PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR"

Transkrypt

1 Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo Kongresowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oś priorytetowa III. - Wojewódzkie ośrodki wzrostu działanie III.2. - Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o geologię niezbędną do wyceny palowania; Odpowiedź na pytanie 1: Dokumentacja geologiczna niezbędna do wyceny palowania stanowi odrębne opracowanie i jest dostępna do wglądu w siedzibie Inwestora. 2. Czy projekt palowania jest po stronie Zamawiającego czy GW. W której pozycji przedmiarów należy wycenić ewentualny koszt projektu; Odpowiedź na pytanie 2: Projekt palowania jest po stronie GW i należy go wycenić w pozycji PALOWANIE 3. W których pozycjach przedmiaru należy uwzględnić koszty malowania konstrukcji stalowej Hali G. Brak takich pozycji w kosztorysie. Odpowiedź na pytanie 3: Malowanie konstrukcji stalowej wg dokumentacji projektowej 1. Przewiduje się malowanie konstrukcji stalowej - 1x farba podkładowa antykorozyjna (warsztat) 2. Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. wg opisów ujętych w branży architektonicznej- Malowanie stali (powłoki specjalistyczne) wykonać po montażu konstrukcji 3.Malowanie należy ująć w pozycji dostarczenie konstrukcji stalowej. 4. Czy meble dla biura obsługi klienta wyszególnione w opisie do Projektu Wykonawczego architektury i wnętrz strona 42 do 44 należy wycenić. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje; Odpowiedź na pytanie 4: Meble dla biura obsługi klienta należy wycenić. Do przedmiaru można dodać stosowny punkt. 5. Schody ruchome na rzucie hala G są w dwóch miejscach po szt. 2 schodów. Rozumiemy, że w przedmiarze Hala G pozycja 136 d.4.dwa komplety oznaczają w sumie 4 szt. schodów; Odpowiedź na pytanie 5: Ze względu na etapową realizację rozbudowy Targów Kielce w projekcie hali G przewidziano elementy umożliwiające docelowe połączenie hali G z następnym obiektem hala H (w kierunku zachodnim) poprzez łącznik wyposażony w schody ruchome i windę osobową. W trakcie realizacji hali G, w jej części zachodniej, należy wykonać jedynie niezbędne elementy tj.: fundamenty pod schody ruchome ( kąt 35º, wys. 5,30 )i windę osobową oraz fundamenty pod słupy łącznika. W związku z powyższym w przedmiarze pozycja 136d.4 dwa komplety oznacza 2 szt. schodów ( kąt 30º, wys. 3,90) zlokalizowanych we wschodniej części hali. 6. Brak w przedmiarze drugiej windy osobowej opisanej na stronie 16 Projektu wykonawczego architektury i wnętrz oraz zaznaczonej na rzucie. Czy należy wycenić jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru;

2 Odpowiedź na pytanie 6: W przedmiarze jest prawidłowo jedna winda osobowa. Druga winda patrz powyżej odp. na pytanie nr 5 7. W przedmiarze drogi aneks jest w pozycji 2.1 jest 10 kpl. bramek gdy z zestawienia podstawowych urządzeń do systemu biletowego i kontroli dostępu wynik, że jest 13 szt. kołowrotów i 1 szt. bramki uchylnej. Ile tych elementów należy wycenić. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru; Odpowiedź na pytanie 7: Należy wycenić zgodnie z projektem. 8. Zamieszczone na Państwa stronie rysunki konstrukcji stalowej są bardzo nieczytelne (rozmazane). Prosimy o udostępnienie rysunków czytelnych trzymających skalę; Odpowiedź na pytanie 8: Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest do wglądu w siedzibie Inwestora 9. Czy jest możliwe udostępnienie w wersji elektronicznej przedmiarów robót. Znacznie ułatwiłoby to wycenę robót. Odpowiedź na pytanie 9: Inwestor nie dysponuje przedmiarami w wersji elektronicznej 10. W ZDR w formularzu oferty w pkt. 3 jest mowa o 36 miesięcznej gwarancji gdy w umowie w 11 jest podany 5 letni okres gwarancji. Prosimy o uściślenie tej rozbieżności; Odpowiedź na pytanie 10: Obowiązuje zapis z Umowy 11. Czy konsorcjum dwóch firm może składać się z przedsiębiorstwa które, w zakresie pkt.vi specyfikacji przetargowej, posiada wymagane referencje oraz przedsiębiorstwa legitymującego się dobrą sytuacją finansową, a także zrealizowanym, między innymi, obiektem o wartości około zł i powierzchni ponad m2. Każda z w/w firm osiąga przychody roczne powyżej zł. Odpowiedź na pytanie 11: Konsorcjum firm powinno spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, co oznacza, że jedna z firm może spełniać warunki techniczne a druga warunki finansowe udziału w postępowaniu Proszę o podanie rozwiązań techniczno-materiałowych na istniejących studzienkach kanalizacyjnych znajdujących się w nowoprojektowanej hali G w celu zapobiegnięcia wydzielania się nieprzyjemnych zapachów (np. hermetyczne włazy). Odpowiedź na pytanie12: Włazy studzienek będą hermetyczne, w związku z tym zaprojektuję odpowietrzenie studzienek. Do wyceny można przyjąć około 150m rury PCV dn110. Odpowietrzenie do pionu K7 w sanitariatach w budynku B. Rozwiązanie podam do r. 13. W przedmiarze Odwodnienie dachu do wyceny podano tylko 10 szt. wpustów dachowych, natomiast z dokumentacji wynika, że wody opadowe z dachu budynku hali G odprowadzane będą poprzez 22 wpusty dachowe oraz dodatkowo wg opisu technicznego do instalacji mają być podłączone 3 wpusty z dachu hali D (w sumie 25 szt.). Ponadto w przedmiarze podano jedynie rury PE-HD o średnicach 110 mm, 90 mm, 75 mm i 56 mm a z dokumentacji wynika, że instalacja odwodnienia dachu będzie wykonana z rur PEHD fi 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm i 250 mm. Proszę o korektę zamieszczonego przedmiaru oraz podanie czy wpusty dachowe mają być podgrzewane?

3 Odpowiedź na pytanie13: W budynku występują 22 szt wpusty na hali G i 3 z dachu hali D. Razem 25szt. Średnice rur jak w projekcie ( 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 PEHD oraz 250, 300 i 400 X-Stream). Wszystkie wpusty podgrzewane, ujęto podgrzew w projekcie elektrycznym. 14. Wg opisu technicznego instalacja odwodnienia dachu ma zostać zaizolowana otuliną z pianki PE gr 13 mm dla rur o średnicy do 110 mm, a rury o większej średnicy przy użyciu mat Thermasheet gr. 13 mm, natomiast w przedmiarze Odwodnienie dachu podano otuliny Thermacompact AS gr. 9 mm. Proszę o podanie typu i grubości otuliny jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź na pytanie 14: Izolacja odwodnienia dachu z pianki PE o gr. 13mm jak w projekcie. 15. Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej (profilu) na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej. Ponadto istnieje rozbieżność co do średnic i długości rur w przedmiarze Kanalizacja deszczowa podano, że rurociągi grawitacyjne odprowadzające ścieki deszczowe będą wykonane z rur o średnicach 200 mm, 250 mm i 315 mm, a z dokumentacji wynika, że będą to rury fi 250, 315 i 350 mm. Jednocześnie informuję, że w asortymencie rur PP X-Stream nie występują rury o średnicy 315 i 350 mm a odpowiednio 300 i 400 mm. Proszę o podanie z jakich rur zostanie wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z projektowanej hali. Odpowiedź na pytanie 15: Przyłącze pierwotnie ujęte było w projekcie kanalizacji deszczowej z przyłączami. Z uwagi na wyłączenie wykonania przykanalika dla deszczówki z sieci do budynku G, stąd brak było pełnych informacji. W załączeniu profil i fragment rzutu odwodnienia, rozwiewający wszystkie wątpliwości. 16. Proszę o zamieszczenie szczegółów projektowych dotyczących systemu rozsączającego AZURA (poz. 23 przedmiaru Kanalizacja deszczowa ) oraz informacji na temat producenta regulatora przepływu 180SH (poz. 24 przedmiaru). Odpowiedź na pytanie 16: Nie występuje w projekcie system AZURA lecz zbiornik retencyjny. W przedmiarze zbiornik retencyjny powinien występować jako analogia do systemu AZURA. Dostawcą zbiornika retencyjnego STROMCELL jak i regulatora przepływu SH 271 (a nie jak w przedmiarze SH 180) jest firma PwP Sp. z o.o ul. Płocka Warszawa. 17. Na rys. S.1 Rzut poziomu +/-0.00 projektu instalacja wod-kan i odwodnienie dachu występują skrzynki odpływowe AcoDrain oraz na rys. S.12 Profil odwodnienia występują kanały fi 100 mm nie ujęte w przedmiarach robót. Czy wobec tego w/w odwodnienie wraz ze skrzynkami Aco wchodzą w zakres wycenianych robót sanitarnych? Odpowiedź na pytanie 17: Tak. Odwodnienie liniowe przy elewacji należy wycenić. 18. W przedmiarach robót nie uwzględniono przykanalika do basenu (Rys. S.10). Wobec tego czy wykonanie w/w przykanalika wchodzi w zakres robót? Odpowiedź na pytanie 18: Należy uwzględnić przykanalik do wyceny. 19. W przedmiarze robót Kanalizacja deszczowa występuje 1 studzienka betonowa fi 1600 mm oraz 2 studzienki TEGRA fi 1000 mm, natomiast na rys. S.21 Rzut poziomu +3,90 występują

4 tylko 2 studzienki. Wobec tego proszę o podanie, w której części projektu występuje studzienka betonowa fi 1600 mm? Odpowiedź na pytanie 19: Załączony fragment parteru oraz profil przykanalika deszczówki jasno określa zakres robót dotyczących studzienek. 20. Proszę o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej wykonania przyłącza wodociągowego oraz rysunku rozwiązania węzła włączeniowego wodociągu. Odpowiedź na pytanie 20: Przyłącze wody ujęto w projekcie sieci wodociągowej, który jest w posiadaniu inwestora. 21. W przedmiarze poz. 17 do wyceny podano 36 szt. umywalek oraz w poz szt. misek ustępowych, natomiast z dokumentacji wynika, że umywalek jest 43 szt. a misek ustępowych 33 szt. Proszę o korektę ilości w/w przyborów sanitarnych oraz ilości baterii przy tych przyborach. Odpowiedź na pytanie 21: Obowiązuje dokumentacja. Proszę skorygować ilości. 22. W przedmiarze Instalacje wod-kan nie uwzględniono pozycji dotyczących montażu zlewozmywaków 2- komorowych ( rozwinięcie kanalizacji 7 szt., aksonometria wody 8 szt.), zlewów jednokomorowych (4 szt.), zaworu napowietrzającego fi 40 mm (1 szt.), rur wywiewnych 160/110 mm (2 szt.), zaworów ze złączką do węża fi 20 mm (2 szt.). Proszę o dodanie pozycji przedmiarowych. Odpowiedź na pytanie 22: Należy skorygować przedmiar do faktycznych ilości występujących w projekcie. 23. W przedmiarze podano do wyceny 23 szt. wpustów ściekowych, a w dokumentacji występuje 16 szt. Proszę o korektę ilości wpustów. Odpowiedź na pytanie 23: odpowiedź zawarto w punkcie W dokumentacji występuje 7 szt. czyszczaków kanalizacyjnych fi 110 mm. Proszę o dopisanie pozycji przedmiarowej na ich wycenę. Odpowiedź na pytanie 24: Należy skorygować przedmiar do faktycznych ilości występujących w projekcie. 25. W przypadku zmian w ilości przyborów sanitarnych proszę również o korektę ilości podejść odpływowych od przyborów sanitarnych (umywalki, zlewy, miski ustępowe). Odpowiedź na pytanie 25: j.w. 26. Z jakiego materiału będzie wykonana instalacja hydrantowa? W dokumentacji podano rury stalowe a w przedmiarze rury PE. Odpowiedź na pytanie 26: Instalacja hydrantowa musi być z rur stalowych, ocynkowanych łączonych na gwint. 27. Brak pozycji w przedmiarach na wycenę izolacji dla instalacji hydrantowej. Proszę o dodanie pozycji przedmiarowych. Odpowiedź na pytanie 27: Należy uzupełnić przedmiar o wycenę izolacji.

5 28. W przedmiarze podano 19 szt. zaworów hydrantowych a szafek hydrantowych 18 szt. Wobec tego ile należy wycenić zaworów a ile szafek? Czy szafki mają być naścienne czy wnękowe? Odpowiedź na pytanie 28: Ilość szafek hydrantowych ma być równa ilości zaworów hydrantowych. Typy szafek określa projekt architektoniczny. 29. Prosimy o określenie rodzaju, typu i nazwy producenta dla baterii umywalkowych, baterii natryskowych, baterii zlewowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów spłukujących do pisuarów, zaworów czerpalnych ze złączką do węża, zgodnych z oczekiwaniami inwestora w zakresie standardu tych urządzeń. Odpowiedź na pytanie 29: W sanitariatach występować będą baterie umywalkowe, zlewowe, zlewozmywakowe oraz zawory spłukujące do pisuarów typu samozamykającego np. Geberit lub podobne. Odnośnie zaworów czerpalnych ze złączką do węża zastosować zawory grzybkowe ogólnodostępne. 30. Prosimy o określenie standardu urządzeń tj. rodzaju, typu i nazwy producenta dla baterii umywalkowych, baterii natryskowych, baterii zlewowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów spłukujących do pisuarów, zaworów czerpalnych ze złączką do węża, elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody o pojemności 60litrów, spełniającego oczekiwania inwestora. Odpowiedź na pytanie 30: Rodzaj baterii omówiono w punkcie 18, natomiast pojemnościowe podgrzewacze wody 60l Ariston lub podobne. 31. Prosimy o przedłożenie planu zagospodarowania terenu z naniesionym uzbrojeniem istniejącym, uzbrojeniem przewidzianym do likwidacji oraz uzbrojeniem projektowanym dla zakresu objętego przedmiotowym zamówieniem. Odpowiedź na pytanie 31: Plan zagospodarowania terenu dostępny w siedzibie inwestora do wglądu. 32. Obiekt brama wjazdowa- prosimy o odpowiedź w jakiej technologii ( stalowa czy prefabrykowana) należy wycenić podjazd dla niepełnosprawnych. Brak rysunków konstrukcyjnych podjazdu; Odpowiedź na pytanie 32: Podjazd dla niepełnosprawnych został zaprojektowany jako prefabrykowany podjazd złożony z gotowych elementów firmy weland AB. Poniżej znajduje się link z wytycznymi producenta podjazdów wraz z elementami takimi jak podpory spoczniki i balustrady Brak w projekcie i kosztorysie balustrady przy pochylni. Prosimy o odpowiedź czy należy wycenić balustradę i dosłanie stosownych rysunków. Odpowiedź na pytanie 33: patrz j.w W nawiązaniu do pisma Zaproszenie do rokowań pkt.5, Załączone do dokumentacji przedmiary robót nie stanowią elementu dokumentacji projektowej, mają charakter orientacyjny i pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać Inwestora o różnicach w ilościach lub brakujących

6 elementach w przedmiarach, a wynikających z dokumentacji technicznej. Jeżeli nie to w jaki sposób należy korygować różnice. Odpowiedź na pytanie 34 Wg mnie tj. projektanta opracowania br. sanitarnej, Wykonawca nie musi powiadamiać inwestora o różnicach między przedmiarem a projektem a dokonać własnej kalkulacji wyliczeń w oparciu o dokumentację projektową. 35. W przedmiarze Instalacje grzewcze występują promienniki ciepła ZBN 1200/8 w ilości 72 szt., natomiast w projekcie wykonawczym występuje 10 zestawów promienników po 6 szt., co daje łączną ilość 60szt. Ponadto w ww. przedmiarze nie ma ujętych grzejników w ilości 8 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót. Odpowiedź na pytanie 35: Ma być 60szt. Promienników. Jeśli w przedmiarze brakuje 8 szt. Grzejników to należy je ująć. 36. Przekazany przedmiar robót na instalację chłodu nie odpowiada przekazanemu Projektowi wykonawczemu instalacji chłodu i odprowadzenia skroplin (występują agregaty chłodu o innej mocy niż w projekcie; wymienniki chłodu, układ dozowania inhibitora korozji, które w ogóle nie występują w projekcie; w przedmiarze napełniamy instalację roztworem glikolu (jest zbiornik, pompa, roztwór glikolu), w projekcie instalacja wody lodowej jest bez zawartości glikolu). Prosimy o przekazanie właściwego przedmiaru robót. Odpowiedź na pytanie 36 Należy ująć agregaty zgodnie z projektem. Odnośnie glikolu, to w projekcie przyjęto wodę bez domieszki glikolu. Proszę o uzupełnienie wyceny o 4 komplety kabli grzewczych o długości 18m THERMALINT dla przewodów usytuowanych na dachu. 37. W przekazanym przedmiarze instalacji wentylacji poz płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej obejmuje wszystkie zaizolowane kanały, natomiast zgodnie z projektem należy zaizolować tylko kanały czerpnie prowadzone po dachu. Brak informacji w projekcie odnośnie izolacji kanałów wyrzutowych na dachu, prosimy o wskazanie jak należy je zaizolować i o uzupełnienie przedmiaru. Odpowiedź na pytanie 37 Płaszcz z blachy ocynkowanej występuje tylko dla przewodów usytuowanych na dachu. 38. Czy przedmiotowe zamówienie obejmuje rurociągi cieplne zasilające projektowany węzeł cieplny. Jeśli tak prosimy o przedłożenie oferentom projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót dla tego zakresu? Odpowiedź na pytanie 38: nie 39. Czy przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie węzła cieplnego? Odpowiedź na pytanie 39: nie 40. Czy fragmenty ścian istniejących pomiędzy projektowanymi sanitariatami w osi D1-D3/Da- GA oraz B1-B3/GG-BC i halą główną należy rozebrać łącznie z podwalinami czy tylko same ściany; Odpowiedź na pytanie 40 Podwaliny (czy fundamenty) istniejących ścian przeznaczonych do likwidacji należy rozebrać w tych miejscach, gdzie kolidują z nowoprojektowanymi kanałami

7 instalacyjnymi i fundamentami. Po za tym, wystarczy je rozebrać tylko do poziomu, aby położyć nowoprojektowaną płytę posadzkową. 41. W specyfikacji budowlanej drogi i zagospodarowanie terenu są działy, które naszym zdaniem nie dotyczą tego zadania: - opis inwestycji rozbudowa obiektu biurowego wraz z budową centrum kongresowego K, budowa pawilonu ekspozycyjno-magazynowego M, wykonanie ogrodzenia terenu; - dział D dotyczący wyburzeń obiektów kubaturowych, między innymi budynek poczty, magazyny. Bar itp. O jakie budynki chodzi. Rozumiemy, że jest to pomyłka i zakresy te nie dotyczą tej inwestycji; - roboty związane z zazielenieniem czy należy wycenić brak danych i brak w kosztorysach. W przypadku konieczności wyceny prosimy o informację o jakie roboty chodzi; Odpowiedź na pytanie 41: w/w zakresy robót nie stanowią przedmiotu postępowania 42. Mamy informację, że płytki Marazzi Enduro Mat Bario New zostały wycofane z produkcji. Prosimy o informację jakimi płytkami należy je zastąpić; Odpowiedź na pytanie 42 W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że mimo zakończenia produkcji serii Enduro Matt, kolor Bario New w formacie 40x40 znajduje się w ciągłej sprzedaży w ilości ok m2 z czego przez nas jest zarezerwowanych - 900m2 na podaną inwestycję w Kielcach. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności proszę o kontakt- Dawid Dusza Centrum Dystrybucji Ceramiki MARAZZI HIT F.H.U. B.Maciagowski ul. Poniatowskiego 22, Katowice NIP Tel.: + 48 (32) , Fax.: + 48 (32) GSM: Kurtyny dymowe jest rozbieżność zaproponowanych rozwiązań dla kurtyn dymowych z opisu architektonicznego str.30 wynika, że materiałem odpowiednim dla kurtyn może być płyta g-k, blacha stalowa lub płyty fibrowo-silikatowe gdy na rysunkach jest kurtyna dymowa szklana. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości. Odpowiedź na pytanie 43 Operat pożarowy zawarty w opisie jest jedynie wytyczną. W dokumentacji projektowej zastosowano kurtyny dymowe szklane również spełniające wymagania dla tego typu przegród i stosowane w obiektach użyteczności publicznej, co uzgodniono ze specjalistą ppoż.

8 44. W przedmiarze dot. odwodnienia dachu poz. 4 występują rury o śr. zewn. 56 mm w ilości 55 m. Rury o takiej średnicy nie występują na żadnym z rysunków dotyczącym odwodnienia dachu, zaś są pokazane rury o śr. 125 mm które nie są uwzględnione w przedmiarze. Proszę o sprecyzowanie w/w rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 44: W projekcie nie ma rur φ56 natomiast faktycznie występują rury φ Na rysunku nr S.9 Rozwiniecie aksonometryczne instalacji odwodnienia dachu występują na pionach 2 czyszczaki - fi 250 i fi 200 mm, które nie są uwzględnione ani przedmiarze dotyczącym odwodnienia dachu ani w przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej. Proszę o sprecyzowanie w/w rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 45: Należy uwzględnić czyszczaki φ200 i φ W przedmiarze dot. odwodnienia dachu występują ilości rur i kształtek nie zgodne z rysunkami dołączonymi do projektu odwodnienia dachu np. rury fi 90 na rysunku w ilości 11,75 m, zaś w przedmiarze w ilości 110 m; rury fi 110 na rysunku 3x 11,75 m zaś w przedmiarze 25,50 m; redukcje fi 110/56 i fi 90/56 w przedmiarze w ilości odpowiednio 2 i 4 szt wg rysunków w projekcie w ogóle nie powinny występować itd. Proszę o sprecyzowanie powyższych rozbieżności Odpowiedź na pytanie 46: Należy ująć ilości wynikające z projektu. 47. W przedmiarze dot. odwodnienia dachu poz. 12 występują wpusty dachowe Wavin w ilości 10 szt. Zgodnie z rysunkami i opisem technicznym w/w wpustów powinno być 25 szt. (22 wpusty na hali G i 3 wpusty na hali D). Proszę o sprecyzowanie tej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 47: W projekcie występują wpusty podgrzewane φ63 w ilości 25 szt. 48. W przedmiarze dot. odwodnienia dachu poz. 13 i poz. 14 występuje izolacja otulinami Thermacompact AS gr. 9 mm. Zgodnie z opisem technicznym rury do średnicy 110 mm powinny być zaizolowane otuliną grubości 13 mm, zaś rury o średnicy większej matami Thermasheet FR gr 13 mm. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 48: Proszę przyjąć izolację zgodnie z opisem technicznym. 49. W przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej w poz. 23 jest dostawa i montaż systemu rozsączającego AZURA 1 kpl, oraz w poz. 24 dostawa i montaż regulatora przepływu 180 SH 1 kpl. System Azura oraz regulator przepływu 180 SH nie są opisane w żadnym z dostarczonych opisów technicznym i nie występują na żadnym z dostarczonych do przetargu rysunków. Proszę o sprecyzowanie co Inwestor rozumie pod pojęciem 1 kpl. oraz uzupełnienie dokumentacji o niezbędne opisy i rysunki umożliwiające poprawną wycenę w/w pozycji. Odpowiedź na pytanie 49: W projekcie nie występuje system rozsączania lecz retencja wód opadowych w zbiorniku z bloczków STROMCELL z wypływem regulowanym za pomocą regulatora przepływu. Rozwiązanie to obejmuje projekt kanalizacji deszczowej. Ponieważ budowa hali G wyprzedza budowę sieci w odpowiedzi na zapytanie z r. przesłałem niezbędne rysunki jak profil przykanalika, fragment rzutu parteru, rozwiniecie

9 aksonometryczne odwodnienia dachu oraz rysunki zbiornika i regulatora przesłane przez dostawcę tj. firmę PwP Sp. z o.o., które w całości załatwia tę sprawę. 50. W przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej w poz. 15 i poz. 17 są studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w ilości 1 szt. i studzienki kanalizacyjne o śr 1000 mm Wavin typ Tegra 1000 w ilości 2 szt.. Proszę o wskazanie na zamieszczonych do przetargu rysunkach położenia w/w studni wraz z ich oznaczeniem. Odpowiedź na pytanie 50: W przykanaliku, jak to wynika z rzutu parteru i profilu, występuje studnia φ1200 na wejściu do zbiornika (z której wyprowadzone są 3 przewody φ 200) i studnia φ1500, w której zamontowany jest regulator oraz jedna studnia φ Na rysunku S.1 Projekt instalacji wod-kan rzut poziomu +/- 0,00 oraz rys. S.12 Profil odwodnienia występują skrzynki odpływowe ACO DRAIN nr kat Proszę o określenie czy w/w odwodnienie zostało uwzględnione w którymś z zamieszczonym do przetargu przedmiarów (jeśli tak to w którym) lub dokładne scharakteryzowanie w/w odwodnienia z podaniem wysokości, szerokości i długości w celu prawidłowej wyceny. Odpowiedź na pytanie 51: Powinny być uwzględnione. 52. W dołączonych do przetargu przedmiarach występuje Przyłącze wodociągowe jednak brak jest opisu technicznego i rysunków dot. w/w przyłącza. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujący opis i rysunki. Odpowiedź na pytanie 52: Przyłącze ujęte jest w projekcie sieci wodociągowej z przyłączami. Z tego projektu wyłączono fragment dotyczący przyłącza wody i załączono na stronie internetowej. 53. W projekcie instalacji wod-kan występują rysunki S.10 Profil przykanalika do basenu i S.11 Szczegół odprowadzenia wody z basenu. Proszę o określenie w którym z zamieszczonych przedmiarów zostało uwzględnione wykonanie w/w przykanalika lub uzupełnienie dokumentacji o brakujący przedmiar. Odpowiedź na pytanie 53: Jeśli brakuje przykanalika w przedmiarze, to należy je ująć. 54. W projekcie instalacji wod-kan występują rury stalowe ocynkowane. W przedmiarze dot. w/w instalacji nie zostały one uwzględnione. Proszę o sprecyzowanie powyższej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 54: Rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych występują w instalacji. 55. W przedmiarze dot. instalacji wody oraz instalacji hydrantowej występuje tylko izolacja rur otulinami Thermaflex FRZ gr 20 mm. Zgodnie z opisem technicznym przewody wody zimnej należy izolować otulinami Thermaflex gr. 6 mm dla średnic do 32x3 oraz 9 mm dla większych średnic. Przewody wody ciepłej izolować otulinami Thermaflex gr. 20 mm. Instalację hydrantowi należy zaizolować otulinami otulinami pianki polietylenowej Thermaflex gr. 13 mm. Proszę o sprecyzowanie powyższe rozbieżności przedmiarów z opisem. Odpowiedź na pytanie 55: Właściwy jest opis techniczny.

10 56. W przedmiarze dot. instalacji hydrantowej poz. 50 i poz. 51 występują zawory hydrantowi w ilości 19 szt. i szafki hudrantowe naścienne w ilości 18 szt., zaś w opisie technicznym jest iż instalacja p.poż wyposażona będzie w 18 hydrantów z zastosowaniem szafek wnękowych. Proszę o sprecyzowanie powyższe rozbieżności przedmiarów z opisem. Odpowiedź na pytanie 56: Musiało nastąpić jakieś przekłamanie. Ilość zaworów i szafek jest jednakowa. 57. W opisie technicznym dotyczącym instalacji wod-kan pisze Zaprojektowana instalacja wody zimnej, jest doprowadzona do stanowisk wystawienniczych, pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w antresoli. Przewiduje się, że woda przemysłowa do wykorzystania przy maszynach wystawienniczych (wykonana z rur stalowych ocynkowanych) doprowadzona będzie z instalacji hydrantowej. Dla stanowisk wystawienniczych zaprojektowano punkty odbioru wyposażone w kratkę ściekową i podejście do ewentualnego zamontowania umywalki. Instalacja kanalizacyjna odprowadza ścieki ze stanowisk wystawienniczych za pomocą kratek w posadzce. Proszę o sprecyzowanie w której pozycji przedmiarowej zostały uwzględnione rury i punkty poboru wody dla stanowisk wystawienniczych oraz studzienki z kratami do odbioru ścieków z w/w stanowisk lub uzupełnienie przedmiarów brakujące pozycje. Odpowiedź na pytanie 57: Rury i powinny być ujęte w całym rurarzu natomiast w projekcie instalacji wod-kan nie występują studzienki. Studzienki stanowią część kanałów, które obejmuje projekt budowlany. 58. W przedmiarze dot. instalacji kanalizacyjnej brak jest pozycji uwzględniających występujące na rysunkach uzbrojenie pionów tj.: czyszczaki, rury wywiewne i zawór napowietrzający. Dodatkowo w poz. 10 występuje rura z PVC o śr. 110 mm prowadzona na ścianach budynku w ilości 3,0 m. Ilość ta nie jest zgodna z samą wysokością pionów fi 110 występującą w projekcie. Brak w przedmiarze rur o śr. 40 mm występującymi w projekcie. Proszę o sprecyzowanie powyższych rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 58: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 59. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej nie ma uwzględnionych przejść ognioochronnych Unicollar EI120 PROMASTOP oraz PROMASTOP Kombischott Typ A firmy PROMAT. Proszę o sprecyzowanie powyższej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 59: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 60. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej brak jest pozycji uwzględniających rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT doprowadzające czynnik grzewczy do promienników oraz grzejników. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje. Odpowiedź na pytanie 60: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem.

11 61. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej brak jest pozycji uwzględniających grzejniki płytowe VK Universal typ 21s i 22 o wys. 600 mm oraz grzejnik łazienkowy GŁ Standard o wys. 344 mm. Nie ma również pozycji uwzględniających zawory RLV-KD 15, wkładki zaworowe i głowice termostatyczne RTD Nova, zawór termostatyczny RTD-N prosty oraz zawór odcinający kątowy RLV-S występujące w powyższej instalacji zgodnie z opisem technicznym. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje. Odpowiedź na pytanie 61: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 62. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej występują izolacje rur otulinami Thermaflex PUR gr 20, 25 i 30 mm. W opisie technicznym dot. instalacji grzewczej pkt Izolacja pisze, iż wszystkie zbiorniki i przewody należy zaizolować otuliną FRZ z pianki polietylenowej Thermaflex o grubości 20 mm. Proszę o sprecyzowanie powyższej rozbieżności przedmiarów z opisem. Odpowiedź na pytanie 62: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 63. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej pkt.40 występują promienniki ciepła typ ZBN 1200/8 12 grup po 6 promienników /wg. projektu budowlanego/ - 72 szt. W projekcie budowlanym i załączonych rysunkach jest 10 zestawów, co daje 60 promienników ciepła (co wiąże się również z innymi ilościami zaworów występującymi w przedmiarze). Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności przedmiarów z projektem technicznym. Odpowiedź na pytanie 63: Ma być 60 promienników 64. W projekcie dot. instalacji grzewczej występują przewody odpowietrzające fi.15 które należy sprowadzić nad posadzkę w węźle cieplnym i wentylatorni oraz rurociąg preizolowany 2 x fi 76,1/160 mm. Powyższe przewody nie zostały ujęte w przedmiarze dot. instalacji grzewczej. Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 64: Należy przedmiar uzupełnić na zgodny z projektem. 65. W związku z dużymi rozbieżnościami zamieszczonych projektów technicznych i przedmiarów oraz biorąc pod uwagę to, że kwota wynagrodzenia jest ryczałtowa zwracam się z zapytaniem czy można zmieniać zamieszczone przedmiary przez dodawanie i odejmowanie pozycji wraz ze zmianą ilości w poszczególnych pozycjach przedmiarowych? Odpowiedź na pytanie 65: Należy przedmiar uzupełnić na zgodny z projektem. 66. We wczorajszej odpowiedzi na pytanie nr 15 jest informacja " W załączeniu progil i fragment rzutu odwodnienia, rozwiewający wszelkie wątpliwości. Na dzień dzisiejszy nic nie ma. Kiedy zostanie umieszczony brakujący załącznik? Odpowiedź na pytanie 66: Rysunki dotyczące szczegółów odwodnienia zamieszczono w pliku Rysunki uzupełniające na stronie internetowej : 67. We wczorajszej odpowiedzi na pytanie nr 20 jest informacja iż przyłącze wody ujęto w projekcie sieci wodociągowej, który jest w posiadaniu Inwestora. Prosimy o umieszczenie planu sytuacyjnego i profilu przyłącza wodociągowego na stronie internetowej Inwestora.

12 Odpowiedź na pytanie 67: przyłącze wody należy wykonać zgodnie z rysunkiem uzupełniającym na przyłącze wody zamieszczonym na stronie internetowej 68. Po analizie przedmiaru robót dotyczącego kanalizacji deszczowej stwierdzamy, że w poz. 23 (kpl. 1) jest za mało informacji dla prawidłowej wyceny. Na koszt zbiornika retencyjnego SROMCELL składa się nie tylko dostawa i montaż. Cena zależy również od: Głębokości posadowienia kanału doprowadzającego i odprowadzającego wodę deszczową, wysokości zasypki nad zbiornikiem minimalna 0,50 m, przy dużych obciążeń 1,0 m (kubatura wykopów). Minimalna gł. wykopu dla zbiornika dwuwarstwowego 0,25(podsypka)+1,04+0,50=1,79 m. Długości i średnice perforowanych rurociągów pod zbiornikiem. Długości i średnice rurociągów rozprowadzających i łączących (jeżeli występują). Rozmieszczenie zależy od wymiarów zbiornika. Ilości, rodzaju i głębokości studzienek inspekcyjnych przed i za zbiornikiem w których łączy się rury. Odpowietrzenia. Z poz. 21 przedmiaru wynika, że w zakresie rzeczowym jest do wykonania pięć zbiorników STROMCELL (wymiary modułu 2,40x1,20x0,52 m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Drogi i zagospodarowanie terenu DD Kanalizacja deszczowa: Hala G zbiornik dwuwarstwowy 9,6 x 6,0 m i wysokości 1,04 m. Hala H1 dwa zbiorniki jednowarstwowe 6,0 x 9,6 m i 4,8 x 9,6 m i wysokości 0,52 m. Hala H2 zbiornik dwuwarstwowy 9,6 x 6,0 m i wysokości 1,04 m. Hala M zbiornik dwuwarstwowy 7,2 x 6,0 m i wysokości 1,04 m. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić pięć zbiorników retencyjnych? Uzupełnienie przedmiaru: roboty ziemne i inne konieczne do wykonania zbiorników. Przedstawienie przynajmniej szkicowego rozwiązania lokalizacji i instalacji zbiorników retencyjnych. Odpowiedź na pytanie 68: Przesłane rysunki tj fragment rzutu parteru, profil i rozwiniecie aksonometryczne odwodnienia dachu oraz załączniki dotyczące zbiornika jak i regulatora powinny w całości rozwiać wątpliwości wykonawcze. Dla budynku G występuje jeden zbiornik dwuwarstwowy 9,6 x 6,0 x 1,04m. Pozostałe zbiorniki dotyczą innych obiektów Targów. 69. We wczorajszej odpowiedzi na pytanie nr 18 jest informacja iż należy wycenić przykanalik do basenu. Na rysunku S.10 Profil przykanalika do basenu występują 2 studzienki S1 i S2. Czy w/w studzienki należy ująć w wycenie? Jeśli tak, to proszę o podanie ich średnicy i materiału z którego zostaną wykonane. Odpowiedź na pytanie 69: Studnie mają być φ1000. Mogą być betonowe lub Tegra. Przedmiar winien wykonać wykonawca.

13 70. W związku z dużymi rozbieżnościami zamieszczonych przedmiarów Inwestorskich dot. branży sanitarnej z dokumentacja techniczną i koniecznością wykonania praktycznie wszystkich przedmiarów wraz z obmiarami przez Wykonawcę oraz iż obowiązujące wynagrodzenie jest kwotą ryczałtową zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert. Odpowiedź na pytanie 70: Inwestor nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu składania ofert 71. Dotyczy promienników- brak zaworów odcinających przed promiennikiem jest tylko zawór regulacyjny. Czy należy doliczyć zawory odcinające na zasilaniu i powrocie. Odpowiedź na pytanie 71: Tak proszę o uzupełnienie o 20 zaworów φ32, które należy zamontować przed zaworem regulacyjnym i 8 zaworów φ15 na odgałęzieniach przy zasilaniu pojedynczych i grup grzejników płytowych. 72. Czy zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje demontaż lub likwidację istniejących instalacji i sieci sanitarnych? Jeśli tak prosimy o przedłożenie dokumentacji określającej zakres robót oraz przedmiarów dla tych robót. Odpowiedź na pytanie 72: nie obejmuje 73. Czy należy przewidzieć skrzynki rozprężne do klimakonwektorów? Odpowiedź na pytanie 73 : nie należy 74. Z przedmiaru wynika, że ilość kanałów czerpnych izolowanych wełną mineralną 30 mm jest 140,92m2, natomiast płaszcza z blachy, który według opisu technicznego ma pokrywać te kanały jest dużo więcej (1307,35m2). Z projektu trudno dokładnie określić ilość w/w płaszcza z blachy stalowej. Proszę określić ilość jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź na pytanie 74: Blachą izolujemy tylko kanały na zewnątrz budynku 75. Prosimy o przedłożenie projektu wykonawczego sieci cieplnej preizolowanej (w tym między innymi profil), zasilającej instalację grzewczą i instalację ciepła technologicznego wentylacji dla lewej strony Hali G. Odpowiedź na pytanie 75: Nie widzę konieczności wykonywania profilu dla odcinka instalacji prowadzonej na zewnątrz budynku. Nie jest to sieć lecz instalacja niskich parametrów i należy ją ułożyć na głębokości cm pod terenem. 76. Zaproponowany przez projektanta system ścian Stacks biura obsługi klienta nie posiada w swoich rozwiązaniach drzwi. Czy na tym etapie jest rozwiązany problem sposobu mocowania i montażu drzwi. Prosimy o dosłanie rysunków; Ponadto ścianki Stacks biura obsługi klienta nie zostały ujęte w przedmiarze. Czy należy je wycenić; Odpowiedź na pytanie 76: należy je wycenić. Wg dostawcy systemu jest możliwość wykonania drzwi. W przypadku dalszych pytań - adres dostawcy:

14 Kamil Knap Konsultant ds. Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz GSM Oddział: Katowice, Al. Korfantego 141a tel fax Martela Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa, ul. Redutowa 25 tel fax , Sygnalizujemy informację od producenta płytek marazzi - od nowego roku płytki bario mogą być wycofane z produkcji. Brak tych płytek w katalogu na rok czy na tym etapie przewidziany jest zamiennik do tych płytek. Odpowiedź na pytanie 77: patrz odpowiedź na pytanie Konstrukcja stalowa - Opis techniczny projekt wykonawczy; Tom II; Etap I, Hala G cz. Architektoniczno-konstrukcyjna : pkt 4.14 Jaką wartość temperatury krytycznej przyjęto w projekcie dla uzyskania odporności ogniowej elementów konstrukcji w klasie R120? Odpowiedź na pytanie 78: W odniesieniu do temperatury krytycznej proponujemy przyjąć temperaturę maksymalnie 550 C szczegóły będą podane w raporcie jaki przygotowujemy. Raport będzie obejmował profile, masywności, grubości warstwy i teoretyczne zużycie w odniesieniu do wszystkich ekspozycji. Jest możliwość zastosowania rozwiązań wariantowych -wszystko w systemie Interchar 212 R30,R60,R120 - alternatywnie Interchar 212 na R120 i Interchar 404 na R30 i R60. Jarek Szczuka Key Account Manager International Protective Coatings ECE T F M International Paint Sp.z o.o. Ul.Kruczkowskiego Gdańsk Poland 79. Opis techniczny projekt wykonawczy; Tom II; Etap I, Hala G cz. Architektonicznokonstrukcyjna : pkt 4.14 Zgodnie z podstawą zapytania, załączone w materiałach przetargowych Aprobaty Techniczne nie posiadają wytycznych dotyczących grubości warstwy pęczniejącej na profilach zamkniętych, co uniemożliwia ich zabezpieczenie w klasie R120. Do grupy profili zamkniętych należą w tym przypadku: słupy owalne o zmiennym przekroju, słupy rurowe, słupy eliptyczne, rygle blachownicowe o przekroju skrzynkowym, ściągi

15 rurowe. W związku z tym, w jakiej klasie odporności ogniowej należy te elementy te elementy zabezpieczyć? Odpowiedź na pytanie 79: Jeżeli chodzi o profile zamknięte to aktualnie jest wykonywane rozszerzenie aprobaty i zgodnie z informacją uzyskaną w ITB mamy do końca lipca uzyskać nowe tabele ładunkowe. Jednocześnie jesteśmy w stanie zobowiązać się, że jeżeli aprobata nie będzie ukończona to przedstawimy jednorazowe dopuszczenie z ITB na obiekt Targi Kielce. Grubości Interchar 212 na słupach owalnych, profilach zamkniętych okrągłych nie powinny przekroczyć grubości maksymalnej 10 mm ale szczegóły jesteśmy w stanie przedstawić po otrzymaniu informacji z ITB. Jarek Szczuka Key Account Manager International Protective Coatings ECE T F M International Paint Sp.z o.o. Ul.Kruczkowskiego Gdańsk Poland 80. Konstrukcja stalowa - Opis techniczny projekt wykonawczy; Tom II; Etap I, Hala G cz. Architektoniczno-konstrukcyjna : pkt 4.14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie kosztów zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowej w odrębnej pozycji przedmiaru? Odpowiedź na pytanie 80: tak 81. Brak w przedmiarze Brama wjazdowa jakichkolwiek robót rozbiórkowych związanych z dostosowaniem istniejącej elewacji pomiędzy strefą akredytacji a strefą wjazdową. W jakim zakresie będziemy ingerować w ww. elewację ( na rzucie widać tylko, że będą zdemontowane istniejące drzwi i okna? ) Czy na tym etapie są bardziej szczegółowe rysunki określające zakres robót niezbędny do wykonania tj. domurowania ściany na styku z istniejącym dachem, demontaż istniejącej elewacji z wykorzystaniem do ponownego montażu. Odpowiedź na pytanie 81: Ściana przy stanowisku akredytacji wypełnienie w całości przeznaczone do rozbiórki, zachować elementy konstrukcyjne (słupy żelbetowe), Zakres robót związany z rozbiórką elementów ściany attykowej minimalny konieczny do wykonania podmurówki do istniejącego zadaszenia bramy wjazdowej z wykorzystaniem elementów z rozbiórki istniejącej elewacji, Doliczyć wykonanie ww. 82. Brama wjazdowa brak w przedmiarze pozycji schody zewnętrzne - rysunek nr A-W8. Czy doliczyć. Jaki jest przewidziany sposób wykończenia tych schodów. Odpowiedź na pytanie 82: Doliczyć wykonanie schodów zewnętrznych, wykończenie - gres antypoślizgowy mrozoodporny,

16 83. Brama wjazdowa stanowisko akredytacji prosimy o określenie materiałów z jakich ma być wykonane stanowisko akredytacji. W przedmiarze są ścianki częściowo aluminiowe częściowo z płyty, natomiast z rysunku A-W14 nie wynika jaki materiał należy zastosować do wykonania ścianek. Czy należy wyceniać wewnętrzne półki przy ściankach stanowiska akredytacji ; Czy należy wycenić półki zewnętrzne i wewnętrzne boksów kasowych. Jaki materiał? Odpowiedź na pytanie 83: Stanowisko akredytacji ma być wykonane z płyty osb 2 x 25 mm wykończenie blatu blachą stalową nierdzewną szczotkowaną, blaty postforming okleina blachą stalową nierdzewną szczotkowaną, półki wewnętrzne i podziały stanowisk płyta mdf okleina szara lub inna uzgodniona z inwestorem. 84. W przekazanej dokumentacji brakuje projektu sieci elektrycznych zewnętrznych co uniemożliwia nam zweryfikowanie przedmiaru. Prosimy o uzupełnienie. 85. Czy dostawa rozdzielnicy RNN1 zasilającej projektowane odbiory jest w zakresie G.W.? Jeżeli tak prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej pozwalającej na dokonanie wyceny. 86. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji rozdzielnicy RNN1. Odpowiedź na pytanie 84, 85,86 Zakres robót dot. wykonania linii zasilających do paw. G oraz modernizowanych RA, RB i GSR w pawilonach A i B (związanych z budową paw. G) zasilanych z istniejącej RNN1 zabudowanej w pomieszczeniach Trafostacji paw. B. Trasa układania kabli przebiega na zewnątrz za pawilonem B w istniejących studzienkach, kanałach i rurach Arota do kanałów paw. G. Należy zapoznać się z rys. E.1A, E.11,E.12, E.13, E.14, E.15 oraz opisem projektu sieci elektrycznych (rys. i opis w załączeniu). 87. Prosimy o podanie danych dotyczących systemu centralnej baterii: - pojemność baterii - monitoring opraw czy monitoring obwodów - tryb pracy opraw awaryjnych (na jasno, ciemno czy przełączalny) Odpowiedź na pytanie 87: Pojemność baterii ma być dostosowana do zapotrzebowania mocy odwodów oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego. Zakładana moc wynika ze schematu rys E.8 i przyłączanych obwodów oświetleniowych. Obwody wyjściowe oświetlenia awaryjnego podzielono na oświetlenie awaryjne w ruchu ciągłym i w stanie gotowości. W centralnej baterii przewidziano system monitorowania oświetlenia awaryjnego. 88. Czy jest dopuszczalne stosowanie materiałów zamiennych w przypadku wyceny instalacji elektrycznych i słaboprądowych? Odpowiedź na pytanie 88: Podane rozwiązania materiałowe określono jako standard, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech i parametrów technicznych, estetycznych przy zachowaniu standaryzacji istniejących urządzeń i systemów Targów Kielce.

17 Wszelkie zmiany w konfiguracji sprzętu wymagają akceptacji pisemnej ze strony projektantów niniejszych opracowań branżowych oraz wielobranżowych. 89. Czy warunki pkt. VIII ppkt 1.5 oraz 1.6 ZDR wykonawcy występujący wspólnie mają spełnić razem, czy każdy odrębnie? Jeśli razem, to czy można załączyć wykaz osób, które mają uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz wykaz wykonanych robót wspólnie jako jeden dokument; Odpowiedź na pytanie 89: Warunki określone w pkt. VIII ppkt 1.5 oraz 1.6 Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełniać wspólnie. Zapis w pkt. VII ppkt 2 ZDR zostanie w tym zakresie sprecyzowany. Dokumenty w tym zakresie mają być, zgodnie z zapisem pkt. VIII ppkt 4 ZDR, złożone odrębnie. 90. Czy wystarczający będzie spełnienie warunków udziału w zamówieniu przez załączenie przez jedną z firm występujących wspólnie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ,00 zł; Odpowiedź na pytanie 90: Tak, zgodnie z zapisami ZDR 91. Prosimy o wyjaśnienie czy wadium powinno zawierać okres związania z ofertą 60 dni, czy w momencie składania oferty powinno być jednocześnie przedłużone o kolejne 14 dni; Odpowiedź na pytanie 91: W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia należy przewidzieć termin ich ważności przez okres 60 dni z dodatkowym zapisem, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, termin ważności gwarancji (poręczenia) ulega automatycznie przedłużeniu o 14 dni licząc od daty ogłoszenia wyników postępowania. 92. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 19 z dnia r. informujemy, że załączony profil i fragment rzutu parteru odwodnienia nie rozwiewają wątpliwości. 1. Prosimy o jasne i precyzyjne określenie zakresu rzeczowego kanalizacji deszczowej [(od punktu (studni) do studni] z podaniem średnic i długości. 2. Czy są to odcinki: S D33 Ø 400 mm dł. 18,70 m ; Odpowiedź: tak RS1 S Ø 300 mm dł. około 14 m (brak wymiarów) ; Odpowiedź: jest wymiar na rozwinieciu aksonometrycznym RS2 S Ø 250 mm dł. około 25 m (brak wymiarów) ; Odpowiedź: - ma być około 28m pokazano na rozwinięciu D33 Si Ø 250 mm dł. 25,50 m ; Odpowiedź: - nie lecz 8m i jest to pokazane na profilu. Od studzienki D33 do studzienki R (z regulatorem), jest to zbiornik posiadający 23,0m rur φ200, 29,0m rur perforowanych φ200 i 40,0m rur drenarskich φ100 (odpowietrzenie, wprowadzone do studzienki R).

18 D33 R Ø 250 mm dł. około 37 m (rozgał. boczne rozprowadzające pod zbiornikiem) ; Odpowiedź: źle, Dotyczy to zbiornika opisano jw. Razem Ø 250 mm dł. około 87,5 m; Odpowiedź: - policzyć opierając się na przesłanych rysunkach i załącznikach Ogółem około 120 m (w przedmiarze 50,4+46,0+14,3=110,7 m)-korekta robót ziemnych jw. 3. W przedmiarze nie ma kanału z rur PP X-Stream Ø 400 mm ; Odpowiedź: tak należy ująć. 4. Gdzie są kanały z rur PP X-Stream Ø 200 mm poz. 12 przedmiaru 46,0 m? ; Odpowiedź: nie ma. 5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej profili odc. RS1-S i RS2-S jeżeli są w zakresie rzeczowym do wykonania ; Odpowiedź: uzupełniono na stronie internetowej. 6. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytane nr 18 prosimy o określenie materiału i średnic studni S1 i S2 na przykanaliku do basenu oraz uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne i montażowe dla tego zakresu ; Odpowiedź: studnie z kręgów betonowych lub Tegra firmy Wavin. 7. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytane nr 17 prosimy o określenie materiału przykanalików od S01, S02, S03,S04 do Si oraz uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne i montażowe dla tego zakresu ; Odpowiedź: przykanaliki z rur φ200 PVC typ S. Przedmiar winien wykonać wykonawca! 8. Czy kanał sanitarny Si S1 Si Ø 200 mm jest kanałem istniejącym? Tak. Jeżeli nie, to w której poz. przedmiaru Inst. Wod. Kan. i Ppoż. jest ujety? 9. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru obejmującego cały zakres robót do wykonania z korektą robót ziemnych. ; Odpowiedź: przedmiar powinien wykonać sobie wykonawca. Obowiązuje projekt! Odpowiedź na pytanie 92: Odpowiedzi podano w poszczególnych podpunktach. 93. W przedmiarze dot. instalacji ciepła technicznego nie ma uwzględnionych: Pompa Stratos ECO 25/1-5 Wilo 3 szt; Pompa Stratos 50/1-9 Wilo 1 szt; Pompa Stratos 40/1-4 Wilo 1 szt; Zawór SOCLA 601 dn 50-1 szt; Zawór SOCLA 601 dn 40-1 szt; Zawór SOCLA 601 dn 25-3 szt; Zbiorników odpowietrzających poj. 2,5 dm3-4 szt; Przejścia ognioodporne PROMASTOP Kombischott Typ A firmy PROMAT; Rurociągu preizolowanego 2x88,9/200 mm; Rur stalowych o śr. 15 mm (przewody odpowietrzające), 25 mm, 32 mm; W/w urządzenia i przewody występują w projekcie technicznym instalacji ciepła technologicznego ( m.in. rys. S.8 PAWILON G Rozwiniecie instalacji ciepła technologicznego wentylacji) Dodatkowo podane długości rur w przedmiarze: poz. 1- rur stalowych o śr. zewnętrznej 133 mm brak jest w projekcie technicznym, zaś w przedmiarze występują w ilości 72 m,

19 poz. 2 - rury stalowe o śr. 80 mm i długości 232 m. Podana długość uwzględnia tylko odcinki poziome w/w rur (rys. S.5. PAWILON G RZUT DACHU Instalacja grzewcza), nie uwzględniono długości odcinków pionowych (m.in. zejść do pomieszczeń w których znajdują się centrale wentylacyjne i kotłowni) poz. 3 i poz 4 odpowiednio rury stalowe o śr. 65 mm i długości 42 m oraz rury stalowe o śr. 40 mm i długości 54 m. Z rysunków zamieszczonych do projektu wynika iż długości tych przewodów są mniejsze od podanych w przedmiarze ( rys. S.4. PAWILON G RZUT POZIOMU +3,90 instalacja grzewcza i c.t.w. Rura stalowa o śr. 40 mm występuje tylko przy pionie ctw.4 przy podłączeniu centrali wentylacyjnej KLM2 i KLM8 i jej długość nie wynosi 54 m. W związku z w/w niezgodnościami zmianie ulegną również inne pozycje w przedmiarze ciepła technologicznego. Dlatego prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie w przedmiarze powyższych rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 93: Obowiązuje projekt. Wykonawca powinien sobie policzyć sam niezbędny zakres robót. 94. Czy należy przewidzieć skrzynki rozprężne do klimakonwektorów? Odpowiedź na pytanie 94: nie należy 95. Z przedmiaru wynika, że ilość kanałów czerpnych izolowanych wełną mineralną30 mm jest 140,92 m2, natomiast płaszcza z blachy, który według opisu technicznego ma pokrywać te kanały jest dużo więcej (1307,35 m2) Z projektu trudno dokładnie określić ilość w/w płaszcza z blachy stalowej. Proszę określić ilość jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź na pytanie 95: Blachą izolujemy tylko kanały na zewnątrz budynku 96. Czy gwarancja 5-letnia dotyczy również gwarancji na zamontowane urządzenia czy ma być zgodna z gwarancją daną przez producenta? Odpowiedź na pytanie 96: gwarancja 5-letnia dotyczy całości kontraktu (również zamontowanych urządzeń) 97. Czy wymienniki instalacji chłodu dla agregatów wody lodowej, o których mowa w przedmiarze, są to istniejące wymienniki, czy nowo projektowane. Jeśli są to nowoprojektowane wymienniki proszę o przesłanie kart katalogowych lub typu i producenta.

20 Odpowiedź na pytanie 97 Oczywiście, agregaty wody lodowej są dla instalacji projektowane. Typ i producent podane są na stronie 3 opisu technicznego 98. Czy nowo projektowane agregaty podłączone będą do istniejącej pompowni wody lodowej, czy jest nowoprojektowana pompownia. Jeśli jest to nowoprojektowana pompownia proszę o przesłanie zestawienia oraz rysunków. Odpowiedź na pytanie 98: Pytanie bezprzedmiotowe, nie jest przewidywana żadna pompownia. 99. Czy przeniesienie istniejących agregatów oraz ponowne podłączenie i uruchomienie jest po stronie wykonawcy instalacji chłodu, czy należy uwzględnić w ofercie na wykonanie instalacji chłodu. Odpowiedź na pytanie 99: Tak 100.W opisie technicznym instalacji wentylacji pojawił się zapis, że klimakonwektory służą do chłodzenia i grzania, natomiast z dokumentacji chłodu i grzewczej wynika, że są to urządzenia tylko chłodzące. Proszę o jednoznaczne określenie, czy klimakonwektory mają być 2 czy 4- rurowe? Odpowiedź na pytanie 100 W projekcie wentylacji wystąpił błąd, klimakonwektory są tylko dla chłodu stąd instalacja dwururowa. 101.Z projektu architektury i elektryki Bramy Wejściowej wynika, że nagrzewnice elektryczne należy ująć w projekcie branżowym wentylacji, którego Zamawiający nie zamieścił w Dokumentacji Przetargowej. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji o projekt wykonawczy branży sanitarnej i mechanicznej. Odpowiedź na pytanie 101: Na rysunku A-W1 pokazano nagrzewnice elektryczne (z opisem typu i parametrów technicznych) natomiast w branzy elektrycznej pokazano zasilanie tych nagrzewnic. Nie istnieje projekt branżowy wentylacji a więc należy wycenić to, co w istniejącym projekcie. 102.Zgłaszamy problem w sprawie rozwiązania szczegółu połączenia blach zewnętrznych poszycia dachu głównego z płatwiami gdyż przy obecnym rozwiązaniu ma miejsce występowania mostków termicznych na połączeniach tych elementów i może nastąpić skraplanie się pary wodnej; Odpowiedź na pytanie 102 Powstawanie mostków w konstrukcjach stalowych jest nieuniknione. Dla zminimalizowania powierzchni styku blachy i nadstawki płatwi można rozważyć korektę profilu nadstawki w trakcie realizacji obiektu. 103.Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej wyceny balustrady wewnętrznej w kapsule 2. Czy należy wycenić tę balustradę;

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1 Dot. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kopie dokumentów: - uprawnienia, zaświadczenie przynależności do POIIB i oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Opis techniczny 3. Rysunki: rys. nr 1 rys nr 2 rys. nr 3 rys nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejska Nazwa i adres inwestora: Gmina Skalbmierz

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. Dobczyce, dnia 08.03.2013r. RI.271.188.2013.II Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia NO/70/2013 Radom, dnia 2013-06-13 Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE KOSZTORYS NAKŁADCZY/PRZEDMIAR ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE INWESTOR : GMINA NOWA DĘBA

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK ORAZ MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1.1. Instalacja wodno kanalizacyjna Kanalizacja deszczowa Proejktuje się odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE SANITARN E ZAPLECZA SANITARNEGO BOISKA SPORTOWEGO ADRES INWESTYCJI : CEGIELNIA dz.132/2;133/2;134/1 INWESTOR : GMINA OSTRÓWEK ADRES INWESTORA : 21-104 Ostrówek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1S Rzut parteru instalacja c.o. skala 1 : 100 2S Rzut 1 piętra instalacja c.o. skala 1 : 100 3S Rzut parteru instalacja wody zimnej, c.w.u. i hydrantowa

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej. Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42 256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0 34) 328 50 77, fax (0 34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Wolności 22/1 41-800 Zabrze. Data opracowania: 2014-01-31

Przedmiar robót. ul. Wolności 22/1 41-800 Zabrze. Data opracowania: 2014-01-31 Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Lokalizacja: Jednostka opracowująca: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA R KARDIOLOGICZNEJ 2P. CZĘŚĆ IV BUDYNKU NR 1 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami Znak ZP.271.2.2015 Lipnik 24.03.2015 r WYJAŚNIENIE nr 1 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie

Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie IV. PROJEKT INSTALACJI WOD. KAN i C.O. WEWNĘTRZNEJ Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie S P I S T R E Ś C I I. Podstawa opracowania: II. Przedmiot i zakres opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR: PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. ZAPLECZE SOCJAL.-SANITARNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO w NADLESNICTWIE CHOJNÓW DZIALKA nr ewid, 262 Nadlesnictwo CHOJNÓW Nadlesnictwo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Proszę przyjąć zabezpieczenie blachą ocynkowaną rur zaizolowanych na dachu do nagrzewnicy - l,0m 2 poz. 61

Odpowiedź: Proszę przyjąć zabezpieczenie blachą ocynkowaną rur zaizolowanych na dachu do nagrzewnicy - l,0m 2 poz. 61 BURMISTRZ Miasta Sochaczew woj. mazowieckie Sochaczew dnia 06.06.2012 r. ZP.2710.9.6.2012 Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowę miejskiego

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I E J S K I W S Ł A W I E

U R Z Ą D M I E J S K I W S Ł A W I E U R Z Ą D M I E J S K I W S Ł A W I E 67-410 Sława, ul. H. PoboŜnego 10, tel. 068 355 83 50, fax 068 355 83 13 Oferenci pobierający SIWZ W odpowiedzi na zapytanie złoŝone przez jednego z oferentów (pismo

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo