Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: Zmiany techniczne zastrzeżone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przyrząd do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Zalety produktu Pomiar, wskazywanie i kontrola wysokości wastwy tłuszczu Ultradźwiękowy czujnik do pomiaru dokładnego co do centymetra Nadzór temperatury w separatorze Rodzaj ochrony sondy ultradźwiękowej IP 68 Podtrzymywanie akumulatorowe w razie braku prądu Kompatybilny ze wszystkimi separatorami tłuszczu KESSEL Łatwy montaż (w komplecie zestaw montażowy) Rys. przedstawia art. nr Instalację Uruchomienie przeprowadził zakład specjalistyczny: Instruktaż Nazwisko/podpis Data Miejscowość Pieczęć firmy specjalistycznej Wersja: 08/2010 Numer: Zmiany techniczne zastrzeżone

2 Spis treści 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... Strona Informacje ogólne... Strona 5 3. Zabudowa i montaż 3.1 Montaż urządzenia sterowniczego... Strona Montaż czujnika i uchwytu czujnika... Strona Masa zabudowy czujnika... Strona Przykład zabudowy... Strona Podłączenie do instalacji elektrycznej 4.1 Zewnętrzny przekaźnik sygnału... Strona Skracanie przewodu czujnika... Strona Kontakt bezpotencjałowy... Strona Instalacja / podłączenie kabla... Strona Schemat połączeń... Strona Uruchomienie Stan gotowości do pracy... Strona Obowiązki użytkownika... Strona Instruktaż / przekazanie... Strona Inspekcja i konserwacja... Strona Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Wskazania zdarzeń... Strona Wyświetlanie błędów... Strona Błędy ogólne Pola urządzenia... Strona Strona Urządzenie sterownicze Menu przewodnik... Strona Menu systemowe... Strona Menu informacyjne... Strona Godziny pracy... Strona Dziennik... Strona 27 2

3 Spis treści Typ sterowania... Strona Termin konserwacji... Strona Aktualne wartości pomiarowe... Strona Parametry... Strona Pamięć danych pomiarowych... Strona Opróżnianie... Strona Menu konserwacyjne... Strona Tryb ręczny... Strona Tryb testowy... Strona Tryb ręczny... Strona Termin opróżniania... Strona Menu ustawień... Strona Parametry... Strona Pamięć profilu... Strona Data / godzina... Strona Rodzaj urządzenia... Strona Typ separatora tłuszczu... Strona Język... Strona Komunikacja... Strona Czujniki... Strona Resetowanie... Strona Dane techniczne... Strona Części zamienne i osprzęt... Strona Deklaracja zgodności... Strona Gwarancja... Strona Protokół przekazania... Strona 34 3

4 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Szanowny Kliencie, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia SonicControl KESSEL prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i o przestrzeganie przed-stawionych w niej wskazówek! Prosimy natychmiast skontrolować, czy urządzenie dotarło w stanie nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia szkód transportowych prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdz. 12 Gwarancja. 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Podczas instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzenia należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz norm DIN i VDE, jak również lokalnych przepisów dotyczących zasilania w energię elektryczną! Przed rozruchem fachowiec musi sprawdzić, czy zadbano o konieczne środki ochronne. Uziemienie, zerowanie, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowe muszą odpowiadać lokalnym wymogom zasilania energią elektryczną. Urządzenia nie można ustawiać w miejscach narażonych na eksplozję. Urządzenie wykazuje napięcie elektryczne. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji może dojść do poważnego uszkodzenia przedmiotów, obrażeń ciała lub nawet do wypadków śmiertelnych. Przed rozpoczęciem wszelkich prac na urządzeniu należy je w sposób bezpieczny odłączyć od sieci! Należy upewnić się, że kabel elektryczny, jak również elementy elektryczne urządzenia znajdują się w nienagannym stanie. W razie stwierdzenia ich uszkodzenia, urządzenia nie wolno włączać lub, jeśli pracuje, trzeba je natychmiast wyłączyć. Należy przestrzegać przepisów VDE Urządzenie sterownicze można ustawiać tylko w miejscach nienarażonych na eksplozje. W celu zachowania sprawności urządzenia należy przeprowadzać prace inspekcyjne i konserwacyjne. Zalecamy zawarcie umowy o konserwację z firmą instalatorską. 4

5 2. Informacje ogólne Szanowny Kliencie, cieszymy się z wyboru naszego produktu. Całkowite urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało poddane surowej kontroli jakości. Prosimy jednak natychmiast skontrolować, czy urządzenie zostało dostarczone w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W wypadku wystąpienia szkód transportowych, prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Gwarancja niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji zawiera ważne wskazówki, których należy przestrzegać podczas wykonywania prac montażowych, konserwacji, obsługi oraz napraw. Przed rozpoczęciem wszelkich prac na urządzeniu użytkownik oraz odpowiedzialny personel fachowy muszą dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz przestrzegać jej przepisów. Zakres zastosowania sterowniczego. Urządzenie sterownicze nadzoruje z dokładnością co do centymatera wysokość warstwy tłuszczu w separatrorze tłuszczu KESSEL. 5

6 3. Zabudowa i montaż 3.1 Montaż urządzenia sterowniczego Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych w rozdziale 1! Urządzenie sterujące należy zamontować w odpowiednim miejscu, np. na wysokości oczu na ścianie. Następnie ponownie przykręcić z użyciem siły maks. 1 Nm (śruby samonacinające). Skrzynkę urządzenia zamocować na ścianie za pomocą 4 wkrętów do drewna M3,5x30. Wkręty i kołki z tworzywa sztucznego oraz szablon otworów załączono do kompletu. 1. Zawiasy (2x) 2. Kołki z tworzywa sztucznego (5x25 mm (4x) 3. Półokrągłe śruby do drewna M 3,5x30 (4x) 4. Śruby pokrywy maks.1 Nm (4x) Wskazówka: Długości kabli patrz rozdział 4.4 Schematyczne przedstawienie urządzenia sterowniczego bez elementów elektronicznych. 6

7 3. Zabudowa i montaż 3.2 Montaż czujnika i uchwytu czujnika ❶ ❷ ❸ ❹ ❶ Szablon nawierceń przyłożyć do zewnętrznej strony elementu odpływowego i wywiercić 2 otwory x Ø 4 mm (dwa górne otwory!). ❷ Szablon nawierceń przyłożyć po stronie wewnętrznej elementu odpływowego i od strony zewnętrznej zamocować (patrz ❸). ❸ Połączyć górną i dolną część uchwytu czujnika i przykręcić zaciski rurowe na uchwyt czujnika. ❹ Przykręcić uchwyt czujnika na elemencie wylotowym z siłą 1 Nm i zacisnąć czujnik (patrz strona 10). i 1. Górna część uchwytu czujnika 2. Dolna część uchwytu czujnika 3. Śruba PT KB 60x30 4. Śruba PT Torx 40x12 5. Śruba PT Torx K 50x20 6. Zacusk rurowy PE d25 g Uchwyt czujnika szablon nawierceń/ pokrywa śrub 7. Element wylotowy ścianka działowa 8. Czujnik SonicControl 7

8 3. Zabudowa i montaż 3.3 Masa zabudowy czujnika max. warstwa szlamu w cm (= 50% objętości zslamu)

9 3. Zabudowa i montaż Masa zabudowy czujnika max. warstwa szlamu w cm (= 50% objętości zslamu) W sprawie innych artykułów prosimy o kontakt. Wskazówka: Po wykonaniu zabudowy separator tłuszczu napełnić w całości wodą, sprawdzić wysokość zabudowy i w razie potrzeby skorygować! Jeśli korekta mechaniczna nie byłaby możliwa, wówczas wykonać zmiany w punkcie Parametry (Rozdział 8.5.1). Parametry są chronione hasłem kontakt w tej sprawie: serwis KESSEL (telefon +49 (0) ). 9

10 3. Zabudowa i montaż 3.4 Przykład zabudowy Separator tłuszczu < NS 15 Ścianka zbiornika < = 10 mm Połączenie skręcane kablowe* Otwór o 19 mm Separator tłuszczu > NS 15 Kabel czujnika Ścianka zbiornika > = 10 mm Połączenie skręcane kablowe* Rysunek przestawia separator tłuszczu do swobodnego ustawienia Euro NS 2 * aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów należy skrętki kabla mocno dociągnąć. Gwint PG 11 10

11 3. Zabudowa i montaż Nie ciągnąć kabla przy układaniu! Czujnik umieścić w taki sposób (kąt ok. 60 ), aby nie było poprzeczki pomiędzy palcami! 11

12 3. Zabudowa i montaż Rysunek przedstawia separator tłuszczu do swobodnej zabudowy NS 7-20 Rysunek przedstawia separator tłuszczu do swobodnej zabudowy NS 1-4 wewnątrz nr art na zewnatrz Podczas prac ziemnych należy ułożyć rurę ochronną PE-HD DN 40 (DA 50 mm). W tym celu w zbiorniku należy nawiercić otwór o średnicy 60 mm. Odcinek łączący pomiędzy separatorem i jednostką sterowania powinien być możliwie krótki. Niepotrzebne zmiany kierunku, szczególnie pod kątem większym niż 45 nie powinny być stosowane. Rura ochronna na kable powinna wykazywać stały spadek do separatora. Należy zminimalizować tworzenie się kondensatu pary wodnej wewnątrz rury na kable za pomocą hermetycznego zamknięcia rury po stronie jednostki sterowania. W celu późniejszego układania kabla należy włożyć drut do przeciągania. Możliwe jest przedłużenie kabla do maks. 30 m. Przy przeciąganiu kablaprzez pusty przewód ochronny do jednostki sterowania należy mocno dociągnąć skrętki kablowe na zamknięciu rury. Następnie należy na końcu rury zamocować nakrętkę nasadową. 12

13 3. Zabudowa i montaż Załączona naklejka służy firmie opróżniającej jako wskazówka w celu uniknięcia uszkodzeń czujnika przy opróżnianiu. Naklejkę należy umieścić w sposób następujący: Separator tłuszczu do swobodnego ustawienia Na wysokości oczu na ściance zewnętrznej zbiornika Separator tłuszczu do zabudowy w ziemi Na wewnętrznej stronie nasady Wskazówka: Należy zwrócić uwagę firmie opróżniającej na fakt istnienia czujnika! 13

14 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej 4.1 Zewnętrzny przekaźnik sygnału Zewnętrzny podajnik sygnału (nr kat ) do przenoszenia sygnału ostrzegawczego do innych pomieszczeń może być podłączony w razie potrzeby. 4.3 Kontakt bezpotencjałowy 4.2 Skracanie przewodów sterowania Przewody czujnika można w razie potrzeby skrócić. Zaleca się ocynowanie końcówek żył. Przy użyciu tulejek żył należy zwrócić uwagę na to, że zaciski przyłączeniowe są wykonane dla przekroju maks. 2,5 mm2. Ta wartość przekroju nie może zostać przekroczona. 14

15 4.4 Instalacja / podłączenie kabla Przewody przyłączeniowe należy podłączyć zgodnie ze schematem połączeń. W tym celu odpowiednią uszczelkę połączenia skręcanego kabla przebić wkrętakiem (rysunek a), przeprowadzić przewód (rysunek b) i zacisnąć (rysunek c). Następnie n- akrętkę połączenia kabla dociągnąć mocno ręką (rysunek d). Przy podłączeniu kontaktu bezpotencjałowego należy przestrzegać danych technicznych. W połączeniach, przez które nie będą prowadzone przewody, czyli w miejscach, gdzie nie jest konieczne podłączanie przewodu, nie wolno przebijać uszczelek. Służą one do uszczelniania obudowy. 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej Ważne! Wszystkie kable podłączone do elektrycznego urządzenia sterowniczego należy po zakończeniu instalacji zabezpieczyć odpowiednimi środkami (np. złączkami kablowymi) w taki sposób, aby w przypadku awarii, przykładowo w przypadku poluzowania się połączenia, nie doszło do zagrożenia. Przewodu czujnika nie należy układać razem z przewodem zasilania, aby uniknąć zakłóceń. 15

16 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej Możliwości fachowego przedłużenia kabla po stronie budowlanej (IP 68) W przypadku urządzenia SonicControl długość kabla wynosi 10 metrów. Kable mogą zostać przedłużone przez wykwalifikowanego instalatora do maks. długości 30 m. W przypadku odcinków dłuższych niż 30 m nie można już zapewnić prawidłowego działania, ponieważ występujące siły indukcyjne mogą doprowadzić do zakłóceń. Przedłużenie sondy SonicControl do maks. 30 m 0,75 mm 2 Wskazówka: Należy przestrzegać przepisów VDE Urządzenie sterownicze można ustawiać tylko w miejscach nienarażonych na eksplozje. Kabel 10-metrowy można przedłużyć do 30 m. Jeśli kabel zostanie ułożony w kanale kablowym inych urządzeń sterowanych częstotliwościowo, należy użyć kabla z z osłoną! Rys.1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 1 Miejsca przedłużenia kabla ścisnąć zaciskami Rys. 2 Założyć ochronną obudowę i ją obustronnie ją uszczelnić Rys. 3 Obudowę zalać przygotowaną żywicą Rys. 4 Stan ostateczny z zatyczkami Rys. 4 Części na zapytanie 16

17 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej Wyświetlacz/pola wskazań 2. Przyciski przesuwania/kierunku do nawigacji po menu programu 3. Przycisk potwierdzenia/ok Przycisk powrót/esc 5. Kontrolka gotowości do pracy 6 Kontrolka komunikatu zakłócenia 7. Kabel sieciowy 8. Przyłącze modemu 9. Przyłącze czujnika ultradźwiękowego 10. Miejsce podłączenia zewnętrznego podajnika sygnału Wtyczka do podłączenia kontaktu bezpotencjałowego 7. 17

18 4. Podłączenie do instalacji elektrycznej 4.5 Schemat połączeń Czujnik SIEĆ SIEĆ Czujnik KONTAKT BEZPOTENCJAŁOWY Pływak Kontakt PŁYWAK 18

19 5.1 Stan gotowości do pracy Wtyczkę urządzenia sterowniczego włożyć do gniazda sieciowego. Urządzenie inicjalizuje się samoczynnie. Przy pierwszej inicjalizacji urządzenie sterownicze zadaje pytanie na temat czterech ustawień podstawowych. 1. Język 2. Data / godzina 3. Rodzaj urządzenia* 4. Typ separator tłuszczu* Wybór przez Zapisanie w pamięci systemu za pomocą OK według ustawień od 1 do 4 Urządzenie sterownicze laduje pamięć programu Start modułu roboczego Urządzenie jest gotowe do pracy } Poprawne wpisy są konieczne do przeprowadzenia prawidłowego pomiaru! 5. Uruchomienie 5.2 Obowiązki użytkownika Kontrola - Szkody transportowe lub montażowe - wady budowlane - sprawdzenie osadzania i działania wszystkich komponenetów elektrycznych i mechanicznych - sprawdzenie połączeń przewodów Poinstruowanie klienta na podstawie instrukcji zabudowy i obsługi - wyjaśnienie klientowi instrukcji zabudowy i obsługi - Obsługa urządzenia (objaśnienia i opis) - Pouczenie klienta o obowiązkach użytkownika - wskazanie na potrzebę regularnej konserwacji (patrz rozdził 6) 5.3 Instruktaż / przekazanie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (strona 4)! Przekazanie i poinstruowanie wykonywane przez przez fachowy zakładu lub przez osobę oddelegowaną przez firmę KESSEL (za dodatkową opłatą). Przy przekazaniu obecne muszą być następujące osoby: - Osoba upoważniona przez inwestora do odbioru - Fachowa firma Poza tym zalecamy obecność personelu obsługującego/użytkownika oraz firmy asenizacyjnej. Poinstruowanie obejmuje punkty: - Postawienie urządzenia w stan gotowości do pracy - Kontrola urządzenia - Poinstruowanie na podstawie instrukcji zabudowy i obsługi - Sporządzenie protokołu przekazania (patrz rozdział 13) Po zakończeniu instruktażu należy postawić separator ponownie w stan gotowości do pracy * patrz strona 29 19

20 6. Inspekcja i konserwacja Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w rozdziale 1. W celu wyczyszczenia wszystkie bieguny urządzenia sterowniczego muszą być odłączone od sieci. Przy wymianie akumulatora należy użyć typu Mignon AA 1200 mah. Naprawy może przeprowadzić tylko producent. Urządzenie nie wymaga konserwacji. Przewody przyłączeniowe sprawdzić pod kątem uszkodzeń. W razie ich stwierdzenia, urządzenie natychmiast wyłączyć z pracy. Czujnik musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu. Przy każdym opróżnianiu czujnik należy wyczyścić ciepłą/gorącą wodą*. Przy użyciu myjki ciśnieniowej należy zachować odległość 30 cm. Czujnik nie musi być wyjmowany w celu wyczyszczenia. * W przypadku separatorów tłuszczu M i PV KESSEl można zrezygnować z czyszczenia czujnika do czasu następnej konserwacji, ponieważ separatoer jest automatycznie oczyszczany ciepłą wodą. W razi potrzeby (silne zanieczyszczenie czujnika) można w razie potrzeby czyszczenie przeprowadzać przy każdym opróżnianiu. 20

21 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Przestrzegać wskazóek bezpieczeństwa podanych w rozdziale Wskazania zdarzeń (tylko w dzienniku): Wskazanie zdarzenia na wyświetlaczu Przyczyna Działanie Pierwsza inicjalizacja Pierwsza inicjalizacja - - Parametr zmieniony Parametry zostały zmienione - - Rodzaj urządzenia zmieniony Rodzaj urządzenia został zmieniony - - Konserwacja Wpisano termin konserwacji - - Tryb ręczny Wprowadzono tryb ręczny - - Pobranie dziennika Pobrano dziennik - - Urządzenie sterujące zostało wyłączone Urządzenie sterownicze zostało wyłączone - - Kasowanie alarmu akustycznego Alarm akustyczny został skasowany - - Kasowanie błędu Błąd został skasowany - - Ustawienia fabryczne Powrót do ustawień fabrycznych - - Wpis czujnika 01 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 02 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 03 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 04 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 05 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Wpis czujnika 06 Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Serwis KESSEL tel

22 7.2 Wyświetlanie błędów 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Błędne wskazanie na wyświetlaczu Komunikat błędu Przyczyna Działanie ALARM OSTRZEGAWCZY -grubość warstwy Miganie (Alarm) Wysokość warstwy tłuszczu dla Uwaga wys. warstwy tłuszczu i Poziom alarmu ostrzegawczego został w razie potrzeby kontak się z firmą asenizacyjną osiągnięty (patrz też 3.3) Brak rozpoznania fazy spoczynku Miganie (Alarm) Pomiar nastąpił podczas Zakres pomiarowy w punkcie menu faz roboczych Sprawdzić parametry i ew. (możliwe niedokładności) ustawić na nowo ALARM grubość warstwy Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Maksymalna grubość warstwy tłuszczu skontaktować się z firmą asenizacyjną osiągnięta (patrz też 3.3) ALARM temperatura Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) temperatura dopływu za wysoka Temperaturę wody dopływającej (do ustawienia poziomu zmniejszyć zwrócić uwagę na dane normatywne) Napięcie akumulatora za wysokie Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) - Błąd styku w akumulatorze - Sprawdzenie poprawnego ułożenia i osadzenia biegunów Napięcie akumulatora za niskiem Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Akumulator uszkodzony lub Wymiana akumulatora okres przydatności do użycia przekroczony Brak zasilania Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm); - Brak zasilania - Zabezpieczenie wstępne i/lub Power-LED blinkt - Wyświetlacz uszkodzony sprawdzić wyłącznik FI - skontaktować się z serwisem 22

23 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii Błędne wskazanie na wyświetlaczu Komunikat błędu Przyczyna Działanie Błąd komunikacji Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) - Wadliwy - Krok 1: sprawdzenie dobór modemu możliwości odbioru; - Krok 2: jeśli nie jest możliwy odbiór, wówczas zastosowanie modemu nie jest możliwe; jeśli odbiór jest, wówczas wymiana modemu Błąd czujnika 01 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 02 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 03 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 04 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 05 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 06 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 07 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Błąd czujnika 08 Dźwięk ostrzegawczy i miganie (Alarm) Problem sensoryki Skontaktować się z serwisem Serwis KESSEL tel

24 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii 7.3 Błędy ogólne Rozpoznany błąd Błędy Przyczyna Działanie Rozbieżności pomiędzy wysokością Nieprawidłowe działanie w wyniku - nieprawidłowy montaż - Lekko dociągnąć kabel a następnie warstwy tłuszczu w okienku- błędnego pomiaru czujnika dociągnąć ręcznie połączenie i zmierzon wysokością skręcane warstwy tłuszczu - Pozycjonowanie przy zabudowie - Należy uwzględnić rodzaj separatora - nieprawidłowa pierwsza inicjalizacja - Ponowna kalibracja czujnika - osady brudu na czujniku - Sprawdzanie pozycji czujnika - Ustawienie rodzaju tłuszczu - Kontatk z firmą asenizacyjną wyczyszczenie czujnika - czujnik znajduje się w kącie - Ponowne pozycjonowanie martwym czujnika (patrz str. 11) - Typ separatora tłuszczu i/lub - Korekta ustawień rodzaj urządzenia nieprawidłowo ustawiony Wysłanie SMS nie jest możliwe i/lub Błędne działanie konserwacji zdalnej Nieprawidłowy odbiór modemu Krok 1: sprawdzenie konserwacja zdalna niemożliwa możliwości odbioru; Krok 2: jeśli odbiór nie jest możliwy, wówczas zastosowanie modemu nie jest możliwe; jeśli jest odbiór, wówczas wymiana modemu 24

25 7. Zdarzenia, błędy i postępowanie w przypadku awarii 7.4 Błędy urządzenia Rozpoznany błąd Przyczyna Działanie Rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów Nieszczelność przelotów kablowych z powodu nieprawidłowego Skrętki kabli w ściance zbiornika przykręcić w sposób uniemożliwiający przepuszczanie zapachów (patrz instrukcja obsługi separatora) Woda w pomieszczeniu Nieszczelność przelotów kablowych z powodu nieprawidłowego Skrętki kabli w ściance zbiornika przykręcić w sposób montażu uniemożliwiający przepuszczanie zapachów 25

26 8. Urządzenie sterownicze 8.1 Menu przewodnik Menu urządzenia sterowniczego jest podzielone na info systemowe oraz trzy różne główne punkty menu. Jednokrotne wciśnięcie przycisku obsługi aktywuje podświetlenie tła. Przycisk OK: Przycisk ESC: Przycisk alarm Przeskok na najbliższy wyższy poziom Przeskok na najbliższy niższy poziom Nawigacja w obrębie jednego poziomu Jednokrotne wciśnięcie może skasować sygnał akustyczny. Jeśli błąd zostanie usunięty, wówczas ponowne wciśnięcie przycisku alarmowego kasuje także błędy optyczne. Jeśli błąd nie zostanie usunięty przez ponowne wciśnięcie przycisku alarmu, alarm akustyczny pojawia się ponownie. W razie braku prądu urządzenie nie jest gotowe do pracy. Urządzenie sterownicze przechodzi w tryb stand by (tryb bateryjny). Widoczne jest to poprzez alarm akustyczny i optyczny. Przyciśnięcie przycisku alarmowego może skasować alarmu akustyczny. Tryb stand by utrzymuje się przez min. 72 godziny. Następnie urządzenie sterownicze samoczynnie się wyłącza. Jeśli w ciągu godziny urządzenie zostanie podłączone do prądu, program samoczynnie kontynuuje ostatnią fazę. Jeśli tak się nie stanie, urządzenie po ponownym podłączeniu do prądu wykonuje restart (programy już wprowadzone pozostają zachowane). Można to także przeprowadzić ręcznie przez dłuższe wciśnięcie przycisku alarmowego. Wskazówka: Określone poziomy menu są chronione hasłem. Służy to ochronie urządzenia przed obsługą przez niepowołane osoby. W razie pytania, należy się skontaktować z serwisem KESSEL (telefon Menu informacyjne Info systemowe Informacje Konserwacja Ustawienia 26

27 8. Urządzenie sterownicze 8,3 Menu informacyjne Info o systemie Informacje Konserwacja Ustawienia Godziny pracy Dziennik Typ sterowania Termin konserwacji Akt.wartości pom. Parametry Pamięć danych pomiarowych Opróżnianie Godziny pracy Wskazanie czasów biegu urządzenia Dziennik Chronologiczne wskazanie błędów i wydarzeń (patrz także rozdział 7 Wydarzenia i błędy / Usuwanie awarii ) Tutaj zapisuje się wszystkie wykonane zmiany ustawień Typ sterowania Pokazanie rodzaju urządzenia, typu separatora tłuszczu, języka i wersji oprogramowania Termin konserwacji Wskazanie nabliższej koniecznej oraz ostatniej przeprowadzaonej konserwacji. Wskazówka: Dane obecne są tylko wtedy, jeśli zostaną one zapisane w menu ustawienia przez osobę wykonującą konserwację Aktualne wartości pomiarowe Przyciśnięciem przycisku OK przeprowadza się pomiar aktualnej grubości warstwy tłuszczu Parametry Pokazywanie wszystkich ustawionych parametrów sterowania urządzenia. Zmiany parametrów w tym menu nie są możliwe Pamięć danych pomiarowych Wskazanie ostatnio zapisanej grubości warstwy i temperatury (maks. 400 wartości) Opróżnianie Pokazywanie ostaniego przeprowadzonego opróżniania (jeśli zapisano) Tryb ręczny Tryb ręczny wyłącza tryb automatyczny. 27

28 8. Urządzenie sterownicze 8.4 Menu konserwacyjne Info o systemie Informacje Konserwacja Ustawienia Tryb ręczny Tryb testowy Tryb testowy Test automatyczny Termin konserwacji Wprowadzanie ostatniej przeprowadzonej konserwacji i następnego terminu konserwacji Termin opróżniania Wprowadzanie ostatniego przeprowadzonego opróżniania (np. przez firmę asenizacyjną) Termin konserwacji Termin opróżniania 28

29 8. Urządzenie sterownicze 8.5 Menu ustawień Info o systemie Informacje Konserwacja Ustawienia Parametry Pamięć profilu Data / godzina Rodzaj urządzenia Typ separatora tłuszczu Język Komunikacja Czujniki Resetowanie Parametry Zmiana parametrów fabrycznych (patrz także 3.3). Wskazówka: Każda zmiana parametrów jest natychmiast zapisywana po wciśnięciu przycisku OK. Dodatkowo przy opuszczeniu menu istnieje możliwość zapisania tych wartości w pamięci profilu pod własną nazwą Pamięć profilu Ładowanie zastosowanych przy inicjalizacji wartości oraz wartości zapisanych pod nową nazwą (patrz 8.5.1) Data / godzina Ustawienia aktualnej daty i godziny Rodzaj urządzenia Wybór przeciętnej objętości tłuszczu i rodzaju tłuszczu Typ separatora tłuszczu Wybór typu separatora tłuszczu Język Pokazywanie/zmiana języka Komunikacja Wprowadzanie/zmiana nazwy stacji, numeru urządzenia, typu modemu, PINu oraz numeru telefonu komórkowego, na który mają być wysyłane SMSy o zakłóceniach (szczegółowy opis podany jest w odrębnej instrukcji obsługi) Czujniki Przypisanie adresów czujników Resetowanie Resetowanie urządzenia sterowniczego w celu przywrócenia ustawień fabrycznych (godziny pracy nie są resetowane). 29

30 9. Dane techniczne Ogólne dane techniczne Wymiary obudowy (D x S x W) 180 x 200 x 70 mm Ciężar urządzenia sterowniczego ok. 1 kg Dopuszczalny zakres temperatur od 0 do 50 C Tryb standby zasilania (gotowość do pracy) 14 ma Prąd podczas pracy 35 ma Klasa bezpieczeństwa I Rodzaj ochrony IP 54 Przyłącza elektryczne dla wszystkich przewodów miedzianych odpowiednie 0,08-2,5 mm Średnica kabla 5-9 mm Wejścia Wejście czujnika Wejście czujnika SonicControl Zasilanie Napięcie robocze 230 V AC 1~ 50 Hz ± 10% L / N Przyłączenie do sieci Wtyczka Schuko urządzenie sterownicze na 1,4 m z przewodem przyłączeniowym Konieczne zabezpieczenie wstępne maks. 16 A lub (przewidzieć po stronie instalacji), wyłącznik główny ze wszystkimi biegunami na przew. zasilającym Wyjścia Kontakt bezpotencjałowy (nr art ) Opcja: zewn. nadajnik sygnału (nr art ) zestyk przełączny: zestyk środkowy, zamykacz, otwieracz maks. 42 VAC / 0,5 A z własnym bezpiecznikiem w urządzeniu z własnym przełączaniem ochronnym urządze- nia dla obciążeń indukcyjnych Możliwość przyłaczenia zewnętrznego podajnika sygnału 30

31 10. Części zamienne i osprzęt â ê ô wewnątrz na zewnatrz Nr art. 11. Urządzenie sterownicze Czujnik ultradźwiękowy Zestaw wykonawczy do zabudowy w ziemi

32 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Według Dyrektywy w sprawie napięć niskich 2006/95/WE, Dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. W celu oznaczenia zgodności produktów należy na tabliczce znamionowej umieścić znak Dyrektywy 93/68/EWG. KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, D Lenting Niniejszym oświadczamy, że produkt odpowiada następującym normom KESSEL SonicControl EN (2006), EN (2007), EN (2006), EN (2007), EN (2007) Lenting, dnia Zarząd Zarząd 32

33 12. Gwarancja 1. Jeśli dostarczono wadliwy towar lub usługa została wykonana wadliwie, firma KESSEL ma prawo wyboru sposobu postępowania, czy usterka zostanie usunięta, czy też wadliwy produkt zostanie wymieniony. Jeśli po dwóch naprawach wada nadal nie zostanie usunięta, kupujący/zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. Fakt stwierdzenia jawnych wad należy zgłosić niezwłocznie na piśmie, w przypadku wad ukrytych fakt ten należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Za naprawy i dostarczone w terminie późniejszym części, firma KESSEL odpowiada w takim samym stopniu jak w przypadku umowy pierwotnej. W razie dostarczenia nowych części gwarancja działa na nowo, ale tylko w zakresie nowej dostarczonej części. Gwarancja obejmuje jedynie przedmioty nowe. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od wydania zamawiającemu umowy. Zastosowanie mają przepisy 377 Kodeksu handlowego (HGB). Wykraczając poza ramy przepisów ustawowych, firma KESSEL AG wydłuża okres gwarancji w przypadku separatorów cieczy lekkich, separatorów tłuszczu, studzienek, przydomowych oczyszczalni ścieków i cystern na wodę deszczową do 20 lat na zbiorniki. Odnosi się to do ich szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego. Wymogiem jest jednak fachowy montaż oraz zgodna z przeznaczeniem eksploatacja z przestrzeganiem aktualnie obowiązujących instrukcji zabudowy i obsługi a także obowiązujących norm. 2. Firma KESSEL wyraźnie informuje, że zużycie nie jest wadą. To samo dotyczy błędów, które powstaną w wyniku wadliwej konserwacji. Wskazówka: Zaplombowane komponenty i złącza śrubowe mogą być otwierane wyłącznie przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do utraty uprawnień gwarancyjnych Stan z dnia

34 13. Protokół przekazania dla firmy wykonującej zabudowę Oznaczenie typu * Numer art. KESSEL * Data produkcji * (* zgodnie z tabliczką znamionową/rachunkiem) Oznaczenie obiektu / użytkownik urządzenia Adres / telefon / faks Projektant Adres / telefon / faks Wykonująca firma budowlana / sanitarna / elektryczna Adres / telefon / faks Uprawniny do odbioru Adres / telefon / faks Osoba przekazująca Pozostałe uwagi Wymienione uruchomienie i poinstruowanie przeprowadzono w obecności osoby upoważnionej do odbioru i użytkownika urządzenia. Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do odbioru Podpis użytkownika urządzenia 34

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 01/2012 Numer: Zmiany techniczne zastrzeżone

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 01/2012 Numer: Zmiany techniczne zastrzeżone INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przyrząd do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Zalety produktu Pomiar, wskazywanie i kontrola wysokości wastwy tłuszczu Darmove oprogramowanie dostępne

Bardziej szczegółowo

Odpływ prysznicowy LINEARIS Compact

Odpływ prysznicowy LINEARIS Compact InstrUkcja ZabUdowy, obsługi I konserwacji Odpływ prysznicowy LINEARIS Compact Nr kat. System 125 45600.63 45600.64 45600.65 45600.66 45600.67 Zalety produktu Odpływ liniowy z otworami na wodę przesiąkającą

Bardziej szczegółowo

Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150

Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150 INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150 Zalety produktu Płynna głębokość zabudowy - korpus obniża się wraz z osiadaniem gleby

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Przepompownia wody brudnej KESSEL. Z teleskopową nasadą do płynnego wyrównania wysokości. poziomu, z pokrywą klasy A 15 z tworzywa sztucznego do

Przepompownia wody brudnej KESSEL. Z teleskopową nasadą do płynnego wyrównania wysokości. poziomu, z pokrywą klasy A 15 z tworzywa sztucznego do und überwacht ścieków Aqualift S Wielkość nominalna od 7 do 0 Wybranie 700 x 700 mm Aqualift S Do zabudowy w płycie podłogowej, głębokość zabudowy (T) od 8 mm do 656 mm. Z teleskopową nasadą do płynnego

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków 4.1 P 15 Produkt Opis produktu Rysunek pokazuje urządzenie jednopompowe nr art. 866 621B Aby uniknąć skraplania się pary, zalecamy wentylowanie studzienki. Głębokości zabudowy (T): T 1 1630-2130 mm T 2

Bardziej szczegółowo

Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze

Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze Pompy zanurzeniowe, urządzenia 4.1 P 21 Wys. podnosz. H (mh 2 O) Wys. podnoszenia H (mh 2 O) Landesgewerbeanstalt Bayern Landesgewerbeanstalt Bayern Pompy zanurzeniowe do ścieków bez fekaliów do Aqualift

Bardziej szczegółowo

Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel

Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel Urządzenie przeciwzalewowe Kessel Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel Datum: Datum: 13/14 Referent: października 2011 Z jednego źródła wszystko do odprowadzania ścieków Ochrona przed wodą w piwnicach

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie sterownicze z czujnikiem ciśnieniowym do przepompowni Aqualift F Duo

Urządzenie sterownicze z czujnikiem ciśnieniowym do przepompowni Aqualift F Duo INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Urządzenie sterownicze z czujnikiem ciśnieniowym do przepompowni Aqualift F Duo Zalety produktu Urządzenie sterownicze z ochroną przeciwbryzgową IP 54 Kombinowane

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS - NS według PN EN 858 klasa I min / max Opis Separator koalescencyjny klasa I, W 0 według PN EN 858, z tworzywa sztucznego,, Ze zintegrowanym osadnikiem

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych według PN EN 858 4.1 S 23 Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 15 według PN EN 858 i DIN 1999-, klasa I do zabudowy w ziemi Cechy nasady: nachylana regulowana wysokość pod ciężki

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWP15...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG

Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji obsługi... 3 1.2 Zastosowane symbole... 3 1.3 Dla kogo jest

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift S Opis serii: Wilo-DrainLift S H[m] 5,0 Wilo-DrainLift S 4,0 3,0 2,0 S 1/5 1,0 Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowaną pompą Zastosowanie W pełni funkcjonalne, gotowe do podłączenia

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE PPL OilStar TankGuard jest zaprojektowany do ochrony zbiorników olejowych przed zbyt wysokim poziomem cieczy (więcej jak 95% objętości lub 200mm od górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 PL Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWG1...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna ZASILACZ DIN DO 2-ŻYŁOWEGO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA...3 2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD I PRZEŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania

Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania Kraków 2005 Wydanie pierwsze UWAGA!!! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo