PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego International Scientific Conference Zeolitic tuff - the chance for the development of the Polish Ukrainian cross border area PROGRAM KONFERENCJI ZAPROSZENIE CONFERENCE PROGRAMME INVITATION Politechnika Lubelska Politechnika Lwowska Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk maja 2015 r. Zamość, Polska May 2015 Zamość, Poland

2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina University of Management and Administration in Zamość Cross-border Cooperation Programme Poland-Belorus-Ukraine Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach projektu IPBU /11-00: Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego maja 2015 roku, Zamość, Polska Zaproszenie Program konferencji INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE according to technical assistance project of European Union IPBU /11-00: Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff Zeolitic tuff - the chance for the development of the Polish Ukrainian cross border area May 2015, Zamość, Poland Invitation Conference Programme Zamość

3 Organizator Konferencji Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Komitet Organizacyjny Przewodniczący: mgr inż. Andrzej Łygas, Kierownik projektu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zastępcy Przewodniczącego: prof. Zinoviy Blikharskyy, Dyrektor Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Lwowska, Ukraina; dr inż. Małgorzata Franus, Politechnika Lubelska, Członkowie Komitetu: dr inż. Andrzej Burda, Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, mgr inż. Lidia Bandura, Politechnika Lubelska, mgr inż. Justyna Szerement, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, dr inż. Rostyslav Vashkevych, Politechnika Lwowska, Ukraina; Sekretariat konferencji: mgr Katarzyna Kimak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; mgr Magdalena Korga, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; mgr Aleksandra Kahan, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; mgr Mariusz Poninkiewicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; CONFERENCE ORGANIZERS University of Management and Administration in Zamość ORGANIZING COMMITTEE Chairman: Andrzej Łygas, M. Sc. eng., Project Manager, University of Management and Administration in Zamość, Poland; Vice-chairmen: Zinoviy Blikharskyy, director of the Institute of Civil and Environmental Engineering of Lviv Polytechnic National University, doctor of tech. sc., professor. Ukraine; Małgorzata Franus, PhD, assistant, Lublin University of Technology, Poland; Organizing Committee members: Andrzej Burda, PhD, assoc. professor, Dean of the Faculty of Management and Administration of University of Management and Administration in Zamość, Poland; Lidia Bandura, M. Sc., Lublin University of Technology, Poland; Justyna Szerement, M. Sc., The Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences, Poland; Rostyslav Vashkevych, PhD, assoc. professor of Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Conference secretariat: Katarzyna Kimak, M. Sc., University of Management and Administration in Zamość; Magdalena Korga, M. Sc., University of Management and Administration in Zamość; Aleksandra Kahan, M. Sc., University of Management and Administration in Zamość; Mariusz Poninkiewicz, M. Sc., University of Management and Administration in Zamość; 3

4 Rada Naukowa Przewodniczący: dr inż. Krzysztof Pancerz, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Zinoviy Blikharskyy, Dyrektor Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Lwowska, Ukraina dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. nadzw., Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Polska prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk, Z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polska dr hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Członkowie: dr inż. Jan Andreasik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, dr Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, dr Piotr Gradziuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, mgr inż. Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dr Bogusław Klimczuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, dr Taras Markiv, Politechnika Lwowska, Ukraina; dr Oksana Pozniak, Politechnika Lwowska, Ukraina; prof. Sołodkyi Serhii, Politechnika Lwowska, Ukraina; PROGRAM COMMITTEE Chairman: Krzysztof Pancerz, PhD, assoc. professor, Rector of University of Management and Administration in Zamość, Poland; Vice-chairmen: Zinoviy Blikharskyy, doctor of tech. sc., professor Director of the Institute of Civil and Environmental Engineering of Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Wojciech Franus, professor Vice Dean of the Building and Archtecture Faculty, Lublin University of Technology, Poland; Grzegorz Józefaciuk, professor The Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences, Poland; Mieczysław Kowerski, professor University of Management and Administration in Zamość, Poland; Committee members: Jan Andreasik, PhD assoc. professor University of Management and Administration in Zamość, Poland; Krzysztof Grabczuk, PhD assoc. professor Vice Marshal of Lubelskie Voivodship, Poland; Piotr Gradziuk, PhD assoc. professor University of Life Sciences in Lublin, Poland; Bogdan Kawałko, M. Sc. - Director of the Regional Policy Department in Lubelskie Voivodship Marshal Office, Poland; Bogusław Klimczuk, PhD assoc. professor University of Management and Administration in Zamość, Poland; Taras Markiv, PhD assoc. professor Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Oksana Pozniak, PhD assoc. professor Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Serhii Solodkyi, professor - Lviv Polytechnic National University, Ukraine; 4

5 Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach projektu IPBU /11-00: Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego maja 2015 roku, Zamość, Polska Program Pierwszy dzień, 21 maja 2015 r. (Czwartek) Miejsce konferencji: ARTIS Hotel & SPA, ul. Sitaniec 1, Zamość Rejestracja Obiad Rozpoczęcie konferencji: - powitanie uczestników - otwarcie obrad przez Rektora WSZiA Obrady plenarne: Sesja Przerwa kawowa Sesja Uroczysta kolacja Prezentacje 15 min Dyskusja, pytania 5 min Drugi dzień, 22 maja 2015 r. (Piątek) Transgraniczne Targi Technologii Innowacyjnych Obiad dla wystawców targowych i przedstawicieli uczestników projektu CONFERENCE TIMETABLE First day, 21 of May 2015 (Thursday) Place of conference: ARTIS Hotel & SPA, Sitaniec 1, Zamość Registration Lunch Opening Ceremony: - participants welcome - the meeting opening by Rector WSZiA Plenary Sessions: st Session Coffee Break nd Session Gala Dinner Рaper presentation 15 min Discussion, questions 5 min Second day, 22 of May 2015 (Friday) The Cross-border Expo of Innovative Technologies Lunch for trade show exhibitors and project participants representatives 5

6 Program Pierwszy dzień, 21 maja 2015 r. (Czwartek) Miejsce konferencji: ARTIS Hotel & SPA, ul. Sitaniec 1, Zamość Otwarcie konferencji CONFERENCE TIMETABLE First day, 21 of May 2015 (Thursday) Place of conference: ARTIS Hotel & SPA, Sitaniec 1, Zamość CONFERENCE OPENING Powitanie: dr inż. Krzysztof Pancerz Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Wprowadzenie: mgr inż. Andrzej Łygas Kierownik projektu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska prof. Zinoviy Blikharskyy Dyrektor Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Lwowska, Ukraina dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. nadzw. Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Polska prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk Z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polska Obrady plenarne PLENARY SESSIONS Przewodniczący/Chairman: dr hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw. 1. mgr inż. Bogdan Kawałko, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Znaczenie programu Polska-Białoruś-Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych (Importance of the Cross-border Cooperation Programme Poland-Belorus-Ukraine in shaping the development of the cross-border areas). 2. dr hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Program Polska-Białoruś-Ukraina narzędziem 6

7 konwergencji gospodarczej województwa lubelskiego (The Cross-border Cooperation Programme Poland-Belorus-Ukraine as a tool of economic convergence of Lubelskie Voivodship). 3. dr Bogusław Klimczuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Packaging Valley Germany - klaster w warunkach konkurencji globalnej (Packaging Valley Germany - cluster in global competition). 4. dr Tomasz Skica, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Klastry w polityce regionalnej (Clusters in regional policy). 5. dr Jacek Rodzinka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Strategia rozwoju transgranicznego klastra tufów zeolitowych (Strategy for the development of cross-border cluster of zeolitic tuff) Przewodniczący/Chairman: dr hab. Wojciech Franus, prof. nadzw. 1. dr hab. Wojciech Franus, prof. nadzw., Politechnika Lubelska, Zastosowanie ukraińskich tufów zeolitowych w inżynierii środowiska (Application of the Ukrainian zeolitic tuff in environmental engineering). 2. prof. Zinoviy Blikharski, prof. Krystyna Sobol, Politechnika Lwowska, Rezultaty badań zastosowania tufów zeolitowych w produkcji materiałów budowlanych (Results of investigation of zeolitic tuff usage in production of building materials). 3. mgr inż. Agnieszka Woszuk, Politechnika Lubelska, Zastosowanie klinoptilolitu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (The use of klinoptilolit for the production of bituminous mixtures-asphalt). 4. prof. Grzegorz Józefaciuk, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Zastosowanie zeolitów w rolnictwie (The application of zeolite in agriculture). 7

8 Notatki Notes 8

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Hear from Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Jarosław Zagórowski Chairman of the Board, Jastrzębska Spółka Węglowa SA Attend Coaltrans Poland to: Joanna Strzelec Łobodzińska Polish-English-Russian

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum VII Międzynarodowe Forum WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE NOWE MATERIAŁY I PROCESY ZDROWIE ICT ENERGIA ŚRODOWISKO Suwałki, 17 19 kwietnia 2013 PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa VIII SYMPOZJUM LIGHT-WEIGHT ARMOUR GROUP LWAG 2014 Symposium and Industry Focus Day

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING

XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Instytut Metali Nieżelaznych Program XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRZERÓBKI RUD METALI NIEŻELAZNYCH Programme of the XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Bardziej szczegółowo

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around XVII MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE I KONFERENCJA BALTEXPO 2013 3 wrzeœnia 2013 10.30-11.10 Uroczyste otwarcie BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Zwiedzanie ekspozycji targowej przez goœci specjalnych 12.00-17.45

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo