Plany studiów na rok akademicki Etnolingwistyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany studiów na rok akademicki Etnolingwistyka"

Transkrypt

1 Plany studiów na rok akademicki Etnolingwistyka I ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.*) k. I-II 240 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. I-II 240 egz Wstęp do językoznawstwa k. I-II 60 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. I 30 egz Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej w. I-II 60 egz Logika k. I-II 60 egz Informatyka k. II WF I-II 60 *Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zaawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.) k. III-IV 240 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. III-IV 240 egz Socjolingwistyka w. III-IV 60 egz Filozofia w. III-IV 60 egz Przedmiot fakultatywny w./k. III-IV 60 egz Język klasyczny k. III-IV 60 4 III ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.) k. V-VI 180 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. V-VI 210 egz Tłumaczenia pierwszy język

2 specjalności k. V-VI Tłumaczenia drugi język specjalności k. V Psycholingwistyka i akwizycja języka w. V-VI 60 egz Historia i kultura obszaru drugiego języka specjalności k. V-VI 60 egz Seminarium licencjackie k. VI 30 egz.lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu) k. I-II 120 egz Praktyczna nauka II języka specjalności kontynuacja* k. I-II 120 egz Praktyczna nauka II języka specjalności od podstaw* k. I-II 150 egz Wykłady i konwersatoria monograficzne** w./k. I-II 240 /egz Seminarium magisterskie k. I-II *Student wybiera kontynuację nauki języka od poziomu licencjatu lub naukę języka od podstaw. Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowany) 2. Praktyczna nauka II języka specjalności k. III 60 egz. 5 kontynuacja k. III 60 egz. 5 od podstaw k. III-IV 90 egz Wykłady i konwersatoria w. III-IV 150 egz. 15 monograficzne** 4. Seminarium magisterskie w. III-IV 60 egz. 35 mag. 2

3 Językoznawstwo i nauka o informacji I ROK językoznawstwo i nauka o informacji 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.*) k. I-II 240 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. I-II 240 egz Wstęp do językoznawstwa w. I-II 60 egz Wstęp do matematyki k. I Wstęp do nauki o informacji k. II Podstawy programowania k. I-II 60 egz. 4 w. I Logika matematyczna k. I-II 60 egz Informatyka k. I WF I-II 60 * Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zaawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK językoznawstwo i nauka o informacji 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.) k. III-IV 240 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. III-IV 240 egz Filozofia w. III-IV 60 egz Lingwistyka matematyczna k. III Semiotyka logiczna k. III-IV 60 egz Źródła informacji k. w. III III egz. 6 III ROK językoznawstwo i nauka o informacji 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.) k. V-VI 180 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. V-VI 210 egz Tłumaczenia pierwszy język specjalności k. V-VI Tłumaczenia drugi język specjalności k. V Psycholingwistyka i akwizycja języka w. V-VI 60 egz. 5 3

4 6. Językoznawstwo typologiczne i porównawcze k. V Współczesne teorie lingwistyczne k. V Socjolingwistyka w. V-VI 60 egz Współczesne problemy informatyki k. V Statystyka k. V Algorytmy i obliczenia k. VI Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK językoznawstwo i nauka o informacji 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od k. I-II 120 egz. 10 poziomu licencjatu) 2. Praktyczna nauka II języka specjalności kontynuacja* k. I-II 120 egz Praktyczna nauka II języka specjalności od podstaw* k. I-II 150 egz Wykłady i konwersatoria monograficzne** w./k. I-II 240 /egz Seminarium magisterskie k. I-II *Student wybiera kontynuację nauki języka od poziomu licencjatu lub naukę języka od podstaw. Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK językoznawstwo i nauka o informacji 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowany) k III 60 egz Praktyczna nauka II kontynuacja k III 60 egz. 5 języka specjalności od podstaw k III-IV 90 egz Wykłady i konwersatoria w III-IV 120 egz. 10 monograficzne** 4. Seminarium magisterskie k III-IV 60 egz. 40 mag. 4

5 Językoznawstwo komputerowe I ROK językoznawstwo komputerowe 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang.) k. I-II 240 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. I-II 120 egz Wstęp do językoznawstwa k. I 30 egz Filozofia języka w. I-II 60 egz Psychologia komunikacji międzyludzkiej k. I Systemy pisma i problemy ich komputerowego przetwarzania k. I Interkulturowe problemy komunikacji i użycia języka w. k. I II egz Lingwistyczna eksploracja internetu k. I Metodologia językoznawstwa w praktyce k. II Leksykologia i leksykografia k. II Elementy bibliografii i bibliometrii w. II Podstawy prawne udostępniania zasobów cyfrowych w. II WF I-II 60 Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK językoznawstwo komputerowe 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang.) k. III-IV 240 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. III-IV 120 egz Język a logika w. III-IV 60 egz Wstęp do lingwistyki matematycznej i k. III-IV 60 6 przetwarzania języka naturalnego 5. Fonetyka i fonologia w. k. III IV Statystyka w lingwistyce k. III-IV Analiza i modelowanie gestu i mimiki w k. III-IV 60 egz. 7 komunikacji 8. Języki skryptowe na potrzeby przetwarzania języka naturalnego w. k. III III-IV Wstęp do modeli składni w. IV

6 III ROK językoznawstwo komputerowe 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang.) k. V-VI 180 egz Tłumaczenia (pierwszy język specjalności) k. V-VI Wstęp do współczesnej semantyki w. V 30 egz Psychologia przetwarzania językowego w. V 30 egz Podstawy tworzenia i redagowania k. V 30 2 tekstów specjalistycznych 6. Komputerowe systemy dialogowe i k. V 30 3 interfejs użytkownika 7. Wprowadzenie do projektowania i k. V-VI 60 egz. 8 wykorzystania baz danych 8. Wykład monograficzny w. V-VI Proseminarium (problematyka zasobów k. V 30 2 języka pisanego lub mówionego) 10. Archiwizacja i przechowywanie plików k. VI 30 3 cyfrowych 11. Przedsiębiorczość dla językoznawców w. VI Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. Bałtologia filologia litewska I ROK filologia litewska 1. Praktyczna nauka języka litewskiego k. I-II 300 egz Język ang./niem.* k. I-II 120 egz Historia literatury litewskiej k. II 30 egz Wstęp do językoznawstwa k. I-II 60 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. I 30 egz Historia Litwy w. II Gramatyka opisowa języka litewskiego k. II Wiedza o krajach bałtyckich k. I Filozofia k. I-II Logika k. I WF I-II 60 * Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zaawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. 6

7 III ROK filologia litewska 1. Praktyczna nauka języka litewskiego k. V-VI 240 egz Teoria i praktyka przekładu k. V-VI Język ang,/niem. k. V-VI 120 egz Historia literatury litewskiej k. V 30 egz Gramatyka opisowa j. litewskiego k. V 30 egz Kultura współczesnej Litwy w. V 30 k. VI 30 egz Historia języka litewskiego w. V Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. Bałtologia filologia łotewska II ROK filologia łotewska 1. Praktyczna nauka języka łotewskiego k. III-IV 300 egz Język ang./niem. k. III-IV 120 egz Historia literatury łotewskiej k. III-IV 60 egz Gramatyka opisowa j. łotewskiego k. III-IV 60 egz. 10 po III 5. Historia Łotwy w. III Akwizycja języka w. III Praktyczna nauka j. litewskiego (fakultet) k. III-IV 60 egz. 8. Język klasyczny k. III-IV Informatyka k. III

8 studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK filologia litewska/łotewska 1. Praktyczna nauka I języka bałtyckiego k. I-II 120 egz Praktyczna nauka II języka bałtyckiego k. I-II 120 egz Dialektologia języków bałtyckich k. I Gramatyka historyczna języków bałtyckich k. II 30 egz Zarys literatur bałtyckich k. I Translatoryka k. II Wykłady i konwersatoria monograficzne* w./k. I-II 90 /egz Seminarium magisterskie k. I-II *Obowiązuje co najmniej jeden egzamin. Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK filologia litewska/łotewska 1. Praktyczna nauka I języka bałtyckiego k. III 60 egz Praktyczna nauka II języka bałtyckiego k. III-IV 120 egz Translatoryka k. III 30 egz Folklor i mitologia Bałtów k. III Wykłady i konwersatoria w. III-IV 90 egz. 8. monograficzne* 6. Seminarium magisterskie *Obowiązuje co najmniej jeden egzamin. k. III-IV 60 egz. mag. 28 8

9 Filologia koreańska I ROK filologia koreańska 1. Praktyczna nauka języka koreańskiego k. I-II 300 egz Język ang./niem.* k. I-II 120 egz Wstęp do koreanistyki k. II Wstęp do językoznawstwa w. I-II 60 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. II 30 egz Filozofia w. I-II Wprowadzenie do sinogramów k. II Przedmiot fakultatywny k. I-II Logika k. I Informatyka k. II WF I-II 60 * Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zaawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK filologia koreańska 1. Praktyczna nauka języka koreańskiego k. III-IV 300 egz Język ang./niem. k. III-IV 120 egz Historia literatury koreańskiej k. III-IV 60 egz Gramatyka opisowa j. koreańskiego k. III-IV 60 egz Historia Korei k. IV Realioznawstwo koreańskie k. IV Akwizycja języka w. III Przedmiot fakultatywny k. III-IV 60 9

10 III ROK filologia koreańska 1. Praktyczna nauka języka koreańskiego k. V-VI 240 egz Język ang./niem. k. V-VI 120 egz Teoria i praktyka przekładu k. V-VI Gramatyka opisowa j. koreańskiego k. V-VI 60 egz Kultura obszaru językowego w. V-VI 60 egz Historia j. koreańskiego w. V Historia Korei k. IV Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK filologia koreańska 1. Praktyczna nauka języka koreańskiego k. I-II 120 egz Język obszaru kulturowego k. I-II 120 egz Podstawy języków specjalistycznych/translatologia* k. I-II Wykłady i konwersatoria monograficzne** w./k. I-II 180 /egz Seminarium magisterskie k. I-II * Student wybiera jeden z tych przedmiotów. Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK filologia koreańska 1. Podstawy języków specjalistycznych / k. III 60 egz. 12 translatologia 2. Wykłady i konwersatoria w. III-IV 120 egz. 8 monograficzne** 3. Seminarium magisterskie egz. k. III-IV mag. 10

11 Filologia nowogrecka I ROK filologia nowogrecka 1. Praktyczna nauka języka nowogreckiego k. I-II 300 egz Język ang./niem.* k. I-II 120 egz Wstęp do neohellenistyki k. II Wstęp do językoznawstwa w. I-II 60 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. I 30 egz Gramatyka opisowa j. nowogreckiego k. I-II 60 egz Filozofia w. I-II Logika k. I Informatyka k. II WF I-II 60 *Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK filologia nowogrecka 1. Praktyczna nauka języka nowogreckiego k. III-IV 300 egz Język ang./niem. k. III-IV 120 egz Historia literatury greckiej k. III-IV 60 egz Wstęp do literatury nowogreckiej k. IV Gramatyka opisowa j. nowogreckiego k. III-IV 60 egz Historia Grecji w. III-IV Piśmiennictwo greckie k. III 30 egz Akwizycja języka w. III Język klasyczny k. III-IV

12 III ROK filologia nowogrecka 1. Praktyczna nauka języka nowogreckiego k. V-VI 240 egz Język ang./niem. k. V-VI 120 egz Teoria i praktyka przekładu k. V-VI Kultura obszaru językowego w. V-VI 60 egz Historia j. nowogreckiego w. V Historia literatury greckiej k. V-VI 60 egz Wykład monograficzny w. V Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK filologia nowogrecka 1. Praktyczna nauka języka nowogreckiego k. I-II 120 egz Język obszaru kulturowego k. I-II 120 egz Podstawy języków specjalistycznych/translatologia* k. I-II Wykłady i konwersatoria monograficzne** w./k. I-II 180 /egz Seminarium magisterskie k. I-II * Student wybiera jeden z tych przedmiotów. Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK filologia nowogrecka 1. Podstawy języków specjalistycznych / k. III 60 egz. 12 translatologia 2. Wykłady i konwersatoria w. III-IV 120 egz. 8 monograficzne** 3. Seminarium magisterskie egz. k. III-IV mag. 12

13 Filologie Azji Południowo-Wschodniej filologia wietnamska I ROK filologia wietnamska 1. Praktyczna nauka języka wietnamskiego k. I-II 300 egz Język ang./niem.* k. I-II 120 egz Wstęp do wiedzy o Azji Południowo- Wschodniej k. II Wstęp do językoznawstwa w. I-II 60 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. II 30 egz Filozofia w. I-II Logika k. I Informatyka k. II WF I-II 60 * Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK filologia wietnamska 1. Praktyczna nauka języka wietnamskiego k. III-IV 300 egz Język ang./niem. k. III-IV 120 egz Historia literatury wietnamskiej k. III-IV 60 egz Gramatyka opisowa j. wietnamskiego k. III-IV 60 egz Historia Wietnamu w. III Realioznawstwo wietnamskie k. IV Akwizycja języka w. III

14 III ROK filologia wietnamska 1. Praktyczna nauka języka wietnamskiego k. V-VI 240 egz Język ang./niem. k. V-VI 120 egz Teoria i praktyka przekładu k. V-VI Gramatyka opisowa j. wietnamskiego k. V-VI 60 egz Kultura obszaru językowego w. V-VI Historia j. wietnamskiego w. V Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK filologia wietnamska 1. Praktyczna nauka języka wietnamskiego k. I-II 120 egz Język obszaru kulturowego k. I-II 120 egz Podstawy języków specjalistycznych/translatologia* k. I-II 120 egz Wykłady i konwersatoria monograficzne** w./k. I-II 180 /egz Seminarium magisterskie k. I-II * Student wybiera jeden z tych przedmiotów. Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK filologia wietnamska 1. Podstawy języków specjalistycznych / k III 60 egz. 12 translatologia 2. Wykłady i konwersatoria w III-IV 120 egz. 8 monograficzne** 3. Seminarium magisterskie egz. k III-IV mag. 14

15 Filologie Azji Południowo-Wschodniej filologia indonezyjsko-malajska I ROK filologia indonezyjsko-malajska 1. Praktyczna nauka języka indonezyjskiego k. I-II 240 egz Praktyczna nauka języka malajskiego k. I-II 120 egz Język ang./niem.* k. I-II 120 egz Wstęp do wiedzy o Azji Południowo- Wschodniej k. II Wstęp do językoznawstwa w. I-II 60 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. I 30 egz Filozofia w. I-II Logika k. I Informatyka k. II WF I-II 60 * Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zaawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. III ROK filologia indonezyjskomalajska 1. Praktyczna nauka języka indonezyjskiego k. V-VI 180 egz Praktyczna nauka języka malajskiego k. V-VI 120 egz Teoria i praktyka przekładu k. V-VI Język ang./niem. k. V-VI 120 egz Gramatyka opisowa języka indonezyjskiego i malajskiego k. V-VI 60 egz Kultura obszaru językowego w. V-VI Historia języka indonezyjskiego i języka malajskiego w. V Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. 15

16 studia stacjonarne drugiego stopnia II ROK filologia indonezyjsko-malajska 1. Podstawy języków specjalistycznych / k. III 60 egz. 12 translatologia 2. Wykłady i konwersatoria w. III-IV 120 egz. 8 monograficzne** 3. Seminarium magisterskie egz. k. III-IV mag. Ugrofinistyka filologia fińska II ROK filologia fińska 1. Praktyczna nauka języka fińskiego k. III-IV 300 egz Język ang,/niem. k. III-IV 120 egz Historia literatury fińskiej k. III-IV 90 egz Gramatyka opisowa języka fińskiego k. III-IV 60 egz Realioznawstwo fińskie k. III Akwizycja języka w. III 30 2 studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK filologia fińska 1. Praktyczna nauka języka fińskiego k. I-II 120 egz Język obszaru kulturowego k. I-II 120 egz Podstawy języków specjalistycznych / translatologia* k. I-II Wykłady i konwersatoria monograficzne** w. I-II 180 egz Seminarium magisterskie k. I-II * Student wybiera jeden z tych przedmiotów. Obowiązkowe Szkolenie BHP

17 Ugrofinistyka filologia węgierska I ROK filologia węgierska 1. Praktyczna nauka języka węgierskiego k. I-II 300 egz Język ang./niem.* k. I-II 120 egz Wstęp do hungarystyki k. II Wstęp do literatury węgierskiej k. II Wstęp do językoznawstwa w. I-II 60 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. I 30 egz Historia Węgier w. I-II Filozofia w. I-II Logika k. II Informatyka k. I WF I-II 60 *Student wybiera jeden z tych języków (od poziomu średnio zawansowanego). Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK filologia węgierska 1. Praktyczna nauka języka węgierskiego k. III-IV 300 egz Język ang./niem. k. III-IV 120 egz Historia literatury węgierskiej k. III-IV 90 egz Gramatyka opisowa j. węgierskiego k. III-IV 90 egz Realioznawstwo węgierskie k. III Akwizycja języka w. III 30 2 III ROK filologia węgierska 1. Praktyczna nauka języka węgierskiego k. V-VI 240 egz Język ang./niem. k. V-VI 120 egz Teoria i praktyka przekładu k. V-VI Gramatyka opisowa j. węgierskiego k. V-VI 60 egz Kultura obszaru językowego w. V-VI 60 egz. 5 17

18 6. Historia j. węgierskiego w. V Historia literatury węgierskiej k. V-VI 90 egz Seminarium licencjackie k. VI 30 egz. lic. 10 Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym. studia stacjonarne drugiego stopnia I ROK filologia węgierska 1. Praktyczna nauka języka węgierskiego k. I-II 120 egz Język obszaru kulturowego k. I-II 120 egz Języki specjalistyczne k. I-II Translatorium k. I-II Wykłady i konwersatoria monograficzne* w./k. I-II 180 /egz Seminarium magisterskie k. I-II *Obowiązują co najmniej dwa egzaminy. Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK filologia węgierska 1. Praktyczna nauka języka węgierskiego k. III-IV 90 egz Języki specjalistyczne k. III Translatorium k. IV 30 zal 4 4. Wykłady i konwersatoria monograficzne* w. III-IV 60 egz Współczesne Węgry k. III 30 zal 2 6. Seminarium magisterskie egz. k. III-IV 60 mag. 28 *Obowiązuje co najmniej jeden egzamin. 18

19 Etnolingwistyka studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia I ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.*) k. I-II 84 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. I-II 84 egz Wstęp do językoznawstwa w. I-II 30 egz Wstęp do literaturoznawstwa w. II 15 egz Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej w. I-II 30 egz Język klasyczny k. I-II 30 2 Obowiązkowe dwa przedmioty: Szkolenie BHP oraz Edukacja informacyjna i źródłowa. II ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.) k. III-IV 84 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. III-IV 84 egz Logika k. III-IV 30 egz Socjolingwistyka w. III-IV 30 egz Filozofia w. III-IV Informatyka k. IV 15 2 III ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.) k. V-VI 84 egz Praktyczna nauka II języka specjalności k. V-VI 84 egz Historia i kultura obszaru drugiego w. V-VI 30 egz. 5 języka specjalności 4. Psycholingwistyka i akwizycja w. V-VI 30 egz. 5 języka 5. Seminarium licencjackie k. VI 15 egz. lic

20 Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia I ROK Nazwa przedmiotu 1. Współczesne problemy nauki o k. I-II 25 egz. 6 informacji 2. Użytkowanie standardowego k. I-II 25 6 oprogramowania PC 3. Źródła informacji w. I-II Komunikacja społeczna i w. I-II 25 egz. 7 interpersonalna 5. Logika w. I-II Językoznawstwo ogólne w. I-II Język angielski k. I-II 60 egz Seminarium magisterskie k. I-II 30 9 Obowiązkowe Szkolenie BHP. II ROK Nazwa przedmiotu 1. Zarządzanie informacją w. III-IV 25 egz. 8 gospodarczą 2. Analiza i projektowanie systemów w. III-IV 25 5 informacyjnych 3. Systemy baz danych w. III-IV Użytkowanie sieci komputerowych w. III-IV Ochrona danych w systemach w. III-IV 25 egz. 10 komputerowych 6. Zagadnienia prawne działalności w. III-IV 15 egz. 2 informacyjnej 7. Język angielski k. III-IV 60 egz Drugi język specjalności k. III-IV 60 egz Seminarium magisterskie k. III-IV 30 egz. 15 mag. 20

1. Wstęp do językoznawstwa Wstęp do etnologii i antropologii

1. Wstęp do językoznawstwa Wstęp do etnologii i antropologii INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA Terminy egzaminów w roku akademickim 2015/16 ETNOLINGWISTYKA I rok I termin poprawkowy 1. Wstęp do językoznawstwa 27.06.16 5.09.16 2. Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp do językoznawstwa Wstęp do etnologii i antropologii

1. Wstęp do językoznawstwa Wstęp do etnologii i antropologii INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA Terminy egzaminów w roku akademickim 2016-2017 ETNOLINGWISTYKA I rok 1. Wstęp do językoznawstwa 29.06.17 6.09.17 2. Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 16.06.17 12.09.17

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2009/2010. Liczba. Liczba godz. tygodniowo Sem. Z. Sem. L. Ćw Egz 11/11

Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2009/2010. Liczba. Liczba godz. tygodniowo Sem. Z. Sem. L. Ćw Egz 11/11 Katedra Hungarystyki Uwaga! Minimum programowe dla studentów MISH od 2009/2010 Studenci na kierunku filologia - specjalność ugrofinistyka: specjalizacja węgierska i fińska od akademickiego 2009/2010 student

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE)

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) I ROK STUDIÓW I semestr 1 praktyczna nauka języka angielskiego ćwiczenia O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) Tryb I 3) 5) 6) 0,6 0,8 Filologia angielska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu przedmiot poziom waga uwaga

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej Program zajęć na rok akademicki 2011/12 Studia I stopnia I ROK Lp. Nazwa przedmiotu I Semestr II Prowadzący Wykłady obowiązkowe 1. Gramatyka opisowa języka 30 Zbo/1 30 E/2

Bardziej szczegółowo

MINIMA PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH OD ROKU AKAD. 2017/2018 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI LITUANISTYKA I LETTONISTYKA I ROK

MINIMA PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH OD ROKU AKAD. 2017/2018 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI LITUANISTYKA I LETTONISTYKA I ROK MINIMA PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH OD ROKU AKAD. 2017/2018 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI LITUANISTYKA I LETTONISTYKA Studia I stopnia I ROK Moduł Przedmiot Semestry, godz. M_K1

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2017/18 I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I 1a. Praktyczna nauka j. I ćw. 150

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 009/010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską I rok filologii rosyjskiej z filologią angielską 009/010 15w I I II.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Czas trwania: 8 semestrów

Studia stacjonarne Czas trwania: 8 semestrów MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDIÓW MISH I-go STOPNIA FILOLOGIA UGROFIŃSKA JĘZYK WĘGIERSKI Studia stacjonarne Czas trwania: 8 semestrów I Rok Liczb a godz. zaliczeni a węgierskiego I Ćw. 2 12 12 180 180 360

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 lektorat ćw 60 ZO 4 1 PNJA ćw 150 ZO 10 1 literatura angielska

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 PNJA-gramatyka 1 PNJA-słownictwo 1 PNJA-pisanie 1 PNJA-fonetyka

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 010/011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską I rok filologia rosyjska z filologią ukraińską 010/011 PROFIL OGÓLNY/

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia I stopnia (od ) I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k.

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia I stopnia (od ) I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k. INSTYTUT GERMANISTYKI Studia I stopnia (od 1.10.2013) 26.03.2013 I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k. semestr godziny egz./zal. ECTS uwagi /s./sem. Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 6 zal. 1 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym profil ogólnoakademicki KOD Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE 1 Literatura angielska w 18 ZO 5 1 Kultura brytyjska 1 Kultura

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW ZE WSKAZANIEM LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS

WYKAZ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW ZE WSKAZANIEM LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA REALIZOWANYCH OD R. AKAD. 01/01 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI GŁÓWNEJ LITUANISTYKA, DODATKOWEJ LETTONISTYKA 1 WYKAZ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW ZE WSKAZANIEM

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE ROCZNYM) ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości dla informatyków Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016 lab./ć lab./ć lab./ć lab./ć w j. lab./ć lab./ć Forma zaliczenia Razem wykłady ćwiczenia lab./prow jęz.obcym / semin.dypl. O/F PLAN STUDIÓW I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Filologia specjalność: Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Specjalność: Filologia angielska z językiem niemieckim studia stacjonarne I stopnia. Rok I 2015/2016. I semestr

Program studiów. Specjalność: Filologia angielska z językiem niemieckim studia stacjonarne I stopnia. Rok I 2015/2016. I semestr Program studiów Specjalność: Filologia angielska z językiem niemieckim studia stacjonarne I stopnia Rok I 2015/2016 I semestr Lp. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F forma liczba punkty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia ROK I [rok akad. 2014/2015] konw. godzin Moduł podstawowy zal. ECTS Filozofia w. I 30 zal./o 3 09-FILO-ILS-12 W-F I 30 zal./o 1 32-WF

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status

PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status Semestr I Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw ZnO 12 O Kultura Chin współczesnych 30 W ZnO 2

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA dla naboru 2017/2018 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) z językiem niemieckim od poziomu A1

FILOLOGIA GERMAŃSKA dla naboru 2017/2018 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) z językiem niemieckim od poziomu A1 FILOLOGIA GERMAŃSKA dla naboru 2017/2018 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) z językiem niemieckim od poziomu A1 I ROK, semestr pierwszy Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 9 09-oPNJN1- ZLE16 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA ANGIELSKA siatka 1, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2007/2008 Studia pierwszego stopnia, program podstawowy

FILOLOGIA ANGIELSKA siatka 1, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2007/2008 Studia pierwszego stopnia, program podstawowy FILOLOGIA ANGIELSKA siatka 1, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2007/2008 Studia pierwszego stopnia, program podstawowy I ROK filologia angielska program podstawowy Kod 1. Gramatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów stacjonarnych (zgodny z systemem oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (kontynuacja)

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (kontynuacja) Plan studiów na kierunku FILOLOGIA obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 kwietnia 2016 Rok studiów I, sem. I I O - Wymagania ogólne 1 Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH)

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH) MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

Bardziej szczegółowo

filologia angielska akademicki I - licencjackie stacjonarne 2016/2017 dla I roku

filologia angielska akademicki I - licencjackie stacjonarne 2016/2017 dla I roku kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: filologia angielska akademicki I - licencjackie stacjonarne 2016/2017 dla I roku Rok I II III I II III IV V VI w1 ck1 p1 s Razem PNJA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność:

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność: PLANY STUDIÓW I i II stopnia OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 013/01 W roku akademickim 013/01 studia w Katedrze Filologii Germańskiej będą odbywać się według różnych planów

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Minima programowe - INSTYTUT ROMANISTYKI Minimum programowe dla studentów MISH od r. 009/0 W związku z utworzeniem w roku akademickim 00/0 grup dla kandydatów bez znajomości języka na studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem.

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem. Filologia Angielska Minimum programowe na rok akademicki 00/0 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok - ROK Historia literatury angielskiej Zbo/ E/ Historia Anglii i USA 0 Zbo/ 0 E/ 6 7 angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

1 WYKAZ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW ZE WSKAZANIEM LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS

1 WYKAZ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW ZE WSKAZANIEM LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA REALIZOWANYCH OD ROKU AKAD. 2017/2018 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI LITUANISTYKA I LETTONISTYKA 1 WYKAZ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW ZE WSKAZANIEM

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015 Lp. 1... 4. 5.. 7. PLAN STUDIÓ I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 014/015 NAZA PRZEDMIOTU semestr rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego wariant 0 I rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (LICENCJACKIE) SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE. semestr przedmiot forma wymiar zaliczenie ECTS

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (LICENCJACKIE) SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE. semestr przedmiot forma wymiar zaliczenie ECTS STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (LICENCJACKIE) SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE ROK I 1 Literatura angielska w 18 ZO 4 1 Kultura brytyjska k 18 ZO 2 1 Kultura USA k 18 ZO 2 1 Wstęp do językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Profil studiów (obowiązkowy do wyboru JEDEN)

Profil studiów (obowiązkowy do wyboru JEDEN) ROK I Minimum programowe dla studiów II stopnia obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011 z uwzględnieniem nowych ścieżek edukacyjnych oraz pełnego programu dla I i II roku studiów II Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

semestr godziny egz./zal. ECT S Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 4 zal. 0,5

semestr godziny egz./zal. ECT S Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 4 zal. 0,5 Program studiów I stopnia (od 1.10.2017) I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k. /s./sem. semestr godziny egz./zal. ECT S Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 4 zal. 0,5 2 Podstawy ochrony w. I 4 zal. 0,5

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Katedra Białorutenistyki

Katedra Białorutenistyki Wydział Lingwistyki Stosowanej Katedra Białorutenistyki Program i plan studiów stacjornych I i II stopnia KIERUNEK: FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA BIAŁORUSKA ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa tel./fax

Bardziej szczegółowo

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017 Diagramy na rok akademicki 2016/2017 Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie Kierunek: filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja: nauczycielska Skróty: W wykład, C ćwiczenia, CP ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia Program studiów I stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie (6 semestrów) studia

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw x 2 2 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw x 2 2 x F I L O Z O F I A I s t o p i e ń 1 Lektorat języka nowożytnego 1 ćw. 30 30 x 2 Lektorat języka nowożytnego 2 ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia 1. Zajęcia obowiązkowe Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA W ROKU AKAD. 2017/2018 I ROK STUDIÓW I semestr 1 PNJS fonetyka 2 PNJS leksyka 3 PNJS gramatyka funkcjonalna O Ćw. 60 4 O 4 PNJS praca z tekstem 5 Historia Serbii i Chorwacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydakt.

Rodzaj zajęć dydakt. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 1002016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską

Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską Zatwierdzony uchwałą Senatu UMK nr 28 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zmieniony uchwałą Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia pierwszego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-950 Lublin tel.: +8 8 59, fax: +8 8 59 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akad. 2016/2017 ROK I Plan studiów do programu modułowego zatwierdzonego na cykl kształcenia 2016/17 2018/19

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 110.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: O/F

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA P rogram studiów II stopnia (magisterskich) w Instytucie Filologii Klasycznej UW na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, dostosowany do

Bardziej szczegółowo

KOGNITYWISTYKA KOMUNIKACJI

KOGNITYWISTYKA KOMUNIKACJI Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: specjalność/i: KOGNITYWISTYKA

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4 1 PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) II STOPNIA (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i później) LINGWISTYKA STOSOWANA, SPECJALNOŚCI: NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Plan studiów 1 stopnia. Studia stacjonarne I ROK PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE POZAKIERUNKOWE Ć I-II 120 E 4

Plan studiów 1 stopnia. Studia stacjonarne I ROK PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE POZAKIERUNKOWE Ć I-II 120 E 4 Plan studiów 1 stopnia Studia stacjonarne I ROK PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE POZAKIERUNKOWE Lektorat II języka obcego, poziom B1 Ć I-II 120 E 4 Ochrona własności intelektualnej P W I 4 0,5 WF I/II 30 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 Z E - zaliczenie - egzamin u I rok wykł. ćwicz Punkty. 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

sem. II Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw E 10 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02

sem. II Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw E 10 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02 PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ, SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status Efekty kształcenia sem.i Praktyczna nauka języka chińskiego 150 12 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09,

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Minima programowe - KATEDRA ITALIANISTYKI Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia I ROK Uwaga: szystkie (w tym wykładów) są mi na ocenę. Językałoskiego Gramatyka Opisowa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.).

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.). MINIMUM PROGRAMOWE W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA STUDENTÓW KOLEGIUM MISH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/05, 05/06 I 06/07 Skróty stosowane w programach: P

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo