Władze Uczelni... PWSZ ugruntowana marka...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władze Uczelni... PWSZ ugruntowana marka..."

Transkrypt

1 INFORMATOR 2015 /2016

2 Spis treści Władze Uczelni... PWSZ ugruntowana marka EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości... Rachunkowość i skarbowość... Turystyka i hotelarstwo... Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami... FILOLOGIA... Filologia angielska... Lingwistyka stosowana... POLITOLOGIA... Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe... Administracja europejska... PRACA SOCJALNA... FIZJOTERAPIA... KOSMETOLOGIA... PIELĘGNIARSTWO... RATOWNICTWO MEDYCZNE... BUDOWNICTWO... Budownictwo energooszczędne... Konstrukcje budowlane i inżynierskie... ELEKTROTECHNIKA... Systemy automatyki i elektroniki... Odnawialne źródła energii... MECHANIKA I BUDOWA MASZYN... Metody komputerowe w projektowaniu maszyn... Pojazdy i maszyny robocze... Inżynieria produkcji... TRANSPORT... Logistyka transportu... Transport drogowy Zasady rekrutacji... 52

3 Szanowni Państwo! Drodzy Młodzi Przyjaciele! Wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile wkroczyła w rok jubileuszu 15-lecia. Dziś Uczelnia prowadzi kształcenie na 12 kierunkach i 18 specjalnościach studiów: medycznych, humanistycznych, inżynierskich i ekonomicznych. Dalsze plany PWSZ w Pile to wyraz przekonania, że kształtowanie perspektyw rozwojowych młodych mieszkańców regionu oraz ich życia społeczno-kulturalnego jest niezmienną powinnością uczelni wyższej. Odpowiadając na najbardziej aktualne oczekiwanie rynku, Uczelnia przystąpiła do stworzenia studiów dualnych. Wprowadzają one nowy wymiar kształcenia praktycznego na poziomie studiów wyższych, przygotowujących wysoko wykwalifikowanych specjalistów, starannie przygotowywanych w rzeczywistym środowisku konkretnej firmy m.in. Philips Lighting Poland, SAPA Aluminium, QUAD Graphics, SeaKing Ltd i Dendro Poland Ltd. Pilska PWSZ jest również jedyną uczelnią w regionie, a także jedną z nielicznych uczelni zawodowych w kraju, która tak ogromną wagę przypisuje współpracy zagranicznej. W ramach programu Erasmus, finansowanego ze środków unijnych, zainteresowani studenci mogą odbyć nawet 1/3 studiów poza granicami kraju. Taka tendencja internacjonalizacji studiów zgodna jest z powszechnie promowaną postawą mobilności współczesnych, młodych obywateli świata. Ostatnie zmiany inwestycyjne do bogatej oferty uczelnianego kampusu włączyły Centrum Fizjoterapii, zabezpieczające nie tylko potrzeby dydaktyczne kierunków medycznych PWSZ, ale także umożliwiające świadczenie usług dla mieszkańców północnej Wielkopolski. Centrum należy do najnowocześniejszych placówek z jedyną w regionie kriokomorą do terapii ogólnoustrojowej. Dodatkowo wartość studiującej u nas młodzieży podnoszą najbardziej znaczący przedstawiciele regionalnego biznesu, fundujący im specjalne stypendia. Należy do nich Philips ze stypendium Diament i firma Grapil ze stypendium sportowym dla studentów PWSZ w Pile. 1 Drodzy młodzi Przyjaciele! Część spośród Was już nas poznała, większość ma znajomych wśród naszych studentów i absolwentów. Wiecie więc, że oferujemy wartościowe studia, co więcej, kształcimy w zawodach potrzebnych na rynku pracy. Warto przy tym przypomnieć, że mury Uczelni dotąd opuściło już ponad 7,5 tysiąca absolwentów. Rok jubileuszowy to szczególny czas, by ożywić więzi absolwentów z rodzimą uczelnią. W tym też celu powołane zostało Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ w Pile, do którego zapraszamy wszystkich, tworzących społeczność akademicką z naszym rodowodem. Jestem przekonany, że decydując się na studia w PWSZ w Pile dokonacie właściwego wyboru. Studia pod kierunkiem doskonale przygotowanej kadry, będą intelektualnym wyzwaniem i przygodą, a zdobyte tu doświadczenia procentować będą wiedzą, społeczną dojrzałością i umiejętnością działania zespołowego. Serdecznie zapraszam do wielotysięcznej społeczności studenckiej, byście właśnie tu zrealizowali swoje zainteresowania, pasje i marzenia! Rektor prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski

4 B C D J H F G A K Uczelniany kampus przy ul. Podchorążych 10 w Pile A B Rektorat Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Centrum Sieciowo-Komputerowe Instytut Ekonomiczny Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Kosmetologii Zakład Ratownictwa Medycznego D F G Instytut Humanistyczny Studium Języków Obcych Auditorium Maximum Centrum Fizjoterapii Zakład Fizjoterapii Kompleks boisk sportowych J K Instytut Politechniczny Zakład Budownictwa Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu Stacja Kontroli Pojazdów Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu C Biblioteka Główna Galeria "Na poddaszu" H Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki

5 WŁADZE UCZELNI 3 Rektor prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. nadzw. dr Ryszard Bania Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. zw. dr hab. inż. Henryk Tylicki Kanclerz mgr Sylwester Sieradzki ul. Podchorążych Piła tel fax Dyrektor Instytutu Ekonomicznego - doc. dr inż. Jan Polcyn Dyrektor Instytutu Humanistycznego - prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia - prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c Dyrektor Instytutu Politechnicznego - doc. dr Andrzej Kraczkowski Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Irena Łosoś

6 4 PWSZ - ugruntowana marka PWSZ UGRUNTOWANA MARKA! Państwowe wyższe szkoły zawodowe powstały w Polsce w 1998 r., by ułatwić dostęp do wyższego wykształcenia młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich. Uczelnie takie działają w oparciu o tę samą ustawę, co uniwersytety, politechniki i inne uczelnie akademickie, czyli na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlegają równie restrykcyjnym standardom kształcenia. Dziś w całej Polsce istnieje 36 tego typu uczelni publicznych. Dzieje PWSZ w Pile liczą już ponad 15 lat! Od 2000 roku pilska Uczelnia dowiodła zaangażowania i troski o dobro mieszkańców regionu oraz wysoki poziom usług edukacyjnych. PRAKTYCZNY WYMIAR KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO Ważną drogą do poszerzania perspektyw młodych mieszkańców jest realizacja hasła przez praktyki zawodowe do kariery. Z tego powodu już dziś kształcenie na każdym kierunku studiów wymaga 3 miesięcy studenckich praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach i szkołach, a 50 % przedmiotów, w swej treści i formie odnosi się do osiągnięcia praktycznych efektów kształcenia. Standardem współczesnej gospodarki, jest ścisła kooperacja szkolnictwa wyższego ze środowiskiem biznesu. Kontakty te objęte zostały szczególnym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie poszerzają współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym, dzięki czemu przedsiębiorcy mają wpływ na kształt studiów, wskazują również, jakie branże wymagają wykwalifikowanej kadry specjalistów. Odpowiadając na tę potrzebę zapewniania możliwie najwyższej, jakości kształcenia korespondującej z upraktycznieniem kierunków studiów, Uczelnia pilska przystąpiła do stworzenia StuDIÓW DuaLnYCH, które są innowacyjnym projektem edukacyjnym, zakładającym równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. W ramach studiów dualnych, student kilka dni w tygodniu spędza na Uczelni, a pozostałą część - we współpracującej firmie. Jeszcze w trakcie studiów zdobywa tym samym bezcenne doświadczenie zawodowe oraz certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i zwiększa swoje możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym odbywał specjalistyczne praktyki. Warto podkreślić, że zakwalifikowani studenci kierunków inżynierskich, już w roku akademickim 2013/204, otrzymywali stypendia fundowane przez przedsiębiorstwa. Od roku 2014 PWSZ w Pile prowadzi studia dualne we współpracy z takimi firmami jak: Quad/Graphics Europe, Philips Lighting Poland, SAPA Aluminium, SeaKing Ltd, Farmutil oraz Dendro Poland Ltd. Studia dualne to także szansa dla samych pracodawców na staranne przygotowanie przyszłych kadr i wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów, przy jednoczesnym skróceniu okresu wdrożenia pracownika na dane stanowisko pracy. STUDIA NAPRAWDĘ CIĘ NA NIE STAĆ! Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują nawet studiując w bezpłatnym trybie stacjonarnym, należy liczyć się z szeregiem nieuniknionych wydatków: na dojazdy na

7 uczelnię, pokój w akademiku, materiały do nauki, życie studenckie Budżet rodzinny często jest ograniczony, dlatego warto wiedzieć, że wraz z początkiem roku akademickiego, otwierają się możliwości wsparcia finansowego. Jest o co walczyć, ponieważ kwoty stypendium sięgają kilkuset złotych miesięcznie. Opcji jest kilka warto sprawdzić, z której można skorzystać. STYPENDIUM SOCJALNE Przyznawane jest już od pierwszego semestru studiów i wypłacane nawet przez 9 miesięcy trwającego roku akademickiego. Przeznaczone jest dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, czyli takich, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza określonego pułapu finansowego, ustalonego przez Rektora oraz Samorząd Studencki (wysokość kwot musi jednak mieścić się w określonych ustawowo widełkach ). STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW O stypendium to można ubiegać się po pierwszym roku studiów. Środki te jednak przeznaczone są dla 10% najlepszych studentów na danym kierunku, którzy wykazać się muszą nie tylko wysoką średnią, ale także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA Jest to najbardziej prestiżowe stypendium, na które liczyć mogą najzdolniejsi. Jest ono przyznawane studentom wyróżniającym się w nauce, działalności sportowej, czy też artystycznej. Ubiegać się o nie można po pierwszym roku studiów. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jest to stypendium skierowane dla studentów z udokumentowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wysokość wsparcia finansowego zależna jest od stopnia niepełnosprawności studenta. ZAPOMOGI Osoby, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, również mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelni. Maksymalnie 2 razy w roku akademickim, można ubiegać się o zapomogę z takich względów jak m.in.: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, klęska żywiołowa. PROGRAMY STYPENDIALNE FUNDOWANE PRZEZ ŚRODOWISKO BIZNESOWE STYPENDIUM DIAMENT Inicjatorem i fundatorem stypendium od 2010 r. jest firma PHILIPS LIGHTING PO- LAND SA. Każdego roku, w drodze konkursu, jeden ze studentów pilskiej PWSZ otrzymuje przez, 10 miesięcy, stypendium w wysokości 1000 zł (miesięcznie). głównym celem programu stypendialnego jest chęć wsparcia studentów wyróżniających się nie tylko wysoką średnią, ale przede wszystkim działalnością naukową, badawczą i organizatorską. Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy poznać studentów pilskiej PWSZ, którzy mają tak wielki potencjał. Znaleźliśmy wśród nich diamenty! mówi o programie Agnieszka Pypeć Dyrektor Personalny PLP. Dotąd stypendiami Diament wyróżniono studentów kierunków: fizjoterapia (Łukasz Kaleńczuk), politologia (Paulina Kołutkiewicz), pielęgniarstwo (Elżbieta Modzelewska) oraz praca socjalna (Anna Płocińska). W roku 2014 po raz pierwszy przyznane zostało, równie wysokie, StYPEnDIum SPortoWE, ufundowane przez Firmę Grapil. Jego celem jest wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo studentów PWSZ w Pile i promowanie szeroko pojętej kultury fizycznej w środowisku akademickim. Pierwsze stypendium zdobył Bartosz Kowalczyk - student kierunku fizjoterapia. EDUKACJA W SOLIDNYM WYDANIU Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 136-osobowa kadra nauczycieli akademickich: 13 profesorów tytularnych, 22 doktorów habilitowanych, 57 doktorów i 44 magistrów. Wywodzą się oni z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, a także jeszcze wielu innych. Student i jakość kształcenia są w PWSZ priorytetem. Ostatnie lata przyniosły wymierne efekty w realizacji założonych efektów kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna i Komisja Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego zbadały i wysoko oceniły następujące kierunki studiów: ekonomia, filologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika. Wszystkie otrzymały ocenę pozytywną. Elektrotechnika dodatkowo została wyróżniona za osiągane efekty kształcenia. Konsekwentne działania PWSZ w Pile na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i stosowanie procedury ochrony własności intelektualnej, zostały w roku 2013 uhonorowane tytułem uberrima Fide, potwierdzającym spełnianie w tym zakresie najwyższych europejskich standardów. 5 PWSZ - ugruntowana marka

8 6 PWSZ - ugruntowana marka Paulina Wojtkowiak - kierunek politologia (absolwentka 2014) Studia w pilskiej PWSZ były dla mnie niezapomnianą, pełną wrażeń przygodą. Z pewnością był to czas, w którym brakowało miejsca na nudę. Zawsze lubiłam kontakt z ludźmi oraz pracę społeczną, w związku z tym świetnie odnajdowałam się w Samorządzie Studenckim, który otwarty jest na różne przedsięwzięcia. Jednym z takich wydarzeń, którego byłam inicjatorem, była akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie. Warto wspomnieć, że Uczelnia chętnie wspiera inicjatywy, wypływające ze strony studentów. PWSZ w Pile rozwija zainteresowania studentów m.in. dzięki Studenckim Kołom Naukowym, Chórowi Akademickiemu, Akademickiemu Związkowi Sportowemu. Ja miałam przyjemność należeć do Chóru, w którym poznałam wielu wspaniałych ludzi posiadających taką samą pasję jak ja pasję śpiewania. Dzięki Chórowi miałam również okazję uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Toskanii. W trakcie studiów odbyłam semestr nauki na Słowacji, w ramach programu Erasmus. Dzięki temu wyjazdowi spotkałam wielu wspaniałych ludzi z różnych krajów, poznałam nową kulturę, nowy język i w znacznym stopniu podszkoliłam znajomość języka angielskiego. Korzyści płynących z udziału w programie Erasmus jest wiele, dlatego najlepiej będzie, gdy przekonasz się sam Na Uczelni panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera. Studenci traktowani są podmiotowo w przeciwieństwie do większych uczelni, w których zazwyczaj jest się anonimowym. Dlatego nie wahaj się, wybierz PWSZ! maciej maćkowiak - kierunek ratownictwo medyczne (absolwent 2014) Kiedy nadszedł czas decyzji - jaką wybrać uczelnię - podobnie jak większość przyszłych absolwentów szkół średnich, nie do końca wiedziałem, co ze sobą zrobić. Początkowo myślałem o studiach w dużym mieście akademickim, na szczęście los sprawił, że złożyłem dokumenty do PWSZ w Pile i nie żałuję! Ukończyłem studia na trudnym kierunku, jakim jest ratownictwo medyczne, poznałem wielu wspaniałych ludzi, mam wymarzoną pracę. Trzy lata studiów to czas ciężkiej pracy, połączonej z życiem studenckim i pracą w weekendy. Kierunki medyczne w PWSZ w Pile, prowadzone są przez doskonałą kadrę wykładowców na bardzo wysokim poziomie - porównywalnym do uczelni z czołówki rankingów. Wykładowcy, często praktycy (a nie teoretycy), indywidualne podejście do każdego studenta, setki godzin praktyk i ćwiczeń oraz mnóstwo programów stypendialnych wszystko to sprawia, że kończąc tę Uczelnię, jestem w 100% pewien dobrego przygotowania do wykonywania swojego zawodu. Gdybym jeszcze raz miał wybierać studia, to na pewno wybrałbym ponownie PWSZ w Pile!

9 marcelina Ługowska - kierunki politologia i ekonomia (absolwentka 2014) Zdając maturę, nie miałam sprecyzowanych planów, gdzie dalej powinnam kontynuować naukę oraz w jakim kierunku chciałabym się rozwijać. Na studia w PWSZ w Pile zdecydowałam się głównie z powodu szerokiej oferty edukacyjnej i bliskości miejsca zamieszkania. Wybrałam studia humanistyczne na specjalności bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zajęcia, które prowadziła znakomita kadra profesorska znacznie poszerzyły moją wiedzę prawną, psychologiczną oraz ekonomiczną. To ostatnie zainspirowało mnie do podjęcia drugiego kierunku studiów w Instytucie Ekonomicznym. Dzięki systemowi stypendialnemu mogłam bez przeszkód finansowych studiować dziennie na ostatnim roku politologii oraz na pierwszym roku studiów ekonomicznych jednocześnie. Moje, w początkowym założeniu, krótkie studiowanie, trwało 5 lat i było bezcenne, nie tylko dzięki zdobytej wiedzy i przyjaźniom, ale i dodatkowym możliwościom rozwoju, jakie oferowała Uczelnia. Skorzystałam m.in. z programu wymiany międzynarodowej Erasmus, co było niezapomnianym przeżyciem. Część studiów ekonomicznych, które odbyłam na prestiżowej Uczelni 1 Decembrie 1918 w Alba Iulia w Rumunii, uważam za najlepszą dotychczasową przygodę mojego życia, która nie tylko pozwoliła mi na podszlifowanie języka angielskiego, ale i na poznanie języka rumuńskiego. Zdobyłam także przyjaciół z różnych stron świata! Po uzyskaniu drugiego dyplomu, podjęłam pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie w Pile, gdzie wykorzystuję zdobytą na studiach wiedzę. Kontynuuję również naukę na studiach II stopnia. Jako absolwentka PWSZ z utęsknieniem wspominam czasy spędzone na studiach. Z pełnym przekonaniem polecam pilską PWSZ każdemu, wiedząc z doświadczenia, jakimi szerokimi możliwościami dysponuje każdy absolwent po jej ukończeniu. 7 PWSZ - ugruntowana marka

10 8 PWSZ W PILE UCZELNIĄ MOBILNĄ, CZYLI NASI STUDENCI POZA GRANICAMI KRAJU PWSZ - ugruntowana marka Od 2010 r. praktyczny w ymiar kształcenia uczyniliśmy jeszcze bardziej atrakcyjnym. Umożliwiamy studentom i absolwentom PWSZ oraz studentom z partnerskich uczelni odbywanie zagranicznych praktyk i staży zawodowych w warunkach międzynarodowych. Wszystko to w ramach programów LLP Erasmus, Erasmus+ i PO WER, finansowanych przez Unię Europejską. Mobilność studentów, poza praktykami, oznacza możliwość odbycia nawet 1/3 studiów za granicą! Studenci PWSZ w Pile wybierać mogą między uczelniami partnerskimi w Belgii, Bułgarii, Czechach, Hiszpanii, grecji, Litwie, rumunii, Słowacji i turcji. Od początku uczestnictwa w programie Erasmus, Uczelnia otrzymała na realizację mobilności studentów i nauczycieli akademickich blisko EUR z budżetu Komisji Europejskiej, co pozwoliło na zrealizowanie 326 wyjazdów. W tym samym czasie do naszej Uczelni przyjechało blisko 200 gości zagranicznych. Znalezienie się w międzynarodowym gronie studentów z uczelni erasmusowych to wspaniałe doświadczenie! Zachęcamy, więc do wykorzystania czasu studiów, by jak najlepiej poszerzyć horyzont swoich możliwości! WARTO WIEDZIEĆ Stypendysta Erasmusa otrzymuje miesięczne stypendium w wysokości od 300 do około 700 Eur, jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp. Jeżeli otrzymuje stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), to pobiera je również w czasie studiów za granicą. Raluca My name is Clarisa-Raluca Gligor, I am from Romania and as a Erasmus student I will express my opinion about Poland. I would like to tell you about Pila because I live and work here. From day one I was impressed by the cleanliness of the city and its the green space. Truth be told I liked the local lakes a lot! Actually we go to the lake almost daily. And, to be honest, a country with hospitable people such as those in Poland is the perfect place to spend your holidays. Now, talking about the feeling of the first day of work I can say that I was impressed by the help I received from colleagues and of course the boss who is always taking care of us! After the first month I spent here, I can say strongly that I don t want to go back home too soon. Why? Very simple: When you meet great people in the perfect place you want to spend as much time as possible with them. When I say great people I m talking about the colleagues from the office and of course about the Erasmus students with whom I spend all day. In the morning we are going to the office and after we have many activities that do not allow us to get bored Pobyt w PWSZ w Pile od lutego do czerwca 2014 r. Daniel Badescu (student z 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia w Rumunii) Mogłem wybrać uczelnię erasmusową" w wielu miejscach: w Niemczech, Hiszpanii, Turcji, Grecji, we Włoszech Pewnie zapytacie dlaczego w takim razie Polska i Piła? Po pierwsze, wiedziałem, że szybko się dostosuję ze względu na małe różnice kulturowe. Po drugie, samo miasto zrobiło na mnie wrażenie, ale co najważniejsze PWSZ w Pile dało mi możliwość dodatkowej praktyki w Biurze Erasmusa, Biurze Karier oraz Biurze Promocji. Ponadto, PWSZ w Pile ma świetną bazę dydaktyczną z czego można być naprawdę dumnym. Z pewnością jeszcze tu wrócę! Pobyt w PWSZ w Pile od września 2013 do września 2014 r.

11 W zależności od kierunku studiów, możliwy jest wybór następujących uczelni: EkonomIa Haute Ecole de la Province de Liege Tomas Bata University in Zlin University of Balearic Islands Northern Lithuania College Belgia Czechy Hiszpania Litwa 1 Decembrie 1918 University Rumunia Universitatea Romano Americana Istanbul Aydin University Izmir University Mehmet Akif Ersoy University Yalova Üniversitesi ELEktrotECHnIka Tomas Bata University in Zlin 1 Decembrie 1918 University Istanbul Aydin University Izmir University FILoLogIa Universiad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Universidade da Coruna Universitat de Barcelona 1 Decembrie 1918 University Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach Istanbul Aydin University Mehmet Akif Ersoy University Suleyman Demirel University Rumunia Turcja Turcja Turcja Turcja Czechy Rumunia Turcja Turcja Hiszpania Hiszpania Hiszpania Rumunia Słowacja Turcja Turcja Turcja FIZJotEraPIa National Sports Academy "Vassil Levski" Catolic University of Ruzomberok Istanbul Aydin University Bułgaria Słowacja Turcja mechanika I BuDoWa maszyn Zilinska Universita v Zilinie PIELĘgnIarStWo Catolic University of Ruzomberok Mehmet Akif Ersoy University Suleyman Demirel University PoLItoLogIa Słowacja Słowacja Turcja Turcja 1 Decembrie 1918 University Rumunia Matej Bel Univerzita Vysoká škola v Sládkovičove Izmir University PraCa SoCJaLna Słowacja Słowacja Turcja 1 Decembrie 1918 University Rumunia Matej Bel Univerzita Yalova Üniversitesi ratownictwo medyczne Catolic University of Ruzomberok Słowacja Turcja Słowacja transport Zilinska Universita v Zilinie Słowacja PraktYkI 1 Decembrie 1918 University Rumunia Starmedica Rumunia Suleyman Demirel University Turcja Rosnąca liczba studentów zagranicznych oraz pozyskanie znacznych środków na Program Erasmus, powoduje, że coraz większa liczba osób dostrzega korzyści z wymiany międzynarodowej. Codziennością w dzisiejszym pejzażu PWSZ jest obecność studentów i pracowników z zagranicy. Tylko w ubiegłym roku było ich ponad 100! Od kilku lat zamiast cześć, na korytarzach PWSZ rozlega się hello, hi, a czasami nawet labas, bun venit lub merhaba. Tak właśnie zaczyna się dzień studentów z uczelni partnerskich PWSZ z Litwy, Rumunii, Turcji, Turkmenistanu, którzy spędzają część studiów na naszej Uczelni. Najdłuższą drogę do Piły pokonała jedna z naszych ubiegłorocznych praktykantek, która przybyła z dalekiej Syberii. KAMPUS AKADEMICKI ROBI WRAŻENIE! Doskonalone z każdym rokiem zaplecze dydaktyczne Uczelni ma dziś imponujący kształt. Plasuje to PWSZ w Pile, tę największą Uczelnię publiczną północnej Wielkopolski, wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w całej Polsce. Dzięki inwestycjom PWSZ w Pile dysponuje jedenastoma obiektami dydaktycznymi, w których znajdują się: 62 sale wykładowe i seminaryjne, 72 pracownie i laboratoria specjalistyczne instytutów: Politechnicznego, Ochrony Zdrowia oraz Centrum Sieciowo- Komputerowego, certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest jedyną Uczelnią w regionie kształcącą na kierunkach inżynierskich. Dla nich właśnie przeznaczono nowoczesny obiekt specjalistyczny, wybudowany w latach , przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Dzięki tej inwestycji zaplecze dydaktyczne poszerzone zostało o kolejne 4 sale wykładowe, salę audytoryjną na 168 miejsc, a także laboratoria: materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych i środków transportu. W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną salę seminaryjno-widowiskową auditorium maximum z widownią na 460 miejsc. Tu odbywają się najważniejsze przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy o charakterze naukowym i artystycznym, otwarte dla publiczności z miasta i regionu. Wartą wymienienia jest inwestycja z roku 2013, sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - CEntrum FIZJotEraPII. To jedyny taki obiekt w północnej Wielkopolsce, który 9 PWSZ - ugruntowana marka

12 10 PWSZ - ugruntowana marka łączy funkcje dydaktyczne i specjalistyczną praktykę diagnostyczno-terapeutyczną ze szczególnym uwzględnieniem chorób narządu ruchu. W Centrum Fizjoterapii znajdują się nowoczesne specjalistyczne pracownie, w których studenci doskonalą swoje umiejętności w takich dziedzinach jak: elektroterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego i ultradźwięków, a także laseroterapia, hydroterapia, kinezyterapia oraz masaże. W Centrum Fizjoterapii znajduje się także jedyna w tej części Wielkopolski kriokomora do krioterapii ogólnoustrojowej. W maju 2014 roku, zostały oddane do użytku 3 nowe pracownie dla kierunku kosmetologia, w których znajdują się m.in.: analizatory skóry, lampy sollux i UV, sprzęt do ultradźwięków/jonoforezy, mikrodermabrazji diamentowej, mezoterapii bezigłowej, zabiegów fotoodmładzania, czy liposukcji ultradźwiękowej. BIBLIotEka PWSZ w Pile należy do najnowocześniejszych w regionie. Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy ponad 49 tysięcy skomputeryzowanych i udostępnionych czytelnikom woluminów. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają stały dostęp do światowych zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk komputerowych i 38 miejsc w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje 132 tytuły oraz 35 dostępne online. W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych online. Sala konferencyjna, wchodząca w skład kompleksu bibliotecznego, wyposażona została w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, umożliwiający prowadzenia telekonferencji i e-learningu. Nowoczesna HaLa SPortoWa to obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m 2. Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa, a także bieżnia. W budynku znajduje się również sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness, sala do gier małych oraz sala wykładowa. Zaaranżowano również nowoczesny zespół relaksacyjno-saunowy służący odnowie biologicznej. W 2012 r. zakończono także budowę zewnętrznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, obejmującego boiska do piłki nożnej i do gier zespołowych, który jest udostępniony również okolicznym mieszkańcom i szkołom. W trosce o komfort studiujących, na terenie budynków wydzielono STREFY STU- DENTA przestrzenie, z nieograniczonym dostępem do bezprzewodowego Internetu (tzw. HotSpoty), wyposażone w wygodne kanapy i funkcjonale blaty do pracy. Na terenie uczelnianego kampusu rozpoczęto także rewitalizację terenów zielonych i umiejscowienie tu tzw. zielonych stref studenta. Pierwsze dokonania w tym zakresie są już widoczne przed budynkiem Auditorium Maximum oraz obok budynku J.

13 NOWOCZESNE ZAPLECZE INFORMATYCZNE 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży nacisk na komfort nauki i wykorzystanie w jak największym stopniu możliwości, które stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Uczelnia jest użytkownikiem Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, czyli ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki umożliwiającej szybki i nieograniczony dostęp do Internetu. Dzięki pakietowi DreamSpark Premium (dawniej MSDN AA) Uczelnia ma dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft z dziedziny systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji projektowych, bazodanowych oraz narzędzi programistycznych. Pilska PWSZ wdrożyła do celów dydaktycznych nowoczesny system klasy ERP Comarch ERP XL. Umożliwia on zarządzanie całym przedsiębiorstwem: od produkcji, przez sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Wiedza uzyskiwana na zajęciach związanych z produkcją i logistyką wykorzystywana jest do prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, którym zarządzają sami studenci. System ten wykorzystywany jest w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach naszego regionu i kraju. Umiejętność jego obsługi daje naszym absolwentom dodatkowe atuty w ubieganiu się o pracę. Proces dydaktyczny na kierunkach politechnicznych wspomagany jest przez specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące podstawę nowoczesnego kształcenia inżynierskiego. Do najważniejszych z nich zalicza się Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Scilab, COMSOL Multiphysics, Derive, Matlab i Simulink. DLA ZAAWANSOWANYCH, CZYLI CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA, KTÓRE MOŻESZ ODBYĆ NA UCZELNI Studenci kierunku ekonomia, w ramach zajęć dydaktycznych, uzyskują fachową wiedzę informatyczną oraz możliwość pracy z produktami światowych liderów w zakresie produkcji sprzętu sieciowego oraz systemów informatycznych. Uzyskana wiedza i umiejętności są niezwykle cenne i przydatne na rynku pracy, umożliwiają także przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Szkolenia z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych w oparciu o program Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) realizują studenci specjalności informatyka w biznesie i administracji na przedmiocie sieci komputerowe oraz projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi. Od roku akademickiego 2014/2015 studenci kierunku ekonomia realizują szkolenie Comarch ERP XL. Jest ono obowiązkowe dla następujących przedmiotów i specjalności: specjalność informatyka w biznesie i administracji: przedmiot zintegrowane systemy informatyczne, specjalność rachunkowość i skarbowość: przedmiot zastosowanie komputerów w rachunkowości, specjalność zarządzanie małymi średnimi przedsiębiorstwami: przedmiot systemy informatyczne w biznesie. PWSZ - ugruntowana marka

14 12 PWSZ - ugruntowana marka Od 2004 r. uczelnia posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE (największej na świecie sieci centrów egzaminacyjnych znajdujących się w 165 krajach) i jako jedna z nielicznych uczelni w kraju przeprowadza autoryzowane egzaminy certyfikacyjne m.in. takich firm jak Adobe, Cisco, Citrix, CompTIA, VMWare i wielu innych. PWSZ w Pile posiada status Lokalnej Akademii Cisco i poprzez uczestnictwo w programie Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci wszystkich kursów Akademii są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera także możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. BIURO KARIER - CENTRUM INFORMACJI I DORADZTWA Uczelniane Biuro Karier udziela studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zdobywaniu umiejętności niezbędnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Od początku działalności Biuro zarejestrowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako agencja pośrednictwa pracy oraz agencja doradztwa zawodowego przeprowadziło szereg szkoleń i warsztatów, a także pośredniczyło w znalezieniu ok miejsc pracy! W Biurze Karier można: skorzystać z banku aktualnych ofert pracy stałej i tymczasowej; uzyskać informacje o możliwościach pracy w kraju i za granicą; o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach pośrednictwa pracy; zdobyć pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowywaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny); uzyskać informacje o kursach, szkoleniach i studiach (drugiego i trzeciego stopnia oraz podyplomowych), a także innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niezwykle istotnym zadaniem Biura Karier jest monitorowanie losów zawodowych absolwentów pilskiej PWSZ. Zebrane informacje służą doskonaleniu i aktualizowaniu programów kształcenia tak, by uzyskiwane w trakcie studiów kwalifikacje odpowiadały potrzebom pracodawców i osób wchodzących na rynek pracy. Biuro Karier jest także organizatorem spotkań z pracodawcami, których celem jest przede wszystkim konfrontacja oczekiwań osób poszukujących zatrudnienia z wymaganiami potencjalnych pracodawców, a tym samym stworzenie możliwości zaprezentowania firm wśród przyszłych pracowników - obecnie jeszcze studentów, będących na początku swej kariery zawodowej. Pod adresem internetowym zamieszczane są oferty pracy, staży i praktyk oraz informacje o szkoleniach, seminariach, konferencjach i innych ciekawych wydarzeniach związanych z aktywnością na rynku pracy. PRAKTYKI ZAWODOWE INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ Integralnym elementem procesu kształcenia są obowiązkowe praktyki zawodowe. Odbywają się one w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z przyszłą pracą absolwenta. Zadaniem praktyk zawodowych jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy uzyskanej podczas zajęć i korelowania jej z praktyką, umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania informacji, kształtowania umiejętności i zdobywania doświadczenia, które posłużą wzmocnieniu kompetencji absolwentów poszczególnych kierunków i specjalności studiów. W trosce o jak najwyższy poziom praktyk zawodowych, Dział Praktyk Studenckich i Karier, udostępnia studentom bazę danych firm i instytucji, w których mogą odbywać praktyki. Udziela również wszechstronnej pomocy w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami. Dzięki programowi Erasmus+, studenci mają także możliwość odbycia praktyk poza granicami kraju.

15 ZOSTAŃ ABSOLWENTEM Z PERSPEKTYWAMI! Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera, nadawany absolwentom studiów wyższych zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania studiów podyplomowych. Dziś powszechna stała się opinia, że współczesny człowiek, czynny zawodowo, w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość wyboru specjalności studiów drugiego stopnia, która odpowiada dynamicznym zmianom otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku pracy, wydaje się być dzisiaj kluczem do powodzenia w życiu zawodowym. Warto przy tym podkreślić, że profil kształcenia w PWSZ przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu, że zawodowa znaczy praktyczna. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE Studenckie Koła Naukowe (SKN) i Kluby Studenckie pracują nad projektami badawczymi, organizują wystawy, seminaria i konferencje, a nawet rajdy górskie oraz koncerty. Słowem, pokazują, że połączenie wiedzy i pomysłowości może przynieść bardzo wartościowe rezultaty. Obecnie w PWSZ funkcjonują takie Studenckie Koła Naukowe i Kluby Studenckie jak: SKN Pojazdy Silnikowe SKN Miłośników Budownictwa Sowa SKN Elektroników SKN Transportu SKN Fizyki Kwant SKN Młodej Pielęgniarki SKN Eskulap SKN Creatus SKN Historyków i Politologów SKN Stosunków Międzynarodowych SKN Miłośników Kultury Niemieckiej "Germis" SKN Miłośników Literatury SKN Miłośników Pięknego Słowa "Filolodzy" SKN Młodych Tłumaczy SKN Pracy Socjalnej Auxilia" SKN Świat Finansów SKN Informatyków Studenckie Multimedialne Koło Naukowe Osiągnięcia studenckiego ruchu naukowego w minionym roku akademickim mierzy się organizacją i uczestnictwem w konferencjach i seminariach naukowych. Wśród nich w szczególności wymienić należy, zrealizowane w odpowiedzi na apel Prezydenta RP, seminarium popularnonaukowe zatytułowane Polska po 1989 roku. Ćwierć wieku przemian politycznych, którego efektem jest również wydanie publikacji. Naszych studentów można też od lat dostrzec zaangażowanych w zabezpieczanie imprez sportowych (Półmaraton Philipsa), organizację festiwali nauki, akcje charytatywne, krwiodawstwa i poszukiwania dawców szpiku. 13 PWSZ - ugruntowana marka

16 14 PWSZ - ugruntowana marka

17 W ZDROWYM CIELE... SPORTOWCY PWSZ W PILE Od 10 lat w PWSZ w Pile funkcjonuje Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, który prowadzi szkolenie w kilkunastu dyscyplinach sportu, zapewniając studentom warunki do kontynuowania i rozwijania dotychczasowej kariery sportowej. Każdego roku Klub Uczelniany AZS odnotowuje znaczące sukcesy, które sprawiają, że w ogólnopolskim rankingu współzawodnictwa wyższych szkół zawodowych, Uczelnia zajmuje miejsce wśród najlepszych w ubiegłym roku akademickim zajęła 5 miejsce wśród 32 sklasyfikowanych. Na dobry wynik w klasyfikacji ogólnej złożyły się sukcesy w: biegach przełajowych, lekkiej atletyce, ergometrze wioślarskim, szachach, trójboju siłowym i żeglarstwie. Najlepsi studenci sportowcy mogą starać się o indywidualny tok realizacji studiów w celu pogodzenia nauki z treningiem sportowym. Bardzo dobra własna baza sportowa oraz doświadczona kadra trenerów - wykładowców sprawia, że każdy student PWSZ ma warunki do kontynuowania i rozwijania zainteresowań sportowych. Trenerzy KU AZS PWSZ w Pile, angażują się także w organizację najbardziej renomowanej imprezy sportowej w regionie, jaką jest PÓŁMA- RATON PHILIPSA, którego partnerem jest także Uczelnia. SAMORZĄD STUDENCKI Jego działania docierają nie tylko do społeczności akademickiej, ale także do mieszkańców miasta. To dzięki Samorządowi organizowane są takie akcje jak: otrzęsiny studenckie, helloween, wybory MISS PWSZ, czy największe święto studenckie w mieście JUWENALIA! Dotychczas na juwenaliową scenę studentom udało się zaprosić m.in. takie zespoły jak: Bracia, Zakopower, Vavamuffin, Big Cyc, Video, Ras Luta, The Cuts, Kamila Bednarka, Ewelinę Flintę. Głos Samorządu Studenckiego ma również duże znaczenie w działaniach Uczelni. Stanowi on ciało opiniodawcze, współdecyduje o rozdziale środków na pomoc materialną dla studentów. Samorząd reprezentuje także interesy społeczności akademickiej na spotkaniach z władzami miasta i powiatu pilskiego, na ogólnopolskich forach studenckich, konferencjach oraz w Parlamencie Studentów RP. 15 PWSZ - ugruntowana marka

18 16 CHÓR AKADEMICKI PWSZ WSPANIAŁĄ WIZYTÓWKĄ UCZELNI Chór powstał w 2003 roku. Od samego początku zdobywał szerokie uznanie za wysoki poziom wokalny nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Prezentowany kunszt artystyczny, pozwala sięgać chórzystom po bardzo trudny repertuar i mierzyć się z najlepszymi zespołami amatorskimi oraz zawodowymi. W roku 2013 Chór Akademicki obchodził Jubileusz X-lecia twórczości artystycznej. Benefis stał się doskonałym momentem podsumowań sukcesów Chóru występów na scenach Europy i USA, koncertów ze znakomitymi artystami, nagranych płyt. Warto wspomnieć choćby kilkanaście najważniejszych dat w historii Chóru Akademickiego PWSZ w Pile: Chór wziął udział w "XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów" w Ołomuńcu (Czechy), w którym osiągnął swój pierwszy sukces i zdobył brązowy medal w prestiżowej kategorii "F3 Superior". W festiwalu udział wzięło 175 chórów z całego świata i 7180 chórzystów; Chór wziął udział w "XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Chórów" w Ołomuńcu (Czechy), w którym zdobył dwa brązowe medale: w prestiżowej kategorii F3 "Superior" i w kategorii F3 chórów mieszanych z repertuarem dowolnym. W festiwalu udział wzięły 184 chóry z całego świata i ponad 7000 chórzystów; Chór otrzymał nagrodę Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury; Chór został uhonorowany Medalem im. Stanisława Staszica przez Prezydenta Miasta Piły oraz wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta; Chór, na zaproszenie Connectitut Virtuosi Chamber Orchestra (USA), wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Koncertował w Nowym Jorku i miastach stanu Connecticut. Wystąpił także jako gość specjalny "Chamber Music Mystic 2010 Festival"; Chór współorganizował "I WIELKO- POLSKI FESTIWAL CHÓRÓW PAŃSTWO- WYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH". Podczas finału Festiwalu wraz z solistami i Pilską Orkiestrą Klasyczną wykonał "Mszę Koronacyjną C-dur" KV 317 W. A. Mozarta. Za organizacje tak spektakularnego przedsięwzięcia, Chór PWSZ w Pile otrzymał nagrodę Starosty Pilskiego, w kategorii twórczość artystyczna, upowszechnianie i ochrona kultury; Chór uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Calelli na Costa Barcelona (Hiszpania), gdzie nagrodzony został Złotym Dyplomem Chór otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Piły SYRIUSZ - GRAND PRIX ROKU 2014 Chór uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr Toscana Music Festival we Włoszech, gdzie został wyróżniony Złotym Dyplomem. PWSZ - ugruntowana marka

19 17 PWSZ - ugruntowana marka

20 18 WSPÓLNE PROJEKTY W latach zrealizowano wspólnie 7 projektów: 2 projekty fotograficzne: - warsztaty i wystawy fotograficzne W poszukiwaniu tożsamości (2010 r.) oraz Obecność i ślad (2011 r.), 5 projektów literackich: - wykłady, konkurs literacki i publikacja książki pt. W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta (2010 r.), - konkurs literacki i publikacja książki pt. Obecność i ślad (2011 r.), - konkurs literacki i publikacja książki pt. Niezapominanie (2012 r.), - publikacja książki pt. Historie (nie) dokończone (2013 r.), - publikacja książki pt. PILANIE ROCZNIK 1940 (2014 r.). PWSZ W PILE I STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FESTIWALU NAUKI W PILE PWSZ w Pile współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile, realizując zadania publiczne dzięki zwycięstwom w konkursach, organizowanych m.in. przez gminę Piła. Ich celem jest zachęcenie pilan do poszukiwań nie tylko indywidualnego wyrazu artystycznego, ale także budowanie więzi spajających lokalną społeczność poprzez próby określenia tożsamości kulturowej miasta i jego mieszkańców. PWSZ - ugruntowana marka to ( ) raczej Nie rozszyfrowując bliżej dziejów opisanych postaci, podkreślić warto, że odcisnęli, bądź nadal bardzo subiektywny wykaz tych osób, które zdaniem autorów na Pile że nie jest to rejestr swą obecnością odciskają indywidualne piętno. I chyba dobrze się stało, wrażliwości. Autorzy kandydatów na pomnikowe cokoły, a odzwierciedlenie bardzo różnych odrobinie przy ulicy, każdej na dzielnicy, każdej w wszędzie, zdają się mówić, że miasta i powinniśmy spostrzegawczości, dobrej woli, można spotkać ludzi, którzy są ważni dla w pewnym miejscu o nich pamiętać. Więcej bywa, że osoby te tworzą zbiorowości, które zbiorowościami i czasie są absolutnie wyjątkowe, nieporównywalne z żadnymi innymi w innych miejscach Polski. ludzi ( ) Szukaliśmy ludzi wrażliwych na Piłę, na jej historię i teraźniejszość. Szukaliśmy jest temperatura, z pasją, takich, którzy tą pasją potrafią zarazić innych. I w tych tekstach nie wiedzą, albo nie podziw, że coś wydarzyło, coś się dzieje w Pile i złość, że tego inni doceniają. A talenty... Są! Przeczytajcie i oceńcie sami. Marek Kulec ze Wstępu Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile w Pile Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica Miasto Piła Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła jako zadanie publiczne pn. "Obecność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania - opracowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach propagowania historii miasta Piły" OBECNOŚĆ I ŚLAD, CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA ISBN CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA Piła 2011 FESTIWALE NAUKI W PILE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile od 2007 roku jest inicjatorem i organizatorem Festiwali Nauki, które należą do najcenniejszych inicjatyw społeczno-kulturalnych, podejmowanych zarówno na rzecz integracji środowiska akademickiego, jak i całej społeczności lokalnej i regionalnej. Ich celem jest prezentowanie nie tylko osiągnięć o charakterze ściśle naukowym, ale, co jest nie mniej ważne, promocja interesujących zagadnień społeczno-kulturalnych, niedostępnych na co dzień mieszkańcom tej części kraju. Idea Festiwali zyskała uznanie, nie tylko w środowisku lokalnym. W 2012 roku Festiwal pt. Propaganda sukcesu sukces propagandy został doceniony przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich P.R.O.M. i uznany za najlepszy projekt w konkursie ogólnopolskim pt. Promyk". Atrakcyjnej tematyce i sposobom prezentacji festiwalowych przedsięwzięć, organizatorzy zawdzięczają rosnącą popularność. Festiwale gromadzą zainteresowanych najbardziej aktualnymi osiągnięciami nauki. Ich wartość stanowią przede wszystkim interesujące wykłady popularnonaukowe, pokazy, wystawy i inne przedsięwzięcia, odbywające się pod wspólnym hasłem: nauka z przymrużeniem oka. Obrazują one i wyjaśniają w przystępny sposób skomplikowane zagadnienia nauk przyrodniczych, medycznych, inżynierskich, ale także i z zakresu nauk społecznych. Od samego początku PWSZ w Pile dokłada starań, by społeczności lokalnej zaprezentować atrakcyjne zagadnienia i zjawiska np. historyczne i antropologiczne oraz umożliwić spotkanie z wyjątkowymi Gośćmi. Od lat zapraszane są więc na Festiwale interesujące osobowości i autorytety świata nauki i kultury. Dotychczas goszczono profesora Jana Miodka, Bogusława Wołoszańskiego, Michała Ogórka i Mariusza Szczygła.

21 19 PWSZ - ugruntowana marka

22 20 InStYtut EkonomICZnY

23 kierunek: EKONOMIA tel Studia na kierunku ekonomia wyposażają w wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego; rachunkowości; sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce; możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów analitycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, agencjach badań rynków, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów kierownictwa oraz analityków biznesu. Mogą być także zatrudnieni w charakterze księgowych w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach oraz w charakterze konsultantów w zespołach i firmach doradczych, zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją informatycznych systemów zarządzania w organizacjach gospodarczych. Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia. Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek, specjalności wybierane są po pierwszym semestrze. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zainteresowania co najmniej 30 studentów. ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, i realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni w tygodniu studenci przebywają na praktyce w zakładzie pracy. Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie. STUDIA ANGLOJĘZYCZNE W trosce o losy przyszłych absolwentów oraz zwiększenie ich umiejętności odnalezienia się na międzynarodowym rynku pracy, jak i wysoką jakością kształcenia, Instytut Ekonomiczny poszerzył ofertę edukacyjną o studia anglojęzyczne pierwszego stopnia (licencjackie). W ramach kierunku ekonomia istnieje możliwość podjęcia studiów prowadzonych w całości w języku angielskim. Studia adresowane są do: osób mieszkających w Polsce, które nie muszą wyjeżdżać za granicę by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, posługujących się językiem angielskim na poziomie B2; obcokrajowców, którzy zamierzają podjąć studia w Polsce. WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH DLA KIERUNKU PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO języki obce nauka o państwie geografia gospodarcza podstawy socjologii historia gospodarcza wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) promocja zdrowia i kultury fizycznej (studia niestacjonarne) negocjacje i mediacje PRZEDMIOTY PODSTAWOWE mikroekonomia makroekonomia matematyka statystyka opisowa ekonometria technologia informacyjna zarządzanie prawo finanse i bankowość rachunkowość międzynarodowe stosunki gospodarcze PRZEDMIOTY KIERUNKOWE polityka społeczna metody wyceny projektów gospodarczych polityka gospodarcza analiza ekonomiczna ekonomia integracji europejskiej gospodarka regionalna finanse publiczne i rynki finansowe specjalność: INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI Absolwent specjalności posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny ekonomii i informatyki oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej. Posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną, potrafi analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji procesów gospodarczych. Posiada obszerną wiedzę informatyczną w zakresie programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych, systemów baz danych oraz zintegrowanych systemów informatycznych oraz łatwość adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych. 21 InStYtut EkonomICZnY

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Władze Uczelni... PWSZ ugruntowana marka...

Władze Uczelni... PWSZ ugruntowana marka... SpiS treści Władze Uczelni... PWSZ ugruntowana marka... 3 4 EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości... Rachunkowość i skarbowość... Turystyka i hotelarstwo... Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

ul. Podchorążych 10 64-920 Piła tel. 67 352 26 00 fax 67 352 26 09 www.pwsz.pila.pl e-mail: info@pwsz.pila.pl INFORMATOR 2014/2015

ul. Podchorążych 10 64-920 Piła tel. 67 352 26 00 fax 67 352 26 09 www.pwsz.pila.pl e-mail: info@pwsz.pila.pl INFORMATOR 2014/2015 INFORMATOR 2014/2015 Spis treści Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości... Rachunkowość i skarbowość... Turystyka i

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY WYCHOWANIE FIZYCZNE PIELĘGNIARSTWO FIZJOTERAPIA EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA BIBLIOTEKA NAJNOWOCZEŚNIEJSZA BIBLIOTEKA UCZELNIANA NA DOLNYM ŚLĄSKU BAZA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA ul. Kazimierza Wielkiego 6A; 38-400 KROSNO Tel: 13 4375559/58; e-mail: zbpwsz@op.pl REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO Rozdział I OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo