Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej"

Transkrypt

1 Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej Opracowały: Alina Dyrek Urszula Tobolska

2 Cel zajęć Zapoznanie z zasadami tworzenia opisów bibliograficznych Przygotowanie do samodzielnego tworzenia opisów bibliograficznych Wykształcenie umiejętności samodzielnego sporządzania bibliografii załącznikowej

3 Podstawowe definicje Bibliografia załącznikowa - spis dokumentów wykorzystanych przez autora pracy bądź tylko związanych z jej tematem. Literatura podmiotu - bezpośrednie źródła, na których opiera się prezentacja ; teksty poddawane analizie i interpretacji. Literatura przedmiotu - publikacje, które mają pomóc w analizie i interpretacji tekstów kultury, wskazanych w literaturze podmiotu.

4 Opis bibliograficzny - zespół danych o cechach dokumentu (drukowanego lub elektronicznego), wymienionych w ustalonej kolejności, niezbędnych do jego zidentyfikowania. Inaczej zostanie opisany cały dokument, a inaczej jego fragment, czy artykuł (rozdział) w nim zawarty.

5 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej Wyróżnienia graficzne i interpunkcja Kolejność elementów opisu Konsekwencja

6 Opisy bibliograficzne dokumentów drukowanych Wydawnictwo zwarte Fragment w wydawnictwie zwartym Artykuł w wydawnictwie zwartym Artykuł w wydawnictwie ciągłym Materiały ikonograficzne

7 Opisy bibliograficzne całości książki Opis bibliograficzny książki jednego autora Nazwisko, imię autora. Tytuł. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN. Herbert, Zbigniew. Wiersze wybrane. Wyd. 3. Kraków ISBN Opis bibliograficzny książki dwóch (lub trzech) autorów Nazwisko, imię autora pierwszego, nazwisko, imię autora drugiego, nazwisko, imię autora trzeciego. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN. Grzybowski, Przemysław Paweł, Sawicki, Krzysztof. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Kraków ISBN

8 Opisy bibliograficzne całości książki Opis bibliograficzny książki powyżej trzech autorów Nazwisko, imię autora pierwszego oraz dopisek i in. Tytuł. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN. Sabak, Agnieszka [i in.]. Repetytorium maturzysty : język polski : krótkie streszczenia, problematyka utworów, wprowadzenia do epok. Kraków ISBN

9 Opisy bibliograficzne całości książki Opis bibliograficzny dla pracy zbiorowej Tytuł. Red. (imię i nazwisko redaktora). Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN. Język polski : praca zbiorowa. Red. Stanisław Frycie. Wyd. 3 popr. i rozsz. Warszawa ISBN lub Nazwisko, imię redaktora (red.). Tytuł. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN. Frycie, Stanisław (red.). Język polski : praca zbiorowa. Wyd. 3 popr. i rozsz. Warszawa ISBN

10 Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej Tytuł. Red. (imię i nazwisko redaktora/opracowującego). Część tomu. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN. Lektury polonistyczne : średniowiecze renesans barok. Red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. T. 1. Wyd. 4. Kraków ISBN

11 Fragment w wydawnictwie zwartym Fragment w wydawnictwie zwartym to wyodrębniona część książki. Elementy opisu dotyczące fragmentu podaje się po odpowiednich informacjach odnoszących się do całości dzieła. Na końcu opisu podajemy strony lokalizujące fragment w obrębie książki. Numer ISBN nie jest w tym przypadku obowiązkowy.

12 Fragment w wydawnictwie zwartym Opis bibliograficzny fragmentu książki jednego autora Nazwisko, imię autora. Tytuł dokumentu macierzystego. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. Tytuł fragmentu książki, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony). Dziechcińska, Hanna. Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Warszawa Stanisław Windakiewicz pisał, s

13 Fragment w wydawnictwie zwartym Opis bibliograficzny wiersza ze zbioru jednego autora Nazwisko, imię autora. Tytuł dokumentu macierzystego. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. Tytuł wiersza, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony). Zagórski, Jerzy. Wybór wierszy. Warszawa Śmierć Parysa, s Opis bibliograficzny opowiadania ze zbioru jednego autora Nazwisko, imię autora. Tytuł dokumentu macierzystego. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. Tytuł opowiadania, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony). Borowski, Tadeusz. Opowiadania wybrane. Wyd. 2. Wrocław Pożegnanie z Marią, s

14 Fragment w wydawnictwie zwartym Opis bibliograficzny hasła ze słownika Tytuł dokumentu macierzystego. Red. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. Tytuł hasła, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony). Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wrocław Sarmatyzm, s Opis bibliograficzny hasła z encyklopedii (znajdujące się w jednym z jej tomów) Nazwisko, imię autora. Tytuł. Część tomu. Kolejne wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. Tytuł hasła, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony). Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1. Wyd. 4. Warszawa Czwartkowe obiady, s. 295.

15 Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział z książki) Artykuł (rozdział) to niezależny tekst (posiadający autora i tytuł), stanowiący część publikacji. Elementy opisu dotyczące artykułu podajemy przed danymi odnoszącymi się do całości książki i wyraźnie oddzielamy stosując wyrazy, jak: In: lub W:. Na końcu opisu podajemy strony lokalizujące artykuł w obrębie książki. Dane dotyczące autora i tytułu artykułu opublikowanego w wydawnictwie zwartym należy przejmować z nagłówka artykułu oraz informacji umieszczonych bezpośrednio po tekście artykułu.

16 Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział z książki) Opis bibliograficzny artykułu (rozdziału) z książki pod redakcją Nazwa autora artykułu (rozdziału). Tytuł artykułu (rozdziału). W: lub In: Opis wydawnictwa zwartego (książki), lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony). Sprusiński, Michał. Samotność rewolucjonisty: Kordian. W: Lektury obowiązkowe. Red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. Wrocław 1973, s Opis bibliograficzny wiersza z antologii Nazwa autora wiersza. Tytuł wiersza. W: lub In: Opis wydawnictwa zwartego (książki), lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony). Szymborska, Wisława. Urodzony. W: Do matki. Wybór Jan Nagrabiecki. Wyd. 2. Warszawa 1980, s

17 Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział z książki) Opis bibliograficzny rozdziału z Biblii Tytuł księgi (rozdziału). W: lub In: Opis wydawnictwa zwartego (książki), lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony) Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań 2000, s

18 Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie Dane dotyczące autora i tytułu artykułu opublikowanego w wydawnictwie ciągłym należy przejmować z nagłówka artykułu oraz informacji umieszczonych bezpośrednio po tekście artykułu. Nazwa autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł dokumentu macierzystego (czasopisma). Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, numer, strony). Kozieł, Jacek. Po co uczyć się języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej? Głos Nauczycielski 2011, nr 14, s.10.

19 Opis bibliograficzny recenzji filmowej Nazwisko i imię reżysera filmu. Tytuł filmu. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję. Bajon, Filip (reż.). Śluby panieńskie. Rec. Iwona Kurz. Kino 2010, nr 11, s

20 Opis bibliograficzny ilustracji (materiałów ikonograficznych) Dane dotyczące ilustracji należy przejmować z wykazu ilustracji ewentualnie z podpisu pod ilustracją Nazwa autora dzieła (grafika, malarza, autora fotografii). Tytuł i dodatki do tytułu. Określenie techniki wykonania. Data powstania dzieła. Nazwa autora zdjęcia (jeśli jest). W: lub In: Opis wydawnictwa, w którym zamieszczona jest ilustracja. Numer strony lub tablicy, na której znajduje się ilustracja Dunikowski, Xawery. Tchnienie. Blacha, Fot. W. Mądraszkiewicz. W: Polskie życie artystyczne w latach Red. A. Wojciechowski. Wrocław 1967, s. 64.

21 Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych Dokument elektroniczny Dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej.

22 Elementy opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych Poszczególne elementy opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych są bardzo podobne do opisów bibliograficznych dokumentów drukowanych. Dochodzą elementy: Typ nośnika należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń : [online] [CD-ROM] Daty (wydania, aktualizacji/nowelizacji, dostępu) W dokumentach online (dostępnych w Internecie) należy podawać datę, kiedy dokument był rzeczywiście przeglądany, ujmując ją w nawiasy kwadratowe. Datę dostępu należy poprzedzić wyrażeniem dostęp: [dostęp: 5 marca 2010]. Warunki dostępu Należy podać lokalizację dokumentu w sieci, jak: Dostępny w Internecie: lub Dostępny w WWW:

23 Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych Elektroniczne wydawnictwo zwarte (książka w Internecie) Elektroniczne wydawnictwo zwarte (książka na płycie CD) Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym Strona WWW

24 Elektroniczne wydawnictwo zwarte (książka w Internecie) Autor/redaktor. Tytuł. [Typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany. Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. [online]. Oprac. S. Pigoń. Wrocław [dostęp: 18 sierpnia 2011]. Dostępny w Internecie:

25 Elektroniczne wydawnictwo zwarte (książka na płycie CD) Autor/redaktor. Tytuł. [Typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Data wydania. Data aktualizacji. Numer znormalizowany. Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [CD-ROM]. Łódź: PRO-media CD, Aktualizowane w dniu ISBN

26 Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym Autor artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł dokumentu macierzystego. [Typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany. Wiosna Ludów ( ). W: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. [online]. [dostęp: 18 sierpnia 2011]. Dostępny w Internecie:

27 Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym Autor artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł czasopisma. [Typ nośnika]. Data wydania, oznaczenie zeszytu/numeru. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. Numer znormalizowany ISSN. Chmielewska, Katarzyna. Poza granicami gatunku? W: Nauka. [online]. 2008, [nr] 4, s [dostęp ]. Dostępny w Internecie: nauka/2008/04/n_408_09_chmielewska.pdf. ISSN

28 Strona WWW Autor. Tytuł wortalu. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków).Wirtualna historia książek i bibliotek. [online]. Ostatnia aktualizacja [dostęp: 18 sierpnia 2011]. Dostępny w World Wide Web:

29 Opisy bibliograficzne innych tekstów kultury Tekst kultury to wszystko, co jest jej przejawem np. na przestrzeni czasu (literatura, malarstwo, rzeźba, ekranizacje filmowe, muzyka itp.)

30 Opisy bibliograficzne innych tekstów kultury Zdjęcie dzieła sztuki zamieszczonego w Internecie Film na płycie CD Utwór muzyczny Program telewizyjny

31 Zdjęcie dzieła sztuki zamieszczonego w Internecie Autor dzieła. Tytuł dzieła. Technika wykonania dzieła. Format. Nazwa instytucji przechowującej dzieło. [Typ nośnika]. Data wydania dzieła. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Wyspiański, Stanisław. Chłopiec z kwiatem. Pastel. 51 x 32,5 cm. Muzeum Narodowe (Warszawa). [online] [dostęp: 18 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: ci.htm.

32 Film na płycie CD Reżyser filmu - tylko w opisie filmu fabularnego. Tytuł filmu. Rodzaj dokumentu i typ nośnika [Film fabularny, film oświatowy na płycie CD]. Rok produkcji. film fabularny: Hoffman, Jerzy (reż.). Ogniem i mieczem. [film fabularny na płycie CD] film oświatowy: Ptaki naszych jezior i łąk. [Film oświatowy na kasecie VHS]. WFO. Lubelski Klub Filmowy 1974.

33 Utwór muzyczny Nazwisko kompozytora, wykonawcy. Tytuł nagrania. Określenie rodzaju dokumentu. Miejsce wydania. Nazwa producenta. Rok produkcji. Kaczmarski, Jacek. Dwadzieścia (5) lat później. [płyta CD]. Warszawa: Polskie Radio, Nazwisko kompozytora, wykonawcy. Tytuł utworu. W: Tytuł nagrania. Określenie rodzaju dokumentu. Miejsce wydania. Nazwa producenta. Rok produkcji. Górniak, Edyta. To nie ja. W: Dotyk. [płyta CD]. Warszawa: WMI MUSIC Poland, 1995.

34 Program telewizyjny Autor programu. Tytuł programu. [Rodzaj dokumentu]. Miejsce emisji. Stacja [data i godzina emisji]. Dąbrowa, Kamil. Kultura, głupcze - Europejski Kongres Kultury. [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2. [wyemitowano 11 września sierpnia o godz. 23:10].

35 Redagowanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej Temat: Adaptacja filmowa utworu literackiego. Omów na wybranych przykładach Literatura podmiotu 1. Iwaszkiewicz, Jarosław. Panny z Wilka : opowiadania. Wyd. 8. Warszawa Wajda, Andrzej (reż.). Panny z Wilka. [film fabularny na płycie CD] Literatura przedmiotu 1. Brzozowski, Tadeusz.,,Panny okiem kamery rozebrane (o filmowym czytaniu literatury na przykładzie,,panien z Wilka Andrzeja Wajdy). Polonistyka 1996 nr 5, s Citko, Katarzyna. Tradycja, kultura, egzystencja w Brzezinie i Pannach z Wilka Andrzeja Wajdy. Kraków Czas i przemijanie jako istota istnienia człowieka w Pannach z Wilka A. Wajdy, s Drabarek, Barbara, Rowińska, Izabella. Dzieło filmowe jako tekst kultury : gimnazjum, liceum. Kielce Panny z Wilka, s Gryszkiewicz, Bogusław.,,Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza jako opowieść o postrzeganiu świata. Ruch Literacki 1997, z. 3, s Literatura, wiedza o kulturze : encyklopedia szkolna WSiP. Red. Andrzej Makowiecki. Warszawa Adaptacja filmowa, s Wajda, Andrzej (reż.). Panny z Wilka. Rec. Barbara Mruklik. Kino 1979, nr 6, s

36 Dziękuję Państwu za uwagę

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI ZASADY SPORZĄDZANIA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH ORAZ SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I. Bibliografia jest to uporządkowany wg określonych kryteriów opis dokumentów

Bardziej szczegółowo

WZORY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

WZORY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH PRZYKŁADY SPORZĄDZENIA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO DO PREZENTACJI MATURALNEJ Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii Zasady konstruowania: * Cytatów * Przypisów * Bibliografii wraz z przykładami Kompilacja uwzględniająca obowiązującą normę PN_ISO 690: 2002 Kwerenda, wybór i kompilacja: mgr Anna Kończal Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej ABC bibliografii załącznikowej Każdy autor pracy naukowej, w tym także pracy magisterskiej, licencjackiej czy seminaryjnej, powinien dołączyć do niej bibliografię załącznikową (literaturę przedmiotu) czyli

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów /Z.Szkutnik/ 1 Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych i specjalnych Opis bibliograficzny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów i bibliografii

Tworzenie przypisów i bibliografii dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH

KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH ZAWARTOŚĆ: CZASOPISMA BIBLIOTEKI i INNE STRONY ZAWIERAJĄCE TEKSTY LITERACKIE PORTALE I SERWISY EDUKACYJNE SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE ONLINE SERWISY POŚWIĘCONE POSZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne Instrukcja realizacji pracy dyplomowej pisemnej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Marzena Kowalska Polskie przekłady literatury światowej przed uhonorowaniem autorów Nagrodą Nobla - na przykładzie literatury francuskojęzycznej Studium bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB

Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Uwagi ogólne: 1. Podstawowym celem niniejszej instrukcji edytorsko bibliograficznej jest ułatwienie osobom przygotowującym w Instytucie Historii

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej 1 Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu). Nie należy używać

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym

Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym nr 2/2012

Bardziej szczegółowo

Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie

Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie 1. Bo, Jan Jak pisa prac magistersk / Jan Bo ; konsultacja filologiczna Jan Miodek. Wyd. 4 popr. [Wrocław]

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej Warszawa 1997 2 I. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE A. Wybór tematu Wybór tematu zależy od osobistych zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia Student roku dyplomowego w zależności od Wydziału zobowiązany jest: W. I, II, IV, V wykonać jeden recital dyplomowy, W. III wykonać dwa recitale

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo