3,81% KRÓTKA HISTORIA DOJRZEWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Wzrost PKB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3,81% KRÓTKA HISTORIA DOJRZEWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Wzrost PKB"

Transkrypt

1 Wzrost PKB 3,81% KRÓTKA HISTORIA DOJRZEWANIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI 0% WOJCIECH ROMAŃSKI Przez ostatnie 25 lat biznes w Polsce przeżył fazę intensywnego i drapieżnego rozwoju, fazę samorefleksji nad odpowiedzialnością oraz poszukiwania różnych jej wymiarów. Punkty zwrotne zostały wyznaczone m.in. przez kamienie milowe i działania pionierów odpowiedzialności. Rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczyna rozmowy z ONZ na temat wizji zrównoważonego rozwoju świata, przedstawionej w raporcie Nasza wspólna przyszłość z 1987 r. Sejm uchwala 10 ustaw znanych jako plan Balcerowicza pakiet reform gospodarczo-ustrojowych Reformy ministra przemysłu Mieczysława Wilczka i uwolnienie rynku tworzą podwaliny pod budowę gospodarki rynkowej. W Polsce powstają tysiące firm prywatnych. 26

2 KALENDARIUM 2,03% -7,17% Na Szczycie Ziemi Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro przyjęta zostaje Agenda 21 (zalecenia i wytyczne dotyczące m.in. ochrony i kształtowania środowiska życia człowieka). Powstaje World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) pierwsza światowa organizacja biznesowa zajmująca się wspieraniem zrównoważonego rozwoju Powstaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sprzyjająca zwiększaniu transparentności rynku kapitałowego. 1,5 mln Tyle małych firm działało w Polsce. W 1989 r. było ich 572 tys. W Wielkiej Brytanii powstaje Fairtrade Foundation, organizacja działająca na rzecz promowania sprawiedliwego handlu. 27

3 5,24% 6,73% 6,24% 0% Pracę w ABB Polska rozpoczyna śp. dr Andrzej Brzozowski, jeden z mentorów i prekursorów polskiego CSR. Powstaje polski oddział The Prince of Wales Business Leaders Forum międzynarodowej organizacji założonej w Wielkiej Brytanii w 1990 r. promującej m.in. odpowiedzialny biznes. Powstaje Fundacja Kronenberga przy banku CitiHandlowy. Powstaje CSR Europe, wiodąca europejska organizacja promująca CSR BRE Bank (obecnie mbank) powołuje jako jedna z pierwszych firm fundację korporacyjną (obecnie mfundacja) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa pierwszy polski referat naukowy na temat CSR zostaje wygłoszony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie przez prof. Annę Lewicką- -Strzałecką ,9 mld dol. BIZ napłynęło do Polski w latach Firmy zagraniczne były dla polskich przedsiębiorców źródłem standardów i działań, także w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

4 7,09% KALENDARIUM 4,98% 4,52% W USA powstaje Global Reporting Initiative (GRI), organizacja non profit, której celem jest stworzenie ram odniesienia dla raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju. W PwC w USA powstaje zespół Sustainability Business Consulting, pierwszy taki w firmach doradczych. Powstaje Akademia Rozwoju Filantropii. Odbywa się pierwsza w Polsce konferencja na temat CSR, organizowana przez AIESEC w Lublinie. Dow Jones rozpoczyna publikację pierwszego na świecie indeksu SI (Sustainability Index). Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan przedstawia na Forum w Davos założenia inicjatywy UN Global Compact. Obecnie ma ona 12 tys. członków ze 145 krajów. Global Reporting Initiative (GRI) ogłasza roboczą wersję Wytycznych raportowania zrównoważonego rozwoju. Wersja finalna ukazuje się w 2000 r. ABB prowadzi pierwszy dialog z interesariuszami w Polsce, połączony z publikacją Programu zrównoważonego rozwoju. Elektrownia Opole rozpoczyna pierwszy w Polsce proces budowania całościowej strategii odpowiedzialności społecznej, zgodnie z normą SA Powstaje norma SA8000, pozwalająca na ocenę działania firm w zakresie etycznego postępowania wobec pracowników i odpowiedzialności społecznej. Odbywa się pierwsza edycja konkursu Dobroczyńca Roku, nagradzającego firmy za działania społeczne nominującym są beneficjenci. 16 mln zł Tyle pieniędzy zebrano do 2014 r. w ramach najdłużej trwającej akcji społecznej Avon kontra rak piersi, która wystartowała w 1998 r. Odbywa się pierwsza publiczna dyskusja na temat CSR w Warszawie, z udziałem ponad 100 osób ze świata biznesu, zorganizowana przez Business Leaders Forum. Rozpoczyna działalność Centrum Etyki Biznesu: ośrodek badań i studiów na rzecz rozwoju etyki i odpowiedzialności biznesu w Polsce założony przez prof. Wojciecha Gasparskiego. 29

5 4,26% 0% 1,21% 1,44% Niepełnosprawni normalna sprawa pierwsza duża kampania społeczna poświęcona niepełnosprawności zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy współpracy firmy Philip Morris. Stałą pracę rozpoczyna biuro Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najstarszej i największej organizacji pozarządowej w Polsce zajmującej się CSR. Obecnie FOB współpracuje z 45 partnerami strategicznymi. Komisja Europejska publikuje Zieloną Księgę pt. Promowanie europejskich ram dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Powstaje FTSE4Good, wprowadzony przez London Stock Exchange i Finacial Times pierwszy w Europie indeks spółek odpowiedzialnych społecznie. Powstaje polskie biuro UN Global Compact, inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. White Paper: Communication on CSR (Biała Księga) Komisji Europejskiej zawiera strategię realizacji i upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Rada Giełdy Papierów Wartościowych zatwierdza zasady dobrych praktyk w zakresie corporate governance dla spółek publicznych W USA powstaje Calvert Social Index (CSI) mierzący koniunkturę amerykańskich spółek określanych jako odpowiedzialne społecznie. Odbywa się konferencja nt. odpowiedzialnych inwestycji organizowana przez FOB, z udziałem prof. Leszka Balcerowicza. Ukazuje się książka Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy Bolesława Roka. 30 Bank Zachodni WBK rozpoczyna wydawanie pierwszej w Polsce karty kredytowej affinity. Część wpływów z transakcji jest przekazywana na rzecz Akcji Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. FOB zostaje Krajową Organizacją Partnerską CSR Europe jako pierwsza organizacja z krajów kandydujących do UE. Powstaje Grupa Robocza ds. CSR (przedstawicielstwo Banku Światowego w Polsce i FOB).

6 KALENDARIUM 3,87% 5,35% Sejm uchwalił Ustawę o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Odbywa się pierwsza edycja Festiwalu Komunikacji Społecznej, zorganizowana pod hasłem Święto komunikowania dla wspólnego dobra. 730 tys. Fundacja Komunikacji Społecznej wraz z firmą Philip Morris Polska publikuje pierwsze w Polsce badanie na temat CSR, jego rozumienia i postrzegania przez opinię publiczną. Pierwszy raport CSR firmy (wydaje go PKN Orlen pt. Partnerstwo i odpowiedzialność). Tylu pacjentów przebadano w ramach czteroletniego Ogólnopolskiego Programu Prewencji Choroby Wieńcowej Polscreen, współorganizowanego przez Polpharmę. To największy dotąd w Polsce program społeczny z dziedziny profilaktyki prozdrowotnej. Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Powstaje Forum Darczyńców w Polsce. Powstaje Liga Odpowiedzialnego Biznesu program edukacyjny FOB dla liderów zmian Powstaje Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w PwC Polska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu publikuje pierwszy raport Odpowiedzialny biznes w Polsce; od tej pory ukazuje się on corocznie. 68 % Tylu Polaków deklaruje, że zdarzyło im się wybrać firmę ze względu na jej działalność społeczną, np. dobroczynną (Instytut Spraw Publicznych, Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu). Ukazuje się Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, książka Bolesława Roka. 31

7 3,62% 6,23% 0% Odbywa się 20 Annual Global Dialogue Caux Round Table na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem 60 liderów światowego biznesu. Odbywa się międzynarodowa konferencja EABIS European Academy of Business in Society w Warszawie, a podczas niej Simon Zadek prezentuje pierwszy Responsible Competitiveness Index dla świata. W ramach inicjatywy UN Global Compact powstają Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (ang. The Principles for Responsible Investment, PRI). 60% TP SA publikuje pierwszy raport społecznej odpowiedzialności przygotowany według wytycznych GRI dużych i 40 proc. małych polskich firm uważa, że w prowadzeniu działalności gospodarczej należy uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności oraz kwestie ekologiczne (badanie CBOS na zlecenie UOKiK) TP SA (obecnie Orange) tworzy stanowisko menedżera ds. społecznej odpowiedzialności pierwsze takie stanowisko w polskiej firmie. Obrona pierwszego w Polsce doktoratu poświęconego CSR. 73 marki wzięły udział w pierwszym panelu PremiumBrand 2006 mierzącym reputację marek. Marką Najwyższej Reputacji został E.Wedel (Maison Research Consulting i Instytut Millward Brown SMG/KRC). PKPP Lewiatan przyjmuje Kanon Etyczny Przedsiębiorców członków PKPP Lewiatan. Powstaje pierwszy w Polsce raport społeczny oparty na sesjach dialogowych z interesariuszami (British American Tobacco). 32

8 KALENDARIUM 6,79% 5,13% Powstaje pierwszy w Polsce ranking największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu Good Company Ranking, obecnie Ranking Odpowiedzialnych Firm. W 8 dotychczasowych edycjach wzięło udział niemal 150 największych spółek działających na polskim rynku. Odbywa się pierwsza edycja konkursu Raporty Społeczne, nagradzającego najlepiej sporządzone raporty CSR wydawane w Polsce. 28,5 % Tylu dorosłych Polaków przekazało pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych lub religijnych (badanie Filantropia, wolontariat i 1%, Stowarzyszenie Klon/Jawor i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu). W Poznaniu odbywa się szczyt klimatyczny COP-14. Ministerstwo Gospodarki publikuje Zrównoważony biznes podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw Tyle aktywnie działających fundacji korporacyjnych wykazało badanie Fundacje korporacyjne w Polsce, zrealizowane na zlecenie Forum Darczyńców w Polsce. Pierwsza edycja konkursu Liderzy Filantropii organizowanego co roku przez Forum Darczyńców w Polsce. UNDP wspólnie z PwC przygotowuje raport dotyczący podstaw polityki gospodarczej Polski w zakresie CSR. Zarządzeniem Premiera RP powstaje Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. 33

9 1,63% 3,88% 0% Powstaje Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Prezesie RM. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczyna notowanie Respect Index. Podczas pierwszej z cyklicznych konferencji PGNiG pt. Odpowiedzialna energia. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej podpisuje się Deklarację zrównoważonego rozwoju branży energetycznej. 74 % Tylu Polaków uważa, że najważniejszą cechą przedsiębiorcy jest użyteczność dla społeczeństwa (badanie GfK Polonia dla Rzeczpospolitej ). Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (International Standarization Organization) publikuje normę ISO 26000, dotyczącą społecznej odpowiedzialności firm. PwC opracowuje w ramach Koalicji CR Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Rozpoczynają się studia podyplomowe CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu prowadzone przez ALK we współpracy z PwC pięć zakończonych edycji to kuźnia kadr dla polskiego CSR. Wychodzi pierwszy numer magazynu CR Navigator. Lewiatan i Deloitte w ramach programu Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach prezentują badanie percepcji CSR wśród prezesów dużych polskich firm. Komplementarne badanie wśród kadry menedżerskiej przedstawia FOB i GoodBrand. 34

10 KALENDARIUM 4,52% 1,94% 1,7% 3,2% * *prognoza MFW 2014 Michael Porter i Mark Kramer publikują artykuł Creating Shared Value: Redefining Capitalism and the Role of the Corporation in Society formułujący koncepcję tworzenia wartości społeczno-ekonomicznej. Komisja Europejska publikuje Odnowioną strategię UE na lata dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Powstaje Koalicja Prezesi wolontariusze Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności": podpisuje ją pierwszych 14 firm. Ogłoszenie raportu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 (MG, PwC i FOB). Rozpoczęcie projektu standaryzacji działań fundacji korporacyjnych przez Forum Darczyńców Tyle dużych fundacji korporacyjnych aktywnie działa w Polsce. Pierwsza w Polsce edycja konkursu European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact. 80% ze 100 największych korporacji z 41 krajów świata w raportowaniu społecznym wykorzystuje wytyczne GRI (źródło: KPMG). W 2013 r. przedstawiono najnowszą ich wersję G4. FOT.: WIKIPEDIA.ORG [26] TOMASZ WIERZEJSKI/AGENCJA GAZETA; [27] WOJCIECH BARCZYŃSKI/FORUM; UN PHOTO/MICHOS TZAVAROS; [28] UDOSTĘPNIONE PRZEZ FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU; [29] EMPERYAN (CC BY-SA 3.0); [31] MACIEJ FIGURSKI/FORUM WOJCIECH ROMAŃSKI: współpracownik ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, współautor raportów społecznych wielu firm. 35

Dlaczego potrzebne jest dziś nowe podejście wszystkich interesariuszy

Dlaczego potrzebne jest dziś nowe podejście wszystkich interesariuszy Współodpowiedzialny biznes 1989 2014 Ewolucja odpowiedzialności biznesu w polskich firmach Dlaczego potrzebne jest dziś nowe podejście wszystkich interesariuszy do odpowiedzialności Współodpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

www.odpowiedzialnybiznes.pl

www.odpowiedzialnybiznes.pl Imię i nazwisko Liliana Anam Izabela Błażowska Henryka Bochniarz Katarzyna Borucka s.małgorzata Chmielewska Justyna Czarnoba Jadwiga Czartoryska Natalia Ćwik Nazwa firmy/organizacji/instytucji CSRInfo

Bardziej szczegółowo

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu 10 lat CSR-u w Polsce 10 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw PENDIUM CSR-KOMPEDIUM CH LNISCH

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Zarządzanie różnorodnością w Polsce RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki. Warszawa, 31.03.2010 r.

Ogłoszenie Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki. Warszawa, 31.03.2010 r. Ogłoszenie Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki. Warszawa, 31.03.2010 r. 110 dobrych praktyk na 10-lecie FOB-u Eksperci z kraju Liliana Anam CSRinfo Rafał Baniak Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM CSR. 5lat ODPOWIEDZIALNY BIZNES PRZYSZŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU I SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA

KOMPENDIUM CSR. 5lat ODPOWIEDZIALNY BIZNES PRZYSZŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU I SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr 11 / Grudzień 2013 ODPOWIEDZIALNY BIZNES KOMPENDIUM CSR 5lat KOMPENDIUM CZAS NA ODWAGĘ W BIZNESIE Integralność etyczna CSR MOTOREM INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo

10 Jubileuszowa Edycja Raportu

10 Jubileuszowa Edycja Raportu 10 Jubileuszowa Edycja Raportu Konferencja CSR 2.0 Prezentacje najciekawszych interaktywnych projektów CSR Kolejna konferencja CSR 2.0 jesień 2012 Wystąpienia gości zagranicznych i polskich Koordynatorka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Znajdziesz tam: ponad 1500 dobrych praktyk CSR bazę Kto jest kim w CSR ponad 250 artykułów eksperckich encyklopedię CSR ponad 120 publikacji i badań kalendarium

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM CSR WSPÓŁPRACA, DIALOG INNOWACYJNOŚĆ ODPOWIEDZIALNY BIZNES

KOMPENDIUM CSR WSPÓŁPRACA, DIALOG INNOWACYJNOŚĆ ODPOWIEDZIALNY BIZNES NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ www.kompendiumcsr.pl Nr 14 / Czerwiec 2015 ODPOWIEDZIALNY BIZNES KOMPENDIUM CSR 14 EDYCJA NOWE CZASY PODMIOTOWOŚCI KLIENTA Jerzy Hausner

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.odpowiedzialnybiznes.pl. Słowo wstępne Mirella Panek- Owsiańska... 3

SPIS TREŚCI. www.odpowiedzialnybiznes.pl. Słowo wstępne Mirella Panek- Owsiańska... 3 Raport został wydrukowany na papierze certfikowanym FSC i PEFC. Koordynatorka wydania: Ewa Albińska Nadzór merytoryczny: Mirella Panek-Owsiańska Redakcja: Ewa Albińska Magdalena Andrejczuk Marcin Grzybek

Bardziej szczegółowo