XVII Edycja Życie bez bólu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVII Edycja Życie bez bólu"

Transkrypt

1 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec marca 2011 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s D a y XVII edition Life Without Pain Zgorzelec March 2011 P R O G R A M N A U K O W Y S C I E N T I F I C P R O G R A M M E

2 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Szanowni Państwo, Drogie Kolażanki i Koledzy Serdecznie witam, po raz XVII ty, na obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu. Nasza uroczystość jest platformą, gdzie specjaliści różnych dziedzin; fizjoterapeuci, lekarze wspólnie z inżynierami, biologani pedagogami, psychologami, pracownikami pomocy społecznej, urzednikami panstwowymi, ludźmi niepelnosprawnymi z różnych krajów Świata spotykają się w celu omówienia najnowszych odkryć w dziedzinie fizjoterapii, problemów zwiazanych z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej, prezentacji rozwiazań dotyczących ujednoliconego systemu kształcenia na kierunku fizjoterapia w Europie i USA, a także prezentacji prac plastycznych ludzi niepelnosprawnych i zdrowych o niepelnosprawności. W trakcie trwania naszej miedzynarodowej konferencji pokażemy osiagnięcia współczesnej inżynierii biomedycznej dotyczącej fizjoterapii, ortopedii i medycyny fizykalnej. W pierwszym dniu naszej konferencji odbędzie się oficjalne otwarcie z koncertem słynnej Młodzieżowej Orkiestry Mandolinistów pod batutątadeusza Grudzińskiego. Symposium naukowe,które trwać będzie w drugim i trzecim dniu spotkania, jest oparte o 12 różnotematycznych sesji naukowych, omawiających aktualne problemy medycyny, fizjoterapii, problemy współpracy transgranicznej w zakresie edukacji czy pozyskiwania środków unijnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników będzie mógł zgodnie ze swoimi zainteresowaniami skorzystać z udziału w warsztatach terapeutycznych, jak również spędzić czas z kolegami, koleżankami i przyjaciółmi.będzie szansa na nawiązanie nowych znajomości w przyjaznej atmosferze zgorzeleckich osobliwości. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Konsultant krajowy w dzidzinie fizjoterapii Prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński Dear friends and colleagues, I greet warmly on the XVII th edition of International Disabled People s Day in Zgorzelec. Our Meeting is the platform, where the specialists of different discipline; Physiotherapists, Physicias together with the Engineers, Biologists, Educators, Psychologists, workers of social welfer, civil servants, Disabled people s from different countries will meet together and discuse about the most recent discover in the field of physiotherapy, discuse about the problems connected with handicapped in UE. We would like to present the standardized educational system on the physiotherapy department in Europie and USA. We are going to present the hand made pictures prepared by handicapped from Europe. During our International Conference we will show the achievements of the present biomedical engineering of relating physiotherapy, orthopedic and the physical medicine. During the Opening Ceremony we will be participating in the Concert of the famous Youth Mandolin Orchestra, conducted by Tadeusz Grudziński. Scientific Symposium is divided on twelth diverse Scientific Sessions, describing the actual medical and physiotherapeutical problems. We would like to discuse about the education and European Found, about transborder cooperation. Each participants can took part in the workshops agree with own interesting and spent the nice time together with friends and colleagues. It will be chance to make new acquaintance in nice atmosphere of peculiarities of Zgorzelec. Vice Chairman Polish Society of Physiotherapy National Consultant in Physiotherapy for Poland Professor Zbigniew Śliwiński -2-

3 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa P A T R O N A T H O N O R O W Y H O N O R P A T R O N A G E Prezes Polskiej Akademii Nauk Chairman of the Polish Academy of Sciences Prof. dr hab. Michał Kleiber Minister Zdrowia Minister of the Health Ewa Kopacz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marshall of the Low Silesian Province Rafał Jurkowlaniec Wojewoda Dolnośląski Governor of the Low Silesian Province Aleksander Marek Skorupa -3-

4 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting P A T R O N A T N A U K O W Y S C I E N T I F I C P A T R O N A G E Profesor zw. dr hab. n. med. Paweł Górski Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rector of the Medical University in Łódź Profesor zw. dr hab. Regina Renz Rektor Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Rector of the Jan Kochanowski University Humanities and Sciences in Kielce Profesor zw. dr hab. n. med. Zbigniew Baj Dziekan Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dean of the Military Medical Faculty of the Medical University in Łódź Profesor zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Dean of the Faculty of Heath Sciences of the Humanities and Sciences Jan Kochanowski University in Kielce Profesor zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Chair of the Internal Diseases Clinic, Angiology and Physical Medicine in Bytom Silesian Medical University in Katowice Profesor zw. dr hab. Marek Woźniewski Przewodniczący Komitetu Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału VI Nauk Medycznych PAN, Dziekan Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu Dean of the Physiotherapy Faculty of the Academy of Sport In Wrocław, Chairman of the Physical Culture Committee and Social Integration of the VI th Department of Medical Sciences in Polish Academy of Sciences. -4-

5 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa K O M I T E T N A U K O W Y S C I E N T I F I C C O M M I T T E E Profesor zw. dr hab. n. med. Paweł Górski Przewodniczący / Head of Committee Profesor zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń Profesor zw. dr hab. n. med. Andrzej Radek Profesor zw. dr hab. Regina Renz Profesor zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek Profesor zw. dr hab. n. med. Krystyna Opalko Profesor zw. dr hab. n. med. Zbigniew Baj Profesor nzw. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz Profesor zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński Profesor zw. dr hab. Marek Woźniewski Profesor zw. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki Profesor zw. dr hab. n. med. Leszek Romanowski Profesor zw. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski Profesor nzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska - Orłowska Profesor nzw. dr hab. Jan Szczegielniak Profesor zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk Profesor zw. dr hab. n. med. Ludmiła Sadowska Profesor nzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński Profesor zw. dr hab. Santos Sastre Fernandez Profesor zw. dr hab Tadeusz Skolimowski Profesor Swaminathan Narasimman Profesor dr hab. Hagen Malberg Profesor Aleksander Baranow Profesor Grazina Krutulyte Dr n. med. Wiesław Tomaszewski Dr n. med. Małgorzata Starczyńska Dr n. kf Maria Jaruga Dr n. med. Magdalena Wilk - Frańczuk Dr n. kf Andrzej Czamara Dr n. kf Maciej Jaruga Dr n. med. Marek Woszczak Dr n. med. Marek Kiljański Dr n. med. Andrzej Permoda Dr n. kf Teresa Pop Dr n. kf Wojciech Kiebzak Dr n. med. Anna Lipińska MSc Grzegorz Śliwiński PT. Siegfried Breitenbach -5-

6 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting K O M I T E T O R G A N I Z A C Y J N Y O R G A N I Z I N G C O M M I T T E E Profesor nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński Przewodniczący / Head of Committee Zofia Barczyk Dyrektor WS SP ZOZ w Zgorzelcu Director of Province Hospital in Zgorzelec Piotr Roman Prezydent Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa Chairman of Euroregion Nysa Artur Bieliński Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Foreman of the Zgorzelec County Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec Mayor of the City of Zgorzelec Kazimierz Janik Wójt Gminy Zgorzelec Chief Administrator of the Commune of Zgorzelec Marek Kiljański Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Chairman of Polish Society of Physiotherapy Henryk Waszkowski Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Chairman of Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Leszek Karbowski Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Member of Main Bard of Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Andrzej Czamara Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu Rector of High School of Physiotherapy in Wrocław Grzegorz Śliwiński Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Technical University in Dresden Birgit Dressel Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Technical University in Dresden Grażyna Grudzińska Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Director of the Culture House in Zgorzelec Beata Michalak WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre in Zgorzelec Wojciech Kufel WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre in Zgorzelec Bartłomiej Halat WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre in Zgorzelec -6-

7 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa O R G A N I Z A T O R Z Y O R G A N I Z E R S Wielospecjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu State Hospital in Zgorzelec Rehabilitation Centre in Zgorzelec Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Euroregion Nysa Euroregion NEISSE NISA NYSA K- Active Europe K- Active Europe Polskie Towarzystwo Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej Polish Society of Photodynamic and Laser Medicine -7-

8 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Certyfikaty i punkty edukacyjne / Certificates of attendance Liczba punktów edukacyjnych przyznawana jest zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 22 października 2004r. Nr 231, poz. 2326) i wynosi ona 32 za udział w sesjach naukowych, 10 za udział w workshopach i 40 za udział w kursie. Prelegenci za każdy wygłoszony referat otrzymują dodatkowo 10 punktów edukacyjnych. Ostateczna liczba przyznanych punktów edukacyjnych zostanie ogłoszona po posiedzeniu Komisji Szkolenia DIL we Wrocławiu. Miejsce obrad / Meeting Venue Miejski Dom Kultury Culture House ul. Parkowa ZGORZELEC Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre ul. Konarskiego 5B ZGORZELEC Hotel POD ORŁEM Hotel POD ORŁEM ul. Warszawska 17, tel Inne hotele / Other Hotels DOM TURYSTY ul. Partyzantów 2 tel HOTEL PAWŁOWSKI ul. Reymonta 37, tel/fax HOTEL CENTRUM TURÓW ul. Maratońska 2a tel

9 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Rejestracja / Registration Czwartek 24 marca 2011 / Thursday 24 th March :00 10:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Hotel POD ORŁEM POD ORŁEM Hotel 11:00 13:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji Rehabilitation Centre Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March :30 19:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Miejski Dom Kultury Culture House Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March :00 17:00 Rejestracja uczestników Registration of the participants Miejski Dom Kultury Culture House Język obrad / Language Polski / Polish Angielski / English Niemiecki / Deutsch -9-

10 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Opłaty / On site fees Członkowie PTF dol./nad. Członkowie PTF - inni Członkowie PTF - bez skł. Pozostali uczestnicy Studenci Osoba towarzysząca 100 PLN 150 PLN 200 PLN 600 PLN 200 PLN 150 PLN Opłata Zjazdowa obejmuje: W ramach opłaty uczestnikom przysługuje prawo uczestnictwa we wszystkich sesjach naukowych, materiały kongresowe, udział w uroczystym otwarciu Obchodów, catering w trakcie przerw w obradach, zwiedzanie wystaw prac plastycznych i wystawy sprzętu rehabilitacyjno ortopedycznego; Osobie towarzyszącej w ramach opłaty przysługuje, udział w uroczystym otwarciu Obchodów, catering w trakcie przerw w obradach, zwiedzanie wystaw prac plastycznych i wystawy sprzętu rehabilitacyjno ortopedycznego. Wieczór integracyjny, , restauracja Biesiada Warsztaty 150 PLN od osoby 50 PLN za każdy Istnieje możliwośc uiszczenia opłaty w Biurze Organizacyjnym Zjazdu na terenie Domu Kultury z możliwością otrzymania rachunku lub faktury VAT. Members of PTF Branch Silesian with fee Members of PTF Branch Silesian no fee Members of PTF All Branches (no fee) All participants Students Accompanying person 100 PLN 150 PLN 200 PLN 600 PLN 200 PLN 150 PLN Registration fees included: The part in frames of payment the participants be entitle to the participation in all scientific sessions, the congress materials, participating in official opening, the catering in track of pauses in debates, the sightseeing the exhibitions of hand made pictures and the exhibition of rehabilitation and orthopedic equipment; The part in frames of payment the accompanying person be entitle to the, participating in official opening, the catering in track of pauses in debates, the sightseeing the exhibitions of hand made pictures and the exhibition of rehabilitation and orthopedic equipment. Gala dinner, , Biesiada Restaurant Workshops- are payment extra 150 PLN per person 50 PLN per person It is possible to make all the Payments on site in the Organizing Bureau in Culture House. Invoice may be printed in the Bureau. -10-

11 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Identyfikatory / Names badges Każdy uczestnik Konferencji otrzyma imienny identyfikator: Kolor żółty uczestnicy konferencji Kolor czerwony członkowie komitetu organizacyjnego Kolor zielony wystawcy Kolor niebieski wykładowcy Kolor pomarańczowy goście Every participant will receive a name badge: Yellow badges participants of the Meeting Red badges members of the Organizing Committee Green badges exhibitors Blue badges lectures Orange badges guests Informacje dla prelegentów / Information for speakers Pokój techniczny (business centre - Dom Kultury - parter - sala 9) ze stanowiskami do przeglądania referatów będzie czynny w piątek 8:00-17:00 i sobotę 8:00-11:00. Wszyscy prelegenci proszeni są o dostarczenie referatów co najmniej 1 godzinę przed planowaną sesją, a w przypadku sesji porannej wieczorem dnia poprzedniego. Referaty powinny być dostarczone na nośniku CD lub USB w formacie Power Point. Z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości podłączenia własnego komputera. The speakers preview room (business centre - Culture House - ground floor room 9) will be opened on Friday 8:00-17:00 and Saturday 8:00-11:00. All speakers are requested to hand in their presentations at east one hour prior to their session and for sessions starting in the morning presentations need to be delivered day before. Only Power Point presentations on CD or USB will be accepted. Due to organizational reasons it is not permitted to use your own notebook with the projector. Transport / Transport Organizatorzy zapewniają uczestnikom nocującym w hotelu Pod Orłem bezpłatny transport do i z miejsca obrad (Dom Kultury). Odjazd autobusu do Domu Kultury zawsze 30 minut przed rozpoczęciem pierwszej sesji, a do Hotelu Pod Orłem 15 minut po zakończeniu obrad. Organizers provide for participants living in the hotel Pod Orłem free transportation to and from the place of meeting (Dom Kultury). Departure of the bus to the Culture House is always 30 minutes before the first session, and to the hotel Pod Orłem 15 minutes after the last session. Streszczenia i artykuły / Abstracts and articles Streszczenia będą wydrukowane w materiałach konferencyjnych przed Zjazdem. Artykuły będą drukowane w Monografii po Konferencji dwujęzycznie w nakładzie 500 egzemplarzy. The abstracts will be printed in the manual before the Conference. The papers will be printed as the monograph after the Conference. -11-

12 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Wykładowcy / Lectures Michał Kleiber Warszawa, Polska, Warsaw, Poland Paweł Górski Łódź, Polska, Łódź, Poland Aleksander Sieroń Katowice, Polska, Katowice, Poland Zbigniew Śliwiński Zgorzelec, Polska, Zgorzelec, Poland Regina Renz Kielce, Polska, Kielce, Poland Stanisław Głuszek Kielce, Polska, Kielce, Poland Ewa Demczuk - Włodarczyk Wrocław, Polska, Wrocław Poland Krzysztof Klukowski Warszawa, Polska, Warsaw, Poland Janusz Nowotny Bielsko-Biała, Polska, Bielsko-Biała, Poland Marek Żak Łódź, Polska, Łódź, Poland Andrzej Radek Łódź, Polska, Łódź, Poland Daniel Zarzycki Łódź, Polska, Łódź, Poland Jan Raczkowski Łódź, Polska, Łódź, Poland Zbigniew Dudkiewicz Łódź, Polska, Łódź, Poland Jan Szczegielniak Łódź, Polska, Łódź, Poland Krystyna Księżopolska - Orłowska Warszawa, Polska, Warsaw, Poland Leszek Romanowski Poznań, Polska, Poznań, Poland Krystyna Opalko Szczecin, Polska, Szczecin, Poland Sadowska Ludmiła Wrocław, Polska, Wrocław, Poland Pop Teresa Rzeszów, Polska, Rzeszów, Poland Sarah Bazin Birmingham, Anglia, Birmingham, England Roland Craps Bruksela, Belgia, Brussels, Belgium Narasimman Swaminathan Mangalore, Indie, Mangalore, Indie Santos Sastre Fernandez Barcelona, Hiszpania, Barcelona, Spain Elena Caciulan Bukareszt Rumunia, Romania, Bucharest Daniela Stanca Bukareszt Rumunia, Romania, Bucharest Hagen Malberg Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Grazina Krutulyte Wilno, Litwa, Vilnius, Lithuania Felip Salinas Barcelona, Hiszpania, Barcelona, Spain Thomas Tirschler Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Ralf Zeckay Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Diers Helmut Schlangenbad, Niemcy, Schlangenbad, Germany Thiele Christine Drezno, Niemcy, Dresden, Germany Siegfried Breitenbach Frammensbach, Niemcy, Frammensbach, Germany Baranow Aleksander Saint Petersburg, Rosja, Saint Petersburg, Russia Grzegorz Śliwiński Drezno, Niemcy, Dresden, Germany David Goria Bruksela, Belgia, Brussels, Belgium Czamara Andrzej Wrocław, Polska, Wrocław Poland Danuta Lietz - Kijak Szczecin, Polska, Szczecin, Poland Małgorzata Domagalska Katowice, Polska, Katowice, Poland -12-

13 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Program / Programme Czwartek 24 marca 2011 / Thursday 24 th March :00 13:00 9:30 12:30 13:00 15:00 16:00 19:00 20:00 23:00 Workshops w Centrum Fizoterapii Workshops in the Physiotherapy Centre Spotkanie Zarządu Głównego WCPT EU z Zarządem Głównym PTF - Hotel POD ORŁEM" - sala konferencyjna Meeting Executive Committee WCPT EU and Main Board Polish Society for Physiotherapists - Hotel POD ORŁEM - Conference room Wizyta w firmie Citronex zwiedzanie dojrzewalni bananów - Lunch The Citronex Company the visiting of the bananas' riping room - Lunch Oficjalne otwarcie i zwiedzanie Centrum Fizjoterapii; Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego Żyją Wśród Nas ; Wręczenie nagród, obejrzenie wystawy Formal Opening Ceremony and the visiting of the Physiotherapy Centre; Announcement of results of the painting competition and prizes; Opening the exhibition of contemporary paintings They Live Among Us Kolacja towarzyska Get together Get together Dinner Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March :30 09:00 9:00 13:00 13:30 15:00 15:00 19:00 15:00 19:00 20:00 23:00 Uroczyste Otwarcie XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy Gala Opening Ceremony XVII th International Disabled People s Day Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain Lunch - zwiedzanie wystawy sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego Lunch - the visiting of the orthopedic and rehabilitation exhibition- Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain. Workshops w Centrum Fizoterapii Workshops in the Physiotherapy Centre Kolacja towarzyska Gala Dinner / Restauracja Biesiada Gala Dinner / restaurant Biesiada -13-

14 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March :00 13:00 11:30 13:30 13:30 15:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:00 23:00 Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain Workshops w Centrum Fizoterapii Workshops in the Physiotherapy Centre Lunch - zwiedzanie wystawy sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego Lunch - the visiting of the orthopedic and rehabilitation exhibition Obrady XVII edycji MDI Sesje naukowe Życie Bez Bólu Oficjalne zakończenie Konferencji Scientific sessions of the XVII th edition of International Disabled People s Day Life without Pain. Adjurnment Rocznicowy Koncert Orkiestry Mandolinistów pod dyrekcją Tadeusza Grudzińskiego oraz występ Grupy MoCarta. / Centrum Sportowe The Anniversary Concert of the famous Youth Mandolin Orchestra, conducted by Tadeusz Grudziński and the MoCart Group show. / Sport Centre Kolacja / Hotel Pod Orłem Dinner / Hotel Pod Orłem Niedziela 27 marca 2011 / Sunday 27 th March :30 13:00 Program Socialny - Wizyta w Kopalni i Elektrowni Turów Social Programme - The visit in the strip mine and power station Turów 9:00 18:00 13:30 14:30 15:00 15:00 20:00 22:00 Metoda FED Kurs leczenia skolioz idiopatycznych FED Method Course Treating of the Idiopatic scoliosis Lunch Lunch Przejazd na lotnisko w Pradze Transfer to Prague-Airport Kolacja / Hotel Pod Orłem Dinner / Hotel Pod Orłem -14-

15 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Program Naukowy / Scientific programme Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Uroczyste Otwarcie XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy rozpocznie się o godzinie 8:30 w Sali Konferencyjnej A Miejskiego Domu Kultury. Zjazd otworzy Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii profesor UJK w Kielcach Zbigniew Śliwiński. Następnie odbędą się wystąpienia zaproszonych gości. The Gala Opening Ceremony of the XVII th of International Disabled People s Day will commmers at 8:30 in the Conference Room A in the Culture House. National Consultant in Physiotherapy for Poland, Adviser for Ministrer of Health professor UJK in Kielce Zbigniew Śliwiński will formaly open the Meeting. Following that speeches of invited guests are planed. Wykład inauguracyjny pod tytułem Medycyna, stomatologia, fizjoterapia razem czy osobno wygłosi gość specjalny profesor Aleksander Sieroń. The special guest lecture entiteled Medicine, dentistry, physiotherapy together or separately will be given by Professor Aleksander Sieroń. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa Aleksander Sieroń jest profesorem zwyczajnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Członek Zarządu Głównego Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej oraz Sekcji Zastosowań Laserów i Pól Magnetycznych w Medycynie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Członek Międzyuczelnianej Rady Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Zastosowań Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. Jest autorem 400 publikacji naukowych i redaktorem ponad 30 książek. Prof. Aleksander Sieroń M.D., Ph.D. Dr h.c.head of Department and Clinic of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine in Bytom of Medical University of Silesia in Katowice, Chairman of Center for Laser Diagnostics and Therapy of Tumors in Bytom. Chairman of Central Endoscopic Unit, Chairman of Unit of Neoplasm Genetics, Specialistic Hospital no 2 in Bytom, Deputy Rector of Medical University of Silesia in Katowice for Scientific Affairs. Member of Boards of many Scientific Societies and Organizations: Board of Directors of The European Platform for Photodynamic Medicine Member, Polish Society of Photodynamic and Laser Medicine President, Polish Medical Association Section of Applications of Lasers and Magnetic Fields in Medicine President. Author of 400 publications, among them 30 books and monographies. -15-

16 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Program Naukowy / Scientific programme Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja I / Session I Sala A / Room A Profesjonalizacja i instytucjonalizacja zawodu fizjoterapeuty w Polsce i w Europie. Professionalism and institutionalization of the physiotherapist's occupation in Poland and in Europe. Moderatorzy / Moderators: Profesor Michał Kleiber, Profesor Paweł Górski, Profesor Zbigniew Śliwiński, PT Sarah Bazin, Profesor Janusz Nowotny Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 1. 9:00 Kleiber M. PAN - Warszawa PAN Warsaw Tytuł Title Oficjalne wprowadzenie i przywitanie gości Welcome and introduction 2. 9:10 Górski P. Uniwersytet Łódź University Łódź 3. 9:25 Bazin S. WCPT EU Anglia / England Birmingham WCPT EU 4. 9:40 Craps R. WCPT EU Belgia / Belgium Brussels WCPT EU 5. 9:55 Narasimman S. Mangalore Indie / India Fizjoterapia w medycynie. Medicine and Physiotherapy. Fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia w Anglii. Physiotherapy in the National Health Service in England. Zmiany i wyzwania dla Fizjoterapii w Europie. Changes & challenges for physiotherapy in Europe. Fizjoterapia oparta na faktach. Evidence Based Physiotherapy Practice :10 Starczyńska M., Śliwiński Z. UJK Kielce University Kielce 7. 10:25 Nowotny J. Bielsko-Biała 8. 10:35 Santos Sastre Barcelona Hiszpania / Spain 10:50 11:00 Rozwój i profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Development and professionalization of the profession of physiotherapist in Poland. Profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Professionalization of the profession of physiotherapist in Poland. Rozwój fizjoterapii w Hiszpanii. As is the practice of physical therapy in Spain. Dyskusja / Discussion Coffee break -16-

17 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sesja II / Session II Sala A / Room A Standardy nauczania na kierunku fizjoterapia w Polsce, Hiszpanii, Indii i Rumunii. Standard of teaching on the physiotherapy direction in Poland, Spain, India, Romania. Moderatorzy / Moderators: Profesor Marek Woźniewski, Profesor Narasimman Swaminathan, Profesor Roland Craps, PT. Elena Caciulan, dr n. kf. Maria Grodner, Profesor Ewa Demczuk Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 9. 11:30 Renz R. UJK Kielce Poland / Polska :40 Demczuk E. Wrocław :55 Narasimman S. Mangalore Indie / India :10 Grodner M. Warszawa :25 Gotlib J., Białoszewski D :40 Gotlib J., Białoszewski D :55 Caciulan E., Stanca D., Pup D :10 Śliwiński Z. 13:20 13:30 Warszawa Uniwesity Warsaw Warszawa Uniwesity Warsaw Bukareszt Rumania / Romania Bucharest UJK Kielce Tytuł Title Wprowadzenie do sesji Welcome and introduction Standard nauczania na kierunku fizjoterapia zagrożenia wynikające z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Standard of teaching In the Physiotherapy direction and possible problems appeared after introduce new rights. System kształcenia fizjoterapeutów w Indiach Entry level Physiotherapy curriculum Kompetencje fizjoterapii w opracowaniu Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE). The competence of physiotherapy in research by European Network of Physiotherapy in Higher Education. Ocena wpływu treści kształcenia w uczelniach o różnych profilach na kształtowanie się postaw zawodowych studentów fizjoterapii. Influence of the content of degree programms in physiotherapy at universitylevel schools of different educational orientations on the development of vocational attitudes of Polish physiotherapy students. Postawy studentów fizjoterapii wobec wybranego zawodu w kontekście różnych systemów edukacyjnych i regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty w różnych krajach wskazówki do programów kształcenia. Attitudes of Physiotherapy Students Towards Their Chosen Career in the Context of Different Educational Systems and Legal Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy in different countries: Implications for University Curricula. Interdyscyplinarne wspólne cele w fizjoterapii. Interdisciplinary team-goals and common objectives. Wzornik zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Benchmark Statement for Physiotherapy. Dyskusja / Discussion Lunch -17-

18 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja III / Session III Niepełnosprawni w Unii Europejskiej - fundusze unijne. Handicapped in European Union - Union Funds. Sala B / Room B Moderatorzy / Moderators: dr n. med. Andrzej Permoda, Piotr Roman, Leszek Karbowski, Henryk Waszkowski Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 17. 9:15 Roman P. Euroregion Nysa 18. 9:30 Majewski T. Warszawa 19. 9:45 Waszkowski H. Warszawa 20. 9:55 Lutomski G. Warszawa :05 Kwiatosiński J. Szczecin :15 Śliwowska - Bednarz M., Milżyński A. Konin :25 Dyk A. Głogów :35 Permoda A. Głogów :45 Koniusz J. Warszawa 10:50 11:00 Tytuł Title Wyrównywanie szans Levelling chances Polityka i strategia Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych. The politics and the strategy of EU in the face handicapped persons Znaczenie konferencji naukowych TWK w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. The meaning of the scientific conference of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled for the rehabilitation of disabled people. Stowarzyszenie Europejskich Dostawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych zmiana koncepcji traktowania osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. The European Association of the Deliverer Services for the handicapped persons - the change of conception the handicapped persons of treatment in EU. Współpraca zagraniczna oddziału TWK w Szczecinie. International cooperation of the Szczecin department of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled. Doświadczenia Oddziału TWK w Koninie w realizacji ekonomii społecznej. Experiences of the Konin department of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled in the realization of social economy. System pomocy niepełnosprawnym - jednostki organizacyjne działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie głogowskim. The help system for the disabled - organisation unities for the sake of disabled people in the community of Głogow. Oskarżam Państwo polskie. I accuse the polish state. Twórczość literacka osób niepełnosprawnych w działalności TWK. Handicapped persons' literary works in activity TWK. Dyskusja / Discussion Coffee break -18-

19 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sesja IV / Session IV Sala B / Room B Niepełnosprawni w Polsce - zatrudnienie i przezawodowienie - współpraca szkół przygranicznych. Handicapped in Poland - the employment and change of occupation - the co-operation of border schools. Moderatorzy / Moderators: dr n. med. Andrzej Permoda, Piotr Roman, Leszek Karbowski, Henryk Waszkowski Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors :30 Szadura- Urbańska E :45 Trawiński A., Karczewski T., Chudak B. Ośrodek Instytution Warszawa Głogów 28. Nowak S. Bydgoszcz Tytuł Title Indywidualna Ścieżka Rozwoju Osobistego i Zawodowego skuteczna metoda aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Individual way of personal and professional development - an effective method for professional activation of disabled people. InfoMed SOS proste rozwiązania złożonych problemów InfoMed SOS - simple solutions for complex problems Działania oddziału TWK w Bydgoszczy w zakresie udzielania pomocy osobom głuchoniewidomym :00 Januszko L., Juśkiewicz Swaczyna B. Szczecin Rola i miejsce organizacji pozarządowych (NGO) w budowie społeczeństwa obywatelskiego. The role and place of NGO's in the creation of civil society :15 Miroński K. Konin :30 Berestecki A. Przemyśl Wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Assistance in the employment of disabled people against the background of the renewed act on professional and social rehabilitation and the employment of disabled people. Formy działań oddziału TWK w Przemyślu w zakresie wychowania obywatelskiego :45 Permoda A. Głogów Konferencja okrągłego stołu Henryk Waszkowski, Leszek Karbowski Round table conference - Henryk Waszkowski, Leszek Karbowski 13:30 Dyskusja / Discussion Lunch -19-

20 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja V / Session V Sala A / Room A Metody diagnostyczno - terapeutyczne w nowoczesnej fizjoterapii. Diagnostic and therapeutic methods in modern physiotherapy. Moderatorzy / Moderators: Profesor Aleksander Sieroń, Profesor Stanisław Głuszek, Profesor Hagen Malberg, Profesor Marek Żak, Profesor Krzysztof Klukowski Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution :00 Sieroń A. Katowice :15 Malberg H., Wessel N., Riener R :30 Głuszek S., Majcherczyk- Saletra M. Drezno / Dresden Niemcy / Germany Kielce Tytuł Title Medycyna fotodynamiczna nową twarzą fizjoterapii. Photodynamic medicine as a new face of physiotherapy. Sercowo naczyniowe aspekty w rehabilitacji narządu ruchu. Cardiovascular Aspects in Orthopedic Rehabilitation Sciences. Współczesna fizjoterapia w chirurgii onkologicznej. Modern physiotherapy in oncological surgery :45 Żak M. Kraków Cracow :00 Klukowski K. Warszawa :15 Krutulyte G., Meskauskaite I. Wilno / Vilnius Litwa / Lithuania :25 Narasimman S. Mangalore Indie / India :35 Osiak I. Warszawa 16:50 17:00 Upadków osób starszych - analiza zagrożeń na podstawie obserwacji własnych. Accidental falls in the elderly - based on a medium-sized study population. Uwagi na temat poprawności stosowania skal Borga. Comments on the accuracy of the Borg scale in physiotherapy. Ocena przydatności skali Bartel, niezależne pomiary funkcjonalne, ocena mobilności skalą przeznaczoną dla pacjentów po udarze. Evaluation of responsiveness of the Barthel Index, Function Independence Measure, Rivermead Mobility Index and Motor Assessment Scale applied for patients after stroke. Fizjoterapia w stanach ostrych - aktualne koncepcje. Physiotherapy in critical care - current concepts. Viofor JPS System zabiegi fizykalne światłem i polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Viofor JPS System ELF-MF and LED Therapy. Dyskusja / Discussion Coffee break -20-

21 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sesja V / Session V - c.d./ sequel Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors :10 Simon - Sieroń M. Ośrodek Instytution Katowice Sala A / Room A Tytuł Title Nadciśnienie tętnicze jako problem społeczny a fizjoterapia Arterial hypertension as social problem and physiotherapy :20 Wytrążek M., Huber J :30 Frąckiewicz J., Walusiak M., Wnuk B., Dyner-Jama I :40 Lisiewicz E., Majewska I :50 Kamińska E., Piontek T :00 Bączkowicz D., Skiba G :10 Wasilewski L., Kidawa K., Fojcik E :20 Słupik A., Kowalski M., Białoszewski D :30 Glista J., Sowa K. Poznań Katowice Poznań Poznań Opole Warszawa Warszawa Rzeszów Ocena wrażliwości uciskowej tkanek miękkich w punktach spustowych w mięśniu prostowniku palców po zastosowaniu promieniowania podczerwonego i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów. Evaluation of the pressure sensitivity of soft tissues in myofascial trigger points in extensor digitorum muscles after infrared light and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). Rehabilitacja ruchowa po leczeniu operacyjnym implantacji komórek macierzystych własnych do stawu biodrowego. Opis przypadku. Physiotherapy after treatment operating the implantation of mother own cells to hip joint. Description of case. Leczenie zachowawcze uszkodzeń stożka rotatorów Conservative Treatment of Rotator Cuff Tears. Stabilność posturalna przed i po jednoczasowej rekonstrukcji wielowięzadłowej stawu kolanowego. Postural stability before and after the multiple ligament injury of knee. Diagnostyka komputerowa w ocenie zaburzeń wzorców chodu u osób z zaawansowaną koksartrozą. Computer diagnostics in assessment patterns of gait disorders in patients with advanced coxarthrosis. Analiza leczenia zmian zwyrodnieniowych okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego kości piętowej, ostroga piętowa falą uderzeniową na materiale własnym. Analysis of shock wave therapy of calcar calcanei on the basis of own material. Ocena propriocepcji u pacjentów poddanych zabiegowi całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego - badanie pilotażowe. Evaluation of proprioception by the patients after total knee replacement - preliminary study Próba określenia norm dla platformy stabilometrycznej Zebris FDMS. An attempt to establish normal values for stabilometric Zebris FDM-S platform. -21-

22 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sesja V / Session V - c.d./ sequel :40 Kaszuba B., Kupicz M., Pop T :50 Zięba M., Kiebzak W., Śliwiński Z. Rzeszów Kielce 19:00 Dyskusja / Discussion Coffee break Sala A / Room A Analiza wychyleń rzutu środka nacisku stóp na platformę stabilometryczną Zebris u kobiet po mastektomii. Analyses of the centre of feet pressure sway using stabilometric Zebris platform in women post mastectomy. Jak czynnościowe sprzężenie zwrotne pomiędzy miednicą, kręgosłupem i klatką piersiową wpływa na wydolność oddechową? Change of spirometry parameters depending on angle of pelvis and sternum setting in sitting position. -22-

23 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Piątek 25 marca 2011 / Friday 25 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja VI / Session VI Sala B / Room B Ocena skuteczności leczenia zachowawczego i operacyjnego skolioz idiopatycznych. Assessment of effectiveness of conservative treatment of idiopathic scoliosis. Moderatorzy / Moderators: Profesor Santos Sastre, Profesor Andrzej Radek, Profesor Daniel Zarzycki, Profesor Krystian Żołyński, dr hab. n. med. Jan Raczkowski Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution :00 Radek A. Łódź :15 Zarzycki D. Zakopane :30 Raczkowski J. Łódź :45 Santos Sastre Barcelona Hiszpania / Spain :15 Salinas F. Barcelona Hiszpania / Spain :30 Tirschler T., Śliwiński G :40 Czaprowski D., Kotwicki T. i współ :50 Wiecheć M. i współ. Drezno / Dresden Niemcy / Germany Olsztyn Ostrowiec Świętok. 17:00 Przerwa kawowa Coffee break Tytuł Title Implanty we współczesnej chirurgii kręgosłupa. Implants In the current spinal Surgery. Leczenie operacyjne bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa - kiedy, jak, po co? Surgical Treatment Idiopathic Scoliosis - When, Haw, What for? Możliwości profilaktyki i leczenia skrzywień bocznych kręgosłupa. Possibilities of Prophylaxis and the Treatment of Scoliosis - Lateral Curvature of the Spine. Fizjoterapia w skoliozach: Metoda FED Wyniki leczenia 400 dzieci. Physiotherapy in Scoliosis: F.E.D. method. The Results of 400 cases. Gorset Cheneau; indeks efektywności leczenia ortotycznego skolioz. The Cheneau brace: our effectiveness index during orthotic treatment. Istotne zakłócenia pomiaru postawy ciała metodą stereografii rasterowej podczas badań kontrolnych. Relevant measurement interfering factors in the use of raster-stereography for posture examination. Hipermobilność stawowa u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiomatycznymi. Hypermobility syndrome in children and teenagers with idiopathic scoliosis. Kinezyterapia analityczna w usprawnianiu skolioz metodą FED. Analytical Kinesiotherapy In treatment of the scoliosis. Fed method. -23-

24 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sesja VI / Session VI - c.d./ sequel :30 Kufel W., Halat B., Zgorzelec Sala B / Room B Wpływ plastrowania dynamicznego na zmiany temperatur powierzchni skóry u dzieci ze skoliozą Influence of the Kinesiology Taping Method on the skin temperature at children with scoliosis :40 Czaprowski D., Kotwicki T :50 Kufel W., Halat B., Olsztyn Zgorzelec Wpływ wielkości kątowej skrzywienia oraz długości deformacji na wydolność fizyczną dziewcząt ze skoliozami idiopatycznymi. The influence of the angular value of scoliosis and the length of the deformation on the physical capacity of girls with idiopathic scoliosis. Ocena wybranych parametrów postawy ciała dzieci ze skoliozą idiopatyczną na podstawie materiału własnego. The evaluation of the chosen parameters posture of body in children with the scoliosis own materials :00 Zeckay R., Śliwiński G. Drezno / Dresden Niemcy / Germany Nowe metody wspomaganej technicznie detekcji postawy ciała. New approaches to device supported discovery of postural deformities :10 Diers H. Schlangenbad Niemcy / Germany DIERS formetric 4D - analiza postawy ciała DIERS formetric 4D - Analysis of Body Posture :25 Thiele Chr. Drezno / Dresden Niemcy / Germany Prezentacja projektu Zdrowe dzieci - Zdrowa Europa New Project entitled Healthy children Healthy Europe 18:40 Dyskusja / Discussion -24-

25 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja VIII / Session VIII Kinesiology Taping w medycynie i sporcie kwalifikowanym. Kinesiology Taping in medicine and in qualified sport. Moderatorzy / Moderators: Profesor Jan Szczegielniak, PT. Siegfried Breitenbach, dr n. med. Anna Lipińska, PT. Tomasz Senderek, dr n. kf. Marcin Krajczy Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 66. 9:00 Breitenbach S. Frammensbach Niemcy / Germany Sala A / Room A Tytuł Title Kinesiology Taping w sporcie kwalifikowanym. Kinesiology Taping in qualified sport :15 Lipińska A. Kielce Wpływ aplikacji limfatycznych na poziom obrzęku kończyny górnej u kobiet po mastektomii. Influence of the Kinesiology Taping on the level of lymphodema on upper limb after mastectomy :25 Wiecheć M., Śliwiński Z. Ostrowiec Świętok. Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego (Kinesiology Taping) na poziom laktatu u pływaków. Influence of the Kinesiology Taping on the level of lactat in swimmers :35 Szczegielniak J., Kulik-Parobczy I. Opole Ocena zastosowania Kinesiology Taping w fizjoterapii chorych kardiochirurgicznych. The assessment of using kinesiology taping in physiotherapy of patients after cardiac surgeries :45 Słupik A. Mosiołek A :55 Racheniuk H., Krajczy M. Warszawa Opole Analiza wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu na czucie ruchu w stawie ramiennym w zależności od dominacji kończyny. Effect of Kinesiology Taping application on movement sensation in shoulder joint in relation to hand domination. Oceny skuteczności metody kinesiotapingu w poprawie funkcji stawu kolanowego. Assessment of effectiveness of kinesiotaping method in function improvement of knee joint. -25-

26 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sesja VIII / Session VIII - c.d. / sequel :05 Senderek T., Sitarz K. Lublin :15 Hamerlak Z. Szczecin Sala A / Room A Wykorzystanie Kinesiology Tapingu w terapii objawów związanych z dysfunkcjami posturalnymi. The use of Kinesiology Taping in the treatment of symptoms related to postural dysfunctions. Nietypowe aplikacje Kinesiology Tapingu. Unusual application of Kinesiology Tape :25 Kokot A. Zarzycki M. Kielce Kinesiology Taping leczeniu dyskopatii dolnego odcinka kręgosłupa. Kinesiology Taping in treatment of concomitant pain in lumbar spine discopathy :35 Krajczy M., Szczegielniak J :45 Kaczmarek D., Cywińska- Wasilewska G. Opole Poznań :55 Deemter F. Warszawa Wpływ kinesiotapingu na zmniejszenie odczuć bólowych u chorych po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej The influence of kinesiotaping on pain reduction by patients after laparoscopopic cholecystectomy. Wpływ metody Kinesiology Taping i kinezyterapii na obraz kliniczny chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. The influence of Kinesio Taping method and kinesiotherapy on clinical picture of patients with rheumatoid arthritis. System przyrządów do ćwiczeń funkcjonalnych "MiniMotion" firmy Match-U. Mini motion a new multi functional device, its application in active rehabilitation. 11:05 Dyskusja / Discussion Coffee break -26-

27 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja VII / Session VII Sala B / Room B Krioterapia ogólnoustrojowa i miejscowa - wykorzystanie w medycynie - współczesne poglądy Whole body and local cryotherapy, their utilization in medicine - present opinions. Moderatorzy / Moderators: Profesor Aleksander Baranow, Profesor Aleksander Sieroń, Profesor Krystyna Księżopolska - Orłowska, PT. Beata Michalak, dr n. kf. Joanna Michalik Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 78. 9:00 Baranow A. Saint Petersburg Rosja / Russia 79. 9:30 Księżopolska - Orłowska K :50 Michalak B., Śliwiński Z. Warszawa Zgorzelec :10 Michalik J. Warszawa :25 Giemza Cz., Kabała T :35 Romanowski W. Wrocław Śrem :45 Czamara A. Wrocław Tytuł Title Krioterapia metodą odnowy w medycynie. General cryotherapy is the method of regenerative medicine. Krioterapia ogólnoustrojowa Fakty. Whole body cryotherapy the Facts. Stężenie wybranych neuroprzekaźników po krioterapii ogólnoustrojowej u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa The concentration of the chosen neurotransmiters in plazma after whole body cryotherapy in patients with the spinal degenerative changes. Zmienność stężeń wybranych hormonów steroidowych i peptydowych u osób poddawanych krioterapii ogólnoustrojowej. Changes of the concentration chosen steroid and peptide hormones in persons after whole body cryotherapy. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność usprawniania pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Influence of whole-body cryotheraphy on improvement process effectiveness with patients suffering from low back pain. Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych na miejscowy stan zapalny u chorych na RZS. The Influence chosen physiotherapeutical procedure on the local inflammation in Polyarthritis. 10:55 Dyskusja / Discussion Coffe break Obiektywne kryteria i metody oceny wyników kompleksowej fizjoterapii obrażeń kończyn dolnych. Objectives criterions and evaluations method of the results a complex physiotherapy after injuries lower legs. -27-

28 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja XII / Session XII Sala C / Room C Tensegracja - masaż leczniczy w kompleksowym postępowaniu usprawniającym. Tensegration - healing massage in complex labour-saving conduct Moderatorzy / Moderators: dr n. kf. Krzysztof Kassolik, dr n. med. Marek Kiljański, dr n. med. Marek Woszczak, dr n. kf Andrzejewski, dr n. kf. Andrzej Czamara Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution 85. 9:00 Kassolik K., Wrocław Andrzejewski W :20 Romanowski M. Śrem 87. 9:35 Falkowski R., Kassolik K., Andrzejewski W :50 Andrzejewski W., Kassolik K :10 Falkowski R., Kassolik K., Andrzejewski W :25 Brzozowski M., Wilk I :40 Brzozowski M., Wilk I :55 Kassolik K., Andrzejewski W. Pruszków Wrocław Pruszków Wrocław Wrocław Wrocław Tytuł Title Masaż tensegracyjny Tensegration massage Wpływ masażu głębokiego na funkcję i odczuwanie bólu na przykładzie chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK) opis przypadku. Influence of deep tissue massage (DTM) on functional activity and pain on Ankylosing Spondylitis (AS) patient - case report 11:10 Dyskusja / Discussion Coffe break Ocena skuteczności masażu tensegracyjnego w bólu głowy studium przypadku. Effectiveness of tensegrity massage in a headache case report. Ocena palpacyjna pacjenta w masażu tensegracyjnym. Palpable evaluation of a patient in tensegration massage. Ocena skuteczności masażu tensegracyjnego w bólu głowy i karku o prawdopodobnym pochodzeniu mięśniowym studium przypadku. Effectiveness of tensegraty massage in headache and neck pain of probable muscular origin case report. Efektywność masażu tensegracyjnego u mężczyzn z rozpoznaniem łagodnego przerostu stercza. The effectiveness of tensegrity massage in men with benign prostatic hyperplasia. Możliwości wykorzystania masażu opartego o zasadę tensegracji u pacjentów z zespołem bolesnego barku. Possibility of application of massage based on the tensegrity rule in patients with painful shoulder. Porównanie skuteczności masażu w oparciu o zasadę tensegracji i masażu klasycznego powłok brzusznych u osób z zaparciem. Comparison of the effectiveness of massage based on the tensegrity rule and classical abdominal massage in persons with constipation. -28-

29 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sobota 26 marca 2011 / Saturday 26 th March 2011 Życie bez bólu / Life without Pain Sesja IX / Session IX Sala A / Room A Leczenie zaburzeń czynnościowych - technikami terapii manualnej, osteopatii i terapii cranio sakralnej. The treatment of functional disorders - the manual therapy, osteopathy and the cranio - sacral therapy. Moderatorzy / Moderators: Profesor Leszek Romanowski, Profesor Zbigniew Dudkiewicz, Profesor Zbigniew Baj. dr n. kf. Andrzej Rakowski, dr n. med. Janina Słobodzian - Rakowska Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors Ośrodek Instytution :30 Romanowski L. Poznań Tytuł Title Diagnostyka obrazowa kończyny górnej. Pictorial diagnostics of upper limb :50 Dudkiewicz Z., Miller M., Rokicki R. Łódź :10 Sieroń D. Piekary Śląskie :30 Olczak A., Kuliński W. Warszawa Ocena efektywności postępowania fizjoterapeutycznego po aponeurektomii częściowej u pacjentów z chorobą Dupuytrena. The assessment of effectiveness of the physiotherapy treatment after partial aponeurectomy in patients with Dupuytren s disease. Ocena zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w praktyce codziennej. Assessment of degenerative changes in the vertebral column in day-to-day practice Biofeedback w terapii dystonii szyjnej. Biofeedback in therapy of the cervical dystonia :45 Bobrowicz K., Bibrowicz B :00 Rąglewska P., Szałański P., Słoniak R., Titinger T. Poznań Poznań 13:15 Dyskusja / Discussion Asymetria statyczna miednicy a występowanie dolegliwości bólowych okolicy lędźwiowo miednicznej na przykładzie badań studentów WSEiT w Poznaniu. Static lumbo-pelvic asymmetry and low back pain in WSEiT students in Poznań. Znaczenie treningu propriocepcji w usprawnianiu uszkodzonych struktur stawowych. The significance of proprioceptive training in rehabilitation of damaged joint structures. 13:30 Lunch -29-

30 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sesja IX / Session IX - c.d./ sequel :00 Słobodzian Rakowska J. Sierosław Sala A / Room A Istota zaburzeń czynności narządu ruchu wyrażona specyficzną aktywnością tkankową. The essence of the functional disturbances of the motor system organs expressed by the specific tissue activity :20 Dampc B. Tomczak M. Sierosław Studium przypadku jako ilustracja patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej. A case study as a demonstration of the functional pathology of tissue activity :40 Rakowski A. Sierosław Czynnościowo zmienione tkanki w dysfunkcjach narządu ruchu mogą zmieniać obraz krwi? Can the functionally altered tissues in the motor system dysfunctions change the image of blood? :10 Rakowska Muskat M :30 Racheniuk H. Zakopane Opole Autoterapia w dysfunkcjach dna miednicy model holistyczny terapii negatywnych wzorców przeciążających struktury dna miednicy. Autotherapy in bottom pelvis dysfunction holistic therapy in overload pattern of bottom pelvic structures. Ocena wpływu terapii czaszkowo - krzyżowej na zmiany w obrazie EEG oraz EMG - opis przypadku. Evaluation of the influence of the craniosacral therapy on changes in EEG and EMG pictures - case study :40 Dyskusja / Discussion -30-

31 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sesja X / Session X Sala B / Room B Współczesna fizjoterapia w leczeniu uszkodzeń OUN u dzieci. Present physiotherapy in treatment of disorders CNS at children. Moderatorzy / Moderators: Profesor Sadowska Ludmiła, PT. Daniela Stanca, dr n. kf. Małgorzata Domagalska, Wojciech Kiebzak Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors :00 Kobel-Buys K :20 Domagalska M., Szopa A :35 Czupryna K., Nowotny- Czupryna O :50 Słonka K., Hyla Klekot L., Proszkowiec M :00 Słonka K., Hyla Klekot L., Proszkowiec M :10 Pop T., Jarochowicz S :20 Wiernicka M., Łochyński D :30 Zajkiewicz K :40 Halat B. Śliwiński Z. Ośrodek Instytution Wrocław Katowice Katowice Opole Opole Rzeszów Poznań Rzeszów Zgorzelec Tytuł Title Leczenie clenbuterolem ośrodkowych zaburzeń ruchowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Clenbuterol treatment of central motor disorders in children with cerebral palsy. Zniekształcenia statyczne i dynamiczne, a zaburzenia chodu u dzieci z MPD. Static and dynamic problems and gait disturbances in children with cerebral palsy. Ograniczenia uczestnictwa w życiu społecznym rodzin dzieci z m.p.dz. Limits for participation in social life of families of children with cerebral palsy. Kształtowanie się sklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku przedszkolnym. Shaping of the longitudinal arching feet in children in preschool age. Analiza postawy ciała u dzieci z koślawością pięty. Analyse of body posture in children with heel deformities. Analiza wpływu nadwagi i otyłości na występowanie zaburzeń funkcji płuc i wydolność fizyczną dzieci. Analysis of the impact of lung function on physical fitness in children with overweight and obesity. Kierunek odchylenia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej a rozkład obciążenia kończyn dolnych u dzieci zamieszkujących obszary wielkomiejskie, miejskie i wiejskie. The direction of spine deviation from the vertical axis in the frontal plane and the body load distribution on the lower extremities among children living in the city, town and village. Czy niemowlę, które otrzymało 9 punktów w skali Apgar jest rzeczywiście urodzone w stanie dobrym? Is the infant who received 9 points in Apgar scale is really born in state that we can recognize as good? 16:50 Dyskusja / Discussion Wpływ aplikacji dynamicznego plastrowania na motorykę spontaniczną i mechanizmy podporowo - wyprostne u dzieci z DPM. The influence of application the KiInesiology Taping on spontaneous motor activity and the supporting and extensors mechanisms at children with ICP. -31-

32 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sesja XI / Session XI Fizjoterapia w stomatologii - choroby narządu żucia. The physiotherapy in dentistry - TMJ. Moderatorzy / Moderators: Profesor Krystyna Opalko, dr n. med. Danuta Lietz - Kijak, dr n. med. Zbigniew Hamerlak Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors :30 Opalko K., Gałęska M. Ośrodek Instytution Szczecin :50 Hamerlak Z. Szczecin :10 Gadomska- Krasny J., Lietz-Kijak D. Szczecin Sala C / Room C Tytuł Title Badanie reaktywności układu nerwowego miazgi, zębów leczonych ortodontycznie, po zabiegach magnetoledoterapię. Study on the pulp nervous system responsiveness in orthodontically treated teeth after magnetoledotherapy. Ciężkie chemiczne oparzenia górnego przewodu pokarmowego, leczone z wykorzystaniem zabiegów fizykoterapii. Severe chemical burns of the upper gastrointestinal tract treated with physical therapy treatments. Zastosowanie ozonu oraz tlenu aktywnego w praktyce lekarskiej i stomatologicznej. The use of ozone and active oxygen in medical and dental work :30 Skomro P., Kubala E., :50 Lietz-Kijak D., Kijak E. Szczecin Szczecin Wykorzystanie testu elektrycznego do badań zaburzeń czucia skóry części twarzowej czaszki. The examination of skin sensory disorders of the facial part of a skull with the use of the electric test. Cyfrowo-komputerowa diagnostyka dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Digital and computer diagnostics of the temporomadibular joints dysfunction :10 Kaczmarska D., Opalko K. Szczecin Wpływ zabiegów klinicznych i fizykalnych na obecność mikropotencjałów w jamie ustnej pacjentów. Influence of clinical and physical micropotentials presence in the oral cavity. 13:20 Dyskusja / Discussion 13:30 Lunch -32-

33 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sesja XIII / Session XIII Fizjoterapia w praktyce. Physiotherapy in practice. Moderatorzy / Moderators: Dr n. kf. Katarzyna Bogacz, dr n. med. Małgorzata Starczyńska, dr n. kf. Jacek Łuniewski, dr Maria Jaruga Lp No. Godziny Hours Autorzy Authors :00 Szczegielniak J., :10 Szczegielniak J., Ośrodek Instytution Opole Opole :20 Brychcy M. Poznań :30 Żuk B., Warszawa :40 Pawełczyk W., :50 Halat B., i współ Opole Zgorzelec :00 P. Zdunek Gryfów Śl :10 Kaczmar G :20 Kurasiewicz P., Pelc M :30 Dołba K :40 Mataczyński K., Ochota A :50 Mataczyński K., Mroczek M., Ochota A. Zgorzelec Zamość Zamość Zamość Zamośc Sala C / Room C Tytuł Title Ocena wiedzy chorych kardiologicznych na temat swojej choroby. The assessment of cardiological patients knowledge of their disease. Ocena skuteczności marszu do tyłu w fizjoterapii kardiologicznej. The usefulness of backward walk training in the cardiac physiotherapy. Masaż Shantala wspomaganie psychofizyczne. Shantal massage - psychophysical facilitation. Kinesiology Taping w twardzinie ograniczonej. Kinesiotaping in Scleroderma Limited. Test ISWT w kwalifikacji do fizjoterapii chorych na POCHP. ISWT test in qualifying patients with copd for physiotherapy. Ocena postawy ciała systemem ZEBRIS doświadczenia własne. Evaluation body posture by ZEBRIS own Experiences. Mobilizacje układu nerwowego jako element kompleksowej fizjoterapii w leczeniu dysfunkcji kończyny górnej. Neurodynamics in physiotherapy practice. Ocena wysklepienia stopy u dzieci ze skoliozą idiopatycną. Evaluation of the curves of foot at children with the idiopathic scoliosis. Rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym możliwość oceny przebiegu i postępu rehabilitacji. Rehabilitation for children Cerebral palsy of assessing the therapy and its progress. Miażdżyca choroba współczesnej cywilizacji. Atherosclerosis - the modern world disease. Współczesne poglądy na temat rehabilitacji w bólach krzyża. The latest views on backache treatment / rehabilitation. Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych. Physical activity of the disabled. 17:00 Dyskusja / Discussion -33-

34 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Warsztaty / Workshops Czwartek r. Thursday Lp Godziny No. Hours 1. 9:00 10: :00 11: :00 12: :00 13:00 Piątek r. Friday Lp Godziny No. Hours 9. 15:00 16: :00 17: :00 18: :00 19:00 Autor Author dr n. med. PT. Anna Lipińska Prof. Krystyna Opalko MSc Grzegorz Śliwiński lek. med. spec. radiologii Dominik Sieroń Autor Author Profesor Leszek Romanowski dr Maria Jaruga PT. Siegfried Breitenbach dr Wojciech Kiebzak, dr Małgorzata Domagalska Sobota r. Saturday Lp Godziny No. Hours 5. 11:30 12:30 Autor Author Profesor Santos Sastre Ośrodek Instytution Kielce Szczecin Drezno / Dresden Niemcy / Germany Piekary Śląskie Ośrodek Instytution Poznań Poznań Frammensbach Niemcy / Germany Kielce / Katowice Ośrodek Instytution Barcelona Hiszpania / Spain Ośrodek Rehabilitacji ul. Konarskiego 5B Physiotherapy Center Tytuł Title Sala 1 Kinesiology Taping a obrzęki chłonne po mastektomii. Room 1 Kinesiology Taping in Lymphoedema after mastectomy. Sala 2 Zastosowanie fizjoterapii w stomatologii. Room 2 Utilisation Physiotherapy in dentistry. Sala 1 Ocena postawy ciała urządzeniem Formetric firmy Diers. Room 1 Evaluation of body posture the measuring instrument Formetric of Diers Company. Sala 2 Cechy niestabilności segmentarnej w badaniu obrazowym. Room 2 Feature of sectional instability in pictorial investigation. Ośrodek Rehabilitacji ul. Konarskiego 5B Tytuł Title Sala 1 Physiotherapy Center Diagnostyka obrazowa kończyny górnej z uwzględnieniem barku. Room 1 Pictorial diagnostics of upper limb. Sala 2 Terapia manualna w zespołach szyjnego odcinka kręgosłupa. Room 2 Manual therapy in cervical syndromes. Sala 1 Kinesiology Taping w sporcie wyczynowym. Room 1 Kinesiology Tapin in Quolified Sport. Sala 2 Ocena funkcjonalna noworodków. Room 2 Functional evaluation of newborn. Ośrodek Rehabilitacji ul. Konarskiego 5B Physiotherapy Center Tytuł Title Sala 1 Leczenie skolioz idiopatycznych. Room 1 Treatment of idiopathic scoliosis :30 13:30 Profesor Zbigniew Dudkiewicz Łódź Sala 2 Leczenie operacyjne urazów w obrębie ręki i fizjoterapia. Room 2 The operating treatment of injuries of hand and the physiotherapy. -34-

35 XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Sale konferencyjne / Conference rooms Dom Kultury / Culture House Poziom 0 Groud floor Poziom 1 Level (1) -35-

36 17 th edition International Disabled People s Day Zgorzelec 2011 Scientific Meeting Sponsorzy / Sponsors Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Miasta Zgorzelec Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Citronex Sp. z o.o. Zgorzelec Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane SAVEX Sp. z o. o. Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Zgorzelecka WS SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Interhurt Zgorzelec Sp. z o. o. Urząd Miasta Zawidowa Stoiska wystawiennicze / Exhibitions Dom Kultury / Culture House ACCURO SUMER Sp. z o.o. MEDEN. INMED S p. z o.o. P.H. HAS MED Małgorzata Janusz Radomska KRONOPOL Sp. z o.o. P.H.U. TECHNOMEX Sp. z o.o. PRESIDENT MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. CREATOR METRUM CRYOFLEX Sp. K. B T L POLSKA Sp. z o.o. STANLEY Sp. z o.o. VITAFON PL. Leonids Berkovics KALMED S.C. -36-

Konferencja pn. Życie bez bólu. Wpisany przez poniedziałek, 25 marca :03

Konferencja pn. Życie bez bólu. Wpisany przez poniedziałek, 25 marca :03 Osiągnięcia fizjoterapii i neurorehabilitacji, leczenie i terapia schorzeń geriatrycznych, technologie biomedyczne, prezentacja projektów transgranicznych 5 i 6 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

Starosta Powiatu Ostrowieckiego. Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego NFZ w Kielcach

Starosta Powiatu Ostrowieckiego. Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego NFZ w Kielcach VI Międzynarodowa Konferencja naukowo - szkoleniowa metody FED Leczenie skolioz idiopatycznych w świetle współczesnej wiedzy Ostrowiec Świętokrzyski, 21 23 października 2016 r. Patronat Honorowy: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

XI Zjazd PTMM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ. Temat przewodni

XI Zjazd PTMM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ. Temat przewodni XI Zjazd PTMM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ Temat przewodni Oblicza Medycyny Manualnej Jedność w Różnorodności Kraków 21-23.09.2012 MIEJSCE ZJAZDU Akademia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Wrocław, 19-20 czerwca 2015,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu skokowego i stopy Miejsce: Wyższa Szkoła Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa

Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa MIĘDZYNARODOWY DZIĘŃ INWALIDY XXI EDYCJA Zgorzelec 20-21 marca 2015 Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa 2nd PAD & Vascular EU Days "No more amputation" pod auspicjami VAS/ Vascular Independent Research

Bardziej szczegółowo

zapraszają na IX Jesienne Dni Fizjoterapii Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce Biała Podlaska, 5-6 października 2013 r. WWFiS Biała Podlaska

zapraszają na IX Jesienne Dni Fizjoterapii Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce Biała Podlaska, 5-6 października 2013 r. WWFiS Biała Podlaska POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddziały: Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Świętokrzyski, Małopolski i Warmińsko-Mazurski AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I SESJA WARSZTATOWA

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I SESJA WARSZTATOWA CZWARTEK/ THURSDAY 18.05.2017 8.00-9.00 Rejestracja uczestników/ Registration of participants punkt organizacyjny Konferencji przy stoliku w Patio Akademii Muzycznej/ Conference point at the Patio at Academy

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Zdrowe dzieci zdrowa Europa

Zdrowe dzieci zdrowa Europa Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Biomedizinische Technik Zdrowe dzieci zdrowa Europa SNPL 100065887 dr inż. Grzegorz Śliwiński Zdrowe dzieci zdrowa Europa Transgraniczne przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Skolioza idiopatyczna diagnostyka i leczenie. Olsztyn, r. Komunikat II

PATRONAT HONOROWY SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Skolioza idiopatyczna diagnostyka i leczenie. Olsztyn, r. Komunikat II PATRONAT HONOROWY Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz Gustaw Marek Brzezin SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Komunikat II Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland LIVE SURGERY: "FIRST STEPS IN FOOT PERCUTANEOUS SURGERY" PIERWSZE KROKI W CHIRURGII PRZEZSKÓRNEJ STOPY - KURS TECHNIK MINI-INWAZYJNYCH Z TRANSMISJĄ OPERACJI NA ŻYWO Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum

Bardziej szczegółowo

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul.

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań, ul. I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul. Szybowcowa 23 ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference KOMUNIKAT I Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference Rodzina - Zdrowie - Choroba Family - Health - Disease ORGANIZATORZY Katedra

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVIII EDYCJA. Zgorzelec 28-31 marca 2012 roku. Życie bez bólu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVIII EDYCJA. Zgorzelec 28-31 marca 2012 roku. Życie bez bólu MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVIII EDYCJA Zgorzelec 28-31 marca 2012 roku Życie bez bólu 1 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVIII EDYCJA Życie bez bólu Zgorzelec 28-31 marca 2012 roku Organizator: Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVII EDYCJA. Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku. Życie bez bólu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVII EDYCJA. Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku. Życie bez bólu MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVII EDYCJA Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku Życie bez bólu 1 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDY XVII EDYCJA Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku Organizator: Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

III Jagielloński Dzień Urologii, Geriatrii i Medycyny Rodzinnej wraz z Festiwalem kulturo IX 2017 r. Wykładowcy / Faculty

III Jagielloński Dzień Urologii, Geriatrii i Medycyny Rodzinnej wraz z Festiwalem kulturo IX 2017 r. Wykładowcy / Faculty Wykładowcy / Faculty prof. Tomasz Grodzicki Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Prorektor ds. Collegium Medicum UJ, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur 1. Ocena wpływu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii) na stan zdrowia osób z chorobami układu oddechowego (np. astmy). 2. Ocena wpływu fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII

PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii serdecznie zaprasza na jubileuszową X MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII 17-18 października 2014 r. Pabianice Gościem honorowym

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddziały: Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Świętokrzyski, Małopolski i Warmińsko-Mazurski

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddziały: Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Świętokrzyski, Małopolski i Warmińsko-Mazurski IX Jesienne Dni Fizjoterapii POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddziały: Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Świętokrzyski, Małopolski i Warmińsko-Mazurski AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wydział Wychowania

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "WSPÓŁCZESNA REHABILITACJA OCZAMI MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ WŁADZE UCZELNI I WYKŁADOWCY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ w dniach 16-18 maja 2013 roku NA VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO NAUKOWO PRZEDMIOTOWĄ Masaż w fizjoterapii,

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XXII Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 18-20 marca 2016 roku

Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XXII Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 18-20 marca 2016 roku XXII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2016 Konferencja Naukowa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XXII Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 18-20 marca 2016 roku The International

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Report on the Section of Pediatric Dentistry of the Polish Dental Society

Report on the Section of Pediatric Dentistry of the Polish Dental Society J Stoma 2012; 65, 5: 776-780 http://www.jstoma.com 2012 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Report on the Section of Pediatric Dentistry of the Polish Dental Society Sprawozdanie z XVII Konferencji

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Skolioza idiopatyczna diagnostyka i leczenie. Olsztyn, r. Komunikat I

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Skolioza idiopatyczna diagnostyka i leczenie. Olsztyn, r. Komunikat I Komunikat I Zapraszamy do udziału w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym, które odbędzie się dn. 31.03.2017 r. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. Podczas Sympozjum przedstawione

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe. mgr Piotr Szałański. mgr Piotr Szałański. Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, doktorant AWF Poznań KONTAKT

Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe. mgr Piotr Szałański. mgr Piotr Szałański. Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, doktorant AWF Poznań KONTAKT mgr Piotr Szałański Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, doktorant AWF Poznań KONTAKT Gabinet Rehabilitacji, Terapii Manualnej i Masażu Piotr Szałański ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów (Fitness Klub

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ból w chorobach narządu ruchu

Ból w chorobach narządu ruchu II Komunikat Sympozjum Ból w chorobach narządu ruchu 19 20 listopada 2015 roku Mini-Sympozjum Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

Godziny pracy poradni: wtorek 7.30 do 14.00 środa 12.00 do 18.00 czwartek 7.30 do 14.00. lek. Jadwiga Kołodziejczak

Godziny pracy poradni: wtorek 7.30 do 14.00 środa 12.00 do 18.00 czwartek 7.30 do 14.00. lek. Jadwiga Kołodziejczak Poradnia Rehabilitacyjna Godziny pracy poradni: wtorek 7.30 do 14.00 środa 12.00 do 18.00 czwartek 7.30 do 14.00 lek. Jadwiga Kołodziejczak Lekarz rehabilitacji ogólnej, Specjalista rehabilitacji w chorobach

Bardziej szczegółowo

KRIOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE. KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA WROCŁAW, 6 CZERWCA 2013r.

KRIOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE. KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA WROCŁAW, 6 CZERWCA 2013r. KRIOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA WROCŁAW, 6 CZERWCA 2013r. Szanowni Paostwo! oraz Creator spółka z o.o. mają zaszczyt zaprosid na pierwszą konferencję Krioterapia

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów Targowiska, kwietnia 2013 r.

Rzeszów Targowiska, kwietnia 2013 r. Biomedical and Humanistic Foundations and Determinants of Physical Education and Sport Rzeszów Targowiska, 18-19 kwietnia 2013 r. Organized by: Faculty of Physical Education, University of Rzeszow Department

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM PROGRAM WIODĄCE TEMATY leczenie złamań i urazów okolicy stawu łokciowego, operacyjne leczenie deformacji kręgosłupa, chirurgia stopy, chirurgia stawu kolanowego. KOMITET ORGANIZACYJNY Doc. Rafał Pankowski

Bardziej szczegółowo

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach Ireneusz Marek Kowalski Udział w sympozjach zagranicznych 1. XVI European Congress of Pathology, Maastricht, The Netherlands, August 31- September 4, 1997 - udział 2. 15th Meeting of the European Society

Bardziej szczegółowo

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Komunikat nr 1 Witamy! SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z Katedrą Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają przyjemność

Bardziej szczegółowo

Katedra Rehabilitacji

Katedra Rehabilitacji I. Katedra Rehabilitacji Katedra Rehabilitacji powstała decyzją Wydziału Nauk Medycznych i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzeniem Rektora nr 17 z dnia 16 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Pomóżmy lepiej żyć 2014

VIII Konferencja Pomóżmy lepiej żyć 2014 PATRONAT HONOROWY Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka-Koruba Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2009 / 2010

w roku akademickim 2009 / 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO w roku akademickim 2009 / 2010 Informacje ogólne 1 2 * Nazwa Studenckiego Koła Naukowego (SKN) Nazwa jednostki Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM PROGRAM WIODĄCE TEMATY leczenie złamań i urazów okolicy stawu łokciowego, operacyjne leczenie deformacji kręgosłupa, chirurgia stopy, chirurgia stawu kolanowego. KOMITET ORGANIZACYJNY Doc. Rafał Pankowski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej Nr 178

Program wizyty studyjnej Nr 178 Program wizyty studyjnej Nr 178 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 14-18.05.2012 New media in education and professional development of librarians (Nowe media w kształceniu

Bardziej szczegółowo

JESIENNY PLAN ANIMACJI w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój

JESIENNY PLAN ANIMACJI w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój JESIENNY PLAN ANIMACJI Sobota, 7 listopad Saturday, 7th November 07.30 10.30 Śniadanie bufetowe w Restauracji Szósty Zmysł 09:00-09:30 Poranna gimnastyka na świeżym powietrzu, zbiórka w Recepcji Hotelu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVIII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 29-31 marca 2012 roku

Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVIII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 29-31 marca 2012 roku XVIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2012 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVIII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 29-31 marca 2012 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKO-WŁOSKIEGO SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Erasmus+

PROGRAM POLSKO-WŁOSKIEGO SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Erasmus+ PROGRAM POLSKO-WŁOSKIEGO SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Erasmus+ Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych Program POLISH-ITALIAN PROJECT PARTNERS

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. w ramach usług medycznych świadczonych przez Przychodnię Ars-Medica. RYS HISTORYCZNY

OFERTA WSPÓŁPRACY. w ramach usług medycznych świadczonych przez Przychodnię Ars-Medica. RYS HISTORYCZNY OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach usług medycznych świadczonych przez Przychodnię Ars-Medica. RYS HISTORYCZNY Spółka Ars-Medica działa nieprzerwanie od 1992 roku, świadcząc usługi ściśle medyczne (porady lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu. Olsztyn, 17 kwietnia 2015 KOMUNIKAT I

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu. Olsztyn, 17 kwietnia 2015 KOMUNIKAT I KOMUNIKAT I Wydział Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie zaprasza na, który odbędzie się pod hasłem: Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu. Będzie to pierwsze

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA POLISH ASSOCIATION OF BUILDING MYCOLOGISTS XIII SYMPOZJUM 13th SYMPOSIUM OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW Organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Sympozjum naukowe 2012

Sympozjum naukowe 2012 Z A P R O S Z E N I E Sympozjum naukowe 2012 Szanowni Państwo! Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z.o.o. w Konstancinie jest ośrodkiem specjalizującym się w rehabilitacji neurologicznej i schorzeń

Bardziej szczegółowo

Odbędzie się także uroczystość nadania tytułu Gwiazdy Fizjoterapii osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Odbędzie się także uroczystość nadania tytułu Gwiazdy Fizjoterapii osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju tej dziedziny w Polsce. Pracownicy Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii, Polskim Towarzystwem Fizjoterapii, oraz Polskim Stowarzyszeniem Specjalistów

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo