WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include <iostream> //Dołączenie do programu biblioteki <iostream> 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni nazw std 3: int main() //Początek definicji programu 5: { 6: cout << "Pierwszy program!\n"; 7: return 0; 8: } Po uruchomieniu program powinien wypisać: Pierwszy program! Przykład 1.2. wprowadzanie_wypisywanie.cpp #include <iostream> using namespace std; int main() { cout<<"moj pierwszy program"; int a; cout<<"podaj bieżący rok"; cin>>a; cout<<"podany rok to: "<<a; system("pause"); return 0; } Korzystanie z bibliotek standardowych Jeśli masz bardzo stary kompilator, przedstawiony powyżej program nie będzie działał nie zostaną odnalezione nowe biblioteki standardu ANSI (ANSI nowy standard języka C++). W takim przypadku zmień kod programu na:

2 0: #include <iostream.h> 1: 2: int main() 3: { 4: cout << "Pierwszy program!\n"; 5: return 0; 6: } Zwróćmy uwagę, że tym razem nazwa biblioteki kończy się na.h (kropka-h) i że nie korzystamy już z przestrzeni nazw std. Jest to stary, poprzedzający ANSI styl plików nagłówkowych. Jeśli twój kompilator zadziała z tym programem, lecz nie poradzi sobie z wersją przedstawioną wcześniej, oznacza to, że jest prawdziwym antykiem. 2. Zmienne i stałe Program musi mieć możliwość przechowywania używanych przez siebie danych z których korzysta. Dzięki zmiennym i stałym mamy możliwość reprezentowania, przechowywania i manipulowania tymi danymi Czym jest zmienna? W C++ zmienna jest miejscem które służy do przechowywania informacji. Zmienna jest miejscem w pamięci komputera, w którym możesz umieścić wartość, i z którego możesz ją później odczytać. Należy zwrócić uwagę, że jest to jedynie tymczasowe miejsce przechowywania. Gdy wyłączysz komputer, wszystkie zmienne zostają utracone. Dane są przechowywane w pamięci Pamięć komputera można traktować jako szereg pojemników. Każdy pojemnik jest jednym z bardzo wielu takich samych pojemników, ułożonych jeden za drugim. Każdy pojemnik czyli miejsce w pamięci jest oznaczony kolejnym numerem. Te numery są nazywane adresami pamięci. Zmienna rezerwuje jeden lub więcej pojemników, w których może przechowywać wartość.

3 Rysunek 2.1. Schematyczna reprezentacja pamięci Przydzielanie pamięci Gdy definiujesz zmienną w C++, musisz poinformować kompilator o jej rodzaju: czy jest to liczba całkowita, znak, czy coś innego. Ta informacja mówi kompilatorowi, ile miejsca ma zarezerwować dla zmiennej oraz jaki rodzaj wartości będzie w tej zmiennej przechowywany. Każdy pojemnik ma rozmiar jednego bajta. Jeśli tworzona zmienna ma rozmiar czterech bajtów, to wymaga czterech bajtów pamięci, czyli czterech pojemników. Typ zmiennej (na przykład liczba całkowita) mówi kompilatorowi, ile pamięci (pojemników) ma przygotować dla zmiennej. Rozmiar liczb całkowitych W każdym komputerze każdy typ zmiennych zajmuje stałą ilość miejsca. Oznacza to, że liczba całkowita może mieć w jednym komputerze dwa bajty, zaś w innym cztery, lecz w danym komputerze ma zawsze ten sam, niezmienny rozmiar. Zmienna typu char (używana do przechowywania znaków) ma najczęściej rozmiar jednego bajta. Krótka liczba całkowita (short) ma w większości komputerów rozmiar dwóch bajtów, zaś długa liczba całkowita (long) ma zwykle cztery bajty. Natomiast liczba całkowita (bez słowa kluczowego short lub long) może mieć dwa lub cztery bajty. Można przypuszczać, że język powinien to określać precyzyjnie, ale tak nie jest. Ustalono jedynie co musi zostać zapewnione, to że typ short musi mieć rozmiar mniejszy lub równy typ int (integer, liczba całkowita), który z kolei musi mieć rozmiar mniejszy lub równy typowi long. Najprawdopodobniej jednak pracujesz z komputerem, w którym typ short ma dwa bajty, zaś typy int i long mają po cztery bajty.

4 Zapis ze znakiem i bez znaku Wszystkie typy całkowite występują w dwóch odmianach: signed (ze znakiem) oraz unsigned (bez znaku). Czasem potrzebna jest liczba ujemna, a czasem dodatnia. Liczby całkowite (krótkie i długie) bez słowa kluczowego unsigned są traktowane jako liczby ze znakiem. Liczby całkowite signed są albo dodatnie albo ujemne, zaś liczby całkowite unsigned są zawsze dodatnie. Liczby ze znakiem i liczby bez znaku mają po tyle samo bajtów, więc największa liczba, jaką można przechować w zmiennej całkowitej bez znaku jest dwa razy większa niż największa liczba dodatnia jaką można przechować w zmiennej całkowitej ze znakiem. Zmienna typu unsigned short może pomieścić wartości od 0 do Połowa tych wartości (reprezentowana przez zmienną typu signed short) jest ujemna, więc zmienna tego typu może przechowywać jedynie wartości od do Jeśli wydaje ci się to skomplikowane, zajrzyj do dodatku A. Podstawowe typy zmiennych Język C++ posiada jeszcze kilka innych wbudowanych typów zmiennych. Można je wygodnie podzielić na typy całkowite, typy zmiennopozycyjne oraz typy znakowe. Zmienne zmiennoprzecinkowe zawierają wartości, które można wyrazić w postaci ułamków dziesiętnych stanowią obszerny podzbiór liczb rzeczywistych. Zmienne znakowe mają rozmiar jednego bajtu i są używane do przechowywania 256 znaków i symboli pochodzących z zestawów znaków ASCII i rozszerzonego ASCII. W tabeli 1.1 przedstawione zostały typy zmiennych używanych w programach C++. Tabela pokazuje typ zmiennej, jej rozmiar w pamięci oraz rodzaj wartości, jakie mogą być przechowywane w zmiennej takiego typu.

5 Tabela 1.1. Typy zmiennych Typ Rozmiar Wartości bool 1 bajt prawda lub fałsz unsigned short int 2 bajty Od 0 do short int 2 bajty Od do unsigned long int 4 bajty Od 0 do long int 4 bajty Od do int (16 bitów) 2 bajty Od do int (32 bity) 4 bajty Od do unsigned int (16 bitów) 2 bajty Od 0 do unsigned int (32 bity) 4 bajty Od 0 do char 1 bajt 256 różnych znaków float 4 bajty Od 1.2e-38 do 3.4e38 (dodatnich lub ujemnych) double 8 bajtów Od 2.2e-308 do 1.8e308 (dodatnich lub ujemnych) UWAGA: Rozmiary zmiennych mogą się różnić od pokazanych w tabeli (w zależności od używanego kompilatora i komputera) Definiowanie zmiennej Zmienną tworzy się lub definiuje poprzez określenie jej typu, po którym wpisuje się jedną lub więcej spacji, zaś po nich nazwę zmiennej i średnik. Nazwę zmiennej może stanowić praktycznie dowolna kombinacja liter, lecz nie może ona zawierać spacji. Poprawnymi nazwami zmiennych są na przykład: x, J23qrsnf czy myage. Składania deklaracji zmiennej: typ nazwa_zmiennej; Przykład definicji (deklaracji zmiennej całkowitej o nazwie x: int x; UWAGA: Gdy deklarujesz zmienną, jest dla niej alokowana (przygotowywana i rezerwowana) pamięć. Wartość zmiennej stanowi to, co w danej chwili znajduje się w tym miejscu pamięci.

6 Przykłady deklaracji definiowania zmienny i przypisywania wartości: Przykład 1: int main() { int x, y, z; //deklaracja zmiennych całkowitych x, y, z z = x * y; //zmiennej z przypisujemy wartość wartości iloczynu x i y return 0; }; Przykład 2: int main() { unsigned short a, b, P; //deklaracja zmiennych całkowitych bez znaku P = a * b; return 0; }; Przykład deklarowania i wypisywania zmiennych #include <iostream> //przyłaczenie biblioteki using namespace std; //deklaracja przestrzeni nazw std } int main() { //Wprowadzenie danych z klawiatury cout<<"podaj a = "; //Wypisanie komunikatu na ekranie; int a; //deklaracja zmiennej a; cin>>a; cout<<"podaj płeć: m lub k: "; //Wypisanie komunikatu na ekranie; char p; //deklaracja zmiennej z; cin>>p; cout<<"\n"; cout<<"\n"; cout<<"licza pierwsza to: "<<a<<"\n"<<"plec: "<<p; cout<<"\n\n"; system("pause"); return 0;

7 Uwzględnianie wielkości liter Język C++ uwzględnia wielkość liter. Innymi słowy, odróżnia małe i duże litery. Zmienna o nazwie wiek różni się od zmiennej Wiek, która z kolei jest uważana za różną od zmiennej WIEK. Słowa kluczowe Niektóre słowa są zarezerwowane przez C++ i nie można używać ich jako nazw zmiennych. Są to słowa kluczowe, używane do sterowania działaniem programu. Należą do nich if, while, for czy main. Dokumentacja kompilatora powinna zawierać pełną listę słów kluczowych, ale słowem kluczowym prawie na pewno nie jest każda sensowna nazwa zmiennej. Uwagi: 1. Definiuj zmienną, zapisując jej typ, a następnie jej nazwę. 2. Używaj znaczących nazw dla zmiennych. 3. Pamiętaj, że język C++ uwzględnia wielkość znaków. 4. Zapamiętaj ilość bajtów, jaką każdy typ zmiennej zajmuje w pamięci oraz jakie wartości można przechowywać w zmiennych danego typu. 5. Nie używaj słów kluczowych języka C++ jako nazw zmiennych. 6. Nie używaj zmiennych bez znaku dla wartości ujemnych Tworzenie kilku zmiennych jednocześnie W jednej instrukcji możesz tworzyć kilka zmiennych tego samego typu; w tym celu powinieneś zapisać typ, a po nim nazwy zmiennych, oddzielone przecinkami. Na przykład: int a, b; //dwie zmienne typu int long short int area, width, length; //trzy zmienne typu long Jak widać, a i b są zadeklarowane jako zmienne typu int. Druga linia deklaruje trzy osobne zmienne typu long; ich nazwy to area (obszar), width (szerokość) oraz length (długość). W obrębie jednej instrukcji nie można deklarować zmiennych o różnych typach.

8 2.4. Przypisywanie zmiennym wartości Do przypisywania zmiennej wartości służy operator przypisania (=). Na przykład zmiennej a przypisujemy wartość 5, zapisując: inaczej: int a; a = 5; int a = 5; //deklaracja i inicjalizacja jednocześnie; Inicjalizacja jest podobna do przypisania, a w przypadku zmiennych całkowitych różnica między nimi jest niewielka Znaki Zmienne znakowe (typu char) zwykle mają rozmiar jednego bajtu, co wystarczy do przechowania jednej z 256 wartości. Typ char może być interpretowany jako mała liczba (od 0 do 255) lub jako element zestawu kodów ASCII. Skrót ASCII pochodzi od słów American Standard Code for Information Interchange. Zestaw znaków ASCII oraz jego odpowiednik ISO (International Standards Organization) służą do kodowania wszystkich liter (alfabetu łacińskiego), cyfr oraz znaków przestankowych. W kodzie ASCII mała litera a ma przypisaną wartość 97. Wszystkie duże i małe litery, wszystkie cyfry oraz wszystkie znaki przestankowe mają przypisane wartości pomiędzy 0 a 127. Dodatkowe 128 znaków i symboli jest zarezerwowanych dla wykorzystania przez producenta komputera, choć standard kodowania stosowany przez firmę IBM stał się niejako obowiązkowy. Znaki specjalne Kompilator C++ rozpoznaje pewne specjalne znaki formatujące. Najpopularniejsze z nich przedstawia tabela 3.2. Kody te umieszcza się w kodzie programu, wpisując znak odwrotnego ukośnika, a po nim znak specjalny. Znak specjalny \ zmienia znaczenie znaku, który po nim następuje. Na przykład, normalnie znak n oznacza po prostu literę n, lecz gdy jest poprzedzony znakiem specjalnym \, oznacza przejście do nowej linii.

9 Tabela 3.2. Znaki specjalne Znak Oznacza \a Bell (dzwonek) \b Backspace (znak wstecz) \f Form feed (koniec strony) \n New line (nowa linia) \r Carriage return (powrót karetki ; powrót na początek linii) \t Tab (tabulator) \v Vertical tab (tabulator pionowy) \' Single quote (apostrof) \" Double quote (cudzysłów) \? Question mark (znak zapytania) \\ Backslash (lewy ukośnik) \0oo Zapis ósemkowy \xhhh Zapis szesnastkowy 2.6. Stałe Do przechowywania danych służą także stałe. Jednak w odróżnieniu od zmiennej, jak sama nazwa sugeruje, wartość stałej nie ulega zmianie. Podczas tworzenia stałej trzeba ją zainicjalizować; później nie można już przypisywać jej innej wartości. W języku C++ istnieją dwa sposoby deklarowania stałych symbolicznych. Starszy, tradycyjny (obecnie uważany za przestarzały) polega na wykorzystaniu dyrektywy preprocesora, #define. Definiowanie stałych za pomocą #define Aby zdefiniować stałą w tradycyjny sposób, możesz napisać: #define nazwa_stałej wartość; Przykłady: a) #define a 15; //definicja stałej całkowitej b) #define w z ; //definicja stałej znakowej c) #define x 15.0; //definicja stałej rzeczywistej d) #define wynik true //definicja stałej logicznej Uwaga: wartość stałej określa jej typ.

10 Definiowanie stałych za pomocą const Definiowanie stałych w C++ za pomocą nowszego, lepszego sposobu: const typ nazwa_stałej = wartość; Przykłady: a) const int a =15; //definicja stałej całkowitej b) const char w = z ; //definicja stałej znakowej c) const float x = 15.0; //definicja stałej rzeczywistej d) const bool wynik = true //definicja stałej logicznej 2.7. Stałe wyliczeniowe Stałe wyliczeniowe umożliwiają tworzenie nowych typów, a następnie definiowanie ich zmiennych. Wartości takich zmiennych ograniczają się do wartości określonych w definicji typu. Na przykład, możesz zadeklarować typ COLOR (kolor) jako wyliczenie, dla którego możesz zdefiniować pięć wartości: RED, BLUE, GREEN, WHITE oraz BLACK. Składnię definicji wyliczenia stanowią słowo kluczowe enum, nazwa typu, otwierający nawias klamrowy, lista wartości oddzielonych przecinkami, zamykający nawias klamrowy oraz średnik. Składnia definicji stałej wyliczeniowej: enum nazwa { wartość1, wartość2, wartość3,, wartośćn }; Przykłady: a) enum kolor {red, blue, green, white, black} b) enum tydzien {pn, wt, sr, czw, pt, sob, n} Przykład programu ze stałą wyliczeniową 0: #include <iostream> 1: int main() 2: { 3: enum Days { Sunday, Monday, Tuesday, 4: Wednesday, Thursday, Friday, Saturday }; 5: 6: Days today; 7: today = Monday; 8: 9: if (today == Sunday today == Saturday) 10: std::cout << "\nuwielbiam weekendy!\n"; 11: else 12: std::cout << "\nwracaj do pracy.\n"; 13:

11 14: return 0; 15: } wartość wyliczeniową Monday, którą następnie sprawdzamy w linii Wyrażenia i instrukcje Program stanowi zestaw kolejno wykonywanych instrukcji. Jakość działania programu zależy od możliwości wykonywania określonego zestawu instrukcji w danych warunkach Instrukcje W C++ instrukcje kontrolują kolejność działania programu, obliczają wyrażenia lub nie robią nic (instrukcja pusta). Wszystkie instrukcje C++ kończą się średnikiem (nawet instrukcja pusta, która składa się wyłącznie ze średnika). Jedną z najczęściej występujących instrukcji jest instrukcja przypisania. Składnia instrukcji przypisania: zmienna = wartość; Przykłady: a) a = 20; b) x = a + b; Operator przypisania przypisuje to, co znajduje się po prawej stronie znaku równości elementowi znajdującemu się po lewej stronie Wyrażenia Wszystko, co staje się wartością, w C++ jest uważane za wyrażenie. Mówi się, że wyrażenie zwraca wartość. Skoro instrukcja 3+2; zwraca wartość 5, więc jest wyrażeniem. Wszystkie wyrażenia są jednocześnie instrukcjami. Wyrażenie: x = a + b; nie tylko dodaje do siebie a oraz b, a wynik umieszcza w x, ale także zwraca wartość tego przypisania (nową wartość x). Zatem instrukcja przypisania także jest wyrażeniem. Ponieważ jest wyrażeniem, może wystąpić po prawej stronie operatora przypisania:

12 y = x = a + b; Ta linia jest przetwarzana w następującym porządku: Dodaj a do b. Przypisz wynik wyrażenia a + b do x. Przypisz rezultat wyrażenia przypisania, x = a + b, do y Operatory Operator jest symbolem, który powoduje, że kompilator rozpoczyna działanie. Operatory działają na operandach, zaś wszystkie operandy w C++ są wyrażeniami. W C++ istnieje kilka kategorii operatorów. Dwie z tych kategorii to: operatory przypisania, operatory matematyczne. Operator przypisania Operator przypisania (=) powoduje, że operand znajdujący się po lewej stronie operatora przypisania zmienia wartość na wartość operandu znajdującego się po prawej stronie operatora. To wyrażenie: x = a + b; przypisuje operandowi x wynik dodawania wartości a i b. Operatory matematyczne Piątka operatorów matematycznych to: a) dodawanie (+), b) odejmowanie ( ), c) mnożenie (*), d) dzielenie (/), e) reszta z dzielenia (%), przykład: 17 % 5 = 2. Dodawanie i odejmowanie działają rutynowo, choć odejmowanie liczb całkowitych bez znaku może prowadzić do zadziwiających rezultatów gdy wynik będzie ujemny. Poniższy przykład pokazuje, co się stanie gdy odejmiesz dużą liczbę całkowitą bez znaku od małej liczby całkowitej bez znaku.

13 3.4. Inkrementacja i dekrementacja Operator inkrementacji (++) zwiększa wartość zmiennej o jeden. Operator dekrementacji (--) zmniejsza wartość zmiennej o jeden. Jeśli chcemy inkrementować zmienną C, możemy użyć następującej instrukcji: C++; // zaczynamy od C i inkrementujemy Ta instrukcja stanowi odpowiednik bardziej jawnie zapisanej operacji: C = C + 1; którą, jak wiemy, możemy zapisać w nieco prostszy sposób: C += 1; Przedrostki i przyrostki Zarówno operator inkrementacji (++), jak i dekrementacji (--) występuje w dwóch odmianach: przedrostkowej i przyrostkowej. Odmiana przedrostkowa jest zapisywana przed nazwą zmiennej (++x), zaś odmiana przyrostkowa po niej (x++). Na początku może to wydawać się dość niezrozumiałe, ale jeśli x jest zmienną całkowitą o wartości 5, to gdy napiszesz int a = ++x; poinformujesz kompilator, by inkrementował zmienną x (nadając jej wartość 6), po czym pobrał tę wartość i przypisał ją zmiennej a. Zatem po wykonaniu tej instrukcji zarówno zmienna x, jak i zmienna a mają wartość 6. Jeśli następnie napiszesz int b = x++; to poinformujesz kompilator, by pobrał wartość zmiennej x (wynoszącą 6) i przypisał ją zmiennej b, po czym powrócił do zmiennej x i inkrementował ją. W tym momencie zmienna b ma wartość 6, a zmienna x ma wartość 7. Operatory relacji Operatory relacji są używane do sprawdzania, czy dwie liczby są równe, albo czy jedna z nich jest większa lub mniejsza od drugiej. Każdy operator relacji zwraca prawdę lub fałsz.

14 Tabela 4.1. Operatory relacji Nazwa Operator Przykład Wynik Równe == 100 == 50; false (fałsz) 50 == 50; true (prawda) Nie równe!= 100!= 50; true (prawda) 50!= 50; false (fałsz) Większe > 100 > 50; true (prawda) 50 > 50; false (fałsz) Większe lub równe >= 100 >= 50; true (prawda) 50 >= 50; true (prawda) Mniejsze < 100 < 50; false (fałsz) 50 < 50; false (fałsz) Mniejsze lub równe <= 100 <= 50; false (fałsz) 50 <= 50; true (prawda) Uwaga: 1. Pamiętaj, że operatory relacji zwracają wartość true (prawda) lub false (fałsz). 2. Nie myl operatora przypisania (=) z operatorem relacji równości (==). Jest to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez programistów C Operatory logiczne Tabela 4.2. Operatory logiczne Operator Symbol Przykład I (AND) && wyrażenie1 && wyrażenie2 LUB (OR) wyrażenie1 wyrażenie2 NIE (NOT)!!wyrażenie Logiczne I Instrukcja logicznego I (AND) oblicza dwa wyrażenia, jeżeli oba mają wartość true, wartością całego wyrażenia I także jest true.

15 Zatem if ( (x == 5) && (y == 5) ) będzie prawdziwe, gdy zarówno x, jak i y ma wartość 5, zaś będzie nieprawdziwe, gdy któraś z tych zmiennych będzie miała wartość różną od 5. Zapamiętaj, że aby całe wyrażenie było prawdziwe, prawdziwe muszą być oba wyrażenia. Logiczne LUB Instrukcja logicznego LUB (OR) oblicza dwa wyrażenia, gdy któreś z nich ma wartość true, wtedy wartością całego wyrażenia LUB także jest true. Jeśli prawdą jest, że masz gotówkę LUB prawdą jest że, masz kartę kredytową, WTEDY możesz zapłacić rachunek. Nie potrzebujesz jednocześnie gotówki i karty kredytowej, choć posiadanie obu jednocześnie nie przeszkadza. Zatem if ( (x == 5) (y == 5) ) będzie prawdziwe, gdy x lub y ma wartość 5, lub gdy obie zmienne mają wartość 5. Logiczne NIE Instrukcja logicznego NIE (NOT) ma wartość true, gdy sprawdzane wyrażenie ma wartość false. Jeżeli sprawdzane wyrażenie ma wartość true, operator logiczny NIE zwraca wartość false. Zatem if (!(x == 5) ) jest prawdziwe tylko wtedy, gdy x jest różne od 5. Identycznie działa zapis: if (x!= 5) Literatura: 1. Jesse Liberty C++ dla każdego, Helion

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 1 Podstawy Wprowadzenie do programowania w języku C Kraków 2010 Twój pierwszy program w C Program w języku C, jak i w wielu innych językach

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. Ważne terminy: Java DevelopRment

Bardziej szczegółowo

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE 1. Proste typy danych- ciąg dalszy 2. Typy złożone danych : TABLICE Wykład 3 ZMIENNE PROSTE: TYPY WBUDOWANE Typy zmiennoprzecinkowe: float double long double Różne rozmiary bajtowe. W konsekwencji różne

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Program w C. wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :28:

Program w C. wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :28: Program w C wer. 10 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2015-05-02 18:28:29 +0200 Tak wygląda program w języku C 1 / Hello World in C, Ansi s t y l e / 2 #include < s t d i o. h> 3 i n t main ( void

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 2 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2016/2017 Liczby Korzystanie z liczn C++ zna różne rodzaje liczb (różne typy liczbowe) i potrafi wykonywać na nich różne operacje

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Ok. Rozbijmy to na czynniki pierwsze, pomijając fragmenty, które już znamy:

Ok. Rozbijmy to na czynniki pierwsze, pomijając fragmenty, które już znamy: Kurs C++ częśd II Podstawowa obsługa konsoli + zmienne. Autor: Dawid Chróścielski. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych z/do konsoli. Jak wyprowadzad dane dowiedzieliśmy się już wcześniej (metoda cout z

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Operatory

ROZDZIAŁ 2. Operatory Bibliografia [1] Jerzy Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [2] Jerzy Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, Kraków, 1999, [3] Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa, 1997, [4]

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy dopóki nam sie nie znudzi.

Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy dopóki nam sie nie znudzi. Program 3 Program znajduje największa lub najmniejsza z podanych liczb. Liczby podajemy póki nam sie nie znudzi. #include using namespace std; int main() int odp,a,m; bool pierwsze_podanie =

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Kodowanie informacji. Przygotował: Ryszard Kijanka

Kodowanie informacji. Przygotował: Ryszard Kijanka Kodowanie informacji Przygotował: Ryszard Kijanka Komputer jest urządzeniem służącym do przetwarzania informacji. Informacją są liczby, ale także inne obiekty, takie jak litery, wartości logiczne, obrazy

Bardziej szczegółowo

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3,

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3, WYKŁAD 1. PODSTAWY 1_1. Typy zmiennych Proste typy zmiennych języka C++ Nazwa typu (nazwa skrócona) Rozmiar (bajtów) unsigned char 1 signed char (char) unsigned short int (unsigned) signed short int (int)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Program 14. #include #include using namespace std;

Program 14. #include <iostream> #include <ctime> using namespace std; Program 14 Napisać: * funkcję słuŝącą do losowego wypełniania tablicy liczbami całkowitymi z podanego zakresu (*). Parametrami funkcji mają być tablica, jej długość oraz dwie liczby stanowiące krańce przedziału

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 1 Literatura Literatura podstawowa: Prata Stephen. Szkoła programowania. Język C++. Wydanie V. Helion,

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania. Wykład 1

Podstawy Programowania. Wykład 1 Podstawy Programowania Wykład 1 Jak się uczyć programowania? Wykład i laboratorium Literatura Jerzy Grębosz Symfonia C++ Bjarne Stroustrup Język C++ Bruce Eckel Thinking in C++ Tony L. Hansen C++ zadania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

8. Wektory. Przykłady Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana.

8. Wektory. Przykłady Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana. 8. Wektory Przykłady 8.1. Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana. Uwaga! Kod poniżej. To zadanie można rozwiązać przy użyciu wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 7 kwietnia 2014 1. Wprowadzenie Pierwsza część instrukcji zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne Techniki multimedialne Digitalizacja podstawą rozwoju systemów multimedialnych. Digitalizacja czyli obróbka cyfrowa oznacza przetwarzanie wszystkich typów informacji - słów, dźwięków, ilustracji, wideo

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 3 Liczby w komputerze Jednostki informacji Bit (ang. bit) (Shannon, 1948) Najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, zmienne. Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych.

Obliczenia, zmienne. Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Obliczenia, zmienne Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych. Proste

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych Reprezentacja danych w systemach komputerowych Kod (łac. codex - spis), ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 8 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2016/2017 Tablice wielowymiarowe inaczej Efekt tablicy wielowymiarowej można uzyskać definiując tablicę jednowymiarową odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego Arytmetyka cyfrowa Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego (binarnego). Zapis binarny - to system liczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład I I Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Na laboratorium można zdobyć 100 punktów. Do zaliczenia niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998.

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. Literatura Język C 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. 2. Andrzej Zalewski, Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem pakietu Borland C++, Nakom, Poznań

Bardziej szczegółowo

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna Dane, informacja, programy Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna DANE Uporządkowane, zorganizowane fakty. Główne grupy danych: tekstowe (znaki alfanumeryczne, znaki specjalne) graficzne (ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Elementarne wiadomości o języku C

Elementarne wiadomości o języku C Elementarne wiadomości o języku C 1. Wprowadzenie Oprac.: Zbigniew Rudnicki Pierwszą wersję języka C opracował Dennis Ritchie w roku 1972 (wykorzystując niektóre rozwiazania z opracowanych w latach1967-1970

Bardziej szczegółowo

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe 1.1. Pozycyjne systemy liczbowe Systemami liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Dla dowolnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI)

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Wstęp (tablice) Tablica to uporządkowany ciąg elementów tego samego typu, zajmujących ciągły obszar pamięci.

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0 Wartość liczby pozycyjnej System dziesiętny W rozdziale opiszemy pozycyjne systemy liczbowe. Wiedza ta znakomicie ułatwi nam zrozumienie sposobu przechowywania liczb w pamięci komputerów. Na pierwszy ogień

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania Instytut Teleinformatyki ITI PK Kraków marzec 2012 Spis rzeczy 1 Operatory w C/C++ Operatory Operatory w C/C++ operator - rodzaj funkcji wbudowanej w język; różnica notacja

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja!

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Krzysztof Grudzień kgrudzi@kis.p.lodz.pl! Zbigniew Chaniecki zch@kis.p.lodz.pl 1 program zajęć - wykład Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

W języku C/C++ pomiędzy wskaźnikami a tablicami istnieje bardzo ścisły związek. Do onumerowania elementów w tablicy służą tzw. INDEKSY.

W języku C/C++ pomiędzy wskaźnikami a tablicami istnieje bardzo ścisły związek. Do onumerowania elementów w tablicy służą tzw. INDEKSY. LEKCJA 12. Wskaźniki i tablice w C i C++. W czasie tej lekcji: 1. Dowiesz się więcej o zastosowaniu wskaźników. 2. Zrozumiesz, co mają wspólnego wskaźniki i tablice w języku C/C++. WSKAŹNIKI I TABLICE

Bardziej szczegółowo

Akademia ETI Marcin Jurkiewicz

Akademia ETI Marcin Jurkiewicz Akademia ETI Marcin Jurkiewicz Fakt W informatyce nic nie robi się od zera! Zatem my również będziemy korzystali z szablonów. Najczęściej będziemy troszkę zmieniać programy już napisane na slajdach. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Język C, tablice i funkcje (laboratorium)

Język C, tablice i funkcje (laboratorium) Język C, tablice i funkcje (laboratorium) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Wstęp (tablice) Tablica to uporządkowany ciąg elementów tego samego typu, zajmujących ciągły obszar pamięci.

Bardziej szczegółowo

C-struktury wykład. Dorota Pylak

C-struktury wykład. Dorota Pylak C-struktury wykład Dorota Pylak C-struktury W języku C++, jak w każdym języku obiektowym, mamy możliwość definiowania własnych typów danych, wraz z określeniem operacji, jakie na tych danych można wykonywać.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad VII

Pracownia Komputerowa wyk ad VII Pracownia Komputerowa wyk ad VII dr Magdalena Posiada a-zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Notacja szesnastkowa - przypomnienie Szesnastkowy

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

tablica: dane_liczbowe

tablica: dane_liczbowe TABLICE W JĘZYKU C/C++ tablica: dane_liczbowe float dane_liczbowe[5]; dane_liczbowe[0]=12.5; dane_liczbowe[1]=-0.2; dane_liczbowe[2]= 8.0;... 12.5-0.2 8.0...... 0 1 2 3 4 indeksy/numery elementów Tablica

Bardziej szczegółowo

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy :

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : class nazwa_klasy prywatne dane i funkcje public: publiczne dane i funkcje lista_obiektów;

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

void Pobierz(Student &a); void Wypisz(Student a); void Ustaw_zaliczenia(Student t[],int r); void Wypisz_najlepszych(Student t[],int r, float prog);

void Pobierz(Student &a); void Wypisz(Student a); void Ustaw_zaliczenia(Student t[],int r); void Wypisz_najlepszych(Student t[],int r, float prog); Program 19 Zadeklarować strukturę Student o polach: Imie, Nazwisko (ciągi znaków), Oceny (pięcioelementowa tablica wartości rzeczywistych reprezentujących oceny studenta) i Semestr_zaliczony (wartość logiczna

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo