Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa ECTS w c l p w c l p w c l p treści kierunkowe (obowiązkowe) 1 Metody numeryczne Grafy i sieci w informatyce Inżynieria bezpieczeństwa Badania operacyjne Techniki modelowania 5 programów Big Data i analityka biznesowa Kształcenie ogólne Wychowanie fizyczne 1 2 Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku 2 2 Moduł specjalistyczny 7 Moduł specjalistyczny 35 16/15 (26ECTS) 6/7 (9ECTS) Praca dyplomowa 14 Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium specjalistyczne 5 2 Problemy i zastosowania 17 współczesnej techniki / 0 0+8/7 2+2/2 1+2/ / 3 6+0/1 Razem liczba godzin / punktów ECTS 91 22h / 31p 2h+( 16/15h) 30p 7h+(6/7h)+2h moduł ogólnouczelniany / 30p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Moduł specjalistyczny I Inżynieria Komputerowa 8 Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych Języki skryptowe Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe Projektowanie systemów osadzonych Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze Programowanie systemów mikroinformatycznych 6 2 2

2 13 Implementacja procesów biznesowych Aplikacje dla urządzeń mobilnych 3 2 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny II Inżynieria Systemów Informatycznych 8 Sieci neuronowe i neuro-rozmyte Projektowanie gier i mediów Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe Równoległe i funkcyjne techniki programowania Projektowanie aplikacji na platformie Android Systemy wideokonferencyjne i telefonii 13 internetowej Systemy informacji przestrzennej Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny III Przemysłowe Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Komputerowe wspomaganie projektowania Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wizualizacji Systemy ekspertowe Oprogramowanie systemów pomiarowosterujących Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny IV Zintegrowane Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Problemy cyfryzacji Techniki sztucznej inteligencji Programowanie sieciowe Modelowanie i animacja postaci 3D Systemy wizualizacji procesów Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 15h / 26p 7h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin

3 Informatyka studia niestacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa ECTS w c l p w c l p w c l p treści kierunkowe (obowiązkowe) 1 Metody numeryczne Grafy i sieci w informatyce Inżynieria bezpieczeństwa Badania operacyjne Techniki modelowania programów Big Data i analityka biznesowa Kształcenie ogólne Wychowanie fizyczne 1 2 Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku Moduł ogólnouczelniany lub na innym kierunku 2 2 Moduł specjalistyczny 7 Moduł specjalistyczny 35 16/15 (26ECTS) 6/7 (9ECTS) Praca dyplomowa 14 Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium specjalistyczne 5 2 Problemy i zastosowania 17 współczesnej techniki / /7 2+2/2 1+2/ /3 6+0/1 7h+(6/7h)+2h Razem liczba godzin / punktów 91 moduł ECTS 22h / 31p 2h+( 16/15h) 30p ogólnouczelniany / 30p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Moduł specjalistyczny I Inżynieria Komputerowa 8 Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych Języki skryptowe Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe Projektowanie systemów osadzonych Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze 6 2 2

4 12 Programowanie systemów mikroinformatycznych Implementacja procesów biznesowych 'Aplikacje dla urządzeń mobilnych 3 2 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny II Inżynieria Systemów Informatycznych 8 Sieci neuronowe i nero-rozmyte Projektowanie gier i mediów Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe Równoległe i funkcyjne techniki programowania Projektowanie aplikacji na platformie Android Systemy wideokonferencyjne i telefonii 13 internetowej Systemy informacji przestrzennej Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny III Przemysłowe Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Komputerowe wspomaganie projektowania Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wizualizacji Systemy ekspertowe Oprogramowanie systemów pomiarowosterujących Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin Moduł specjalistyczny IV Zintegrowane Systemy Informatyczne 8 Hurtownie danych Problemy cyfryzacji Techniki sztucznej inteligencji Programowanie sieciowe Modelowanie i animacja postaci 3D Systemy wizualizacji procesów Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 15h / 26p 7h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt egzamin

5 Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium specjalistyczne 11.3-WE-I-SS-D12_S2S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 5 stacjonarne Obowiązkowy projekt zal. na ocenę 5 niestacjonarne Obowiązkowy Realizacja pracy dyplomowej magisterskiej pod kierunkiem promotora. Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną. Zna i rozumie zasady prawa autorskiego. Student wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku m oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań. K2I_U04, K2I_U14, K2I_U16, K2I_K01 K2I_W16, K2I_K02 K2I_W16, K2I_U01, K2I_K02, K2I_K05 T2A_U05, T2A_U12, T2A_U14, T2A_U15, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19, T2A_U18, T2A_K01 T2A_W08, T2A_W10, T2A_K02, T2A_K05 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U07, T2A_K02, T2A_K05, T2A_K06 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej. - projekt: projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projek: 100% Studia stacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 95 godz. Konslutacje: 15 Studia niestacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 95 godz. Konsultacje: Literatura wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

6 Odpowiedzialni za przedmiot: Metody numeryczne 11.9-WE-I-MN-PK1_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy ISSI wykład egzamin Obowiązkowy 3 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę Obowiązkowy wykład egzamin Obowiązkowy 3 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Obowiązkowy Cele: - zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami numerycznymi do rozwiązywanie równań nieliniowych, zagadnień obliczeniowych algebry liniowej, metod dopasowywania krzywych takich jak metody interpolacji i metody aproksymacji. - nauczenie studentów technik implementowania poznanych algorytmów w wybranych środowiskach protoowania inżynierskiego (Matlab) oraz testowania otrzymanych programów Błędy i reprezentacja liczb. Podstawowe definicje i y błędów, złe uwarunkowanie numeryczne, stabilność numeryczna, sposoby unikania błędów, systemy dziesiętny, binarny, heksadecymalny, zapis stało- i zmienno-przecinkowy, związki z błędami. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa; wybór elementu głównego; faktoryzacja LU i metoda Doolittla; stabilność numeryczna rozwiązań, uwarunkowanie układu; metody iteracyjne. Wyznaczanie pierwiastków równań nieliniowych. Metody: podziału, Newtona, siecznych; zastosowanie twierdzenia o punkcie stałym; analiza i szacowanie błędów; ekstrapolacja; przypadki złego uwarunkowania, stabilność numeryczna rozwiązań. Interpolacja. Charakterystyka interpolacji i jej zastosowań; wzór Lagrange a; ilorazy różnicowe, własności i wzór Newtona; analiza błędów; interpolacja funkcjami sklejanymi. Aproksymacja. Metoda najmniejszych kwadratów; zastosowanie wielomianów ortogonalnych. wykład: konsultacje, kształcenie na odległość, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny laboratorium: symulacja, konsultacje, praca w grupach, kształcenie na odległość, ćwiczenia laboratoryjne W zależności od pojawiających się zadań obliczeniowych student jest w stanie dopasować najwydajniejsze algorytmy do wykonania tych obliczeń. Na podstawie poznanych na wykładzie algorytmów numerycznych służących do rozwiązywania rożnych zadań obliczeniowych jest w stanie napisac odpowiednie programy komputerowe Stuent zna podstawowe algorytmy numeryczne do rozwiazywania szeregu zadan natury obliczeniowej jak wyszczególniono w spektrum wykladow. Na podstawie poznanych na wykładzie algorytmów numerycznych służących do rozwiązywania rożnych zadań obliczeniowych i w oparciu o umiejętność modelowania matematyczno-fizycznego student jest w stanie przeprowadzić symulacje komputerowe prostych urząd Potrafi programować w języku środowiska Matlab, a także używać zasobów tego środowiska do modelowania matematycznofizycznego szeregu prostych procesów i urządzeń rożnej natury Student, który zaliczył przedmiot zna podstawy komputerowej arytmetyki zmiennoprzecinkowej i zna jej słabości i zagrożenia K2I_W01, K2I_W02, K2I_W13, K2I_U07 K2I_W02, K2I_W13, K2I_U06, K2I_U07 K2I_W01, K2I_W02, K2I_W13, K2I_U07 K2I_W02, K2I_W13, K2I_U07 K2I_W02, K2I_U06, K2I_U07 K2I_W13, K2I_U07 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U19, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W02, T2A_W03, T2A_W07, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U19, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W06, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15,

7 związane z jej stosowaniem. T2A_U18 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Laboratorium - zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń - wykład: kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 14 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 14 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 12 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. 1. Baron B.: Metody numeryczne, Helion, Gliwice, Fortuna Z., Macukov B., Wąsowski J.: Metody numeryczne, WNT, Warszawa, Klamka J. i inni: Metody numeryczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Gliwice, Bjoerck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne, PWN, Warszawa, Uwagi Sylabus opracował prof. dr hab. Roman Gielerak Odpowiedzialni za przedmiot: Big Data i analityka biznesowa 11.9-WE-I-BDAB-PK6_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykład Pracownicy ISSI wykład Zaliczenie na ocenę 7 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład zal. na ocenę 7 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Cele: - Zapoznanie studentów z pojęciem analityki biznesowej oraz jej zastosowaniem do analizy dużych zbiorów danych zawartych w mediach społecznościowych, systemach ERP oraz nowoczesnych aplikacjach e-biznesowych. - Nauczenie studentów doboru odpowiednich technik analizy danych w zależności od skali rozpatrywanego problemu oraz rodzaju przeprowadzanej analizy (w czasie rzeczywistym, w trybie off-line). - Nauczenie studentów pracy z wykorzystaniem nowoczesnych platform analitycznych takich jak: SAS, Hadoop oraz ElasticSearch, a w szczególności, nauczenie pracy z technologią MapReduce umożliwiającą skalowalne przetwarzanie dużych zbiorów danych.

8 Wymagania wstępne 1. Znajomość podstaw statystyki 2. Umiejętność programowania w języku Java Definicja analityki biznesowej. Jej rola i zastosowanie we współczesnych systemach informatycznych. Przegląd tradycyjnych pojęć i narzędzi analityki biznesowej. Jakość i czyszczenie danych. Metody redukcji wymiaru: analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. Wnioskowanie statystyczne. Analiza regresji, współzależności i wariancji z punktu widzenia data mining. Regresja logistyczna. Naiwna estymacja bayesowska i sieci bayesowskie. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Analiza danych nieustrukturyzowanych: analiza sentymentu, tworzenie ontologii, kategoryzacja treści, text mining. Analiza struktury sieci WWW: wyszukiwanie informacji tekstowych i wyszukiwanie w Internecie; ranking oparty o strukturę połączeń. Analiza użytkowania sieci WWW: wstępne przetwarzanie danych; eksploracyjna analiza użytkowania sieci; grupowanie, regułyasocjacyjne i klasyfikacja. Nowoczesne narzędzia do zaawansowanej wizualizacji oraz eksploracji danych na przykładzie platformy SAS. Fenomen Big Data, jego charakterystyka oraz wpływ na istniejące rozwiązania analityczne. Analityka biznesowa na dużą skalę; nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do przesyłania, składowania oraz przetwarzania dużych zbiorów danych. Architektura nowoczesnych systemów do przetwarzania Big Data na przykładzie platformy Hadoop. Techniki przesyłania oraz składowania Big Data z wykorzystaniem Apache Flume oraz Hadoop Database. Przetwarzanie danych na duża skalę z wykorzystaniem algorytmu MapReduce. Alternatywne podejście do analityki w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy ElasticSearch, w tym rozproszonych silników indeksujących. wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład problemowy laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w zespole Student potrafi zdefiniować pojęcie analityki biznesowej oraz podać przykłady jej zastosowania. Student jest w stanie opisać tradycyjny model analizy danych wykorzystywany w data i text miningu. Student potrafi wyjaśnić pojęcie Big Data oraz przedstawić główne cechy jakie zawierają zbiory danych określane tą nazwą. Student rozumie dlaczego dotychczasowe rozwiązania analityczne nie nadają sie do analizy Big Data. Student potrafi scharakteryzowac wspólne cechy nowoczesnych platform do analizy Big Data na przykładzie platformy Hadoop oraz w praktyczny sposób dokonać rozproszonej analizy danych z wykorzystaniem algorytmu MapReduce. Student potrafi w praktyczny sposób wykorzystać narzędzia oferowane przez platformę SAS oraz ElasticSearch w celu przprowadzenia zaawansowanej analizy danych oraz eksploracji danych w czasie rzeczywistym. K_W12 K_W12, K_W09 K_W12 K_W12, K_U01, K_K05 K_W09, K_W11, K_U01, K_U14, K_U05 K_W09, K_W11, K_U01, K_U14, K_U05 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych - wykład: kolokwium, egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdzian, kolokwium Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 20 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. Studia niestacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 44 godz.

9 Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. 1. Morzy T.: Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN, Warszawa, Larose D.T.: Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa, Markov Z., Larose D.T.: Eksploracja zasobów internetowych, PWN, Warszawa, White T., Hadoop: The Definitive Guide, 3rd Edition, O'Reilly Media / Yahoo Press, George L., HBase: The Definitive Guide, O'Reilly Media, 2011 Literatura uzupełniająca 1. Stanton J.M.: Introduction to Data Science, E-book, 2013 Uwagi Sylabus opracował dr inż. Mariusz Jacyno Odpowiedzialny za przedmiot: Wychowanie fizyczne 16.1-WE-I-WF2-PO2_S2S pracownik Studium Wychowania Fizycznego Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego tryb studiów wykład zal. bez oceny 1 stacjonarne wykład zal. bez oceny 1 niestacjonarne Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. wykład: dyskusja, ćwiczenia, wykład problemowy Student zna wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zna zagrożenia dla zdrowia wynikające z niehigienicznego trybu życia. Ma podstawową wiedzę o przepisach i zasadach rozgrywania różnych dyscyplin sportowych. Student potrafi zdiagnozować stan swojej sprawności fizycznej. Potrafi zastosować różne formy aktywności w zależności od stanu zdrowia, samopoczucia, warunków atmosferycznych. Student samodzielnie podejmuje różne formy aktywności fizycznej świadomy jej wpływu na funkcjonowanie organizmu. Student potrafi funkcjonować w grupie z zachowaniem zasad współżycia społecznego, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, służąc pomocą mniej sprawnym. Zna zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwego używania sprzętu i urządzeń sportowych. Potrafi rywalizować z zachowaniem zasad fair play, wykazując szacunek dla konkurentów oraz zrozumienie dla różnic w poziomie sprawności fizycznej. Wykład - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowaniu i aktywności w zajęciach. - wykład: prezentacja ustna, sprawdzian Składowe oceny końcowej = ćwiczenia: 100% Dostępna literatura z różnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp.

10 Odpowiedzialni za przedmiot: Grafy i sieci w informatyce 11.9-WE-I-GSI-PK2_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykład Pracownicy WEIiT IIiE wykład egzamin 6 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład egzamin 6 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Cel: - zapoznanie studentów z podstawami teorii grafów i najważniejszymi (w zastosowaniach informatycznych) algorytmami grafowymi - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie modelowania grafowego systemów informatycznych oraz zastosowania algorytmów grafowych do problemów informatycznych - zapoznanie studentów z sieciami Petriego jako modelem procesów współbieżnych oraz ich zastosowaniem w projektowaniu systemów sterowania logicznego Wymagania wstępne Podstawy programowania Nieformalne wprowadzenie do teorii grafów i sieci: Podstawowe pojęcia. Grafy skierowane i niekierowane. Intuicyjne przykłady. Elementy teorii grafów skierowanych i niekierowanych: drogi, ścieżki, cykle, drzewa, przekroje. Operacje na grafach. Klasyfikacje grafów: grafy planarne, dwudzielne, pełne, drzewa. Macierzowe reprezentacje grafów. Komputerowe reprezentacje grafów. Wybrane własności grafów i metody ich badania. Najważniejsze algorytmy grafowe: BFS, DFS, metody konstruowania minimalnego drzewa rozpinającego, obliczania najkrótszych ścieżek w grafach, kolorowania grafów. Grafy Eulera i Hamiltona. Złożoność obliczeniowa algorytmów grafowych. Przykłady zastosowań metod teorii grafów w algorytmach optymalizacji dyskretnej. Binarne diagramy decyzyjne: klasyczny graf BDD, uporządkowany diagram OBDD, zredukowany binarny diagram ROBDD. Graf BDD jako efektywna struktura danych. Przykłady zastosowań wybranych algorytmów teorii grafów w informatyce: wykorzystanie teorii grafów w inżynierii oprogramowania, wykorzystanie teorii grafów w inżynierii komputerowej. Elementy teorii sieci Petriego: podstawy formalne definicje, reprezentacje, własności, klasyfikacje. Własności dynamiczne dyskretnych obiektów zdarzeniowych i ich modelowe odpowiedniki konflikt, blokady, żywotność, aktywność, zachowawczość. Analiza grafów znaków osiągalnych, P i T niezmienniki. Interpretowane sieci Petriego: Sieć Petriego jako model współbieżnego sterownika logicznego. Makrosieć. Reprezentacja i analiza przestrzeni stanów lokalnych z wykorzystaniem teorii grafów. Modelowanie wybranych klas procesów dyskretnych. wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Potrafi pracować indywidualnie i w zespole K2I_W01 T2A_W01, T2A_W02 Potrafi zaimplementować algorytmy grafowe w jednym z uniwersalnych języków programowania K2I_W04 T2A_W04, T2A_W07 Umie opisać relacje w systemie lub strukturze przy pomocy modeli grafowych, a dynamiczny proces współbieżny, np. sterowania logicznego - przy pomocy sieci Petriego Potrafi prowadzać w razie potrzeby problemy informatyczne do zagadnień grafowych i stosować algorytmy grafowe do ich rozwiązywania Zna podstawowe pojęcia teorii grafów oraz najważniejsze algorytmy grafowe K2I_U08 K2I_U08 K2I_W04, K2I_U08 T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19 T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19 T2A_W04, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U17, T2A_U19

11 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych i ustnych przeprowadzanych, co najmniej raz w ze. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań laboratoryjnych. - wykład: egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawozdanie Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + laboratorium: 40% Studia stacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. Studia niestacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 36 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 36 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 36 godz. 1. Narsinh Deo: Teoria grafów i jej zastosowanie w technice i informatyce, PWN, Warszawa, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Wprowadzenie do algorytmów, PWN, Warszawa, 2012 (albo wcześniejsze wydania) 3. Reinhard Diestel: Graph theory. Electronic edition, Springer Verlag New York, Marek Libura, Jarosław Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. WSISZ, Warszawa, Marcin Szpyrka: Sieci Petriego w modeloowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT Warszawa, Robin Wilson: Wprowadzenie do teorii grafów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 Uwagi Sylabus opracowali: dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Marian Adamski Odpowiedzialni za przedmiot: Inżynieria bezpieczeństwa 11.9-WE-I-IB-PK3_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy WEIiT ISSI wykład zal. na ocenę 5 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład zal. na ocenę 5 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę - zapoznanie studenta z aktami prawnymi w Polsce regulującymi zasady ochrony informacji niejawnej oraz regulacjami z nich wynikającymi - zapoznanie studenta z algorytmami i protokołami kryptograficznymi - ukształtowanie umiejętności w zakresie stosowania procedur ochrony informacji - zapoznanie studenta i ukształtowanie umiejętności definiowania i stosowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie Bezpieczeństwo informacji. Wprowadzenie. Definicje. Infrastruktura. Modele bezpieczeństwa. Stan prawny. Ustawa o ochronie informacji niejawnej. Kancelarie tajne. Klauzule tajności. Dostęp do systemu. Kontrola dostępu do systemu. Zarządzanie dostępem użytkowników. Zakres odpowiedzialności użytkowników.

12 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Typy ataków. Firewalle. Metody ochrony fizycznej. Polityka bezpieczeństwa. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Kryptografia. Metody symetryczne i asymetryczne. Standardy szyfrowania DES, AES. Kryptografia klucza publicznego. Algorytm RSA. Jednokierunkowe funkcje skrótu w kryptografii. Podpis elektroniczny. Serwery PKI. wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny laboratorium: wykład problemowy posiada wiedzę w zakresie problemów podpisu elektronicznego rozumie problemy związane ze szpiegostwem przemysłowym i potrafi zorganizować stosowną ochronę zna zasady ochrony informacji niejawnej w szczególności ochrony fizycznej i elektromagnetycznej potrafi dobrać parametry kryptosytemu realizującego założone funkcje w odniesieniu do ochrony danych zna strukturę pionu ochrony w jednostce organizacyjnej (przedsiębiorstwie), rozumie zadania pracowników pionu ochrony w stosunku do danych oraz innych pracowników tej jednostki zna cechy charakterystyczne algorytmów i protokołów kryptograficznych oraz jednokierunkowych funkcji skrótu posiada wiedzę o stanie prawnym w zakresie ochrony informacji niejawnej w Polsce K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K01, K2I_K02 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 K2I_W01, K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K03, K2I_K04 K2I_W01, K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K02 K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K01 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K05 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K03, T2A_K04 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K02, T2A_K05 T2A_W04, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U15, T2A_K01 Wykład - warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianu wiadomości przeprowadzonego w formie pisemnej Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. - wykład: sprawdzian, kolokwium, egzamin w formie ustnej - laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + laboratorium: 40% Studia stacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 40 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. Studia niestacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 34 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 40 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 40 godz. 1. Kutyłowski M., Strothmann W. B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read ME, Warszawa, Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997.

13 Literatura uzupełniająca 1. Schneier B.: Kryptografia dla praktyków - protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, Polok M.: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w m systemie prawnym, LexisNexis, Warszawa, Menezes A. J., van Oorschot P. C.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, Denning D. E. R.: Cryptography and Data Security, Addison-Wesley, New York, Odpowiedzialni za przedmiot: Badania operacyjne 11.9-WE-I-BO-PK4_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy ISSI wykład egzamin 3 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład egzamin 3 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie formułowania zadań optymalizacji, - zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami optymalizacji ilościowej, - ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność i efektywność numerycznego procesu poszukiwania najlepszego rozwiązania - ukształtowanie umiejętności korzystania z metod i technik optymalizacyjnych w praktyce badań inżynierskich Zadania programowania liniowego (ZPL). Postać standardowa ZPL. Metoda rozwiązań bazowych i algorytm sympleks. Optymalny wybór asortymentu produkcji. Problem mieszanek. Wybór procesu technologicznego. Programowanie ilorazowe. Problemy transportowe i przydziału. Gry dwuosobowe o sumie zerowej i z naturą. Programowanie sieciowe. Modele sieciowe o zdeterminowanej strukturze logicznej. Metody CPM i PERT. Analiza czasowokosztowa. CPM-COST. PERT-COST. Zadania programowania nieliniowego (ZPN) - warunki optymalności. Zbiory i funkcje wypukłe. Warunki konieczne i wystarczające istnienia ekstremum funkcji przy braku ograniczeń. Metoda mnożników Lagrange a. Ekstrema funkcji przy występowaniu ograniczeń równościowych i nierównościowych. Warunki Kuhna-Tuckera. Regularność ograniczeń. Warunki istnienia punktu siodłowego. Metoda najmniejszych kwadratów. Programowanie kwadratowe. Zagadnienia praktyczne. Upraszczanie i eliminacja ograniczeń oraz nieciągłości. Skalowanie zadania. Numeryczne przybliżanie gradientu. Wykorzystanie procedur bibliotecznych. Przegląd wybranych bibliotek procedur optymalizacyjnych. Omówienie metod zaimplementowanych w popularnych systemach przetwarzania numerycznego i symbolicznego. wykład: wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Potrafi kreatywnie posługiwać się dedykowanym oprogramowaniem i dostępnymi bibliotekami numerycznymi w implementowaniu zadań optymalizacji Potrafi dokonać analizy czasowo-kosztowej przedsięwzięć logistycznych Potrafi definiować modele matematyczne i symulacyjne zadań optymalizacyjnych Zna warunki optymalności dla zadań programowania nieliniowego i numeryczne podstawy ich rozwiązywania Zna podstawowe y zadań programowania liniowego i algorytmy ich rozwiązywania Ma świadomość znaczenia optymalizacji w praktyce inżynierskiej Rozumie istotę zadania optymalizacyjnego oraz jego teoretyczne i praktyczne aspekty K2I_K05 K2I_U11, K2I_K05 K2I_W06, K2I_U10 K2I_W01, K2I_W06 K2I_W01, K2I_W06 K2I_W01, K2I_K01 K2I_W06, K2I_K05 T2A_K06 T2A_U09, T2A_U10, T2A_U14, T2A_U15, T2A_U18, T2A_K06 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07 T2A_W01, T2A_W02, T2A_K01 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_K06

14 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego; Laboratorium - zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń - wykład: egzamin - laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. Studia niestacjonarne (90 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 18 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 18 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 12 godz. 1. Kukuła K.(red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, Ignasiak E.(red.): Badania operacyjne, PWN, Warszawa, Siudak M.: Badania operacyjne, Politechnika Warszawska, Warszawa, Literatura uzupełniająca 1. Mitchell G.H. (red.): Badania operacyjne: metody i przykłady, WNT, Warszawa, Greń J.: Gry statystyczne i ich zastosowania, PWE, Warszawa, Trzaskalik T. (red.): Badania operacyjne z komputerem, Absolwent, Łódź, Uwagi Sylabus opracował dr hab. inż. Maciej Patan Odpowiedzialni za przedmiot: Techniki modelowania programów 11.9-WE-I-TMP-PK5_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy WEIiT IIE wykład zal. na ocenę 6 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład zal. na ocenę 6 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę Cel: - zapoznanie studentów z podstawami inżynierii oprogramowania oraz sposobami modelowania programów - ukształtowanie wśród studentów zrozumienia zasad programowania obiektowego - zapoznanie studentów z zasadami projektowania kompilatorów Elementy inżynierii oprogramowania. Tworzenie oprogramowania. Kryzys oprogramowania i sposoby przeciwdziałania. Modelowanie pojęciowe. Rola modelowania w projektowaniu oprogramowania. Rys historyczny współczesnych technik modelowania. Obiektowe metody projektowania i notacja UML. Metodyki strukturalne i obiektowe. Modelowanie procesów

15 biznesowych w notacji BPMN. Tworzenie modelu oprogramowania na podstawie modelu BPMN. Analiza i modelowanie wymagań. Analiza i modelowanie dziedziny. Projekt architektury rozwiązania. Cykl życia oprogramowania. Projektowanie systemowe i analiza systemowa. Podstawowe pojęcia obiektowości i powiązania między obiektami. Modelowanie powiązań obiektów. Komunikaty i wywołania procedur. Klasy, dziedziczenie, generalizacja/ specjalizacja, polimorfizm, interfejsy. Zunifikowany Język Modelowania UML. Geneza powstania. Definicja i cele powstania UML. Zakres UML. Diagramy języka UML. Charakterystyka diagramów. Rozszerzenia języka UML: stereoy, etykiety, OCL. Transformacja modeli (QVT, XSLT). Przypomnienie podstawowych cech obiektowych języków programowania (C++, Java, C#). wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne Zna podstawy języka UML, najważniejsze rodzaje diagramów UML, ich zastosowanie, sposoby powiązania obiektów Rozumie potrzebę modelowania oprogramowania w celu ułatwienia jego projektowania oraz zwiększenia jego wiarygodności Zna języki i techniki modelowania programów orazprocesów biznesowych Potrafi modelować oprogramowanie, użuwając odpowiednich języków modelowania Zna podstawy programowania obiektowego i potrafi projektować programy, używając obiektowego paradygmatu K2I_W07 K2I_U12, K2I_K01, K2I_K04 K2I_W07, K2I_U12 K2I_U12, K2I_U14, K2I_K03, K2I_K04 K2I_W07, K2I_U12 T2A_W04, T2A_W07 T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19, T2A_K01, T2A_K04 T2A_W04, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19 T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U12, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U17, T2A_K03, T2A_K04 T2A_W04, T2A_W07, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19 Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez prowadzącego zajęcia na początku u. - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian Składowe oceny końcowej = wykład: 55% + laboratorium: 45% Studia stacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 45 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 30 godz. Studia niestacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 54 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 18 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 36 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 36 godz. 1. Stanisław Wrycza: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion Brookes F. P.,: Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania WNT, Warszawa, Grady B., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, Graessle P., Baumann H., Baumann P.:, UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach, Helion 2006 (e-book 2011). 5. Marek Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, BTC, Legionowo Szymon Drejewicz, Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion2012

16 Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium dyplomowe I 11.3-WE-I-SD1-D13_S2S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 4 stacjonarne projekt zal. na ocenę 4 niestacjonarne Ćwiczenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej magisterskiej. W ramach Seminarium dyplomowego I studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej częściowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim. projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, symulacja Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Student potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł także w języku angielskim. K2I_W16, K2I_U02, K2I_U03, K2I_U04, K2I_K06 K2I_U03, K2I_U04 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U02, T2A_U07, T2A_U12, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U06, T2A_U05, T2A_K07 T2A_U03, T2A_U04, T2A_U06, T2A_U05 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny zrealizowanej części pracy dyplomowej. - projekt: sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projekt: 100% Studia stacjonarne (120 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 45 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Konsultacje: 15 Studia niestacjonarne (120 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 45 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Konsultacje: Literatura wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej. Odpowiedzialni za przedmiot: Seminarium dyplomowe II 11.9-WE-I-SD2-D14_S2S prof. dr hab. inż. Marian Adamski, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

17 Pracownicy WEIiT projekt zal. na ocenę 12 stacjonarne projekt zal. na ocenę 12 niestacjonarne Doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej magisterskiej. Wymagania wstępne Seminarium dyplomowe I W ramach Seminarium dyplomowego II studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej końcowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim. projekt: dyskusja Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego celu. Posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z dyscypliny Informatyka. K2I_W16, K2I_U02 K2I_U04 K2I_W16, K2I_U03, K2I_K06 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U02, T2A_U07, T2A_U12 T2A_U05 T2A_W08, T2A_W10, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U06, T2A_K07 Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej prezentacji wyników pracy dyplomowej, wymagane minimalne zaawansowanie 80%. - projekt: sprawozdanie, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = projekt: 100% Studia stacjonarne (360 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 150 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz. Konsultacje: 15 Studia niestacjonarne (360 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 54 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 60 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 150 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 45 godz. Konsultacje: Literatura wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej. Specjalność: Przemysłowe Systemy Informatyczne Odpowiedzialny za przedmiot: Hurtownie danych 11.3-WE-I-HD-PSW_A6_PSI_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady

18 Pracownicy IME wykład egzamin 7 stacjonarne laboratorium zal. na ocenę wykład egzamin 7 niestacjonarne laboratorium zal. na ocenę - zapoznanie studentów z architekturami hurtowni danych i modelami danych, - zapoznanie studentów z podstawowymi metodami eksploracji danych, - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie praktycznej budowy hurtowni danych. Wprowadzenie. Systemy wspomagania podejmowania decyzji. Przetwarzanie operacyjne a przetwarzanie analityczne. Hurtownie danych. Definicja hurtowni danych. Cechy hurtowni danych. Przykładowe zastosowania. Architektury hurtowni danych. Warstwowa struktura hurtowni: źródła danych, warstwa ekstrakcji, czyszczenia, transformacji i ładowania danych, serwer bazy danych, warstwa dostępu do danych, raportowania i analizy danych. Narzędzia do projektowania, budowy oraz zarządzania i administrowania hurtownią danych. Wielowymiarowe modele danych. Modele: MOLAP, ROLAP, HOLAP. Budowa przykładowej kostki danych. Eksploracja danych. Proces przygotowania danych. Wybrane metody eksploracji danych: klasyfikacja, grupowanie, regresja, odkrywanie asocjacji i sekwencji, szeregi czasowe. Formy reprezentacji wiedzy: reguły logiczne, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe. Przykładowe zastosowania eksploracji danych. wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. K2I_K01 T2A_K01 Stosuje wybrane narzędzia informatyczne do eksploracji danych. Tworzy przykładowe hurtownie danych. Potrafi wskazać w cyklu życia hurtowni danych działania prowadzące do poprawy jej jakości. Potrafi scharakteryzować modele danych stosowane w hurtowniach danych. Opisuje strukturę hurtowni danych. K2I_U05, K2I_U13 K2I_U05 K2I_W08, K2I_W12 K2I_W08 K2I_W08, K2I_W12 T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U11 T2A_U07, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U16 T2A_W04, T2A_W05 T2A_W04 T2A_W04, T2A_W05 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawozdanie Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% Studia stacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 35 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 30 godz. Studia niestacjonarne (210 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 39 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 35 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 25 godz.

19 Zajęcia realizowane na odległość = 5 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 40 godz. 1. Hand D., Mannila H., Smyth P., Eksploracja danych, WNT, Warszawa, Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P., Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, WSiP, Warszawa, Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa, Larose D.T., Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa, Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, WNT, Warszawa, Mazerski J., Podstawy chemometrii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa, Odpowiedzialny za przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania 11.9-WE-I-KWP-PSW_B7_PSI_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracownicy IME wykład zal. na ocenę laboratorium zal. na ocenę 6 stacjonarne projekt zal. na ocenę wykład zal. na ocenę laboratorium zal. na ocenę 6 niestacjonarne projekt zal. na ocenę Cel: -zapoznanie studentów z metodyką projektowania urządzeń elektronicznych za pomocą systemów EDA -ukształtowanie umiejętności w zakresie edycji schematów ideowych oraz wykonywania komputerowych symulacji układów elektronicznych -kształtowanie umiejętności w zakresie projektowania obwodów drukowanych Wprowadzenie do komputerowego wspomaganie projektowania urządzeń elektronicznych. Podstawowe pojęcia i definicje. System calowy i metryczny. Charakterystyka wybranych programów u EDA. Metodyka projektowania urządzeń elektronicznych. Edycja schematów. Koncepcja logicznej sieci połączeń. Schematy hierarchiczne i wielostronicowe. Stosowanie magistral. Metody opisu sieci połączeń. Edycja obwodów drukowanych. Definiowanie kształtu i rozmiaru obwodu drukowanego. Techniki prowadzenia ścieżek doboru oraz rozmieszczania elementów na płytkach drukowanych. Dobór szerokości ścieżek. Czynniki określające minimalne odległości pomiędzy składnikami płytki drukowanej. Automatyczne prowadzenie ścieżek za pomocą autoroutera Projektowanie płytek drukowanych z układami cyfrowymi uwzględniające problem kompatybilności elektromagnetycznej. Wprowadzenie do problemu kompatybilności elektromagnetycznej układów elektronicznych. Przełączanie układów cyfrowych. Tłumienie zakłóceń na liniach zasilających. Tłumienie zakłóceń na liniach sygnałowych. Prowadzenie ścieżek z sygnałami zegarowymi. Projektowanie z uwzględnieniem wymogów integralności sygnałowej SI (Signal Integrity). Badania symulacyjne właściwości funkcjonalnych układów elektronicznych - analizy stałoprądowe, częstotliwościowe, czasowe. Badania symulacyjne systemów mikroprocesorowych. Interpretacja wyników symulacji. Badania symulacyjne właściwości termicznych i elektromagnetycznych obwodów drukowanych. Przygotowanie do procesu produkcji oraz tworzenie dokumentacji technicznej płytek drukowanych. wykład: wykład konwencjonalny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne projekt: metoda projektu Potrafi projektować i badać układy mikroprocesorowe za pomocą programu u EDA K2I_W09, K2I_U14, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_U12, T2A_U14, T2A_U15,

20 Potrafi stworzyć dokumentację techniczną projektowanego urządzenia oraz wygenerować pliki potrzebne do wytworzenia obwodu drukowanego. Potrafi projektować obwody drukowane w sposób manulany oraz zastosowaniem autorutera Potrafi rysować schematy ideowe i przeprowadzić badania symulacyjne układów elektronicznych Zna metodykę projektowania urządzeń elektronicznych za pomocą programów u EDA K2I_K03, K2I_K04 K2I_K04 K2I_W09, K2I_K03 K2I_W09, K2I_K03, K2I_K04 K2I_K03, K2I_K04 T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19, T2A_K03, T2A_K04 T2A_K04 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_K03 T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_K03, T2A_K04 T2A_K03, T2A_K04 Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w ze Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów, przewidzianych do realizacji w ramach projektowych. - wykład: test z progami punktowymi - laboratorium: sprawozdanie - projekt: projekt, prezentacja ustna Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30% Studia stacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do = 36 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 28 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 26 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 15 godz. Przygotowanie się do testu: 15 Studia niestacjonarne (180 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do = 42 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 30 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 28 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 20 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 9 godz. Przygotowanie: Rymarski Z.: Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Michalski J.: Technologia i montaż płytek drukowanych, WNT, Warszawa, Dobrowolski A.: Pod maską SPICE a, BTC, Warszawa, Sidor T.: Komputerowa analiza elektronicznych układów pomiarowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, Literatura uzupełniająca 1. Kacprzycki R.: System do projektowania układów elektronicznych EDWin, Elektronika Praktyczna, numery 7-12, 1999, numery 1,3,4, Odpowiedzialny za przedmiot: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 11.9-WE-I-CPS-PSW_C8_PSI_S2S Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady Pracowmicy IME

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Teoria sygnałów Signal Theory A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Inżynieria Bezpieczeństwa. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2013/2014

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu)

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

AUTOMATYKA i ROBOTYKA AUTOMATYKA i ROBOTYKA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia Automatyka i Robotyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Badania Operacyjne w Informatyce Operations Research in Computer Science

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Kod przedmiotu

Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Kod przedmiotu Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-APiSPLC Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRD-SiPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

2/4. informatyka studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku informatyka" studia I stopnia Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Kod efektu kierunkowego K1I_W01 K1I_W02 K1I_W03 K1I_W04 K1I_W05 K1I_W06 K1I_W07 K1I_W08 K1I_W09 K1I_W10 Kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Zakładane efekty dla kierunku WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ELEKTRONIKA

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-UAP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Systemy zdarzeniowe - opis przedmiotu

Systemy zdarzeniowe - opis przedmiotu Systemy zdarzeniowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zdarzeniowe Kod przedmiotu 11.9-WE-AiRD-SD Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Automatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Informatyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo