Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa ECTS w c l p w c l p w c l p treści kierunkowe (obowiązkowe) 1 Metody numeryczne Grafy i sieci w informatyce Inżynieria bezpieczeństwa Badania operacyjne Techniki modelowania 5 programów Big Data i analityka biznesowa Kształcenie ogólne Wychowanie fizyczne 1 2 Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku 2 2 Moduł specjalistyczny 7 Moduł specjalistyczny 35 16/15 (26ECTS) 6/7 (9ECTS) Praca dyplomowa 14 Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium specjalistyczne 5 2 Problemy i zastosowania 17 współczesnej techniki / 0 0+8/7 2+2/2 1+2/ / 3 6+0/1 Razem liczba godzin / punktów ECTS 91 22h / 31p 2h+( 16/15h) 30p 7h+(6/7h)+2h moduł ogólnouczelniany / 30p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Moduł specjalistyczny I Inżynieria Komputerowa 8 Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych Języki skryptowe Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe Projektowanie systemów osadzonych Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze Programowanie systemów mikroinformatycznych 6 2 2

2 13 Implementacja procesów biznesowych Aplikacje dla urządzeń mobilnych 3 2 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny II Inżynieria Systemów Informatycznych 8 Sieci neuronowe i neuro-rozmyte Projektowanie gier i mediów Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe Równoległe i funkcyjne techniki programowania Projektowanie aplikacji na platformie Android Systemy wideokonferencyjne i telefonii 13 internetowej Systemy informacji przestrzennej Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny III Przemysłowe Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Komputerowe wspomaganie projektowania Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wizualizacji Systemy ekspertowe Oprogramowanie systemów pomiarowosterujących Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny IV Zintegrowane Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Problemy cyfryzacji Techniki sztucznej inteligencji Programowanie sieciowe Modelowanie i animacja postaci 3D Systemy wizualizacji procesów Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 15h / 26p 7h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin

3 Informatyka studia niestacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa ECTS w c l p w c l p w c l p treści kierunkowe (obowiązkowe) 1 Metody numeryczne Grafy i sieci w informatyce Inżynieria bezpieczeństwa Badania operacyjne Techniki modelowania programów Big Data i analityka biznesowa Kształcenie ogólne Wychowanie fizyczne 1 2 Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku 2 2 Moduł specjalistyczny 7 Moduł specjalistyczny 35 16/15 (26ECTS) 6/7 (9ECTS) Praca dyplomowa 14 Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium specjalistyczne 5 2 Problemy i zastosowania 17 współczesnej techniki / /7 2+2/2 1+2/ /3 6+0/1 7h+(6/7h)+2h Razem liczba godzin / punktów 91 moduł ECTS 22h / 31p 2h+( 16/15h) 30p ogólnouczelniany / 30p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Moduł specjalistyczny I Inżynieria Komputerowa 8 Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych Języki skryptowe Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe Projektowanie systemów osadzonych Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze 6 2 2

4 12 Programowanie systemów mikroinformatycznych Implementacja procesów biznesowych 'Aplikacje dla urządzeń mobilnych 3 2 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny II Inżynieria Systemów Informatycznych 8 Sieci neuronowe i nero-rozmyte Projektowanie gier i mediów Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe Równoległe i funkcyjne techniki programowania Projektowanie aplikacji na platformie Android Systemy wideokonferencyjne i telefonii 13 internetowej Systemy informacji przestrzennej Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny III Przemysłowe Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Komputerowe wspomaganie projektowania Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wizualizacji Systemy ekspertowe Oprogramowanie systemów pomiarowosterujących Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny IV Zintegrowane Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Problemy cyfryzacji Techniki sztucznej inteligencji Programowanie sieciowe Modelowanie i animacja postaci 3D Systemy wizualizacji procesów Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 15h / 26p 7h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin

5 Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium specjalistyczne 11.3-WE-I-SS-D12_S2S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 5 stacjonarne Obowiązkowy projekt zal. na ocenę 5 niestacjonarne Obowiązkowy Realizacja pracy dyplomowej magisterskiej pod kierunkiem promotora. Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną. Zna i rozumie zasady prawa autorskiego. Student wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku m oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań. K2I_U04, K2I_U14, K2I_U16, K2I_K01 K2I_W16, K2I_K02 K2I_W16, K2I_U01, K2I_K02, K2I_K05 T2A_U05, T2A_U12, T2A_U14, T2A_U15, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19, T2A_U18, T2A_K01 T2A_W08, T2A_W10, T2A_K02, T2A_K05 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U07, T2A_K02, T2A_K05, T2A_K06 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej. - projekt: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projek: 100% Studia stacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 95 godz. Konslutacje: 15 Studia niestacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 95 godz. Konsultacje: Literatura wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

6 Odpowiedzialni za przedmiot: Metody numeryczne 11.9-WE-I-MN-PK1_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy ISSI wykład egzamin Obowiązkowy 3 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę Obowiązkowy wykład egzamin Obowiązkowy 3 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Obowiązkowy Cele: - zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami numerycznymi do rozwiązywanie równań nieliniowych, zagadnień obliczeniowych algebry liniowej, metod dopasowywania krzywych takich jak metody interpolacji i metody aproksymacji. - nauczenie studentów technik implementowania poznanych algorytmów w wybranych środowiskach protoowania inżynierskiego (Matlab) oraz testowania otrzymanych programów Błędy i reprezentacja liczb. Podstawowe definicje i y błędów, złe uwarunkowanie numeryczne, stabilność numeryczna, sposoby unikania błędów, systemy dziesiętny, binarny, heksadecymalny, zapis stało- i zmienno-przecinkowy, związki z błędami. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa; wybór elementu głównego; faktoryzacja LU i metoda Doolittla; stabilność numeryczna rozwiązań, uwarunkowanie układu; metody iteracyjne. Wyznaczanie pierwiastków równań nieliniowych. Metody: podziału, Newtona, siecznych; zastosowanie twierdzenia o punkcie stałym; analiza i szacowanie błędów; ekstrapolacja; przypadki złego uwarunkowania, stabilność numeryczna rozwiązań. Interpolacja. Charakterystyka interpolacji i jej zastosowań; wzór Lagrange a; ilorazy różnicowe, własności i wzór Newtona; analiza błędów; interpolacja funkcjami sklejanymi. Aproksymacja. Metoda najmniejszych kwadratów; zastosowanie wielomianów ortogonalnych. wykład: konsultacje, kształcenie na odległość, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny laboratorium: symulacja, konsultacje, praca w grupach, kształcenie na odległość, ćwiczenia laboratoryjne W zależności od pojawiających się zadań obliczeniowych student jest w stanie dopasować najwydajniejsze algorytmy do wykonania tych obliczeń. Na podstawie poznanych na wykładzie algorytmów numerycznych służących do rozwiązywania rożnych zadań obliczeniowych jest w stanie napisac odpowiednie programy komputerowe Stuent zna podstawowe algorytmy numeryczne do rozwiazywania szeregu zadan natury obliczeniowej jak wyszczególniono w spektrum wykladow. Na podstawie poznanych na wykładzie algorytmów numerycznych służących do rozwiązywania rożnych zadań obliczeniowych i w oparciu o umiejętność modelowania matematyczno-fizycznego student jest w stanie przeprowadzić symulacje komputerowe prostych urząd Potrafi programować w języku środowiska Matlab, a także używać zasobów tego środowiska do modelowania matematycznofizycznego szeregu prostych procesów i urządzeń rożnej natury Student, który zaliczył przedmiot zna podstawy komputerowej arytmetyki zmiennoprzecinkowej i zna jej słabości i zagrożenia K2I_W01, K2I_W02, K2I_W13, K2I_U07 K2I_W02, K2I_W13, K2I_U06, K2I_U07 K2I_W01, K2I_W02, K2I_W13, K2I_U07 K2I_W02, K2I_W13, K2I_U07 K2I_W02, K2I_U06, K2I_U07 K2I_W13, K2I_U07 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U19, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U19, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15,

7 związane z jej stosowaniem. T2A_U18 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Laboratorium - zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń - wykład: kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 14 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 14 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. 1. Baron B.: Metody numeryczne, Helion, Gliwice, Fortuna Z., Macukov B., Wąsowski J.: Metody numeryczne, WNT, Warszawa, Klamka J. i inni: Metody numeryczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Gliwice, Bjoerck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne, PWN, Warszawa, Uwagi Sylabus opracował prof. dr hab. Roman Gielerak Odpowiedzialni za przedmiot: Big Data i analityka biznesowa 11.9-WE-I-BDAB-PK6_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykład Pracownicy ISSI wykład Zaliczenie na ocenę 7 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład zal. na ocenę 7 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Cele: - Zapoznanie studentów z pojęciem analityki biznesowej oraz jej zastosowaniem do analizy dużych zbiorów danych zawartych w mediach społecznościowych, systemach ERP oraz nowoczesnych aplikacjach e-biznesowych. - Nauczenie studentów doboru odpowiednich technik analizy danych w zależności od skali rozpatrywanego problemu oraz rodzaju przeprowadzanej analizy (w czasie rzeczywistym, w trybie off-line). - Nauczenie studentów pracy z wykorzystaniem nowoczesnych platform analitycznych takich jak: SAS, Hadoop oraz ElasticSearch, a w szczególności, nauczenie pracy z technologią MapReduce umożliwiającą skalowalne przetwarzanie dużych zbiorów danych.

8 Wymagania wstępne 1. Znajomość podstaw statystyki 2. Umiejętność programowania w języku Java Definicja analityki biznesowej. Jej rola i zastosowanie we współczesnych systemach informatycznych. Przegląd tradycyjnych pojęć i narzędzi analityki biznesowej. Jakość i czyszczenie danych. Metody redukcji wymiaru: analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. Wnioskowanie statystyczne. Analiza regresji, współzależności i wariancji z punktu widzenia data mining. Regresja logistyczna. Naiwna estymacja bayesowska i sieci bayesowskie. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Analiza danych nieustrukturyzowanych: analiza sentymentu, tworzenie ontologii, kategoryzacja treści, text mining. Analiza struktury sieci WWW: wyszukiwanie informacji tekstowych i wyszukiwanie w Internecie; ranking oparty o strukturę połączeń. Analiza użytkowania sieci WWW: wstępne przetwarzanie danych; eksploracyjna analiza użytkowania sieci; grupowanie, regułyasocjacyjne i klasyfikacja. Nowoczesne narzędzia do zaawansowanej wizualizacji oraz eksploracji danych na przykładzie platformy SAS. Fenomen Big Data, jego charakterystyka oraz wpływ na istniejące rozwiązania analityczne. Analityka biznesowa na dużą skalę; nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do przesyłania, składowania oraz przetwarzania dużych zbiorów danych. Architektura nowoczesnych systemów do przetwarzania Big Data na przykładzie platformy Hadoop. Techniki przesyłania oraz składowania Big Data z wykorzystaniem Apache Flume oraz Hadoop Database. Przetwarzanie danych na duża skalę z wykorzystaniem algorytmu MapReduce. Alternatywne podejście do analityki w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy ElasticSearch, w tym rozproszonych silników indeksujących. wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład problemowy laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w zespole Student potrafi zdefiniować pojęcie analityki biznesowej oraz podać przykłady jej zastosowania. Student jest w stanie opisać tradycyjny model analizy danych wykorzystywany w data i text miningu. Student potrafi wyjaśnić pojęcie Big Data oraz przedstawić główne cechy jakie zawierają zbiory danych określane tą nazwą. Student rozumie dlaczego dotychczasowe rozwiązania analityczne nie nadają sie do analizy Big Data. Student potrafi scharakteryzowac wspólne cechy nowoczesnych platform do analizy Big Data na przykładzie platformy Hadoop oraz w praktyczny sposób dokonać rozproszonej analizy danych z wykorzystaniem algorytmu MapReduce. Student potrafi w praktyczny sposób wykorzystać narzędzia oferowane przez platformę SAS oraz ElasticSearch w celu przprowadzenia zaawansowanej analizy danych oraz eksploracji danych w czasie rzeczywistym. K_W12 K_W12, K_W09 K_W12 K_W12, K_U01, K_K05 K_W09, K_W11, K_U01, K_U14, K_U05 K_W09, K_W11, K_U01, K_U14, K_U05 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych - wykład: kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 20 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. Studia niestacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 44 godz.

9 Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. 1. Morzy T.: Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN, Warszawa, Larose D.T.: Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa, Markov Z., Larose D.T.: Eksploracja zasobów internetowych, PWN, Warszawa, White T., Hadoop: The Definitive Guide, 3rd Edition, O'Reilly Media / Yahoo Press, George L., HBase: The Definitive Guide, O'Reilly Media, 2011 Literatura uzupełniająca 1. Stanton J.M.: Introduction to Data Science, E-book, 2013 Uwagi Sylabus opracował dr inż. Mariusz Jacyno Odpowiedzialny za przedmiot: Wychowanie fizyczne 16.1-WE-I-WF2-PO2_S2S pracownik Studium Wychowania Fizycznego Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego tryb studiów wykład zal. bez oceny 1 stacjonarne wykład zal. bez oceny 1 niestacjonarne Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. wykład: dyskusja, ćwiczenia, wykład problemowy Student zna wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zna zagrożenia dla zdrowia wynikające z niehigienicznego trybu życia. Ma podstawową wiedzę o przepisach i zasadach rozgrywania różnych dyscyplin sportowych. Student potrafi zdiagnozować stan swojej sprawności fizycznej. Potrafi zastosować różne formy aktywności w zależności od stanu zdrowia, samopoczucia, warunków atmosferycznych. Student samodzielnie podejmuje różne formy aktywności fizycznej świadomy jej wpływu na funkcjonowanie organizmu. Student potrafi funkcjonować w grupie z zachowaniem zasad współżycia społecznego, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, służąc pomocą mniej sprawnym. Zna zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwego używania sprzętu i urządzeń sportowych. Potrafi rywalizować z zachowaniem zasad fair play, wykazując szacunek dla konkurentów oraz zrozumienie dla różnic w poziomie sprawności fizycznej. Wykład - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowaniu i aktywności w zajęciach. - wykład: prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Dostępna literatura z różnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp.

10 Odpowiedzialni za przedmiot: Grafy i sieci w informatyce 11.9-WE-I-GSI-PK2_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykład Pracownicy WEIiT IIiE wykład egzamin 6 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład egzamin 6 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Cel: - zapoznanie studentów z podstawami teorii grafów i najważniejszymi (w zastosowaniach informatycznych) algorytmami grafowymi - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie modelowania grafowego systemów informatycznych oraz zastosowania algorytmów grafowych do problemów informatycznych - zapoznanie studentów z sieciami Petriego jako modelem procesów współbieżnych oraz ich zastosowaniem w projektowaniu systemów sterowania logicznego Wymagania wstępne Podstawy programowania Nieformalne wprowadzenie do teorii grafów i sieci: Podstawowe pojęcia. Grafy skierowane i niekierowane. Intuicyjne przykłady. Elementy teorii grafów skierowanych i niekierowanych: drogi, ścieżki, cykle, drzewa, przekroje. Operacje na grafach. Klasyfikacje grafów: grafy planarne, dwudzielne, pełne, drzewa. Macierzowe reprezentacje grafów. Komputerowe reprezentacje grafów. Wybrane własności grafów i metody ich badania. Najważniejsze algorytmy grafowe: BFS, DFS, metody konstruowania minimalnego drzewa rozpinającego, obliczania najkrótszych ścieżek w grafach, kolorowania grafów. Grafy Eulera i Hamiltona. Złożoność obliczeniowa algorytmów grafowych. Przykłady zastosowań metod teorii grafów w algorytmach optymalizacji dyskretnej. Binarne diagramy decyzyjne: klasyczny graf BDD, uporządkowany diagram OBDD, zredukowany binarny diagram ROBDD. Graf BDD jako efektywna struktura danych. Przykłady zastosowań wybranych algorytmów teorii grafów w informatyce: wykorzystanie teorii grafów w inżynierii oprogramowania, wykorzystanie teorii grafów w inżynierii komputerowej. Elementy teorii sieci Petriego: podstawy formalne definicje, reprezentacje, własności, klasyfikacje. Własności dynamiczne dyskretnych obiektów zdarzeniowych i ich modelowe odpowiedniki konflikt, blokady, żywotność, aktywność, zachowawczość. Analiza grafów znaków osiągalnych, P i T niezmienniki. Interpretowane sieci Petriego: Sieć Petriego jako model współbieżnego sterownika logicznego. Makrosieć. Reprezentacja i analiza przestrzeni stanów lokalnych z wykorzystaniem teorii grafów. Modelowanie wybranych klas procesów dyskretnych. wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Potrafi pracować indywidualnie i w zespole K2I_W01 T2A_W01, T2A_W02 Potrafi zaimplementować algorytmy grafowe w jednym z uniwersalnych języków programowania K2I_W04 T2A_W04, T2A_W07 Umie opisać relacje w systemie lub strukturze przy pomocy modeli grafowych, a dynamiczny proces współbieżny, np. sterowania logicznego - przy pomocy sieci Petriego Potrafi prowadzać w razie potrzeby problemy informatyczne do zagadnień grafowych i stosować algorytmy grafowe do ich rozwiązywania Zna podstawowe pojęcia teorii grafów oraz najważniejsze algorytmy grafowe K2I_U08 K2I_U08 K2I_W04, K2I_U08 T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19 T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19 T2A_W04, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19

11 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych i ustnych przeprowadzanych, co najmniej raz w ze. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań laboratoryjnych. - wykład: egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawozdanie Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + laboratorium: 40% Studia stacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. Studia niestacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 36 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 36 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 36 godz. 1. Narsinh Deo: Teoria grafów i jej zastosowanie w technice i informatyce, PWN, Warszawa, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Wprowadzenie do algorytmów, PWN, Warszawa, 2012 (albo wcześniejsze wydania) 3. Reinhard Diestel: Graph theory. Electronic edition, Springer Verlag New York, Marek Libura, Jarosław Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. WSISZ, Warszawa, Marcin Szpyrka: Sieci Petriego w modeloowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT Warszawa, Robin Wilson: Wprowadzenie do teorii grafów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 Uwagi Sylabus opracowali: dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Marian Adamski Odpowiedzialni za przedmiot: Inżynieria bezpieczeństwa 11.9-WE-I-IB-PK3_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy WEIiT ISSI wykład zal. na ocenę 5 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład zal. na ocenę 5 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę - zapoznanie studenta z aktami prawnymi w Polsce regulującymi zasady ochrony informacji niejawnej oraz regulacjami z nich wynikającymi - zapoznanie studenta z algorytmami i protokołami kryptograficznymi - ukształtowanie umiejętności w zakresie stosowania procedur ochrony informacji - zapoznanie studenta i ukształtowanie umiejętności definiowania i stosowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie Bezpieczeństwo informacji. Wprowadzenie. Definicje. Infrastruktura. Modele bezpieczeństwa. Stan prawny. Ustawa o ochronie informacji niejawnej. Kancelarie tajne. Klauzule tajności. Dostęp do systemu. Kontrola dostępu do systemu. Zarządzanie dostępem użytkowników. Zakres odpowiedzialności użytkowników.

12 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Typy ataków. Firewalle. Metody ochrony fizycznej. Polityka bezpieczeństwa. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Kryptografia. Metody symetryczne i asymetryczne. Standardy szyfrowania DES, AES. Kryptografia klucza publicznego. Algorytm RSA. Jednokierunkowe funkcje skrótu w kryptografii. Podpis elektroniczny. Serwery PKI. wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny laboratorium: wykład problemowy posiada wiedzę w zakresie problemów podpisu elektronicznego rozumie problemy związane ze szpiegostwem przemysłowym i potrafi zorganizować stosowną ochronę zna zasady ochrony informacji niejawnej w szczególności ochrony fizycznej i elektromagnetycznej potrafi dobrać parametry kryptosytemu realizującego założone funkcje w odniesieniu do ochrony danych zna strukturę pionu ochrony w jednostce organizacyjnej (przedsiębiorstwie), rozumie zadania pracowników pionu ochrony w stosunku do danych oraz innych pracowników tej jednostki zna cechy charakterystyczne algorytmów i protokołów kryptograficznych oraz jednokierunkowych funkcji skrótu posiada wiedzę o stanie prawnym w zakresie ochrony informacji niejawnej w Polsce K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K01, K2I_K02 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 K2I_W01, K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K03, K2I_K04 K2I_W01, K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K02 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K01 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K05 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K03, T2A_K04 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K02, T2A_K05 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K01 Wykład - warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianu wiadomości przeprowadzonego w formie pisemnej Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. - wykład: sprawdzian, kolokwium, egzamin w formie ustnej - laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + laboratorium: 40% Studia stacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 40 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. Studia niestacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 34 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 40 godz. 1. Kutyłowski M., Strothmann W. B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read ME, Warszawa, Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997.

13 Literatura uzupełniająca 1. Schneier B.: Kryptografia dla praktyków - protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, Polok M.: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w m systemie prawnym, LexisNexis, Warszawa, Menezes A. J., van Oorschot P. C.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, Denning D. E. R.: Cryptography and Data Security, Addison-Wesley, New York, Odpowiedzialni za przedmiot: Badania operacyjne 11.9-WE-I-BO-PK4_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy ISSI wykład egzamin 3 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład egzamin 3 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie formułowania zadań optymalizacji, - zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami optymalizacji ilościowej, - ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność i efektywność numerycznego procesu poszukiwania najlepszego rozwiązania - ukształtowanie umiejętności korzystania z metod i technik optymalizacyjnych w praktyce badań inżynierskich Zadania programowania liniowego (ZPL). Postać standardowa ZPL. Metoda rozwiązań bazowych i algorytm sympleks. Optymalny wybór asortymentu produkcji. Problem mieszanek. Wybór procesu technologicznego. Programowanie ilorazowe. Problemy transportowe i przydziału. Gry dwuosobowe o sumie zerowej i z naturą. Programowanie sieciowe. Modele sieciowe o zdeterminowanej strukturze logicznej. Metody CPM i PERT. Analiza czasowokosztowa. CPM-COST. PERT-COST. Zadania programowania nieliniowego (ZPN) - warunki optymalności. Zbiory i funkcje wypukłe. Warunki konieczne i wystarczające istnienia ekstremum funkcji przy braku ograniczeń. Metoda mnożników Lagrange a. Ekstrema funkcji przy występowaniu ograniczeń równościowych i nierównościowych. Warunki Kuhna-Tuckera. Regularność ograniczeń. Warunki istnienia punktu siodłowego. Metoda najmniejszych kwadratów. Programowanie kwadratowe. Zagadnienia praktyczne. Upraszczanie i eliminacja ograniczeń oraz nieciągłości. Skalowanie zadania. Numeryczne przybliżanie gradientu. Wykorzystanie procedur bibliotecznych. Przegląd wybranych bibliotek procedur optymalizacyjnych. Omówienie metod zaimplementowanych w popularnych systemach przetwarzania numerycznego i symbolicznego. wykład: wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Potrafi kreatywnie posługiwać się dedykowanym oprogramowaniem i dostępnymi bibliotekami numerycznymi w implementowaniu zadań optymalizacji Potrafi dokonać analizy czasowo-kosztowej przedsięwzięć logistycznych Potrafi definiować modele matematyczne i symulacyjne zadań optymalizacyjnych Zna warunki optymalności dla zadań programowania nieliniowego i numeryczne podstawy ich rozwiązywania Zna podstawowe y zadań programowania liniowego i algorytmy ich rozwiązywania Ma świadomość znaczenia optymalizacji w praktyce inżynierskiej Rozumie istotę zadania optymalizacyjnego oraz jego teoretyczne i praktyczne aspekty K2I_K05 K2I_U11, K2I_K05 K2I_W06, K2I_U10 K2I_W01, K2I_W06 K2I_W01, K2I_W06 K2I_W01, K2I_K01 K2I_W06, K2I_K05 T2A_K06 T2A_U09, T2A_U10, T2A_U14, T2A_U15, T2A_U18, T2A_K06 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07 T2A_W01, T2A_W02, T2A_K01 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_K06

14 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego; Laboratorium - zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń - wykład: egzamin - laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 18 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz. 1. Kukuła K.(red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, Ignasiak E.(red.): Badania operacyjne, PWN, Warszawa, Siudak M.: Badania operacyjne, Politechnika Warszawska, Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. Mitchell G.H. (red.): Badania operacyjne: metody i przykłady, WNT, Warszawa, Greń J.: Gry statystyczne i ich zastosowania, PWE, Warszawa, Trzaskalik T. (red.): Badania operacyjne z komputerem, Absolwent, Łódź, Uwagi Sylabus opracował dr hab. inż. Maciej Patan Odpowiedzialni za przedmiot: Techniki modelowania programów 11.9-WE-I-TMP-PK5_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy WEIiT IIE wykład zal. na ocenę 6 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład zal. na ocenę 6 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Cel: - zapoznanie studentów z podstawami inżynierii oprogramowania oraz sposobami modelowania programów - ukształtowanie wśród studentów zrozumienia zasad programowania obiektowego - zapoznanie studentów z zasadami projektowania kompilatorów Elementy inżynierii oprogramowania. Tworzenie oprogramowania. Kryzys oprogramowania i sposoby przeciwdziałania. Modelowanie pojęciowe. Rola modelowania w projektowaniu oprogramowania. Rys historyczny współczesnych technik modelowania. Obiektowe metody projektowania i notacja UML. Metodyki strukturalne i obiektowe. Modelowanie procesów

15 biznesowych w notacji BPMN. Tworzenie modelu oprogramowania na podstawie modelu BPMN. Analiza i modelowanie wymagań. Analiza i modelowanie dziedziny. Projekt architektury rozwiązania. Cykl życia oprogramowania. Projektowanie systemowe i analiza systemowa. Podstawowe pojęcia obiektowości i powiązania między obiektami. Modelowanie powiązań obiektów. Komunikaty i wywołania procedur. Klasy, dziedziczenie, generalizacja/ specjalizacja, polimorfizm, interfejsy. Zunifikowany Język Modelowania UML. Geneza powstania. Definicja i cele powstania UML. Zakres UML. Diagramy języka UML. Charakterystyka diagramów. Rozszerzenia języka UML: stereoy, etykiety, OCL. Transformacja modeli (QVT, XSLT). Przypomnienie podstawowych cech obiektowych języków programowania (C++, Java, C#). wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Zna podstawy języka UML, najważniejsze rodzaje diagramów UML, ich zastosowanie, sposoby powiązania obiektów Rozumie potrzebę modelowania oprogramowania w celu ułatwienia jego projektowania oraz zwiększenia jego wiarygodności Zna języki i techniki modelowania programów orazprocesów biznesowych Potrafi modelować oprogramowanie, użuwając odpowiednich języków modelowania Zna podstawy programowania obiektowego i potrafi projektować programy, używając obiektowego paradygmatu K2I_W07 K2I_U12, K2I_K01, K2I_K04 K2I_W07, K2I_U12 K2I_U12, K2I_U14, K2I_K03, K2I_K04 K2I_W07, K2I_U12 T2A_W04, T2A_W07 T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19, T2A_K01, T2A_K04 T2A_W04, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19 T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U12, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U17, T2A_K03, T2A_K04 T2A_W04, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19 Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez prowadzącego zajęcia na początku u. - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian Składowe oceny końcowej = wykład: 55% + laboratorium: 45% Studia stacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 45 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Studia niestacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 54 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 36 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 36 godz. 1. Stanisław Wrycza: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion Brookes F. P.,: Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania WNT, Warszawa, Grady B., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, Graessle P., Baumann H., Baumann P.:, UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach, Helion 2006 (e-book 2011). 5. Marek Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, BTC, Legionowo Szymon Drejewicz, Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion2012

16 Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium dyplomowe I 11.3-WE-I-SD1-D13_S2S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 4 stacjonarne projekt zal. na ocenę 4 niestacjonarne Ćwiczenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej magisterskiej. W ramach Seminarium dyplomowego I studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej częściowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, symulacja Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Student potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł także w języku angielskim. K2I_W16, K2I_U02, K2I_U03, K2I_U04, K2I_K06 K2I_U03, K2I_U04 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U02, T2A_U07, T2A_U12, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U06, T2A_U05, T2A_K07 T2A_U03, T2A_U04, T2A_U06, T2A_U05 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny zrealizowanej części pracy dyplomowej. - projekt: sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projekt: 100% Studia stacjonarne (120 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 45 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Konsultacje: 15 Studia niestacjonarne (120 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 45 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Konsultacje: Literatura wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej. Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium dyplomowe II 11.9-WE-I-SD2-D14_S2S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

17 Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 12 stacjonarne projekt zal. na ocenę 12 niestacjonarne Doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej magisterskiej. Wymagania wstępne Seminarium dyplomowe I W ramach Seminarium dyplomowego II studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej końcowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim. projekt: dyskusja Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego celu. Posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z dyscypliny Informatyka. K2I_W16, K2I_U02 K2I_U04 K2I_W16, K2I_U03, K2I_K06 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U02, T2A_U07, T2A_U12 T2A_U05 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U06, T2A_K07 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej prezentacji wyników pracy dyplomowej, wymagane minimalne zaawansowanie 80%. - projekt: sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projekt: 100% Studia stacjonarne (360 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 150 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz. Konsultacje: 15 Studia niestacjonarne (360 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 54 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 150 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz. Konsultacje: Literatura wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej. Specjalność: Przemysłowe Systemy Informatyczne Odpowiedzialny za przedmiot: Hurtownie danych 11.3-WE-I-HD-PSW_A6_PSI_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady

18 Pracownicy IME wykład egzamin 7 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład egzamin 7 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę - zapoznanie studentów z architekturami hurtowni danych i modelami danych, - zapoznanie studentów z podstawowymi metodami eksploracji danych, - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie praktycznej budowy hurtowni danych. Wprowadzenie. Systemy wspomagania podejmowania decyzji. Przetwarzanie operacyjne a przetwarzanie analityczne. Hurtownie danych. Definicja hurtowni danych. Cechy hurtowni danych. Przykładowe zastosowania. Architektury hurtowni danych. Warstwowa struktura hurtowni: źródła danych, warstwa ekstrakcji, czyszczenia, transformacji i ładowania danych, serwer bazy danych, warstwa dostępu do danych, raportowania i analizy danych. Narzędzia do projektowania, budowy oraz zarządzania i administrowania hurtownią danych. Wielowymiarowe modele danych. Modele: MOLAP, ROLAP, HOLAP. Budowa przykładowej kostki danych. Eksploracja danych. Proces przygotowania danych. Wybrane metody eksploracji danych: klasyfikacja, grupowanie, regresja, odkrywanie asocjacji i sekwencji, szeregi czasowe. Formy reprezentacji wiedzy: reguły logiczne, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe. Przykładowe zastosowania eksploracji danych. wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. K2I_K01 T2A_K01 Stosuje wybrane narzędzia informatyczne do eksploracji danych. Tworzy przykładowe hurtownie danych. Potrafi wskazać w cyklu życia hurtowni danych działania prowadzące do poprawy jej jakości. Potrafi scharakteryzować modele danych stosowane w hurtowniach danych. Opisuje strukturę hurtowni danych. K2I_U05, K2I_U13 K2I_U05 K2I_W08, K2I_W12 K2I_W08 K2I_W08, K2I_W12 T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U11 T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U16 T2A_W04, T2A_W05 T2A_W04 T2A_W04, T2A_W05 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawozdanie Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 35 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. Studia niestacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 39 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 35 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.

19 Zajęcia realizowane na odległość = 5 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 40 godz. 1. Hand D., Mannila H., Smyth P., Eksploracja danych, WNT, Warszawa, Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P., Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, WSiP, Warszawa, Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa, Larose D.T., Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa, Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, WNT, Warszawa, Mazerski J., Podstawy chemometrii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa, Odpowiedzialny za przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania 11.9-WE-I-KWP-PSW_B7_PSI_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy IME wykład zal. na ocenę laboratorium zal. na ocenę 6 stacjonarne projekt zal. na ocenę wykład zal. na ocenę laboratorium zal. na ocenę 6 niestacjonarne projekt zal. na ocenę Cel: -zapoznanie studentów z metodyką projektowania urządzeń elektronicznych za pomocą systemów EDA -ukształtowanie umiejętności w zakresie edycji schematów ideowych oraz wykonywania komputerowych symulacji układów elektronicznych -kształtowanie umiejętności w zakresie projektowania obwodów drukowanych Wprowadzenie do komputerowego wspomaganie projektowania urządzeń elektronicznych. Podstawowe pojęcia i definicje. System calowy i metryczny. Charakterystyka wybranych programów u EDA. Metodyka projektowania urządzeń elektronicznych. Edycja schematów. Koncepcja logicznej sieci połączeń. Schematy hierarchiczne i wielostronicowe. Stosowanie magistral. Metody opisu sieci połączeń. Edycja obwodów drukowanych. Definiowanie kształtu i rozmiaru obwodu drukowanego. Techniki prowadzenia ścieżek doboru oraz rozmieszczania elementów na płytkach drukowanych. Dobór szerokości ścieżek. Czynniki określające minimalne odległości pomiędzy składnikami płytki drukowanej. Automatyczne prowadzenie ścieżek za pomocą autoroutera Projektowanie płytek drukowanych z układami cyfrowymi uwzględniające problem kompatybilności elektromagnetycznej. Wprowadzenie do problemu kompatybilności elektromagnetycznej układów elektronicznych. Przełączanie układów cyfrowych. Tłumienie zakłóceń na liniach zasilających. Tłumienie zakłóceń na liniach sygnałowych. Prowadzenie ścieżek z sygnałami zegarowymi. Projektowanie z uwzględnieniem wymogów integralności sygnałowej SI (Signal Integrity). Badania symulacyjne właściwości funkcjonalnych układów elektronicznych - analizy stałoprądowe, częstotliwościowe, czasowe. Badania symulacyjne systemów mikroprocesorowych. Interpretacja wyników symulacji. Badania symulacyjne właściwości termicznych i elektromagnetycznych obwodów drukowanych. Przygotowanie do procesu produkcji oraz tworzenie dokumentacji technicznej płytek drukowanych. wykład: wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne projekt: metoda projektu Potrafi projektować i badać układy mikroprocesorowe za pomocą programu u EDA K2I_W09, K2I_U14, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_U12, T2A_U14, T2A_U15,

20 Potrafi stworzyć dokumentację techniczną projektowanego urządzenia oraz wygenerować pliki potrzebne do wytworzenia obwodu drukowanego. Potrafi projektować obwody drukowane w sposób manulany oraz zastosowaniem autorutera Potrafi rysować schematy ideowe i przeprowadzić badania symulacyjne układów elektronicznych Zna metodykę projektowania urządzeń elektronicznych za pomocą programów u EDA K2I_K03, K2I_K04 K2I_K04 K2I_W09, K2I_K03 K2I_W09, K2I_K03, K2I_K04 K2I_K03, K2I_K04 T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19, T2A_K03, T2A_K04 T2A_K04 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_K03 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_K03, T2A_K04 T2A_K03, T2A_K04 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w ze Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów, przewidzianych do realizacji w ramach projektowych. - wykład: test z progami punktowymi - laboratorium: sprawozdanie - projekt: projekt, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30% Studia stacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 36 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 28 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 26 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Przygotowanie się do testu: 15 Studia niestacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 42 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 28 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 9 godz. Przygotowanie: Rymarski Z.: Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Michalski J.: Technologia i montaż płytek drukowanych, WNT, Warszawa, Dobrowolski A.: Pod maską SPICE a, BTC, Warszawa, Sidor T.: Komputerowa analiza elektronicznych układów pomiarowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, Literatura uzupełniająca 1. Kacprzycki R.: System do projektowania układów elektronicznych EDWin, Elektronika Praktyczna, numery 7-12, 1999, numery 1,3,4, Odpowiedzialny za przedmiot: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 11.9-WE-I-CPS-PSW_C8_PSI_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracowmicy IME

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_2_6_1_849 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Inżynieria Bezpieczeństwa. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 Program kształcenia zatwierdzony przez Radę Wydziału Matematyki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo