BADANIA I RAPORTY PŁACOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA I RAPORTY PŁACOWE"

Transkrypt

1 BADANIA I RAPORTY PŁACOWE Kazimierz Sedlak, Monika Stabryła, Łukasz Stępień Kraków Miłe złego początki 1880 rok pierwsze światowe badanie wynagrodzeń przeprowadzone przy okazji spisu powszechnego (USA Bureau of Labor Statistics) Carroll D. Wright twórca pierwszych raportów płacowych Lata 90-te XIX wieku Wright opracował listę płac dla 500 stanowisk obejmującą lata Raport ten zawierał prawie 1300 stron

2 Miłe złego początki 1885 rok kolejne duŝe badanie przeprowadzone przez BLS. Biuro zatrudniło agentów, którzy zbierali dane z odcinków wypłat. Zbierane dane obejmowały stawki dzienne osobno dla kobiet, męŝczyzn, dzieci i młodzieŝy BLS rozpoczęło badania płac w poszczególnych branŝach (67 branŝ, 519 stanowisk, 3475 firm). W badaniu tym po raz pierwszy przedstawiono płacę za godzinę pracy. Miłe złego początki 1912 rok BLS wprowadza do badań opisy stanowisk Lata 20-te XX wieku BLS organizuje duŝe przekrojowe badania obejmujące okres od 1840 do 1920 roku

3 Bureau of Labor Statistics okres po II Wojnie Światowej 1945 r. w badaniu płac uczestniczy ponad firm 1948 r. BLS rozpoczyna wydawanie comiesięcznego raportu o bieŝących zmianach płac (Current Wage Developments) 1951 r. pierwsze badanie BLS dotyczące benefitów 1971/ początek badań nad kosztami pracy Bureau of Labor Statistics dzisiaj

4 Bureau of Labor Statistics - dzisiaj BLS ma obowiązek informowania o swoich badaniach społeczeństwo amerykańskie, Kongres Stanów Zjednoczonych, agencje rządowe, władze stanowe i lokalne, przedsiębiorstwa oraz przedstawicieli związków zawodowych. Pierwsze dane o wynagrodzeniach 1929 rok E.Grace z Bethlehem Steel zostaje pierwszym prezesem, który zarobił 1mln USD (12 tys. pensja, 1,6 mln bonusy) rok w USA powołana zostaje Komisja ds. Giełdy i Papierów Wartościowych. Od tego momentu wszystkie firmy giełdowe mają obowiązek podawana wysokości wynagrodzeń Top Management u rok Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania przeprowadza pierwsze badanie wynagrodzeń kadry kierowniczej rok - Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania przeprowadza pierwsze badanie wynagrodzeń ekspatriantów.

5 Pierwsze niepubliczne badania płac 1941/1942 rok badanie wynagrodzeń członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemików. W 1943 roku w badaniu tym uwzględniono równieŝ wiek, płeć i wykształcenie rok Amerykański raport na temat wynagrodzeń w działach badań i rozwoju rok (Anglia) IDS Pay Report (Income Data Services). Światowe/globalne firmy wydające raporty Abbott, Langer Association Hay Group Hewitt Associates Mercer Towers Perrin Watson Wyatt

6 American Compensation Association (ACA) 1955 rok w Ohio (USA) załoŝono pierwsze lokalne Stowarzyszenie Specjalistów ds. Wynagrodzeń 1963 rok stowarzyszenie to przekształca się w American Compensation Association (ACA) 1974 rok ACA samodzielnie przeprowadza pierwsze badanie płac i publikuje swój pierwszy raport na ten temat rok ACA zrzesza 2500 osób American Compensation Association (ACA) 2000 rok ACA zmienia nazwę na WorldatWork i staje się specjalistyczną instytucją zajmującą się doradztwem w zakresie wynagrodzeń rok liczba członków towarzystwa wzrasta do Równocześnie rozbudowana zostaje nazwa stowarzyszenia na The Professional Association for Compensation, Benefits and Total Rewards.

7 NajwaŜniejsze inicjatywy raportowe ACA Raport o budŝecie wynagrodzeń (Salary Budget Survey) wydawany corocznie od 1974 roku zawiera dane o wzrostach środków na wynagrodzenia na róŝnych stanowiskach w róŝnych branŝach. Wyszukiwarka raportów narzędzie on-line pozwalające na przeszukiwanie bazy ponad 800 raportów pod kątem interesujących nas kryteriów (pozwala wybrać raport idealnie dostosowany do potrzeb danej firmy). NajwaŜniejsze inicjatywy raportowe ACA 2006 rok - Survey Handbook & Directory A guide to finding and using salary surveys. Informacje o 100 rekomendowanych firmach, 676 raportach dla 90 branŝ. Wszystkie te raporty spełniają wysokie wymagania metodologiczne stawiane przez ACA.

8 Economic Research Institute (ERI) Firma działa od 1987 roku i jest jednym z największych na świecie dostawców raportów na temat wynagrodzeń oraz analiz dotyczących kosztów utrzymania. Posiadają dane o wynagrodzeniach w 565 tys. firm. ERI działa głównie on-line i ma 10 tys. uŝytkowników korzystających z abonamentu. Economic Research Institute (ERI) Baza danych ERI zawiera, między innymi, informacje o 3016 raportach płacowych wydawanych tylko w USA i Kanadzie. Ciekawe raporty nie związane bezpośrednio z wynagrodzeniami: raport na temat kosztów utrzymania w 10 tysiącach miast świata, opisy ponad 21 tys. stanowisk. W 2005 roku uruchomiono specjalną stronę internetową salariesreview.com dostarczającą raporty dla niszowych stanowisk niedostępnych w tradycyjnych badaniach płacowych.

9 salary.com Jedna z największych światowych firm zajmujących się badaniem wynagrodzeń. Firma działa głównie w internecie. Firma powstała w oparciu o spostrzeŝenie załoŝyciela Kent a Plaunkett a, iŝ osoby indywidualne oraz właściciele małych i średnich firm nie maja dostępu do informacji płacowych ze względu na ich wysoką cenę. Od początku swej działalności (1999 rok) firma notowana jest na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku. Główne produkty salary.com Bezpłatny indywidualny raport płacowy generowany on-line Salary Wizard. Płatny indywidualny raport płacowy Premium Personal Salary Report. Raporty płacowe on-line generowane w oparciu o następujące kryteria: 20 branŝ, wszystkie stany USA, 217 miast, 3 rodzaje wielkości firm.

10 salary.com Co miesiąc strona jest odwiedzana przez 4 mln uŝytkowników. Portal ma ponad 7000 stałych abonentów. W badaniach płacowych salary.com uczestniczy 29 mln osób z 16 tys. firm. Salary.com współpracuje z 2000 innych portali (aol.com, yahoo.com, monster.com), które udostępniają swoim uŝytkownikom informacje o wynagrodzeniach opracowane przez salary.com. Organization Resources Counselors System generowania informacji o wynagrodzeniach (The Salary Information Retrieval System - SIRS). Baza danych o wynagrodzeniach, która umoŝliwia sporządzenie własnego indywidualnego raportu płacowego. Zawiera dane od 600 firm i pozwala na wybranie dowolnych firm i dowolnych kryteriów do porównań. (www. orc-sirs.com)

11 RóŜnorodność raportów płacowych Tradycyjne raporty płacowe Raporty publikowane przez agencje rządowe Internetowe raporty płacowe: dla wszystkich (payscale.com) dla pracodawców (salary.com) Bazy danych on-line (orc-sirs.com) Internetowe wyszukiwarki raportów (erieri.com) RóŜnorodność raportów płacowych Począwszy od raportów typowych po takie zawody niszowe jak wynagrodzenia lekarzy medycyny sądowej czy płace specjalistów ochrony prawa przemysłowego. Zakres tematyczny raportów od Światowe tendencje w wynagradzaniu do Wynagrodzenia kierowców cięŝarówek do przewozu przesyłek wartościowych. Ceny od 39,95 USD do USD.

12 RóŜnorodność raportów płacowych Bogactwo opracowań, łatwość dostępu do danych za pomocą internetu, zróŝnicowanie wyników sprawia, Ŝe nawet związki zawodowe zdecydowały się na wydawanie własnych raportów. Raporty płacowe na świecie Szacuje się, Ŝe aktualnie na świecie wydawanych jest kilkadziesiąt tysięcy róŝnorodnych raportów płacowych. Wzrastająca popularność raportów generowanych on-line sprawia, Ŝe ich liczba rośnie lawinowo i jest trudna do określenia.

13 Kluczowe czynniki decydujące o wartości raportu/badania Metodologia, metodologia, metodologia Przestrzeganie reŝimu metodologicznego na etapie projektowania badań oraz w procesie gromadzenia, analizowania/sprawdzania i liczenia danych. Jednym z podstawowych warunków wiarygodności badania jest dopasowanie stanowisk w firmie do opisów stanowisk w raporcie. Survey Handbook & Directory, WorldatWork, 2006 Standardy dobrych raportów w USA Rzetelne raporty powinny spełniać wytyczne dotyczące bezpieczeństwa danych opracowane przez Amerykański Departament Sprawiedliwości (zasady zgodnego z prawem zbierania danych i ich przedstawiania w raportach). Dobre raporty nie zawierają tajemnic. Powinny one, oprócz opisów stanowisk i definicji, ujawniać informacje o: zasadach zbierania danych, wykorzystanych metodach statystycznych, próbie (źródłach danych), metodach sprawdzania danych. Dobre raporty mają odpowiednią próbę. Survey Handbook & Directory, WorldatWork, 2006

14 Przyszłość czyli co nas czeka Specjalizacja Indywidualizacja Wyrafinowane narzędzia statystyczne Raporty z raportów Raporty o raportach Raporty/bazy danych dostępne on-line Więcej zmiennych/kryteriów Coraz częstsze aktualizacje Coraz niŝsze ceny Jak najlepiej wykorzystać budŝet przeznaczony na raporty płacowe Uczestniczyć w płatnych badaniach płac (uczestnicy zwykle otrzymują znaczącą zniŝkę biorąc udział w takim projekcie). Uczestniczyć w jak największej liczbie raportów sponsorowanych przez inne firmy. Brać udział w raportach płacowych, które oferują rozbudowaną listę stanowisk. Uczestniczyć regularnie w badaniach płac (dane otrzymane w raportach są wtedy bardziej dokładne i reprezentują faktyczne zmiany wysokości wynagrodzeń na rynku). Survey Handbook & Directory, WorldatWork, 2006

Badanie pilotaŝowe rynku turystyki biznesowej (MICE)

Badanie pilotaŝowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie) Metodologia oraz raport z badania Opracowanie: zespół Instytutu Rynku Hotelarskiego pod kierownictwem: dr Tomasza Godlewskiego Warszawa, grudzień 2008 Praca wykonana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 RAPORT KOŃCOWY

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 RAPORT KOŃCOWY Kraków, 2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) RAPORT KOŃCOWY Autorzy: Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Outsourcing 12/2011 PLUS

Outsourcing 12/2011 PLUS Outsourcing 12/2011 PLUS 2 PLUS Outsourcing Szanowni Państwo, strategie zasobowe na wczesnych etapach pozwalają zidentyfikować obszary, w których pojawiają się największe szanse na oszczędności. Koszty

Bardziej szczegółowo

Raport. Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza edukacją formalną

Raport. Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza edukacją formalną Raport Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza edukacją formalną I kwartał 2010 MAŁOPOLSKIE PARTNERSTWO INSTYTUCJI W OBSZARZE RYNKU PRACY, EDUKACJI I SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym Aktualizacja 2006

Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym Aktualizacja 2006 Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym Aktualizacja 2006 Opracowanie na zlecenie Europejskiego Obserwatorium Bezdomności Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji ZaangaŜowanych na

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne FUNDACJA INSTYTUT BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ I PRZEDSIĘBIORSTWEM PRYWATNYM" FOUNDATION "INSTITUTE FOR PRIVATE ENTERPRISE AND DEMOCRACY" UL. TRĘBACKA 4, 00-074 WARSZAWA tel/fax: (48 22) 826 25 96, tel: (48 22)

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych

Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Monika Domańska Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Centrum Karier Akademia

Bardziej szczegółowo

Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później.

Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później. . Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później. RAPORT z badań opinii wraz z komentarzem z rynków zagranicznych: brytyjskiego, niemieckiego i austriackiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Inwentaryzacja dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacja braków w tym zakresie. Raport Końcowy opracowany dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Budujemy kulturę compliance Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH S.A. w 2010 roku

Budujemy kulturę compliance Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH S.A. w 2010 roku Raport Roczny 2010 Raport CSR Banku BPH Inwestujemy w relacje - Empatia Działanie z bezkompromisową uczciwością jest przewodnią dewizą i misją Banku BPH w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2011 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W DANII Wolontariusze w państwie opiekuńczym

WOLONTARIAT W DANII Wolontariusze w państwie opiekuńczym WOLONTARIAT W DANII Wolontariusze w państwie opiekuńczym XX wiek przyniósł duŝe przeobraŝenia i rozwój funkcji instytucji wolontarystycznych w Danii. Zmiany te w duŝej mierze wymusiła zdobywająca stopniowo

Bardziej szczegółowo

Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna Bankowość elektroniczna istota stan perspektywy Michał Polasik CeDeWu, Warszawa, Październik 2006 Tematyka i zawartość ksiąŝki W ksiąŝce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości

Bardziej szczegółowo

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Kraków, 2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Autorzy: Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna Klimek Agata Niemczyk Renata Seweryn

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Listopad 2011 r. 1 Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie opracowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA TURYSTYKI BIZNESOWEJ JAKO MARKOWEGO PRODUKTU GDAŃSKA I POMORZA

PROMOCJA TURYSTYKI BIZNESOWEJ JAKO MARKOWEGO PRODUKTU GDAŃSKA I POMORZA PROMOCJA TURYSTYKI BIZNESOWEJ JAKO MARKOWEGO PRODUKTU GDAŃSKA I POMORZA PROMOTING BUSINESS TOURISM AS A TRADEMARK OF GDAŃSK AND POMERANIA Pomorski rynek spotkań i perspektywy jego rozwoju Pomeranian meetings

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście

Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego

Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego Temat innowacyjny Tworzenie i wdraŝanie systemowych rozwiązań podwyŝszających innowacyjność i adaptacyjność pracowników przedsiębiorstw na poziomie regionalnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU INTERIA.PL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2006 ROKU KRAKÓW, 15 WRZEŚNIA 2006

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU INTERIA.PL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2006 ROKU KRAKÓW, 15 WRZEŚNIA 2006 , SPRAWOZDANIE ZARZĄDU INTERIA.PL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2006 ROKU KRAKÓW, 15 WRZEŚNIA 2006 SPIS TREŚCI 1. PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI... 4 1.1. DANE PODSTAWOWE... 4 1.2. HISTORIA SPÓŁKI...

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka. Raport ManpowerGroup

Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka. Raport ManpowerGroup Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka Raport ManpowerGroup 1 Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Sytuacja branży Transport Spedycja Logistyka

Bardziej szczegółowo

I. Targi, ekspozycje i wystawy A. Terminologia

I. Targi, ekspozycje i wystawy A. Terminologia I. Targi, ekspozycje i wystawy A. Terminologia Pochodzenia słów targi, ekspozycje i wystawy naleŝy szukać w języku, z którego się wywodzą. Targi (ang. fair ) pochodzi od łacińskiego słowa feria, oznaczającego

Bardziej szczegółowo