MAT O KROK BLIŻEJ. życzą Wójt Gminy Roman Nowakowski. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAT O KROK BLIŻEJ. życzą Wójt Gminy Roman Nowakowski. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski"

Transkrypt

1 25 MARCA 2015 R. NR 1/97/2015, ROK XXI NAKŁAD 2300 EGZ. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, Pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja Wszystkim Mieszkańcom Gminy Choceń życzą życzą Wójt Gminy Roman Nowakowski Przewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski MAT O KROK BLIŻEJ Trwają rozmowy i spotkania na temat uruchomienia MAT Czerniewice. Wiele miesięcy trzeba było by Bankowy Fundusz Leasingowy doszedł w końcu do porozumienia z Niemcami. Staraliśmy się nakłonić partnerów do kompromisu. Przypomnę, że gmina nie jest stroną, możemy tylko prosić. Umowa wstępna, podkreślam wstępna, kupna została uzgodniona. Jest ona uwarunkowana czterema przesłankami. Pierwsza to gaz. Niemcy nie chcą opalać miałem lecz wdrożyć ogrzewanie gazowe. Niestety gazu nie ma. Udało mi się doprowadzić do spotkania z Pomorską Spółką i Marszałkiem. Wynik są trzy warianty, pierwszy to stacja gazu płynnego inwestycja możliwa w pół roku, drugi gaz z najbliższej sieci niskich ciśnień inwestycja miesięcy i trzeci gaz z najbliższej sieci w Czerniewiczkach. Niestety siec jest wysokociśnieniowa (tranzyt) i trzeba by pobudować stacje redukcyjną i dopiero sieć wariant najdroższy i możliwy w miesięcy. Jest tez możliwe połączenie wariantu I i II albo I i III gdzie stacja z gazem płynnym byłaby na okres przejściowy. Niemcy chcą ruszyć z produkcją jeszcze w tym roku. Przy okazji zabiegamy o gaz dla całej naszej gminy i gmin sąsiednich Kowala, Lubienia, Chodcza. Do inwestycji gazowych potrzebne są pieniądze a Spółka gazownicza nie ma ich. I znowu czeka nas mnóstwo zabiegów tym razem w Ministerstwie Gospodarki i Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Pierwsze próby umówienia w Ministerstwie już poczyniłem. Druga to oczyszczalnia. Bez oczyszczalni zakład nie ruszy, a tuż przed upadłością oczyszczalnia została przekazana przez p. Hetmana osobie prywatnej z Jabłonowa Pomorskiego. Teraz Bank próbuje ją odkupić, ale cena jest astronomiczna ponad 4 mln zł. Moim zdaniem była to transakcja typowa dla zablokowania dostępu do Zakładu innemu inwestorowi. Prokurator prowadzi w tej sprawie postępowanie, ale znamy nasz wymiar sprawiedliwości szybko to nie będzie. Trzecia to możliwości ubojowe. Niemcy chcą zabijać dziennie i przetwarzać 3 tys. sztuk trzody i 200 szt. bydła. Zatrudnić około 500 ludzi. Są to olbrzymie ilości. Trzeba opracować i uzgodnić wiele dokumentów i ochrona środowiska i weterynaria. Pomagamy im w przejściu procedury, a prawo polskie jest tutaj bardzo restrykcyjne. Ta przesłanka wydaje się być najtrudniejsza od strony papierowej. Przy założeniu, że nie będzie odwołań, a prawie zawsze są. Czwarta to zburzenie obecnej kotłowni i komina. Od strony technicznej nieskomplikowane, ale jest przeszkoda. Na kominie znajdują się urządzenia nadawcze sieci CENTERTEL i umowa podpisana przez p. Hetmana obejmuje okres do 2019 roku. Centertel nie chce zrezygnować. To tak pokrótce najważniejsze kłopoty, (pominąłem tu jeszcze przebudowę drogi wojewódzkiej, gdyż temat jest w fazie dokumentacji technicznej). Patrząc z boku wydaje się, że prosta sprawa. Sami Państwo widzicie, są to dziesiątki problemów. Normalnie Niemcy powinni sobie załatwiać sami. Wiedzą jednak, że zakład mogą postawić lub kupić dowolny i wykorzystują sytuacje przerzucając wszystko na nas. My natomiast potrzebujemy tej firmy jak chleba, dlatego też zrobimy wszystko by się udało. Generalnie ciągle jestem optymistą. Roman Nowakowski Wójt Gminy WYDAJE SAMORZĄD GMINY CHOCEŃ, ADRES REDAKCJI: URZĄD GMINY, UL. SIKORSKIEGO 4, TEL./FAX: ,

2 2 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Urząd gminy w Choceniu infor- muje, że istnieje możliwość bez- płatnych konsultacji prawnych. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług radcy prawnego prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy. Osoby zainteresowane uzyska- niem porady powinny, w miarę możliwości, zabrać ze sobą dokumentację dotyczącą tematu, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się z problemem. Po- rady będą udzielane w przypad- kach, gdy nie stoi to w sprzecz- ności z interesem urzędu gminy. Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy NIE WYRAŻONO ZGODY NA SPRZEDAŻ MIESZKANIA W CZERNIEWICACH Z wnioskiem o sprzedaż lokalu wystąpił najemca lokalu w Czer- niewicach, lekarz Andrzej Dra- bik. Chciał nabyć na własność lokal o pow. użytkowej 80 m2, znajdujący się na piętrze budynku przy ul. Kowalskiej w Czerniewi- cach, którego gmina jest właści- cielem. Rada Gminy nie wyraziła zgody na sprzedaż lokalu miesz- kalnego. Decyzję motywowano następująco. W przyszłości mieszkanie może być kartą prze- targową w rozmowach z leka- rzem, który chciałby pracować w przychodni w Czerniewicach. Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy WSPÓLNIE Z MIASTEM WŁOCŁAWEK Przygotowujemy się do nowej pe- rspektywy finansowej. Uczestni- czymy w rozmowach współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonal- nie. Gminą Choceń jest jedną z 9 gmin, które tworzą obszar funk- cjonalny Włocławka. W ramach tego obszaru gminy będą mogły realizować projekty w konkur- sach z kodem dostępu. W naj- bliższym czasie rozpoczną się pra-ce związane z opracowaniem strategii dla rozwoju tego obsza- ru. Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy Przew. Rady Gminy Józef Pawłowski Posiada ,82 środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej. Posiada dom o pow. 120 m2, mieszkanie o pow. 44,2 m2 oraz gospodarstwo sadownicze o pow. 6,6099 ha. Przewodniczący osiągnął dochód z emerytury w wysokości ,88 zł; pobrał dietę radne- go 4.950, dochód z gospodar- stwa ,59 zł, a żona emeryturę w wysokości ,86 zł. Dochody i majątek stanowią współwłasność z żoną. Wiceprzew. Rady Gminy Adam Ciesielski Nie posiada środków zgroma- dzonych w walucie polskiej, jest użytkownikiem domu o pow. 70 m2, z tytułu pracy osiągnął do- chód w wysokości ,32, die- ta radnego 4.950, a żona z tytułu pracy ,24. Posiada samo- chód osobowy z 1999 r. i spłaca kredyt. Michał Bagiński Posiada środki pieniężne zgro- madzone w walucie polskiej zł, gospodarstwo rolne o pow. 1,67 ha, prowadzi dzia- łalność gospodarczą z której osią- gnął dochód w wysokości 9.591,03, dochód z gospodarstwa zł, osiągnął także dochód w wysokości 960 z umów o dzieło, oraz dietę z tytułu pełnienia funk- cji radnego w wysokości 4.950zł, ma Seata Alhambrę z 2002 r. Roman Andrzej Biliński ma zł środków pienię- żnych zgromadzonych w walucie polskiej, dom o pow. 280 m2, oraz gospodarstwo o pow. 106 ha, osiągnął dochód w wysokości zł, dochód z gospodarstwa zł, posiada sprzęt rolniczy oraz spłaca kredyty, wszystko stanowi współwłasność. Monika Czaplicka Nie posiada środków pienięż- nych, osiągnęła dochody z tytułu pracy w wysokości ,07 brutto na dzień spłaca kredyt. Józef Jakób Dąbrowski Posiada zł środków pie- niężnych zgromadzonych w wa- lucie polskiej, dom o pow. 140 m2, gospodarstwo rolne o pow. 6,06 ha, osiągnął dochód z zakładu pracy zł, dochód z gospodarstwa zł, tytułem ławnika w sądzie pracy 600 zł, jako sołtys zł, wszystko sta- nowi wspólnotę majątkową z żoną. Elżbieta Grekowicz Jest użytkownikiem domu o pow. 120 m2 i działki o pow. 0,11 ha, osiągnęła dochód z pracy brutto w wysokości ,60, spłaca kre- dyt. Jasiński Eugeniusz Posiada zł środków pie- niężnych zgromadzonych w wa- lucie polskiej, dom o pow. 240 m2 oraz działkę o pow. 0,45 ha, osią- gnął dochody dieta rad- nego, zł renta struktu- ralna, z tytułu gospodarstwa 10 tys. zł. Włodzimierz Kacperski jest właścicielem mieszkania o pow. 30,20 m2 oraz ciągnika rok produkcji 1987, dochodów oraz oszczędności nie posiada. Karol Lipowski Jest właścicielem domu o pow. 180 m2, dochód z tytułu zatru- dnienia brutto w wysokości ,63 wszystko stanowi współwłasność z żoną, oszczę- dności nie posiada. Stanisław Świątkowski Środki pieniężne zgromadzone w OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wiele plotek w sprawie oświadczeń majątkowych radnych krążyło w ostatnim czasie. Chcielibyśmy je rozwiać i zaprezentować czytelnikom Wiadomości Choceńskich sprawy finansowe naszych radnych wg oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji, czyli za nie pełny 2014 rok. walucie polskiej to zł, posiada dom o pow. 120 m2, gospodarstwo rolne o pow. 44,26 ha z którego osiągnął dochód zł, z tytułu radnego w wysokości oraz diety z posiedzeń w Banku w Kowalu 248,75, posiada sprzęt rolniczy i samochód Opel Antara 2007 r., spłaca kredyt. Joanna Krystyna Podlaska Posiada dom o pow. 180 m2, pro- wadzi działalność gospodarczą z której osiągnęła dochód zł, osiągnęła dochód z tytułu pracy brutto ,79, ma samochód Opel Mokka 2014 w leasingu. Tadeusz Karol Ruciński Posiada środki pieniężne w wy- sokości zł, dom o pow. 80 m2, gospodarstw rolne o pow. 14,58 ha i 1,61 ha jako użyt- kownik, osiągnął dochód z gospo- darstwa w wysokości zł, dochód z tyt. pełnienia funkcji sołtysa zł, dieta sołtysa 100 zł, posiada ciągniki oraz spłaca kredyt. Krzysztof Zawacki Ma akcje KZPOW na kwotę 1071 zł, prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 16,84 ha, osiągnął dochód z gospodarstwa w wysokości zł., dochód z umów o dzieło w wysokości zł oraz dywidendę w wysokości 607 zł KSC SA, spłaca kredyt. Zdzisław Zawacki Osiągnął dochód z emerytury w wysokości 9.961,53 oraz dietę radnego wysokości zł Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniach na stronach BIP Urzędu Gminy.

3 3 ZMIANY W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH Od 1 czerwca ZUK jako wydzielony zakład przestaje istnieć, zostanie włączony w struktury urzędu. Co to oznacza? W praktyce niewiele jeśli chodzi o pracowników, prawie wszyscy zostaną pracownikami Urzędu i na tych samych warunkach co obecnie. Nie będzie kierownika. Zakładem kierował będzie pracownik Urzędu nowy bez powiązań i zależności z obecną załogą. Decyzje kto to będzie podejmę, jeszcze w tym miesiącu. Kandydatów jest kilku. Obecnemu kierownikowi zaproponowałem pracę na tych warunkach finansowych do emerytury, czyli jeszcze kilka miesięcy. Co będzie robił? Otrzymywał będzie zadania do wy- konania, konkretne np.: nadzór nad budowa chodnika itp. Mam nadzieję, że propozycje przyjmie. Tu chciałem podziękować p. Donajczykowi za wiele lat pracy, to była trudna robota i mimo, iż można wiele zarzucić kierownikowi jedno jest nie do podważenia. Naprawdę się starał. Zmiany w zatrudnieniu dotyczyć będą pracowników biurowych i księgowości. Obsługą zajmą się służby już zatrudnione w Urzędzie. Zlikwidować chcę też praktykę pracy wielu członków rodziny co niestety miało miejsce. Generalnie ma być sprawniej i wydajniej. Prawie wszyscy maja wyrobione zdanie o pracy ZUK, więc ten aspekt pominę. Niemal codziennie otrzymuję sygnały, że coś nie funkcjonuje, że ktoś czeka na oczyszczenie szamba trzy miesiące, że wywozimy kilka miesięcy beczkowozem ścieki z oczyszczalni w Olganowie, że ogrodzenie które uszkodziliśmy w Czerniewicach naprawiamy dwa lata, że pracownicy leżą w rowie a nie pracują, że pozbierane śmieci stoją w workach kilka tygodni, itd., itd. Będą też jedni i ci sami inkasenci od wszystkich należności, nie, że dziś kto inny zbiera za wodę, kto inny za śmieci. Szkoda pieniędzy. Oczywiście, że nie wszystko jest źle, ale czasami łyżka dziegciu popsuje smak całej beczki. Celem zmian jest także to, że ZUK nie może być beneficjentem środków unijnych ani środków urzędu pracy. Umyka nam wiele pieniędzy. Chcemy np. kupić kosiarkę do rowów z wysięgnikiem. Po zmianach będziemy mogli otrzymać dofinansowanie ponad 20 tys. zł. ZUK utrzymywał się praktycznie ze zleceń z Urzędu a w tym roku liczba zleceń będzie dużo mniejsza z uwagi na brak Śródków unijnych - skąd na wypłaty? Warianty do wyboru były dwa. Albo ZUK jako Spółka. Tak zrobiło Baruchowo albo w struktury Urzędu tak zrobiła gmina Włocławek. Obecna forma działania ulega jako nieefektywna zmianom praktycznie we wszyst- W dniu 11 lutego 2015 r. w Choceńskim Centrum Kultury Biblioteka odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat. Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonali Agnieszka Świątkowska Zastępca Wójta, Maria Dobiecka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Józef Pawłowski Przewodniczący Rady Gminy. Parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na poczęstunek. Podniosłą chwilę uczczono, wznosząc toast symboliczną lampką szampana, przy występach dzieci i młodzieży pod opieką Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni: Helena i Marian Gołębiewscy Józefa i Stanisław Lewandowscy Aleksandra i Jan Nowaccy Marianna i Zdzisław Sałaccy Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia. Maria Dobiecka kich gminach. Z organizacji Spółki na razie zrezygnowaliśmy bo nasz ZUK jeszcze jest za słaby, aby dać sobie radę na wolnym rynku, ponadto sądzę,że mieszkańcy źle by ocenili prywatyzację firmy. Jeszcze raz podkreślę, że nikt kto uczciwie pracuje, nie musi się bać o pracę. Troska p. radnego Zawackiego Krzysztofa tak mocno artykułowana w Internecie jest niepotrzebna. Wiem, że z p. Donajczykiem prezentowaliście się w jednej gazetce wyborczej i dlatego się Pan tak o niego martwi. Niepotrzebnie. Pan kierownik jak czytamy wyżej nie ma krzywdy, mimo iż bardzo wielu uważa, że mam za miękkie serce. Sam Pan ostatnio na sesji krytykował prace oczyszczalni w Skibicach i stan drogi dojazdowej. Jak zorientował się Pan, że rzecz dotyczy działania ZUK, szybko Pan zamknął temat. Inne Pańskie zarzuty pomijam. Nie warto polemizować, chociaż namawiano mnie bym wskazał Panu na zainteresowanie się własną rodziną. Gdzie i kto i w jaki sposób dostał pracę. Wszyscy to wiedzą i widzą dalej nie zniżę się do Pańskiego poziomu dyskusji. Roman Nowakowski Wójt Gminy POMIARY GEODEZYJNE CIĄG DALSZY! Starostwo Powiatowe we Włocławku prowadzi na terenie gminy prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków polegające na wyłączeniu z użytków rolnych części lub całej działki oznaczając ją symbolem B, w ten sposób traci ona charakter rolny. Na skutek wprowadzonej do ewidencji gruntów i budynków zmiany w użytkach gruntowych i pozbawieniu ich charakteru rolnego podlegają one wyłącznie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, który jest znacznie wyższy niż podatek rolny. Geodezja wykonuje te czynności sukcesywnie, aż wszystkie działki na terenie gminy zostaną spisane. Urząd Gminy nie ma wpływu na to jak zostanie zakwalifikowany dany grunt i w jakiej wielkości. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z klasyfikacją swojej działki i w przypadku wątpliwości wyjaśnić nieścisłości w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Św. Antoniego 49, Włocławek ( tel. 54 / /). W przypadku gdy ustalenia geodezyjne są zgodne ze stanem rzeczywistym i się z nimi zgadzamy proszę o złożenie informacji podatkowej w Urzędzie Gminy pokój nr 8. Druki informacji podatkowych znajdują się w pokoju nr 8 UG. Jakubowska

4 4 ZMIANY W USC W dniu 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa: Prawo o aktach stanu cywil- nego. Wprowadza zmiany, które docelowo mają uławić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Prowadzenie rejestru w systemie informatycznym pozwoli obywa- telom na uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w każdym urzę- dzie stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jedynie w urzędzie, w którym przechowywany jest akt oraz zwolnienie z obowiązku przed- kładania odpisów aktów stanu cy- wilnego przy realizacji czynności dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Nowa ustawa podnie- sie jakość rejestracji oraz ułatwi obywatelom dostęp do akt stanu cywilnego, co przełoży się na pod- niesienie bezpieczeństwa i pew- ności obrotu prawnego. Ustawa wprowadza ponadto zaświadcze- nie o stanie cywilnym, które jako jeden dokument zastąpi przek- ładanie wielu odpisów aktów sta- nu cywilnego dotyczących jednej osoby, co uprości postępowanie oraz zmniejszy koszty po stronie obywatela. Niestety wydłuży się czas załat- wiania spraw w urzędzie. Odpisy aktów stanu cywilnego lub zaś- wiadczenia nie będą wydawane tak, jak teraz - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy, ale w termi- nie siedmiu, a nawet do 10 dni ro- boczych od dnia złożenia wnios- ku. Przy rejestracji nowo narodzo- nego dziecka, w urzędzie doko- nywać się będzie jego zamel- dowanie, a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. W kwestii nadawania imion dzieciom, to tak jak obecnie można będzie wybierać dwa, nie można będzie rejestrować zdrobnień, za to dopuszczalne będą imiona obco brzmi ące. Jedną z wprowadzanych zmian będzie możliwość zawarcia mał- żeństwa poza urzędem stanu cywilnego. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypad- kach - np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepisy umożliwią zorgani- zowanie ceremonii poza urzędem również innym osobom. Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu. Pamiętajmy, że dzięki zintegrowanemu Syste- mowi Rejestrów Państwowych możemy złożyć go w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Możemy również wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwaran- tujące zachowanie powagi i do- niosłości ceremonii oraz bezpie- czeństwa wszystkich uczest- ników. Decyzja o tym, czy zapropono- wane miejsce spełnia te wymogi, należy do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorga- nizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł. Maria Dobiecka O BEZPIECZEŃSTWIE W NASZEJ GMINIE Podczas ostatniej sesji Rady Gminy - kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Grzegorz Safia- nowski złożył sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicz- nego na terenie naszej gminy. Kierownik posterunku potwierdził, że od 17 marca ubiegłego roku, posterunek pracuje z obsadą 10 funkcjonariuszy i obsługuje dwie gminy Choceń i Boniewo. Sprawozdanie dotyczy ubiegłego roku i do obejmuje trzy gminy Choceń, Boniewo i Chodecz. W sesji nie uczestniczył niestety Komendant Miejski Policji. W 2014 r., Posterunek Policji w Choceniu wszczął 201 docho-dzeń, niestety wykryto tylko 110 przes- tępstw, osiągając wskaźnik wykry- walności na poziomie 52,40 %. Niestety wskaźnik jest jeszcze niż- szy niż w roku ubiegłym, wówczas wynosił 55,63 %. Jak wyjaśnił kierownik posterunku kilka z postępowań przekazano do Ko- mendy Miejskiej i dlatego ta sta- tystyka jest niższa. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się ilość zdarzeń zwią- zana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w zakresie wypadków i kolizji. W 2013 roku było 16 wy- padków a w ubiegłym roku 4. Na terenie działania Posterunku ujaw- niono 18 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości. Nałożono mniej mandatów karnych przeciwko porządkowi i bezpie- czeństwu na drogach. W 2013 roku było 139, w Policjanci udzielili także 216 pouczeń. Ponadto na terenie działania PP Choceń funkcjonariusze przepro- wadzili łącznie 1139 interwencji. Cele dzielnicowych i kierownika to właściwa współpraca ze szkołami, z Zespołem Interdyscyplinarnym, oraz samorządem i stowarzysze- niami m.in. przy zabezpieczaniu imprez plenerowych. Policja rea- guje także na negatywne zjawiska stwarzające zagrożenie dla bez- pieczeństwa obywateli na wałę- sające się psy. Rada gminy przyjęła sprawozdanie za ubiegły rok zło- żone przez kierownika Posterunku Policji. ZAKRES PRAC GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CHOCEŃ W 2015 R. Wczesna wiosna, a właściwie brak zimy i niski poziom wód sprzyjają przeprowadzaniu wielu prac melioracyjnych. Właśnie dzięki temu w marcu dokonaliśmy konserwacji rowu melioracyjnego w Ząbinie na odcinku ponad 1,3 km. Rów ten jest kontynuacją wcześniej podjętych prac na urządzeniach melioracyjnych na odcinku od Bodzanowa. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić konserwację następujących rowów melioracyjnych: - rów w Śmiłowicach (Huby) - rów w Śmiłowicach wzdłuż cmentarza oraz uchodzący do rzeczki przez pole Państwa Kmieć, - rów od Szatek do Kuźnic uchodzący do rzeki (prace rozpoczęte w zeszłym roku na wysokości Pana Grabkowskiego i Pana Popielińskiego; - zakończyć prace w Choceniu na urządzeniach przy jeziorze Borzymowskim; - rów w Szczytnie na wysokości Pana Komorowskiego; - rów na wysokości Pana Ćwiklińskiego w Wichrowicach; - rów Szczutkowo uchodzący do rzeki (Adamski Zasada-Ruciński); - fragment rowu w Ząbinie od Pana Wieczorka do końca działki Pana Kręcickiego; - rów w Lutoborzu na wysokości działki Państwa Szatkowskich; - zakończenie prac na urządzeniach melioracyjnych w Bodzanówku, kontynuacja rowu Pana Pawlaka. Ponadto dokończenie prac zaplanowanych w zeszłym roku, a nie wykonanych z powodu awarii koparki m.in u Pana Mosaka w Woli Nakonowskiej, a także wymiana przepustów, zakup wiek na kręgi, wymiana kręgów rozplantowanie ziemi po starych wykopach oraz naprawa drobnych awarii melioracyjnych. Również wiele innych prac co do których zgłoszenia wciąż napływają. Prosimy o systematyczne uiszczanie składek co umożliwi nam przeprowadzania wspomnianych prac oraz reakcje na bieżąco składane zapotrzebowanie. Niestety podobnie jak wszystkie Spółki Wodne w powiecie nie otrzymaliśmy jeszcze środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników sezonowych w ramach robót publicznych, co znacznie utrudnia realizację zadań. Zapewniono nas jednak, że w okresie letnim Urząd Pracy podejmie działania umożliwiające Spółce zatrudnienie pracowników w ramach jednego z realizowanych przez PUP programów walki z bezrobociem. Dawid Dalmann

5 5 AZBEST DO UTYLIZACJI Gmina Choceń wzięła udział po raz piąty w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Och- rony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbest z terenu naszej gmi- ny. Celem programu jest utyli- zacja szkodliwego dla zdrowia azbestu. Jest to doskonała okazja do zro- bienia porządków w gospo- darstwach, bo wciąż na wielu podwórzach zalegają groźne dla zdrowia płyty eternitowe. Kwota, o jaką gmina wnioskuje w Wojewódzkim Funduszu Ochro- ny Środowiska i Gospodarki W o d n e j w T o r u n i u t o ,00zł. W tym roku do demontażu i utylizacji azbestu z dachów posesji zgłosiło się 18 właścicieli posesji. Natomiast do samej utylizacji tj. do odbioru zgłosiło się 27 właścicieli posesji. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy robót w ramach przetargu. Łącznie dzięki przyznaniu dotacji przez WFOŚiGW w Toruniu uda nam się zutylizować 123 tony azbestu. Osoby ujęte we wniosku zostaną powiadomione tele- fonicznie o terminie rozpoczęcia prac przez firmę. Jeśli Urząd Gminy otrzyma pieniądze z WFOŚiGW, to mieszkańcy będą mogli za darmo zdjąć z dachu i wywieźć celem utylizacji płyty eternitu lub wywieźć wcześniej zdjęte (w latach ubiegłych) płyty eternitu. Tomasz Sikorski KOLEJNA INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Dobiegły końca prace przy rea- lizacji inwestycji pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ście- ków oraz zakup urządzeń uspra- wniających oczyszczanie ście- ków i uzdatnianie wody na tere- nie Gminy Choceń. Inwestycja była realizowana w jednym etapie i obejmowała: 1) Budowę 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń. 2) Zakup urządzeń uspraw- niających oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Choceń: śred- nioobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków, pompę do ścieków, pompę do wody czystej, zestaw asenizacyjny do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmiłowice. Inwestycja była współfinanso- wana ze środków Programu Roz- woju Obszarów Wiejskich w ra- mach działania 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. Wykonawcą prac była f i r m a M B - S y s t e m M a c i e j Bieniecki z Fabianek. Udało nam się zakończyć inwes- tycje w terminie zaplanowanym w umowie. Chociaż jak wszyscy wiedzą kilka razy wykonawca prac odwlekał termin wejścia na teren budowy. Wartość zadania opiewa na kwotę ,24 zł. Inwestycja została odebrana. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Urzędu Marszał- kowskiego w Toruniu o zwrot części kosztów inwestycji. W tym roku przewidziano także zakończenie inwestycji pn.: Bu- dowa przydomowych oczysz- czalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Choceń. Tutaj natomiast wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komu- nalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa. W ramach zadania było wybudowanie aż 105 przy- domowych oczyszczalni ścieków, przebudowa kanalizacji deszczo- wej oraz zakup ciągu techno- logicznego do odwadniania osa- du. Zadanie rozpoczęło się w roku Do tej pory wykonawca wybudował 95 oczyszczalni przy- domowych oraz przebudował kanalizacje deszczową. Do końca kwietnia br. zakupiony zostanie ciąg technologiczny i powstanie jeszcze 10 sztuk oczy- szczalni. Wartość całego zakresu zadania wynosi ,71 zł. Tomasz Sikorski WYSYPISKO DO REKULTYWACJI Na wstępie chcemy poinfor- mować, że pomyślnie przeszliśmy kontrolę którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Kon- trolowano procedurę zamknięcia składowiska odpadów w Nie- mojewie oraz dokumenty doty- czące rekultywacji składowiska. W protokole pokontrolnym NIK wnioskuje jedynie o zapewnienie realizacji prac związanych z re- kultywacją składowiska w termi- nach określonych w decyzji na zamknięcie składowiska oraz o przestrzeganie częstotliwości ba- dań monitoringowych na skła- dowisku. Gmina Choceń wspól- nie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomor- skiego w Toruniu oraz 21 samo- rządami lokalnymi z terenu woje- wództwa przygotowała kom- pleksowy projekt pn. Rekulty- wacja składowisk odpadów w wo- jewództwie kujawsko-pomors- kim na cele przyrodnicze. Przedsięwzięcie zakłada rekul- tywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha. W ramach Projektu Gmina Choceń przepro- wadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejsco- wości Niemojewo o powierzchni 0,67 ha. Umowa na w/w zadanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2015 r. Wykonawcą prac jest firmą Handlowo-Usługową ITC Ange- lika Jabłońska z Baruchowa. Firma wykona rekultywację za cenę ,40 zł brutto. Prace na składowisku zgodnie z harmonogramem rozpoczęły się w marcu br. a zakończą w paź- dzierniku tego roku. Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi pro- wadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Tomasz Sikorski PŁATNOŚCI OBSZAROWE W ROKU WAŻNE Zmianie uległy wnioski jak i zasady przyznawania płatności obszarowych w roku Jak już wszyscy zauważyliśmy zmia- ny są na niekorzyść rolnika. Bę- dzie trudno je wypełnić samemu. Najistotniejsze zmiany w sys- temie płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać oraz wymogów, których spełnie- nie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płat- ności. Są one obostrzone wielo- ma karami finansowymi za nie- terminowe lub błędne wypeł- nienie. Gmina jak co roku będzie pomagała w wypełnianiu wnios- ków obszarowych ale tylko i wy- łącznie do 10 ha w gospodarstwie. Tomasz Sikorski SADZONKI ROZDANE Mieszkańcy gminy po raz kolejny bezpłatnie otrzymali sadzonki drzew i krzewów. Stało się tak dzięki otrzymanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Fundu- szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Rozdysponowaniem sadzonek zajęli się sołtysi. Roślinność została rozdana w 28 sołectwach. Mamy nadzieje, że rozdane bezpłatnie drzewka zostały należycie zagospoda- rowane, czyli posadzone przy posesjach, polach czy tez łąkach. Tomasz Sikorski

6 6 DROGOWNICTWO 2015 Schetynówki : 1. Droga powiatowa nr 2931C Izbica Kuj.- Boniewo Borzymie, odcinek Szczytno Borzymie. 2. Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń. W końcu I dekady marca br. podpisana została umowa na realizację prac na ponad 4,5 km odcinku drogi powiatowej. Gmina współfinansuje to zadanie w kwocie ,31 zł. Stanowi to 31% wkładu Powiatu Włocławskiego, który wynosi ,45 zł. Pozostała kwota ,76 zł będzie dotacją z Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawcą zadania j e s t W P R D N o w a W i e ś k/włocławka w partnerstwie z PRD Gostynin. Roboty mają zostać zakończone do r. Prace realizowane będą pod ruchem, wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu dla jednego pasa jezdni (naprzemiennie). Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności. Teren budowy został przekazany wykonawcom, roboty są w toku. Modernizację drogi, oś drogi dostosowano do istniejącej w taki sposób, aby zminimalizować zmianę geometrii drogi i umocnić istniejącą podbudowę równomiernie wykonując obustronne poszerzenia jezdni. Podwyższeniu ulegną podstawowe parametry techniczne: klasa techniczna: Z, prędkość projektowa Vp 50 km/h, kategoria ruchu - KR-3. W dniu 17 marca br. w Urzędzie Gminy w Choceniu nastąpiło otwarcie ofert na realizację przebudowy dróg gminnych. Najkorzystniejszą z pięciu ofertprzedstawiło PRD Inodrog Inowrocław na kwotę: ,81 zł.zadanie obejmuje roboty na ponad 27 kilometrach dróg, w czterech gminach,tj. Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń. W naszej gminie zmodernizowanych zostanie pięć dróg: Wichrowice - gr. gminy (Gołębin), Śmiłowice-Wichrowice- Olganowo- gr. gminy (Gołębin), Skibice-Wichrowice, Śmiłowice- Olganowo, Krukowo-Olganowo- Wichrowice- gr. gminy (Humlin) o łącznej długości -15,48 km. Projekt obejmuje: wzmocnienie i poszerzenie poboczy, odtworzenie rowów, wykonanie zatok autobusowych z chodnikami i przejściem dla pieszych, oznakowanie tak pionowe jak i poziome, przebudowy przepustów, wyko- nanie profilowania masą, wykonanie warstw wiążących i ścieralnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dotacja z NPPDL wyn i e s i e , 4 0 z ł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac planowane jest na przełom marca i kwietnia br. Roboty nawierzchniowe bitumiczne. W połowie kwietnia br. rozpoczniemy prace modernizacyjne polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa wapienno-żwirowego i ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na n/w drogach: 1. Droga gminna nr C Śmiłowice-Nakonowo Stare, odcinek Kuźnice-Nakonowo Stare (do drogi serwisowej A-1) o dł. 614 mb 2. Droga gminna nr C Nakonowo Stare- gr. gminy (do drogi serwisowej A-1) o dł. 463 mb 3. Droga gminna nr C Świerkowo-Nowa Wola (w kierunku Pana Ziółkowskiego i Pana Sikorskiego) o łącznej długości 867 mb. Na zadanie pierwsze i drugie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zaplanowane na dzień r. prace komisji kwalifikacyjnej rozstrzygną o zakresie prac i wielkości dofinansowania. Spotkanie konsultacyjne DW 269 Szczerkowo-Kowal. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na drugie spotkanie konsultacyjne związane z projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal. Dotyczyć ono będzie planowanych rozwiązań technicznych na odcinku 11 km drogi na terenie naszej gminy. Zgłoszone na wcześniejszym spotkaniu uwagi zostały przesłane inwestorowi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który dokonał stosownych korekt i teraz chciałby je przedstawić i poddać kolejnej analizie. Spotkanie odbędzie się w dniu r. o godz w świetlicy wiejskiej w Czerniewicach ( za torami) Krzysztof Wojtalik DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ!!! Wszystkich zainteresowanych kupnem działek na terenie Gminy Choceń informujemy, iż posiadamy nowe działki budowlane położone w miejscowości Choceń na nowym osiedlu mieszkaniowym w okolicach lasu i oddalonego o 2 km od jednego z największych jezior powiatu Włocławskiego. Działki takie będzie można kupić w ustnym przetargu nieograniczonym w bardzo atrakcyjnej cenie już od ,00 zł za 1000 m². Działki budowlane położone w strefie rozbudowy infrastruktury komunalnej - wodociągi i kanalizacja. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą się zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy. Najbliższy przetarg na sprzedaż działek ogłoszony zostanie w październiku br. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 2, lub pod numerem telefonu (54) , lub na stronie internetowej Hanna Gołębiewska Kombatanci Pamiętajmy o dokonywaniu wpłat składek członkowskich z tytułu posiadania legitymacji kombatanckich. Wysokość opłat nie ulega zmianie w porównaniu do 2014 r. Składki przyjmuje Pani Irena Karbowska zamieszkała w Choceniu przy ul. 19 Stycznia 30. Proszę, nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę, gdyż zebrane pieniądze wraz z dokumentami odwożę do biura we Włocławku, a Prezes Pan Henryk Baranowski sporządza z tego protokoł. Pomagajmy sobie wzajemnie. Prezes Irena Karbowska Dużymi krokami zbliżają się Święta Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Członkom oraz Podopiecznym życzę wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, pogody ducha oraz wielu, wielu Łask Bożych. Prezes Irena Karbowska Adopcja psa: prosimy o adopcję pieska. Pies pomimo swojej wielkości jest bardzo łagodny i przyjazny. Jest to pies bardzo inteligentny, dobrze będzie się czuł u kogoś kto lubi zwierzęta i otoczy go opieką, idealnie nadaje się do pilnowania posesji. Pies przebywa obecnie u pana Marka Marciszewskiego, kontakt: (54) Pomóżmy mu znaleźć dom!

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Nabór kandydatów na ławników Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wystąpił do Rady Miejskiej w Dobiegniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję

Bardziej szczegółowo

OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY

OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

1. Jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy?

1. Jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy? Referat Komunikacji Data publikacji: czwartek, 09 luty 2017 Data modyfikacji: wtorek, 21 luty 2017 Symbol sprawy: DRK Sprawa: Zadawane pytania Referat: Zadawane pytania 1. Jak powinno wyglądać zdjęcie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Termin załatwienia na bieżąco / wydanie 30 dni Telefon kontaktowy 22 760 70 02 lub 05 Sposób załatwienia Rozpatrzy wniosek. Wnioskodawca otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący

Bardziej szczegółowo

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie http://bip.powiat.cieszyn.pl/cases/content/5915 Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) Szczegóły Kategoria sprawy Sprawa Komórka

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia.. REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pn. Małopolska Czysta Gmina (zwany dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej.

KARTA INFORMACYJNA. Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej. KIUSC/12, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Zaczął się marzec - nowe dowody, imiona, śluby...

Zaczął się marzec - nowe dowody, imiona, śluby... Zaczął się marzec - nowe dowody, imiona, śluby... Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce - to zmiany, jakie czekają

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Dębno. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Urząd Gminy Dębno. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego Urząd Gminy Dębno Karta usługi: Wydawanie dowodów osobistych Szczegóły sprawy: Referat Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno I piętro, pokój nr 101 Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

KARTA USŁUGI. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI we WROCŁAWIU Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? KARTA USŁUGI Złożenie wniosku o wydanie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Nazwa usługi: WYDANIE, WYMIANA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Czy bank zażąda ode mnie zaświadczenia o zameldowaniu?

Czy bank zażąda ode mnie zaświadczenia o zameldowaniu? Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni? Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. W nowym dowodzie osobistym nie będzie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku

Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku 1. Jakie wymagane są dokumenty w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty? wniosek o wydanie dowodu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Dowód osobisty złożenie wniosku dla dziecka w wieku do 5 lat 1. Co powinienem wiedzieć? Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się

Bardziej szczegółowo

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych Wydawanie dowodów osobistych Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA NOWY TARG

URZĄD MIASTA NOWY TARG URZĄD MIASTA NOWY TARG Wydział Spraw Społecznych tel. (18) 26 11 200, w. 272;e-mail: umnt@um.nowytarg.pl Zadanie nr 1 Wydawanie dowodów osobistych (JZS_SP_018/01) Kogo dotyczy Wymagane dokumenty Osób wyrabiających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ BABICE ZA ROK 2014.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ BABICE ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ BABICE ZA ROK 2014. Podstawowym celem Gminnej Spółki Wodnej jest utrzymywanie, konserwacja i eksploatacja melioracji szczegółowej oraz prowadzenie racjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Henryk Kołodziejczyk... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) r.. w Opolu Lubelskim...

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Henryk Kołodziejczyk... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) r.. w Opolu Lubelskim... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Łaziska, dnia 01. 12. 2010 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełniania każdej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Karol Andrzej Grzęda... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Karol Andrzej Grzęda... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Łaziska, dnia 19. 12. 2014 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełniania każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 POLICE dnia 28.04.2016 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2870 UCHWAŁA NR XXXII/173/2017 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej aminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 0151/ 8 /09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotowania demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających

Bardziej szczegółowo

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji Załącznik do uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:,

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:, UMOWA WSTĘPNA POŻYCZKI określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe stron w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego Wymiana dowodu osobistego 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego. 2. Do wniosku dołącz: a. aktualną fotografię, b. dotychczas posiadany dowód osobisty, a w przypadku jego utraty,

Bardziej szczegółowo

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8.

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8. Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 tel.: fax:

Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 tel.: fax: Urząd Gminy Krasnystaw 22-300 Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 tel.: 82 576 37 53 fax: 82 576 30 46 http://www.krasnystaw.ug.gov.pl e-mail:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl KI. SO-02 Wersja nr 2 z dnia 10.12.2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI (tzw. NIEBIESKA KARTA) Zezwolenia na zamieszkanie na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania deklaracji: Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny..

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny.. 1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) DŚ-1 Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXIV/273/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Na szkle malowane

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Na szkle malowane REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Na szkle malowane 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 2. Zasady określa niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/196/2006 Rada Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVII/196/2006 Rada Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok. UCHWAŁA Nr XXXVII/96/6 Rada Brańszczyk z dnia 4 stycznia 6 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 6 rok. Na podstawie art.8 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski, Rynek 1, Trzebiatów (osobiście lub pocztą).

Urząd Miejski, Rynek 1, Trzebiatów (osobiście lub pocztą). DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ, A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: Zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r.

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r. Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r. 1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.267.996,12 zł Dział 400,rozdział 40002

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin z funduszy pozyskanych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 928 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Lubartów, (miejscowość)

Lubartów, (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sel{retarza gmiby, sl{arbbii{a gmiby, Iderownilm jedbostld orgabizaeyjbej gmiby, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,.

^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,. fwytlzu:} Nfadz rui WPŁYNĘŁO ^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania...

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania... Załącznik nr 1 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej DANE

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo