Cz III: Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz III: Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Cz III: Opis przedmiotu zamówienia Cz III A Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacj oczyszczalni cieków i budow oczyszczalni wód deszczowych w gminie Połaniec SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 1

2 Wykaz specyfikacji Strona ST 00 Wymagania ogólne 9 ST 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokociowych 70 ST 02 Rozbiórka elementów betonowych, elbetowych, ogrodze i innych obiektów podobnych 76 ST 03 Rozbiórka dróg, obiektów kubaturowych elbetowych, rurocigów, budynków i innych obiektów podobnych 81 ST 04 Roboty ziemne 88 ST 05 Rekultywacja terenu i zieleni 106 ST 06 Roboty betonowe i elbetowe 114 ST 07 Naprawy i zabezpieczenia betonu 131 ST 08 Monta konstrukcji elbetowych 137 ST 09 Monta konstrukcji stalowych 145 ST 10 Roboty tynkarskie 155 ST 11 Roboty malarskie 165 ST 12 Roboty izolacyje 182 ST 13 Rurocigi technologiczne wewntrzobiektowe i midzyobiektowe 190 ST 14 Monta urzdze technologicznych, wyposaenie technologiczne i rozruch 201 ST 15 Rurocigi kanalizacji grawitacyjnej 242 ST 16 Rurocigi cinieniowe 262 ST 17 Obiekty sieciowe 278 ST 18 Linie kablowe N 15kV, NN, kanalizacja kablowa oraz stacja energetyczna dla oczyszczalni cieków 290 ST 19 Instalacje elektryczne dla pompowni 311 ST 20 Roboty drogowe warstwa odsczajca 325 ST 21 Roboty drogowe podbudowa z kruszywa 332 ST 22 Roboty drogowe podbudowa z chudego betonu 342 ST 23 Roboty drogowe podbudowa z betonu asfaltowego 350 ST 24 Roboty drogowe nawierzchnia z mieszanki mastyksowogrysowej 360 ST 25 Roboty drogowe nawierzchnia z kostki betonowej 371 ST 26 Roboty drogowe warstwa cieralna z betonu asfaltowego 383 ST 27 Roboty drogowe frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 396 ST 28 Roboty drogowe chodniki 401 ST 29 Roboty drogowe krawniki 409 ST 30 Roboty drogowe ciek prefabrykowany 418 ST 31 Ogrodzenie 423 ST 32 System monitoringu przepompowniami cieków z wizualizacj na istniejcej oczyszczalni cieków 427 SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 2

3 Spis treci OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYROBÓW BUDOWLANYCH SPRZT I MASZYNY BUDOWLANE RODKI TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH KONTROLA JAKOCI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT DOKUMENTY ZWIZANE...66 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE...75 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE...80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE...86 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 3

4 8. ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 4

5 8. ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 5

6 8. ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 6

7 8. ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 7

8 8. ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST CZ OGÓLNA MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWIZANE SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 8

9 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 9

10 1. CZ OGÓLNA 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/014-I dla Kontraktu P1: Zadanie I/1: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie A: Rudniki, Wymysłów. Zadanie I/2: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec-Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska. Zadanie I/3: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zadanie I/4: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie D: Winnica. Zadanie I/5: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zadanie I/6: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie F: Połaniec-Podskale. Zadanie I/7: Modernizacja oczyszczalni cieków. Zadanie I/8: Oczyszczalnie wód deszczowych. Zadanie I/9: System monitoringu pompowni cieków sanitarnych Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) - jako cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naley odczytywa i rozumie w odniesieniu do robót objtych kontraktem wskazanym w pkt Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót objtych Specyfikacjami Technicznymi (ST). Ogóln Specyfikacj Techniczn (ST-00) naley rozumie i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (ST): Kod specyfikacji ST 00 ST 01 ST 02 ST 03 ST 04 ST 05 ST 06 ST 07 ST 08 ST 09 Nazwa specyfikacji Wymagania ogólne Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokociowych Rozbiórka elementów betonowych, elbetowych, ogrodze i innych obiektów podobnych Rozbiórka dróg, obiektów kubaturowych elbetowych, rurocigów, budynków i innych obiektów podobnych Roboty ziemne Rekultywacja terenu i zieleni Roboty betonowe i elbetowe Naprawy i zabezpieczenia betonu Monta konstrukcji elbetowych Monta konstrukcji stalowych SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 10

11 Kod specyfikacji ST 10 ST 11 ST 12 ST 13 ST 14 ST 15 ST 16 ST 17 ST 18 ST 19 ST 20 ST 21 ST 22 ST 23 ST 24 ST 25 ST 26 ST 27 ST 28 ST 29 ST 30 ST 31 ST 32 Nazwa specyfikacji Roboty tynkarskie Roboty malarskie Roboty izolacyje Rurocigi technologiczne wewntrzobiektowe i midzyobiektowe Monta urzdze technologicznych, wyposaenie technologiczne i rozruch Rurocigi kanalizacji grawitacyjnej Rurocigi cinieniowe Obiekty sieciowe Linie kablowe N 15kV, NN, kanalizacja kablowa oraz stacja energetyczna dla oczyszczalni cieków Instalacje elektryczne dla pompowni Roboty drogowe warstwa odsczajca Roboty drogowe podbudowa z kruszywa Roboty drogowe podbudowa z chudego betonu Roboty drogowe podbudowa z betonu asfaltowego Roboty drogowe nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej Roboty drogowe nawierzchnia z kostki betonowej Roboty drogowe warstwa cieralna z betonu asfaltowego Roboty drogowe frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Roboty drogowe chodniki z płyt betonowych Roboty drogowe krawniki betonowe Roboty drogowe ciek prefabrykowany betonowy Ogrodzenie System monitoringu przepompowniami cieków z wizualizacj na istniejcej oczyszczalni cieków 1.3. Przedmiot i zakres robót objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot okrelonych w ramach grupy projektów Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów, Rytwiany, dla Kontarktu I: Zadanie I/1: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie A: Rudniki, Wymysłów (zadanie posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P45/04). Zadanie I/2: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec-Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska (zadanie posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P5/04). Zadanie I/3: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa (zadanie posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P-1/05). Zadanie I/4: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie D: Winnica (zadanie posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P2/04). Zadanie I/5: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg (zadanie SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 11

12 posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P14/04). Zadanie I/6: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie F: Połaniec-Podskale (zadanie posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P3/05). Zadanie I/7: Modernizacja oczyszczalni cieków (zadanie posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P-4/05). Zadanie I/8: Oczyszczalnie wód deszczowych (zadanie posiada Decyzj pozwolenia na budow z dnia nr B.II.B.7351-P-30/05). Zadanie I/9: System monitoringu pompowni cieków sanitarnych (zadanie posiada Decyzje pozwolenia na budow wydane w ramach Zada I/1 do I/6) Zakres robót oraz informacje o terenach budowy Zakres Robót okrelony jest w Dokumentacji Projektowej wymienionej poniej. Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji ZADANIE I/1: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie A: Rudniki, Wymysłów 1 I1_1.pdf 2 I1_2.pdf 3 I1_3.pdf 4 I1_4.pdf 5 I1_5.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania A: Rudniki i Wymysłów. Brana technologiczna, cz I: opis. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania A: Rudniki i Wymysłów. Brana technologiczna, cz II: obliczenia technologiczne, karty zamówie, cz graficzna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania A: Rudniki i Wymysłów. Brana technologiczna, cz III: profile kanalizacji sanitarnej miejsca charakterystyczne. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania A: Rudniki i Wymysłów. Zasilanie pompowni A1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania A: Rudniki i Wymysłów. Zasilanie urzdzenia płuczcego A2.1. Brana elektryczna. SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 12

13 Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji 6 I1_6.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania A: Rudniki i Wymysłów. Zasilanie urzdzenia płuczcego A5. Brana elektryczna. ZADANIE I/2: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec-Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska 7 I2_7.pdf 8 I2_8.pdf 9 I3_9.pdf 10 I3_10.pdf 11 I3_11.pdf 12 I3_12.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Brana technologiczna, cz I: opis. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Brana technologiczna, cz II: obliczenia technologiczne, karty zamówie, cz graficzna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Brana technologiczna, cz III: profile kanalizacji sanitarnej miejsca charakterystyczne. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie pompowni B1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie pompowni B4. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie pompowni B2.1. Brana elektryczna. SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 13

14 Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji 13 I4_13.pdf 14 I4_14.pdf 15 I4_15.pdf 16 I4_16.pdf 17 I5_17.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie urzdzenia płuczcego B Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie urzdzenia płuczcego B2.3. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie urzdzenia płuczcego B3.1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie urzdzenia płuczcego B4.2. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania B: Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec- Daszyn, Połaniec ul. Zrbiska i Wyzwolenia. Zasilanie urzdzenia płuczcego B5. Brana elektryczna. ZADANIE I/3: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa 18 I5_18.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Brana technologiczna, cz I: opis. SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 14

15 Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji 19 I5_19.pdf 20 I5_20.pdf 21 I5_21.pdf 22 I5_22.pdf 23 I5_23.pdf 24 I5_24.pdf 25 I5_25.pdf 26 I5_26.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Brana technologiczna, cz II: obliczenia technologiczne, karty zamówie, cz graficzna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Brana technologiczna, cz III: profile kanalizacji sanitarnej. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C4. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C4.1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C6.1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C6.2. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C8. Brana elektryczna. SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 15

16 Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji 27 I5_27.pdf 28 I5_28.pdf 29 I5_29.pdf 30 I5_30.pdf 31 I5_31.pdf 32 I5_32.pdf 33 I5_33.pdf 34 I5_34.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C9. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C10. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie pompowni C12. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie urzdzenia płuczcego C Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie urzdzenia płuczcego C Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie urzdzenia płuczcego C Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie urzdzenia płuczcego C7.1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie urzdzenia płuczcego C8.2. Brana elektryczna. SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 16

17 Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji 35 I5_35.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania C: Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa. Zasilanie urzdzenia płuczcego C10.1. Brana elektryczna. ZADANIE I/4: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie D: Winnica 36 I5_36.pdf 37 I5_37.pdf 38 I5_38.pdf 39 I5_39.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania D: Winnica. Brana technologiczna, cz I: opis. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania D: Winnica. Brana technologiczna, cz II: obliczenia technologiczne, karty zamówie, cz graficzna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania D: Winnica. Brana technologiczna, cz III: profile kanalizacji sanitarnej miejsca charakterystyczne. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania D: Winnica. Zasilanie urzdzenia płuczcego D3. Brana elektryczna. ZADANIE I/5: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg 40 I5_40.pdf 41 I5_41.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Brana technologiczna, cz I: opis. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Brana technologiczna, cz II: obliczenia technologiczne, karty zamówie, cz graficzna. SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 17

18 Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji 42 I5_42.pdf 43 I5_43.pdf 44 I5_44.pdf 45 I5_45.pdf 46 I5_46.pdf 47 I5_47.pdf 48 I5_48.pdf 49 I5_49.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Brana technologiczna, cz III: profile kanalizacji sanitarnej. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie pompowni E4.4. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie pompowni E5. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie pompowni E6. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie pompowni E6.1. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie urzdzenia płuczcego E4.5. Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie urzdzenia płuczcego E Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie urzdzenia płuczcego E Brana elektryczna. SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 18

19 Numer dokumentacji Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji 50 I5_50.pdf 51 I5_51.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie urzdzenia płuczcego E Brana elektryczna. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania E: Okrgła, Luszczyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg. Zasilanie urzdzenia płuczcego E10. Brana elektryczna. ZADANIE I/6: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zadanie F: Połaniec- Podskale 52 I6_52.pdf 53 I6_53.pdf Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania F: Połaniec-Podskale. Brana technologiczna, cz I: opis. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłczami dla Zadania F: Połaniec-Podskale. Zasilanie pompowni F1. Brana elektryczna. Dokumentacja wspólna dla ZADA I/1 do I/6 (zada: A, B, C, D, E, F) 54 I1_do_6_54.pdf 55 I1_do_6_55.pdf 56 I1_do_6_56.pdf Projekt wykonawczy sanitacji rzeki Czarnej Staszowskiej. Kanalizacja sanitarna w miejscowociach: Rudniki, Wymysłów, Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcze, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa, Winnica, Okrgla, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg, Połaniec-Podskale, Połaniec-Daszyn. Informacja BIOZ. Projekt wykonawczy sanitacji rzeki Czarnej Staszowskiej. Kanalizacja sanitarna w miejscowociach: Rudniki, Wymysłów, Zrbin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Kranik, Zdzieci Stare, Ruszcze, Rybitwy, Manik, Ruszcza Kpa, Winnica, Okrgla, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Łg, Połaniec-Podskale, Połaniec-Daszyn. Przedmiar robót. Techniczne badania podłoa gruntowego pod budow pompowni cieków na terenie gminy Połaniec SIWZ NR 2005/PL/16/C/PE/014-P1 19

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Rekreacji

Kozienickie Centrum Rekreacji Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Naprawa strefy podporowej dźwigarów głównych przykrycia hali basenowej i ich konserwacja Inwestor: Kozienickie

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo