Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: Zmiany techniczne zastrzeżone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przyrząd do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Zalety produktu Pomiar, wskazywanie i kontrola wysokości wastwy tłuszczu Ultradźwiękowy czujnik do pomiaru dokładnego co do centymetra Nadzór temperatury w separatorze Rodzaj ochrony sondy ultradźwiękowej IP 68 Podtrzymywanie akumulatorowe w razie braku prądu Kompatybilny ze wszystkimi separatorami tłuszczu KESSEL Łatwy montaż (w komplecie zestaw montażowy) Rys. przedstawia art. nr Instalację Uruchomienie przeprowadził zakład specjalistyczny: Instruktaż Nazwisko/podpis Data Miejscowość Pieczęć firmy specjalistycznej Wersja: 08/2010 Numer: Zmiany techniczne zastrzeżone

2 Spis treści 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... Strona Informacje ogólne... Strona 5 3. Zabudowa i montaż 3.1 Montaż urządzenia sterowniczego... Strona Montaż czujnika i uchwytu czujnika... Strona Masa zabudowy czujnika... Strona Przykład zabudowy... Strona Podłączenie do instalacji elektrycznej 4.1 Zewnętrzny przekaźnik sygnału... Strona Skracanie przewodu czujnika... Strona Kontakt bezpotencjałowy... Strona Instalacja / podłączenie kabla... Strona Schemat połączeń... Strona Uruchomienie Stan gotowości do pracy... Strona Obowiązki użytkownika... Strona Instruktaż / przekazanie... Strona Inspekcja i konserwacja... Strona Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Wskazania zdarzeń... Strona Wyświetlanie błędów... Strona Błędy ogólne Pola urządzenia... Strona Strona Urządzenie sterownicze Menu przewodnik... Strona Menu systemowe... Strona Menu informacyjne... Strona Godziny pracy... Strona Dziennik... Strona 27 2

3 Spis treści Typ sterowania... Strona Termin konserwacji... Strona Aktualne wartości pomiarowe... Strona Parametry... Strona Pamięć danych pomiarowych... Strona Opróżnianie... Strona Menu konserwacyjne... Strona Tryb ręczny... Strona Tryb testowy... Strona Tryb ręczny... Strona Termin opróżniania... Strona Menu ustawień... Strona Parametry... Strona Pamięć profilu... Strona Data / godzina... Strona Rodzaj urządzenia... Strona Typ separatora tłuszczu... Strona Język... Strona Komunikacja... Strona Czujniki... Strona Resetowanie... Strona Dane techniczne... Strona Części zamienne i osprzęt... Strona Deklaracja zgodności... Strona Gwarancja... Strona Protokół przekazania... Strona 34 3

4 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Szanowny Kliencie, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia SonicControl KESSEL prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i o przestrzeganie przed-stawionych w niej wskazówek! Prosimy natychmiast skontrolować, czy urządzenie dotarło w stanie nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia szkód transportowych prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdz. 12 Gwarancja. 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Podczas instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzenia należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz norm DIN i VDE, jak również lokalnych przepisów dotyczących zasilania w energię elektryczną! Przed rozruchem fachowiec musi sprawdzić, czy zadbano o konieczne środki ochronne. Uziemienie, zerowanie, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowe muszą odpowiadać lokalnym wymogom zasilania energią elektryczną. Urządzenia nie można ustawiać w miejscach narażonych na eksplozję. Urządzenie wykazuje napięcie elektryczne. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji może dojść do poważnego uszkodzenia przedmiotów, obrażeń ciała lub nawet do wypadków śmiertelnych. Przed rozpoczęciem wszelkich prac na urządzeniu należy je w sposób bezpieczny odłączyć od sieci! Należy upewnić się, że kabel elektryczny, jak również elementy elektryczne urządzenia znajdują się w nienagannym stanie. W razie stwierdzenia ich uszkodzenia, urządzenia nie wolno włączać lub, jeśli pracuje, trzeba je natychmiast wyłączyć. Należy przestrzegać przepisów VDE Urządzenie sterownicze można ustawiać tylko w miejscach nienarażonych na eksplozje. W celu zachowania sprawności urządzenia należy przeprowadzać prace inspekcyjne i konserwacyjne. Zalecamy zawarcie umowy o konserwację z firmą instalatorską. 4

5 2. Informacje ogólne Szanowny Kliencie, cieszymy się z wyboru naszego produktu. Całkowite urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało poddane surowej kontroli jakości. Prosimy jednak natychmiast skontrolować, czy urządzenie zostało dostarczone w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W wypadku wystąpienia szkód transportowych, prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Gwarancja niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji zawiera ważne wskazówki, których należy przestrzegać podczas wykonywania prac montażowych, konserwacji, obsługi oraz napraw. Przed rozpoczęciem wszelkich prac na urządzeniu użytkownik oraz odpowiedzialny personel fachowy muszą dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz przestrzegać jej przepisów. Zakres zastosowania sterowniczego. Urządzenie sterownicze nadzoruje z dokładnością co do centymatera wysokość warstwy tłuszczu w separatrorze tłuszczu KESSEL. 5

6 3. Zabudowa i montaż 3.1 Montaż urządzenia sterowniczego Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych w rozdziale 1! Urządzenie sterujące należy zamontować w odpowiednim miejscu, np. na wysokości oczu na ścianie. Następnie ponownie przykręcić z użyciem siły maks. 1 Nm (śruby samonacinające). Skrzynkę urządzenia zamocować na ścianie za pomocą 4 wkrętów do drewna M3,5x30. Wkręty i kołki z tworzywa sztucznego oraz szablon otworów załączono do kompletu. 1. Zawiasy (2x) 2. Kołki z tworzywa sztucznego (5x25 mm (4x) 3. Półokrągłe śruby do drewna M 3,5x30 (4x) 4. Śruby pokrywy maks.1 Nm (4x) Wskazówka: Długości kabli patrz rozdział 4.4 Schematyczne przedstawienie urządzenia sterowniczego bez elementów elektronicznych. 6

7 3. Zabudowa i montaż 3.2 Montaż czujnika i uchwytu czujnika ❶ ❷ ❸ ❹ ❶ Szablon nawierceń przyłożyć do zewnętrznej strony elementu odpływowego i wywiercić 2 otwory x Ø 4 mm (dwa górne otwory!). ❷ Szablon nawierceń przyłożyć po stronie wewnętrznej elementu odpływowego i od strony zewnętrznej zamocować (patrz ❸). ❸ Połączyć górną i dolną część uchwytu czujnika i przykręcić zaciski rurowe na uchwyt czujnika. ❹ Przykręcić uchwyt czujnika na elemencie wylotowym z siłą 1 Nm i zacisnąć czujnik (patrz strona 10). i 1. Górna część uchwytu czujnika 2. Dolna część uchwytu czujnika 3. Śruba PT KB 60x30 4. Śruba PT Torx 40x12 5. Śruba PT Torx K 50x20 6. Zacusk rurowy PE d25 g Uchwyt czujnika szablon nawierceń/ pokrywa śrub 7. Element wylotowy ścianka działowa 8. Czujnik SonicControl 7

8 3. Zabudowa i montaż 3.3 Masa zabudowy czujnika max. warstwa szlamu w cm (= 50% objętości zslamu)

9 3. Zabudowa i montaż Masa zabudowy czujnika max. warstwa szlamu w cm (= 50% objętości zslamu) W sprawie innych artykułów prosimy o kontakt. Wskazówka: Po wykonaniu zabudowy separator tłuszczu napełnić w całości wodą, sprawdzić wysokość zabudowy i w razie potrzeby skorygować! Jeśli korekta mechaniczna nie byłaby możliwa, wówczas wykonać zmiany w punkcie Parametry (Rozdział 8.5.1). Parametry są chronione hasłem kontakt w tej sprawie: serwis KESSEL (telefon +49 (0) ). 9

10 3. Zabudowa i montaż 3.4 Przykład zabudowy Separator tłuszczu < NS 15 Ścianka zbiornika < = 10 mm Połączenie skręcane kablowe* Otwór o 19 mm Separator tłuszczu > NS 15 Kabel czujnika Ścianka zbiornika > = 10 mm Połączenie skręcane kablowe* Rysunek przestawia separator tłuszczu do swobodnego ustawienia Euro NS 2 * aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów należy skrętki kabla mocno dociągnąć. Gwint PG 11 10

11 3. Zabudowa i montaż Nie ciągnąć kabla przy układaniu! Czujnik umieścić w taki sposób (kąt ok. 60 ), aby nie było poprzeczki pomiędzy palcami! 11

12 3. Zabudowa i montaż Rysunek przedstawia separator tłuszczu do swobodnej zabudowy NS 7-20 Rysunek przedstawia separator tłuszczu do swobodnej zabudowy NS 1-4 wewnątrz nr art na zewnatrz Podczas prac ziemnych należy ułożyć rurę ochronną PE-HD DN 40 (DA 50 mm). W tym celu w zbiorniku należy nawiercić otwór o średnicy 60 mm. Odcinek łączący pomiędzy separatorem i jednostką sterowania powinien być możliwie krótki. Niepotrzebne zmiany kierunku, szczególnie pod kątem większym niż 45 nie powinny być stosowane. Rura ochronna na kable powinna wykazywać stały spadek do separatora. Należy zminimalizować tworzenie się kondensatu pary wodnej wewnątrz rury na kable za pomocą hermetycznego zamknięcia rury po stronie jednostki sterowania. W celu późniejszego układania kabla należy włożyć drut do przeciągania. Możliwe jest przedłużenie kabla do maks. 30 m. Przy przeciąganiu kablaprzez pusty przewód ochronny do jednostki sterowania należy mocno dociągnąć skrętki kablowe na zamknięciu rury. Następnie należy na końcu rury zamocować nakrętkę nasadową. 12

13 3. Zabudowa i montaż Załączona naklejka służy firmie opróżniającej jako wskazówka w celu uniknięcia uszkodzeń czujnika przy opróżnianiu. Naklejkę należy umieścić w sposób następujący: Separator tłuszczu do swobodnego ustawienia Na wysokości oczu na ściance zewnętrznej zbiornika Separator tłuszczu do zabudowy w ziemi Na wewnętrznej stronie nasady Wskazówka: Należy zwrócić uwagę firmie opróżniającej na fakt istnienia czujnika! 13

14 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej 4.1 Zewnętrzny przekaźnik sygnału Zewnętrzny podajnik sygnału (nr kat ) do przenoszenia sygnału ostrzegawczego do innych pomieszczeń może być podłączony w razie potrzeby. 4.3 Kontakt bezpotencjałowy 4.2 Skracanie przewodów sterowania Przewody czujnika można w razie potrzeby skrócić. Zaleca się ocynowanie końcówek żył. Przy użyciu tulejek żył należy zwrócić uwagę na to, że zaciski przyłączeniowe są wykonane dla przekroju maks. 2,5 mm2. Ta wartość przekroju nie może zostać przekroczona. 14

15 4.4 Instalacja / podłączenie kabla Przewody przyłączeniowe należy podłączyć zgodnie ze schematem połączeń. W tym celu odpowiednią uszczelkę połączenia skręcanego kabla przebić wkrętakiem (rysunek a), przeprowadzić przewód (rysunek b) i zacisnąć (rysunek c). Następnie n- akrętkę połączenia kabla dociągnąć mocno ręką (rysunek d). Przy podłączeniu kontaktu bezpotencjałowego należy przestrzegać danych technicznych. W połączeniach, przez które nie będą prowadzone przewody, czyli w miejscach, gdzie nie jest konieczne podłączanie przewodu, nie wolno przebijać uszczelek. Służą one do uszczelniania obudowy. 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej Ważne! Wszystkie kable podłączone do elektrycznego urządzenia sterowniczego należy po zakończeniu instalacji zabezpieczyć odpowiednimi środkami (np. złączkami kablowymi) w taki sposób, aby w przypadku awarii, przykładowo w przypadku poluzowania się połączenia, nie doszło do zagrożenia. Przewodu czujnika nie należy układać razem z przewodem zasilania, aby uniknąć zakłóceń. 15

16 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej Możliwości fachowego przedłużenia kabla po stronie budowlanej (IP 68) W przypadku urządzenia SonicControl długość kabla wynosi 10 metrów. Kable mogą zostać przedłużone przez wykwalifikowanego instalatora do maks. długości 30 m. W przypadku odcinków dłuższych niż 30 m nie można już zapewnić prawidłowego działania, ponieważ występujące siły indukcyjne mogą doprowadzić do zakłóceń. Przedłużenie sondy SonicControl do maks. 30 m 0,75 mm 2 Wskazówka: Należy przestrzegać przepisów VDE Urządzenie sterownicze można ustawiać tylko w miejscach nienarażonych na eksplozje. Kabel 10-metrowy można przedłużyć do 30 m. Jeśli kabel zostanie ułożony w kanale kablowym inych urządzeń sterowanych częstotliwościowo, należy użyć kabla z z osłoną! Rys.1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 1 Miejsca przedłużenia kabla ścisnąć zaciskami Rys. 2 Założyć ochronną obudowę i ją obustronnie ją uszczelnić Rys. 3 Obudowę zalać przygotowaną żywicą Rys. 4 Stan ostateczny z zatyczkami Rys. 4 Części na zapytanie 16

17 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej Wyświetlacz/pola wskazań 2. Przyciski przesuwania/kierunku do nawigacji po menu programu 3. Przycisk potwierdzenia/ok Przycisk powrót/esc 5. Kontrolka gotowości do pracy 6 Kontrolka komunikatu zakłócenia 7. Kabel sieciowy 8. Przyłącze modemu 9. Przyłącze czujnika ultradźwiękowego 10. Miejsce podłączenia zewnętrznego podajnika sygnału Wtyczka do podłączenia kontaktu bezpotencjałowego 7. 17

18 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej 4.5 Schemat połączeń Czujnik SIEĆ SIEĆ Czujnik KONTAKT BEZPOTENCJAŁOWY Pływak Kontakt PŁYWAK 18

19 5.1 Stan gotowości do pracy Wtyczkę urządzenia sterowniczego włożyć do gniazda sieciowego. Urządzenie inicjalizuje się samoczynnie. Przy pierwszej inicjalizacji urządzenie sterownicze zadaje pytanie na temat czterech ustawień podstawowych. 1. Język 2. Data / godzina 3. Rodzaj urządzenia* 4. Typ separator tłuszczu* Wybór przez Zapisanie w pamięci systemu za pomocą OK według ustawień od 1 do 4 Urządzenie sterownicze laduje pamięć programu Start modułu roboczego Urządzenie jest gotowe do pracy } Poprawne wpisy są konieczne do przeprowadzenia prawidłowego pomiaru! 5. Uruchomienie 5.2 Obowiązki użytkownika Kontrola - Szkody transportowe lub montażowe - wady budowlane - sprawdzenie osadzania i działania wszystkich komponenetów elektrycznych i mechanicznych - sprawdzenie połączeń przewodów Poinstruowanie klienta na podstawie instrukcji zabudowy i obsługi - wyjaśnienie klientowi instrukcji zabudowy i obsługi - Obsługa urządzenia (objaśnienia i opis) - Pouczenie klienta o obowiązkach użytkownika - wskazanie na potrzebę regularnej konserwacji (patrz rozdził 6) 5.3 Instruktaż / przekazanie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (strona 4)! Przekazanie i poinstruowanie wykonywane przez przez fachowy zakładu lub przez osobę oddelegowaną przez firmę KESSEL (za dodatkową opłatą). Przy przekazaniu obecne muszą być następujące osoby: - Osoba upoważniona przez inwestora do odbioru - Fachowa firma Poza tym zalecamy obecność personelu obsługującego/użytkownika oraz firmy asenizacyjnej. Poinstruowanie obejmuje punkty: - Postawienie urządzenia w stan gotowości do pracy - Kontrola urządzenia - Poinstruowanie na podstawie instrukcji zabudowy i obsługi - Sporządzenie protokołu przekazania (patrz rozdział 13) Po zakończeniu instruktażu należy postawić separator ponownie w stan gotowości do pracy * patrz strona 29 19

20 6. Inspekcja i konserwacja Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w rozdziale 1. W celu wyczyszczenia wszystkie bieguny urządzenia sterowniczego muszą być odłączone od sieci. Przy wymianie akumulatora należy użyć typu Mignon AA 1200 mah. Naprawy może przeprowadzić tylko producent. Urządzenie nie wymaga konserwacji. Przewody przyłączeniowe sprawdzić pod kątem uszkodzeń. W razie ich stwierdzenia, urządzenie natychmiast wyłączyć z pracy. Czujnik musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu. Przy każdym opróżnianiu czujnik należy wyczyścić ciepłą/gorącą wodą*. Przy użyciu myjki ciśnieniowej należy zachować odległość 30 cm. Czujnik nie musi być wyjmowany w celu wyczyszczenia. * W przypadku separatorów tłuszczu M i PV KESSEl można zrezygnować z czyszczenia czujnika do czasu następnej konserwacji, ponieważ separatoer jest automatycznie oczyszczany ciepłą wodą. W razi potrzeby (silne zanieczyszczenie czujnika) można w razie potrzeby czyszczenie przeprowadzać przy każdym opróżnianiu. 20

21 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Przestrzegać wskazóek bezpieczeństwa podanych w rozdziale Wskazania zdarzeń (tylko w dzienniku): Wskazanie zdarzenia na wyświetlaczu Przyczyna Działanie Pierwsza inicjalizacja Pierwsza inicjalizacja - - Parametr zmieniony Parametry zostały zmienione - - Rodzaj urządzenia zmieniony Rodzaj urządzenia został zmieniony - - Konserwacja Wpisano termin konserwacji - - Tryb ręczny Wprowadzono tryb ręczny - - Pobranie dziennika Pobrano dziennik - - Urządzenie sterujące zostało wyłączone Urządzenie sterownicze zostało wyłączone - - Kasowanie alarmu akustycznego Alarm akustyczny został skasowany - - Kasowanie błędu Błąd został skasowany - - Ustawienia fabryczne Powrót do ustawień fabrycznych - - Wpis czujnika 01 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 02 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 03 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 04 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 05 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 06 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Serwis KESSEL tel

22 7.2 Wyświetlanie błędów 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Błędne wskazanie na wyświetlaczu Komunikat błędu Przyczyna Działanie ALARM OSTRZEGAWCZY -grubość warstwy Miganie (Alarm) Wysokość warstwy tłuszczu dla Uwaga wys. warstwy tłuszczu i Poziom alarmu ostrzegawczego został w razie potrzeby kontak się z firmą asenizacyjną osiągnięty (patrz też 3.3) Brak rozpoznania fazy spoczynku Miganie (Alarm) Pomiar nastąpił podczas Zakres pomiarowy w punkcie menu faz roboczych Sprawdzić parametry i ew. (możliwe niedokładności) ustawić na nowo ALARM grubość warstwy Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Maksymalna grubość warstwy tłuszczu skontaktować się z firmą asenizacyjną osiągnięta (patrz też 3.3) ALARM temperatura Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) temperatura dopływu za wysoka Temperaturę wody dopływającej (do ustawienia poziomu zmniejszyć zwrócić uwagę na dane normatywne) Napięcie akumulatora za wysokie Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) - Błąd styku w akumulatorze - Sprawdzenie poprawnego ułożenia i osadzenia biegunów Napięcie akumulatora za niskiem Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Akumulator uszkodzony lub Wymiana akumulatora okres przydatności do użycia przekroczony Brak zasilania Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm); - Brak zasilania - Zabezpieczenie wstępne i/lub Power-LED blinkt - Wyświetlacz uszkodzony sprawdzić wyłącznik FI - skontaktować się z serwisem 22

23 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Błędne wskazanie na wyświetlaczu Komunikat błędu Przyczyna Działanie Błąd komunikacji Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) - Wadliwy - Krok 1: sprawdzenie dobór modemu możliwości odbioru; - Krok 2: jeśli nie jest możliwy odbiór, wówczas zastosowanie modemu nie jest możliwe; jeśli odbiór jest, wówczas wymiana modemu Błąd czujnika 01 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 02 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 03 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 04 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 05 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 06 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 07 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 08 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Serwis KESSEL tel

24 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii 7.3 Błędy ogólne Rozpoznany błąd Błędy Przyczyna Działanie Rozbieżności pomiędzy wysokością Nieprawidłowe działanie w wyniku - nieprawidłowy montaż - Lekko dociągnąć kabel a następnie warstwy tłuszczu w okienku- błędnego pomiaru czujnika dociągnąć ręcznie połączenie i zmierzon wysokością skręcane warstwy tłuszczu - Pozycjonowanie przy zabudowie - Należy uwzględnić rodzaj separatora - nieprawidłowa pierwsza inicjalizacja - Ponowna kalibracja czujnika - osady brudu na czujniku - Sprawdzanie pozycji czujnika - Ustawienie rodzaju tłuszczu - Kontatk z firmą asenizacyjną wyczyszczenie czujnika - czujnik znajduje się w kącie - Ponowne pozycjonowanie martwym czujnika (patrz str. 11) - Typ separatora tłuszczu i/lub - Korekta ustawień rodzaj urządzenia nieprawidłowo ustawiony Wysłanie SMS nie jest możliwe i/lub Błędne działanie konserwacji zdalnej Nieprawidłowy odbiór modemu Krok 1: sprawdzenie konserwacja zdalna niemożliwa możliwości odbioru; Krok 2: jeśli odbiór nie jest możliwy, wówczas zastosowanie modemu nie jest możliwe; jeśli jest odbiór, wówczas wymiana modemu 24

25 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii 7.4 Błędy urządzenia Rozpoznany błąd Przyczyna Działanie Rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów Nieszczelność przelotów kablowych z powodu nieprawidłowego Skrętki kabli w ściance zbiornika przykręcić w sposób uniemożliwiający przepuszczanie zapachów (patrz instrukcja obsługi separatora) Woda w pomieszczeniu Nieszczelność przelotów kablowych z powodu nieprawidłowego Skrętki kabli w ściance zbiornika przykręcić w sposób montażu uniemożliwiający przepuszczanie zapachów 25

26 8. Urządzenie sterownicze 8.1 Menu przewodnik Menu urządzenia sterowniczego jest podzielone na info systemowe oraz trzy różne główne punkty menu. Jednokrotne wciśnięcie przycisku obsługi aktywuje podświetlenie tła. Przycisk OK: Przycisk ESC: Przycisk alarm Przeskok na najbliższy wyższy poziom Przeskok na najbliższy niższy poziom Nawigacja w obrębie jednego poziomu Jednokrotne wciśnięcie może skasować sygnał akustyczny. Jeśli błąd zostanie usunięty, wówczas ponowne wciśnięcie przycisku alarmowego kasuje także błędy optyczne. Jeśli błąd nie zostanie usunięty przez ponowne wciśnięcie przycisku alarmu, alarm akustyczny pojawia się ponownie. W razie braku prądu urządzenie nie jest gotowe do pracy. Urządzenie sterownicze przechodzi w tryb stand by (tryb bateryjny). Widoczne jest to poprzez alarm akustyczny i optyczny. Przyciśnięcie przycisku alarmowego może skasować alarmu akustyczny. Tryb stand by utrzymuje się przez min. 72 godziny. Następnie urządzenie sterownicze samoczynnie się wyłącza. Jeśli w ciągu godziny urządzenie zostanie podłączone do prądu, program samoczynnie kontynuuje ostatnią fazę. Jeśli tak się nie stanie, urządzenie po ponownym podłączeniu do prądu wykonuje restart (programy już wprowadzone pozostają zachowane). Można to także przeprowadzić ręcznie przez dłuższe wciśnięcie przycisku alarmowego. Wskazówka: Określone poziomy menu są chronione hasłem. Służy to ochronie urządzenia przed obsługą przez niepowołane osoby. W razie pytania, należy się skontaktować z serwisem KESSEL (telefon Menu informacyjne Info systemowe Informacje Konserwacja Ustawienia 26

27 8. Urządzenie sterownicze 8,3 Menu informacyjne Info o systemie Informacje Konserwacja Ustawienia Godziny pracy Dziennik Typ sterowania Termin konserwacji Akt.wartości pom. Parametry Pamięć danych pomiarowych Opróżnianie Godziny pracy Wskazanie czasów biegu urządzenia Dziennik Chronologiczne wskazanie błędów i wydarzeń (patrz także rozdział 7 Wydarzenia i błędy / Usuwanie awarii ) Tutaj zapisuje się wszystkie wykonane zmiany ustawień Typ sterowania Pokazanie rodzaju urządzenia, typu separatora tłuszczu, języka i wersji oprogramowania Termin konserwacji Wskazanie nabliższej koniecznej oraz ostatniej przeprowadzaonej konserwacji. Wskazówka: Dane obecne są tylko wtedy, jeśli zostaną one zapisane w menu ustawienia przez osobę wykonującą konserwację Aktualne wartości pomiarowe Przyciśnięciem przycisku OK przeprowadza się pomiar aktualnej grubości warstwy tłuszczu Parametry Pokazywanie wszystkich ustawionych parametrów sterowania urządzenia. Zmiany parametrów w tym menu nie są możliwe Pamięć danych pomiarowych Wskazanie ostatnio zapisanej grubości warstwy i temperatury (maks. 400 wartości) Opróżnianie Pokazywanie ostaniego przeprowadzonego opróżniania (jeśli zapisano) Tryb ręczny Tryb ręczny wyłącza tryb automatyczny. 27

28 8. Urządzenie sterownicze 8.4 Menu konserwacyjne Info o systemie Informacje Konserwacja Ustawienia Tryb ręczny Tryb testowy Tryb testowy Test automatyczny Termin konserwacji Wprowadzanie ostatniej przeprowadzonej konserwacji i następnego terminu konserwacji Termin opróżniania Wprowadzanie ostatniego przeprowadzonego opróżniania (np. przez firmę asenizacyjną) Termin konserwacji Termin opróżniania 28

29 8. Urządzenie sterownicze 8.5 Menu ustawień Info o systemie Informacje Konserwacja Ustawienia Parametry Pamięć profilu Data / godzina Rodzaj urządzenia Typ separatora tłuszczu Język Komunikacja Czujniki Resetowanie Parametry Zmiana parametrów fabrycznych (patrz także 3.3). Wskazówka: Każda zmiana parametrów jest natychmiast zapisywana po wciśnięciu przycisku OK. Dodatkowo przy opuszczeniu menu istnieje możliwość zapisania tych wartości w pamięci profilu pod własną nazwą Pamięć profilu Ładowanie zastosowanych przy inicjalizacji wartości oraz wartości zapisanych pod nową nazwą (patrz 8.5.1) Data / godzina Ustawienia aktualnej daty i godziny Rodzaj urządzenia Wybór przeciętnej objętości tłuszczu i rodzaju tłuszczu Typ separatora tłuszczu Wybór typu separatora tłuszczu Język Pokazywanie/zmiana języka Komunikacja Wprowadzanie/zmiana nazwy stacji, numeru urządzenia, typu modemu, PINu oraz numeru telefonu komórkowego, na który mają być wysyłane SMSy o zakłóceniach (szczegółowy opis podany jest w odrębnej instrukcji obsługi) Czujniki Przypisanie adresów czujników Resetowanie Resetowanie urządzenia sterowniczego w celu przywrócenia ustawień fabrycznych (godziny pracy nie są resetowane). 29

30 9. Dane techniczne Ogólne dane techniczne Wymiary obudowy (D x S x W) 180 x 200 x 70 mm Ciężar urządzenia sterowniczego ok. 1 kg Dopuszczalny zakres temperatur od 0 do 50 C Tryb standby zasilania (gotowość do pracy) 14 ma Prąd podczas pracy 35 ma Klasa bezpieczeństwa I Rodzaj ochrony IP 54 Przyłącza elektryczne dla wszystkich przewodów miedzianych odpowiednie 0,08-2,5 mm Średnica kabla 5-9 mm Wejścia Wejście czujnika Wejście czujnika SonicControl Zasilanie Napięcie robocze 230 V AC 1~ 50 Hz ± 10% L / N Przyłączenie do sieci Wtyczka Schuko urządzenie sterownicze na 1,4 m z przewodem przyłączeniowym Konieczne zabezpieczenie wstępne maks. 16 A lub (przewidzieć po stronie instalacji), wyłącznik główny ze wszystkimi biegunami na przew. zasilającym Wyjścia Kontakt bezpotencjałowy (nr art ) Opcja: zewn. nadajnik sygnału (nr art ) zestyk przełączny: zestyk środkowy, zamykacz, otwieracz maks. 42 VAC / 0,5 A z własnym bezpiecznikiem w urządzeniu z własnym przełączaniem ochronnym urządze- nia dla obciążeń indukcyjnych Możliwość przyłaczenia zewnętrznego podajnika sygnału 30

31 10. Części zamienne i osprzęt â ê ô wewnątrz na zewnatrz Nr art. 11. Urządzenie sterownicze Czujnik ultradźwiękowy Zestaw wykonawczy do zabudowy w ziemi

32 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Według Dyrektywy w sprawie napięć niskich 2006/95/WE, Dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. W celu oznaczenia zgodności produktów należy na tabliczce znamionowej umieścić znak Dyrektywy 93/68/EWG. KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, D Lenting Niniejszym oświadczamy, że produkt odpowiada następującym normom KESSEL SonicControl EN (2006), EN (2007), EN (2006), EN (2007), EN (2007) Lenting, dnia Zarząd Zarząd 32

33 12. Gwarancja 1. Jeśli dostarczono wadliwy towar lub usługa została wykonana wadliwie, firma KESSEL ma prawo wyboru sposobu postępowania, czy usterka zostanie usunięta, czy też wadliwy produkt zostanie wymieniony. Jeśli po dwóch naprawach wada nadal nie zostanie usunięta, kupujący/zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. Fakt stwierdzenia jawnych wad należy zgłosić niezwłocznie na piśmie, w przypadku wad ukrytych fakt ten należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Za naprawy i dostarczone w terminie późniejszym części, firma KESSEL odpowiada w takim samym stopniu jak w przypadku umowy pierwotnej. W razie dostarczenia nowych części gwarancja działa na nowo, ale tylko w zakresie nowej dostarczonej części. Gwarancja obejmuje jedynie przedmioty nowe. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od wydania zamawiającemu umowy. Zastosowanie mają przepisy 377 Kodeksu handlowego (HGB). Wykraczając poza ramy przepisów ustawowych, firma KESSEL AG wydłuża okres gwarancji w przypadku separatorów cieczy lekkich, separatorów tłuszczu, studzienek, przydomowych oczyszczalni ścieków i cystern na wodę deszczową do 20 lat na zbiorniki. Odnosi się to do ich szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego. Wymogiem jest jednak fachowy montaż oraz zgodna z przeznaczeniem eksploatacja z przestrzeganiem aktualnie obowiązujących instrukcji zabudowy i obsługi a także obowiązujących norm. 2. Firma KESSEL wyraźnie informuje, że zużycie nie jest wadą. To samo dotyczy błędów, które powstaną w wyniku wadliwej konserwacji. Wskazówka: Zaplombowane komponenty i złącza śrubowe mogą być otwierane wyłącznie przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do utraty uprawnień gwarancyjnych Stan z dnia

34 13. Protokół przekazania dla firmy wykonującej zabudowę Oznaczenie typu * Numer art. KESSEL * Data produkcji * (* zgodnie z tabliczką znamionową/rachunkiem) Oznaczenie obiektu / użytkownik urządzenia Adres / telefon / faks Projektant Adres / telefon / faks Wykonująca firma budowlana / sanitarna / elektryczna Adres / telefon / faks Uprawniny do odbioru Adres / telefon / faks Osoba przekazująca Pozostałe uwagi Wymienione uruchomienie i poinstruowanie przeprowadzono w obecności osoby upoważnionej do odbioru i użytkownika urządzenia. Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do odbioru Podpis użytkownika urządzenia 34

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej. Informacje ogólne o zaworach zwrotnych. Kryteria wyboru i możliwości zabudowy

Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej. Informacje ogólne o zaworach zwrotnych. Kryteria wyboru i możliwości zabudowy Urządzenia przeciwzalewowe Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej 4 20 Ochrona przed przepływem zwrotnym Informacje ogólne o zaworach zwrotnych 21 23 Kryteria wyboru i możliwości zabudowy 24 30

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo