona Hiszpania / Spain 10:50 11:00 Rozwój i profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Development and professionalization of the profession of physiotherapist in Poland. Profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Professionalization of the profession of physiotherapist in Poland. Rozwój fizjoterapii w Hiszpanii. As is the practice of physical therapy in Spain. Dyskusja / Discussion Coffee break -16-

17 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sesja II / Session II Sala A / Room A Standardy nauczania na kierunku fizjoterapia w Polsce, Hiszpanii, Indii i Rumunii. Standard of teaching on the physiotherapy direction in Poland, Spain, India, Romania. Moderatorzy / Moderators: Profesor Marek Woźniewski, Profesor Narasimman Swaminathan, Profesor Roland Craps, PT. Elena Caciulan, dr n. kf. Maria Grodner, Profesor Ewa Demczuk Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 9. 11:30 Renz R. UJK Kielce Poland /Polska :40 Demczuk E. Wrocław :55 Narasimman S. Mangalore Indie / India :10 Grodner M. Warszawa :25 Gotlib J., Białoszewski D :40 Gotlib J., Białoszewski D :55 Caciulan E., Stanca D., Pup D :10 Śliwiński Z. i współ. 13:20 13:30 Warszawa Uniwesity Warsaw Warszawa Uniwesity Warsaw Bukareszt Rumania / Romania Bucharest UJK Kielce Tytuł Title Wprowadzenie do sesji Welcome and introduction Standard nauczania na kierunku fizjoterapia zagrożenia wynikające z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Standard of teaching In the Physiotherapy direction and possible problems appeared after introduce new rights. System kształcenia fizjoterapeutów w Indiach Entry level Physiotherapy curriculum Kompetencje fizjoterapii w opracowaniu Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE). The competence of physiotherapy in research by European Network of Physiotherapy in Higher Education. Ocena wpływu treści kształcenia w uczelniach o różnych profilach na kształtowanie się postaw zawodowych studentów Fizjoterapii. Influence of the content of degree programms in physiotherapy at universitylevel schools of different educational orientations on the development of vocational attitudes of Polish physiotherapy students. Postawy studentów Fizjoterapii wobec wybranego zawodu w kontekście różnych systemów edukacyjnych i regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty w różnych krajach wskazówki do programów kształcenia. Attitudes of Physiotherapy Students Towards Their Chosen Career in the Context of Different Educational Systems and Legal Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy in different countries: Implications for University Curricula. Interdyscyplinarne wspólne cele w Fizjoterapii. Interdisciplinary team-goals and common objectives. Wzornik zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Benchmark Statement for Physiotherapy. Dyskusja / Discussion Lunch -17-

18 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja III / Session III Niepełnosprawni w Unii Europejskiej - fundusze unijne. Handicapped in European Union - Union Funds. Sala B / Room B Moderatorzy / Moderators: dr n. med. Andrzej Permoda, Piotr Roman, Leszek Karbowski, Henryk Waszkowski Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 17. 9:15 Roman P. Euroregion Nysa Tytuł Title Wyrównywanie szans Levelling chances 18. 9:30 Waszkowski H. Warszawa 19. 9:50 Kwiatosiński. J Szczecin :10 Szadura- Urbańska E. Konin :30 Dyk A. Głogów :45 Permoda A. Głogów Znaczenie konferencji naukowych TWK w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. The meaning of the scientific conference of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled for the rehabilitation of disabled people. Współpraca zagraniczna oddziału TWK w Szczecinie. International cooperation of the Szczecin department of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled. Doświadczenia Oddziału TWK w Koninie w realizacji ekonomii społecznej. Experiences of the Konin department of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled in the realisation of social economy. System pomocy niepełnosprawnym - jednostki organizacyjne działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie głogowskim. The help system for the disabled - organisation unities for the sake of disabled people in the community of Głogow. Oskarżam Państwo polskie. I accuse the polish state. 10:50 11:00 Dyskusja / Discussion Coffee break -18-

19 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sesja IV / Session IV Sala B / Room B Niepełnosprawni w Polsce - zatrudnienie i przezawodowienie - współpraca szkół przygranicznych. Handicapped in Poland - the employment and change of occupation - the co-operation of border schools. Moderatorzy / Moderators: dr n. med. Andrzej Permoda, Piotr Roman, Leszek Karbowski, Henryk Waszkowski Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors :30 Śliwowska - Bednarz M., Milżyński A :50 Trawiński A., Karczewski T., Chudak B. Ośrodek Instytution Euroregion Nysa Warszawa Tytuł Title Indywidualna Ścieżka Rozwoju Osobistego i Zawodowego skuteczna metoda aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Individual way of personal and professional development - an effective method for professional activation of disabled people. InfoMed SOS proste rozwiązania złożonych problemów InfoMed SOS - simple solutions for complex problems :10 Juśkiewicz Swaczyna B. Szczecin :30 Suszek I. Konin :50 Permoda A. Głogów Rola i miejsce organizacji pozarządowych (NGO) w budowie społeczeństwa obywatelskiego. The role and place of NGO's in the creation of civil society. Wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Assistance in the employment of disabled people against the background of the renewed act on professional and social rehabilitation and the employment of disabled people. Konferencja okrągłego stołu Henryk Waszkowski, Leszek Karbowski Round table conference - Henryk Waszkowski, Leszek Karbowski 13:30 Dyskusja / Discussion Lunch -19-

20 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja V / Session V Sala A / Room A Metody diagnostyczno - terapeutyczne w nowoczesnej fizjoterapii. Diagnostic and therapeutic methods in modern physiotherapy. Moderatorzy / Moderators: Profesor Aleksander Sieroń, Profesor Stanisław Głuszek, Profesor Hagen Malberg, Profesor Marek Żak, Profesor Krzysztof Klukowski Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution :00 Sieroń A. Katowice :15 Malberg H., Wessel N., Riener R :30 Głuszek S., Majcherczyk- Saletra M. Drezno / Dresden Niemcy / Germany Kielce Tytuł Title Medycyna fotodynamiczna nową twarzą Fizjoterapii. Photodynamic medicine as a new face of physiotherapy. Sercowo naczyniowe aspekty w rehabilitacji narządu ruchu. Cardiovascular Aspects in Orthopedic Rehabilitation Sciences. Współczesna fizjoterapia w chirurgii onkologicznej. Modern physiotherapy in oncological surgery :45 Żak M. Kraków Cracow :00 Klukowski K. Warszawa :15 Krutulyte G., Meskauskaite I. Wilno / Vilnius Litwa / Lithuania :25 Narasimman S. Mangalore Indie / India :35 Osiak I. Warszawa 16:50 17:00 Upadków osób starszych - analiza zagrożeń na podstawie obserwacji własnych. Accidental falls in the elderly - based on a medium-sized study population. Uwagi na temat poprawności stosowania skal Borga. Comments on the accuracy of the Borg scale in physiotherapy. Ocena przydatności skali Bartel, niezależne pomiary funkcjonalne, ocena mobilności skalą przeznaczoną dla pacjentów po udarze. Evaluation of responsiveness of the Barthel Index, Function Independence Measure, Rivermead Mobility Index and Motor Assessment Scale applied for patients after stroke. Fizjoterapia w stanach ostrych aktualne koncepcje. Physiotherapy in critical care- current concepts. Viofor JPS System zabiegi fizykalne światłem i polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Viofor JPS System ELF-MF and LED Therapy. Dyskusja / Discussion Coffee break -20-

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa MIĘDZYNARODOWY DZIĘŃ INWALIDY XXI EDYCJA Zgorzelec 20-21 marca 2015 Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa 2nd PAD & Vascular EU Days "No more amputation" pod auspicjami VAS/ Vascular Independent Research

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny Curriculum Vitae INFORMACJE OSOBISTE Skłodowskiej 26, 13-200 Działdowo (Polska) +48 607307773 dariusz.czaprowski@interia.pl STANOWISKO O JAKIE SIĘ UBIEGASZ profesor nadzwyczajny DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

The importance of cryotherapy in rehabilitation. Znaczenie krioterapii w procesie rehabilitacji

The importance of cryotherapy in rehabilitation. Znaczenie krioterapii w procesie rehabilitacji Praca Oryginalna Zdr Publ 2013;123(2): 1 1 1 1 1 1-171 Original Article TOMASZ DEREWIECKI 1,2,3, KRZYSZTOF MROCZEK 1,2, MARTA DUDA 1,2, PIOTR MAJCHER 3 Znaczenie krioterapii w procesie rehabilitacji The

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo