INFORMATOR DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UAM"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UAM ROK AKADEMICKI 2007/2008 POZNAŃ 2007

2 SPIS TREŚCI 1. Struktura Wydziału Ogólna informacja o Wydziale Neofilologii Krótka informacja o jednostkach wydziałowych: INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY KATEDRA EKOKOMUNIKACJI KATEDRA SKANDYNAWISTYKI Studia na Wydziale Neofilologii Organizacja roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Neofilologii Prowadzone specjalności Uczelniany System Oceny Jakości Kształcenia Zadania Wydziału Neofilologii UAM Wymogi stawiane pracom licencjackim na Wydziale Neofilologii UAM Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale Neofilologii UAM Profil kształcenia i sylwetka absolwenta Studia stacjonarne Prawa i obowiązki studenta Zaliczanie roku Koła naukowe Studia niestacjonarne zaoczne Studia podyplomowe Studia doktoranckie Opłaty na Wydziale Neofilologii UAM Informacje Informacja o systemie Europejskiego Transferu Punktów Kredytowych (European Credit Transfer System, ) Informacja o przygotowaniu pedagogicznym Plany Studiów na Wydziale Neofilologii obowiązujące w roku akad. 2007/ Filologia angielska Filologia niderlandzka Filologia germańska Filologia romańska Filologia rumuńska Filologia hiszpańska

3 5.7. Filologia włoska Filologia rosyjska Filologia rosyjsko-ukraińska Filologia rosyjsko-angielska Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną Etnolingwistyka Językoznawstwo i nauka o informacji Językoznawstwo i informacja naukowa Bałtologia filologia litewska Filologia litewska Bałtologia filologia łotewska Filologia łotewska Filologia koreańska Filologia nowogrecka Filologia wietnamsko-tajska Ugrofinistyka filologia fińska Filologia fińska Ugrofinistyka filologia węgierska Ugrofinistyka Filologia węgierska Lingwistyka stosowana Arabistyka Japonistyka Sinologia Turkologia Indologia Hebraistyka Filologia duńska/norweska/szwedzka

4 1. Struktura Wydziału 1.1. Ogólna informacja o Wydziale Neofilologii Adres Wydziału Neofilologii UAM: Dziekanat: Al. Niepodległości nr 4, POZNAŃ Collegium Novum Sekretariat Dziekanatu: tel.: , , ; fax: Dziekanat studiów dziennych: tel./fax: , Dziekanat studiów zaocznych: tel./fax: Następujące jednostki mają swoją siedzibę w Collegium Novum: Instytut Filologii Angielskiej (IFA), Instytut Filologii Germańskiej (IFG), Instytut Językoznawstwa (IJ), Instytut Filologii Romańskiej (IFRom), Instytut Filologii Rosyjskiej (IFRos), Katedra Skandynawistyki (KS) Ul. Międzychodzka nr 5, POZNAŃ Następująca jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Międzychodzkiej: Instytut Orientalistyczny (IO) Ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198, POZNAŃ Następujące jednostki mają swoją siedzibę przy ul. 28 Czerwca 1956: Instytut Lingwistyki Stosowanej (ILS), Katedra Ekokomunikacji (KEko) Władze dziekańskie w latach : prof. zw. dr hab. Józef Darski - dziekan (p. 105B, ColI. Novum) prof. dr hab. Jacek Witkoś - prodziekan ds. nauki (p. 123B, ColI, Novum) prof. UAM dr hab. Mirosław Loba - prodziekan ds. studiów stacjonarnych (p. 123B, ColI. Novum) prof. UAM dr hab. Piotr Nowak - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych (p. 123B, ColI. Novum) Pełnomocnicy dziekana: - ds. pomocy materialnej dla studentów: dr Arkadiusz Żychliński (KS) - ds. Programu Socrates-Erasmus: mgr Magdalena Ratajczak (IFA) - ds. : dr Ewa Jarmołowicz (IJ) - ds. Programów Unii Europejskiej: dr Barbara Walkiewicz (IFRom) - ds. studiów filologii angielskiej na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym UAM w Kaliszu: dr Mirosław Pawlak Wydział Neofilologii UAM zorganizowany jest w następujące jednostki: 1. Instytut Filologii Angielskiej (IFA) 2. Instytut Filologii Germańskiej (IFG) 3. Instytut Filologii Romańskiej (IFRom) 4. Instytut Filologii Rosyjskiej (IFRos) 5. Instytut Językoznawstwa (IJ) 6. Instytut Lingwistyki Stosowanej (ILS) 7. Instytut Orientalistyczny (IO) 8. Katedra Ekokomunikacji (KEko) 9. Katedra Skandynawistyki (KS). 4

5 Ponadto decyzją Senatu UAM Wydział Neofilologii sprawuje merytoryczną opiekę nad jednostką dydaktyczną o nazwie Kolegium Języków Obcych, które podlega bezpośrednio Rektorowi UAM. Zorganizowane jest ono w trzy następujące sekcje: Sekcja Języka Angielskiego (specjalność: filologia angielska), Sekcja Języka Francuskiego (specjalność: filologia romańska), Sekcja Języka Niemieckiego (specjalność: filologia germańska). Dyrektor Kolegium: dr Aleksandra Jankowska Kolegium kształci systemem trzyletnich zawodowych studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia w zakresie wyżej wymienionych specjalności. Kolegium ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Międzychodzkiej Krótka informacja o jednostkach wydziałowych: INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ al. Niepodległości 4, Poznań Collegium Novum, Bl. A, VI ptr. tel , , fax Dyrektor prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk Z-ca dyrektora ds. nauki prof. UAM dr hab. Marcin Krygier Z-ca dyrektora ds. dydaktyki prof. UAM dr hab. Anna Cieślicka Kierownik Instytutowego Studium Doktoranckiego prof. UAM dr hab. Robert Lew Kierownik Studium Niestacjonarnego Zaocznego dr Janusz Semrau INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ al. Niepodległości 4, Poznań Collegium Novum, Bl. B, IV ptr. tel , tel/fax Dyrektor Z-ca dyrektora ds. naukowych Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Z-ca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych prof. zw. dr hab. Czesław Karolak prof. nadzw. dr hab. Roman Dziergwa dr Romualda Braciszewska prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ al. Niepodległości 4, Poznań Collegium Novum, Bl. A, V ptr. tel , fax Dyrektor Z-ca dyrektora ds. naukowych Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz prof. UAM dr hab. Jerzy Lis prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ al. Niepodległości 4, Poznań Collegium Novum, Bl. B, parter tel , fax Dyrektor Z-ca dyrektora ds. nauki Z-ca dyrektora ds. dydaktyki Z-ca dyrektora ds. studiów zaocznych prof. zw. dr hab. Antoni Markunas prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan dr Monika Osmańska dr Wojciech Kamiński 5

6 INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA al. Niepodległości 4, Poznań Collegium Novum, Bl. B, II piętro tel , fax Dyrektor Z-ca dyrektora ds. nauki Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Z-ca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych prof. zw. dr hab. Jerzy Bańczerowski prof. dr hab. Piotra Łobacz dr Norbert Kordek dr Paweł Nowakowski INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ ul. 28 Czerwca 1956 nr 198, Poznań tel , fax Dyrektor Z-ca dyrektora ds. nauki Z-ca dyrektora ds. studiów stacjonarnych Z-ca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek dr Magdalena Aleksandrzak dr Augustyn Surdyk INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY ul. Międzychodzka 5, Poznań tel , fax p.o. Dyrektora z-ca dyrektora p.o. z-cy dyrektora ds. dydaktyki p.o. z-cy dyrektora prof. UAM dr hab. Henryk Jankowski prof. dr hab. Adnan Abbas dr Marcin Styszyński dr Piotr Zaremba KATEDRA EKOKOMUNIKACJI ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198, Poznań tel./fax , tel , , Kierownik prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel KATEDRA SKANDYNAWISTYKI al. Niepodległości 4, Poznań Collegium Novum, BI. A, II ptr. tel fax Kierownik Z-ca kierownika ds. dydaktycznych dr hab. Grzegorz Skommer dr Piotr Zborowski 6

7 2. Studia na Wydziale Neofilologii 2.1. Organizacja roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Neofilologii Dzień Studenta I roku Uroczysta inauguracja roku akad. 2007/2008 (Dzień Rektorski) Początek zajęć w semestrze zimowym Wakacje zimowe Ewaluacja i uzyskiwanie zaliczeń Koniec zajęć w semestrze zimowym Zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna Początek zajęć w semestrze letnim Wakacje wiosenne Ewaluacja i uzyskiwanie zaliczeń Koniec zajęć w semestrze letnim Letnia sesja egzaminacyjna Wakacje letnie lub okres zajęć (praktyki, zajęcia specjalizacyjne, studia podyplomowe) Okres zajęć lub wakacje letnie (praktyki, zajęcia specjalizacyjne, studia podyplomowe) Sesja poprawkowa Miejsca w domach studenckich zapewnia się od 27 września 2007 r. do 22 września 2008 r. 7

8 2.2. Prowadzone specjalności Wydział kształci na dwóch kierunkach: - filologia angielska; - filologia w zakresie następujących specjalności (w nawiasie podano jednostkę, w której prowadzone są studia na tej specjalności): 1. filologia niderlandzka (IFA) 2. filologia germańska (IFG) 3. filologia romańska (IFRom) 4. filologia rumuńska (IFRom) 5. filologia hiszpańska (IFRom) 6. filologia włoska (IFRom) 7. filologia rosyjska (IFRos) 8. filologia rosyjsko-angielska (IFRos) 9. filologia rosyjsko-ukraińska (IFRos) 10. ugrofinistyka - filologia fińska (IJ) 11. ugrofinistyka - filologia węgierska (IJ) 12. filologia koreańska (IJ) 13. bałtologia - filologia litewska (IJ) 14. bałtologia - filologia łotewska (IJ) 15. filologia nowogrecka (IJ) 16. filologia wietnamsko-tajska (IJ) 17. etnolingwistyka (IJ) 18. językoznawstwo i informacja naukowa (IJ) 19. komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (IJ) 20. lingwistyka stosowana (ILS) i (KEKO) 21. arabistyka (IO) 22. indologia (IO) 23. japonistyka (IO) 24. hebraistyka (IO) 25. sinologia (IO) 26. turkologia (IO) 27. filologia duńska (KS) 28. filologia norweska (KS) 29. filologia szwedzka (KS) 8

9 2.3. Uczelniany System Oceny Jakości Kształcenia Zadania Wydziału Neofilologii UAM Jako element składowy Uniwersytetu Wydział Neofilologii wypełnia dwie podstawowe funkcje: (1) prowadzenia badań naukowych oraz (2) nauczania. W odniesieniu do funkcji prowadzenia badań naukowych zadania Wydziału Neofilologii obejmują: - badania w zakresie poszczególnych języków obcych oraz - uzupełniająco - w zakresie języka polskiego, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć językoznawstwa; - badania w zakresie poszczególnych literatur narodowych, w tym - uzupełniająco - w zakresie literatury polskiej, w aspekcie zarówno literaturoznawczym jak i kulturoznawczym z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. W odniesieniu do funkcji nauczania zadania Wydziału Neofilologii obejmują: - umożliwienie studentom zdobycia pełnej wiedzy teoretycznej w zakresie poszczególnych języków, ich literatur oraz ram kulturowych różnych wspólnot komunikatywnych, w których języki te występują; - umożliwienie studentom zdobycia pełnej wiedzy praktycznej w zakresie poszczególnych języków obcych; - realizację powyższych celów dla ciągłego kierowania do polskiego systemu oświatowego wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie poszczególnych specjalności neofilologicznych; - realizację powyższych celów dla innych społecznie uzasadnionych zadań zawodowych wymagających specjalistycznego przygotowania w zakresie poszczególnych specjalności neofilologicznych Wymogi stawiane pracom licencjackim na Wydziale Neofilologii UAM 1. Praca powinna korespondować z zainteresowaniami naukowymi studenta oraz z planem naukowym Zakładów danej jednostki organizacyjnej Wydziału. 2. Tytuł i zakres pracy zostaje określony przez promotora. Student może zaproponować samodzielnie temat pracy dyplomowej. W takim wypadku temat ten musi zostać zaakceptowany przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe. 3. Praca powinna stanowić ukierunkowane opracowanie materiału badawczego, spełniające określone wymogi metodologiczne. 4. W pracy student musi wykazać się umiejętnością przygotowania i zredagowania tekstu naukowego. 5. Praca powinna opierać się na odpowiednio dobranej i wykorzystanej bibliografii. 6. Praca powinna spełniać standardowe wymogi redakcyjne i formalne. 7. Praca powinna zawierać szczegółowy wykaz literatury naukowej i źródłowej, na której została oparta. Literatura powinna być aktualna i merytorycznie ważka. Przytaczane poglądy cudze powinny być zaznaczone zgodnie z zasadami cytowania obowiązującymi w pracach naukowych. 8. Praca powinna być napisana w języku danej specjalności i cechować się poprawnością językową i stylistyczną. 9. Praca powinna mieć objętość około 30 stron Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale Neofilologii UAM 1. Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się przez magistranta umiejętnością twórczego wykorzystania narzędzi metodologicznych i źródeł bibliograficznych. 2. Praca magisterska powinna stanowić opracowanie tematu o charakterze monograficznym (teoretycznym lub materiałowym) lub być syntezą samodzielnie wykonanych badań empirycznych. 9

10 3. Tytuł i zakres pracy zostaje określony przez promotora. Student może zaproponować samodzielnie temat pracy dyplomowej. W takim wypadku temat ten musi zostać zaakceptowany przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe. 4. Praca powinna spełniać standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym. 5. Praca powinna zawierać szczegółowy wykaz literatury naukowej i źródłowej, na której została oparta. Literatura powinna być aktualna i merytorycznie ważka. Przytaczane poglądy cudze powinny być zaznaczone zgodnie z zasadami cytowania obowiązującymi w pracach naukowych. 6. Promotor ponosi współodpowiedzialność (wraz z magistrantem) za stopień samodzielności i oryginalności rozprawy. 7. Praca powinna być napisana w języku danej specjalności lub/i w jednym z tzw. języków kongresowych lub w języku polskim. W każdym z tych przypadków praca powinna cechować się poprawnością językową i stylistyczną. 8. Powinna ona mieć objętość około 60 stron. 9. Dopuszcza się możliwość wykonania pracy dyplomowej przez dwóch (lub więcej) magistrantów, pod warunkiem wyraźnego określenia ich wkładu pracy w przygotowanie pracy. We wszystkich sprawach, które nie zostały omówione powyżej, obowiązują uregulowania Statutu UAM oraz Regulaminu Studiów UAM. Ustalenia niniejszej Uchwały precyzują załączniki określające specyficzne wymagania poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału Profil kształcenia i sylwetka absolwenta Profil kształcenia Działalność dydaktyczna w poszczególnych jednostkach Wydziału Neofilologii UAM obejmuje następujące dziedziny: - kursy z zakresu językoznawstwa różnych obszarów językowych - kursy z zakresu literaturoznawstwa odpowiednich obszarów językowych - kursy z zakresu kulturoznawstwa i cywilizacji danych obszarów językowych - kursy z zakresu metodyki nauczania języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauczania określonych języków obcych - kursy z zakresu historii odpowiednich języków - kursy z zakresu gramatyki opisowej nauczanych języków - kursy z zakresu przekładoznawstwa - kursy z zakresu praktycznej nauki odpowiednich języków obcych z elementami praktyki tłumaczenia wraz z wykorzystaniem środków multimedialnych - kursy z zakresu językoznawstwa ogólnego, porównawczego i kontrastywnego - kursy z zakresu metodologii lingwistyki - kursy z zakresu psycholingwistyki - kursy z zakresu językoznawstwa matematycznego - kursy z zakresu systemów informacyjnych - kursy z zakresu etnolingwistyki - kursy z zakresu komunikacji międzykulturowej - kursy z zakresu logiki i semiotyki - kursy z zakresu retoryki. Ponadto program kształcenia może zawierać: - kursy z zakresu psychologii - kursy z zakresu pedagogiki - praktyki pedagogiczne i w przypadku specjalności: lingwistyka stosowana - praktyki translatoryczne - kursy w zakresie organizacji i zarządzania i inne w zależności od zmieniających się programów nauczania - kurs z zakresu emisji głosu - kurs z zakresu nowych technologii nauczania. 10

11 Sylwetka absolwenta Sylwetka absolwenta Wydziału Neofilologii z tytułem licencjata Absolwent jednej ze specjalności kierunku studiów: filologia z tytułem zawodowym licencjata: a) jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem języka obcego na poziomie podstawowym (tj. obejmującym szkołę podstawową i gimnazjum); b) powinien posiadać zbliżoną do rodzimej znajomość danego języka obcego w mowie i w piśmie; c) posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia (w tym do prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł); d) w razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego. Sylwetka absolwenta Wydziału Neofilologii z tytułem magistra Absolwent jednej ze specjalności kierunku studiów: filologia z tytułem magistra: a) jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego; b) posiada zbliżoną do rodzimej znajomość danego języka obcego i dobrą znajomość drugiego (lub większej ilości) języków obcych; c) jest znawcą kultury i cywilizacji danego (danych) obszarów językowych; d) posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł); e) w razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego. Absolwent specjalności: lingwistyka stosowana poza wyżej wymienionymi kwalifikacjami jest wysoko wykwalifikowanym tłumaczem języka niemieckiego. Absolwent specjalności: filologia angielska, który odbył program studiów w ramach specjalizacji tłumaczeniowej poza wyżej wymienionymi kwalifikacjami jest wysoko wykwalifikowanym tłumaczem języka angielskiego. Absolwent specjalności: językoznawstwo i informacja naukowa z tytułem magistra: a) jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie językoznawstwa ogólnego i w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w ramach polskiego systemu oświatowego; b) posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł); c) w razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego. Absolwent specjalności etnolingwistyka z tytułem magistra: a) jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie językoznawstwa ogólnego, porównawczego oraz etnologii i antropologii kulturowej; b) posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł); c) w razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego. Absolwent orientalistyki (arabistyki, japonistyki, sinologii, turkologii) z tytułem magistra: a) dysponuje biegłą znajomością orientalnego języka kierunkowego oraz dobrą znajomością 11

12 języka angielskiego (w większości także innego języka europejskiego) i drugiego języka orientalnego; b) jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie kultury i cywilizacji danego obszaru językowego i regionu; c) jest kwalifikowanym specjalistą w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; d) posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł); e) w razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego, w tym pracy jako wykwalifikowany nauczyciel danego języka orientalnego w dowolnym kraju. 1. Student ma prawo do: 2.4. Studia stacjonarne Prawa i obowiązki studenta a. zdobywania wiedzy na wybranym kierunku lub kierunkach studiów jednej lub kilku uczelni, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, a także uczestniczenia w zajęciach innych kierunków studiów; b. studiowania na dwóch kierunkach w trybie stacjonarnym, jeżeli został przyjęty na te kierunki w wyniku egzaminu wstępnego; c. podejmowania międzywydziałowych studiów indywidualnych na zasadach określonych przez radę wydziału; d. studiowania według indywidualnych programów oraz planów studiów na zasadach określonych przez radę wydziału lub radę instytutu kierunkowego w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych zaocznych i niestacjonarnych eksternistycznych; e. otrzymania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce; f. współuczestnictwa w decyzjach organów Uniwersytetu za pośrednictwem przedstawicieli będących członkami kolegialnych organów uczelni; g. prowadzenia działalności samorządowej i społecznej; h. zgłaszania do organów Uniwersytetu postulatów dotyczących planów studiów, programów nauczania, toku studiów, procesu nauczania i wychowania, warunków socjalno-bytowych oraz wszystkich innych spraw środowiska akademickiego; i. zrzeszania się w kołach lub sekcjach naukowych oraz uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie; j. zrzeszania się w organizacjach społecznych i politycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; k. zrzeszania się w organizacjach kulturalnych, sportowych i turystycznych; l. decyzja Uchwały Rady Wydziału z dnia 20 listopada 2004 roku student ma prawo rozszerzyć program studiów o przedmioty uzupełniające oferowane na innych specjalnościach naszego Wydziału lub innych jednostkach UAM. 2. Do podstawowych obowiązków studenta należy: a. pełne wykorzystanie możliwości kształcenia jakie stwarza Uniwersytet; b. terminowe uzyskiwanie zaliczeń, składanie egzaminów i wypełnianie innych obowiązków związanych z programem i tokiem studiów; c. branie udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych; d. przestrzeganie dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej; e. dbanie o dobrą opinię Uniwersytetu i godność studenta; f. niezwłoczne powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i adresu, a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie pomocy materialnej. g. Wnoszenie należnych opłat 12

13 Zaliczanie roku 1. Przedmiotami, które nie mogą być powtarzane na I roku studiów I stopnia są: - praktyczna nauka języka obcego kierunkowego; - język specjalizacyjny Rada Wydziału dopuszcza następujące wyjątki: a) Zgodnie z uchwałą nr 32 Rady Wydziału z dnia 22 marca 2007 r. student pierwszego roku studiów I stopnia (poza specjalnościami prowadzonymi w IO) ma prawo powtórzyć przedmiot praktyczna nauka języka obcego jeżeli uzyska zaliczenia z pozostałych przedmiotów przewidzianych w planie studiów pierwszego roku. 2. W odniesieniu do lat II-V studiów, zgodnie z Regulaminem Studiów w UAM i stosownymi Uchwałami Rady Wydziału dopuszcza się następujące możliwości: a) student, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem danego roku studiów w pierwszym terminie, przedkłada swój indeks opatrzony vidematem opiekuna roku pod koniec czerwca w dziekanacie celem uzyskania automatycznego wpisu na następny rok akademicki; b) student, który nie przystąpił do egzaminu w terminie pierwszym, musi niezwłocznie usprawiedliwić ten fakt na podstawie dokumentów u opiekuna roku. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dziekan stawia ocenę niedostateczną; c) student, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem danego roku studiów w drugim terminie, tj. najpóźniej do 20 września danego roku akademickiego, przedkłada swój indeks opatrzony vidematem opiekuna roku przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego w dziekanacie celem uzyskania automatycznego wpisu na następny rok akademicki; d) student, który dwukrotnie w terminie do dnia 20 września nie otrzymał na egzaminie końcowym z praktycznej nauki jęzvka obcego kierunkowego lub języka specjalizacyjnego oceny pozytywnej, obowiązkowo powtarza rok tylko w zakresie przedmiotów objętych praktyczną nauką języka obcego kierunkowego lub języka specjalizacyjnego. Podczas powtarzania roku nie wolno studentowi uczęszczać na zajęcia z rokiem wyższym. W tym przypadku student przedkłada również swój indeks w dziekanacie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego celem wpisania do indeksu informacji o otrzymaniu od dziekana opcji regulaminowej "powtarzanie roku"; e) student, który nie zaliczył w terminie do dnia 20 września innych przedmiotów objętych programem danego roku, czy poprzez nieotrzymanie zaliczenia czy też poprzez dwukrotne nie zdanie egzaminu, ma obowiązek złożenia podania do prodziekana ds. studiów stacjonarnych celem uzyskania zgody na studiowanie na roku wyższym. W tym przypadku student przedkłada w dziekanacie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego swój indeks wraz z podaniem o wyrażenie zgody na studiowanie z rokiem wyższym celem wpisania do indeksu informacji o skierowaniu na rok wyższy i jednoczesnym obowiązku zaliczania nie zaliczonych przedmiotów z roku niższego (status RW/P). Bez uzyskania zgody na status RW/P student nie ma prawa uczęszczać na zajęcia z rokiem wyższym; f) student, który otrzymał od dziekana status RW/P, ma prawo w ciągu całego roku akademickiego do: - dwukrotnego zdawania egzaminu z przedmiotu, który powtarza (a więc bez konieczności uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu jeżeli uprzednio uzyskał zaliczenie) i który zgodnie z programem studiów objęty jest egzaminem; - bądź do uzyskania zaliczenia przedmiotu nie objętego egzaminem na podstawie wykonanej pracy, której charakter całkowicie określa prowadzący ten przedmiot (tj. kolokwium, lektury, prace pisemne, itd.) czy też na podstawie powtórzenia tego przedmiotu. Decyzję, co do sposobu zaliczenia przedmiotu nie objętego egzaminem, dziekan pozostawia w rękach dyrekcji jednostki organizacyjnej Wydziału; g) opcję RW/P student może uzyskać: 13

14 - jednokrotnie w wypadku trzyletnich studiów licencjackich; - jednokrotnie w wypadku dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających; - dwukrotnie w wypadku pięcioletnich studiów magisterskich. Decyzja o przyznaniu tej opcji należy wyłącznie do dziekana po uprzednim zasięgnięciu opinii władz Instytutu/Katedry; h) student, który przebywał za granicą oficjalnie wysłany na stypendium przez swą macierzystą jednostkę i nie zaliczył niektórych przedmiotów ze względu na różnice programowe, może złożyć podanie do prodziekana z prośbą o indywidualną organizację studiów i przesunięcie terminów zdawania egzaminów na następny rok; i) dzień 30 września jest ostatnim regulaminowym dniem zaliczenia roku w Uczelni, natomiast studenci Wydziału Neofilologii zobowiązani są do zakończenia sesji poprawkowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września (patrz "Organizacja roku akademickiego 2004/2005 na Wydziale Neofilologii"); j) studenta, który do dnia 20 września nie złożył indeksu w dziekanacie celem wpisania odpowiedniej opcji (tj. rok zaliczony, powtarzanie roku, status RW/P, urlop dziekański, przerwa w studiach) i który nie otrzymał wpisu na kolejny rok studiów, dziekan skreśla z listy studentów; k) student, który został skreślony z listy studentów ma jednorazową możliwość ubiegania się o reaktywację w prawach studenta (patrz: Regulamin Studiów UAM 32.5 i ); l) zgodnie zuchwałą Rady Wydziału z r., student może otrzymać jednorazową przerwę w studiach na okres nie dłuższy niż dwa lata akademickie. Przerwa w studiach jest okresem ciągłym, zatem student nie ma możliwości ubiegania się o dwie różne przerwy jednoroczne; ł) wszystkie urlopy dziekańskie (z wyjątkiem urlopu dziekańskiego zdrowotnego) wliczane są do sześcioletniego bezpłatnego okresu studiowania trybem studiów stacjonarnych. Po upływie sześcioletniego okresu studiów trybem stacjonarnym dziekan: - kieruje studenta automatycznie na studia trybem eksternistycznym, jeśli nie skończył on V roku studiów; - jeśli skończył on V rok studiów bez uzyskania tytułu magistra, skreśla się go z listy studentów i kieruje na studia trybem eksternistycznym po uprzednim złożeniu przez studenta podania o wyrażenie zgody na jednorazową reaktywację w prawach studenta (opłata za tryb eksternistyczny wynosi w roku akademickim 2006/ zł lub 3600 zł.) i uzyskaniu pozytywnej opinii władz jednostki macierzystej oraz promotora pracy; m) opiekun roku każdorazowo poświadcza swoim podpisem w indeksie otrzymanie przez studenta wszystkich wymaganych wpisów zgodnie z programem studiów, jak również potwierdza ilość uzyskanych punktów. Podpis opiekuna roku dziekan przyjmuje jako podstawę do zaliczenia semestru bądź roku zgodnie z obowiązującym w danym roku akademickim programem studiów; n) na opiekunie roku spoczywa obowiązek dopilnowania, aby studenci w terminie do dnia 20 września (poprzez swoich starostów) złożyli indeksy w dziekanacie celem wpisania odpowiedniej opcji i uregulowania swojego statusu w kolejnym roku akademickim. 14

15 Koła naukowe Instytut Filologii Angielskiej Koło Naukowe Anglistów opiekun: prof. UAM dr hab. Robert Lew Instytut Filologii Romańskiej Koło Naukowe Romanistów opiekun: dr Patrycja Tomczak Koło Naukowe Rumunistów opiekun: dr Tomasz Cychnerski Koło Naukowe Hispanistów opiekun: dr Judyta Wachowska Międzywydziałowe Koło Italianistów opiekun: dr Barbara Kornacka, dr Joanna Dimke-Kamola Instytut Filologii Rosyjskiej Kulturoznawcze Koło Naukowe Rusycystów i Ukrainistów Chórek Maciej opiekun: mgr Anna Chraniuk Studencki Teatr Szutnik opiekun: dr Grażyna Jatczak Studenckie Koło Filmowe Russkij Kadr opiekun: dr Wojciech Kamiński Instytut Językoznawstwa Koło Naukowe Remat opiekun: prof. dr hab. Piotra Łobacz Koło Naukowe POHJOLA opiekun: dr hab. Bolesław Mrozewicz Instytut Lingwistyki Stosowanej Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej - sekcja translatoryczna opiekun: dr Joanna Kubaszczyk - sekcja Poznańskie Koło Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej opiekun: dr Augustyn Surdyk 15

16 Instytut Orientalistyczny Koło Naukowe Studentów Arabistyki opiekun: dr Marcin Styszyński Koło Naukowe Studentów Japonistyki JAPONICA CREATIVA opiekun: dr Arkadiusz Jabłoński Koło Naukowe Studentów Sinologii opiekun: mgr Wisława Szkudlarczyk-Brkić, dr Maciej Gaca Koło Naukowe Studentów Turkologii opiekun: dr Andrzej Drozd Koło Naukowe Orientalistów opiekun: dr Maciej Kanert 2.5. Studia niestacjonarne zaoczne Wydział Neofilologii od wielu lat, równolegle ze studiami stacjonarnymi, prowadzi kształcenie w trybie niestacjonarnym zaocznym. Obecnie w ramach dwóch kierunków: filologia oraz filologia angielska, kształcimy studentów w następujących specjalnościach: kierunek: filologia - filologia germańska (studia drugiego stopnia, Instytut Filologii Germańskiej, tel , zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych zaocznych prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk); - filologia romańska (studia drugiego stopnia, Instytut Filologii Romańskiej, tel , kierownik studium niestacjonarnego zaocznego prof. UAM dr hab. Grażyna Vetulani); - filologia rosyjska (studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia, Instytut Filologii Rosyjskiej, tel , zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych zaocznych dr Wojciech Kamiński); - lingwistyka stosowana (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia, Instytut Lingwistyki Stosowanej, tel , z-ca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych zaocznych dr Augustyn Surdyk); - ekokomunikacja (studia drugiego stopnia w formie specjalizacji na lingwistyce stosowanej z odrębną rekrutacją, Katedra Ekokomunikacji, tel ); - etnolingwistyka (5-letnie studia magisterskie, Instytut Językoznawstwa, tel , zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych zaocznych dr Paweł Nowakowski); - komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (studia drugiego stopnia, Instytut Językoznawstwa, tel , zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych zaocznych dr Paweł Nowakowski); - filologia hiszpańska (studia drugiego stopnia, Instytut Filologii Romańskiej, tel , kierownik studium niestacjonarnego zaocznego prof. UAM dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka). kierunek: filologia angielska - studia pierwszego i drugiego stopnia (Instytut Filologii Angielskiej, tel , kierownik studium niestacjonarnego zaocznego dr Janusz Semrau). 16

17 Szczegółowe plany studiów niestacjonarnych zaocznych dostępne są w dziekanacie Wydziału Neofilologii (pok.102b) Studia podyplomowe 1. Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Kierownik studium: prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest WWW: % pdf 2. Roczne Podyplomowe Studium Tłumaczenia Środowiskowego Kierownik studium: prof. dr hab. Alicja Pisarska WWW: owego_ifa_uam.pdf 3. Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Kierownik studium: dr Jacek Rysiewicz WWW: 4. Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich Kierownik studium: dr Krzysztof Mausch WWW: 5. Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego Kierownik studium: dr Barbara Walkiewicz WWW: 6. Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego Kierownik studium: dr Wojciech Kamiński WWW: 7. Podyplomowe Studium dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych 8. Podyplomowe Studium Interlingwistyki Kierownik studium: dr Ilona Koutny WWW: 9. Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Kierownik studium: dr Hanka Błaszkowska 10. Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego Kierownik studium: dr Hanka Błaszkowska 11. Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Przysięgłych WWW: 12. Podyplomowe Studium dla absolwentów Strategie i media w dydaktyce języka niemieckiego 13. Podyplomowe Studium Polacy i Niemcy partnerstwo kulturowe Kierownik studium: dr Marcin Maciejewski 14. Podyplomowe Studium Rosyjski Język biznesu 15. Podyplomowe Studium Glottodydaktyki Kierownik studium: dr Paweł Hostyński 17

18 2.7. Studia doktoranckie Wydział Neofilologii prowadzi trybem stacjonarnym i niestacjonarnym zaocznym Wydziałowe Studium Doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa w odniesieniu do różnych specjalności neofilologicznych oraz Instytutowe Studium Doktoranckie w Instytucie Filologii Angielskiej w odniesieniu do kierunku filologia angielska w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Całokształt spraw związanych ze sposobem naboru na studia doktoranckie, a także funkcjonowaniem Wydziałowego Studium Doktoranckiego i Instytutowego Studium Doktoranckiego opisany jest szczegółowo w Regulaminie Studiów Doktoranckich na Wydziale Neofilologii UAM oraz w Instytucie Filologii Angielskiej UAM. Regulaminy są do nabycia i do wglądu w dziekanacie Wydziału Neofilologii (pok. 122 B, Coll. Novum) oraz w sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej (pok. 608 A, Coll. Novum). Kierownikiem Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM w latach jest prof. UAM dr hab. Jacek Witkoś, prodziekan Wydziału Neofilologii ds. nauki a Instytutowego Studium Doktoranckiego w IFA prof. UAM dr hab. Rober Lew. 3. Opłaty na Wydziale Neofilologii UAM Studia stacjonarne, niestacjonarne: Zgodnie z Zarządzeniem Nr 105 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 5 lipca 2007 r., w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 obowiązują następujące opłaty za powtarzanie przedmiotów na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce: Praktyczna nauka języka 300 zł Pozostałe przedmioty 200 zł za semestr To Rozporządzenie dotyczy studentów, którzy podjęli studia I i II stopnia w roku akademickim 2006/07 lub zostali reaktywowani po 30 września 2006 roku. Zgodnie z uchwałą Senatu UAM opłata za rok studiów trybem niestacjonarnym w roku akademickim 2006/2007 wynosi semestralnie: zł.- na kierunku filologia angielska; zł.- na specjalności filologia rosyjska (I rok studiów licencjackich); zł.- na II i III roku filologii rosyjskiej st. licencjackie; zł.- na specjalności lingwistyka stosowana; zł.- na specjalności filologia germańska z filologią polską; zł.- na pozostałych specjalnościach; Dalsze opłaty obejmują: za wydanie następujących dokumentów: - dyplomu licencjata 60 zł - dyplomu magistra 60 zł - dyplomu licencjata lub magistra (wersja w języku angielskim) 40 zł - legitymacji studenckiej 5 zł - indeksu 4 zł Uwaga: opłata za wydanie duplikatu któregokolwiek z dokumentów jest o 50% wyższa. Opłaty student wnosi na konto Uczelni. Konto Uczelni (dla opłat wyszczególnionych powyżej): Bank Zachodni WBK S. A. VI Oddział Poznań Nr (70335) (podać następujący tytuł wpłaty: Wydział Neofilologiiogólne) ul. Wieniawskiego 1, Poznań. 18

19 Studia doktoranckie: Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Neofilologii - od roku akad. 2006/ studia doktoranckie zaoczne są płatne. W Wydziałowym Studium Doktoranckim opłata za każdy semestr wynosi 2200 zł. W Instytutowym Studium Doktoranckim opłata za każdy semestr wynosi 3600 zł. Powyższą opłatę doktorant wnosi na konto Uczelni: Bank Zachodni WBK S. A. VI Oddział Poznań Nr (70386) (podać następujący tytuł wpłaty: Wydział Neofilologii studia doktoranckie lub Instytut Filologii Angielskiej studia doktoranckie) ul. Wieniawskiego 1, Poznań 19

20 4. Informacje 4.1. Informacja o systemie Europejskiego Transferu Punktów Kredytowych (European Credit Transfer System, ) Od roku akademickiego 1998/99 Uczelnia przystąpiła do systemu Europejskiego Transferu Punktów Kredytowych. Na Wydziale Neofilologii opracowany został system punktów kredytowych zgodny z systemem europejskim w odniesieniu do wszystkich specjalności nauczanych na Wydziale. System punktów kredytowych pozwala studentom odbywać część studiów za granicą w ramach międzynarodowych programów wymiany studenckiej jako element programu studiów w jednostce macierzystej. Pakiety informacyjne w zakresie poszczególnych specjalności, corocznie uaktualniane, są do wglądu w dziekanacie Wydziału Neofilologii, także w sekretariatach poszczególnych Instytutów i Katedr. Ponadto informacja ogólna o systemie Europejskiego Transferu Punktów Kredytowych a także o pakietach informacyjnych poszczególnych wydziałów w wersji polskiej i angielskiej dostępna jest drogą internetową. Adres w internecie: Informacja o przygotowaniu pedagogicznym Następujące jednostki Wydziału, w roku akad. 2007/2008, prowadzą zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela: - Instytut Filologii Angielskiej - Instytut Filologii Germańskiej - Instytut Filologii Romańskiej - Instytut Filologii Rosyjskiej - Instytut Lingwistyki Stosowanej - Katedra Skandynawistyki. Studenci filologii angielskiej i filologii romańskiej są także przygotowywani do nauczania drugiego przedmiotu: - wiedza o społeczeństwie, - edukacja europejska. Szczegółowe informacje na ten temat są umieszczone w rozdziale Plany Studiów. 20

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych 45-052 Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) 4527380; e-mail: ifg@uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo