Olesno, ul. Pieloka 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "46-300 Olesno, ul. Pieloka 21"

Transkrypt

1 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Przygotowanie terenu pod budowę Roboty na placu budowy Przepompownie ścieków Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego Inne instalacje elektryczne Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne Usługi związane z budownictwem Dla: Gmina Olesno Olesno, ul. Pieloka 21 Rodzaj robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Aglomeracja Olesno - II etap Zakres robót: Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych PO-4 Lokalizacja robót: miasto Olesno Wartość robót: Słownie: Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. Ust. nr 130, poz. 1389) Sporządził: Mirosław Rajca

2 Str Obiekt: Przygotowanie terenu pod budowę Roboty tymczasowe Element: Roboty na placu budowy KNR Montaż barakowozów UWAGI: Barakowóz wykonawcy KNR KNR Jm. szt. Razem: Demontaż barakowozów Jm. szt. Razem: Zabezpieczenie wykopów z elementów ogrodzeniowych - budowa [ ] UWAGI: Zabezpieczenie wykonawcy KNR Jm. m Razem: Zabezpieczenie wykopów z elementów ogrodzeniowych - rozebranie [ ] UWAGI: Zabezpieczenie wykonawcy Jm. m Razem: Obiekt: Przepompownie ścieków Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków PO-4 Element: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Przyłącze elektryczne dla zasilania przepompowni ścieków z granicą eksploatacji w szafce pomiarowej SP-260 na słupie linii nn KNP KNNR KNNR KNNR Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m (wg tab. 1329) Jm. odc. Razem: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm [ 12*0.4 ] 4.80 Jm. m2 Razem: 4.80 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV [ 98*0.4*0.8 ] Jm. m3 Razem: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [ 2*98 ] KNNR Jm. m Razem: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm [ ] UWAGI: Rura Arot DVK-110 Jm. m Razem: 12.00

3 Str KNNR Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 [ 86*1.04 ] UWAGI: Kabel YKYżo 5 x 16 mm KNNR Jm. m Razem: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych [ 14*1.04 ] UWAGI: Kabel YKYżo 5 x 16 m KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR Jm. m Razem: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV [ ] Jm. m3 Razem: Nawierzchnie drogowe po robotach kablowych z asfaltu lanego o grubości 4 cm - wariant 1 [ 12*0.4 ] 4.80 Jm. m2 Razem: 4.80 Montaż rur osłonowych stalowych na słupie 2.00 UWAGI: Rura "Arot" SV-50 Jm. m Razem: 2.00 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce [ 8.00 ] 8.00 Jm. szt.żył Razem: 8.00 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III [ 98*1.04 ] KNNR KNNR KNNR Jm. m Razem: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Jm. pomiar Razem: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy Jm. odc. Razem: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) Jm. szt. Razem: Element: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje w komorze przepompowni ścieków. Sieć uziemień KNNR KNNR Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III [ 20*0.4*0.8 ] 6.40 Jm. m3 Razem: 6.40 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III [ 20*1.04 ] 20.80

4 Str KNNR KNNR KNNR KNR KNNR Jm. m Razem: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III [ 6.40 ] 6.40 Jm. m3 Razem: 6.40 Montaż szafki sterowniczej (dostawa razem z pompownią). Jm. kpl. Razem: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce [ ] Jm. szt.żył Razem: Montaż przewodów w pompowni dla zasilania pomp i czujników poziomu. Przewody dostarczane razem z urządzeniami pompowni. [ ] Jm. m Razem: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce [ 9.00 ] 9.00 Jm. szt.żył Razem: 9.00 Element: Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni KNNR Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 [ 5*1.04 ] UWAGI: W gotowym wykopie KNNR Jm. m Razem: 5.20 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III [ 1*1.04 ] KNNR KNNR KNNR Jm. m Razem: 1.04 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wariant 1 Jm. szt. Razem: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m Jm. kpl. Razem: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Jm. szt. Razem: Element: Inne instalacje elektryczne Badania odbiorcze, pomiary KNNR KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Jm. pomiar Razem: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2.00 Jm. pomiar Razem: 2.00

5 Str KNNR KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy Jm. odc. Razem: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 2.00 UWAGI: Zasilanie pomp ściekowych KNNR KNNR Jm. odc. Razem: 2.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) UWAGI: Pomiar pętli zwarcia Jm. pomiar Razem: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) UWAGI: Pomiar pętli zwarcia KNNR KNR Jm. pomiar Razem: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2.00 Jm. szt. Razem: 2.00 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku Jm. kpl.pom. Razem: Element: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne Dostawy inwestorskie: zakupy, montaż i uruchomienie KNR KNR Uruchomienie szafki steroweniczej. Jm. kpl. Razem: Układ monitorowania przepompowni w systemie telefonii komórkowej GSM składający się z modemu komunikacyjnego i jego aktywacji. Dotyczy przekazywania sygnałów awaryjnych pomiędzy pompownią i obsługą. Zakup, aktywacja i uruchomienie. UWAGI: Koszt orientacyjny Jm. szt. Razem: Obiekt: Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne Roboty towarzyszące związane z zakończeniem robót Element: Usługi związane z budownictwem ANALIZA WŁASNA Obsługa geodezyjna: Wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją linii kablowej przez jednostkę geodezyjną. Jm. kpl. Razem:

6 Str ANALIZA WŁASNA Przygotowanie dokumentów odbiorowych dla Zakładu Energetycznego Jm. kpl. Razem: ANALIZA WŁASNA Nadzór inwestorski Jm. kpl. Razem:

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50531400-0 Usługi w zakresie napraw

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo