Prestige Modem VDSL. Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prestige 841-25. Modem VDSL. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Prestige Modem VDSL Instrukcja użytkownika Maj 2004

2 Spis treści Spis treści... 1 Prawa autorskie...2 Zastrzeżenie... 2 Znaki towarowe... 2 Ostrzeżenie CE... 2 Oświadczenie FCC... 2 Informacje dla użytkowników w Kanadzie...Error! Bookmark not defined. Ograniczona gwarancja ZyXEL... 3 Obsługa klienta... 4 Konwencje używane w niniejszej instrukcji... 5 Prestige informacje... 5 VDSL...5 Lista elementów... 5 Kluczowe funkcje... 5 Panel przedni... 5 Opis wskaźników LED... 6 Panel tylny... 6 Port PHONE... 6 Port VDSL... 6 Port LAN 10/100M... 6 Port POWER 12V AC... 7 Włączanie modemu Prestige... 7 Rozwiązywanie problemów... 7 Warunki pracy...7 1

3 Prawa autorskie Copyright 2004 ZyXEL Communications Corporation. Zawartość niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w części ani w całości, transkrybowana, zapisywana w systemach elektronicznych, tłumaczona na inne języki ani transmitowana w żadnej postaci i żadną metodą elektroniczną, magnetyczną, optyczną, chemiczną, przez fotokopiowanie albo ręcznie bez pisemnej zgody firmy ZyXEL Communications Corporation. Publikacja ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenie ZyXEL nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za zastosowane lub użycie opisanych tutaj produktów lub programów. Nie przekazuje też żadnej licencji wynikającej z jego praw patentowych albo praw patentowych innych firm. ZyXEL zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w opisanych tu produktach bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza publikacja może się zmienić bez powiadomienia. Znaki towarowe Znaki towarowe wymienione w niniejszej aplikacji są używane tylko do celów identyfikacji i mogą być własnością innych podmiotów. Ostrzeżenie CE W środowisku domowym urządzenie może powodować interferencję radiową. W takim przypadku użytkownik będzie musiał podjąć odpowiednie środki zaradcze. Oświadczenie FCC Urządzenie jest zgodne z częścią 15 reguł FCC. Jego działanie podlega następującym warunkom: Urządzenie nie powinno powodować szkodliwej interferencji. Urządzenie musi być odporne na zewnętrzną interferencję, w tym taką, która może spowodować niepożądane działanie. Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z normą Class B dla urządzeń cyfrowych zgodnie z częścią 15 reguł FCC. Ograniczenia te mają zapewniać rozsądną ochronę przed szkodliwą interferencją w środowisku komercyjnym. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane zgodnie z instrukcją, może zakłócać komunikację radiową. Jeśli urządzenie zakłóca odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia), użytkownik może wyeliminować interferencję w jeden z opisanych niżej sposobów: 1. Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej. 2. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. 3. Podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 4. Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym radiotechnikiem. Uwaga 1 Zmiany lub modyfikacje niezaaprobowane przez instytucję potwierdzającą zgodność urządzenia z normą FCC mogą unieważnić tytuł do jego użytkowania. Uwaga 2 W celu zapewnienia zgodności z częścią 15 reguł FCC konieczne jest korzystanie z ekranowanych kabli RS-232. Nabycie i zastosowanie ekranowanych kabli RS-232 jest obowiązkiem użytkownika. 2

4 Ograniczona gwarancja ZyXEL ZyXEL gwarantuje pierwotnemu użytkownikowi (nabywcy), że produkt pozostanie wolny od wad materiałowych lub produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty nabycia. Jeśli w okresie gwarancji dojdzie do awarii urządzenia spowodowanej wadami materiałowymi lub produkcyjnymi, po przedstawieniu dowodu zakupu firma ZyXEL naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub jego komponenty bez opłat za części i robociznę, w taki sposób, aby przywrócić ich prawidłowe działanie. Wymieniony sprzęt będzie funkcjonalnie równoważnym produktem o równej wartości według uznania firmy ZyXEL. Gwarancja nie obowiązuje w razie modyfikacji urządzenia, nieprawidłowego wykorzystania, uszkodzenia w wyniku działania siły wyższej albo użytkowania produktu w niewłaściwych warunkach pracy. Uwaga Według warunków niniejszej gwarancji naprawa lub wymiana stanowi jedyne zadośćuczynienie dla nabywcy. Gwarancja ta ma pierwszeństwo przed innymi, jawnymi lub domniemanymi, w tym gwarancją przydatności handlowej albo przydatności do określonych zastosowań lub celów. ZyXEL w żadnym przypadku nie będzie odpowiadać za pośrednie lub skutkowe szkody nabywcy. Produkty muszą być zwracane z opłatą pocztową. Zaleca się ubezpieczyć urządzenie przed wysyłką. Produkty bez dowodu zakupu lub z nieważną gwarancją zostaną naprawione lub wymienione (według uznania firmy ZyXEL) na koszt klienta. Naprawione lub wymienione produkty zostaną odesłane pod wskazany adres zwrotny na koszt firmy ZyXEL (tylko Stany Zjednoczone i terytoria). Jeśli klient zażyczy sobie odesłania produktu poza granice Stanów Zjednoczonych, poniesie koszty wysyłki. Niniejsza gwarancja przyznaje klientowi konkretne prawa; w poszczególnych stanach mogą obowiązywać dodatkowe przepisy. Rejestracja Użytkownik może zarejestrować modem Prestige (szybka, łatwa rejestracja online pod adresem aby otrzymywać bezpłatne aktualizacje i informacje o produkcie. 3

5 Obsługa klienta Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta należy przygotować poniższe informacje: Model i numer seryjny modemu Prestige. Informacje gwarancyjne. Data nabycia modemu Prestige. Krótki opis problemu oraz czynności podjętych w celu jego rozwiązania. REGION METODA DZIAŁU OBSŁUGI DZIAŁU SPRZEDAŻY TELEFON 1 FAKS 1 WITRYNA WWW WITRYNA FTP ADRES POCZTOWY CAŁY ŚWIAT AMERYKA PÓŁNOCNA NIEMCY FRANCJA ftp.zyxel.com ftp.europe.zyxel.com ftp.us.zyxel.com (0) (0) ZyXEL Communications Corp. 6 Innovation Road II Science Park Hsinchu 300 Taiwan ZyXEL Communications Inc N. Miller St. Anaheim CA U.S.A. ZyXEL Deutschland GmbH. Adenauerstr. 20/A2 D Wuerselen Germany ZyXEL France 1 rue des Vergers Bat. 1 / C Limonest France HISZPANIA DANIA NORWEGIA SZWECJA ZyXEL Communications Alejandro Villegas 33 1º, Madrid Spain ZyXEL Communications A/S Columbusvej Soeborg Denmark ZyXEL Communications A/S Nils Hansens vei Oslo Norway ZyXEL Communications A/S Sjöporten 4, Göteborg Sweden FINLANDIA ZyXEL Communications Oy Malminkaari Helsinki Finland 1 + to numer (kierunkowy) wybierany w celu przeprowadzenia rozmowy międzynarodowej. 4

6 Konwencje używane w niniejszej instrukcji Modem VDSL Prestige jest nazywany w tej instrukcji modemem Prestige. Prestige informacje Prestige to wydajny i niedrogi modem VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line). Modem Prestige umożliwia dostęp do Internetu lub sieci LAN przez linię telefoniczną. Modem Prestige obsługuje transmisje symetryczne i asymetryczne o szybkości 5, 10 i 15 Mb/s. Rzeczywista szybkość zależy od kategorii miedzianych przewodów telefonicznych, odległości od centrali oraz typu abonowanej usługi VDSL. Interfejs LAN obsługuje autonegocjację 10/100M, co oznacza, że umożliwia transmisję danych z szybkością 10 Mb/s lub 100 Mb/s w trybie półdupleksowym albo pełnodupleksowym, w zależności od typu sieci ethernetowej. Więcej informacji o VDSL znajduje się w następnym punkcie. Instalacja modemu Prestige jest bardzo łatwa. Użytkownik nie musi konfigurować urządzenia; wszystkie parametry ustawia się po stronie DSLAM łącza. VDSL VDSL to technologia DSL, która zapewnia bardzo dużą szybkość transmisji na użytek szerokopasmowych usług, takich jak strumieniowe przesyłanie obrazu wideo. VDSL obsługuje zarówno symetryczne, jak i niesymetryczne tempo transmisji przy użyciu istniejących linii telefonicznych, oferując odpowiednik tradycyjnej usługi T1/E1 za ułamek jej ceny. Lista elementów Do modemu Prestige dołączone są następujące elementy; Niniejsza instrukcja użytkownika Zasilacz elektryczny Kabel telefoniczny Zwykły kabel ethernetowy Kluczowe funkcje Jedno gniazdo Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s. Jeden port VDSL RJ-11. Wbudowany rozdzielacz VDSL. Funkcja Plug and Play. Niepotrzebny jest port konsoli ani konfiguracja. Mostkowanie Ethernet z urządzeniem współdzielącym adres IP. Panel przedni Wszystkie wskaźniki LED są umieszczone na panelu przednim. 5

7 Opis wskaźników LED LED KOLOR STAN OPIS PWR Zielony Włączony Prestige jest zasilany prądem. LAN 10M Zielony Włączony Prestige nawiązał połączenie Ethernet 10 Mb. Migający Prestige wysyła lub odbiera dane. LAN 100M Bursztynowy Włączony Prestige nawiązał połączenie Ethernet 100 Mb. Migający Prestige wysyła lub odbiera dane. VDSL Zielony Włączony Prestige nawiązał połączenie VDSL. Migający Prestige łączy się z linią VDSL lub ma problemy z nawiązaniem połączenia VDSL. Wyłączony Port VDSL nie jest podłączony do gniazdka telefonicznego. Panel tylny Na poniższym rysunku pokazano panel tylny modemu Prestige. Wszystkie porty są umieszczone na panelu tylnym. Port PHONE Podłączyć modem Prestige (port PHONE) to telefonu lub adaptera ISDN za pomocą kabla telefonicznego. Port VDSL Podłączyć modem Prestige (port VDSL) do gniazdka telefonicznego za pomocą kabla telefonicznego. Port LAN 10/100M Podłączyć jeden koniec zwykłego kabla ethernetowego do portu LAN 10/100M w modemie Prestige, a drugi koniec do komputera. 6

8 Port POWER 12V AC Prestige instrukcja użytkownika Używać tylko zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. Podłączyć żeńską wtyczkę zasilacza do portu POWER 12V AC na panelu tylnym modemu Prestige. Podłączyć męską wtyczkę do źródła prądu (gniazdka elektrycznego w ścianie). Modem włączy się. Sprawdzić wskaźniki LED na panelu przednim. Włączanie modemu Prestige Po włączeniu modemu Prestige i pomyślnym nawiązaniu połączenia VDSL należy przetestować połączenie internetowe poprzez odwiedzenie witryny Jeśli połączenie nie działa, należy zajrzeć do punktu Rozwiązywanie problemów. Rozwiązywanie problemów Należy upewnić się, że kable są podłączone do właściwych portów. Odpowiednie informacje można znaleźć w punkcie Panel tylny. Jeśli modem nadal nie działa prawidłowo, należy poszukać rozwiązania w poniższej tabeli. PROBLEM Wskaźnik PWR nie zapala się po włączeniu modemu Prestige Wskaźnik VDSL nie zapala się lub miga Wskaźnik LAN 10M/100M nie zapala się Nie można nawiązać połączenia z Internetem ROZWIĄZANIE Sprawdzić, czy użyto właściwego zasilacza. Należy używać tylko zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. Użyć innego gniazda elektrycznego. Odłączyć i ponownie podłączyć zasilacz, aby jeszcze raz uruchomić modem Prestige. Modem Prestige albo zasilacz może być uszkodzony. Należy skontaktować się ze sprzedawcą. Upewnić się, że modem Prestige jest podłączony do źródła prądu i włączony. Sprawdzić połączenie z gniazdkiem telefonicznym na ścianie. Podłączyć port VDSL do innego gniazdka telefonicznego. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z dostawcą usług DSL. Sprawdzić połączenie między modemem Prestige a urządzeniami w sieci LAN. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Panel tylny. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z dostawcą usług DSL. Skontaktować się z dostawcą usług DSL. Warunki pracy Aby zapewnić optymalne działanie modemu, należy używać go w następujących warunkach otoczenia: Temperatura 0 o 50 o Celsjusza (32 o 122 o Fahrenheita) Wilgotność 10% 90% 7

9 8

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Vigor Fly 200 WiFi Router Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że e router jest wolny od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem SB4100 - Podręcznik Użytkownika Szybki dostęp do Internetu SURFboard R Cable Modem Właściwe przepisy Certyfikat Radiowo-Telewizyjny dla Urządzenia Klasy 'B' wydany przez Federalną Komisję Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Box Fon WLAN 7140

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji BR-XXXXXX Przewodowy/bezprzewodowy router szerokopasmowy sieci lokalnej Skrócona instrukcja instalacji Wersja 2.0 / Październik 2006 1 Multi-Languages QIG on the CD ===================================

Bardziej szczegółowo

Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM. Instrukcja obsługi. F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00

Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM. Instrukcja obsługi. F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00 Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM Instrukcja obsługi F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00 Spis treści Pierwsze kroki... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Bezprzewodowa konfiguracja kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Telefony IP SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Przewodnik użytkownika. Model: Voice

Telefony IP SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Przewodnik użytkownika. Model: Voice Voice Przewodnik użytkownika Model: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys

Bardziej szczegółowo

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika

Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Cisco Modele DPC3212 i EPC3212 Modem kablowy VoIP Podręcznik użytkownika Spis treści WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 Wprowadzenie... 11 Zawartość opakowania... 13 Opis panelu przedniego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Philips SPC 900NC PC Camera

Instrukcja obsługi. Philips SPC 900NC PC Camera Instrukcja obsługi Philips SPC 900NC PC Camera 2 POLSKI Wstęp Kamera internetowa Philips SPC 900NC Kamera internetowa Philips SPC 900NC została wykonana zgodnie z najnowszą technologią, dzięki której będzie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo