MAT O KROK BLIŻEJ. życzą Wójt Gminy Roman Nowakowski. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAT O KROK BLIŻEJ. życzą Wójt Gminy Roman Nowakowski. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski"

Transkrypt

1 25 MARCA 2015 R. NR 1/97/2015, ROK XXI NAKŁAD 2300 EGZ. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, Pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja Wszystkim Mieszkańcom Gminy Choceń życzą życzą Wójt Gminy Roman Nowakowski Przewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski MAT O KROK BLIŻEJ Trwają rozmowy i spotkania na temat uruchomienia MAT Czerniewice. Wiele miesięcy trzeba było by Bankowy Fundusz Leasingowy doszedł w końcu do porozumienia z Niemcami. Staraliśmy się nakłonić partnerów do kompromisu. Przypomnę, że gmina nie jest stroną, możemy tylko prosić. Umowa wstępna, podkreślam wstępna, kupna została uzgodniona. Jest ona uwarunkowana czterema przesłankami. Pierwsza to gaz. Niemcy nie chcą opalać miałem lecz wdrożyć ogrzewanie gazowe. Niestety gazu nie ma. Udało mi się doprowadzić do spotkania z Pomorską Spółką i Marszałkiem. Wynik są trzy warianty, pierwszy to stacja gazu płynnego inwestycja możliwa w pół roku, drugi gaz z najbliższej sieci niskich ciśnień inwestycja miesięcy i trzeci gaz z najbliższej sieci w Czerniewiczkach. Niestety siec jest wysokociśnieniowa (tranzyt) i trzeba by pobudować stacje redukcyjną i dopiero sieć wariant najdroższy i możliwy w miesięcy. Jest tez możliwe połączenie wariantu I i II albo I i III gdzie stacja z gazem płynnym byłaby na okres przejściowy. Niemcy chcą ruszyć z produkcją jeszcze w tym roku. Przy okazji zabiegamy o gaz dla całej naszej gminy i gmin sąsiednich Kowala, Lubienia, Chodcza. Do inwestycji gazowych potrzebne są pieniądze a Spółka gazownicza nie ma ich. I znowu czeka nas mnóstwo zabiegów tym razem w Ministerstwie Gospodarki i Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Pierwsze próby umówienia w Ministerstwie już poczyniłem. Druga to oczyszczalnia. Bez oczyszczalni zakład nie ruszy, a tuż przed upadłością oczyszczalnia została przekazana przez p. Hetmana osobie prywatnej z Jabłonowa Pomorskiego. Teraz Bank próbuje ją odkupić, ale cena jest astronomiczna ponad 4 mln zł. Moim zdaniem była to transakcja typowa dla zablokowania dostępu do Zakładu innemu inwestorowi. Prokurator prowadzi w tej sprawie postępowanie, ale znamy nasz wymiar sprawiedliwości szybko to nie będzie. Trzecia to możliwości ubojowe. Niemcy chcą zabijać dziennie i przetwarzać 3 tys. sztuk trzody i 200 szt. bydła. Zatrudnić około 500 ludzi. Są to olbrzymie ilości. Trzeba opracować i uzgodnić wiele dokumentów i ochrona środowiska i weterynaria. Pomagamy im w przejściu procedury, a prawo polskie jest tutaj bardzo restrykcyjne. Ta przesłanka wydaje się być najtrudniejsza od strony papierowej. Przy założeniu, że nie będzie odwołań, a prawie zawsze są. Czwarta to zburzenie obecnej kotłowni i komina. Od strony technicznej nieskomplikowane, ale jest przeszkoda. Na kominie znajdują się urządzenia nadawcze sieci CENTERTEL i umowa podpisana przez p. Hetmana obejmuje okres do 2019 roku. Centertel nie chce zrezygnować. To tak pokrótce najważniejsze kłopoty, (pominąłem tu jeszcze przebudowę drogi wojewódzkiej, gdyż temat jest w fazie dokumentacji technicznej). Patrząc z boku wydaje się, że prosta sprawa. Sami Państwo widzicie, są to dziesiątki problemów. Normalnie Niemcy powinni sobie załatwiać sami. Wiedzą jednak, że zakład mogą postawić lub kupić dowolny i wykorzystują sytuacje przerzucając wszystko na nas. My natomiast potrzebujemy tej firmy jak chleba, dlatego też zrobimy wszystko by się udało. Generalnie ciągle jestem optymistą. Roman Nowakowski Wójt Gminy WYDAJE SAMORZĄD GMINY CHOCEŃ, ADRES REDAKCJI: URZĄD GMINY, UL. SIKORSKIEGO 4, TEL./FAX: ,

2 2 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Urząd gminy w Choceniu infor- muje, że istnieje możliwość bez- płatnych konsultacji prawnych. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług radcy prawnego prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy. Osoby zainteresowane uzyska- niem porady powinny, w miarę możliwości, zabrać ze sobą dokumentację dotyczącą tematu, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się z problemem. Po- rady będą udzielane w przypad- kach, gdy nie stoi to w sprzecz- ności z interesem urzędu gminy. Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy NIE WYRAŻONO ZGODY NA SPRZEDAŻ MIESZKANIA W CZERNIEWICACH Z wnioskiem o sprzedaż lokalu wystąpił najemca lokalu w Czer- niewicach, lekarz Andrzej Dra- bik. Chciał nabyć na własność lokal o pow. użytkowej 80 m2, znajdujący się na piętrze budynku przy ul. Kowalskiej w Czerniewi- cach, którego gmina jest właści- cielem. Rada Gminy nie wyraziła zgody na sprzedaż lokalu miesz- kalnego. Decyzję motywowano następująco. W przyszłości mieszkanie może być kartą prze- targową w rozmowach z leka- rzem, który chciałby pracować w przychodni w Czerniewicach. Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy WSPÓLNIE Z MIASTEM WŁOCŁAWEK Przygotowujemy się do nowej pe- rspektywy finansowej. Uczestni- czymy w rozmowach współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonal- nie. Gminą Choceń jest jedną z 9 gmin, które tworzą obszar funk- cjonalny Włocławka. W ramach tego obszaru gminy będą mogły realizować projekty w konkur- sach z kodem dostępu. W naj- bliższym czasie rozpoczną się pra-ce związane z opracowaniem strategii dla rozwoju tego obsza- ru. Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy Przew. Rady Gminy Józef Pawłowski Posiada ,82 środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej. Posiada dom o pow. 120 m2, mieszkanie o pow. 44,2 m2 oraz gospodarstwo sadownicze o pow. 6,6099 ha. Przewodniczący osiągnął dochód z emerytury w wysokości ,88 zł; pobrał dietę radne- go 4.950, dochód z gospodar- stwa ,59 zł, a żona emeryturę w wysokości ,86 zł. Dochody i majątek stanowią współwłasność z żoną. Wiceprzew. Rady Gminy Adam Ciesielski Nie posiada środków zgroma- dzonych w walucie polskiej, jest użytkownikiem domu o pow. 70 m2, z tytułu pracy osiągnął do- chód w wysokości ,32, die- ta radnego 4.950, a żona z tytułu pracy ,24. Posiada samo- chód osobowy z 1999 r. i spłaca kredyt. Michał Bagiński Posiada środki pieniężne zgro- madzone w walucie polskiej zł, gospodarstwo rolne o pow. 1,67 ha, prowadzi dzia- łalność gospodarczą z której osią- gnął dochód w wysokości 9.591,03, dochód z gospodarstwa zł, osiągnął także dochód w wysokości 960 z umów o dzieło, oraz dietę z tytułu pełnienia funk- cji radnego w wysokości 4.950zł, ma Seata Alhambrę z 2002 r. Roman Andrzej Biliński ma zł środków pienię- żnych zgromadzonych w walucie polskiej, dom o pow. 280 m2, oraz gospodarstwo o pow. 106 ha, osiągnął dochód w wysokości zł, dochód z gospodarstwa zł, posiada sprzęt rolniczy oraz spłaca kredyty, wszystko stanowi współwłasność. Monika Czaplicka Nie posiada środków pienięż- nych, osiągnęła dochody z tytułu pracy w wysokości ,07 brutto na dzień spłaca kredyt. Józef Jakób Dąbrowski Posiada zł środków pie- niężnych zgromadzonych w wa- lucie polskiej, dom o pow. 140 m2, gospodarstwo rolne o pow. 6,06 ha, osiągnął dochód z zakładu pracy zł, dochód z gospodarstwa zł, tytułem ławnika w sądzie pracy 600 zł, jako sołtys zł, wszystko sta- nowi wspólnotę majątkową z żoną. Elżbieta Grekowicz Jest użytkownikiem domu o pow. 120 m2 i działki o pow. 0,11 ha, osiągnęła dochód z pracy brutto w wysokości ,60, spłaca kre- dyt. Jasiński Eugeniusz Posiada zł środków pie- niężnych zgromadzonych w wa- lucie polskiej, dom o pow. 240 m2 oraz działkę o pow. 0,45 ha, osią- gnął dochody dieta rad- nego, zł renta struktu- ralna, z tytułu gospodarstwa 10 tys. zł. Włodzimierz Kacperski jest właścicielem mieszkania o pow. 30,20 m2 oraz ciągnika rok produkcji 1987, dochodów oraz oszczędności nie posiada. Karol Lipowski Jest właścicielem domu o pow. 180 m2, dochód z tytułu zatru- dnienia brutto w wysokości ,63 wszystko stanowi współwłasność z żoną, oszczę- dności nie posiada. Stanisław Świątkowski Środki pieniężne zgromadzone w OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wiele plotek w sprawie oświadczeń majątkowych radnych krążyło w ostatnim czasie. Chcielibyśmy je rozwiać i zaprezentować czytelnikom Wiadomości Choceńskich sprawy finansowe naszych radnych wg oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji, czyli za nie pełny 2014 rok. walucie polskiej to zł, posiada dom o pow. 120 m2, gospodarstwo rolne o pow. 44,26 ha z którego osiągnął dochód zł, z tytułu radnego w wysokości oraz diety z posiedzeń w Banku w Kowalu 248,75, posiada sprzęt rolniczy i samochód Opel Antara 2007 r., spłaca kredyt. Joanna Krystyna Podlaska Posiada dom o pow. 180 m2, pro- wadzi działalność gospodarczą z której osiągnęła dochód zł, osiągnęła dochód z tytułu pracy brutto ,79, ma samochód Opel Mokka 2014 w leasingu. Tadeusz Karol Ruciński Posiada środki pieniężne w wy- sokości zł, dom o pow. 80 m2, gospodarstw rolne o pow. 14,58 ha i 1,61 ha jako użyt- kownik, osiągnął dochód z gospo- darstwa w wysokości zł, dochód z tyt. pełnienia funkcji sołtysa zł, dieta sołtysa 100 zł, posiada ciągniki oraz spłaca kredyt. Krzysztof Zawacki Ma akcje KZPOW na kwotę 1071 zł, prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 16,84 ha, osiągnął dochód z gospodarstwa w wysokości zł., dochód z umów o dzieło w wysokości zł oraz dywidendę w wysokości 607 zł KSC SA, spłaca kredyt. Zdzisław Zawacki Osiągnął dochód z emerytury w wysokości 9.961,53 oraz dietę radnego wysokości zł Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniach na stronach BIP Urzędu Gminy.

3 3 ZMIANY W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH Od 1 czerwca ZUK jako wydzielony zakład przestaje istnieć, zostanie włączony w struktury urzędu. Co to oznacza? W praktyce niewiele jeśli chodzi o pracowników, prawie wszyscy zostaną pracownikami Urzędu i na tych samych warunkach co obecnie. Nie będzie kierownika. Zakładem kierował będzie pracownik Urzędu nowy bez powiązań i zależności z obecną załogą. Decyzje kto to będzie podejmę, jeszcze w tym miesiącu. Kandydatów jest kilku. Obecnemu kierownikowi zaproponowałem pracę na tych warunkach finansowych do emerytury, czyli jeszcze kilka miesięcy. Co będzie robił? Otrzymywał będzie zadania do wy- konania, konkretne np.: nadzór nad budowa chodnika itp. Mam nadzieję, że propozycje przyjmie. Tu chciałem podziękować p. Donajczykowi za wiele lat pracy, to była trudna robota i mimo, iż można wiele zarzucić kierownikowi jedno jest nie do podważenia. Naprawdę się starał. Zmiany w zatrudnieniu dotyczyć będą pracowników biurowych i księgowości. Obsługą zajmą się służby już zatrudnione w Urzędzie. Zlikwidować chcę też praktykę pracy wielu członków rodziny co niestety miało miejsce. Generalnie ma być sprawniej i wydajniej. Prawie wszyscy maja wyrobione zdanie o pracy ZUK, więc ten aspekt pominę. Niemal codziennie otrzymuję sygnały, że coś nie funkcjonuje, że ktoś czeka na oczyszczenie szamba trzy miesiące, że wywozimy kilka miesięcy beczkowozem ścieki z oczyszczalni w Olganowie, że ogrodzenie które uszkodziliśmy w Czerniewicach naprawiamy dwa lata, że pracownicy leżą w rowie a nie pracują, że pozbierane śmieci stoją w workach kilka tygodni, itd., itd. Będą też jedni i ci sami inkasenci od wszystkich należności, nie, że dziś kto inny zbiera za wodę, kto inny za śmieci. Szkoda pieniędzy. Oczywiście, że nie wszystko jest źle, ale czasami łyżka dziegciu popsuje smak całej beczki. Celem zmian jest także to, że ZUK nie może być beneficjentem środków unijnych ani środków urzędu pracy. Umyka nam wiele pieniędzy. Chcemy np. kupić kosiarkę do rowów z wysięgnikiem. Po zmianach będziemy mogli otrzymać dofinansowanie ponad 20 tys. zł. ZUK utrzymywał się praktycznie ze zleceń z Urzędu a w tym roku liczba zleceń będzie dużo mniejsza z uwagi na brak Śródków unijnych - skąd na wypłaty? Warianty do wyboru były dwa. Albo ZUK jako Spółka. Tak zrobiło Baruchowo albo w struktury Urzędu tak zrobiła gmina Włocławek. Obecna forma działania ulega jako nieefektywna zmianom praktycznie we wszyst- W dniu 11 lutego 2015 r. w Choceńskim Centrum Kultury Biblioteka odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat. Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonali Agnieszka Świątkowska Zastępca Wójta, Maria Dobiecka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Józef Pawłowski Przewodniczący Rady Gminy. Parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na poczęstunek. Podniosłą chwilę uczczono, wznosząc toast symboliczną lampką szampana, przy występach dzieci i młodzieży pod opieką Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni: Helena i Marian Gołębiewscy Józefa i Stanisław Lewandowscy Aleksandra i Jan Nowaccy Marianna i Zdzisław Sałaccy Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia. Maria Dobiecka kich gminach. Z organizacji Spółki na razie zrezygnowaliśmy bo nasz ZUK jeszcze jest za słaby, aby dać sobie radę na wolnym rynku, ponadto sądzę,że mieszkańcy źle by ocenili prywatyzację firmy. Jeszcze raz podkreślę, że nikt kto uczciwie pracuje, nie musi się bać o pracę. Troska p. radnego Zawackiego Krzysztofa tak mocno artykułowana w Internecie jest niepotrzebna. Wiem, że z p. Donajczykiem prezentowaliście się w jednej gazetce wyborczej i dlatego się Pan tak o niego martwi. Niepotrzebnie. Pan kierownik jak czytamy wyżej nie ma krzywdy, mimo iż bardzo wielu uważa, że mam za miękkie serce. Sam Pan ostatnio na sesji krytykował prace oczyszczalni w Skibicach i stan drogi dojazdowej. Jak zorientował się Pan, że rzecz dotyczy działania ZUK, szybko Pan zamknął temat. Inne Pańskie zarzuty pomijam. Nie warto polemizować, chociaż namawiano mnie bym wskazał Panu na zainteresowanie się własną rodziną. Gdzie i kto i w jaki sposób dostał pracę. Wszyscy to wiedzą i widzą dalej nie zniżę się do Pańskiego poziomu dyskusji. Roman Nowakowski Wójt Gminy POMIARY GEODEZYJNE CIĄG DALSZY! Starostwo Powiatowe we Włocławku prowadzi na terenie gminy prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków polegające na wyłączeniu z użytków rolnych części lub całej działki oznaczając ją symbolem B, w ten sposób traci ona charakter rolny. Na skutek wprowadzonej do ewidencji gruntów i budynków zmiany w użytkach gruntowych i pozbawieniu ich charakteru rolnego podlegają one wyłącznie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, który jest znacznie wyższy niż podatek rolny. Geodezja wykonuje te czynności sukcesywnie, aż wszystkie działki na terenie gminy zostaną spisane. Urząd Gminy nie ma wpływu na to jak zostanie zakwalifikowany dany grunt i w jakiej wielkości. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z klasyfikacją swojej działki i w przypadku wątpliwości wyjaśnić nieścisłości w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Św. Antoniego 49, Włocławek ( tel. 54 / /). W przypadku gdy ustalenia geodezyjne są zgodne ze stanem rzeczywistym i się z nimi zgadzamy proszę o złożenie informacji podatkowej w Urzędzie Gminy pokój nr 8. Druki informacji podatkowych znajdują się w pokoju nr 8 UG. Jakubowska

4 4 ZMIANY W USC W dniu 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa: Prawo o aktach stanu cywil- nego. Wprowadza zmiany, które docelowo mają uławić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Prowadzenie rejestru w systemie informatycznym pozwoli obywa- telom na uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w każdym urzę- dzie stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jedynie w urzędzie, w którym przechowywany jest akt oraz zwolnienie z obowiązku przed- kładania odpisów aktów stanu cy- wilnego przy realizacji czynności dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Nowa ustawa podnie- sie jakość rejestracji oraz ułatwi obywatelom dostęp do akt stanu cywilnego, co przełoży się na pod- niesienie bezpieczeństwa i pew- ności obrotu prawnego. Ustawa wprowadza ponadto zaświadcze- nie o stanie cywilnym, które jako jeden dokument zastąpi przek- ładanie wielu odpisów aktów sta- nu cywilnego dotyczących jednej osoby, co uprości postępowanie oraz zmniejszy koszty po stronie obywatela. Niestety wydłuży się czas załat- wiania spraw w urzędzie. Odpisy aktów stanu cywilnego lub zaś- wiadczenia nie będą wydawane tak, jak teraz - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy, ale w termi- nie siedmiu, a nawet do 10 dni ro- boczych od dnia złożenia wnios- ku. Przy rejestracji nowo narodzo- nego dziecka, w urzędzie doko- nywać się będzie jego zamel- dowanie, a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. W kwestii nadawania imion dzieciom, to tak jak obecnie można będzie wybierać dwa, nie można będzie rejestrować zdrobnień, za to dopuszczalne będą imiona obco brzmi ące. Jedną z wprowadzanych zmian będzie możliwość zawarcia mał- żeństwa poza urzędem stanu cywilnego. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypad- kach - np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepisy umożliwią zorgani- zowanie ceremonii poza urzędem również innym osobom. Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu. Pamiętajmy, że dzięki zintegrowanemu Syste- mowi Rejestrów Państwowych możemy złożyć go w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Możemy również wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwaran- tujące zachowanie powagi i do- niosłości ceremonii oraz bezpie- czeństwa wszystkich uczest- ników. Decyzja o tym, czy zapropono- wane miejsce spełnia te wymogi, należy do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorga- nizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł. Maria Dobiecka O BEZPIECZEŃSTWIE W NASZEJ GMINIE Podczas ostatniej sesji Rady Gminy - kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Grzegorz Safia- nowski złożył sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicz- nego na terenie naszej gminy. Kierownik posterunku potwierdził, że od 17 marca ubiegłego roku, posterunek pracuje z obsadą 10 funkcjonariuszy i obsługuje dwie gminy Choceń i Boniewo. Sprawozdanie dotyczy ubiegłego roku i do obejmuje trzy gminy Choceń, Boniewo i Chodecz. W sesji nie uczestniczył niestety Komendant Miejski Policji. W 2014 r., Posterunek Policji w Choceniu wszczął 201 docho-dzeń, niestety wykryto tylko 110 przes- tępstw, osiągając wskaźnik wykry- walności na poziomie 52,40 %. Niestety wskaźnik jest jeszcze niż- szy niż w roku ubiegłym, wówczas wynosił 55,63 %. Jak wyjaśnił kierownik posterunku kilka z postępowań przekazano do Ko- mendy Miejskiej i dlatego ta sta- tystyka jest niższa. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się ilość zdarzeń zwią- zana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w zakresie wypadków i kolizji. W 2013 roku było 16 wy- padków a w ubiegłym roku 4. Na terenie działania Posterunku ujaw- niono 18 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości. Nałożono mniej mandatów karnych przeciwko porządkowi i bezpie- czeństwu na drogach. W 2013 roku było 139, w Policjanci udzielili także 216 pouczeń. Ponadto na terenie działania PP Choceń funkcjonariusze przepro- wadzili łącznie 1139 interwencji. Cele dzielnicowych i kierownika to właściwa współpraca ze szkołami, z Zespołem Interdyscyplinarnym, oraz samorządem i stowarzysze- niami m.in. przy zabezpieczaniu imprez plenerowych. Policja rea- guje także na negatywne zjawiska stwarzające zagrożenie dla bez- pieczeństwa obywateli na wałę- sające się psy. Rada gminy przyjęła sprawozdanie za ubiegły rok zło- żone przez kierownika Posterunku Policji. ZAKRES PRAC GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CHOCEŃ W 2015 R. Wczesna wiosna, a właściwie brak zimy i niski poziom wód sprzyjają przeprowadzaniu wielu prac melioracyjnych. Właśnie dzięki temu w marcu dokonaliśmy konserwacji rowu melioracyjnego w Ząbinie na odcinku ponad 1,3 km. Rów ten jest kontynuacją wcześniej podjętych prac na urządzeniach melioracyjnych na odcinku od Bodzanowa. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić konserwację następujących rowów melioracyjnych: - rów w Śmiłowicach (Huby) - rów w Śmiłowicach wzdłuż cmentarza oraz uchodzący do rzeczki przez pole Państwa Kmieć, - rów od Szatek do Kuźnic uchodzący do rzeki (prace rozpoczęte w zeszłym roku na wysokości Pana Grabkowskiego i Pana Popielińskiego; - zakończyć prace w Choceniu na urządzeniach przy jeziorze Borzymowskim; - rów w Szczytnie na wysokości Pana Komorowskiego; - rów na wysokości Pana Ćwiklińskiego w Wichrowicach; - rów Szczutkowo uchodzący do rzeki (Adamski Zasada-Ruciński); - fragment rowu w Ząbinie od Pana Wieczorka do końca działki Pana Kręcickiego; - rów w Lutoborzu na wysokości działki Państwa Szatkowskich; - zakończenie prac na urządzeniach melioracyjnych w Bodzanówku, kontynuacja rowu Pana Pawlaka. Ponadto dokończenie prac zaplanowanych w zeszłym roku, a nie wykonanych z powodu awarii koparki m.in u Pana Mosaka w Woli Nakonowskiej, a także wymiana przepustów, zakup wiek na kręgi, wymiana kręgów rozplantowanie ziemi po starych wykopach oraz naprawa drobnych awarii melioracyjnych. Również wiele innych prac co do których zgłoszenia wciąż napływają. Prosimy o systematyczne uiszczanie składek co umożliwi nam przeprowadzania wspomnianych prac oraz reakcje na bieżąco składane zapotrzebowanie. Niestety podobnie jak wszystkie Spółki Wodne w powiecie nie otrzymaliśmy jeszcze środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników sezonowych w ramach robót publicznych, co znacznie utrudnia realizację zadań. Zapewniono nas jednak, że w okresie letnim Urząd Pracy podejmie działania umożliwiające Spółce zatrudnienie pracowników w ramach jednego z realizowanych przez PUP programów walki z bezrobociem. Dawid Dalmann

5 5 AZBEST DO UTYLIZACJI Gmina Choceń wzięła udział po raz piąty w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Och- rony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbest z terenu naszej gmi- ny. Celem programu jest utyli- zacja szkodliwego dla zdrowia azbestu. Jest to doskonała okazja do zro- bienia porządków w gospo- darstwach, bo wciąż na wielu podwórzach zalegają groźne dla zdrowia płyty eternitowe. Kwota, o jaką gmina wnioskuje w Wojewódzkim Funduszu Ochro- ny Środowiska i Gospodarki W o d n e j w T o r u n i u t o ,00zł. W tym roku do demontażu i utylizacji azbestu z dachów posesji zgłosiło się 18 właścicieli posesji. Natomiast do samej utylizacji tj. do odbioru zgłosiło się 27 właścicieli posesji. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy robót w ramach przetargu. Łącznie dzięki przyznaniu dotacji przez WFOŚiGW w Toruniu uda nam się zutylizować 123 tony azbestu. Osoby ujęte we wniosku zostaną powiadomione tele- fonicznie o terminie rozpoczęcia prac przez firmę. Jeśli Urząd Gminy otrzyma pieniądze z WFOŚiGW, to mieszkańcy będą mogli za darmo zdjąć z dachu i wywieźć celem utylizacji płyty eternitu lub wywieźć wcześniej zdjęte (w latach ubiegłych) płyty eternitu. Tomasz Sikorski KOLEJNA INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Dobiegły końca prace przy rea- lizacji inwestycji pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ście- ków oraz zakup urządzeń uspra- wniających oczyszczanie ście- ków i uzdatnianie wody na tere- nie Gminy Choceń. Inwestycja była realizowana w jednym etapie i obejmowała: 1) Budowę 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń. 2) Zakup urządzeń uspraw- niających oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Choceń: śred- nioobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków, pompę do ścieków, pompę do wody czystej, zestaw asenizacyjny do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmiłowice. Inwestycja była współfinanso- wana ze środków Programu Roz- woju Obszarów Wiejskich w ra- mach działania 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. Wykonawcą prac była f i r m a M B - S y s t e m M a c i e j Bieniecki z Fabianek. Udało nam się zakończyć inwes- tycje w terminie zaplanowanym w umowie. Chociaż jak wszyscy wiedzą kilka razy wykonawca prac odwlekał termin wejścia na teren budowy. Wartość zadania opiewa na kwotę ,24 zł. Inwestycja została odebrana. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Urzędu Marszał- kowskiego w Toruniu o zwrot części kosztów inwestycji. W tym roku przewidziano także zakończenie inwestycji pn.: Bu- dowa przydomowych oczysz- czalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Choceń. Tutaj natomiast wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komu- nalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa. W ramach zadania było wybudowanie aż 105 przy- domowych oczyszczalni ścieków, przebudowa kanalizacji deszczo- wej oraz zakup ciągu techno- logicznego do odwadniania osa- du. Zadanie rozpoczęło się w roku Do tej pory wykonawca wybudował 95 oczyszczalni przy- domowych oraz przebudował kanalizacje deszczową. Do końca kwietnia br. zakupiony zostanie ciąg technologiczny i powstanie jeszcze 10 sztuk oczy- szczalni. Wartość całego zakresu zadania wynosi ,71 zł. Tomasz Sikorski WYSYPISKO DO REKULTYWACJI Na wstępie chcemy poinfor- mować, że pomyślnie przeszliśmy kontrolę którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Kon- trolowano procedurę zamknięcia składowiska odpadów w Nie- mojewie oraz dokumenty doty- czące rekultywacji składowiska. W protokole pokontrolnym NIK wnioskuje jedynie o zapewnienie realizacji prac związanych z re- kultywacją składowiska w termi- nach określonych w decyzji na zamknięcie składowiska oraz o przestrzeganie częstotliwości ba- dań monitoringowych na skła- dowisku. Gmina Choceń wspól- nie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomor- skiego w Toruniu oraz 21 samo- rządami lokalnymi z terenu woje- wództwa przygotowała kom- pleksowy projekt pn. Rekulty- wacja składowisk odpadów w wo- jewództwie kujawsko-pomors- kim na cele przyrodnicze. Przedsięwzięcie zakłada rekul- tywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha. W ramach Projektu Gmina Choceń przepro- wadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejsco- wości Niemojewo o powierzchni 0,67 ha. Umowa na w/w zadanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2015 r. Wykonawcą prac jest firmą Handlowo-Usługową ITC Ange- lika Jabłońska z Baruchowa. Firma wykona rekultywację za cenę ,40 zł brutto. Prace na składowisku zgodnie z harmonogramem rozpoczęły się w marcu br. a zakończą w paź- dzierniku tego roku. Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi pro- wadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Tomasz Sikorski PŁATNOŚCI OBSZAROWE W ROKU WAŻNE Zmianie uległy wnioski jak i zasady przyznawania płatności obszarowych w roku Jak już wszyscy zauważyliśmy zmia- ny są na niekorzyść rolnika. Bę- dzie trudno je wypełnić samemu. Najistotniejsze zmiany w sys- temie płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać oraz wymogów, których spełnie- nie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płat- ności. Są one obostrzone wielo- ma karami finansowymi za nie- terminowe lub błędne wypeł- nienie. Gmina jak co roku będzie pomagała w wypełnianiu wnios- ków obszarowych ale tylko i wy- łącznie do 10 ha w gospodarstwie. Tomasz Sikorski SADZONKI ROZDANE Mieszkańcy gminy po raz kolejny bezpłatnie otrzymali sadzonki drzew i krzewów. Stało się tak dzięki otrzymanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Fundu- szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Rozdysponowaniem sadzonek zajęli się sołtysi. Roślinność została rozdana w 28 sołectwach. Mamy nadzieje, że rozdane bezpłatnie drzewka zostały należycie zagospoda- rowane, czyli posadzone przy posesjach, polach czy tez łąkach. Tomasz Sikorski

6 6 DROGOWNICTWO 2015 Schetynówki : 1. Droga powiatowa nr 2931C Izbica Kuj.- Boniewo Borzymie, odcinek Szczytno Borzymie. 2. Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń. W końcu I dekady marca br. podpisana została umowa na realizację prac na ponad 4,5 km odcinku drogi powiatowej. Gmina współfinansuje to zadanie w kwocie ,31 zł. Stanowi to 31% wkładu Powiatu Włocławskiego, który wynosi ,45 zł. Pozostała kwota ,76 zł będzie dotacją z Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawcą zadania j e s t W P R D N o w a W i e ś k/włocławka w partnerstwie z PRD Gostynin. Roboty mają zostać zakończone do r. Prace realizowane będą pod ruchem, wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu dla jednego pasa jezdni (naprzemiennie). Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności. Teren budowy został przekazany wykonawcom, roboty są w toku. Modernizację drogi, oś drogi dostosowano do istniejącej w taki sposób, aby zminimalizować zmianę geometrii drogi i umocnić istniejącą podbudowę równomiernie wykonując obustronne poszerzenia jezdni. Podwyższeniu ulegną podstawowe parametry techniczne: klasa techniczna: Z, prędkość projektowa Vp 50 km/h, kategoria ruchu - KR-3. W dniu 17 marca br. w Urzędzie Gminy w Choceniu nastąpiło otwarcie ofert na realizację przebudowy dróg gminnych. Najkorzystniejszą z pięciu ofertprzedstawiło PRD Inodrog Inowrocław na kwotę: ,81 zł.zadanie obejmuje roboty na ponad 27 kilometrach dróg, w czterech gminach,tj. Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń. W naszej gminie zmodernizowanych zostanie pięć dróg: Wichrowice - gr. gminy (Gołębin), Śmiłowice-Wichrowice- Olganowo- gr. gminy (Gołębin), Skibice-Wichrowice, Śmiłowice- Olganowo, Krukowo-Olganowo- Wichrowice- gr. gminy (Humlin) o łącznej długości -15,48 km. Projekt obejmuje: wzmocnienie i poszerzenie poboczy, odtworzenie rowów, wykonanie zatok autobusowych z chodnikami i przejściem dla pieszych, oznakowanie tak pionowe jak i poziome, przebudowy przepustów, wyko- nanie profilowania masą, wykonanie warstw wiążących i ścieralnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dotacja z NPPDL wyn i e s i e , 4 0 z ł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac planowane jest na przełom marca i kwietnia br. Roboty nawierzchniowe bitumiczne. W połowie kwietnia br. rozpoczniemy prace modernizacyjne polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa wapienno-żwirowego i ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na n/w drogach: 1. Droga gminna nr C Śmiłowice-Nakonowo Stare, odcinek Kuźnice-Nakonowo Stare (do drogi serwisowej A-1) o dł. 614 mb 2. Droga gminna nr C Nakonowo Stare- gr. gminy (do drogi serwisowej A-1) o dł. 463 mb 3. Droga gminna nr C Świerkowo-Nowa Wola (w kierunku Pana Ziółkowskiego i Pana Sikorskiego) o łącznej długości 867 mb. Na zadanie pierwsze i drugie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zaplanowane na dzień r. prace komisji kwalifikacyjnej rozstrzygną o zakresie prac i wielkości dofinansowania. Spotkanie konsultacyjne DW 269 Szczerkowo-Kowal. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na drugie spotkanie konsultacyjne związane z projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal. Dotyczyć ono będzie planowanych rozwiązań technicznych na odcinku 11 km drogi na terenie naszej gminy. Zgłoszone na wcześniejszym spotkaniu uwagi zostały przesłane inwestorowi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który dokonał stosownych korekt i teraz chciałby je przedstawić i poddać kolejnej analizie. Spotkanie odbędzie się w dniu r. o godz w świetlicy wiejskiej w Czerniewicach ( za torami) Krzysztof Wojtalik DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ!!! Wszystkich zainteresowanych kupnem działek na terenie Gminy Choceń informujemy, iż posiadamy nowe działki budowlane położone w miejscowości Choceń na nowym osiedlu mieszkaniowym w okolicach lasu i oddalonego o 2 km od jednego z największych jezior powiatu Włocławskiego. Działki takie będzie można kupić w ustnym przetargu nieograniczonym w bardzo atrakcyjnej cenie już od ,00 zł za 1000 m². Działki budowlane położone w strefie rozbudowy infrastruktury komunalnej - wodociągi i kanalizacja. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą się zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy. Najbliższy przetarg na sprzedaż działek ogłoszony zostanie w październiku br. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 2, lub pod numerem telefonu (54) , lub na stronie internetowej Hanna Gołębiewska Kombatanci Pamiętajmy o dokonywaniu wpłat składek członkowskich z tytułu posiadania legitymacji kombatanckich. Wysokość opłat nie ulega zmianie w porównaniu do 2014 r. Składki przyjmuje Pani Irena Karbowska zamieszkała w Choceniu przy ul. 19 Stycznia 30. Proszę, nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę, gdyż zebrane pieniądze wraz z dokumentami odwożę do biura we Włocławku, a Prezes Pan Henryk Baranowski sporządza z tego protokoł. Pomagajmy sobie wzajemnie. Prezes Irena Karbowska Dużymi krokami zbliżają się Święta Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Członkom oraz Podopiecznym życzę wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, pogody ducha oraz wielu, wielu Łask Bożych. Prezes Irena Karbowska Adopcja psa: prosimy o adopcję pieska. Pies pomimo swojej wielkości jest bardzo łagodny i przyjazny. Jest to pies bardzo inteligentny, dobrze będzie się czuł u kogoś kto lubi zwierzęta i otoczy go opieką, idealnie nadaje się do pilnowania posesji. Pies przebywa obecnie u pana Marka Marciszewskiego, kontakt: (54) Pomóżmy mu znaleźć dom!

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 egzemplarz bezpłatny / nakład 2500 egz. WYDARZENIA 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 7 LUTEGO 2015R. DĘBSKA

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj. Czytaj str. 14 Na ślepym torze str. 5 Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta 2012/2013 AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE arch. ZPK zdj. B. Chojęta Piękna nasza Gmina cała... Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Chojnice Wydanie gazetki Aktualności z Gminy Chojnice jest już naszą coroczną

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas inwestycji drogowych czytaj str. 3-4

Nadchodzi czas inwestycji drogowych czytaj str. 3-4 Numer 2 (223) luty 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nadchodzi czas inwestycji drogowych czytaj str. 3-4 Bezpieczeństwo wspólną sprawą samorządów str. 6

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 17.04.2015 r. nr 16/1003 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Co dalej

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe.

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe. Bezpłatne pismo samorządowe Nr 2(157) W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów facebook.com/gmina.rudna Półmetek Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

Pszczyńska na finiszu. Referendum w sprawie hałdy? Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni.

Pszczyńska na finiszu. Referendum w sprawie hałdy? Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni. Nr 12 (209) Grudzień 2011 ISSN 1234-8457 Cena 1,70 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy Suszec składamy z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia pokoju, zgody i radości z przeżycia najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł W sierpniu przez powiat włocławski przeszły groźne w skutkach gwałtowne burze Czytaj str. 2 Ale Babki z Lubienia Kuj. na Miodowym Lecie w Zarzeczewie Czytaj str. 11 Czytaj str. 10 Budowa odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo