Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów"

Transkrypt

1 Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów - doświadczenia Politechniki Łódzkiej. Dorota Piotrowska Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka SEMINARIUM BOLOOSKIE MOBILNOŚD STUDENTÓW W WARUNKACH STUDIÓW TRÓJSTOPNIOWYCH Łódź, 5 listopada 2010 r.

2 Co to jest mobilnośd? Mobilnośd pozioma (horizontal/credit mobility) dotyczy realizacji części programu studiów poza uczelnią macierzystą, zazwyczaj w ramach wymiany studenckiej. Odbywa się w zakresie tego samego stopnia studiów. Mobilnośd pionowa (vertical/program mobility) dotyczy realizacji kolejnego stopnia studiów w innej uczelni niż poprzednia, zazwyczaj zagranicznej.

3 Typy mobilności studentów * Mobilnośd zintegrowana double/joint degree Mobilnośd pionowa Semestr mobilności ze zdefiniowanymi obowiązkowymi komponentami Mobilnośd częściowo zorganizowana ( typu ERASMUS) Jednostronne wyjazdy na 1 rok studiów zagranicą Krótkoterminowa mobilnośc grupoowa ( szkoły letnie) Mobilnośd migracyjna Semestr mobilności bez zdefiniowanych obowiązkowych komponentów Mobilnośd indywidualna Mobilnośd pomostowa * Na podstawie materiałów z konferencji - The European Higher Education Area 2010 Types of Student Mobility - Berlin, October 2010

4 Komunikat z Leuven co oznacza owo słynne 20 %? Liczba wszystkich absolwentów, którzy odbyli całośd lub częśd studiów w uczelni znajdującej się poza krajem ich stałego zameldowania Liczba wszystkich absolwentów w obszarze EHEA

5 10 typów mobilności studenckiej Czemu ma służyd mobilnośd?

6 Prezentacja Moniki Domaoskiej Warszawa- Miedzeszyn 15 maja 2009 r.

7 Prezentacja Moniki Domaoskiej Warszawa- Miedzeszyn 15 maja 2009 r.

8 Prezentacja Moniki Domaoskiej Warszawa- Miedzeszyn 15 maja 2009 r.

9 Czemu ma służyd mobilnośd? Stymulowanie rozwoju osobistego i zawodowego. Zwiększenie zatrudnialności w środowisku międzynarodowym. Tworzenie możliwości dla zdobywania pozytywnych doświadczeo związanych z uczeniem się, zarówno tych zamierzonych, jak i niezamierzonych. Podniesienie poziomu zadowolenia i satysfakcji z uczenia się. Rozwój kompetencji językowych w języku obcym. Rozwijanie umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym, szacunku dla odmiennych kultur i zrozumienia ich inności. Przygotowanie do skutecznej pracy w nowych sytuacjach i nauka adaptacji doróżnych warunków społecznych i kulturowych. Na podstawie YES-GO- Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowanych z okresem mobilności FRSE 2009

10 Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów - doświadczenia Politechniki Łódzkiej.

11 Wyjazdy i przyjazdy studentów - skala całej uczelni Wyjazdy studentów P.Ł / / / / / /2011

12 Wyjazdy i przyjazdy studentów - skala całej uczelni Przyjazdy studentów zagranicznych do P.Ł / / / / / /2011

13 Zrównoważenie wymiany na poziomie całej uczelni / / / / / /2011

14 Wyjazdy i przyjazdy studentów - skala IFE Wyjazdy studentów IFE / / / /2011

15 Wyjazdy i przyjazdy studentów - skala IFE Przyjazdy studentów zagranicznych do IFE / / / /2011

16 Zrównoważenie wymiany na IFE / / / /2011

17 Studenci wyjeżdżający

18 Czynniki hamujące mobilnośd studentów brak środków finansowych brak znajomości języka brak informacji na temat mobilności brak wsparcia ze strony kadry akademickiej obawa przed innym krajem/kulturą obawa przed opuszczeniem domu rodzinnego Badanie wykonane wśród studentów Politechniki Łódzkiej wielkośd próby n=57

19 Bariery hamujące rozwój mobilności studentów Brak odpowiedniej świadomości oraz motywacji ze strony kadry akademickiej Brak rzetelnej informacji i schematów działania skutecznie obalających obawy studentów Brak odpowiedniego przygotowania studentów

20 Narzędzia i działania wspierające mobilnośd studentów Mobilnośd musi byd dostępna dla wszystkich Jasna strategia działania znana wszystkim członkom społeczności akademickiej Wdrożenie rozwiązao systemowych np.: mobility window

21 VI SEMESTR- MOBILITY WINDOW ARCHITECTURE ENGINEERING od 1997 roku Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera co odpowiada poziomowi szóstemu wg Ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera co odpowiada poziomowi szóstemu Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera co odpowiada poziomowi szóstemu wg Ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Information leaflet wg Ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego 4-year English language BSc studies I YEAR Information leaflet 3,5-year English language BSc studies Information leaflet 3,5-year English language BSc studies I semester ECTS History of Ancient Architecture 2 III YEAR I YEAR III YEAR Introduction to Architectural Design & I semester ECTS 4 V semester ECTS V semester I ECTS YEAR III YEAR Ergonomy Advanced English 3 History of Modern Architecture 2 Biophysics 3 I semester ECTS Free-hand Drawing Studio 3 Economics 3 Urban Design Studio II 3 Elective Courses 5 V semester ECTS Building Materials 3 General and Inorganic Chemistry I 6 Preservation and Conservation 3 Environmental Biotechnology Advanced English 3 3 Elective Courses 10 Descriptive Geometry 3 Information Technology 3 Civil Engineering Structures 5 Enzymology Algorithms and data structures 2 7 Foreign Language 2 Building Chemistry 3 Mathematics I 6 Experimental Methods in Civil Engineering 3 Foreign Language Theoretical foundations of computer 2 science 3 Computer Graphics 4 Advanced English 3 Physics 5 Computer Methods in Civil Engineering 3 Genetic Engineering Information Technology 7 3 Software Engineering 6 Mathematics I 6 II semester Basis of structural design 3 Principles of Biotechnology Mathematics I 6 6 Intellectual Property Protection 2 Physics 3 Elective Course Cell Biology 6 3 Spec. Courses Industrial safety and ergonomics 2 2 Project II 6 II semester Foreign Language Engineering Drawing 2 3 Sports Physics 0 6 Sports 0 History of Universal Architecture 2 Sports Foreign Language 0 1 VI semester II semester VI semester Introduction to Urban Composition 3 VI semester General and Inorganic Chemistry II 6 Mobility Semester Operating Systems 30 6 Architectural Design Studio - Housing 3 Management 3 Mobility Semester 30 Mobility Semester 30 Electronics and Electrical Engineering 3 Principles of Art Composition 3 Mathematics II 6 Foreign Language 1 Engineering Geology and Petrography 2 Modern Physics 3 Mathematics II 6 Theoretical Mechanics 4 Organic Chemistry I 5 Geodesy 3 Sport 0 Management 3 Concrete Technology 3 IV YEAR Modern Physics 3 Foreign Language 1 Computer Architecture 6 VII semester ECTS IV YEAR Mathematics II 6 II YEAR Fundamentals of Programming 4 Architectural Design Studio II 4 VII semester Sport 0 Sports ECTS 0 Engineering Professional Ethics III semester 1 ECTS IV YEAR Bioinformatics 2 II YEAR Civil Engineering Law Analytical Chemistry 1 2 Computer Simulation of Biotechnological VII semester ECTS Computer Methods in Architecture 4 2 Biochemistry 7 Processes Przedmioty do wyboru bez ograniczeń Civil Engineering Economy Biotechnological Equipment 1 3 Environmental Science II YEAR 2 3 języka wykładowego III semester ECTS History of Town Planning 3 Urban Design Studio - Town Structure 5 Strength of Materials 5 Hydraulics and Hydrology 4 HVAC Systems 2 Computer Science in Civil Engineering 3 Sculpture and Painting Studio 3 Business English for Engineers 3 Foreign Language 2 Sports 0 IV semester History of Polish Architecture 3 Architectural Design Studio I 3 Fundamentals of Civil Engineering 3 Structural Mechanics 4 Building Physics and Acoustics 3 Foreign Language 2 Project (PBL) 9 Sports 0 Team Building & Communication Skills 3 BIOTECHNOLOGY Soils Mechanics and Foundations Business English for Engineers 5 3 Transportation Engineering Foreign Language 5 2 Project Management Organic Chemistry II 5 6 Statistics and Reliability Physical Chemistry 4 5 VIII semester Sports 0 Industrial Placement IV semester 15 Final Project Biochemical Engineering 15 6 Foreign Language 2 Genetics 2 Microbiology 6 Molecular Biology 3 Project 9 Sports 0 Information: Electronics and Automatics 2 IFE, Team ul. Żwirki Building 36 and Communication Skills 3 Tel: (+48 42) , Fax: (+48 42) , INFORMATION TECHNOLOGY Technical Microbiology III semester 3 ECTS Industrial Engineering 2 Business English for Engineers 3 Industrial Placement 3 Legal Aspects of Biotechnology Foreign Language 2 2 Final Project Seminar Mathematics III 2 6 Final Project Telecommunication 15 6 Low Level Programming 4 Object Oriented Programming 6 Sports 0 IV semester Information: Foreign Language 2 IFE, ul. Żwirki 36 Component Programming 6 Tel: (+48 42) , Data Base Systems 6 Fax: (+48 42) , Network Technologies 6 Project I 9 Sports 0 Team Building & Communication Skills 3 Artificial Inteligence and Expert Systems 6 Embedded systems 3 Environmental Science 3 Industrial placement 3 Final Project 15 Information: IFE, ul. Żwirki 36 Tel: (+48 42) , Fax: (+48 42) ,

22 VI SEMESTR- MOBILITY WINDOW III YEAR V semester ECTS Biophysics 3 Elective Courses 5 Environmental Biotechnology 3 Enzymology 2 Foreign Language 2 Genetic Engineering 7 Principles of Biotechnology 6 Spec. Courses 2 Sports 0 VI semester Mobility Semester 30

23 Narzędzia i działania wspierające mobilnośd studentów Mobilnośd musi byd dostępna dla wszystkich Jasna strategia wspierania mobilności znana wszystkim członkom społeczności akademickiej Wdrożenie rozwiązao systemowych np.: mobility window Odpowiednie przygotowanie studentów do mobilności

24 Przygotowanie do mobilności 1. Spotkanie ze studentami I-go roku zaraz po immatrykulacji. 2. Spotkania i wymiana doświadczeo z innymi studentami- zarówno tymi, którzy już byli za granicą jak również z obcokrajowcami. SAO

25 Narzędzia i działania wspierające mobilnośd studentów Mobilnośd dostępna dla wszystkich Jasna, wielopoziomowa strategia wspierania mobilności znana wszystkim członkom społeczności akademickiej Wdrożenie rozwiązao systemowych np.: mobility window Odpowiednie przygotowanie studentów do mobilności Wdrożenie student centered system-elastyczne programy studiów Wdrożenie programów studiów opartych na efektach kształcenia a nie na treściach programowych

26 Studenci przyjeżdżający

27 Jak przyciągnąd studentów zagranicznych? Transparentnośd programów studiów - Katalog ECTS

28

29 Jak przyciągnąd studentów zagranicznych? Transparentnośd- Katalog ECTS Oferta kształcenia w języku angielskim- jeśli nie całych programów, to chociaż projektów systemowych

30 EUROPEAN PROJECT SEMESTER- EPS lek na brak kompleksowej oferty kształcenia w języku angielskim

31 European Project Semester EPS interdysciplinarne problemy międzynarodowego teamu Semestr studiów dla studentów zagranicznych i miejscowych pakiet 30 ECTS Wszystko w języku angielskim Podstawą (24 ECTS) projekt kształcenie na bazie problemu -PBL Projekt interdyscyplinarny Praca studentów w 4-6 osobowych grupach 6 ECTS przedmioty pasujące każdemu Np. Teambuilding & Communication Skills, International marketing, Languages

32 Efekty kształcenia EPS Umiejętnośd pracy i współpracy w grupie międzynarodowej Umiejętnośd rozwiązywania nieznanego problemu Kompetencje w szeroko rozumianej dziedzinie studiów Umiejętnośd komunikacji Międzykulturowej Z osobami reprezentującymi inne dziedziny W języku obcym angielskim Prezentacji osiągnięd Kompetencje w zakresie organizacji pracy i zarządzania własnym czasem Z prezentacji Tomasza Saryusz- Wolskiego

33 Korzyści z EPS Przyjęcie studentów zagranicznych na studia w języku angielskim Studenci różnych dyscyplin Pasuje do każdego programu studiów w uczelni zagranicznej Wprowadzana jest metoda Uczenia się na Bazie Problemu PBL (rozwój kadry dydaktycznej) Rozwijane są kompetencje generyczne studentów Wzrasta zatrudnialnośd (kompetencje decydujące o przydatności pracownika dla pracodawcy) Współpraca ponad podziałami uczelnianymi, wydziałowymi Z prezentacji Tomasza Saryusz- Wolskiego

34 Jak przyciągnąd studentów zagranicznych? Transparentnośd- Katalog ECTS Oferta kształcenia w języku angielskim- jeśli nie całych programów, to chociaż projektów systemowych Odpowiednia obsługa administracyjna Odpowiednie wsparcie organizacji studenckich np.: Programy mentorskie

35 Studenci zagraniczni

36 Przyjazdy studentów zagranicznych to również pewne wyzwania i zagrożenia Różnice kulturowe Utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości kształcenia Zapewnienie w kampusie obsługi medycznej oraz innej posługującej się językiem angielskim

37 Double degree- dobry sposób na zrównoważenie mobilności studentów WYPRACOWANIE WSPÓLNYCH WARTOŚCI I ZASAD

38 PODSUMOWUJĄC Osiągnięcie dobrych rezultatów w dziedzinie zrównoważenia mobilności wymaga efektywnego wdrożenia mechanizmów wspomagającychfinansowych, doradczych, administracyjnych Pierwszym krokiem w celu zwiększenia poziomu wymiany z danym uniwersytetem lub też krajem, powinno byd wysłanie tam przedstawiciela kadry akademickiej Elastycznośd oraz zorientowanie na studenta są, w znacznym stopniu, czynnikami warunkującymi rozwój mobilności w danej uczelni

39 Dziękuję za UWAGĘ Dorota Piotrowska Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka strona IFE strona główna Politechniki Łódzkiej katalog ECTS P.Ł.

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01. Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.2015 Definicja umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 Internacjonalizacja W powszechnym odbiorze synonimem mobilność Mobilność i umiędzynarodowienie Ważne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Innowacje w kształceniu inżynierów

Innowacje w kształceniu inżynierów Innowacje w kształceniu inżynierów Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zjazd Dziekanów, Żelechów, 31 maja 2014 r. 1 Motto Kształcenie inżynierów jest

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie...2 2. Programy podwójnego dyplomowania...2 2.1.. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski

Bardziej szczegółowo

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC)

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) W ostatnich latach wprowadzono i wspierano inicjatywy istotne z perspektywy tworzenia EIC, jednak ich

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI Legnica 2012/2013 ECTS - INFORMACJE OGÓLNE* Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Warszawa, 17.01.2013 r. Umiędzynarodowienie studiów w AGH na 54 kierunków - 21 kierunków studiów w języku angielskim (2 BSc, 19 MSc) dla studentów z kraju i

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Komputerowa Computer Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo