Hotel Pod Orłem. raport zrównoważonego rozwoju. analiza i propozycje zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hotel Pod Orłem. raport zrównoważonego rozwoju. analiza i propozycje zmian"

Transkrypt

1 Hotel Pod Orłem raport zrównoważonego rozwoju analiza i propozycje zmian Mihai Dragota, Elina Grankina, Julia Jankowska, Gregory Lukowski, Katarzyna Michalczyk Kartuzy 2012

2 spis treści: wstęp... stan obecny przedsiębiorstwa... informacje ogólne... stan wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju... analiza SWOT... proponowany plan działań... podsumowanie załącznik

3 3 wstęp Raport zrównoważonego rozwoju. Analiza i propozycje zmian dla Hotelu Pod Orłem powstał w ramach Projektu Biznesowego XV edycji Letniej Akademii Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju organizowanej przez Fundację Sendzimira. Celem niniejszego raportu jest analiza pozytywnych i negatywnych aspektów obecnej strategii rozwoju Hotelu Pod Orłem oraz zaproponowanie zmian bazujących na przykładach dobrych praktyk stosowanych na świecie. Zmiany te mogą pomóc w stworzeniu nowej, zintegrowanej strategii rozwoju Hotelu przekładającej się na jego lepsze funkcjonowanie. Raport opisuje główne aspekty idei zrównoważonego rozwoju: środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Na początku staraliśmy się przedstawić obecną sytuację Hotelu Pod Orłem zwracając szczególną uwagę na aspekty środowiskowe i społeczne obecne w aktualnej strategii firmy. Zastosowanie metody SWOT pozwoliło zidentyfikować zewnętrzne i wewnętrzne czynniki mające wpływ na osiągnięcie celu, jakim jest wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju do strategii firmy. Odniesienia do dobrych praktyk wdrażania tych zasad w sektorze turystycznym mogą służyć jako inspiracja do wprowadzenia podobnych innowacji. Najważniejszym elementem raportu jest rozdział zawierający przykładowe rozwiązania uszeregowane od najmniej do najbardziej koszto- i czasochłonnych, sugerujący tym samym najbardziej optymalną kolejność ich ewentualnego wdrażania.

4 4 stan obecny przedsiębiorstwa informacje ogólne Hotel Pod Orłem to trzygwiazdkowy, niedawno oddany do użytku (2010 r.) obiekt składający się z budynków hotelu i restauracji. Budynek restauracji, datowany na początek XX w., wpisany jest do rejestru budynków zabytkowych. Nowo wybudowany budynek hotelu oferuje 29 pokoi z łazienką z prysznicem. Każdy z 29 pokoi wyposażony jest w telewizor, telefon, mini bar i połączenie z siecią wi-fi. Cała publicznie dostępna część hotelu oraz dwa z pokoi są w pełni przystosowane dla gości niepełnosprawnych. Budynek restauracji z powodu statusu budynku zabytkowego nie mógł być przebudowywany, jednakże dokonano kilku adaptacji w obrębie obiektu, które ułatwiają dostęp do niego dla osób niepełnosprawnych. W budynku Hotelu znajduje się sala bankietowa oraz trzy różnej wielkości sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audio-wideo. Budynek restauracji dodatkowo mieści pub oraz kręgielnię. Restauracja serwuje dania kuchni polskiej i europejskiej, a także świadczy usługi kateringowe. Obiekty hotelowe położone są w sąsiedztwie jednego z kilku parków w Kartuzach mieście uważanym za serce Kaszub. Obiekty Hotelu Pod Orłem należą do przedsiębiorstwa P.P.H.U. SOMBUD, świadczącego usługi budowlane. stan wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju aspekty środowiskowe energia Hotel Pod Orłem budowany był z zamiarem wprowadzenia rozwiązań proekologicznych. Jednym z rozwiązań, które udało się wprowadzić, było zainstalowanie dachowych paneli słonecznych, pozwalających na ogrzewanie większej części wody zużywanej w sezonie letnim. W hotelu zamontowany został również system klimatyzacyjny wykorzystujący technikę wody lodowej, uważany za bardziej energooszczędny i mniej szkodliwy dla środowiska niż system konwencjonalny. W przyszłości planowana jest wymiana oświetlenia na żarówki LED, które są bardziej energooszczędne od tradycyjnych. W chwili

5 obecnej we wszystkich pokojach zainstalowany został system sterowania zasilaniem, który w przypadku nieobecności gości w pokoju (z powodu braku karty aktywującej) pozwala na wyłączenie pozostawionego oświetlenia i minimalizację związanych z tym strat. W przeszłości ogrzewanie budynku było zapewnione przez własną kotłownię spalającą ekogroszek, jednakże ze względów ekonomicznych i ekologicznych zastąpiono ją ogrzewaniem gazowym (gaz dostarczany jest z sieci miejskiej). 5 woda W toaletach ogólnodostępnych zainstalowano krany z czujnikami ruchu, w pokojach hotelowych zaś znajdują się tradycyjne baterie łazienkowe, jednak planuje się ich wymianę przy okazji najbliższej większej modernizacji. Wszystkie toalety na terenie obiektu wyposażone są w system dwufazowego spłukiwania wody. Kuchnia restauracji wyposażona jest w system uzdatniania wody, podnoszący jej jakość i pozwalający na wydłużenie życia urządzeń kuchennych. odpady Hotel Pod Orłem dokonuje wstępnego sortowania odpadów, głównie ze względu na wyższe koszty odbioru odpadów niesegregowanych. System ten dotyczy jedynie odpadów generowanych przez zaplecze hotelowe, odpady pozostawiane przez gości nie są segregowane. Kuchnia restauracji dzięki kontraktowi z zewnętrzną firmą pozbywa się oleju używanego do głębokiego smażenia, który jest następnie przez tą firmę utylizowany w bezpieczny sposób. Podczas świadczenia usług kateringowych restauracja stara się ograniczyć używanie naczyń i sztućców jednorazowego użytku. Z powodu przepisów sanitarnych nie może nikomu przekazywać resztek jedzenia. Wszystkie pozostałości jedzenia są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6 6 aspekty społeczne INNE gospodarstwo agroturystyczne Hejtus media lokalne PKS biuro informacji turystycznej muzea TURYSTYKA KULTURA zespół Chmielanie centrum kultury Kaszubski Dwór miejscowi rzemieślnicy i artyści pracownicy klienci Hotel POD ORŁEM partnerzy dostawcy relacje bezpośrednie Stowarzyszenie Turystyczne Sopot Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Lokalna Grupa Rybacka STOWARZYSZENIA, OPR WŁADZE władze miejskie samorząd lokalny przedszkole szkoła podstawowa relacje pośrednie EDUKACJA Ryc.1. Mapa interesariuszy, przedstawiająca relacje między Hotelem a instytucjami i przedsiębiorstwami z różnych sektorów. społeczność lokalna Jedną z kilku inicjatyw społecznych podjętych przez Hotel była próba porozumienia się z władzami miasta w sprawie rewitalizacji pobliskiego parku. Z powodu braku funduszy na pokrycie kosztów materiałów, do planowanego przedsięwzięcia jeszcze nie doszło. Hotel prowadzi również rozmowy z właścicielami firmy przewozowej, mające na celu doprowadzenie do odnowy głównego przystanku autobusowego, uważanego za wizytówkę miasta. Hotel Pod Orłem stara się wspomagać instytucje edukacyjne i społeczne, oferując siłę roboczą pracowników firmy macierzystej podczas prac renowacyjnych na terenach tych instytucji.

7 kultura 7 Hotel, jako członek Kaszubskiego Stowarzyszenia Turystycznego, stara się promować lokalną kaszubską kulturę na kilka sposobów, np. poprzez uczestnictwo w Tygodniu Kultury Kaszubskiej, podczas którego personel Hotelu i restauracji nosi stroje z elementami ubioru kaszubskiego, a restauracja serwuje dania kuchni kaszubskiej. W budynku restauracji planowane jest utworzenie izby pamięci poświęconej historii budynku i jego pierwszym lokatorom. lokalny biznes Restauracja stara się współpracować z lokalnymi dostawcami warzyw, owoców i mięsa, jednakże ze względu za rygorystyczne przepisy sanitarne dotyczące certyfikacji i przetwórstwa produktów, współpraca ta jest silnie ograniczona. klienci Budynek Hotelu Pod Orłem jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek restauracji ze względu na wartość zabytkową nie mógł być w pełni przystosowany, jednakże dokonano kilku udogodnień ułatwiających dostęp do tego budynku. W chwili obecnej Hotel oferuje swoim gościom możliwość wypożyczenia rowerów. Plany na przyszłość przewidują rozszerzenie świadczenia tej usługi. Hotel podczas dużych uroczystości organizowanych w sali bankietowej, przy współpracy z sąsiednim przedszkolem oferuje możliwość opieki nad dziećmi i udostępnienie im przedszkolnego placu zabaw. pracownicy Zespół pracowników Hotelu i firmy macierzystej liczy około 57 osób, w tym kilka osób z orzeczonym średnim stopniem niepełnosprawności. Firma macierzysta kilkakrotnie w ciągu roku organizuje atrakcje dla pracowników, a także zapewnia szkolenia podnoszące kwalifikacje (np. działu księgowego), co zapewnia w miarę niską rotację kadry.

8 analiza SWOT 8 Dane zebrane podczas wywiadu z managerem hotelu poddano analizie SWOT. Metoda ta pozwala na zrozumienie wewnętrznych zalet (ang. strenghts) i wad (ang. weknesess) przedsiębiorstwa, a także zewnętrznych możliwości (ang. opportunities) i zagrożeń (ang. threats) stojących przez przedsiebiostwem, jeśli nie zostaną podjęte żadne środki zaradcze. W analizie SWOT zawartej w tym raporcie wzięto pod uwagę tylko zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. Podczas analizy postawiono następujące pytania: (S) (W) (O) (T) Jakie są silne strony przedsiębiorstwa? Jakie są słabe strony przedsiębiorstwa? Jakie możliwości ma przedsiębiorstwo? Jakie zagrożenia stoją przed przedsiębiorstwem? Hotel zastosował już kilka rozwiązań wpasowujących się w zasady zrównoważonego rozwoju. Hotel jest zlokalizowany w centrum regionu o dużej wartości kulturowo-przyrodniczej. Nieformalna sturktura Sorganizacyjna firmy pozwala na łatwiejsze podejmowanie decyzji. Hotel jest częścią większego przedsiębiorstwa. Hotel ma doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne Niska rotacja kadry pracowniczej. Przynależność hotelu do Kaszubskiego Stowarzyszenia Turystycznego. Hotel jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Restauracja pozyskuje część produktów od lokalnych dostawców. Niewiele obiektów z sektora turystycznego posiada ekocertyfikaty (strategię zrównoważonego rozwoju). Możliwość uzyskania ekocertyfikatu po wdrożeniu proponowanej przez raport strategii zrównoważonego Orozwoju. Posiadanie strategii zrównoważonego rozwoju jest trendem w sektorze turystycznym. Firma macierzysta jest średniej wielkości przedsiębiorstwem bez większej możliwości wywierania wpływu. Brak strategii wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju W Klienci hotelu to przeważnie osoby z sektora biznesowego, zostające tylko na jedną noc. Hotel wprowadził tylko kilka rozwiązań przyjaznych środowisku. Niska motywacja personelu do identyfikacji z dziedzictwem kulturowym. Brak atrakcjii zachęcających potencjalnych gości do dłuższego pobytu. Niepewne warunki pogodowe w polskich warunkach klimatycznych. Kryzys gospodarczy wpływający na zmianę priorytetów życiowych i wzorców wydawania pieniędzy przez Tpotencjalnych klientów. W sektorze firmy macierzystej nasileniu uległa konkurencja i ryzyko niepowodzenia. Brak nawyku Polaków do spędzania wolnego czasu poza domem. Wysoko rozwinięta agroturystyka na obszarze Kaszub, stanowiąca bezpośrednią konkurencję dla położonego w mieście hotelu.

9 Analiza bieżącej sytuacji hotelu Pod Orłem z użyciem metody SWOT pokazała, że stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju może podnieść konkurencyjność hotelu. Jeśli dokładniejsza analiza sektora turystycznego w regionie Kartuz, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów posiadających ekocertyfikaty, wykaże brak takich obiektów w regionie, wówczas wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju, jako podstawy strategii firmy, może przynieść znaczące korzyści. 9

10 10 proponowany plan działań W niniejszym rozdziale chcielibyśmy zaproponować kilka działań zmierzających w kierunku wprowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju w działania firmy. Proponujemy trójetapowy system zmian, które mogą być wprowadzane w różnych odstępach czasowych, w zależności od stopnia złożoności, wymaganych nakładów finansowych oraz wielkości nakładu pracy. Podnoszenie ekologicznej świadomości gości i pracowników Hotelu Zielona restauracja i eko-bar Ekologiczne materiały i środki czystości Zielone konferencje Wzmocnienie współpracy z innymi instytucjami Kącik Kaszubski Wypożyczalnia rowerów rozwiązania wymagające zaangażowania średniej wielkości nakładów pieniężnych i czasowych Technologie oszczędzania wody Eko-spa Eko-standardy rozwiązania wymagające długofalowego planowania i większych inwestycji rozwiązania możliwe do zastasowania w nabliższej przyszłości, o najmniejszym stopniu trudności i kosztochłonności W pierwszej kolejności przedstawiamy zmiany relatywnie łatwe do wprowadzenia, dotyczące codziennej aktywności obiektu, nie wymagające dodatkowych nakładów finansowych.

11 11 podnoszenie ekologicznej świadomości gości i pracowników hotelu Przykład grupy Accor Jednym z celów strategii PLANET 21 grupy Accor jest informowanie gości hotelowych i zachęcanie ich w przyjemny i nienachalny sposób do udziału w przedsięwzięciach hotelu związanych z obszarem zrównoważonego rozwoju. Hotele grupy Accor umieszczają informację o posiadanych ekocertyfikatach na stronie internetowej, przy wejściu do hotelu, w recepcji i lobby oraz przy wejściach do pokojów. Dodatkowo umieszczają informację o rozwiązaniach oszczędzających energię przy wyłącznikach światła, o segregacji odpadów przy pojemnikach na śmieci, czy też o udziale w akcji offsetu zużywanych ręczników w Plant for the Planet: the Billion Tree Campaign na zawieszkach eksponowanych na klamce drzwi łazienki. Zielony wybór w hotelach Sheraton Grupa Starwood będąca właścicielem sieci hoteli Sheraton, zachęca swoich klientów do oszczędzania wody i energii przez dobrowolne zrzeczenie się codziennego serwisu hotelowego. Goście dokonujący takiego wyboru dostają w zamian niewielkiej wartości kupony na przekąski i napoje, możliwe do wykorzystania w hotelowej restauracji. Sheraton w celu podniesienia świadomości ekologicznej pracowników organizuje dla nich edukacyjne wycieczki rowerowe, czy też tematyczne wykłady. Zachęcanie gości hotelowych do oszczędzania energii i wody, do segregowania śmieci, czy do rekompensacji wpływu podróży do miejsca wypoczynku metodą offsetu, może być nie tylko ich drobnym gestem w kierunku ochrony środowiska, ale także przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania hotelu. Istnieje kilka sposobów subtelnego edukowania gości hotelowych, np. znaki zachęcające do gaszenia niepotrzebnego oświetlenia, do segregowania śmieci, dobrowolnej rezygnacji z codziennego serwisu hotelowego (wymiana ręczników i pościeli). W celu zwiększenia efektywności podjętych kroków mających na celu zmniejszenie zużycia energii i wody Hotel powinien rozważyć edukacje ekologiczną pracowników. Powinni oni być świadomi mechanizmów oszczędzających zasoby naturalne, regularnie sprawdzać stan techniczny instalacji i być świadomi zagrożeń zdrowia i życia w miejscu pracy. Cel ten można osiągnąć przykładowo podczas zajęć integracyjnych, eko-spotkań, czy innych akcji pracowniczych, jak np. wycieczki rowerowe. zielona restauracja i eko-bar Kilka dobrych praktyk w funkcjonowaniu hotelowej restauracji zostało już wprowadzonych nabywanie produktów u lokalnych dostawców, używanie sezonowych owoców i warzyw, promowanie kaszubskiej kuchni. W celu kontynuowania polityki dobrych praktyk proponujemy podjęcie następujących dodatkowych kroków: próba minimalizacji używania jednorazowych plastikowych opakowań, zwiększenie używania lokalnie produkowanych, sezonowych owoców i warzyw, kontynuacja przygotowywania regionalnych dań kuchni kaszubskiej, włączenie do oferty zdrowych produktów: zmniejszenie ilości dań zawierających produkty

12 głęboko smażone, nieużywanie kuchenki mikrofalowej, organiczenie używania soli i cukru, zwiększenie wyboru świeżych soków lub koktajli, unikanie produktów zawierających glutaminian sodu i inne środki konserwujące. Zwiększenie oferty restauracji pozwoli na wprowadzenie ekologicznego menu, oferującego organiczne drinki i przekąski, uwzględniającego potrzeby najmłodszych gości hotelowych. 12 ekologiczne materiały i środki czystości Inne pomysły dotyczące codziennego funkcjonowania hotelu i restauracji dotyczą używania biodegradowalnych lub wyprodukowanych z materiałów poddanych recyklingowi produktów. Szczególny nacisk kładziemy na używanie papieru pochodzącego z recyklingu w codziennej pracy administracyjnej hotelu. Podobnie serwetki w restauracji i papierowe ręczniki w toaletach również mogłyby zostać zastąpione przez produkty zrobione z papieru z recyklingu. Jako że rynek ekologicznych materiałów ciągle się rozwija, stosunkowo łatwo można znaleźć producentów przyjaznych środowisku jednorazowych naczyń i sztućców. Restauracja mogłaby ich używać w przypadku, gdy klient wyraźnie sobie nie życzy stosowania porcelanowej zastawy stołowej podczas pikników. Warto również rozważyć zastosowanie biodegradowalnych worków na śmieci w toaletach, co w połączeniu ze stosowaniem worków odpowiedniej wielkości, pozwalającej na optymalne ich wykorzystanie, pozwoliło by na zminiamalizowanie szkodliwego wpływu odpadów powstających podczas codziennego funkcjonowania hotelu. Inna kwestią dotyczącą codziennego funkcjonowania hotelu i restauracji jest używanie biodegradowalnych, przyjaznych środowisku środków czystości.

13 zielone konferencje 13 Wiele hoteli w Polsce stara się zwiększyć swoją konkurencyjność i różnonorodność oferowanych usług poprzez organizowanie konferencji, wesel czy też innych wydarzeń na terenie swoich obiektów. Niestety większość z nich nie jest jeszcze planowana jako zielone wydarzenia, podczas których organizator stara się maksymalnie obniżyć wpływ wydarzenia na środowisko. Kilka prostych rozwiązań (patrz ramka obok) stosowanych podczas zielonych wydarzeń pozwala na zwiększenie oferty o specjalne pakiety ( zielone konferencje, zielone wesela itp.), co zgodnie z trendami na rynku hotelarskim, może przynieść korzyści ekonomiczne w postaci pozyskania nowych, ekologicznie świadomych klientów. wzmocnienie współpracy z innymi instytucjami Przykłady z hoteli Regina Inn (Regina, Kanada), Beardmore (Clydebank, Szkocja) i Sheraton (Sopot, Polska). packages.asp Coraz więcej hoteli przygotowuje dla klientów specjalne zielone pakiety związane z organizacją imprez (konferencji, wesel, spotkań biznesowych). Wprowadzają to w życie poprzez zaadaptowanie kilku prostych rozwiązań, które mogą obniżyć wpływ wydarzenia na środowisko. Są to: używanie materiałów konferencyjnych w wersji elektronicznej, a nie papierowej, oferowanie kawy i herbaty pochodzącej ze sprawiedliwego handlu, oferowanie na przekąski lokalnych, ekologicznych produktów, używanie naturalnego światła w salach konferencyjnych, zachęcanie uczestników do używania transportu publicznego poprzez zapewnienie im transportu (np. minibusem) z najbliższego dworca autobusowego/ kolejowego, umieszczanie kubłów do segregacji śmieci w salach konferencyjnych i pokojach hotelowych, rezygnacja z używania produktów pakowanych w małych porcjach (cukru, śmietanki, wody) na rzecz oferowania ich w naczyniach szklanych/ceramicznych, proponowanie sztućców i naczyń wielokrotnego użytku, zachęcanie do używania rowerów poprzez oferowanie darmowych parkingów rowerowych. Rozwiązania i pomysły przedstawione poniżej wymagają nieco więcej nakładów czasowych i finansowych aby można je było zastosować w praktyce. Skupiają się głównie na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami i mają na celu zróżnicowanie usług oferowanych klientom. Jednym z najważniejszych elementów strategii zrównoważonego rozwoju w firmach jest współpraca między interesariuszami. Przeprowadzona wcześniej analiza SWOT pokazuje, że kierownictwo Hotelu zwraca uwagę na ten aspekt, jednak uważamy, że w tej sferze drzemie jeszcze dodatkowy potencjał do wykorzystania. Widzimy duże możliwości rozwoju współpracy, zwłaszcza pomiędzy sektorem usług turystycznych, instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, władzami miasta i regionu. Wspólne działania Hotelu, lokalnego

14 zespołu pieśni i tańca Chmielanie, centrum kultury Kaszubskie muzeum, lokalnych rzemieślników i artystów mogą przynieść obopólne korzyści. Dodatkowo działania te rozszerzą ofertę hotelu i podniosą jego atrakcyjność, a także będą promować lokalne dziedzictwo kulturowe. Z kolei współpraca z lokalnymi mediami i stowarzyszeniami turystycznymi mogło by podnieść efektywność strategii marketingowej hotelu. 14 kącik kaszubski Zrealizowanie tego pomysłu mogłoby wzmocnić więzy z lokalnymi rzemieślnikami i artystami oraz sprawić przyjemność gościom hotelu, którzy będą mieli możliwość zakupienia na miejscu wyjątkowych pamiątek i lokalnych produktów. wypożyczalnia rowerów Oferowanie gościom możliwości wypożyczenia rowerów na miejscu może być dużym krokiem do podniesienia atrakcyjności obiektu. Hotel Pod Orłem obecnie posiada sprzęt rowerowy do wypożyczenia, jednak chcielibyśmy zaproponować rozszerzenie tej działalności. Możliwość wypożyczenia rowerów różnych rozmiarów może przyciągnąć do hotelu rodziny z dziećmi oraz innych gości, którzy preferują zwiedzanie w sposób bardziej aktywny i przyjazny środowisku. Może być to również postrzegane jako sposób, w jaki hotel promuje zdrowy tryb życia i edukację ekologiczną. Wycieczki rowerowe, połączone z zakwaterowaniem i posiłkami mogą być oferowane w specjalnych pakietach wakacyjnych/urlopowych dla grup. Współpraca z lokalnym biurem informacji turystycznej (korzystanie z wydanych przez nie przewodników i map), wycieczki połączone z odwiedzaniem muzeów, innych atrakcji turystycznych i pobytem w gospodarstwie agroturystycznym należącym do firmy to usługi, które mogą być dołączone to tych pakietów, aby podnieść ich atrakcyjność. Pomysły prezentowane poniżej wymagają znacznych nakładów finansowych i dokładnego planowania - niektóre z nich zakładają znaczne zmiany w systemie gospodarowania wodą i dalszego rozwoju planów, które Hotel przedsięwziął w sferze dotyczącej oferowania zabiegów dla zdrowia i urody.

15 technologie oszczędzania wody 15 Ponieważ oszczędzanie wody jest niezbędne dla zachowania ciągłości funkcjonowania ekosystemów, a polityki ekologiczne wielu firm skupiają się obecnie na rozwiązaniach oszczędzających zasoby wodne, chcielibyśmy zaproponować dwa rozwiązania, których wprowadzenie Hotel mógłby rozważyć w przyszłości. Pierwszym z nich jest instalacja systemu gromadzenia wody deszczowej. Zbieranie tzw. deszczówki na skalę globalną może pomóc w rozwiązaniu problemu dostępności wody pitnej, a w skali przedsiębiorstwa może obniżyć koszty ponoszone na dostawy wody z miejskich wodociągów (nawet o połowę, zgodnie z niektórymi źródłami). Jeśli wziąć jeszcze pod uwagę planowane wprowadzenie w Polsce podatku od odprowadzania wody deszczowej, system jej gromadzenia może przynieść duże oszczędności. Woda deszczowa może być używana do podlewania roślin ogrodowych i trawników, mycia samochodów, spłukiwania toalet, sprzątania. System gromadzenia wody deszczowej składa się z: powierzchni, z której zbiera się wodę (głównie powierzchnie dachów, tarasów i balkonów), systemu filtrów, które oddzielają dużej i średniej wielkości zanieczyszczenia, podziemnych lub naziemnych zbiorników, systemu pomp, filtrów i czujników umożliwiających przepływ wody. Instalacja gromadzenia wody deszczowej, jeśli jest odpowiednio użytkowana, ma bardzo długi okres używalności i wymaga bardzo niewielkich zabiegów konserwacyjnych. Niektóre rozwiązania są szczególnie interesujące, gdyż nie wymagają zbyt dużo miejsca (np. zbiorniki na deszczówkę wbudowane w ściany budynku lub zbiorniki schowane pod tzw. zielonymi ścianami Drugą proponowaną innowacją jest instalacja bezwodnych pisuarów w ogólnodostępnych toaletach w budynku hotelu i restauracji (recepcja, sala bankietowa, pub i kręgielnia). Zgodnie z danymi różnych producentów, instalacja takich urządzeń pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia wody. Dodatkowo bezwodne pisuary są łatwe do utrzymania w czystości i nie generują brzydkich zapachów. Wszystkie środki chemiczne używane w tych systemach, produkowane są na bazie związków biodegradowalnych. Systemy bezwodne, oprócz oszczędzania wody, oszczędzają energię oraz środki finansowe związane z utrzymaniem, gdyż są bezawaryjne i odporne na zniszczenia.

16 eko-spa W związku z tym, że Hotel ma w planach rozszerzenie swojej działalności o usługi spa, być może warto rozważyć pójście w kierunku oferowania usług przyjaznych dla środowiska. Eko-spa oferują naturalne kosmetyki i zabiegi, starannie dobierają produkty pod względem ich pochodzenia (preferują produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu i produkty lokalne) oraz opakowań (preferują opakowania z recyklingu i biodegradowalne), a także promują wśród swoich klientów zdrowy tryb życia (sauna, porady dietetyczne, sesje jogi, medytacji, relaksacji). W związku z tym, że coraz więcej klientów jest skłonnych zaplacić więcej za usługi kosmetyki naturalnej, posiadanie eko-spa może podnieść atrakcyjność hotelu. 16 eko-standardy Wdrożenie jednego z zielonych standardów dla turystyki może być dobrym wyborem dla hotelu, który chciałby wnieść swój wkład w zrównoważony rozwój regionu. Certyfikowane hotele są postrzegane jako przyjazne dla środowiska, a więc posiadanie takiej etykiety może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności obiektu, ponieważ coraz więcej klientów uświadamia sobie obecne problemy środowiskowe. Proces certyfikacji zazwyczaj wymaga wniesienia opłaty i wdrożenia konkretnych rozwiązań w różnych obszarach (energia, oszczędność zasobów, gospodarowanie wodą, kwestie społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi). Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych eko-certyfikatów dla hoteli: certyfi kat Czysta turystyka Ten certyfikat adresowany jest do hoteli, hosteli i pensjonatów w całej Polsce. Został ustanowiony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Dedykowany jest obiektom zakwaterowania turystycznego, które chciałyby wprowadzić rozwiązania przyjazne dla środowiska i podniesienie jakości swoich usług. Aby otrzymać ten certyfikat, jednostka zobowiązania jest do zbadania swojego obecnego wpływu na środowisko, sformułowania polityki zrównoważonego rozwoju, monitorowania zużycia zasobów i włączenia swoich pracowników w proces wdrażania tych działań. Przewodnik po zrównoważonym rozwoju dla hoteli dostępny jest tutaj: ekologiczny_hotel_podglad.pdf Pozostałe informacje: Mazurkas Conference Centre & Hotel (Ożarów Mazowiecki, Polska) Mazurkas to czterogwiazdkowy hotel, który zdobył certyfikat Czystej turystyki w lutym 2011 roku. Jako jeden z obiektów zakwaterowania turystycznego z tym certyfikatem, posiada bezpośrednie odwołanie do swojej polityki środowiskowej z firmowej strony internetowej. W tej polityce firma wyraźnie przedstawia swoje plany i powzięte działania w celu zredukowania zużycia energii i wody, opisuje system gospodarowania odpadami, prezentuje program edukacji ekologicznej dedykowany pracownikom oraz działania promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

17 eko-standard dla turystyki - Green Globe. Ten standard pozwala ocenić działania związane ze zrównoważonym r o z w o j e m różnych sektorów działalności związnych z turystyką. Używa wystandaryzowanych wskaźników dedykowanych dla konkretnych kryteriów. Opiera się między innymi na systemie Globalnych Kryteriów Zrównoważonej Turystyki, Agendzie 21 i normach ISO 9001/14001/ Kryteria dotyczą następujących sfer działania: zrównoważonego zarządzania, wskaźników społecznogospodarczych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Poza korzyściami, takimi jak oszczędność materiałów i zasobów, większy zwrot inwestycji czy podnoszenie konkurencyjności, system certyfikacji oferuje programy szkoleniowe, członkostwo na stronach internetowych Green Globe, dostęp do porad fachowców oraz usługi marketingowe. Hi Hotel Eco Spa & Beach w Nicei (Francja) Oto przykład hotelu, który został nagrodzony standardem Green Globe. W swojej polityce Hi Hotel zapewnia, że uwzględnia czynniki społeczne i środowiskowe w swojej działalności gospodarczej. Oferuje on nowocześnie zaprojektowane pokoje i usługi spa. Ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój przejawia się w kilku prostych działaniach, takich jak: używanie bezpiecznych dla środowiska farb i lakierów, oferowanie kosmetyków roślinnych w opakowaniach zbiorczych, stosowanie ekologicznych środków czyszczących, używanie papieru z recyklingu w administracji hotelowej, oferowanie produktów ekologicznych w restauracji. 17 Bush Hotel w Carrick on Shannon (Irlandia). Bush Hotel jest pierwszym irlandzkim hotelem, który otrzymał etykietę Kwiatu europejskiego. Do historycznego budynku, w którym mieści się hotel wprowadzono kilka unowocześnień, które pomagają oszczędzać energię, obniżać emisje gazów do atmosfery i efektywnie zarządzać zasobami i odpadami. Obecny status ich osiągnięć w tej materii zaprezentowany jest tutaj: Bush%20Hotel%20Environmental%20Management%20Presentation.pdf eko-etykieta dla obiektów zakwaterowania turystycznego ( Kwiat europejski ) Jest to standard stworzony przez Komisję Europejską, dedykowany obiektom zakwaterowania turystycznego. Kryteria, które należy spełnić, aby go otrzymać, pogrupowane są w kilka kategorii (energia, woda, odpady, zarządzanie i inne) i sklasyfikowane jako obowiązkowe i opcjonalne. Wnioskodawcy muszą udostępnić szczegółową dokumentację obrazującą sposób spełnienia owych kryteriów. Po zakończeniu procesu certyfikacji, firma zostaje nagrodzona etykietą i ma prawo używania logo Kwiatu europejskiego informacje: hotels.pdf podręcznik: apppack_0904.pdf

18 18 podsumowanie Analiza strategii biznesowej Hotelu Pod Orłem wykazała możliwość poszerzenia działań Hotelu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Proponowane w raporcie rozwiązania można wprowadzać stopniowo, zaczynając od minimalnych modyfikacji, przechodząc do tych wymagających większych nakładów czasowych i finansowych. Warto zastrzec, że żadna z proponowanych w niniejszym raporcie zmian nie jest gotowym do wdrożenia planem, a jedynie pomysłem wymagającym dokładniejszego opracowania. Niemniej jednak wprowadzenie przez Hotel strategii rozwoju opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju może pomóc w polepszeniu postrzegania firmy przez potencjalnych klientów oraz lokalną społeczność, coraz częściej wrażliwych na problemy środowiskowe. Dodatkowo w długofalowej perspektywie nowa strategia może pomóc obniżyć koszty funkcjonowania Hotelu, zwiększając tym samym jego konkurencyjność i umożliwiając uzyskanie ekocertyfikatu.

19 19 załącznik dobre praktyki - przykłady BioSee Hotel (Zeulenroda, Niemcy) Przykład hotelu z ciekawą strategią klimatyczną. Goście hotelowi są namawiani do wzięcia udziału w akcji zerowego wpływu na atmosferę poprzez minimalizację emisji CO2. Jest to osiągane poprzez używanie neutralnych wobec atmosfery produktów oraz branie udziału w offsecie wydarzeń i podróży. Mundekulla Retreat Centre (Szwecja) Cały obiekt jest wybudowany według ekologicznych zasad, łączy przeszłość z przyszłością, tworząc miłą i przyjemną atmosferę. Główny, pieczołowicie odrestaurowany budynek pochodzi z 1820 r. Cała posiadłość liczy 60 ha otwartej przestrzeni, na którą składa się mozaikowaty krajobraz łąk, stawów, ścieżek, otoczonych starym, gosrpodarczym lasem. W budynkach użytkowych można znaleźć 4 sale konferencyjne (największa o powierzchni 200 m 2 ), łaźnię ogrzewaną drewnem, sklep, SPA oraz 4 budynki z 20 pokojami oferującymi miejsca noclegowe dla 30 osób. Wszystkie pokoje są ocieplane ekologicznymi materiałami, takimi jak wełna, trociny, konopie, papier z recyklingu gazet. Przynajmniej 80% z serwowanych posiłków jest organicznych. Posiłki oferowane w restauracji składają się z lokalnie hodowanych owoców i warzyw. Młyn Klekotki resort & spa (Polska) Hotel usytuowany jest w starym młynie wodnym, którego budynek został zaadaptowany do pełnienia funkcji ośrodka wypoczynkowego o wysokim standardzie. W trakcie jego renowacji wprowadzono kilka przyjaznych środowsku technologii, takich jak własna, biologiczna oczyszczalnia ścieków, urządzenia oszczędzające wodę, dachowe panele słoneczne. Hotel w swojej ofercie proponuje możliwość zorganizowania eko-wesela, a dania hotelowej kuchni inspirowane są ideą slow-food (lokalne, sezonowe produkty, tradycyjna kuchnia).

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski

Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią - minęło półtora roku Tomasz Włoszczowski Marszałek Województwa Mazowieckiego Plan prezentacji: Plan prezentacji: 1.Przypomnienie głównych celów projektu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Kryteria realizacji standardu zrównoważonego rozwoju Biuro organizacji Organizacja posiadająca swoje biuro lub korzystająca z dowolnego lokalu stara się zapewnić warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Ekocertyfikaty rola i korzyści w turystyce i biznesie Agnieszka Pabis Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Kielce, kwiecień 2015 r. FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Prace od wczesnych lat 90' Ustanowiony w 2007

Prace od wczesnych lat 90' Ustanowiony w 2007 Standard Spotkań Zrównoważonych BS 8901 Prace od wczesnych lat 90' Ustanowiony w 2007 Wywodzi się z idei zrównoważonego rozwoju zaadoptowanych na potrzeby przemysłu spotkań Rozwój Zrównoważony (wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o.

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczął realizację dwóch projektów doradczo-szkoleniowych pt.: Klimatyczne uzdrowiska oraz Czas na ekologiczny hotel. Projekty są

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI Patrycja Płonka Kierownik Projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu.

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Sieć Zielone Gościńce Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Idea powstania sieci Jest rok 2008... Stan agroturystyki w woj. opolskim

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła 16 października 2012 Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła Knauf Insulation KNAUF INSULATION OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 1.1 MILIARDA 5,000 PRACOWNIKÓW Knauf Insulation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Stan na: sierpień 2016 Christian Winkler GmbH & Co. KG Leitzstraße 47 D-70469 Stuttgart Telefon: +49 711 85999-0

Bardziej szczegółowo

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce Vienna International Hotels & Resorts Hotele w Polsce VIENNA INTERNATIONAL HOTELMANAGEMENT AG Podsumowanie Rok założenia: Obecne portfolio: Sieć jest obecna w 9 krajach: VI w liczbach: 1989; 5 hoteli w

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt Projekt Uwaga: zakres operacji dla projektów grantowych ma charakter informacyjny, w każdym projekcie grantowym zostaną wskazane cele projektu i działania możliwe do realizacji, które charakterem muszą

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w Polsce od 2001r przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w Polsce od 2001r przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w Polsce od 2001r przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Skierowany jest on do szkół, przedszkoli i społeczności lokalnych w całej Polsce. Cel programu

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Program poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole pałacowym w Krzyżowej Krzyżowa historycznie do 1945

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE Warszawa, 29 sierpnia 2012 Inspiracje Innowacje Rozwój AGENDA 1. Informacje o Instytucie Rozwoju Biznesu 2. Usługi szkoleniowo-konferencyjne Instytutu nasza

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA EKOCERTYFIKACJI TURYSTYCZNEJ

LOKALNE KRYTERIA EKOCERTYFIKACJI TURYSTYCZNEJ LOKALNE KRYTERIA EKOCERTYFIKACJI TURYSTYCZNEJ Propozycje dla grupy roboczej, 19.03.2010 Sonia Priwieziencew Marszałek Województwa Mazowieckiego Plan 1-Podsumowanie wyników konsultacji i pracy grupowej

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprosić Państwa do HOTELU ATENA wedding, business & Spa ***, który oferuje doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń, bankietów i spotkań firmowych. ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia. osrodekszkoleniowy.pl

Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia. osrodekszkoleniowy.pl Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia osrodekszkoleniowy.pl Green Park Conference Centre w Serocku to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, udany wypoczynek czy rodzinne przyjęcie. Centrum

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi.

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi. Stacja Nowa Gdynia Business & wellness Resort 95-100 Zgierz k/łodzi Sosnowa 1 +48 42 714 21 61 / fax: +48 42 714 21 62 www.hotelnowagdynia.pl hotel@nowa-gdynia.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 Ośrodek Wypoczynkowy Wielki Błękit Łukęcin, ul. Spacerowa 3 72 400 Kamień Pomorski Tel. (+48 91) 38 126 97 E-mail: recepcja@wielkiblekit.info.pl WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 POWITANIE LATA! Oferta

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry z dnia 28.12.2015 r. Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA GMINY. Inwestycje w Chęcinach wykorzystujące energię odnawialną

Z ŻYCIA GMINY. Inwestycje w Chęcinach wykorzystujące energię odnawialną Gazeta Chęcińska Inwestycje w Chęcinach wykorzystujące energię odnawialną Przeprowadziłyśmy wywiad z Panem Piotrem Gilem, pracownikiem gminy Chęciny, który opowiedział nam o planowanych inwestycjach mających

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Spotkanie seminaryjne pt. Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia CZYNNIKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW LUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLUS WROCŁAW KATOWICE

PLUS WROCŁAW KATOWICE PLUS WROCŁAW KATOWICE Q HOTEL PLUS KATOWICE Czterogwiazdkowy Q Hotel Plus Katowice to najnowszy, piąty już obiekt sieci Q Hotel. Jest on położony w centrum Katowic, ok. 400 m od Dworca Głównego i Galerii

Bardziej szczegółowo