Prestiż i doświadczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prestiż i doświadczenie"

Transkrypt

1 Prestiż i doświadczenie W maju 2009 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu po raz dziesiąty z rzędu została uznana najlepszą wśród wszystkich niepublicznych uczelni w Wielkopolsce w prestiżowym rankingu dziennika "Rzeczpospolita" i miesięcznika "Perspektywy". Zdobyła też pierwsze miejsce w regionie w tegorocznym rankingu Home&Market. OrganizatoremStudiówPodyplomowychjestWyższaSzkołaBankowawPoznaniu.Obchodząca wtymrokupiętnastolecieswojejdziałalnościuczelnia,dbaonajwyższypoziomnauczania,czego dowodemsą wysokiemiejscawrankingach. Studia w Bankowej Ofertę edukacyjną WSBwPoznaniustanowią studiaiiistopnia.uczelniaoferujerównież studia podyplomowe,prestiżowyprogramexecutivembaorazkursyiszkolenia.wsbjestwspółorgani zatoremszereguinicjatywnaukowych,skierowanychdoprzedstawicieliśrodowiskszkolnictwa wyższegoiśredniego,atakżedziałań probiznesowychadresowanychdoprzedsiębiorców ipracodawców.wspieratakżewieleprzedsięwzięć ocharakterzekulturalnorozrywkowym. AwramachUniwersytetuKażdegoWiekupromujeideę kształceniaprzezcałeżycie. Baza Dydaktyczna WSBwPoznaniuposiadaszerokorozbudowaną bazą dydaktyczną.uczelniadysponujeczterema gmachamiołącznejpowierzchni150mkw.umożliwiarównież korzystaniezbogatowyposażo nejbibliotekiorazczytelni.zbioryotematycebiznesowej,obejmują zarównopublikacjenaukowe, podręczniki,literaturę poradnikową,atakżepolskieizagraniczneczasopisma.ponadtobankowa oferujedostępdo60tytułówpolskichczasopismwformielektronicznejpoprzezbazylexoraz PolskiePrawoGospodarczeidok.2904.tytułówczasopismzagranicznychprzezbazaProQuest. Kadra dydaktyczna GronopracownikównaukowodydaktycznychWSBtokoło50nauczycieliakademickich.Są to najczęściejpraktycywykorzystującyswojedoświadczeniazawodowem.in.dyrektorzybanków, dyrektorzyinaczelnicyurzędukontroliskarbowej,pracownicyizbiurzędówskarbowychdyrektorzy księgowi,radcyprawni,fachowcyzfirmkonsultingowych,brokerskichiubezpieczeniowych,specja liścizagencjireklamowych,firmpublicrelations,agencjibadaniarynkuczydyrektorzypersonalni. ZUczelnią współpracujerównież kilkudziesięciuwykładowcówszkółwyższychzcałejpolski.

2 Studia Podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych Programskierowanyjestdopracownikówadministracjipublicznej,którzychcą pogłębić wiedzę prawniczą,sprawność organizacyjną iudoskonalić umiejętności.studiaprzygotowują do faktycznegoprzywództwaiodgrywaniaroliliderówsamorządowychdziękizwiększeniuwiedzy teoretycznejorazumiejętnościmenedżerskich.największymatutem AkademiLiderów Samorządowych jestpraktycznycharakterprzekazywanejwiedzyiwypracowanierozwiązań,które pracownicyjednosteksamorządówterytorialnychbędą wykorzystywać wcodzienejpracy. Szczególnynaciskładzionybędzienazagadnieniazwiązanez: usługamiświadczonymiprzezjst stanowieniemaktówprawamiejscowego zarządzaniemzasobamiludzkimijst budowaniemwizerunkujst przejrzystością funkcjonowaniaurzęduipraktykantykorupcyjnych zarządzaniemfinansamipublicznymi Wizerunek JST AkademiaLiderówSamorządowychprzygotowujeuczestnikówdowdrażaniajasnejpolityki kadrowej,zarządzaniazasobamiludzkimi,promocjijstorazbudowaniapozytywnegowizerunku Urzęduiurzędników. Zarządzanie pracownikami i kompetencje menedżerskie Praktycznycharakterzajęć manaceluprzygotowaniemenedżerówdozarządzania wtrudnychsytuacjachzawodowychzwiązanychm.in.zkonfliktem,negocjacjamiradzeniasobie zmotywowaniempracownikówczyzarządzaniaczasem. Jakość i stanowienie prawa Słuchaczstudiówpodyplomowych AkademiaLiderówSamorządowych nabędzieiuporządkuje wiadomościosystemieprawnymwzakresieniezbędnymdowykonywaniazawodurzędnikaoraz pogłębiumiejętność analizytekstuprawnego. Finanse StudiapodyplomowewWyższejSzkoleBankowejzapewniają poszerzeniewiedzyzakresu finansówpublicznych,zwłaszczaprzygotowywaniabudżetówzadaniowychorazpozyskiwania środkówunijnych.

3 Z Bankową warto Akademia Liderów Samorządowych w Wyższej Szkole Bankowej to nowa jakość na rynku studiów podyplomowych. Nowoczesne metody nauczania połączone z tradycją i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć akademickich są gwarancją ich skuteczności. Teoria i Praktyka Programzostałstworzonywścisłejwspółpracyzpracownikaminaukowymi,wyposażonymiwsze roką wiedzę teoretyczną iprowadzącymibadaniaoproblematycesamorządowejatakżezpraktyka mi,posiadającymibogatedoświadczeniazawodowewdanejdziedzinie,zdoświadczeniemwreali zacjiformszkoleniowychdlaprzedstawicielijst. Elastyczne i przyjazne podejście SłuchaczestudiówpodyplomowychtodlaWyższejSzkołyBankowejpartnerzybiznesowi.Sukces Uczelniwdużejmierzezależyodichsatysfakcji.Dlategoatmosferapanującapodczastudiówjest przyjazna,nastawionanawzajemną pomoc.zarównoprogram,jakistronaorganizacyjnastudium jestbardzoelastycznaiwdużejmierzezależyodpotrzebiżyczeń uczestników. Problem Based Learning Studiarealizowanesą woparciuometodę ProblemBasedLearning,coznacza,żetrenerzyporu szają przykładyrzeczywistychproblemów,inspirującuczestnikówdomyśleniaipróbichrozwiązania. Nowoczesne metody pracy Zajęciamają nacelukształtowaniepraktycznychumiejętności,niezbędnychwpracywjednostkach SamorząduTerytorialnego.Doskonałymsposobemweryfikacjiwłasnychpredyspozycjijestuczest nictwowarsztatach,grachbiznesowych,symulacjach,analizachprzypadkóworazprezentacjach. Materiały dydaktyczne Podczaszjazdówkażdysłuchaczotrzymujebezpłatnykompletmateriałówdydaktycznych.Materiały te,przygotowaneprzezwykładowców,dostosowanesą dospecyfikiprowadzonychzajęć.wybrane materiałydostępnesą również wekstraneciespecjalnymserwisieinformacyjnymdlasłuchaczy iwykładowców.więcejnaw.wsb.poznan.pl/extranet Opiekunowie nauki WSBwszczególnysposóbdbaosłuchaczy.Każdykierunekstudiówmazapewnioną opiekę kordynatoraosobyodpowiedzialnejzaorganizację procesudydaktycznego,począwszyod doborukadrydydaktycznej,poprzezkontrolę realizacjiprogramu,askończywszynauroczystym rozdaniuświadectw.

4 Ogólnyprogramstudiówobejmujenastępująceprzedmioty: Zarządzaniezasobamiludzkimi Motywowaniesiebieiinych Strategieradzeniasobiezkonfliktami,zarządzaniekonfliktem PromocjaJST Skutecznebudowaniewizerunkuinstytucjipublicznej ZasadyfinansowaniairozliczaniakampaniwyborczychwJST Współpracazmediami mediajakonarzędziedobudowaniadobregowizerunkurzędu Erystyka Ponadtouczestnicystudiówbędą mielimożliwość wyboruzajęć znastępującychbloków: Blok 1: Stanowienie prawa w JST Zasadytechnikiprawodawczej Warsztatytechniklegislacyjnych Zgodność prawalokalnegozustawami Językprawnyiprawniczy PrzepisywewnętrznieobowiązującewdziałalnościgospodarczejJST Blok 2: Strategia zarządzania i zarządzanie jakością w JST BudowaniestrategizarządzaniawJST Zarządzaniejakością Podstawyfinansówpublicznych Metodykausprawnianiaprocesówiprocedurwurzędzie Blok 3: Finanse w JST Podstawyfinansówpublicznych Audytwewnętrznyikontrola Dochodyiprzychodyjednosteksamorząduterytorialnego Wydatkiirozchodyjednosteksamorząduterytorialnego Podstawyrachunkowościbudżetowejjednosteksamorząduterytorialnego Zarządzaniefinansamijednosteksamorząduterytorialnego Budżetowaniezadaniowe Zarządzanieirozliczanieprojektówunijnych ZamówieniapubliczneorazumowywpraktyceJST

5 Informacje praktyczne Dojazd Zajęciaodbywają się wsalachwyższejszkołybankowejlubwynajętychpomieszczeniach. WszystkiebudynkinależącedoWyższejSzkołyBankowejsą usytuowanewścisłymcentrum Poznania,wsąsiedztwiekskluzywnegoCentrumHandlu,SztukiiBiznesuStaryBrowar,dworca PKPiPKS,wniedalekiejodległościodStaregoRynku. InstytutOchronyRoślin(IOR) ul.węgorka ŚwMarcin 7 Grunwaldzka Rosevelta Dworcowa MostDworcowy PKP Towarowa al.niepodległości Kościuszki Towarowa Przemysłowa 8 PKS Niedziałkowskiego ŚwCzesława Żupańskiego Różana GórnaWilda Ratajczaka 4 9 KrólowejJadwigi 5 Rybaki Półwiejska Strzelecka Garbary Mapa dojazdu Poznań 1,2,3. WSB 4. STARY BROWAR 5. MULTIKINO 6. NOVOTEL 7. CK ZAMEK 8. COLLEGIUM ALTUM 9. PFC Zakwaterowanie w Poznaniu Podczaszjazdówszyscysłuchaczestudiówpodyplomowych AkademiLiderówSamorządo wych,spozapoznaniamogą skorzystać zpromocyjnejofertyzakwaterowaniawhotelachwspół pracującychzwyższą Szkołą Bankową. Organizacja zjazdów Zjazdyorganizowanesą razwmiesiącuwsobotyiniedzielewgodz.od9:0do16:0.wprzer wachpomiędzyzajęciami,uczestnicymają zapewnioneobiadyoraznapojeiprzekąski.

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

jedyna w Poznaniu uczelnia biznesu lata pwsb.pl doświadczenia na rynku edukacyjnym

jedyna w Poznaniu uczelnia biznesu lata pwsb.pl doświadczenia na rynku edukacyjnym jedyna w Poznaniu uczelnia biznesu 23 lata doświadczenia na rynku edukacyjnym pwsb.pl oferta edukacyjna Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi naukę w ramach 3 letnich studiów licencjackich, po których

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

Szkoła Biznesu. Executive MBA. Studium Doktorskie SZKOŁ A BIZNESU WYŻSZY POZIOM PROFESJONALIZMU. Kursy i Szkolenia dla Menedżerów. Studia Podyplomowe

Szkoła Biznesu. Executive MBA. Studium Doktorskie SZKOŁ A BIZNESU WYŻSZY POZIOM PROFESJONALIZMU. Kursy i Szkolenia dla Menedżerów. Studia Podyplomowe WYŻSZY POZIOM PROFESJONALIZMU SZKOŁ A BIZNESU Kursy i Szkolenia dla Menedżerów Biznesowe Ewolucje Szkoła Biznesu Coaching Stanowiskowy Internationally Accredited MBA Program in English Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia Universitas to powszechność, całość i wspólnota. To miejsce, z którego zawsze i dla wszystkich powinno emanować światło prawdy i wiedzy. Ale to dopiero fundament, bo o tę wiedzę trzeba dbać i to w taki

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni UCZELNIA BIZNESU Praktyczne studia dla pracujących Gwarancja stałego czesnego

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia www.wsb.pl Informator 2015/2016 Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni

studia II stopnia www.wsb.pl Informator 2015/2016 Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni Praktyczne studia dla pracujących Gwarancja stałego czesnego Dodatkowe zniżki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 NOWE SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 Termin i miejsce szkolenia: Edycja VIII: Wrocław: 15-16 czerwca 2015 r. i 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 854 32 26, 61 854 32 27 email wsb@ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 854 32 26, 61 854 32 27 email wsb@ue.poznan.pl UNIWERS YTET EKONOMICZNY W POZNANIU KGHM LETIA LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A. Nazwa programu: Executive MBA Edycja: 48 Czas trwania: 4 semestry (marzec 2015 luty 2017) Początek zajęć: 21.03.2015 Języki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA REKLAMA 005608554. Warto wiedzieć, gdzie się uczyć Nauczyciele stracą pracę?

EDUKACJA REKLAMA 005608554. Warto wiedzieć, gdzie się uczyć Nauczyciele stracą pracę? 24//tygodnik Ziemia Kaliska Piątek, 28 sierpnia 2015 REKLAMA 005608554 Warto wiedzieć, gdzie się uczyć Nauczyciele stracą pracę? Oświata Zdaniemministeredukacji, rezygnacjazreformybędzie wiązaćsię zpoważnymi

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo