b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów:"

Transkrypt

1 Fragment instrukcji zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych Pakiet W drodze I. Inspekcja pojazdu (oględziny pojazdu) przed zawarciem umowy ubezpieczenia autocasco i umowy ubezpieczenia szyb Informacje podstawowe i wykonanie dokumentacji fotograficznej 1. Oględziny pojazdu wykonuje się w przypadku sprzedaŝy polisy ubezpieczenia autocasco i/lub szyb pojazdu. Oględziny pojazdu (inspekcja) dokonywane są w celu: potwierdzenia istnienia pojazdu, jego stanu technicznego. Jest to niezbędna dokumentacja w procesie likwidacji ewentualnej szkody. 2. JeŜeli do sprzedaŝy polisy dochodzi, na podstawie wcześniejszego telefonicznego kontaktu z klientem, w czasie którego nastąpiło umówienie spotkania, w czasie rozmowy naleŝy poprosić o przygotowanie pojazdu do ich przeprowadzenia. Np. jeŝeli sytuacja tego wymaga umycia pojazdu lub jego odśnieŝenia (moŝliwość udokumentowania stanu nadwozia), ustawienia pojazdu w miejscu dostatecznie oświetlonym. 3. Oględziny pojazdu oraz dokumentację fotograficzną wykonuje pośrednik, który zawiera umowę ubezpieczenia pojazdu. 4. Oględziny powinny zostać przeprowadzone przed sprzedaŝą umowy ubezpieczenia po podjęciu przez klienta decyzji o zakupie ubezpieczenia autocasco i/lub szyb pojazdu. 5. Dokumentację fotograficzną naleŝy wykonać wyłącznie cyfrowym aparatem fotograficznym o rozdzielczości minimalnej 800 x Zaleca się by rozdzielczość pojedynczego zdjęcia wynosiła nie więcej niŝ 1600 x 1200, a jego rozmiar nie był większy niŝ 3,0 MB. 6. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej nie jest wymagane przy bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w Aviva oraz w przypadku przyjmowania do ubezpieczenia fabrycznie nowych pojazdów zakupionych w salonach dealerskich. 7. Podczas wykonywania dokumentacji fotograficznej naleŝy włączyć w aparacie fotograficznym opcję wyświetlania (drukowania) na zdjęciu daty i godziny sporządzenia fotografii. UWAGA!! Nie naleŝy dokonywać korekt na wykonanych zdjęciach. Aviva akceptuje równieŝ zdjęcia ubezpieczanych pojazdów wykonanych aparatem fotograficznym bez datownika. 8. Procedura wykonania oględzin pojazdu obejmuje: a) sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, tj.: weryfikacja czy pojazd nie posiada widocznych uszkodzeń nadwozia, tj. róŝnego rodzaju zarysowań, wgnieceń lub ubytków elementów i czy moŝliwe jest uruchomienie pojazdu, b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów: I. Fotografie wykonane po przekątnych pojazdu: - Prawe przednie naroŝe pojazdu, - Lewe przednie naroŝe pojazdu, - Prawe tylne naroŝe pojazdu, - Lewe tylne naroŝe pojazdu, II. Numer VIN; III. Kokpit pojazdu z widokiem foteli (nie dotyczy ubezpieczenia szyb); IV. Licznik pojazdu wraz z wyświetlaczem (wskaźnikiem) przebiegu całkowitego pojazdu (nie dotyczy ubezpieczenia szyb); V. Dowód rejestracyjny pojazdu (równieŝ w przypadku ubezpieczenia OC pojazdu), VI. Fotografie dodatkowe uszkodzenia pojazdu. 1

2 Przykłady Fotografie wykonane po przekątnych pojazdu: Cztery fotografie nadwozia pojazdu wykonane wzdłuŝ jego przekątnych. Zdjęcia wykonane po przekątnej pojazdu z czterech stron najlepiej pokazują ewentualne uszkodzenia pojazdu. Zdjęcie numeru VIN Prawidłowo wykonane zdjęcie pozwala na sprawdzenie poprawności wpisania tego numeru do polisy oraz pozwala przy ewentualnej szkodzie na sprawdzenie historii pojazdu. Zdjęcie powinno obejmować numer VIN znajdujący na nadwoziu pojazdu: Fotografia numeru VIN samochodu FORD S-Max, wybitego na podłodze z prawej strony fotela pasaŝera. Informacja na temat umiejscowienia nr VIN w zaleŝności od marki pojazdu znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. W przypadku braku moŝliwości ustalenia miejsca, gdzie znajduje się numer VIN, naleŝy wykonać fotografię nr VIN umiejscowionego na kokpicie pojazdu (podszybiu) i widocznego z zewnątrz pojazdu zza szyby czołowej. 2

3 Fotografia numeru VIN pojazdu, umiejscowionego na desce rozdzielczej i widocznego zza szyby czołowej. JeŜeli odszukanie numeru VIN w miejscach opisanych powyŝej jest niemoŝliwe naleŝy wykonać fotografię tabliczki znamionowej. Fotografia tabliczki znamionowej pojazdu samochodu FORD S-Max, umiejscowionej na przegrodzie czołowej. Tabliczka widoczna jest po podniesieniu pokrywy komory silnika. Kokpit pojazdu Zdjęcie naleŝy wykonać z tylnej kanapy tak aby widoczne były na fotografii: - deska rozdzielcza, - dźwignia zmiany biegów. Zdjęcie kokpitu pojazdu pozwala na stwierdzenie czy pojazd nie ma uszkodzeń tapicerki przedniej tj. brak poduszki powietrznej, skradzionych elementów np.: radia oraz na potwierdzenie czy skrzynia biegów jest manualna czy automatyczna. Fotografia kokpitu pojazdu. 3

4 Fotografia licznika pojazdu Zdjęcie naleŝy wykonać z wyświetlanym na wskaźniku całkowitym przebiegiem pojazdu (uwaga: nie naleŝy fotografować wyświetlacza w trybie podawania wyłącznie informacji o tzw. przebiegu dziennym ). Zdjęcie licznika pozwala zweryfikować stan licznika pojazdu oraz stwierdzić przy ewentualnej szkodzie jak jest eksploatowany pojazd. Fotografia licznika przebiegu pojazdu z wyświetloną i czytelną informacją o całkowitym przebiegu pojazdu. Fotografie dowodu rejestracyjnego Prawidłowo wykonane zdjęcie pozwala na zweryfikowanie poprawności wprowadzonych danych pojazdu np.: moc pojazdu, pojemność silnika, masa, zasilanie, rok produkcji, numer VIN itp. Fotografia przedstawiająca dowód rejestracyjny pojazdu. NaleŜy wykonać dwie fotografie: jedną strony wewnętrznej i jedną strony zewnętrznej. Zamiast wykonywania fotografii dowodu rejestracyjnego moŝna wykonać scan tego dokumentu (równieŝ dwustronnie - jedną strony wewnętrznej i jedną strony zewnętrznej). W takich przypadku scan powinien zostać przekazany do Aviva za pośrednictwem WEB Portalu analogicznie, jak dokumentacja zdjęciowa pojazdu. Fotografie dodatkowe Widoczne uszkodzenia pojazdu Fotografie uszkodzeń pojazdu. W szczególności jeŝeli jest zawierane ubezpieczenie szyb. NaleŜy wykonać fotografię uszkodzenia szyby pojazdu. Zgodnie z poniŝej przestawionym przykładem. 4

5 Fotografia szyby pojazdu. Wraz z ekspozycją uszkodzenia. UWAGA!! Wykonanie zdjęcia dowodu rejestracyjnego lub jego scanu wymagane jest równieŝ w przypadku zawierania tylko umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Informacje dodatkowe 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu nie ma charakteru ekspertyzy. 2. Bezpośrednio po wykonaniu kaŝdej fotografii, naleŝy zweryfikować jakość zdjęcia. W przypadku, gdy wykonana fotografia jest wadliwa; np. zdjęcie jest nieostre, niedoświetlone, naleŝy ponownie wykonać dane ujęcie. 3. Pliki zawierające dokumentację fotograficzną naleŝy załączyć (wczytać) do WEB Portalu. W tym celu naleŝy wyszukać w WEB Portalu polisę korzystając z zakładki Obsługa Klienta oraz Prześlij dokumenty wpisując dane identyfikujące polisę i Klienta: Po wciśnięciu przycisku Dodaj załączniki pojawi się ekran do przeglądania miejsca zapisu zdjęć na komputerze. 5

6 Po załączeniu zdjęć naleŝy wybrać rodzaj produktu do którego dołączane są zdjęcia oraz rodzaj przesyłanej dokumentacji. Wybranie przycisku Zapisz i wyślij powoduje przesłanie dokumentacji do Aviva. Uwaga!! Istnieje moŝliwość dodania kilku załączników tego samego rodzaju. Jeśli jednak chcemy dodać dokumenty innego rodzaju, np. wniosek i zdjęcia z inspekcji w takiej sytuacji powinny być dodane osobno, jak widać poniŝej: Wniosek Zdjęcia z inspekcji 6

7 X. Umiejscowienie nr VIN pojazdu w zaleŝności od marki* *źródło Marka pojazdu umiejscowienie VIN umiejscowienie tabliczki znamionowej Alfa Romeo 3, 4, 5, 8 1, 3, 8, 13 Audi 4, 9 1, 2, 4 Austin 3, 4 1, 6, 14 BMW 3, 4, 9 1, 2, 3, 12, 14 Chrysler 2, 3, 4, 7, 9 1, 2, 14 Citroen 2, 4, 9 1, 3, 4, 7, 8 Daewoo 4 1, 4 Daihatsu 4 2, 4 Dodge 4, 9 4, 14 Fiat 2, 3, 5, 8 1, 2, 3, 4, 8 Ford 4, 5, 9 1, 14 FSO 3, 4 3 Honda 4, 9 1, 3, 4, 12, 14 Hyundai 4 1, 4 Isuzu 11 4 Jaguar 8, 9 1, 4, 14 Jeep 2, 4, 7, 8, 9, 11 1, 4, 5, 8, 14 KIA 4, 5, 10 1, 4, 14 Lada 3, 4 4 Land Rover 4, 9, 10 1, 4, 14 Mazda 4, 5, 9 1, 4 Mercedes 3, 4, 5, 9, 10 1, 4, 6, 14 Mitsubishi 4, 9, 11 1, 4 Nissan 4, 9, 11 4 Opel 1, 4, 5, 9, 11 1, 4, 6, 13 7

8 Peugeot 2, 4, 8, 9 1, 3, 8 Porsche 2, 4, 8, 9 1, 2, 4, 6 Renault 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 3, 4, 6, 12 Rover 3, 4, 9 1, 13, 14 Saab 4, 8, 9 1, 2, 4 Seat 3, 4, 9 2, 4, 13, 14 Skoda 3, 4, 9 1, 12, 13 Subaru 4 3, 4, 13 Suzuki 4, 10 1, 4 Toyota 4, 9, 10 2, 4 Volkswagen 4, 7, 9 1, 2, 13 Volvo 4, 6, 9 2, 4, 12 8

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4 SPIS TREŚCI Str. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. III. IV. OKRES UBEZPIECZENIA.4 UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY 4 PRZEBIEG UBZPIECZENIA.7 1. Klient indywidualny...8 2. Mały i średni przedsiębiorca...10 2.1.

Bardziej szczegółowo

Procedura UW dla Agenta w pigułce

Procedura UW dla Agenta w pigułce Procedura UW dla Agenta w pigułce 1. Ocena ryzyka w przypadku zawierania polisy OC i AC dokonywana jest przez undwritera, za pośrednictwem aplikacji Proagent. 2. Nie ma konieczności kontaktowania się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZEŃ, DEFINICJE 1. PODSTAWY PRAWNE DO ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA

DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA Załącznik 2A Instrukcja dla pracowników Urzędów Pocztowych w zakresie obsługi rachunków Pocztowych Kont część 3. DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS, SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon?

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon? Instrukcja zawierania umowy drogą elektroniczną I. W jaki sposób moŝna zawrzeć umowę ubezpieczenia? Przede wszystkim moŝesz bez zobowiązań wyliczyć orientacyjną wysokość składki ubezpieczeniowej Twojego

Bardziej szczegółowo

www.magnetimarelli-checkstar.pl klimatyzacja diagnostyka mechanika wyposażenie warsztatów Magneti Marelli

www.magnetimarelli-checkstar.pl klimatyzacja diagnostyka mechanika wyposażenie warsztatów Magneti Marelli 2012 www.magnetimarelli-checkstar.pl 2 LATA GWARANCJI klimatyzacja diagnostyka mechanika wyposażenie warsztatów Magneti Marelli 1 2 Magneti Marelli ma przyjemność zaprezentować ofertę wyposażnia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY WOLiGL.2530.4.2013 Kalety, 21.03.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Skrócna instrukcja obsługi przyrządu DiagProgII

Skrócna instrukcja obsługi przyrządu DiagProgII Elektronika samochodowa,oprogramowanie,chip tuning. 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 tel. (0-32) 376-1-376 fax. (0-32) 376-1-375 www.elprosys.com.pl e-mail: office@elprosys.com.pl Skrócna instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal MUSZYNA KWIECIEŃ 2007 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników informatycznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/27279/15/05/19 Nr zlecenia/szkody: 192098 Data zlecenia: 19-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi skryptu. WebSalon24

Instrukcja obsługi skryptu. WebSalon24 Instrukcja obsługi skryptu WebSalon24 www.websalon24.pl Skrypt ma za zadanie optymalizację działań podejmowanych w sektorze handlu samochodowego. Służy do gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum. dla kupującego auto. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum. dla kupującego auto. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 243 (2113) www.gazetaprawna.pl Vademecum dla kupującego auto A Dział I Jak wybrać samochód Ranking GP: ile kosztuje rodzinne auto W przypadku samochodu kupionego w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr VL-2013-41 z dnia 23.04.2013 r. UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S SPIS TREŚCI Strona 1. Wyjaśnienie definicji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Szyb Samochodowych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo