IBM License Metric Tool. Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM License Metric Tool. Plik README dla pakietu poprawek 7.2.1-TIV-ILMT-FP0002"

Transkrypt

1 IBM License Metric Tool Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

2

3 IBM License Metric Tool Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

4 Uwaga To wydanie dotyczy produktu IBM License Metric Tool (numer programu 5724LMT00) i wszystkich jego kolejnych wydań i modyfikacji, aż do odwołania w kolejnych wydaniach. Copyright IBM Corporation 2002, 2011.

5 Spis treści Plik README Znaki towarowe Uwagi Copyright IBM Corp. 2002, 2011 iii

6 iv IBM License Metric Tool: Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

7 Plik README W tym dokumencie opisano znane problemy pakietem poprawek nr 2 produktu IBM License Metric Tool Spis treści: v Opis v Podsumowanie zmian v Poprawki dla raportów APAR v Wymagania systemowe v Instalowanie pakietu poprawek We wbudowanym serwerze WebSphere Application Server W podstawowej wersji serwera WebSphere Application Server v Powrót do poprzedniej wersji Opis Ten plik readme zawiera ważne informacje na temat pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002 dla produktu License Metric Tool Zamieszczone tu informacje są najnowsze i aktualizują dane podane w innej dokumentacji. Przed zastosowaniem pakietu poprawek należy uważnie przeczytać niniejszy dokument. Centrum informacyjne produktu License Metric Tool dostępne jest pod adresem: Podsumowanie zmian Ta lista zawiera podsumowanie zmian wprowadzonych w opisywanym pakiecie poprawek: v Program instalacyjny agenta ( kompilacja 2011/09/22) zawiera nową wspólną technologię spisu zasobów. Więcej informacji na ten temat zawiera serwis Overview/Software/Tivoli/IBM_License_Metric_Tool. Poprawki dla raportów APAR Zamieszczona poniżej tabela zawiera listę zgłoszonych raportów APAR, które zostały naprawione w tym pakiecie poprawek. Poprawka APAR Streszczenie Opis IZ99671 IN RED HAT LINUX 6, /USR/BIN/KSH IS NO LONGER LINKED TO /BIN/KSH Skrypty instalacyjne agenta zakładają, że ścieżką powłoki ksh jest /bin/ksh, co nie jest prawdziwe w systemie Red Hat Linux 6. Skrypty zostały poprawione w celu użycia ścieżki /usr/bin/ksh. Copyright IBM Corp. 2002,

8 Poprawka APAR Streszczenie Opis IZ99484 WHEN AGENT PROCESS IS DROPPED FROM SERVICE MANAGER ON AIX IT W przypadku uszkodzenia rejestru kontrolera zasobów systemowych możliwe jest uruchamianie wielu procesów tlmagent w systemie AIX. Dzięki tej poprawce nadmiarowe procesy tlmagent są usuwane, gdy uruchamiana jest dowolna komenda tlmagent, na przykład tlmagent -p lub tlmagent -reload. IZ99395 IZ97699 IZ97553 measure with metric 13 not created by VM-manager PATHS IN EXTENDED SIGNATURES IGNORED BY THE AGENT ERROR EXECUTING VM MANAGER CONNECTOR TASK W niektórych przypadkach menedżer VM nie wstawia wszystkich pomiarów dotyczących zarządzanej warstwy VM. Poprawiono procedury pobierania danych z menedżerów VM, aby poprawnie obsługiwać wszystkie możliwe przypadku. Agent nie odczytywał zmiennej INSTALL_PATH z danych wyjściowych skanowania dla sygnatur innych niż sygnatury plików. Powodowało to wyłączenie monitorowania w wielu instancjach dla danego komponentu, nawet jeśli wszystkie zwracane ścieżki były poprawne. Zadanie menedżera VM generuje błąd NullPointerException. Przyczyną wygenerowania wyjątku było zwrócenie pustych danych przez API VMWare, co może oznaczać, że nie utworzono żadnych maszyn wirtualnych lub że użytkownik nie ma uprawnień do odczytu już istniejących maszyn wirtualnych. IZ97315 agents in INCOMPLETE state Dane w bazie danych nie były zawsze poprawnie aktualizowane przez zadanie połączenia menedżera VM, co powodowało przełączanie agenta w stan niekompletny. IZ97134 REMOTE/LOCAL SERVER TIMESTAMPS MISALIGNMENT Agent używa mierników wydajności Windows do mierzenia czasu. Według firmy Microsoft mierniki te nie działają dokładnie w systemach wieloprocesorowych. Kod został zmodyfikowany i nie używa teraz mierników wydajności. 2 IBM License Metric Tool: Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

9 Poprawka APAR Streszczenie Opis IZ96882 SOLARIS9, TLMAGENT -G GIVES ERROR "NO LIBGSK7ICCS_64.SO" IZ96567 IZ96426 IZ92844 IZ92266 IZ91257 IZ91253 AGGREGATION AND RECALCULATION SYNCHRONIZATION ISSUE PERIODIC SELF-UPDATE PROCESS NOT WORKING AS DESIGNED LMT failed to collect data from HyperV Virtual machine. DEADLOCK ERRO ENCOUNTERED CODDB3021E AND CODUI7003E CODCL7053E WHEN ATTEMPTING IMPORT PVU Not all product - pids relations are being imported Podczas uruchamiania agenta zmienna środowiskowa PATH w 64-bitowym systemie jest niepoprawnie ustawiana. Dwa podstawowe zadania uruchamiane w tle - agregowanie i przeliczanie - były niepoprawnie synchronizowane, co mogło powodować, że jeden z tych procesów nie uzyskiwał wystarczających zasobów niezbędnych do uruchomienia. Zoptymalizowano priorytety zadań, teraz proces agregowania ma wyższy priorytet od przeliczania. Agent nie aktualizował w oczekiwanym czasie informacji o wybraniu opcji okresowego automatycznego aktualizowania. Podczas pobierania danych z menedżera VM Hyper-V, dane mogą być przesyłane w porcjach, a nie w jednym pakiecie. Taka sytuacja nie była poprawnie obsługiwana przez serwer administracyjny, przez co w procesie odbierania danych występowały błędy. Procedura pobierania danych z bazy danych w celu wyświetlenia w panelach interfejsu użytkownika serwera była w konflikcie z innymi zadaniami serwera próbującymi modyfikować te same dane w bazie danych. Problem został usunięty przez zmianę poziomu izolacji dla pobierania danych do interfejsu użytkownika dla paneli, dla których proces został wykonany w trybie tylko do odczytu. Proces importowania tabeli PVU nie udaje się w określonej sytuacji. Proces importowania katalogu pomija informacje o PID dla niektórych produktów oprogramowania. Po wdrożeniu tej poprawki należy zaimportować nowy katalog oprogramowania, aby wypełnić brakujące informacje o PID. Plik README 3

10 Poprawka APAR Streszczenie Opis IZ89741 CLICKING ON STH_CLUSTER DEV TAKES TO STH_CLUSTER DEV NEW Z powodu defektu w kodzie interfejsu użytkownika, w niektórych przypadkach otwierane są niepoprawne panele. IZ89531 IZ84436 IZ83568 IZ83402 IZ76600 Wrong capacity for bare matel with BIOS limit WRONG PVU VALUE FOR 5570 NEHALEM PROCESSORS deadlocks on LIC.RES_GROUP_REL table GETTING S SAYING SCANS FAILED WHEN THEY WERE INDEED NOT SYNCHRONIZED ADM.PROD_INV.LINK_ID WITH ADM.LINK TABLE W przypadku, gdy liczba procesorów logicznych była większa od liczby rdzeni fizycznych w komputerze fizycznym bez żadnej wirtualizacji, ograniczona moc obliczeniowa komputera była ustawiana zgodnie z liczbą procesorów logicznych, a nie liczbą rdzeni fizycznych. Taka sytuacja mogła mieć miejsce tylko na fizycznym serwerze x86 bez wirtualizacji. Procesory 5570 Nehalem były niepoprawnie identyfikowane przez komponent Common Inventory Technology. Komponent dostarczany z tym pakietem poprawek rozpoznaje poprawnie ten procesor. W dużych środowiskach zakleszczenia bazy danych były powodowane przez usługi serwera msghandler przeszkadzające sobie nawzajem. Procedury blokowania bazy danych zostały zmodyfikowane w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakleszczenia. Powiadomienia były przesyłane nie tylko wtedy, gdy agenty były w stanie braku skanowania, ale również, gdy były w stanie oczekiwania (co oznacza, że serwer wciąż czeka na przesłanie wyników skanowania przez agenta). Nie jest to prawda, ponieważ stan oczekiwania nie jest błędem ani ostrzeżeniem, tylko informacją. Kod został zmieniony, aby powiadomienia były wysyłane tylko dla stanu braku skanowania. Czasami rekordy z tabeli ADM.LINK były usuwane bez synchronizacji z tabelą ADM.PROD_INV. 4 IBM License Metric Tool: Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

11 Poprawka APAR Streszczenie Opis IZ72360 Add START_MSG and STOP_MSG to tlm script on HP Skrypt uruchamiania usługi agenta dla platformy HP nie był w pełni zgodny z wymaganiami dla tego typu skryptów. Powodowało to generowanie ostrzeżeń podczas uruchamiania i zatrzymywania usługi agenta. Skrypt został zmodyfikowany i jest zgodny ze standardem. IV08405 IV04363 IV01721 IV01435 IV01065 IV00719 NO INSTANCES OF THE SELECTED PRODUCTS TEST CONNECTION FOR HYPER-V SERVER FAILS. NullPointerException during communication with Hyper-V ILMT FAILS TO COLLECT INFORMATION ABOUT HYPER-V CLUSTER AGENTS ARE PERFORMING A SELF-UPDATE EVEN if disabled Automatic report generation issue Zapytanie pobierania instancji niepotwierdzonych produktów używało nieodpowiedniego źródła danych. Test połączenia z serwerem Hyper-V nie udawał się, gdy używana wersja językowa systemu Hyper-V była inna, od wersji angielskiej. Wyjątek NullPointerException był zgłaszany przez metodę ModelObjectFactory. gethostguests podczas komunikacji z serwerem Hyper-V. Serwer administracyjny próbował nawiązać połączenie ze wszystkimi węzłami Hyper-V klastra, co nie udawało się, gdy zdefiniowana była sieć prywatna dla pulsu klastra. W niektórych przypadkach agent wykonywał automatyczną aktualizację, nawet gdy nie było to włączone na serwerze. To zjawisko miało miejsce po spełnieniu kilku warunków (używano protokołu SSL, wystąpił wyścig wątków, baza danych kluczy nie zawierała certyfikatu agenta dla uwierzytelniania serwera) zależnych od sprzętu serwera i systemu operacyjnego. W niektórych przypadkach automatyczne generowanie raportów PVU nie udawało się i raporty nie były generowane. Przyczyną był defekt w procedurze generowania raportów na serwerze. Wymagania systemowe Więcej informacji na temat kompatybilności sprzętowej i programowej zawiera sekcja Instalowanie w Centrum informacyjnym. Plik README 5

12 Instalowanie pakietu poprawek Przeczytaj poniższe instrukcje, aby dowiedzieć się, jak należy zainstalować pakiet poprawek. Po zainstalowaniu pakietu poprawek nie będzie możliwe jego automatyczne odinstalowanie. Informacje na temat przywracania poprzedniej wersji zawiera sekcja Powrót do poprzedniej wersji. Pakiet poprawek zawiera następujące pliki: Pakiet wdrożenia serwera w podstawowej wersji produktu WebSphere Application Server: v TIV-ILMT-FP0002-server-WAS-Base.zip Pakiety wdrażania serwera we wbudowanej wersji produktu WebSphere Application Server: v TIV-ILMT-FP0002-server-aix-ppc64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-hpux-parisc.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-ppc64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-s390_64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-x86_32.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-x86_64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-solaris-sparc64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-windows-x86_32.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-windows-x86_64.zip Rodzime programy instalacyjne agentów: v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-aix-ppc.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-hpux.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-i5os.zip v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-linux-ppc.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-linux-s390.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-linux-x86.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-solaris-sparc32.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-solaris-sparc64.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-solaris-x86_64.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-windows-x86.zip Programy instalacyjne agentów wykorzystujące SPB: v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-SPB.zip Ten pakiet poprawek może być stosowany tylko do komponentów serwera License Metric Tool Nie jest wymagany dla komponentu bazy danych. Jeśli serwer jest w starszej wersji, należy wcześniej go zaktualizować do wersji Nie jest możliwe zainstalowanie serwera administracyjnego z użyciem samych plików pakietu poprawek. Więcej informacji na temat instalowania serwera zawiera sekcja Instalowanie w Centrum informacyjnym. Ważne: Przed zainstalowaniem pakietu poprawek upewnij się, że w katalogu serwera administracyjnego jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Pakiet poprawek wymaga dodatkowo 520 MB podczas instalacji. Uwaga: Podczas instalowania pakietu poprawek na serwerze administracyjnym, serwer ten jest zatrzymywany i ponownie uruchamiany. Jeśli serwer działa w bezpiecznej komórce 6 IBM License Metric Tool: Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

13 WebSphere Application Server konieczne jest podanie identyfikatora i hasła użytkownika. Przed rozpoczęciem procedury należy posiadać te informacje. Aby zainstalować pakiet poprawek we wbudowanym serwerze WebSphere Application Server (albo aby zaktualizować tylko komponent bazy danych), wykonaj następujące czynności: 1. Zaloguj się do komputera, w którym zainstalowano serwer administracyjny, używając konta Administrator (Windows) lub root (UNIX). 2. Rozpakuj plik pakietu poprawek w katalogu tymczasowym. 3. Uruchom plik instalatora dla platformy, na której instalowany jest pakiet poprawek. Plik jest skryptem, którego nazwa jest zgodna z następującą konwencją: TIV-ILMT-FP0002-server<NAZWA_PLATFORMY>.[bat sh]. Skrypt instalacyjny rozpoczyna działanie. Uwaga: Nie jest wyświetlana żadna umowa licencyjna. Pakiet poprawek jest dostarczany z taką samą licencją jak produkt License Metric Tool. 4. Podaj katalog, w którym kreator może tworzyć pliki zapasowe konfiguracji i inne pliki, następnie kliknij przycisk Dalej. Uwaga: Ilość miejsca niezbędnego do utworzenia kopii zapasowej jest zmienna i zależy od platformy. Typowo wymagane jest zapewnienie 520 MB wolnego miejsca na dysku. 5. Program instalacyjny instaluje poprawki w produkcie. Ten krok wykonywany jest całkowicie automatycznie. 6. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu potwierdzenia, kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć pracę kreatora. Aby zainstalować pakiet poprawek w podstawowej wersji serwera WebSphere Application Server, wykonaj następujące czynności: 1. Zatrzymaj serwer. 2. Odszukaj podanej niżej katalogi i utwórz ich kopię zapasową: a. <ŚCIEŻKA_INST_WEBSPHERE>/profiles/<NAZWA_PROFILU>/ installedapps/<nazwa_komórki>/lmt- TAD4D_Agent_message_handler.ear/ com.ibm.license.mgmt.msghandler.web.war b. <ŚCIEŻKA_INST_WEBSPHERE>/systemApps/isclite.ear/lmt_admin.war 3. Nadpisz wymienione wyżej pliki plikami z pakietu TIV-ILMT-FP0002-server- WAS-Base.zip. 4. Uruchom serwer. 5. Otwórz interfejs użytkownika i wyświetl stronę Informacje, aby upewnić się, że zgłaszana wersja produktu to (7.2.1 pakiet poprawek 2). Powrót do poprzedniej wersji Nie istnieje automatyczna metoda odinstalowania pakietu poprawek. Należy wycofać zmiany na każdym komputerze, na którym zainstalowano pakiet poprawek. Aby odinstalować pakiet poprawek na serwerze administracyjnym: 1. Zatrzymaj serwer. 2. Przywróć pliki, których kopia zapasowa została utworzona przed zainstalowaniem pakietu poprawek. 3. Zrestartuj serwer. Plik README 7

14 Aby odinstalować pakiet poprawek na komputerze z agentem: v Odinstaluj agenta. v Zainstaluj poprzednią wersję agenta. 8 IBM License Metric Tool: Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

15 Uwagi Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych. IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji, omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż IBM spoczywa na użytkowniku. IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie tej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przesyłać na adres: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY U.S.A. Zapytania w sprawie licencji na informacje dotyczące zestawów znaków dwubajtowych (DBCS) należy kierować do lokalnych działów własności intelektualnej IBM (IBM Intellectual Property Department) lub zgłaszać na piśmie pod adresem: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan, Ltd , Shimotsuruma, Yamato-shi Kanagawa Japan Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ( AS IS ) BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania. Informacje zawarte w tej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych podmiotów zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią Copyright IBM Corp. 2002,

16 Znaki towarowe zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych do tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność. IBM ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora. Licencjobiorcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania wymienianych informacji, powinni skontaktować się z: IBM Corporation 2Z4A/ Burnet Road Austin, TX U.S.A Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym, w niektórych przypadkach, zostanie uiszczona stosowna opłata. Licencjonowany program opisany w niniejszej publikacji oraz wszystkie inne licencjonowane materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program lub w innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami. Informacje dotyczące produktów innych niż produkty IBM pochodzą od dostawców tych produktów, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych źródeł. IBM nie testował tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami. Pytania dotyczące możliwości produktów innych podmiotów należy kierować do dostawców tych produktów. Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennych operacjach działalności gospodarczej. W celu kompleksowego ich zilustrowania podane przykłady zawierają nazwiska osób prywatnych, nazwy przedsiębiorstw oraz nazwy produktów. Wszystkie te nazwy/nazwiska są fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do istniejących nazw/nazwisk i adresów jest całkowicie przypadkowe. IBM, logo IBM i ibm.com są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corp. zastrzeżonymi w wielu krajach na świecie. Nazwy innych produktów i usług mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy IBM i innych firm. Bieżąca lista znaków towarowych IBM dostępna jest w serwisie Copyright and trademark information pod adresem Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Centrino, logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Linux jest znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Microsoft, Windows, Windows NT i logo Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. 10 IBM License Metric Tool: Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

17 UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i jej firm zależnych. Uwagi 11

18 12 IBM License Metric Tool: Plik README dla pakietu poprawek TIV-ILMT-FP0002

19

20 Drukowane w USA

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Nowe funkcje

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Nowe funkcje IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Nowe funkcje Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 5. Informacje o produkcie Niniejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support.

Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support. Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support Oprogramowanie Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć

Bardziej szczegółowo

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows Wersja 9 Wydanie 5 DB2 - Wprowadzenie do instalowania i administrowania w środowisku Linux i Windows Zaktualizowano w grudniu 2010 GC85-0298-03 DB2 wersja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01 IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition. Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition. Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming Novell Teaming 0 30 lipca 2009 0 Omówienie produktu 0 Wymagania systemu Teaming 0 Instrukcja instalacji w systemie Linux 0 Instrukcja instalacji w systemie Windows 0 Problemy instalacyjne 6.0 Problemy

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 ii Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie - suplement

Instalowanie i konfigurowanie - suplement IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC85-0059-00 IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC85-0059-00 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Uwaga Przed korzystaniem z niniejszych informacji oraz opisywanego produktu należy zapoznać się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji dla

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11 Serwer dla systemu Linux. Update 0. Podręcznik instalacji

Program Acronis Backup & Recovery 11 Serwer dla systemu Linux. Update 0. Podręcznik instalacji Program Acronis Backup & Recovery 11 Serwer dla systemu Linux Update 0 Podręcznik instalacji Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo