Raport finansowany z Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata [2]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]"

Transkrypt

1 RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

2 Raport jest przygotowany wyłącznie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez kacelariȩ Sandler Travis & Rosenberg P.A., w Waszyngton, D.C., oraz jej filię, firmę konsultingową Sandler & Travis Trade Advisory Services, Inc. w USA: Tel: Fax: ; w Warszawie: Tel: Fax: Raport finansowany z Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata [2]

3 Spis treści Analiza rynku: przegląd sektora IT w Stanach Zjednoczonych. 7 Rozkład geograficzny sektorów IT w Stanach Zjednoczonych... 7 Perspektywy i prognozy branżowe... 8 Największe amerykańskie firmy IT Oczekiwania dotyczące produktów/preferencje klientów Inwestycje kapitałowe Penetracja i obecność zagranicznych firm IT na rynku amerykańskim Szanse dla zagranicznych firm IT na rynku amerykańskim Możliwości dla polskich firm IT: eksport lub otwarcie oddziału/filii Eksport Utworzenie oddziału lub filii Tworzenie firmy: wejście na rynek amerykański Tworzenie biura informacji handlowej lub sieci dystrybucji I. Wyznaczanie agentów sprzedaży/przedstawicieli handlowych w Stanach Zjednoczonych II. Zatrudnianie agentów/przedstawicieli III. Prowizje i inne wynagrodzenia IV. Otwarcie amerykańskiego biura sprzedaży/filii V. Wybrane typy amerykańskich biur/filii VI. Wybór lokalizacji w Stanach Zjednoczonych VII. Zatrudnianie pracowników amerykańskiego biura VIII. Przepisy prawne i ogólne przepisy podatkowe IX. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania IX. Zakładanie firmy internetowej A. Rejestracja podatkowa [3]

4 B. Rejestrowanie nazwy domeny C. Rejestracja praw autorskich do dzieł internetowych D. Zbieranie informacji o klientach E. Umowy licencyjne F. Ustawa Children s On line Privacy Protection Act (Ochrona prywatności dzieci w Internecie). 31 G. Sprzedaż i eksport towarów przez Internet X. Ograniczenia eksportu Kapitał obrotowy Bankowość Zatrudnianie pracowników I. Lokalnie Służby publiczne Wyszukiwanie na podstawie wysokości zarobków Usługi pracy tymczasowej Umowa o świadczenie usług II. Z Polski lub innych krajów Wiza imigracyjna Wiza nieimigracyjna Pozwolenie na pracę Wizy dla tymczasowych pracowników z innych krajów A. Pracodawcy amerykańscy: zatrudnianie tymczasowych pracowników z innych krajów B. Pracownicy z innych krajów: składanie wniosku o wizę nieimigracyjną C. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku wizowego D. Informacje dodatkowe Pozwolenia na pracę (dokument zezwolenia na zatrudnienie) [4]

5 Prowadzenie działalności Kwestie prawne Bariery handlowe Wykonanie kontraktów i typy umów I. Umowy o eksporcie towarów II. Umowy o eksporcie usług Metody płatności I. Płatność zaliczkowa w gotówce II. Akredytywa handlowa III. Akredytywa gwarancyjna IV. Inkaso dokumentowe V. Kredyt kupiecki VI. Metody mieszane VII. Dodatkowe metody płatności Księgowość Szukanie potencjalnych partnerów w Stanach Zjednoczonych Profesjonalni doradcy Ubezpieczenia: zarządzanie ryzykiem Podatki I. Rejestracja podatkowa federalna i stanowa Numer identyfikacji pracodawcy (Employer Identification Number, EIN) na potrzeby podatku federalnego Rejestracja podatku stanowego II. Podatki obrotowe Federalny podatek dochodowy Podatek od wynagrodzeń [5]

6 Potrącanie podatku federalnego z płacy Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Składka na federalny fundusz pracy (FUTA) III. Podatki akcyzowe Podatki ekologiczne Podatki telekomunikacyjne Podatki od transportu lotniczego Podatki paliwowe IV. Stanowy podatek od sprzedaży Sprzedaż i marketing Kształtowanie cen Targi i wystawy branżowe Sprzedaż bezpośrednia Reklama Reklama w czasopismach branży handlowej Reklama w Internecie Biuletyny w wiadomościach e mail Wnioski [6]

7 Analiza rynku: przegląd sektora IT w Stanach Zjednoczonych Wartość branży IT w Stanach Zjednoczonych wynosi 250 miliardów USD. Obejmuje ona firm świadczących usługi z zakresu integracji systemów, outsourcingu usług technologicznych, przetwarzania danych i doradztwa. Głównymi klientami branży IT są firmy wymagające rozwiązań technologicznych i usług związanych z zarządzaniem danymi z szerokiej gamy procesów. Mimo że nieuwzględnione w sektorze IT, telekomunikacja i Internet, a także produkcja sprzętu, oprogramowania i urządzeń telekomunikacyjnych są uznawane za branże powiązan. Rozkład geograficzny sektorów IT w Stanach Zjednoczonych Branża IT jest silnie skoncentrowana w stanach Virginia, Maryland i Kalifornia. Wiele firm sektora IT znajduje się także w stanie Teksas i Floryda. Chociaż firmy z tej branży są rozproszone w różnych regionach Stanów Zjednoczonych, większość firm sektora IT znajduje w podanych powyżej stanach. Sektor zarządzania ośrodkami komputerowymi (computer facilities management, CFM), najmniejszy spośród sektorów IT, zapewnia działanie i zarządzanie ośrodków przetwarzania danych i/lub działanie systemów komputerowych klientów. Jest on mocno skoncentrowany, a 80% rynku należy do pięćdziesięciu największych firm. W stanach Virginia, Maryland i Kalifornia znajduje się największa liczba firm zarządzających ośrodkami komputerowymi (CFM) i jest to 47% wszystkich firm z tego sektora. Pod względem liczby firm, sektor kastomizowanych usług programistycznych (custom computer programming services, CCPS) jest niemal dwa razy większy od sektora CFM. Firmy działające w tym segmencie opracowują, dostosowują i testują oprogramowanie wspomagające. Segment ten jest w znacznym stopniu rozproszony, ale największa liczba firm sektora CCPS znajduje się w stanie Virginia, Maryland i Kalifornia. W tych trzech stanach znajduje się w sumie tylko 38% wszystkich firm z tego segmentu. Trzeci z czterech segmentów branży IT w Stanach Zjednoczonych obejmuje usługi projektowania systemów komputerowych (computer systems design services, CSDS). Firmy działające w tym segmencie świadczą następujące usługi: przygotowanie i przetwarzanie danych, przetwarzanie komputerowe, obliczenia w trybie online, pozyskiwanie informacji i zarządzanie ośrodkami komputerowymi. Segment ten jest także rozproszony, ale w stanach Maryland, Virginia, i Kalifornia znajduje się najwięcej firm sektora CSDS, łącznie 39% całej branży. Ostatni segment branży IT, inne usługi komputerowe (other computer related services, OCRS), [7]

8 charakteryzuje się podobnym rozproszeniem według stanów. Firmy w tym segmencie świadczą wszystkie pozostałe usługi komputerowe niedostępne w pozostałych trzech sektorach. Obejmują one instalacje oprogramowania i usługi odzyskiwania danych po awarii. Segment ten jest także w znacznym stopniu rozproszony, ale w stanie Kalifornia, Virginia i Maryland znajduje się największa liczba firm stanowiąca 40% całej branży. Perspektywy i prognozy branżowe Po okresie kryzysu aktywność gospodarki związana z zapotrzebowaniem na usługi IT wygląda obiecująco. W maju 2010 roku wydatki klientów w Stanach Zjednoczonych wzrosły w porównaniu do 2009 roku o 1,9 procent. W pierwszym kwartale 2010 roku dochody firm amerykańskich, będące wyznacznikiem tendencji korporacji do inwestowania w technologię IT, wzrosły o 34% w porównaniu do danych za pierwszy kwartał 2009 roku. Dwie agencje badania rynku opracowały podobne prognozy dotyczące rozwoju sektora usług IT. International Data Corporation (IDC) przewiduje w 2010 roku wzrost w branży o 3,1%. Według prognoz firmy IDC, tendencja wzrostowa w branży IT utrzyma się do 2013 roku i osiągnie poziom 5,9%. Interindustry Economic Research Fund, Inc. przewiduje, że w latach wzrost osiągnie łączny współczynnik roczny na poziomie 6%. 10% 5% 0% Przewidywany wzrost sprzedaży usług IT 2% 4% 8% 6% 6% 5% Wzrost przewidywany w prognozach systemu INFORUM opracowanych przez orgranizację Interindustry Economic Research Fund. Dwa sektory IT, dla których przewidywany jest największy wzrost, to outsourcing procesów biznesowych (business process outsourcing, BPO) i outsourcing usług IT. Dla outsourcingu procesów biznesowych przewidywane jest najszybsze tempo wzrostu określone przez firmę IDC na poziomie 5,5% w 2010 roku. BPO to działania umożliwiające zlecanie procesów biznesowych (np. obsługi klienta) firmie zewnętrznej, która może świadczyć takie usługi w sposób bardziej efektywny. Przedsiębiorstwa korzystają z procesu BPO, ponieważ pozwala on na obniżenie kosztów i jest względnie łatwy we wdrożeniu. Firma IDC przewiduje także wzrost w sektorze outsourcingu usług IT na poziomie 4,5% w 2010 roku. Procedury te obejmują przekazywanie realizacji i zarządzania określonymi procesami firmom zewnętrznym w celu ograniczenia kosztów. [8]

9 W innych sektorach branży IT przewidywany jest niewielki lub zerowy wzrost. Wiele firm traktuje wydatki na usługi IT jako mniej istotne i często, w przypadku ograniczenia budżetu, są to pierwsze redukowane koszty. Doradztwo dotyczące sektora IT obejmuje usługi, takie jak ocena oraz analiza strategii i działań firmy związanych z technologiami informacyjnymi; aktualne prognozy przewidują na 2010 rok wzrost w tym sektorze na poziomie tylko 0,4%. Niewielki wzrost, wynoszący w tym roku tylko 0,3%, przewidywany jest także dla sektora rozwoju aplikacji. Firmy działające w tym sektorze zajmują się głównie tworzeniem i dostosowywaniem oprogramowania dla klientów. Także w tej sytuacji, w przypadku ograniczenia budżetów klienci decydują się na korzystanie z już posiadanego oprogramowania do momentu pozyskania dodatkowych środków. Wreszcie dla sektora edukacji i szkoleń IT (który zmniejszył się o 7% w 2009 roku), na rok 2010 przewidywany jest zerowy wzrost. Sektor ten obejmuje szkolenia i kształcenie użytkowników w zakresie procesów i oprogramowania IT. W sektorze usług IT pojawia się także kilka nowych trendów. Pierwszy z nich powoduje, że największe firmy produkujące sprzęt zaczynają działać w sektorze usług IT. Przychody z usług IT mają mniej zmienną charakterystykę niż cykliczne przychody ze sprzedaży sprzętu, co sprawia, że ten sektor jest bardzo atrakcyjny. W sierpniu 2008 roku firma Hewlett Packard przejęła przedsiębiorstwo Electronic Data Systems (EDS), co umożliwiło zaoferowanie jej klientom szerokiej gamy sprzętu, oprogramowania i usług IT. W listopadzie 2009 roku firma Dell przejęła przedsiębiorstwo Perot System Corp., średniej wielkości dostawcę i podwykonawcę usług IT specjalizującego się w sektorze służby zdrowia. Wreszcie w lutym 2010 roku firma Xerox Corp. przejęła przedsiębiorstwo Affiliated Computer Services Inc., co ułatwiło jej wejście do sektora usług IT. Pojawienie się tych firm w sektorze usług zwiększyło poziom konkurencyjności. Drugim nowym trendem jest wzrost poziomu wykorzystania outsourcingu. Zgodnie z tą tendencją, jedna z największych firm sektora usług IT, Computer Sciences Corporation, dokonała kolejnych inwestycji zagranicznych. Firmy amerykańskie korzystają z outsourcingu, szczególnie w Indiach, z powodu dużej liczby wykształconych pracowników ze znajomością języka angielskiego, a także niskich kosztów pracy oraz korzystnych przepisów podatkowych. Te firmy zagraniczne realizują wiele zadań, w tym doradztwo, outsourcing wspomagający procesy biznesowe i tworzenie oprogramowania. Trzy największe firmy IT w Indiach notują obroty na poziomie miliarda dolarów. Oczekuje się, że ich wzrost, mimo że nieco wolniejszy w ostatnich latach, będzie szybszy od tempa rozwoju rynku w kolejnych kilku kwartałach. Trzeci trend, czyli zwiększony popyt na usługi IT w organizacjach rządowych na poziomie lokalnym, stanowym i federalnym, w ciągu kilku kolejnych lat ma doprowadzić do powstania najszybciej rozwijającego się rynku w tym sektorze. W ostatnim okresie, z powodu ograniczania kosztów, organizacje rządowe częściej współpracują z firmami oferującymi usługi z zakresu outsourcingu. Według prognoz firmy IDC wydatki organizacji rządowych na usługi IT na rynku [9]

10 amerykańskim zwiększą się w latach od 2008 do 2013 o 3,0%. Wzrost ten w największym stopniu będzie wynikał ze zwiększonych wydatków w sektorze obronnym oraz wywiadowczym i przewiduje się, że wyniesie odpowiednio 2,5% i 4,7%. Sektor usług IT w służbie zdrowia może także odnotować wzrost wynikający ze zwiększonego zapotrzebowania ze strony organizacji rządowych, ponieważ niemal 77 milionów obywateli urodzonych w okresie wyżu demograficznego zbliża się do wieku emerytalnego, co spowoduje wzrost popytu na usługi medyczne. Ustawa o ochronie zdrowia z 2010 roku i wynikające z niej zmiany mogą także spowodować wzrost poziomu sprzedaży usług IT w służbie zdrowia w sektorze prywatnym i organizacji rządowych. Ostatni trend to wzrost znaczenia handlu elektronicznego i jest to najszybciej rozwijający się segment usług internetowych. Wiele firm podejmuje działania umożliwiające zaistnienie w Internecie, ponieważ coraz większa liczba użytkowników ma dostęp do Internetu za pośrednictwem połączenia o dużej szybkości. Dostawcy usług IT ułatwiają zaprojektowanie lub przebudowanie witryny internetowej tak, aby była przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze. Firmy IT pomagają klientom w opracowaniu jednolitego wizerunku witryn związanych z handlem elektronicznym za pomocą systemów wspomagających umożliwiających obsługę danych klientów, badanie rynku, fakturowanie, śledzenie i zarządzanie danymi o zapasach. Największe amerykańskie firmy IT W branży usług IT działa kilka dużych oraz wiele małych i średnich firm. Jednym z największych przedsiębiorstw w tym sektorze jest International Business Machines Corporation (IBM) z siedzibą w Armonk w stanie Nowy Jork. Zajmuje ono wiodącą pozycję na rynku w obszarach zarządzania systemami, systemów operacyjnych, oprogramowania dla portali, oprogramowania do obsługi komunikatorów w firmach, oprogramowania pośredniczącego i integracji aplikacji oraz oprogramowania do zarządzania informacjami. Firma IBM zajmuje także ważną pozycję na rynku usług doradczych. Zatrudnia niemal 40imdp0 000 pracowników na całym świecie, a w 2009 roku jej przychody przekroczyły 95 miliardów USD. Oprócz dziedzin, w których jest liderem, oferuje także usługi z zakresu restrukturyzacji firm, outsourcingu, infrastruktury, obsługi systemów i utrzymywania witryn internetowych. [10]

11 105, ,000 95,000 90,000 85,000 Przychody firmy IBM Przychody firmy International Business Machines Corp. (w milionach) podane przez agencję Standard and Poor s. Hewlett Packard Company (HP), z siedzibą w Palo Alto w stanie Kalifornia, to kolejny gigant w sektorze usług IT. Firma HP zatrudnia ponad pracowników, a w 2009 roku jej przychody wyniosły 114 miliardów USD. W 2008 roku była ona drugą największą firmą na rynku urządzeń pamięci masowych, a po przejęciu przedsiębiorstwa EDS w 2008 roku, jest globalnym liderem w sektorze usług IT. W listopadzie 2009 roku firma HP podpisała umowę w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa 3Com, oferującego rozwiązania z zakresu zabezpieczeń oraz routery i przełączniki sieciowe. Przejęcie to jest nadal w fazie realizacji. Firma HP oferuje urządzenia pamięci masowej i serwery oraz różnorodne usługi IT, w tym outsourcing, usługi związane z aplikacjami, outsourcing procesów biznesowych, doradztwo, integrację, usługi związane z infrastrukturą oraz oprogramowanie pomocnicze. 130,000 Przychody firmy HP 110,000 90,000 70, Przychody firmy Hewlett Packard Company (w milionach) podane przez agencję Standard and Poor s. Ostatnim graczem liczącym się w sektorze usług IT i oprogramowania jest firma Computer Sciences Corporation (CSC) z siedzibą w Falls Church w stanie Virginia. Zatrudnia ona tylko pracowników, a jej przychody w 2009 roku wyniosły 16 miliardów USD. Firma CSC jest światowym liderem w dziedzinie outsourcingu usług komunikacyjnych. Inne świadczone przez nią usługi obejmują: przetwarzanie w chmurze, rozwiązania korporacyjne, hosting, rozwiązania sieciowe, integrację systemów, doradztwo, outsourcing IT, outsourcing procesów biznesowych i rozwiązania z zakresu zabezpieczeń. CSC jest także wiodącym (przed firmą Dell, HP, IBM, Accenture i Unisys) dostawcą usług IT dla organizacji rządowych w Stanach Zjednoczonych. [11]

12 Firma w 2010 roku przejęła także część przedsiębiorstwa BearingPoint, co umożliwiło jej rozszerzenie oferty o usługi z zakresu integracji systemów i doradztwa. 17,000 Przychody firmy CSC 16,000 15,000 14, Przychody firmy Computer Sciences Corporation (w milionach) podane przez agencję Standard and Poor s. Oczekiwania dotyczące produktów/preferencje klientów W dynamicznym sektorze IT oczekiwania dotyczące produktów i preferencje klientów podlegają ciągłym zmianom. Klienci w sektorze IT oczekują przede wszystkim odpowiedniej pomocy technicznej i obsługi klienta. Dla większości firm cena nie jest decydującym czynnikiem. Szukają firm, które zapewniają stały i wysoki poziom oraz dostępność usług. Ważnym czynnikiem jest także zwiększenie wydajności pracowników w firmie klienta wynikające z zastosowania rozwiązań i narzędzi oferowanych przez dostawców usług IT. W większości przypadków firmy zatrudniają informatyków, co eliminuje konieczność przeznaczania czasu i zasobów na opracowywanie strategii technologicznych, a głównym oczekiwaniem jest spełnienie wcześniej wymienionych wymagań. Zazwyczaj firmy wymagają od usług i produktów IT wysokiej niezawodności, szybkości działania, wydajności i łatwości obsługi. Wielu klientów oczekuje dostępności sieci przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Oprogramowanie musi łatwo integrować się z istniejącymi systemami, a problemy ze sprzętem lub jego zgodnością, jeśli już wystąpią, powinny zostać rozwiązane jak najszybciej. Jednakże wzrost znaczenia usług przetwarzania w chmurze i udostępniania oprogramowania jako usługi (software as a service, SaaS) w najbliższych latach może w znacznym stopniu wpłynąć na oczekiwania użytkowników końcowych i preferencje dotyczące produktów, szczególnie w dziedzinie outsourcingu. Niedawno opublikowany raport przewiduje, ze dostawcy usług IT będą musieli odejść od aktualnie stosowanego i pracochłonnego modelu, który obejmuje lokalną konfigurację, instalację i rozwiązywanie problemów i zaoferować model świadczenia usług opartych na zasobach, który zachęca do zakupu usług i oprogramowania oferowanych przez firmę IT. Jednakże proces przejścia będzie długotrwały, ponieważ [12]

13 przewiduje się, że przez kolejne dziesięć lat firmy będą korzystać z hybrydowego modelu obejmującego przetwarzanie w chmurze i oprogramowanie używane lokalnie. W okresie przejściowym spodziewany jest znaczny wzrost oczekiwań klientów, co spowoduje konieczność radykalnego przeprojektowania obecnego modelu świadczenia usług przez tradycyjne firmy zajmujące się outsourcingiem, takie jak IBM, HP i CSC. Inwestycje kapitałowe Głównym warunkiem, jaki muszą spełnić firmy wchodzące na amerykański rynek IT jest dokonanie dużych inwestycji. Przed rozpoczęciem świadczenia usług outsorcingowych firmy IT muszą przeznaczyć znaczne środki na inwestycje w infrastrukturę i sprzęt. W przypadku umów z dużymi firmami można ograniczyć początkowe koszty inwestycji, pobierając znaczną część opłat z góry. Firmy działające w sektorze IT muszą także kupić duże ilości oprogramowania, urządzeń, osprzętu i innych usług, których koszt można zamortyzować w trakcie realizacji umowy. Inwestycje te są związane z wysokim ryzykiem, ponieważ może dojść do zerwania umowy z powodu połączenia firm lub błędów w zarządzaniu. Jednym ze źródeł finansowania jest venture capital (VC). Jest to kapitał oferowany przez specjalistyczne firmy start upom o dużym potencjale, jednocześnie charakteryzującym się wysokim ryzykiem. W zamian inwestorzy VC obejmują proporcjonalną część udziałów w firmie, co może wiązać się dla nich z dużym zyskiem. Niektóre rodzaje VC oferują start upom nie tylko wsparcie finansowe, ale także szeroką gamę usług finansowych i doradczych. Tak jest w przypadku inkubatorów przedsiębiorczości, które mogą oferować wsparcie w postaci biur, sprzętu, profesjonalnych usług oraz dostępu do wiedzy i finansowania. Przykładami dużych firm VC skoncentrowanych na sektorze IT są: Accel Partners; New Enterprise Associates; VantagePoint Venture Partners; Sequoia Capital; Oak Investment Partners oraz Menlo Ventures. Venture capital jest jednym z najnowszych źródeł generowania wysokich zysków dla zainteresowanych inwestorów. VC, podsycany dużym tempem rozwoju technologii w Dolinie Krzemowej, staje się częstym wyborem dla biznesów, które nie byłyby w stanie otrzymać finansowania z bardziej tradycyjnych źródeł. Małe firmy chętnie dokonują ryzykownych inwestycji przed zaoferowaniem swoich usług. Typowa strategia w takiej firmie to inwestowanie w kilku etapach. Warto odnotować, że w trzecim kwartale 2010 roku firmy tworzące oprogramowanie i świadczące usługi IT znalazły się na drugim miejscu w grupie trzech typów firm, które podpisały pierwsze umowy z klientami. Średnia wartość kontraktu wyniosła 4,8 miliona USD, a w drugim kwartale wzrosła ona o USD. W trzecim kwartale 2010 roku podpisano umowy o wartości 1,2 miliarda USD, z czego firmy, które dopiero rozpoczęły działalność, uzyskały 500 milionów USD i 54% z umów wynikających z inwestycji typu venture capital. [13]

14 300 VC Dollars (in millions) Q Finansowanie VC pierwszych umów Q Q Software Q Q1 Q IT Services Q Źródło: raport PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree za 3 kwartał 2010 Number of Deals Liczba pierwszych umów VC Q Q2 Q Software Q Q1 Q2 Q IT Services Źródło: raport PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree za 3 kwartał 2010 Mimo że w 3 kwartale 2010 roku zmniejszyła się liczba i wartość umów wynikających z inwestycji typu venture capital, prognozy dla tej części branży IT są optymistyczne. Firmy działające w sektorze oprogramowania otrzymały najwięcej środków z inwestycji typu venture capital na sumę 1,0 miliarda USD w 190 inwestycjach, co stanowi spadek o 100 milionów USD w stosunku do 2 kwartału 2010 roku. Firmy działające w sektorach związanych z Internetem (czyli takie, których główna działalność, bez względu na branżę, opiera się na dostępie do Internetu) uzyskały mniej środków i zawarły mniejszą liczbę kontraktów w porównaniu z 2 kwartałem 2009 roku. Jako grupa otrzymały 661 milionów USD na podstawie 154 umów, co oznacza 25% środków i 28% umów mniej od 2 kwartału 2010 roku VC Dollars (in millions) Q Finansowanie VC: oprogramowanie Q Q Q Q Q [14]

15 Źródło: raport PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree za 3 kwartał 2010 VC Dollars (in millions) Finansowanie VC: usługi IT Q Q Q Q Q Q Źródło: raport PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree za 3 kwartał 2010 Number of Deals Liczba umów VC: oprogramowanie i usługi IT Q Q Software Q Q Q IT Services Q Źródło: raport PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree za 3 kwartał 2010 Perspektywy finansowania inwestycji typu venture capital w Stanach Zjednoczonych w przyszłości nie są optymistyczne. Wg ostatnich sondaży amerykańscy inwestorzy typu venture capital przewidują, że w ciągu kolejnych pięciu lat lokalny sektor inwestycji typu venture capital zmniejszy się, natomiast zwiększy się liczba inwestycji typu venture capital na rynkach rozwijających się, takich jak Indie, Chiny i Brazylia. Jedną z przyczyn ograniczenia liczby inwestycji typu venture capital jest obawa, że spółki partnerskie z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą skłonne do finansowania amerykańskich inwestycji typu venture capital. Drugim problemem dotyczącym finansowania inwestycji typu venture capital jest atmosfera niesprzyjająca inwestowaniu w Stanach Zjednoczonych. Jako główne przyczyny przewidywanego ograniczenia liczby inwestycji wielu respondentów wymienia zmieniające się przepisy, niesprzyjające regulacje podatkowe i trudność w osiągnięciu dobrych wyników. Inne możliwości finansowania dla firm sektora IT to między innymi podmioty, które wyszukują start upom partnerów, w zamian za ich kapitał własny. Podmioty takie noszą nazwę angel investors. Pierwsza znacząca inwestycja w przypadku start upów pochodzi często nie od VC, ale od angel investor. Tego rodzaju inwestorzy zazwyczaj rozporządzają funduszami mniejszymi niż VC i uważają się za głównych promotorów innowacji w Stanach Zjednoczonych. Angel investors są w stanie podejmować największe ryzyko dla osiągnięcia zysków. Inwestorzy VC [15]

16 natomiast angażują się w finansowanie start upów, które mają już na swoim koncie jakieś miarodajne osiągnięcia. Często właściciele oraz angel investors zezwalają inwestorom VC na zagwarantowanie finansowania, które pozwoli im na objęcie pakietu kontrolnego udziałów w firmie. Taka forma zaangażowania jest często sensowna w przypadku początkowej inwestycji VC, kiedy wszystkie strony są zainteresowane rozwojem nowej inicjatywy. Istnieją również programy rządowe oferujące ulgi podatkowe i granty dla start upów. Firmy IT mogą również brać pożyczki bankowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Penetracja i obecność zagranicznych firm IT na rynku amerykańskim Wiele zagranicznych firm IT działa w różnych sektorach rynku amerykańskiego. Firmy z Japonii i Indii stosują globalny model działania, który szczególnie dobrze sprawdza się na rynku amerykańskim. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Fujitsu America, Inc. Jest to filia firmy Fujitsu Limited, której centrala mieści się w Japonii. Głównym obszarem jej działania jest produkcja komputerów, ale oferuje także szeroką gamę usług IT, w tym: przetwarzanie w chmurze, doradztwo, integrację systemów, infrastrukturę dynamiczną i zarządzanie, a także tworzenie i wdrażanie oprogramowania. Firma Fujitsu America, Inc. zatrudnia 6200 pracowników, a w 2009 roku jej obroty ze sprzedaży wyniosły niemal 3,5 miliarda USD. Drugą zagraniczną firmą IT o ugruntowanej pozycji na rynku amerykańskim jest NEC Corporation of America, filia firmy NEC Corporation, również z siedzibą w Japonii. Oferuje produkty i usługi należące do sektora IT i spoza niego, w tym: systemy komunikacji dla korporacji, optyczne urządzenia sieciowe, oprogramowanie i systemy do przechowywania danych. Firma NEC Corporation of America podejmuje działania mające na celu zainteresowanie swoimi produktami i usługami nowej grupy klientów dzięki inwestycjom w inne sektory (na przykład ochronę zdrowia). Aktualnie zatrudnia 3000 pracowników, a w 2009 roku obroty ze sprzedaży wyniosły 2,5 miliarda USD. Infosys Consulting, Inc., filia firmy Infosys Technologies Limited z siedzibą w Indiach, to trzecia firma zagraniczna, która z powodzeniem działa na rynku amerykańskim. Jest liderem w zakresie usług doradczych IT, ale oferuje także aplikacje, systemy korporacyjne, usługi integracji systemów, a także usługi i rozwiązania dotyczące obsługi infrastruktury. Jej firma matka, Infosys Technologies Limited, jako pierwsza opracowała model globalnego świadczenia usług, który spowodował wzrost outsourcingu usług IT przez firmy zagraniczne. W ostatnim roku finansowym zakończonym 10 września 2010 roku przychody firmy Infosys Consulting, Inc. wyniosły 5,4 miliarda USD. [16]

17 Szanse dla zagranicznych firm IT na rynku amerykańskim Firmy działające na amerykańskim rynku IT mają szansę zaistnienia w trzech sektorach. Pierwszy to wykorzystanie możliwości, jakie stwarza przejście na technologie przetwarzania w chmurze. W ankiecie przygotowanej przez organizację CompTIA (będącą stowarzyszeniem zrzeszającym firmy z branży usług IT), przeprowadzonej wśród 540 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących usług 64% respondentów zapowiedziało plany zwiększenia w 2011 roku budżetu na rozwiązania z zakresu przetwarzania w chmurze o ponad 5%, a 72% stwierdziło, że planuje zwiększenie liczby rozwiązań dotyczących przetwarzania w chmurze stosowanych w ich firmach. Ci potencjalni klienci będą oczekiwać opracowania i wsparcia dla aplikacji typu mashup łączących różne funkcje usług przetwarzania w chmurze lub niestandardowych modułów dodatkowych i stanowiących uzupełnienie aktualnie stosowanych rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze. Duzi dostawcy usług IT mogą stanowić pierwszy wybór dla takich klientów, ale ich produkty w tym sektorze nie są gotowe do wdrożenia, co jest okazją dla mniejszych, bardziej wyspecjalizowanych firm. Firmy świadczące usługi IT mogą także pomóc przedsiębiorstwom w przejściu na model przetwarzania w chmurze, zapewniając rozwiązania do zarządzania tożsamością. W procesie dodawania i używania przez klientów różnych programów do zarządzania w chmurze tworzą oni dużą liczbę nazw logowania i haseł. Zarządzanie tymi identyfikatorami w przedsiębiorstwie jest uciążliwe, co zapewnia firmom IT możliwość opracowania pakietów zarządzania tożsamością ułatwiających dostęp do wielu aplikacji, a ostatecznym celem jest zastosowanie jednej nazwy logowania (single sign on). Trzecia możliwość warta uwagi w amerykańskim sektorze IT wynika ze stałego wzrostu liczby używanych urządzeń przenośnych. Forma i możliwości telefonów komórkowych oraz podobnych urządzeń ulegają coraz szybszym zmianom, osiągając ostatecznie poziom umożliwiający wykonanie wszystkich funkcji realizowanych obecnie na kilku urządzeniach wykorzystywanych przez profesjonalistów i użytkowników domowych. Jednakże w okresie przejściowym istnieje znaczne i rosnące zapotrzebowanie na dostęp do danych i aplikacji za pośrednictwem tzw. wirtualnego biura z poziomu telefonów komórkowych, czytników książek elektronicznych i komputerów. Firmy tworzące oprogramowanie, które potrafią udostępnić swoje aplikacje przez Internet w chmurze, zapewnić zgodność z wieloma urządzeniami i dostosować swoje produkty do zmian wprowadzanych w urządzeniach, będą mogły odnieść korzyści wynikające z tego trendu. Możliwości dla polskich firm IT: eksport lub otwarcie oddziału/filii Istnieją dwie możliwości wejścia polskiej firmy na rynek amerykański. Pierwsza metoda to eksport produktów i ich sprzedaż za pośrednictwem dystrybutora. Druga metoda to otwarcie [17]

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI Emitent: ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39a, www.comarch.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest małżeństwo Elżbieta i Janusz Filipiak.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo