Field works: Environmental foundations of spatial management. Field works: socio-economic foundations of spatial management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Field works: Environmental foundations of spatial management. Field works: socio-economic foundations of spatial management"

Transkrypt

1 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań SEMESTR ZIMOWY - I Rysunek techniczny i planistyczny Planning and technical drawing 45 zal. 5 Matematyka i statystyka Mathematics and statistics Socjologia Sociology egz. 6 Prawoznawstwo Jurisprudence 15 zal. 2 Przyrodnicze podstawy gospodarowania Nature-dependent foundations of economy egz. 6 Podstawy gospodarki przestrzennej Basics of spatial management 30 egz. 4 Techniki komputerowe Computer techniques 15 zal. 1 Język obcy Foreign language 45 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - II Geografia ekonomiczna Economic geography 30 egz. 4 Matematyka i statystyka Mathematics and statistics egz. 5 Zasady projektowania urbanistycznego Principles of town-planning 15 zal. 2 Systemy osadnicze Settlement systems egz. 5 Demografia Demography egz. 4 Metodyka pracy naukowej Methods of scientific work 30 zal. 1 Projektowanie komputerowe Computer-aided design 30 zal. 2 Język obcy Foreign language 45 zal. 2 Ćwiczenia terenowe - przyrodnicze podstawy GP Field works: Environmental foundations of spatial management 40 zal. 2 Ćwiczenia terenowe - społeczno-ekonomiczne podstawy GP Field works: socio-economic foundations of spatial management 40 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

2 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) II rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań SEMESTR ZIMOWY - III Historia architektury i urbanistyki History of architecture and town-planning 45 egz. 5 Mikroekonomia Microeconomics egz. 4 Projektowanie urbanistyczne Town-planning design Planowanie infrastruktury technicznej Technical infrastructure planning zal. 4 Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Organization and functioning of territorial self-government Polsce in Poland 30 egz. 2 Lokalizacja działalności gopodarczej Location of economic activity 30 zal. 3 Gospodarka lokalna Local economy 30 egz. 2 Ekonometria Econometrics zal. 3 Struktura i planowanie rozwoju usług Structure and planning of services development zal. 2 Projektowanie komputerowe Computer-aided design 30 zal. 2 Język obcy Foreign language 45 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - IV Makroekonomia Macroeconomics 30 egz. 3 Projektowanie urbanistyczne Town-planning design 45 egz. 5 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej Socio-cultural determinanats of spatial manegement 30 zal. 2 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego Finance of territorial self-government 30 zal. 2 Zagospodarowanie przestrzenne Polski Spatial development of Poland 30 zal. 2 Podstawy kartografii społeczno-gospodarczej i planistycznej Basics of socio-economic, planning cartography and oraz geodezji geodesy zal. 2 Fizjografia planistyczna Planning physiography zal. 2 Język obcy Foreign language 30 egz. 3 Ćwiczenia terenowe - gospodarka i przestrzenne Field works: spatial economy, cities and communes zagospodarowanie miast i gmin management 64 zal. 2 Praktyka kierunkowa w firmach lub jednostkach samorządu Practical placement in firms or territorial self-government terytorialnego ( 3 tygodnie) units (3 weeks) 2 Praktyka terenowa zagraniczna 7dni - 56 godzin Foreign works pracitce 7 days - 56 hours 56 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

3 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) III rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań SEMESTR ZIMOWY - V Planowanie przestrzenne Physical planning Region społeczno-ekonomiczny, regionalizacja, rozwój regionalny egz. 4 Gospodarka nieruchomościami Property management zal. 3 Geograficzne systemy informacyjne Geographic information systems zal. 3 Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony Legal determinants of spatial management and środowiska environmental protecion 30 egz. 4 Problemy rewitalizacji miast Problems of urban renewal 30 egz. 4 Metody analizy przestrzennej Methods of spatial analysis zal. 3 Wykłady monograficzne Monographic lectures 45 zal. 3 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - VI Planowanie przestrzenne Physical planning 45 egz. 4 Strategia rozwoju gminy Strategy of commune development zal. 2 Ekonomika i rozwój miast Urban economics and development egz. 4 Teledetekcja Remote sensing zal. 1 Zagospodarowanie turystyczne Tourist development zal. 1 Integracja europejska European integration 30 zal. 1 Konwersatorium Seminar 30 zal. 1 Problemy rozwoju obszarów wiejskich Problems of development of rural ares 30 egz. 2 Wykłady monograficzne Monographic lectures 45 zal. 3 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property 10 zal. 1 Egzamin dyplomowy Diploma exam egz. 10 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 30 Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

4 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Słubice Direction of studies: Spatial management-słubice Specjalność: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich. Speciality:Development and reneval of cities, towns and rural areas SEMESTR ZIMOWY - I Rysunek techniczny i planistyczny Planning and technical drawing 45 zal. 5 Matematyka i statystyka Mathematics and statistics Socjologia Sociology egz. 5 Prawoznawstwo Jurisprudence 15 zal. 2 Przyrodnicze podstawy gospodarowania Nature-dependent foundation of economy egz. 6 Podstawy gospodarki przestrzennej Basics of spatial management 30 egz. 4 Techniki komputerowe Computer techniques 15 zal. 1 Język obcy Foreign language 45 zal. 2 Język obcy 2 Foreign language 2 45 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - II Geografia ekonomiczna Economic geography 30 egz. 4 Matematyka i statystyka Mathematics and statistics egz. 5 Systemy osadnicze Settlement systems egz. 5 Demografia Demography egz. 4 Metodyka pracy naukowej Methods of scientific work 30 zal. 1 Projektowanie komputerowe Computer-aided design 30 zal. 2 Język obcy Foreign language 45 zal. 2 Język obcy 2 Foreign language 2 45 zal. 2 Ćwiczenia terenowe - przyrodnicze Nature-oriented field practice 40 zal. 2 Ćwiczenia terenowe - społeczno-ekonomiczne podstawy GP Field works: socio-economic foundations of spatial management 40 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 29 Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

5 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) II rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Słubice Direction of studies: Spatial management-słubice Specjalność: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich. Speciality:Development and reneval of cities, towns and rural areas SEMESTR ZIMOWY - III Historia architektury i urbanistyki History of architecture and town-planning 45 egz. 5 Mikroekonomia Microeconomics egz. 4 Projektowanie urbanistyczne Town-planning design Planowanie infrastruktury technicznej Technical infrastructure planning zal. 4 Ekonomika i rozwój miast Urban economics and development egz. 3 Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Organization and functioning of territorial self-government in Polsce Poland 30 egz. 3 Problemy rozwoju obszarów wiejskich Rural development problems 20 zal. 2 Projektowanie komputerowe Computer-aided design 30 zal. 2 Wychowanie fizyczne Gimnastics 0 Język obcy 1 Foreign language Język obcy 2 Foreign language Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - IV Makroekonomia Macroeconomics 30 egz. 3 Projektowanie urbanistyczne Town-planning design 45 5 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej Socio-cultural determinants of spatial management 30 zal. 2 Problemy rewitalizacji miast Problems of urban renewal 45 zal. 3 Zagospodarowanie i rewitalizacja obszarów wiejskich Development and renewal of rural areas zal. 2 Podstawy kartografii społeczno-gospodarczej i planistycznej Basics of socio-economic, planning cartography and oraz geodezji geodesy egz. 2 Język obcy 1 Foreign language 1 30 egz. 3 Język obcy 2 Foreign language 2 30 egz. 3 Wychowanie fizyczne Gimnastics 0 Ćwiczenia terenowe - gospodarka i przestrzenne Field works - Economy and spatial development of towns zagospodarowanie miast i gmin and communes 64 zal. 2 Praktyka kierunkowa w firmach lub jednostkach samorządu Practical placement in firms or territorial self-government terytorialnego ( 3 tygodnie) units (3 weeks) 2 Praktyka zagraniczna 7 dni-56godzin Foreign practice 7 days - 56 hours 56 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

6 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) III rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Słubice Direction of studies: Spatial management-słubice Specjalność: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich. Speciality:Development and reneval of cities, towns and rural areas SEMESTR ZIMOWY - V Planowanie przestrzenne Physical planning Region społeczno-ekonomiczny, regionalizacja, rozwój regionalny egz. 4 Gospodarka nieruchomościami Property management egz. 3 Geograficzne systemy informacyjne Geographic information systems zal. 3 Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony Legal determinants of spatial management and środowiska environmental protection 30 egz. 4 Ochrona dóbr kultury i rewaloryzacja zespołów zabytkowych Cultural heritage protection and rehabilitation of historical complexes egz. 4 Polityka regionalna Unii Europejskiej Regional politicy of European Union 30 zal. 2 Wykłady monograficzne Monographic lectures 60 zal. 4 Gospodarka lokalna Local economy 30 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - VI Planowanie przestrzenne Physical planning 45 4 Strategia rozwoju gminy Strategy of commune development zal. 2 Zagospodarowanie turystyczne Tourist development zal. 3 Gospodarka przestrzenna w obszarach przygranicznych Spatial management in border areas 30 zal. 3 Wykłady monograficzne Monographic lectures 75 zal. 5 Konwersatorium Seminar 30 zal. 1 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property 10 zal. 1 Egzamin dyplomowy Diploma exam egz. 10 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

7 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Kościan Direction of studies: Spatial management-kościan SEMESTR ZIMOWY - I Rysunek techniczny i planistyczny Planning and technical drawing 45 zal. 5 Matematyka i statystyka Mathematics and statistics Socjologia Sociology egz. 6 Prawoznawstwo Jurisprudence 15 zal. 2 Przyrodnicze podstawy gospodarowania Nature-dependent foundations of economy egz. 6 Podstawy gospodarki przestrzennej Basics of spatial management 30 egz. 4 Techniki komputerowe Computer techniques 15 zal. 1 Język obcy Foreign language 45 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - II Geografia ekonomiczna Economic geography 30 egz. 4 Matematyka i statystyka Mathematics and statistics egz. 5 Zasady projektowania urbanistycznego Principles of town-planning 15 zal. 2 Systemy osadnicze Settlement systems egz. 5 Demografia Demography egz. 4 Metodyka pracy naukowej Methods of scientific work 30 zal. 1 Projektowanie komputerowe Computer-aided design 30 zal. 2 Język obcy Foreign language 45 zal. 2 Ćwiczenia terenowe - przyrodnicze podstawy GP Field works: Environmental foundations of spatial management 40 zal. 2 Ćwiczenia terenowe - społeczno-ekonomiczne podstawy GP Field works: socio-economic foundations of spatial management 40 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

8 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) II rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Kościan Direction of studies: Spatial management-kościan SEMESTR ZIMOWY - III Historia architektury i urbanistyki History of architecture and town-planning 45 egz. 5 Mikroekonomia Microeconomics egz. 4 Projektowanie urbanistyczne Town-planning design Planowanie infrastruktury technicznej Technical infrastructure planning zal. 4 Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Organization and functioning of territorial self-government Polsce in Poland 30 egz. 2 Lokalizacja działalności gospodarczej Location of economic activity 30 zal. 3 Gospodarka lokalna Local economy 30 egz. 2 Ekonometria Econometrics zal. 3 Struktura i planowanie rozwoju usług Structure and planning of services development zal. 2 Projektowanie komputerowe Computer-aided design 30 zal. 2 Język obcy Foreign language 45 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - IV Makroekonomia Macroeconomics 30 egz. 3 Projektowanie urbanistyczne Town-planning design 45 egz. 5 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej Socio-cultural determinanats of spatial manegement 30 zal. 2 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego Finance of territorial self-government 30 zal. 2 Zagospodarowanie przestrzenne Polski Spatial development of Poland 30 zal. 2 Podstawy kartografii społeczno-gospodarczej i planistycznej Basics of socio-economic, planning cartography and oraz geodezji geodesy zal. 2 Fizjografia planistyczna Planning physiography zal. 2 Język obcy Foreign language 30 egz. 3 Ćwiczenia terenowe - gospodarka i przestrzenne Field works: spatial economy, cities and communes zagospodarowanie miast i gmin management 64 zal. 2 Praktyka kierunkowa w firmach lub jednostkach samorządu Practical placement in firms or territorial self-government terytorialnego ( 3 tygodnie) units (3 weeks) 2 Praktyka terenowa zagraniczna 7dni - 56 godzin Foreign works pracitce 7 days - 56 hours 56 zal. 2 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

9 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) III rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Kościan Direction of studies: Spatial management-kościan SEMESTR ZIMOWY - V Planowanie przestrzenne Physical planning Region społeczno-ekonomiczny, regionalizacja, rozwój regionalny egz. 4 Gospodarka nieruchomościami Property management zal. 3 Geograficzne systemy informacyjne Geographic information systems zal. 3 Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony Legal determinants of spatial management and środowiska environmental protecion 30 egz. 4 Problemy rewitalizacji miast Problems of urban renewal 30 egz. 4 Metody analizy przestrzennej Methods of spatial analysis zal. 3 Wykłady monograficzne Monographic lectures 45 zal. 3 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - VI Planowanie przestrzenne Physical planning 45 egz. 4 Strategia rozwoju gminy Strategy of commune development zal. 2 Ekonomika i rozwój miast Urban economics and development egz. 4 Teledetekcja Remote sensing zal. 1 Zagospodarowanie turystyczne Tourist development zal. 1 Integracja europejska European integration 30 zal. 1 Konwersatorium Seminar 30 zal. 1 Problemy rozwoju obszarów wiejskich Problems of development of rural ares 30 egz. 2 Wykłady monograficzne Monographic lectures 45 zal. 3 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property 10 zal. 1 Egzamin dyplomowy Diploma exam egz. 10 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

10 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) IV rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań Specjalność: Rozwój regionalny Speciality:Regional development Studia magisterskie Master's studies SEMESTR ZIMOWY - VII Podstawy rozwoju regionalnego i polityki regionalnej Basics of regional development and politics 30 egz. 3 Zasady rozwoju zrównoważonego Principles of sustainable development 15 zal. 1 Unia Europejska i Polska w procesie integracji europejskiej European Unio and Poland in the process of European intergration 30 zal. 2 Metodologia gospodarki przestrzennej Methodology of spatial managment 30 egz. 3 Metody planowania przestrzennego Methods of spatial planning egz. 5 Architektura Polski Architecture of Poland 45 egz. 5 Pracownia projektowa Design workshop 45 zal. 2 Seminarium magisterskie M.Sc. seminar 30 zal. 4 Zajęcia monograficzne (realizowane w formie konwersatorium) Mongraphic course (realized in form of seminar) 45 zal. 3 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 28 SEMESTR ZIMOWY - VIII Ocena i wycena zasobów przyrodniczych Valuation and pricing of natural resources terenowe zal. 2 Ocena i wycena zasobów kulturowych Valuation and pricing of cultural resources zal. 2 Źródła finansowania rozwoju regionalnego Sources of finansing of regional development 45 egz. 3 Technika tworzenia programów rozwoju regionalnego Technique of creation of regional development programs egz. 6 Wdrażanie programów rozwoju regionalnego Initiation of regional development programs egz. 4 Monitoring programów rozwoju regionalnego Monitoring of regional development programs egz. 3 Kartografia planistyczna Planning cartography 30 zal. 2 Pracownia planistyczna Planning workshop 23 zal. 1 Seminarium magisterskie M.Sc. seminar 30 zal. 4 Laboratorium magisterskie M.Sc. laboratory 15 zal. 1 Zajęcia monograficzne (realizowane w formie konwersatorium) Mongraphic course (realized in form of seminar) 45 zal. 3 Praktyka dyplomowa 14 dni Diploma practice zal. 1 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 32 Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year egz. 60

11 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) V rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań Specjalność: Rozwój regionalny Speciality:Regional development Studia magisterskie Master's studies SEMESTR ZIMOWY - IX Gospodarka komunalna Municipal economy 30 zal. 3 Inżynieria środowiskowa i komunalna Environmental and municipal engineering zal. 4 Działanie w środowisku społecznym Activity in social environment 15 zal. 2 Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 9 Laboratorium magisterskie Master's laboratory 30 zal. 9 Zajęcia monograficzne (realizowanie w formie konwersatorium) Mongraphic classes (in the form of seminar) 45 zal. 3 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 30 SEMESTR LETNI - X Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 12 Laboratorium magisterskie (od 09/10) Master's laboratory 30 zal. 12 Zajęcia monograficzne (realizowanie w formie konwersatorium) Mongraphic classes (in the form of seminar) 45 zal. 3 Praktyka zawodowa zagr. W agendach UE związanych z Practical placement in EU regional-development offices rozwojem regionalnym 3 tyg. abroad (3 weeks) zal. 3 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 30 Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

12 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) IV rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań Studia magisterskie Master's studies SEMESTR ZIMOWY - VII Prawo finansowe Financial law 30 zal. 2 Ekologia Ecology 30 egz. 3 Geografia fizyczna Polski Physical geography of Poland 30 egz. 4 Metody planowania przestrzennego Methods of spatial planning egz. 5 Metodologia gospodarki przestrzennej Methodology of spatial managment 30 egz. 3 Architektura Polski Architecture of Poland 45 egz. 5 Systemy władz lokalnych w Europie Local government systems in Europe 30 egz. 3 Pracownia projektowa Design workshop 45 zal. 2 Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 2 Zajęcia monograficzne Monographic lectures 60 zal. 4 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 33 SEMESTR LETNI - VIII Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Agriculture and food management 30 egz. 5 Kształtowanie i ochrona środowiska Environmental planning and protection egz. 5 Kartografia planistyczna Planning cartography 30 zal. 2 Pracownia planistyczna Planning workshop 23 zal. 1 Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 4 Laboratorium magisterskie (od 09/10) Master's laboratory 15 zal. 2 Zajęcia monograficzne Monographic lectures 45 zal. 3 Praktyka zawodowa w zarządzie miasta lub gminy - 3 Practical placement in town or commune administration tygodnie - 21 dni (21days) zal. 2 Praktyka dyplomowa - 14 dni Diploma practice (14days) zal. 3 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz 27 Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

13 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) V rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań Studia magisterskie Master's studies SEMESTR ZIMOWY - IX Gospodarka komunalna Municipal economy 30 zal. 3 Inżynieria środowiskowa i komunalna Environmental and municipal engineering zal. 4 Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 10 Laboratorium magisterskie Master's laboratory 30 zal. 10 Zajęcia monograficzne Monographic lectures 45 zal. 3 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 30 SEMESTR LETNI - X Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 15 Laboratorium magisterskie Master's laboratory 30 zal. 15 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

14 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) IV rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Słubice Direction of studies: Spatial management-słubice Specjalność: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich. Speciality:Development and renewal of cities, towns and rural areas Studia magisterskie Master's studies SEMESTR ZIMOWY - VII Rozwój regionalny Regional development 30 egz. 4 Podstawy rewitalizacji miast Basics of urban renewal 30 3 Ochrona dóbr kultury i rewaloryzacji zaspołów zabytkowych Cultural heritage protection and rehabilitation of historical complexes egz. 8 Systemy informacji przestrzennej Spatial information systems 30 zal. 4 Zajęcia monograficzne (do wyboru) Monographic lectures (alternative) 60 zal. 4 Seminarium monograficzne Monographic seminar 30 zal. 4 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester SEMESTR LETNI - VIII Podstawy rewitalizacji miast Basics of urban renewal 30 egz. 4 Rewiatlizacja obszarów poprzemysłowych Restoration of post-industrial areas egz. 5 Rewitalizacja obszarów wiejskich Rural renewal egz. 5 Gospodarka przestrzenne w obszarach przygranicznych Spatial management in border areas egz. 4 Zajęcia monograficzne (do wyboru) Monographic lectures (alternative) 60 zal. 4 Seminarium monograficzne Monographic seminar 30 zal. 4 Laboratorium magisterskie Master's laboratory 30 zal. 2 Praktyka zawodowa dyplomowa 21 dni Diploma practical placement (21 days) zal. 5 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

15 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) V rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Słubice Direction of studies: Spatial management-słubice Specjalność: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich. Speciality:Development and renewal of cities, towns and rural areas Studia magisterskie Master's studies SEMESTR ZIMOWY - IX Architektura Polski Architecture of Poland 30 egz. 5 Zajęcia monograficzne ( do wyboru) Monographic lectures (alternative) 60 zal. 4 Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 11 Laboratorium magisterskie Master's lab 30 zal. 10 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 30 SEMESTR LETNI - X Zajęcia monograficzne ( do wyboru) Monographic lectures (alternative) 60 zal. 4 Seminarium magisterskie Master's seminar 30 zal. 13 Laboratorium magisterskie Master's lab 30 zal. 13 Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester egz. 30 Liczba godzin w roku akademickim Number of hours in academic year

Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester

Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań, Kościan Direction of studies: Spatial management-poznań, Kościan Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Rysunek techniczny i

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I Ilość 1 BHP i ergonomia 1 z 6 6 0 2 Ochrona własności intelektualnej 1 z 4 4 0 3 Rysunek techniczny i planistyczny 4 z 46 16 30 4 5 6 7 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki Prawne podstawy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK Plan studiów Wydział Zarządzania Kierunek: Gospodarka przestrzenna Specjalność: Rozwój miast i regionów Rok 1 Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) ECTS W. Ćw. E/Zk 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja-Poznań Direction of studies:tourism and recreation-poznań I rok SEMESTR ZIMOWY - I Ekonomia Economy 30 15 C egz. 6 Podstawy turystyki i rekreacji Basics of tourism

Bardziej szczegółowo

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Direction of studies: Tourism and recreation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Ekonomia Economy 30 15 C egz. 5 Fizjologia człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr do Uchwały Nr /07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 26 marca 2013 roku Rok studiów I, semestr 1 Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna Lp. Liczba Forma Status Rodzaj Uprawnienia Jednostka zawodowe nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

realizowany od r.akad. 2016/17 Liczba godzin zajęcia dydaktyczne Łącznie

realizowany od r.akad. 2016/17 Liczba godzin zajęcia dydaktyczne Łącznie zaakceptowany uchwała IX/13/2017 nazwa modułu/przedmiotu wykł. ćw. inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 semestr 1 Wiedza społeczna 3 75 40 4 31 Z w KNS Technologia informacyjna 2 50 10 20 4 16 Z 20 IBIG Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Rok akademicki : 2010/2011 Academic year: 2010/2011

Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Rok akademicki : 2010/2011 Academic year: 2010/2011 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Rok akademicki : 2010/2011 Academic year: 2010/2011 Direction of studies: Geology Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa Computer graphics 15 30 zal. 3 Informatyka Informatics 30 30 egz. 5

Grafika komputerowa Computer graphics 15 30 zal. 3 Informatyka Informatics 30 30 egz. 5 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Studia: stacjonarne 2014/2015 Intramural studies 2014/2015 Program studiów zatwierdzony na RW 16.04.2014 I rok/i year Psychologia Psychology 30 zal 2 Punkty ECTS ECTS Credits Semestr zimowy - I Winter

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Studia: stacjonarne 2013/2014 Intramural studies 2013/2014 Kierunek studiów: GEOGRAFIA Direction of studies: Geography Specjalność: MODUŁ EDUKACYJNY Speciality: EDUCATIONAL MODULE Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Extramural studies I rok Rok akademicki 2009/2010 Academic year 2009/2010

Studia niestacjonarne Extramural studies I rok Rok akademicki 2009/2010 Academic year 2009/2010 Studia niestacjonarne Extramural studies I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wykł. (godz) Ćwicz. (godz.) zalicz. ECTS Lectures(h) Classes(h) Form of ECTS credit Points

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe Minimum programowe dla studentów MISH rozpoczynających studia w roku 2016/2017 zamierzających uzyskać licencjat na kierunku Geografia WGSR w zakresie specjalności: Geografia fizyczna stosowana Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

RAZEM: Plany studiów na rok akademicki 2016/2017 zatwierdzone przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych w dniu r.

RAZEM: Plany studiów na rok akademicki 2016/2017 zatwierdzone przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych w dniu r. Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 137 Studia niestacjonarne II stopnia ćwiczeń 125 Rok I laboratoriów/seminariów 14 Kierunek: Ekonomia 276 Specjalność: Analityk Rynku (AR), Gospodarka Publiczna (GP),

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 30 30 60 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 30 30 60 E 4 KIERUNKOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Specjalność: zarządzanie firmą DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne II stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne II stopnia) razem aktualizacja 07.2016 PLAN STUDIÓ Geografia (studia stacjonarne II stopnia) Semestr I E/ Z Metodologia nauk geograficznych 30 30 E 2 Methodology of Geography Metody badań w geografii fizycznej Metody

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z WF 1. 3 Zarys rolnictwa 5 5 Z/O - Z/O projektowe 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z WF 1. 3 Zarys rolnictwa 5 5 Z/O - Z/O projektowe 1 SEMESTR 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja rok akademicki 2017/2018 Kierunek ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć zaliczenia 1. Vademecum studiów 5 ćwiczenia 0 zaliczenie historycznych. Nauki pomocnicze historii wykład 0 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STUDIA STACJONARNE I ROK I STOPIEŃ zajęć Semestr I zaliczenia WFH_PLS1MO_P01.1 Historia

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: TURYSTYKA I REKREACJA aktualiz praktyczny I stopień studia stacjonarne 07/08 Szczegóły przedmiotu Bilans pkt. ECTS Rok I II III Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne II stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne II stopnia) aktualizacja 21.09.2015 Rok I PLAN STUDIÓ Geografia (studia niestacjonarne II stopnia) Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne E/Z * 5 dni / 5 days Metodologia nauk geograficznych 20 20 E 3 Methodology of Geography

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Załącznik nr do Uchwały Nr 08/07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Nazwa modułu Semestr

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. za Status : Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) -learning PLAN STUDIÓ Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I stęp do geografii 30 30 3 Astronomiczne podstawy geografii 30 15 45 4 Matematyka 15 15 30 3 Fizyka i chemia Ziemi 15

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ ALINA MACIEJEWSKA ANNA BIELSKA Politechnika Warszawska KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Abstract: Education in Spatial Economy at Warsaw University of Technology.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal.

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal. Semestr I PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Nauka o państwie i polityce 30 30 - egz. 6 Podstawy wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Konsulting gospodarczy PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2007/2008 studia stacjonarne, kierunek stosunki międzynarodowe

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2007/2008 studia stacjonarne, kierunek stosunki międzynarodowe Wpłynęło: 43-300 Bielsko-Biała Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2007/2008 studia stacjonarne, kierunek stosunki międzynarodowe I rok semestr 1 1. SOCJOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Język obcy (angielski) 2 30 z/o 09.0 2 Wstęp do filozofii

Bardziej szczegółowo

SEMESTER 1. lectures MODUŁY ARTYSTYCZNE OBIERALNE/ OPTIONAL ARTISTIC MODULES MODUŁ A/1: RYSUNEK /

SEMESTER 1. lectures MODUŁY ARTYSTYCZNE OBIERALNE/ OPTIONAL ARTISTIC MODULES MODUŁ A/1: RYSUNEK / lectures THE PLAN OF 1ST DEGREE FULL-TIME STUDIES GENERAL-ACADEMIC MAJOR AT THE ARCHITECTURAL DEPARTMENT CONCERNING THE EDUCATIONAL CYCLE COMMENCING IN THE ACADEMIC YEAR OF 2018/2019 PRZEDMIOTY/COURSES/SUBJ

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia Oferta przedmiotów do wyboru: EKONOMIA LICENCJAT Kursy stałe - wybór dwóch przedmiotów w ze. Wszystkie przedmioty pkt (alnie pkt w ciągu studiów 2 pkt) Kierunek : EKONOMIA Specjalność : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Logistyka krajowa i międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Załącznik nr 4 godzin w semestrze (semestr I VII po 8. zjazdów w semestrze) Razem A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy kontynuowany 4 4 5 72 0 0 72 0 20 20 20 12 2. Stosunki międzynarodowe 3. Filozofia 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA PREHISTORIC AND MEDIEVAL ARCHAEOLOGY. pkt. ECTS / ECTS credit s

ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA PREHISTORIC AND MEDIEVAL ARCHAEOLOGY. pkt. ECTS / ECTS credit s Program III-letnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. licencjackich) o profilu akademickim na kierunku ARCHEOLOGIA w Instytucie Prahistorii UAM (wersja programu obowiązująca od roku akad.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE

THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE THE STUDY PROGRAMME 2011/2012 FACULTY OF ARCHITECTURE UNDERGRADUATE STUDY COURSE 3,5-YEAR / 7 SEMESTER Inżynier Architekt / B.Sc. in Architecture YEAR 1. SEMESTR 1 - zimowy / winter SEMESTR 2 - letni /

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) aktualizacja 6.02.206 PLAN STUDIÓ Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I Pozostałe zajęcia Historia architektury i sztuki 30 5 45 5 Fizjologia człowieka 30 30 Z 3 kologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 50, fax. /59/ 84 01 50, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo