ROK 2015 POD ZNAKIEM ErP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2015 POD ZNAKIEM ErP"

Transkrypt

1 ROK 2015 POD ZNAKIEM ErP

2 PLAN SZKOLENIA CO TO JEST DYREKTYWA ErP? KIEDY PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY DOTYCZACE POMP OBIEGOWYCH JAKICH URZĄDZEŃ DOTYCZY DYREKTYWA? DYSTRYBUTOR / PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA JAKA JEST RÓŻNICA? ETYKIETY ENERGETYCZNE PRODUKTÓW ETYKIETY ENERGETYCZNE SYSTEMÓW ErP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

3 REGULACJA ErP I ETYKIETOWANIE W BRANŻY GRZEWCZEJ

4 CO TO JEST DYREKTYWA ErP? Jedne z głównych wyzwań Unii Europejskiej w obecnej chwili to: - Zapobieganie zmianom klimatycznym - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajom członkowskim - Zwiększenie konkurencyjności produkcji w krajach Unii Działaniem, które jednocześnie może sprostać powyższym wyzwaniom jest produkcja urządzeń, które oszczędzają energię. W 2009 i 2010 roku zostały opublikowane dwie ważne Dyrektywy UE: 2009/125/CE Dyrektywa o projektowaniu urządzeń zużywających jak najmniej energii ( Eco-Design ErP ( Energy related Products) 2010/30/CE Dyrektywa o etykietowaniu urządzeń zużywających energię Urządzenia grzewcze to sektor gospodarki charakteryzujący się jedną z największych energochłonności i generujący najwięcej zanieczyszczeń atmosfery.

5 JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE ZASTOSOWANIE DYREKTYWY W SEKTORZE GRZEWCZYM? Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody do celów sanitarnych pochłaniają obecnie ok. 30% całkowitego zużycia energii na terenie UE. Zastosowanie Dyrektywy przyniesie w 2020 r. oszczędności równe zużyciu 56 mln ton ropy naftowej, to tak jakby całkowicie wyłączyć ogrzewanie w 2 państwach wielkości Włoch. Ograniczenie emisji wyniesie ok. 136 mln ton CO2, to tyle ile absorbuje las o powierzchni 75% terenu Polski.

6 KIEDY PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE? - Regulacje w zakresie eco-design i etykietowania energetycznego kotłów grzewczych, pomp ciepła, urządzeń mikro kogeneracji, podgrzewaczy wody i zasobników CWU wchodzą w życie 26 września 2015 r. - Począwszy od 26 września 2015 r regulacje będą wymagać spełnienia minimalnych wymagań dotyczących sprawności oraz etykietowania energetycznego tych produktów.

7 NIE ZAPOMINAJMY O DYREKTYWIE DOTYCZĄCEJ POMP ZABUDOWANYCH W URZĄDZENIACH! W 2009 roku zostało opublikowane jeszcze jedno ważne rozporządzenie wpływające na rynek grzewczy od roku Rozporządzenie 622/2009/UE dopuszcza produkowanie na rynek europejski jedynie urządzeń grzewczych zawierających niskoenergetyczne pompy cyrkulacyjne (obiegowe) W praktyce oznacza to, że w większości obecnych dziś na rynku kotłów, grup pompowych itd. będą musiały być stosowane pompy obiegowe, spełniające warunki tej dyrektywy. To z kolei będzie skutkowało zastąpieniem aktualnych modeli poszczególnych urządzeń nowszymi, podobnymi urządzeniami - zmodyfikowanymi tylko o pompę, o ile aktualne modele jeszcze nie spełniają tego warunku. To jednak będą formalnie inne produkty (z handlowego punktu widzenia inny indeks/kod produktu). W myśl tego przepisu od nie będzie można produkować urządzeń nie spełniających wymogów dot. pomp obiegowych. Większość producentów urządzeń grzewczych nie będzie na okres od do wprowadzać do oferty kotłów standardowych z pompami o wysokiej efektywności, co spowoduje de facto wprowadzanie do obrotu już od 1 sierpnia 2015 jedynie kotłów kondensacyjnych.

8 CO TO OZNACZA W PRAKTYCE? Regulacje ErP dotyczące urządzeń grzewczych określają minimalne wymagania dotyczące niektórych parametrów, które muszą być spełnione przez wszystkie urządzenia. Nowe standardy wykluczą z rynku mniej zaawansowane technicznie produkty, rozszerzając tym samym podstawową ofertę producentów w zakresie urządzeń o wysokich wskaźnikach efektywności. Spełnienie powyższych standardów będzie też jednym z warunków do umieszczenia na produkcie oznakowania CE, którego obecność jest wymagana przy sprzedaży urządzenia na terenie Unii Europejskiej.

9 W JAKI SPOSÓB DOTYCZY TO NASZYCH URZĄDZEŃ? Regulacja ErP dotyczy poniższych grup produktów o mocy nominalnej < 400 kw: W praktyce oznacza to wyeliminowanie z rynku kotłów o niższej sprawności ( standardowych) a koncentrację na technice kondensacyjnej. W dalszej perspektywie czasowej regulacja będzie wymagać modernizacji konstrukcji podgrzewaczy elektrycznych i gazowych.

10 CO Z DYSTRYBUTOREM I INSTALATOREM?

11 CO Z PRRZEDSTAWICIELSTWAMI PRODUCENTÓW? Status przedstawiciela producenta ( w tym również Ariston Thermo Polska ) zależy od konstrukcji umowy pomiędzy Centralą a Przedstawicielstwem. Możliwe są dwa przypadki: - Przedstawicielstwo na prawach dystrybutora wtedy oddział może sprzedawać kotły wykluczone z produkcji przez ErP po 26 września Przedstawicielstwo na prawach oddziału sieciowego wtedy wprowadzenie do obrotu następuje w Polsce i data 26 września jest ostateczną datą sprzedaży urządzeń non ErP W każdej chwili możliwa jest modyfikacja takiej umowy i uzyskanie statusu dystrybutora.

12 ETYKIETY ENERGETYCZNE PO CO? Etykiety energetyczne to informacja dla przyszłego Użytkownika urządzenia. Pozwolą one w łatwy sposób wybrać urządzenie o wyższych parametrach oszczędności energii. Etykietowaniu będą podlegać:

13 ETYKIETY ENERGETYCZNE CO BĘDĄ ZAWIERAĆ? Występują różne typy etykiet energetycznych w zależności od rodzaju produktów i jego funkcji. Klasami energetycznymi A, A+ i A++ oznakowane są produkty o najwyższych sprawnościach. Opracowane są dwie osobne klasyfikacje produktów: dla ogrzewania pomieszczeń oraz dla podgrzewania wody użytkowej; urządzenia, które zapewniają i ogrzewanie i ciepłą wodę muszą być oznakowane w obu klasyfikacjach. Poza klasami energetycznymi etykieta zawiera inne informacje, które mogą być przydatne dla Klienta przy wyborze najbardziej efektywnego i najmniej wpływającego na środowisko produktu ( np. moc, zużycie paliwa, poziom hałasu itp.)

14 ETYKIETY ENERGETYCZNE OD KIEDY? Od dnia 26 września 2015 wszystkie produkty i systemy grzewcze, wytwarzające bądź magazynujące ciepłą wodę, które będą wprowadzane do obrotu i pokazywane na ekspozycjach, będą musiały być oznakowane etykietą energetyczną (dotyczącą produktu jak i kompletnego systemu grzewczego), taka sama informacja o klasie energetycznej musi zostać umieszczona na wszystkich materiałach reklamowych, ulotkach, katalogach, cennikach itp.

15 SYSTEMOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE W nowoczesnych instalacjach grzewczych maksymalny poziom efektywności osiągany jest dzięki kombinacji i połączeniu różnych produktów i akcesoriów ( dodatkowych wymienników ciepła, programatorów, kolektorów słonecznych itp.), które korzystają z energii odnawialnej a także, które adaptują system do indywidualnych zwyczajów Użytkownika. Z tego też powodu została utworzona systemowa etykieta energetyczna, która promuje takie kombinowane rozwiązania. Regulacje 811 i 812 precyzują, iż takie rozwiązania systemowe oprócz standardowych etykiet poszczególnych produktów muszą posiadać również zbiorczą etykietę systemową. Dotyczy ona również materiałów reklamowych, cenników, ulotek, katalogów itp. Dystrybutorzy / Sprzedawcy, którzy będą tworzyć takie systemy, są zobowiązani do zdefiniowania, za pomocą dedykowanego algorytmu, klasy energetycznej systemu i oznakowanie go etykietą dla swoich Klientów.

16 SYSTEMOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE Poczynając od urządzeń bazowych możemy znacznie podnieść klasę energetyczną ogrzewania i wytwarzania CWU całego systemu poprzez podłączenie dodatkowych elementów czy akcesoriów regulacyjnych.

17 SYSTEMOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE ROLA REGULACJI TEMPERATURY W EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU GRZEWCZEGO Dyrektywa rozróżnia 8 klas regulacji wpływających na efektywność systemu: CLASS I tylko termostat pokojowy ON/OFF CLASS II tylko sonda zewnętrzna podłączona do kotła z modulacją CLASS III tylko sonda zewnętrzna podłączona do kotła bez modulacji CLASS IV termostat TPI (proporcjonalno całkujący) podłączony do kotła bez modulacji CLASS V - termostat modulowany podłączony do kotła z modulacją CLASS VI sonda zewnętrzna + termostat modulowany podłączone do kotła z modulacją CLASS VII - sonda zewnętrzna + termostat modulowany podłączone do kotła ON/OFF CLASS VIII system multisensorowy podłączony do kotła z modulacją ( > 3 termostaty modulowane Wpływ zastosowanej termoregulacji na efektywność systemu jest następujący: Class I Class II Class III Class IV Class V Class VI Class VII Class VIII 1% 2% 1,5% 2% 3% 4% 3,5% 5%

18 SYSTEMOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE A CO JEŚLI W SYSTEMIE GRZEWCZYM PRACUJĄ 2 URZADZENIA GRZEWCZE ( NP. KOCIOŁ GAZOWY I POMPA CIEPŁA?) W takim przypadku oblicza się tzw, wagę mocy drugiego źródła ciepła a następnie wyznacza się współczynniki przyjmowane do obliczeń efektywności systemu. Zbiorcze efektywności systemu i odpowiadające im klasy energetyczne: Klasa energetyczna Wartość efektywności pakietu A +++ > 150% A ++ > 125% A + > 98% A > 90% B > 82% C > 75% D > 36% E > 34% F > 30% G < 30%

19 SYSTEMOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE SCHEMAT OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI PAKIETU

20 ETYKIETY ENERGETYCZNE ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

21 ErP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 1. Co oznacza termin wprowadzenie na rynek europejski, kto jest wprowadzającym produkt na rynek? Wprowadzającym produkt na rynek EU jest podmiot gospodarczy, który dokonuje pierwszej transakcji sprzedaży na terenie EU. W przypadku np. firmy Ariston, wg interpretacji przepisów na dzień dzisiejszy, pierwsza transakcja to sprzedaż produktów przez Ariston Thermo Polska na terenie Polski. Oznacza to, że Ariston Thermo Polska może dokonywać sprzedaży produktów nie spełniających wymogów ErP jedynie do 26 września Status wprowadzającego do obrotu wynika w dużej mierze z konstrukcji umowy spółki. Jeśli z umowy wynikałby status Dystrybutora, wtedy wprowadzającym do obrotu jest europejska centrala firmy matki. 2. Czy produkty zakupione przez Dystrybutora w firmie Ariston Thermo Polska przed 26 września 2015 nie podlegające jeszcze etykietowaniu ( wprowadzone na rynek EU przed 26 września) muszą zostać oznakowane etykietą? Nie, natomiast w przypadku np. kontroli Inspekcji Handlowej Dystrybutor będzie musiał udokumentować, iż dany produkt został wprowadzony na rynek EU przed datą obowiązywania Dyrektywy (ciąg dokumentacji zakupowej, analiza nr fabrycznego pod kątem daty produkcji itp.). W celu uniknięcia tego typu niedogodności Ariston rekomenduje wymianę urządzeń na ekspozycji na urządzenia podlegające Dyrektywie związanej z etykietowaniem energetycznym

22 ErP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 3. Czy dozwolone jest umieszczanie etykiet energetycznych na produktach i w katalogach przed datą 26 września 2014? Dyrektywa nie zezwala na używanie etykiet energetycznych przed datą wejścia w życie przepisów o etykietowaniu. Biorąc jednak pod uwagę czas niezbędny do przygotowania produktów na ekspozycjach oraz materiałów reklamowych, stron internetowych itp. Komisja Europejska zarekomendowała lokalnym instytucjom nadzorującym rynki ( Inspekcja Handlowa) nie wyciąganie konsekwencji w przypadkach, gdy etykiety zostały opublikowane z niewielkim wyprzedzeniem w stosunku do obowiązujących przepisów. 4. Kto sporządza etykiety systemów grzewczych? W przypadku oferowania systemu grzewczego przez producenta ( gotowe pakiety typu: kocioł + zasobnik + regulator) producent jest zobowiązany dostarczyć etykiety poszczególnych elementów systemu jak i etykietę całego systemu grzewczego. W przypadku gdy Dystrybutor samodzielnie komponuje pakiet ( np. kocioł od producenta A, zasobnik od producenta B, system solarny od producenta C) to na Dystrybutora spada odpowiedzialność zarówno za wykonanie i pokazanie etykiety energetycznej z takim pakietem jak i za prawidłowość obliczeń i informacji zawartych na etykiecie systemu grzewczego. System ( pakiet grzewczy) w rozumieniu dyrektywy, musi się składać przynajmniej z kotła grzewczego i regulatora.

23 ErP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 5. Co w przypadku oferowania nietypowych pakietów Ariston ( np. kocioł gazowy połączony z pompą ciepła CWU)? Firma Ariston opracowuje obecnie specjalny program umożliwiający konfigurowanie wielu pakietów systemów grzewczych z całej gamy urządzeń Ariston. Program ten umożliwi łatwy wydruk systemowych etykiet energetycznych dla dowolnych rozwiązań systemowych opartych na gamie produktów Ariston. 6. Czy klasa energetyczna podgrzewaczy elektrycznych jest zależna od ustawionej temperatury CWU? Tak, w przypadku podgrzewaczy pojemnościowych ustawiona temperatura CWU wpływa na efektywność energetyczną. W związku z tym w produktach Ariston, aby Konsument był dokładnie i właściwie poinformowany, temperatura zostanie fabrycznie ustawiona na poziomie zapewniającym deklarowaną klasę energetyczną. W przypadku podgrzewaczy z regulacją mechaniczną ( pokrętłem) ustawienie to będzie zabezpieczone papierową naklejką blokującą pokrętło w odpowiednim położeniu i informacją o możliwości zmiany efektywności w przypadku zmiany ustawień fabrycznych temperatury.

24 ErP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 7. Czy etykiety energetyczne należy umieszczać również na opakowaniach produktów? Tak, ale tylko jeśli opakowania wraz ze znajdującymi się w środku produktami stanowią część ekspozycji ( np. są eksponowane w specjalnych stojakach, czoła regałów w sklepach DIY). W przypadku produktów składowanych na magazynie Dystrybutora nie ma obowiązku znakowania opakowań etykietą 8. Czy kotły z otwartą komorą spalania, dopuszczone przez Dyrektywę do sprzedaży wyłącznie w ramach wymian urządzeń w budynkach wielorodzinnych podłączonych do wspólnego komina będą mogły być sprzedawane w Polsce? W Polsce praktycznie nie występowały instalacje kotłów z otwartą komorą spalania podłączone do jednego wspólnego komina nie dopuszczało takiego rozwiązania Prawo Budowlane. Niemniej jednak kotły takie będą mogły być oferowane na rynku polskim pod rygorem zastosowania tylko w sytuacji wymiany kotła w budynku wielorodzinnym, podłączonego do wspólnego komina. W przypadku zastosowania takiego kotła niezgodnie z Dyrektywą odpowiedzialność za nieprawidłowe zastosowanie spada na Instalatora urządzenia.

25 ErP W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 9. Czy możliwe będzie wykonywanie generalnych remontów starych kotłów zgodnie z Dyrektywą ErP? Tak, Dyrektywa dotyczy jedynie urządzeń nowych, wprowadzanych do obrotu. Możliwa będzie np. wymiana teoretycznie nawet 100% elementów kotła w ramach remontu generalnego. Dyrektywa nie dotyczy również sprzedaży kotłów używanych taki kocioł będzie mógł być odsprzedany po 26 września Co z kotłami węglowymi? Dyrektywa ErP nie dotyczy kotłów na paliwa stałe. Obecnie trwają prace nad specjalnymi przepisami dotyczącymi efektywności i ekologii kotłów opalanych paliwem stałym. 11. Jakie klasy energetyczne będą obowiązywały na etykietach urządzeń? W przypadku efektywności ogrzewania pomieszczeń wprowadzone będą klasy : G, F,E, D, C, B, A, A+, A++ W przypadku ogrzewania ciepłej wody: G, F,E, D, C, B, A

26 DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA ARISTON? Nadrzędnym celem regulacji o etykietowaniu jest promocja produktów i systemów o najwyższej klasie efektywności energetycznej. Jednak wybór produktu nie może bazować jedynie na etykiecie energetycznej: aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danego zastosowania należy przeanalizować parametry budynku, warunki klimatyczne, przewidywany sposób użytkowania itp. Bez takiego szerszego podejścia, Użytkownik ryzykuje poniesienie wyższego kosztu niż jest to optymalne dla jego potrzeb. Ariston współpracuje od lat z projektantami i instalatorami, co pozwala na zaprojektowanie, wybór i instalację optymalnych i efektywnych rozwiązań grzewczych. Po wprowadzeniu nowych regulacji, Ariston będzie kontynuować tą linię działania, dodając dodatkowe usługi do tych już oferowanych, tak więc każdy Użytkownik będzie mógł wybrać optymalne dla siebie rozwiązanie z serii TOP CLASS.

Ułatwione etykietowanie zgodnie z dyrektywą ErP: Viessmann pomaga Państwu przygotować się na oznakowanie nową etykietą efektywności energetycznej

Ułatwione etykietowanie zgodnie z dyrektywą ErP: Viessmann pomaga Państwu przygotować się na oznakowanie nową etykietą efektywności energetycznej Ułatwione etykietowanie zgodnie z dyrektywą ErP: Viessmann pomaga Państwu przygotować się na oznakowanie nową etykietą efektywności energetycznej Systemy grzewcze Systemy przemysłowe Systemy chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik do dyrektywy ErP w sprawie ekoprojektu

Twój przewodnik do dyrektywy ErP w sprawie ekoprojektu Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie To, co naprawdę ważne Twój przewodnik do dyrektywy ErP w sprawie ekoprojektu Dobrze poinformowani i gotowi do działania z marką Wolf Dyrektywa w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz Dyrektywa ErP Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Ciepło, które polubisz Przepisy Unii Europejskiej wprowadzają z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów pomp ciepła w Europie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu zmniejszy zużycie prądu o równowartość produkcji 6 elektrowni! 1 pompa = 1 drzewo

Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu zmniejszy zużycie prądu o równowartość produkcji 6 elektrowni! 1 pompa = 1 drzewo Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu zmniejszy zużycie prądu o równowartość produkcji 6 elektrowni! 1 pompa = 1 drzewo Pompy bezdławnicowe i dławnicowe: Przyszłość jest bardzo efektywna! Spadek zużycia

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Gadające termostaty, Zamiast sterowania ręcznego, Efektywność. bezprzewodowej komunikacji

Gadające termostaty, Zamiast sterowania ręcznego, Efektywność. bezprzewodowej komunikacji Xomasz Żucxwski* a r t y k u ł t e c h n i c z n y l i Zamiast sterowania ręcznego, elektroniczne produktów tej serii. Jest to elegancki i dys nawiązujący swą stylis przewidziany został tr mechaniczny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

41BKOLEKTORY SŁONECZNE

41BKOLEKTORY SŁONECZNE 41BKOLEKTORY SŁONECZNE dr inż. Adrian Trząski dr inż. Andrzej Wiszniewski 1 69B1. Kolektory słoneczne cieczowe 79B1.1 Zasada działania Cieczowe kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Pompy ciepła Danfoss Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Ponad 20 lat oszczędności w zużyciu energii. Pompy ciepła Danfoss zapewniają komfort ciepła i najwyższą efektywność każdego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Autorzy: Sławomir Pasierb, Arkadiusz Osicki, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Piotr Kukla, Tomasz

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo