ISBN Tytuł oryginału SCIENCE OF LOVE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7505-223-7. Tytuł oryginału SCIENCE OF LOVE"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału SCIENCE OF LOVE First published by Templeton Foundation Press, Philadelphia, PA, United States Copyright 2004 by Thomas Jay Oord Wydawnictwo WAM, 2009 Redakcja Marek Majczyna Korekta Patrycjusz Pilawski Projekt okładki Andrzej Sochacki ISBN WYDAWNICTWO WAM ul. Kopernika Kraków tel faks DZIAŁ HANDLOWY tel faks Z apraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ tel faks Drukarnia Wydawnictwa WAM ul. Kopernika Kraków wydawnictwowam.pl

3 SPIS TREŚCI Wstęp Miłość w dowolnym języku Miłość sprawia, że świat się kręci Miłość w (trójjednym) mózgu Altruizm terroryzmu, egoizm wojny Dlaczego nie możemy być przyjaciółmi? Podstawy miłości Nauka seksu i miłości Czy miłość czyni postępy? Zalecana dalsza lektura Przypisy

4 WSTĘP OBECNIE WYŁANIA SIĘ NIEWYKORZYSTYWANY dotychczas obszar wiedzy. Nazywam ten obszar badań symbiozą miłości i nauki. Związani z tą dziedziną uczeni badają naukę i miłość, gdyż każda z nich ma swój udział w sposobie rozumienia przez nas Boga oraz świata, w którym żyjemy. Już od starożytności wielu, przynajmniej domyślnie, aprobowało związek między miłością i nauką. Znacząca różnica pomiędzy przeszłością i teraźniejszością jest jednak taka, że współcześni badacze poświęcają swoją uwagę rozmaitym metodologicznym i merytorycznym kwestiom dotyczącym tego związku. Oczywiście, gwałtowne zmiany i postęp we współczesnej nauce przynoszą ze sobą pytania i możliwości nieznane dawnym cywilizacjom, a nowe sposoby myślenia religijnego i filozoficznego wnoszą swój wkład do tego symbiotycznego poszukiwania. Uczeni i nie tylko oni odkrywają, iż zgłębianie związków między miłością i nauką inspiruje twórcze hipotezy

5 8 WSTĘP dotyczące sposobu pojmowania przez nas zarówno tego, co sakralne, jak i tego, co naukowe. Wybitny psycholog Abraham Maslow wyrażał doniosłość takich dociekań, gdy pisał: Musimy zrozumieć miłość, musimy umieć uczyć się jej, tworzyć ją, przewidywać, bo w przeciwnym razie świat pogrąży się we wrogości i podejrzliwości 1. Jeśli miłość jest sednem moralnych i religijnych niepokojów ludzkości oraz jeśli nauka nadal kształtuje ścieżki życia i światopoglądy, to rozważania dotyczące współczesnej symbiozy nauki i miłości zgłębiają kwestie o ogromnym znaczeniu. A znaczenie to, jak je ujmuje Alfred North Whitehead, skupia w sobie cały cywilizowany wysiłek 2. Niniejsza książka wprowadza i zgłębia kwestie będące zasadniczą treścią symbiozy miłości i nauki. W kolejnych rozdziałach omówimy zagadnienia naukowe takie jak kosmologia i Wielki Wybuch, socjobiologia wraz z psychologią ewolucyjną, neurologia, współdziałanie organizmów, seks i uczucie oraz rola emocji jako pozostających w relacji do miłości. Przyjrzymy się także aspektom religijnym, etycznym i filozoficznym takim jak cnota, creatio ex nihilo, postęp, działanie Boga, agape, wartości, praktyki religijne, pacyfizm, płciowość, przyjaźń, wolność i małżeństwo. Mam nadzieję, iż samo to studium jako całość stanie się znaczącym przyczynkiem do zrozumienia miłości. Dedykuję tę książkę trzem osobom, których wysiłki były dla mnie zachętą. Karl Giberson, przyjaciel, zwolennik i dawny kolega akademicki zaproponował, bym napisał te rozdziały w formie odcinków w Science and Tech-

6 WSTĘP 9 nology News (publikacja nosiła wtedy tytuł: Research News and Opportunities in Science and Theology). Jako wydawca Karl jest architektem tego wpływowego czasopisma, powszechnie uznawanego za wiodące źródło wiadomości w zakresie dialogu nauki-i-religii. Tę książkę dedykuję także Stephenowi G. Postowi. Kierując Institute for Research on Unlimited Love, Stephen przeciera nowe szlaki w badaniach nad miłością i nauką. Jego oszałamiająca wizja i niestrudzona praca wyznaczają ogólnie wysoki standard w tym obszarze, a mojej pracy w szczególności. Na koniec dedykuję tę książkę Sir Johnowi Templetonowi. Jego wiara zarówno w znaczenie miłości i potęgę nauki sprawiają, iż ta praca staje się możliwa. Z tak wielu powodów jestem wdzięczny jemu i jego fundacji: John Templeton Foundation. Słowa wdzięczności należą się wielu, którzy w takiej czy innej formie zachęcali i pomagali w pisaniu tej książki. Obok Gibersona, Posta i Templetona moje podziękowanie zechcą przyjąć: Janet Calhoun, Seve Carroll, Philip Clayton, John Cobb, Tracey Cook, George Ellis, Shemia Fagan, Todd Frye, David Griffin, Bob Herrmann, Kurian Kachappilly, Diane LeClerc, Michael Lodahl, Bob Luhn, Steve McCormick, Peter Miano, Brint Montgomery, Nancey Murphy, Ralph Neil oraz moi koledzy z Northwest Nazarene University: Cheryl Oord, John Oord, Jennifer Pavlisko, Thomas Phillips, John Polkinghorne, Kimberly Roots, Carol Rotz, Jeffrey Schloss, Eric Stark, Paul Steinhardt, Angela Swanson, Howard Van Till, Tiffany Triplett, Lynn Underwood, Don Viney, Da-

7 10 WSTĘP vid Sloan Wilson, Ron Wright, Don Yerxa, Amos Yong i David Zirschky. Przede wszystkim dziękuję tym bliskim i drogim osobom, które kocham z tak wielu powodów: Cheryl Sydnee, Lexi i Andee.

8 1 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU ROZSZYFROWANIE, CO LUDZIE ROZUMIEJĄ, gdy wymawiają słowo miłość, jest często trudne, a czasami wydaje się niemożliwe. Słowa tego używa się na tak różne sposoby, a my chcemy, by oznaczało tak wiele różnych spraw. Rozważmy następujące objaśnienia miłości: Miłość jest rodzajem rzemiosła wojennego. Owidiusz Miłość jest tylko jedną z wielu namiętności i nie ma wielkiego wpływu na wynik życia. Samuel Johnson Miłość jest nigdy niekończącym się uczuciem. Adeil Prince Miłość jest tylko jeszcze jednym kilkuliterowym słowem. Tennessee Williams Miłość jest to dym spowodowany nawałem westchnień. William Shakespeare

9 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU 13 Miłość zabija. Sid Vicious Miłość jest niczym innym jak tylko rozpaczą, dotyka cię, gdy jesteś skończony. Linda Ronstadt Miłość oznacza, że nigdy nie musisz mówić, że jest ci przykro. Erich Segal Miłość to żwawy chochlik tańczący wesoły krótki taniec, który później nagle odwraca się do ciebie z miniaturowym karabinem maszynowym. Matt Groening Teolog Mildred Bangs Wynkoop trafnie ujęła ten problem, ubolewając, że miłość to wciąż niejednoznaczne pokrętne słowo 4. Pomimo szerokiego zakresu znaczeń i zastosowań miliardy ludzi dziś i w przeszłości uznają miłość za najlepszą podstawę pojmowania rzeczywistości, uważając ją za klucz do świata pokoju, postępu i jedności. Niezliczone osoby traktują miłość jako klucz do uzdrowienia rozbitych i bolesnych związków. Nie tak dawno stałem się bardziej świadomy znaczenia przypisywanego potędze miłości, gdy moje siostry poproszono o zastosowanie języka migowego, by wyrazić słowa piosenki weselnej. Ruchy ich rąk i palców pięknie łączyły się ze słowami Miłości w dowolnym języku, piosenki wybranej do ceremonii ślubnej: Miłość w dowolnym języku, prosto z serca Pociąga nas wszystkich ku sobie, nigdy od siebie. Gdy już nauczymy się ją wymawiać, cały świat będzie słyszał Miłość wypowiadaną płynnie w dowolnym języku 5.

10 14 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU Pomimo że słowa piosenki miały odzwierciedlać romantyczny temat, ja znalazłem podobieństwa między nimi i faktem, iż miliardy ludzi wierzą, że miłość jest dla nas jednym źródłem nadziei. Dlaczego tak wielu nadaje miłości tak ogromne znaczenie? Zgłębiamy tę kwestię w tej książce. Część odpowiedzi jest naukowa; część jest filozoficzna 6. Jednakże rozpoczynając nasze rozważanie, pragnę zaznaczyć, iż to religia w zasadniczej części odpowiada na pytanie, dlaczego tak wielu ceni miłość 7. W istocie rzeczy dobrym argumentem może być to, że miłość odgrywa zasadniczą rolę we wszystkich wielkich religiach świata 8. Badając rolę religii, wydaje się stosowne skupienie uwagi na koncepcjach miłości przyjmowanych przez wielkie tradycje religijne. Oczywiście gruntowna i szczegółowa analiza wielkich religii świata wymaga więcej niż jednego rozdziału. Można by pisać książki na temat rozumienia miłości przez każdą z tradycji religijnych. Dlatego nasza refleksja zawarta w tym rozdziale jest z konieczności ogólna. Transliteracja słów miłości religijnej wskazuje, iż w religii miłość przyjmuje różne formy. Ta różnorodność jest bogata, aczkolwiek czasami wprawiająca w konsternację: miłość w dowolnym języku. Tezą tego rozdziału jest to, że wszystkie główne religie świata w różnym stopniu i z różnym akcentem zarówno nauczają, jak i zakładają pierwszeństwo miłości. Po przyjrzeniu się terminologii dotyczącej miłości dochodzę do wniosku, że definicja miłości ma znaczenie dla wyjaśnienia zarówno różnorodno-

11 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU 15 ści, którą zgłębiam, jak i służy jako kotwica dla przyszłych rozdziałów przy badaniu symbiozy miłości-i-nauki. Rozpoczynamy nasze dociekania od hinduizmu, wielkiej religii, którą większość badaczy uważa za najstarszą w świecie. Można zwięźle ująć, iż sercem hinduizmu jest wspieranie sposobów życia i dróg (joga) zjednoczenia z boską nieskończonością. Jedną z dróg jest taki rodzaj miłości, którą nazywa się bhakti. Średniowieczny Hindus, Narada, określa bhakti jako głęboką miłość Boga. Hindusi wierzą, że podejmując drogę głębokiej miłości Boga bhakta wielbi się Boga całą swoją istotą i życiem 9. Bhakti przyjmuje różne formy zależnie od różnych relacji, w których bhakta jest zaangażowane. Miłość wyrażana małżonkowi, dzieciom, przyjaciołom, współpracownikom, rodzinie, niewolnikom itd. przyjmuje każdą możliwą formę, której ten rodzaj miłości wymaga. Drugim hinduskim słowem na określenie miłości jest kama, które może się odnosić albo do zmysłowości, albo do przywiązania emocjonalnego. Jednak Hindus niekoniecznie uważa kama za dobrą, ponieważ może odzwierciedlać niewłaściwe przywiązanie do tego świata. Takie przywiązanie przeszkadza autentycznej miłości Boga. W dzisiejszej kulturze masowej kama kojarzy się raczej z seksem i urokiem niż z etycznym bądź religijnym ideałem miłości 10. Buddyzm wyrósł z hinduizmu. Uczeni oddają słowo miłości buddyjskiej jako karuna, które jest słowem sanskryckim oznaczającym działanie współczujące. Siddhartha Gautama, pierwszy Budda, wierzył, że wszystkie rzeczy są wzajemnie powiązane. Nauczał, że wyrażanie

12 16 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU karuna jest czymś racjonalnym, co należy czynić, by przerwać cierpienie trapiące i przytłaczające te powiązania. Buddyści mahajana kładą szczególny nacisk na sposób współczucia. Obejmuje on praktykowanie ośmiu ścieżek i pomaganie innym przezwyciężać cierpienie w ich własnych poszukiwaniach nirwany (nieobecności cierpienia). Dziś dalajlama z Tybetu uosabia mądrość chłodnej głowy i troskę ciepłego serca, gdy przekazuje karuna 11. Trzecia główna tradycja religijna, konfucjanizm, rozwinęła się kilka tysięcy lat temu w kulturze chińskiej. Etyka w tej tradycji opiera się w transliteracji jen, które to słowo tłumacze przekładają jako miłość. Słowo to pochodzi od chińskich znaków oznaczających człowiek i dwoje. Jen jest najwyższą cnotą symbolizującą najlepsze wartości ludzkie. Jen pociąga za sobą właściwe działania ukierunkowane na innych i na siebie, a także obejmuje to, co można by nazwać altruizmem negatywnym (shu): nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Zamiast rozpocząć od jakiejś abstrakcyjnej uniwersalnej miłości, jen rozpoczyna i ustanawia sama w swoim domu serdeczne i wierne relacje (xiao) z dziadkami, rodzicami i rodzeństwem. Tylko wtedy, gdy ktoś kocha swoją rodzinę, mówi Konfucjusz, może kochać całą ludzkość. Rzeczywiste wyrażenia jen przychodzi przez li, które są zewnętrznymi praktykami i zwyczajami konfucjanistów 12. Przemieszczając się ze Wschodu na Środkowy Wschód, napotykamy judaizm, religię, której wpływ jest nieproporcjonalnie duży w porównaniu z liczbą jej wyznawców. Bóg, którego Żydzi czczą, wyraża miłość, którą się

13 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU 17 oddaje w języku angielskim jako hesed (lub chesed). Cechą charakterystyczną tego rodzaju miłości jest jej trwanie w czasie, a uczeni tłumaczą hesed w różny sposób jako: niezachwiana miłość, kochająca wierność lub lojalność. Hesed odnosi się do idealnego działania etycznego przyjętego w ciągu trwającej przez cały czas relacji 13. W judaizmie Bóg okazuje Izraelowi swoją stałą miłość poprzez różne przymierza, a Żydzi mają wyrażać miłość do Boga w posłuszeństwie. Prawa i przykazania należy rozumieć jako środki, przez które ludzie odpowiadają na hesed Boga. Drugim hebrajskim określeniem miłości są słowa ahab i ahabah. Oznaczają one uczucie lub przyjaźń spotykane pomiędzy towarzyszami, członkami rodziny lub kochankami 14. Ten rodzaj miłości jest rzadziej spotykany w Pismach Hebrajskich. Zarówno w islamie, jak i w chrześcijaństwie odcisnęła się tradycja miłości wywodząca się z greckiej myśli filozoficznej. Nazywam tę tradycję tradycją cnoty i występku miłości. Ci, którzy przyjmują jej postaci językowe, używają słowa miłość, gdy mówią o jakimkolwiek celowym działaniu. W tradycji cnoty i występku miłość spoczywa u podstawy wszystkich zamierzonych poczynań. Chrześcijański filozof Tomasz z Akwinu, którego Arystoteles przekonał poprzez swoje pisma do przyjęcia języka cnoty i występku miłości, wyraził ją w ten sposób: ktokolwiek coś czyni, czymkolwiek by to było, działa z miłości 15. Teolog chrześcijański Paul Tillich ilustruje ten sposób mówienia, gdy określa miłość jako poruszającą moc życia, która

14 18 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU napędza wszystko, co istnieje, ku wszystkiemu innemu, co jest 16. Gdy ktoś z tradycji cnoty i występku mówi o miłości, to często niezbędny jest pewnego rodzaju określnik. Na przykład miłość może być właściwa lub niewłaściwa, doskonała lub niedoskonała, stosowna lub niestosowna, oraz odpowiednia lub nieodpowiednia. Miłość wymaga określnika, ponieważ może odnosić się do działania, które jest dobre lub złe. Historia Zachodu jest pełna przykładów ludzi, którym nie udało się wypracować odpowiedniej metody dyskusji o miłości w tradycji miłości cnoty i występku. Niejednoznaczność i nieład są wynikiem owej porażki. Próbując wyjaśnić nieporozumienia, używam w tej książce słowa miłość jedynie w celu odwołania się do ideału (czy cnót) działania etycznego. Tak jak ją rozumiem, miłość nigdy nie będzie niewłaściwa lub nieodpowiednia. Wróćmy teraz do jednej z najbardziej wpływowych tradycji religijnych świata: islamu. Choć tradycja cnoty i występku w pewnym stopniu miała wpływ na islam, to powszechne rozumienie miłości jako idealnego działania etycznego jest także obecne w tej tradycji wiary. Jednakże akcent, jaki islam kładzie na posłuszeństwo woli Allacha, uważa się błędnie za rozmyślne przeciwstawienie się pierwszeństwu miłości religijnej 17, co jest niestety częściowo spowodowane tym, że Koran zawiera kilka słów tłumaczonych jako miłość. Muzułmanie uważają, że Allach jest współczujący i miłosierny dla wiernych i uczciwych. Allach wyraził swoją miłość, posyłając proroka Mahometa i dając Koran

15 MIŁOŚĆ W DOWOLNYM JĘZYKU 19 jako drogowskaz dla wierzących. Ponadto jeden z pięciu islamskich filarów wiary poucza muzułmanów, aby przekazywali część swojego dochodu na biednych. Arabskie wadud w połączeniu z al, jak w Al-Wadud, oznacza miłość Allacha do posłusznych jemu sług. Podobnie hubb jest serdeczną boską miłością zastrzeżoną dla tych, którzy czynią dobro; Allach nie wyraża hubb niewiernym i nieprawym. W przypadku wadud i hubb muzułmanie wierzą, że Allach okazuje miłość tylko niektórym. Chociaż Koran podkreśla najczęściej, że Allach kocha tylko tych, którzy są posłuszni woli Boga, to niektóre fragmenty mówią o powszechnej miłości boskiej. Dwa terminy dotyczące islamskiej miłości zwracają uwagę na ten aspekt. Rahmah odnosi się głównie do miłosierdzia lub współczucia, a rahim do miłosierdzia i współczucia Allacha w działaniu. W tych dwóch wypadkach miłość Allacha ma zastosowanie uniwersalne: rahmah utożsamia zasadniczą właściwość natury Allacha, a rahim identyfikuje boskie działania pochodzące od tej natury 18. Chrześcijaństwo jest ostatnią religią, którą chcemy w skrócie przedstawić. Ma wiele wspólnego zarówno z judaizmem, jak i islamem, lecz jego związki z miłością są prawdopodobnie najsilniejsze. Irving Singer, wybitny filozof zajmujący się miłością, argumentuje, iż to, co odróżnia chrześcijaństwo, co daje mu wyjątkowe miejsce w życiu intelektualnym człowieka, to fakt, iż ono samo uczyniło miłość główną zasadą we wszystkich dziedzinach dogmatu. Cokolwiek chrześcijanie by nie uczynili dla innych czy dla siebie samych, ich jest jedynie wiara, w której Bóg i miłość to to samo 19.

dr Jacek Prusak SJ Sylwia Łopatecka Marek Majczyna Andrzej Sochacki Barbara Bodzoń

dr Jacek Prusak SJ Sylwia Łopatecka Marek Majczyna Andrzej Sochacki Barbara Bodzoń Tytuł oryginału The Psychology of Prayer A Scientific Approach Copyright 2013 The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. Wydawnictwo WAM, 2014 Redakcja naukowa dr Jacek Prusak SJ Korekta

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana I TY MOŻESZ ZROZUMIEĆ BIBLIĘ! Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana BOB UTLEY PROFESOR HERMENEUTYKI (INTERPRETACJI BIBLII) SERIA KOMENTARZY DO BIBLII W FORMIE PRZEWODNIKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII Karolina Husáková Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY SYSTEMU WARTOŚCI I POCZUCIA KOHERENCJI OSÓB UZALEŻNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W WYCHOWANIU RELIGIJNYM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE

ZASTOSOWANIE PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W WYCHOWANIU RELIGIJNYM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE ZASTOSOWANIE PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W WYCHOWANIU RELIGIJNYM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE Ks. mgr Krzysztof Kopala katecheta oligofrenopedagog w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

ISLAM I OBYWATELSKOŚĆ W EUROPIE

ISLAM I OBYWATELSKOŚĆ W EUROPIE ISLAM I OBYWATELSKOŚĆ W EUROPIE ISLAM I OBYWATELSKOŚĆ W EUROPIE Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Górak-Sosnowskiej Pawła Kubickiego Konrada Pędziwiatra WARSZAWA 2006 Recenzje: prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

"PRACA NAD SAMYM SOBĄ"

PRACA NAD SAMYM SOBĄ ARNOLD MINDELL "PRACA NAD SAMYM SOBĄ" PODZIĘKOWANIA Chciałbym szczególnie serdecznie podziękować Barbarze Croci za pomoc, której udzielała mi w każdy możliwy sposób w trakcie eksperymentalnej fazy mojej

Bardziej szczegółowo

JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ. O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym. Edgar H. Schein

JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ. O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym. Edgar H. Schein JAK JĄ OFEROWAĆ, DAWAĆ I AKCEPTOWAĆ O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym Edgar H. Schein Tytuł oryginału: Helping. How to offer, give, and receive help Copyright 2009

Bardziej szczegółowo

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 Proszę Pani, białych Niemców to ja mam u siebie około 10 procent. - Tak brzmiała odpowiedź na moje pytanie o narodowości jakie

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA WYDAWNICTWO KSIÊŻY SERCANÓW Tytuł oryginału Theology today: perspectives,

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

Artur Andrzejuk. C z ł o w i e k i d e c y z j a

Artur Andrzejuk. C z ł o w i e k i d e c y z j a Artur Andrzejuk C z ł o w i e k i d e c y z j a Książka dr. Artura Andrzejuka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej filozofii człowieka. Autor jest wykładowcą antropologii filozoficznej, historii

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

Jose Arguelles FAKTOR MAJÓW

Jose Arguelles FAKTOR MAJÓW Jose Arguelles FAKTOR MAJÓW Wydawnictwo PULSAR, Warszawa 2004 Ścieżka poza technologię Każdy może poznać swoją moc, lecz tylko ten ją posiądzie, kto uwierzy. Kto nie wierzy, ten nie wie, co to spokój.

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Wpływ konfucjanizmu na system społeczny i polityczny w Chinach

Wpływ konfucjanizmu na system społeczny i polityczny w Chinach Dorota Agata Jarema Wpływ konfucjanizmu na system społeczny i polityczny w Chinach Wstęp W ostatnich latach wzrasta w Europie zainteresowanie Dalekim Wschodem, a zwłaszcza Chinami, które to dzięki niespodziewanie

Bardziej szczegółowo

Francis Fukuyama. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przekład Bartłomiej Pietrzyk

Francis Fukuyama. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przekład Bartłomiej Pietrzyk Francis Fukuyama Koniec człowieka Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej Przekład Bartłomiej Pietrzyk Wydawnictwo Znak Kraków 2004 Tytuł oryginału Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology

Bardziej szczegółowo

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg WIARA KATOLICKA SERIA LUKE A E. HARTA W Co Wierzą Katolicy Część 2: Bóg Rycerze Kolumba przedstawiają Dedykowaną Luke owi E. Hartowi serię książeczek na temat podstawowych elementów wiary katolickiej Bóg

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA. Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii

NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA. Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii NAUCZANIE NIE MA WI KSZEGO POWO ANIA Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo