Komentarz Departamentu Zarządzania Aktywami BRE Wealth Management S.A. 25 maja Rynek Akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz Departamentu Zarządzania Aktywami BRE Wealth Management S.A. 25 maja 2011. Rynek Akcji"

Transkrypt

1 Komentarz Departamentu Zarządzania Aktywami BRE Wealth Management S.A. 25 maja 2011 Rynek Akcji Światowe giełdy powitały maj spadkami i Polska nie pozostała wyjątkiem. Od początku miesiąca pozostajemy w strefie silnych wahań kursów i zmiennych nastrojów. Indeksy giełdowe nadal nie przebiły swoich szczytów, natomiast wszelkie spadki na giełdach rozwiniętych aktywizują popyt inwestorów. Nadal wyraźne jest słabsze zachowanie rynków rozwijających sie w stosunku do rozwiniętych. Kurs WIG20 po wybiciu się dołem z miesięcznego kanału spadkowego, powrócił do niego, jednak istnieje ryzyko korekty do poziomu , czyli wsparcia półrocznego trendu wzrostowego. Nadal nie widać zainteresowania rodzimych oraz zagranicznych inwestorów polskimi akcjami. Na zachowanie akcji w maju znaczny wpływ miały publikacje wyników kwartalnych spółek, w szczególności źle wypadła branża budowlana, w kliku spółkach pojawiły sie znaczące rezerwy na nierentowne kontrakty. Należy również brać pod uwagę rosnąca presje inflacyjna na świecie oraz, co ważniejsze, działania banków centralnych w obronie przed tym zjawiskiem. Nadal na polskim rynku akcje małych i średnich spółek zachowują sie słabiej wobec dużych, wchodzących w skład indeksu WIG 20. Dzieje się tak juz od kilku kwartałów, a źródło tkwi w niskiej aktywności polskich inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Brak jest napływów do funduszy inwestycyjnych, akcyjnych, wysoka alokacja w akcje w portfelach OFE tez nie skłania do aktywności na małych i średnich spółkach. Jedyna aktywna grupa inwestorów na polskiej giełdzie to instytucje zagraniczne, a te inwestują w płynne akcje dużych spółek. Udział zagranicy w obrotach giełdy to obecnie ok. 50%, dla porównania udział OFE za 2010 to 7%. Mamy wiec do czynienia z rynkiem generalnie rosnącym, ale w wąskim zakresie. Rodzi to problemy dla zarządzających funduszami. Z dostępnych danych wynika, ze Fundusze Otwarte mają alokacje w spółki z WIG 20 w swoich portfelach akcji, na poziomie 50% (średnio dla wszystkich strategii). Sytuacja ta przypomina trochę poprzednia hossę pierwsza połowa, do ok roku odbyła sie z relatywnie mniejszym udziałem małych spółek. Dopiero druga połowa była zdecydowanie domena małych spółek. Ta część hossy charakteryzująca sie napływami do funduszy akcji i lepszym zachowaniem małych i średnich spółek na razie nie wystąpiła. Poniżej zamieściliśmy wykresy A/D line z obecnej i poprzedniej hossy, które

2 ilustrują ilość spółek partycypujących we wzrostach, rośnie jeśli więcej jest rosnących.

3 Obligacje polskie Obligacje o dłuższych terminach do wygaśnięcia kontynuowały dobrą passę. Generalnie jednak cała krzywa rentowności przesunęła sie niżej. W ostatnim miesiącu najbardziej spadała rentowność papierów trzy i czteroletnich, duże zmiany odnotowaliśmy także na benchmarkowych 15 i 20-latkach. Podtrzymujemy nasz scenariusz, który zakłada wypłaszczenie krzywej rentowności. W dalszym ciągu uważamy, ze krótkie obligacje są narażone na spadki rentowności wynikające z kontynuowania cyklu zacieśniania polityki monetarnej w naszym kraju. Długie papiery mogą natomiast zachowywać sie relatywnie lepiej miedzy innymi z powodu ciągle ograniczonej podaży ze strony Ministerstwa Finansów. Pierwsze przetargi dłuższych papierów o stałym kuponie będą miały miejsce dopiero w trzeciej dekadzie lipca. Utrzymujące sie dobre dane ekonomiczne z Polski mogą także wspierać dłuższe obligacje. Utrzymująca wyższe obroty gospodarka powinna nieco złagodzić kwestie dość wysokiego deficytu budżetowego, co może wpłynąć na lepsze postrzeganie polskiego długu przez inwestorów. Spora niewiadoma pozostaje inflacja. Na razie głównym czynnikiem podbijającym ceny płacone przez konsumentów są czynniki zewnętrzne (wyższe ceny szeroko pojętych surowców). Naszym zdaniem kwestia czasu jest jednak poprawa na rynku pracy, której skutkiem będzie presja na wzrost płac. Jeżeli tak sie stanie wzrost cen może nabrać nowego wewnętrznego wymiaru. Taki sytuacja pomogłaby w spełnieniu sie zakładanego przez nas scenariusza dla rynku obligacji, czyli przesunięcia sie krzywej rentowności do góry i jej jednoczesne spłaszczenie.

4 Wykres: rentowność 10, 5 i 2-letnich benchmarkowych obligacji polskich Obligacje zagraniczne Dziesięcioletnie obligacje niemieckie i ich amerykańskie odpowiedniki poruszają sie od połowy marca w niemal idealnej synchronizacji. Rentowność wspomnianych papierów po ustanowieniu lokalnego dołka gwałtownie poszybowała w górę. Nie wygenerował sie tu jednak żaden trwały trend i szybko wróciliśmy do poziomu sprzed wzrostów. Od początku roku systematycznie spada jednak różnica miedzy rentownością długu amerykańskiego, a europejskiego. Podczas gdy na początku bieżącego roku 10- letnie papiery amerykańskie oferowały rentowność o przeszło 50 p.b. wyższą niż niemieckie, to obecnie różnica ta wynosi zaledwie kilka punktów. W międzyczasie (na początku maja) zdarzyło sie nawet, ze to rentowność obligacji niemieckich była wyższa niż amerykańskich. Taki stan rzeczy miał miejsce po raz pierwszy od około dwóch lat. Wydaje sie, że powodem takiej sytuacji jest rozpoczęty cykl zacieśniania polityki monetarnej w Europie przy jednoczesnym utrzymywaniu sie gołębiego podejścia FED. Oczekiwania rynkowe to obecnie jeszcze trzy podwyżki stóp procentowych dokonane przez Europejski Bank Centralny do czasu pierwszego ruchu ze strony amerykańskich władz monetarnych. Ruch ten konsensus rynkowy umiejscawia w pierwszym kwartale 2012 roku. Po silnych wzrostach w kwietniu i pierwszych dniach maja na rynku amerykańskiego długu mogą zagościć spadki cen. Dynamika poprzedzającego ruchu zdawała sie silnie wskazywać na możliwość korekty, szczególnie w okolicach poprzednich

5 cenowych maksimów. Naszym zdaniem ciąg nieco gorszych danych ekonomicznych z USA (spadki indeksu CESI to negatywne zaskoczenia w stosunku do oczekiwań) doprowadził do nieco pochopnego zrewidowania perspektyw tempa długoterminowego wzrostu PKB w USA. Tym samym spodziewamy sie raczej wzrostu rentowności (spadku cen) amerykańskich 10 latek w kolejnych tygodniach. Wykres: rentownosc 10-letnich obligacji amerykanskich i CESI Rynek walutowy EUR/PLN Polskie władze monetarne zaskoczyły rynek. Ostatnie posiedzenie przyniosło kolejna podwyżkę o 25p.b. zamiast szeroko oczekiwanego pozostawienia stóp na dotychczasowym poziomie. Po fakcie dość łatwo wytłumaczyć decyzje. Podwyżka stóp oprócz reagowania na rosnące napięcia inflacyjne wewnętrzne pomoże prawdopodobnie także w umocnieniu polskiej waluty i wesprze działania Ministerstwa Finansów, które sprzedaje euro na rynku w celu ograniczenia ewentualnej deprecjacji złotego. Szybsza, a tym bardziej zaskakująca decyzja RPP wspiera wiec walkę z inflacja także przez kanał kursu walutowego. Sprzedaż euro przez Ministerstwo Finansów okazywało sie ostatnio bardzo ważnym czynnikiem dla rynku walutowego. Pomimo gwałtownego spadku kursu eurodolara, kurs EUR/PLN także spadał. W ostatnich latach relacja miedzy kursem EUR/USD, a EUR/PLN była odwrotna. Współczynnik korelacji nie jest oczywiście czymś niezmiennym w czasie, jednakże naszym zdaniem tym razem eurozłoty nadrobił odchylenia od historycznych prawidłowości wzrostami w kierunku 3,96. Nie wierzymy w

6 trwałość oddziaływania Ministerstwa Finansów na rynek walutowy. Efekt przepływów i tymczasowego obniżenia kursu EUR/PLN jest oczywiście nieunikniony, w dłuższym terminie rynek wydaje sie być w stanie wchłonąć możliwa do zaoferowania podaż euro (maksymalnie w tym roku mogłoby to być kilkanaście miliardów euro). Wysokie napływy portfelowe w minionych miesiącach mogą dawać wyobrażenie o potencjalnych możliwych odpływach kapitału w przypadku gdyby inwestorzy nieco chłodniej spojrzeli na polskie aktywa. Również obroty na rynku walutowym w porównaniu do podaży możliwej do zaoferowania przez ministerstwo zdaja sie sugerować, ze naboje w postaci waluty z funduszy UE nie są dla rynków przeszkoda nie do pokonania. Wykres: kurs EUR/PLN dane dzienne

7 UWAGA! Niniejszy Komentarz rynkowy wyraża wiedze i poglądy jego autorów, według stanu wiedzy na dzień sporządzenia opracowania. BRE Wealth Management S.A. dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności, szczególnie w przypadku gdyby informacje, na których oparto sie przy ich sporządzaniu okazały sie niedokładne i niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wszelkie dane zamieszczone w Komentarzu rynkowym maja charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowią one oferty ani zobowiązania i nie powinny być wyłączna podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych. Każdy odbiorca niniejszego Komentarza rynkowego powinien samodzielnie dokonać oceny, czy przedstawione w Komentarzu informacje są dla niego odpowiednie i określić zakres w jakim mogą być przez niego wykorzystane. BRE Wealth Management S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem działań lub zaniechań będących wynikiem zapoznania sie z niniejszym Komentarzem rynkowym, o ile dochował należytej staranności przy jego sporządzeniu. BRE Wealth Management S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za następstwa spowodowanie niedostosowaniem zawartych w Komentarzu rynkowym informacji do indywidualnej sytuacji jego odbiorcy. Niniejszy Komentarz nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej. Doradztwo inwestycyjne jest świadczone przez BRE Wealth Management S.A. wyłącznie po zawarciu przez BRE Wealth Management S.A. z Klientem umowy. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji w nim zawartych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BRE Wealth Management S.A. Nadzór nad działalnością BRE Wealth Management S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH. Akcje. 03 października 2011 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH. Akcje. 03 października 2011 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH 0 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH Dominik Gaworecki Marcin Grotek Radosław Lipiński Tomasz Żurko zarządzający, akcje zarządzający, obligacje zarządzający, portfele funduszowe starszy analityk

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik rynkowy 1 października 2014. Tylko dla orłów

Kwartalnik rynkowy 1 października 2014. Tylko dla orłów Kwartalnik rynkowy 1 października 2014 Tylko dla orłów Analizy i Strategie Rynkowe RYNEK STOPY PROCENTOWEJ Na koniec IV kw. 2014 r. spodziewamy się spadku rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster Niskie stopy to nie zawsze luźna polityka pieniężna Projekcje NBP potwierdzają scenariusz rynku EBC będzie kontynuować swoją politykę Fed wykorzystanie zasobów pełne czy niepełne? Grecja w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Obligacyjny renesans?

Obligacyjny renesans? Czerwiec 2014 21 stron Obligacyjny renesans? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Miniony miesiąc nie dał inwestorom zbyt wielu powodów do narzekań większość indeksów akcyjnych i obligacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Luty 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat W grudniu Fed rozpoczął ograniczanie skupu aktywów do 75 mld dolarów miesięcznie. W styczniu została podjęta decyzja

Bardziej szczegółowo

Nawigator Jak bardzo restrykcyjna jest polityka pieniężna?

Nawigator Jak bardzo restrykcyjna jest polityka pieniężna? Jak bardzo restrykcyjna jest polityka pieniężna? Streszczenie W grudniowym numerze a przedstawiamy nasze najnowsze prognozy kwartalne na przyszły rok. Dokonaliśmy niewielkiej rewizji wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

2015: Rok dywergencji

2015: Rok dywergencji 2015: Rok dywergencji Barometr Inwestycyjny 5 stycznia 2015 r. 5 stycznia 2015 r. 1 Wstęp Szanowni Państwo, bez wątpienia mamy za sobą bardzo ciekawy, ale i burzliwy rok na globalnych rynkach finansowych.

Bardziej szczegółowo

BUDULCE GLOBALNEJ GOSPODARKI Surowce

BUDULCE GLOBALNEJ GOSPODARKI Surowce B iulety N I nwestycyjny X elion EKSPERCI >> TRENDY >> AKTUALNOŚCI >> INWESTYCJE >> EMERYTURA SELL IN MAY AND GO AWAY? POLSKI RYNEK AKCJI Jaki będzie 2015 r.? BUDULCE GLOBALNEJ GOSPODARKI Surowce SELEKCJA

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami Investors Styczeń 2013 Małe i średnie spółki nadal mają potencjał wzrostowy W komentarzach ze stycznia i

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY MIESIĘCZNY PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY, Nr 107 (2) SPIS TREŚCI Główne wskaźniki makroekonomiczne s. 2 Gospodarka polska s. 3 Gospodarka globalna s. 6 Euromonitor s. 9 Na rynku s. 10 Kalendarz s. 12 ERNEST

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 7 Października 2010 19 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 7 Października 2010 19 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 7 Października 2010 19 stron CitiMonthly Polska W skrócie Chociaż perspektywy ożywienia w wielu gospodarkach są wciąż niepewne, polski PKB utrzymuje się na ścieżce szybkiego

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 26 Stycznia 2011 18 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 26 Stycznia 2011 18 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 26 Stycznia 2011 18 stron CitiMonthly Polska W skrócie Dzięki ożywieniu inwestycji oraz wciąż silnej dynamice konsumpcji wzrost gospodarczy mógł sięgnąć około 4,4% w

Bardziej szczegółowo

Lepsze dane w cieniu Syrii

Lepsze dane w cieniu Syrii Wrzesień 2013 23 strony Lepsze dane w cieniu Syrii Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Mijający miesiąc upłynął pod znakiem lepszych danych gospodarczych i nerwowej sytuacji geopolitycznej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 06 (28) 18 czerwca 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Popularnym jest stwierdzenie, że lokata bankowa jest jednym z

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Na bieżący tydzień nie zaplanowano publikacji krajowych danych

Bardziej szczegółowo