Unia i Rada razem na rzecz młodzieży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unia i Rada razem na rzecz młodzieży."

Transkrypt

1 maj

2 Pracy w UE zaczęło przybywać. Bezrobocie w Unii Europejskiej nareszcie spada przynajmniej w ujęciu rocznym. Tak wynika z danych Eurostatu za marzec. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w marcu 11,8 proc. Nie zmieniła się od grudnia 2013 r., ale w porównaniu z marcem 2013 r. spadła o 0,2 punktu procentowego. Podobny trand panuje w całej Unii Europejskiej bezrobocie wynosi 10,5 proc., w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniło się, ale w ciagu ostatniego roku zmalało o 0,4 pkt. proc. Wskaźniki te oznaczają, że bez pracy w Europie jest wciąż prawie 25,7 mln osób, z czego 18,9 mln mieszka w krajach strefy euro. Rok temu bezrobotnych było o 929 tys. więcej (316 tys. w strefie euro). Liczba osób bez zatrudnienia w wieku poniżej 25 lat sięga w UE 5,3 mln, w ciągu roku zmniejszyła się o 322 tys. Tradycyjnie już najlepsza sytuacja panuje w Niemczech (7,8 proc. bezrobotnych), najgorsza w Grecji (56,8 proc). Strzel w dziesiątkę. Co zmieniło się wokół nas w ciągu ostatniej dekady? Co Polska wniosła do Unii Europejskiej i jakie szanse Unia oferuje Polsce? Przedstawicielstwo KE zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszy film. W konkursie organizowanym pod hasłem Strzał w dziesiątkę! mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły pod opieką dorosłego opiekuna. Zadaniem uczniów jest przygotowanie 3-minutowego spotu, pokazującego na konkretnym przykładzie, jakie zmiany zaszły w ich życiu, bądź życiu znanych im osób, od kiedy Polska weszła do UE. Spot należy zamieścić w jednym z popularnych serwisów filmowych (np. YouTube, Vimeo). Filmowi towarzyszyć ma uczniowski opis przygotowanego i zrealizowanego przez zespół projektu. Konkurs związany jest z tegorocznymi obchodami dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody aparaty fotograficzne, smartfony i tablety. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 czerwca, prace konkursowe - do 10 października. Unia i Rada razem na rzecz młodzieży. Komisja Europejska i Rada Europy podpisały nowe porozumienie o partnerstwie na lata Dokument potwierdza przedłużenie partnerstwa, zawartego w 1998 r., którego celem jest osiągnięcie synergii w działaniach obu organizacji w dziedzinie młodzieży. W latach współpraca UE i RE dotyczyć będzie w szczególności zaangażowania i obywatelstwa, włączenia społecznego z uwzględnieniem dostępu do praw społecznych oraz walki z nowymaj

3 mi formami ksenofobii i dyskryminacji, a także uznawalności efektów pracy z młodzieżą i jej jakości. Inicjatywy podejmowane przez obie organizacje skierowane będą do polityków, ekspertów rządowych, młodych naukowców i przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Piątka w finale. Portugalskie Cascais, irlandzkie Galway, brytyjskie Newcastle, włoska Peruggia i bułgarska Warna znalazły się w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży W rundzie finałowej miasta zaprezentują rozszerzony projekt programu imprez kulturalnych, społecznych i politycznych, które zamierzają zorganizować. Europejska Stolica Młodzieży 2017 będzie wspierać wdrożenie Karty Uczestnictwa Młodych w życiu Gmin i Regionów Rady Europy, poprzez promowanie nowych idei i innowacyjnych przedsięwzięć. Pomysły na lepszą Europę. Dobrej jakości miejsca pracy, uznawalność umiejętności zdobytych w ramach edukacji nieformalnej oraz zaprzestanie wykorzystywania stażystów przez pracodawców to część postulatów zgłoszonych przez uczestników European Youth Event w Strasburgu. W wydarzeniu, zorganizowanym w dniach od 9 do 11 maja, wzięło udział ok. 5 tys. młodych ludzi. Celem przedsięwzięcia było zebranie Pomysłów na lepszą Europę - szukano ich w trakcie 200 debat i warsztatów, w czasie których osoby w wieku od 16 do 30 lat mogły wyrażać swoje poglądy na ważne dla nich tematy. Wśród postulatów obok wyżej wymienionych kwestii znalazło się również powstrzymanie przymusowej mobilności młodych ludzi, ujednolicenie zasad głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, poprawa poziomu edukacji dotyczącej Unii Europejskiej oraz wsparcie dla innowacji cyfrowych. Wnioski ze spotkania zostaną w lipcu przekazane nowo wybranym posłom do Parlamentu Europejskiego. Unijny ranking uczelni. Ponad 850 uczelni, ponad 1000 wydziałów z 70 państw. U-Multirank, nowy globalny ranking uczelni, jest już dostępny w internecie. Komisja Europejska po raz udostępniła też wyniki pierwszej edycji rankingu. U-Multirank zdecydowanie różni się od innych wiodących rankingów globalnych takich, jak np. ranking szanghajski. Nie jest zawężony do kryteriów odnoszących się do badań naukowych, ale uwzględnia także kwestię jakości kształcenia, zdolność do transferu wiedzy, wymiar międzynarodowy, czy też realizację misji regionalnej uczelni. 2

4 To innego rodzaju ranking niż te, które były dostępne dotychczas, bardziej kompleksowy i bardziej szczegółowy. Jedną z jego mocnych stron jest to, że użytkownicy sami mogą zdecydować, które wskaźniki są dla nich ważne i sami stworzyć własny, spersonalizowany ranking mówiła komisarz ds. edukacji Androulla Vassiliou. W rankingu uwzględniono 879 szkół wyższych z całego świata, w tym 34 uczelnie z Polski - pod tym względem nasz kraj zajął siódme miejsce. Więcej reprezentantów miały tylko Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Chiny. Mam nadzieję, że w następnej edycji rankingu weryfikacji podda się jeszcze więcej naszych uczelni. To umożliwi bowiem większą rozpoznawalność polskich szkół na całym świecie mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. Polskie uczelnie, które są notowane w pierwszej edycji U-Multirank uzyskały bardzo dobre wyniki w co najmniej jednej kategorii. Większość z nich ma np. bardzo dobre rezultaty w przypadku wskaźników odnoszących się do regionalnej misji uczelni. Odsetek pracujących zbyt niski. European Labour Force Survey 2013 to najnowsza publikacja Eurostatu analizująca poziom zatrudnienia w Europie. Z badań wynika, że najlepsza sytuacja jest w Szwecji, najtrudniejsza w Grecji. Według raportu, w latach poziom zatrudnienia w 28 krajach Unii Europejskiej systematycznie rósł z 66,7 proc. do 70,3 proc. Od momentu wybuchu kryzysu finansowego zaczął spadać pod koniec 2013 r. wynosił 68,3 proc. Tymczasem unijna strategia Europa 2020 przewiduje, że do końca dekady wskaźnik ten sięgnąć ma 75 proc. Co ciekawe, lepiej w trakcie kryzysu wyglądała sytuacja osób starszych, w wieku od 55 do 64 lat. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie rósł nawet w trakcie recesji zwiększył się z 38,1 proc. w roku 2002 do 50,1 proc. w roku W ubiegłym roku najwyższy odsetek osób pracujących (w grupie lata) zanotowano w Szwecji (79,8 proc.), Niemczech (77,1 proc.) i Holandii (76,5 proc.). Najgorzej wyglądała sytuacja w Grecji (53,2 proc.), Chorwacji (53,9 proc.) i Włoszech (59,8 proc.). Cele wynikające ze strategii Europa 2020 osiągnęły na razie tylko Niemcy i Malta. Unia w oczach Europejczyka Co trzeci Europejczyk myśli o Unii Europejskiej z sympatią, co czwarty z niechęcią. To wyniki najnowszych badań Eurobarometru. W porównaniu z podobną ankietą opublikowaną w listopadzie ub. roku, odsetek Europejczyków pozytywnie myślących o UE zwiększył się o 3 punkty procentowe. Urosło też grono obywateli Unii optymistycznie oceniających perspektywy gospodarcze Wspólnoty i jej przyszłość jako organizacji. 3

5 Nadzieję na to, że w ciągu najbliższego roku sytuacja ekonomiczna ich krajów się poprawi wyrazili mieszkańcy 20 z 28 państw UE. W badaniach wzięło udział 28 tys. osób powyżej 15 roku życia. Ankiety przeprowadzono w dniach od 15 do 24 marca 2014 r. Podziel się swoją opinią. Komisja Europejska i Rada Europy zapraszają młodych Polaków do współpracy przy opracowywaniu publikacji dotyczących edukacji pozaformalnej. Wspomniane instytucje przygotowują dwie broszury online: zbiór opinii na temat wpływu pracy z młodzieżą/edukacji pozaformalnej na czyjeś życie oraz zbiór dobrych praktyk/narzędzi w pracy z młodzieżą/edukacji pozaformalnej. Celem przedsięwzięcia jest promocja wartości, jakie niesie edukacja pozaformalna, a także zwiększenie jej rozpoznawalności, uznawalności i widoczności. Zainteresowane osoby - młodzi ludzie i pracownicy młodzieżowi - mogą zgłosić swój wkład w obie publikacje, wykorzystując do tego specjalne formularze. Szczegółowe informacje, linki do formularzy oraz informacje, na jaki adres należy je przesłać - znajdują się na stronie internetowej Partnerstwa na rzecz Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 czerwca 2014 r. 4

6 Nagroda dla najlepszego zdjęcia z życia uniwersyteckiego Santander Universidades ogłasza internetowy konkurs Foto Talenty 2014, organizowany w ramach III Międzynarodowego Kongresu Rektorów. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które należą lub należały do środowiska akademickiego (studentów, wykładowców, pracowników naukowych, administracyjnych, absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, itp.) bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania. Tematyka zdjęć powinna być przede wszystkim oryginalna i dotyczyć życia uniwersyteckiego uczestników konkursu. Zgłaszane zdjęcia nie powinny być wcześniej publikowane. Zainteresowane osoby muszą być użytkownikami platformy Universia - największej sieci uniwersytetów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych, zrzeszającej 1262 uczelni z 23 krajów. Zdjęcia zgłaszać należy na stronie www. fototalentos.com. 25 fotografii, które uzyska największą liczbę głosów internautów, wejdzie do finału, w którym jury wyłoni zwycięzców. Autor najlepszego zdjęcia otrzyma w nagrodę 3 tys. euro. Inicjatywa jest częścią przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Rektorów Universia pod hasłem Uniwersytet XXI wieku: perspektywa iberoamerykańska. Kongres odbędzie się w Río de Janeiro w lipcu i weźmie w nim udział ponad 1100 rektorów z 46 krajów. Termin zgłaszania zdjęć mija 7 lipca 2014 r. Okazja dla zdolnych Ruszył nabór wniosków o jednorazowe stypendium dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą e-commerce. Grant w wysokości 1000 euro otrzyma osoba, który nadeśle najciekawszą pracę dotyczącą przyszłości branży e-commerce, social media, marketingu internetowego oraz aplikacji mobilnych. Długość materiału nie powinna przekraczać 2000 słów. Może być to zarówno esej, artykuł, biznes plan, jak i strategia przygotowana wyłącznie w języku angielskim. Organizator konkursu - platforma zakupowa ShopAlike.pl - chce w ten sposób wspierać młodych i kreatywnych ludzi, którzy potrafią wyprzedzać ducha czasu i chcieliby, aby ich pomysły doczekały się realizacji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 lipca 2014 r. Więcej informacji na stronie organizatora. Dźwięki dobre dla młodych Ruszyła kolejna edycja konkursu Young Audiences Music Awards Nagrywasz muzykę dla dzieci i młodzieży? Zgłoś się. Celem konkursu jest wyróżnienie kreatywności i innowacyjności w dziedzinie produkcji muzycznych skierowanych do młodych słuchaczy ze wszystkich stron świata. Zgłoszenia nadsyłać mogą szkoły, organizacje pozarządowe oraz soliści i zespoły wszelkiego rodzaju. Organizatorzy liczą, że zgłaszane prace będą pobudzać wyobraźnię, wpływać na emocje, 5

7 odwoływać się do aktualnych tematów oraz zachęcać dzieci i młodzież do dalszych poszukiwań muzycznych. Zwycięzca w kategorii produkcja roku otrzyma 2000 euro. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 lipca 2014 r. Więcej informacji na stronie konkursu Piknik Europejski Lot 50 metrów nad ziemią w specjalnej platformie, koncerty Julii i Sylwii Grzeszczak, tort urodzinowy dla wszystkich, aleja służb mundurowych, miasteczko organizacji trzeciego sektora i wiele innych - wszystkie atrakcje dotyczyły10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Imprezę zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Impreza trwała od godziny 10 do godziny 22. Nie mogło zabraknąć Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Białystok, który posiadał własne stanowisko na terenie miasteczka organizacji pozarządowych. Nasze stanowisko było otwarte od godziny 11 do godziny 17. Szacujemy, że odwiedziło je około 200 osób. Miło było nawiązać kontakt z Najczęstszymi pytaniami, z którymi musieli zmierzyć się konsultanci dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego, dotacji unijnych oraz możliwości podjęcia pracy na krajach UE. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Europa da się lubić Gala odbyła się w Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku dnia roku. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością Podlaski Kurator Oświaty - Pan Jerzy Kiszkiel. Nasz Punkt był współorganizatorem konkursu, wydarzenie było częścią obchodów 10 - lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po zakończeniu gali konsultant przeprowadził 6

8 lekcję europejską z uczniami Szkoły Podstawowej numer 35 Specjalnej oraz Publicznego Gimnazjum numer 26 Specjalnego. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 50 osób. Cykl lekcji europejskich Unia europejska w pigułce w Zespole Szkół Społecznych Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. Cykl lekcji europejskich pt: Unia Europejska w pigułce została przeprowadzona w ciągu całego miesiąca w Zespole Szkół Społecznych Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. Cykl składał się z czterech lekcji przeprowadzonych w dniach: , oraz (2 lekcje) Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło 62 uczniów. Lekcje europejskie służyły przedstawieniu historii integracji, krajom członkom i symbolom UE. Pod koniec każdej z lekcji uczniów czekał quiz sprawdzający przekazaną wiedzę, najaktywniejsi uczniowie otrzymali drobne nagrody w postaci gadżetów Punktu. Warsztat Zarządzanie projektem w Suwałkach Warsztat Zarządzanie projektem został przeprowadzony w dn w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Trójki w Suwałkach w godzinach W warsztacie uczestniczyło 16 pracowników organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organizacji studenckich z Suwalszczyzny. Warsztat miał na celu przedstawienie najważniejszych źródeł dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych oraz organizacji studenckich, omówione zostały standardowe procedury aplikacyjne oraz wnioski aplikacyjne. 7

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys KURS NA PRACĘ 1 2 KURS NA PRACĘ KURS NA PRACĘ 3 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys 3 Działania w zakresie przedsiębiorczości 5 Przedsiębiorczość w cenie 8 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys Z rodziną najlepiej

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo