PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14"

Transkrypt

1 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski od podstaw (grupy P), str. 2 Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z), str. 5 Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z) z modułem metodycznym, str. 8 Studia stacjonarne 2. stopnia Program studiów dla profilu ogólnego, str. 11 Program studiów z profilem przekładowym, str. 13 Program studiów z profilem metodycznym dla studentów kontynuujących profil metodyczny, str. 15 Program studiów z profilem metodycznym dla studentów rozpoczynających profil metodyczny, str. 17 Skróty stosowane w programach: p grupy początkujące: Język francuski od podstaw z grupy zaawansowane: Język francuski zaawansowany wykł. wykład ćw. ćwiczenia konw. konwersatorium Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień. Podział godzin na moduły w ramach Praktycznej nauki języka francuskiego (PNJF) znajduje się w pliku Nazwy przedmiotów i liczba ECTS obowiązujące w IR UW.

2 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski od podstaw (grupy P) ROK I (Ip1) Praktyczna nauka języka francuskiego 210 zaliczenie 12 + obowiązkowe ćwiczenia na platformie edukacyjnej w systemie e-learningu 30 Gramatyka opisowa języka francuskiego fonetyka egzamin 4 (wykł. + ćw. w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Wstęp do językoznawstwa (w jęz. pol.) 30 egzamin 3 Historia literatury francuskiej średniowiecza egzamin 5 (wykł. + konw. w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Język łaciński 30 zaliczenie 2 Technologia informacyjna 30 ocena 2 Wstęp do filozofii 30 ocena 2 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 zaliczenie 0,5 Podstawy ochrony własności intelektualnej 4 zaliczenie 0,5 Łącznie w semestrze: 518 godzin (w tym 30 godz. w systemie e-learningu) i 33 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 210 egzamin 14 + obowiązkowe ćwiczenia na platformie edukacyjnej w systemie e-learningu + trening strategiczny Gramatyka opisowa języka francuskiego zaliczenie 3 morfologia (wykł. + ćw. w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Historia literatury francuskiej XVI w egzamin 5 (wykład + konw. w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Wstęp do literaturoznawstwa 30 egzamin 3 (w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Język łaciński 30 egzamin 3 Filozofia francuska 30 ocena 2 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Łącznie w semestrze: 495 godzin (w tym 30 godz. w systemie e-learningu) i 32 ECTS Łącznie I rok: 1013 godzin (w tym 60 godz. w systemie e-learningu) i 65 ECTS 2

3 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski od podstaw (grupy P) ROK II (IIp1) Praktyczna nauka języka francuskiego 180 zaliczenie 12 + obowiązkowe ćwiczenia na platformie edukacyjnej w systemie e-learningu 30 Gramatyka opisowa języka francuskiego składnia egzamin 4 (wykł. + ćw. w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Historia literatury francuskiej XVII w egzamin 5 (wykł. + konw. w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Wiedza o kulturze Francji 30 ocena 2 (w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Historia Francji (w jęz. pol.) 30 egzamin 2 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 Logika 30 ocena 2 Socjologia LUB Ustrój Francji 30 ocena 2 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Łącznie w semestrze: 570 godzin (w tym 30 godz. w systemie e-learningu) i 33 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 180 egzamin 13 + obowiązkowe ćwiczenia na platformie edukacyjnej w systemie e-learningu 30 Historia literatury francuskiej XVIII w egzamin 5 (wykł. + konw. w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Analiza tekstu literackiego (w jęz. franc.) 30 ocena 2 Wiedza o kulturze Francji 30 egzamin 4 (w jęz. pol. ze stopniowym wprowadzaniem terminologii franc.) Historia Francji (w jęz. pol.) 30 egzamin 2 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 Socjologia LUB Ustrój Francji 30 ocena 2 Wychowanie fizyczne 60 zaliczenie 1 Łącznie w semestrze: 480 godzin (w tym 30 godz. w systemie e-learningu) i 31 ECTS Łącznie II rok: 1050 godzin (w tym 60 godz. w systemie e-learningu) i 64 ECTS 3

4 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski od podstaw (grupy P) ROK III (IIIp1) Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 Zarys historii języka francuskiego (w jęz. franc. z elementami wyjaśnień w jęz. pol.) 30 zaliczenie 2 Gramatyka kontrastywna (w jęz. pol.) 30 ocena 2 Historia literatury francuskiej XIX w egzamin 5 (w jęz. franc. lub jęz. pol. w zależności od poziomu znajomości jęz. franc. osiągniętego przez studentów) Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 30 egzamin 3 Metodologia badań językoznawczych LUB Metodologia badań literackich (w jęz. franc. z elementami wyjaśnień w jęz. pol.) Seminarium licencjackie językoznawcze/literackie (w jęz. franc.) 30 zaliczenie 3 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Praktyki zawodowe dla profilu ogólnego 100 zaliczenie 4 Łącznie w semestrze: 520 godzin, w tym 100 godzin praktyk studenckich i 33 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 150 egzamin 13 Zarys historii języka francuskiego 30 egzamin 3 (w jęz. franc. z elementami wyjaśnień w jęz. pol.) Historia literatury francuskiej XX w egzamin 5 (w jęz. franc. lub jęz. pol. w zależności od poziomu znajomości jęz. franc. osiągniętego przez studentów) Lektorat drugiego języka obcego 60 egzamin 4 30 ocena 2 Konwersatorium specjalistyczne językoznawcze/ literackie Seminarium licencjackie 30 zaliczenie 8 (3+5) językoznawcze/literackie/dydaktyczne (w jęz. franc.), w tym przygotowanie pracy licencjackiej (w jęz. franc.)* Łącznie w semestrze: 360 godzin i 35 ECTS Łącznie III rok: 880 godzin, w tym 100 godzin praktyk studenckich i 68 ECTS *Praca licencjacka ma formę prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, samodzielnie opracowanego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego związanego z tematyką seminarium licencjackiego. 4

5 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z) ROK I (Iz1) Praktyczna nauka języka francuskiego 180 zaliczenie 11 Gramatyka opisowa języka francuskiego fonetyka egzamin 4 Wstęp do językoznawstwa (w jęz. pol.) 30 egzamin 3 Historia literatury francuskiej średniowiecza egzamin 5 Analiza tekstu literackiego 30 ocena 2 Język łaciński 30 zaliczenie 2 Technologia informacyjna 30 ocena 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 zaliczenie 0,5 Podstawy ochrony własności intelektualnej 4 zaliczenie 0,5 Łącznie w semestrze: 428 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 120 egzamin 11 Gramatyka opisowa języka francuskiego zaliczenie 3 morfologia Historia literatury francuskiej XVI w egzamin 5 Wstęp do literaturoznawstwa 30 egzamin 3 Język łaciński 30 egzamin 3 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 60 ocena 4 Wychowanie fizyczne zaliczenie 21 Łącznie w semestrze: 420 godzin i 30 ECTS Łącznie I rok: 848 godzin i 60 ECTS 5

6 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z) ROK II (IIz1) Praktyczna nauka języka francuskiego 120 zaliczenie 9 Gramatyka opisowa języka francuskiego składnia egzamin 4 Historia literatury francuskiej XVII w egzamin 5 Wiedza o kulturze Francji 30 ocena 2 Historia Francji 30 egzamin 2 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 Wstęp do filozofii 30 ocena 2 Logika 30 ocena 2 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Łącznie w semestrze: 480 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 150 egzamin 12 Historia literatury francuskiej XVIII w egzamin 5 Wiedza o kulturze Francji 30 egzamin 4 Historia Francji 30 egzamin 2 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 Filozofia francuska 30 ocena 2 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Wychowanie fizyczne 60 zaliczenie 1 Łącznie w semestrze: 420 godzin i 30 ECTS Łącznie II rok: 900 godzin i 60 ECTS 6

7 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z) ROK III (IIIz1) Praktyczna nauka języka francuskiego 90 zaliczenie 7 Zarys historii języka francuskiego 30 zaliczenie 2 Gramatyka kontrastywna 30 ocena 2 Historia literatury francuskiej XIX w egzamin 5 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 Literatura frankofońska LUB Socjologia LUB Ustrój 30 ocena 2 Francji 30 egzamin 3 Metodologia badań językoznawczych LUB Metodologia badań literackich 30 zaliczenie 3 Seminarium licencjackie językoznawcze/literackie Praktyki zawodowe dla profilu ogólnego 100 zaliczenie 4 Łącznie w semestrze: 460 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 60 egzamin 6 Zarys historii języka francuskiego 30 egzamin 3 Historia literatury francuskiej XX w egzamin 5 Lektorat drugiego języka obcego 60 egzamin 4 Literatura frankofońska LUB Socjologia LUB Ustrój 30 ocena 2 Francji 30 ocena 2 Konwersatorium specjalistyczne językoznawcze/ literackie Seminarium licencjackie językoznawcze/literackie/ dydaktyczne, w tym przygotowanie pracy licencjackiej* 30 zaliczenie 8 (3+5) Łącznie w semestrze: 300 godzin i 30 ECTS Łącznie III rok: 760 godzin, w tym 100 godzin praktyk zawodowych i 60 ECTS *Praca licencjacka ma formę prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, samodzielnie opracowanego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego związanego z tematyką seminarium licencjackiego. 7

8 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z) z modułem metodycznym (MET) ROK I (Iz1) Nazwa modułu kształcenia Typ zajęć Forma ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 180 zaliczenie 11 Gramatyka opisowa języka francuskiego fonetyka egzamin 4 Wstęp do językoznawstwa (w jęz. pol.) 30 egzamin 3 Historia literatury francuskiej średniowiecza egzamin 5 Analiza tekstu literackiego 30 ocena 2 Język łaciński 30 zaliczenie 2 Technologia informacyjna 30 ocena 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 zaliczenie 0,5 Podstawy ochrony własności intelektualnej 4 zaliczenie 0,5 Łącznie w semestrze: 428 godzin i 30 ECTS Nazwa modułu kształcenia Typ zajęć Forma wykład ćw. konw. zaliczenia ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 120 egzamin 11 Gramatyka opisowa języka francuskiego zaliczenie 3 morfologia Historia literatury francuskiej XVI w egzamin 5 Wstęp do literaturoznawstwa 30 egzamin 3 Język łaciński 30 egzamin 3 MET: Wprowadzenie do pedagogiki 30 ocena 2 MET: Pedagogika 1 30 ocena 2 Wychowanie fizyczne 60 zaliczenie 1 Łącznie w semestrze: 420 godzin i 30 ECTS Łącznie I rok: 848 godzin i 60 ECTS 8

9 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z) z modułem metodycznym (MET) ROK II (IIz1) Praktyczna nauka języka francuskiego 120 zaliczenie 9 Gramatyka opisowa języka francuskiego składnia zaliczenie 4 Historia literatury francuskiej XVII w egzamin 5 Wiedza o kulturze Francji 30 ocena 2 Historia Francji 30 egzamin 2 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 MET: Wprowadzenie do psychologii ocena 3 MET: Psychologia 1 30 ocena 2 MET: Emisja głosu 30 ocena 1 Łącznie w semestrze: 480 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 150 egzamin 12 Historia literatury francuskiej XVIII w egzamin 5 Wiedza o kulturze Francji 30 egzamin 4 Historia Francji 30 egzamin 2 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 MET: Podstawy dydaktyki 30 ocena 2 MET: Dydaktyka języków obcych w klasach ocena 2 MET: Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 30 zaliczenie 1 Wychowanie fizyczne 60 zaliczenie 1 Łącznie w semestrze: 480 godzin i 31 ECTS Łącznie II rok: 960 godzin, w tym 30 godzin praktyk zawodowych psychopedagogicznych i 61 ECTS 9

10 Studia 1. stopnia Program studiów dla grup Język francuski zaawansowany (grupy Z) z modułem metodycznym (MET) ROK III (IIIz1) Praktyczna nauka języka francuskiego 90 zaliczenie 7 Zarys historii języka francuskiego 30 zaliczenie 2 Gramatyka kontrastywna 30 ocena 2 Historia literatury francuskiej XIX w egzamin 5 Lektorat drugiego języka obcego 60 ocena 2 MET: Dydaktyka języków obcych w klasach ocena 2 MET: Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki 30 ocena 3 wczesnoszkolnej MET: Seminarium licencjackie metodyczne, w tym 30 zaliczenie 5 (3+2) przygotowanie pracy licencjackiej** Wstęp do filozofii 30 ocena 2 Łącznie w semestrze: 390 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 60 egzamin 6 Zarys historii języka francuskiego 30 egzamin 3 Historia literatury francuskiej XX w egzamin 5 Lektorat drugiego języka obcego 60 egzamin 4 MET: Seminarium licencjackie metodyczne, w tym 30 zaliczenie 6 (3+3) przygotowanie pracy licencjackiej (w jęz. franc.)*/** MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne zaliczenie 6 Łącznie w semestrze: 360 godzin i 30 ECTS Łącznie III rok: 750 godzin, w tym 120 godzin praktyk zawodowych dydaktycznych i 60 ECTS *Praca licencjacka ma formę prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, samodzielnie opracowanego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego związanego z tematyką seminarium licencjackiego. **Studenci realizujący moduł metodyczny mogą wybrać seminarium licencjackie językoznawcze lub literackie pod warunkiem, że uzupełnią pozostałe przedmioty z danego modułu licencjackiego: Metodologię badań językoznawczych/literackich ORAZ Konwersatorium specjalistyczne językoznawcze/literackie. 10

11 Studia 2. stopnia Program studiów dla profilu ogólnego ROK I (I 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 90 egzamin 8 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 Konwersatorium kierunkowe ocena Nowe prądy w językoznawstwie LUB 30 ocena 3 Nowe prądy w literaturoznawstwie Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Łącznie w semestrze: 270 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 60 egzamin 7 Wykład monograficzny 30 ocena 2 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 Konwersatorium kierunkowe ocena Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) ocena Łącznie w semestrze: 270 godzin i 30 ECTS Łącznie I rok: 540 godzin i 60 ECTS 11

12 Studia 2. stopnia Program studiów dla profilu ogólnego ROK II (II 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 30 ocena 4 Seminarium tematyczne ocena Konwersatorium kierunkowe ocena Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej Łącznie w semestrze: 210 godzin i 30 ECTS 30 zaliczenie 11 (4+7) Wykład monograficzny ocena Seminarium tematyczne ocena Konwersatorium kierunkowe 30 ocena 3 Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej 30 zaliczenie 17 (4+13) Łącznie w semestrze: 180 godzin i 30 ECTS Łącznie II rok: 390 godzin i 60 ECTS 12

13 Studia 2. stopnia Program studiów z profilem przekładowym (TR) ROK I (I 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 90 egzamin 8 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 Nowe prądy w językoznawstwie LUB 30 ocena 3 Nowe prądy w literaturoznawstwie TR: Przekład na język francuski 30 ocena 3 TR: Teoria przekładu 30 ocena 2 TR: Podstawy przekładu i lektura tekstów 30 ocena 3 Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Łącznie w semestrze: 270 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 60 egzamin 7 Konwersatorium kierunkowe ocena TR: Przekład na język francuski 30 ocena 3 TR: Przekład na język polski 60 ocena 6 Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Łącznie w semestrze: 240 godzin i 30 ECTS Łącznie I rok: 510 godzin i 60 ECTS 13

14 Studia 2. stopnia Program studiów z profilem przekładowym (TR) ROK II (II 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 30 ocena 4 Wykład monograficzny 30 ocena 2 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 TR: Język handlowy 30 ocena 3 TR: Listy dialogowe 30 ocena 3 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) ocena Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej 30 zaliczenie 11 (4+7) Łącznie w semestrze: 210 godzin i 30 ECTS Wykład monograficzny 30 ocena 2 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 Konwersatorium kierunkowe 30 ocena 3 TR: Język handlowy 30 ocena 3 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej 30 zaliczenie 17 (4+13) Łącznie w semestrze: 210 godzin i 30 ECTS Łącznie II rok: 420 godzin i 60 ECTS 14

15 Studia 2. stopnia Program studiów z profilem metodycznym (MET) dla studentów kontynuujących profil metodyczny (którzy uzyskali uprawnienia do nauczania na 1. etapie edukacyjnym na studiach 1. st.) ROK I (I 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 90 egzamin 8 Nowe prądy w językoznawstwie LUB 30 ocena 3 Nowe prądy w literaturoznawstwie Konwersatorium kierunkowe 30 ocena 3 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 MET: Psychologia 2 30 ocena 2 MET: Psychopedagogiczne zagadnienia praktyki 30 ocena 3 dydaktycznej Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Łącznie w semestrze: 270 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 60 egzamin 7 Seminarium tematyczne ocena Konwersatorium kierunkowe ocena MET: Pedagogika 2 30 ocena 3 Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Łącznie w semestrze: 240 godzin i 30 ECTS Łącznie I rok: 510 godzin i 60 ECTS 15

16 Studia 2. stopnia Program studiów z profilem metodycznym (MET) dla studentów kontynuujących profil metodyczny (którzy uzyskali uprawnienia do nauczania na 1. etapie edukacyjnym na studiach 1. st.) ROK II (II 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 30 ocena 4 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 Konwersatorium kierunkowe ocena MET: Ewolucja metod nauczania języków obcych 30 ocena 2 MET: Rozwijanie kompetencji językowych 30 ocena 2 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 30 ocena 2 Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej 30 zaliczenie 11 (4+7) Łącznie w semestrze: 240 godzin i 30 ECTS Wykład monograficzny 30 ocena 2 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 Konwersatorium kierunkowe 30 ocena 3 MET: Ocenianie i jego formy 30 ocena 2 MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 60 zaliczenie 3 Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej 30 zaliczenie 17 (4+13) Łącznie w semestrze: 210 godzin i 30 ECTS Łącznie II rok: 450 godzin, w tym 60 godz. praktyk zawodowych dydaktycznych i 60 ECTS 16

17 Studia 2. stopnia Program studiów z profilem metodycznym (MET) dla studentów rozpoczynających profil metodyczny (którzy nie uzyskali uprawnień do nauczania na 1. etapie edukacyjnym na studiach 1. st.) ROK I (I 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 90 egzamin 8 Nowe prądy w językoznawstwie LUB 30 ocena 3 Nowe prądy w literaturoznawstwie MET: Wprowadzenie do psychologii ocena 3 MET: Psychologia 1 30 ocena 2 MET: Psychologia 2 30 ocena 2 MET: Emisja głosu 30 ocena 1 MET: Psychopedagogiczne zagadnienia praktyki 30 ocena 3 dydaktycznej Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Łącznie w semestrze: 330 godzin i 30 ECTS Praktyczna nauka języka francuskiego 60 egzamin 7 Konwersatorium kierunkowe 30 ocena 3 MET: Wprowadzenie do pedagogiki 30 ocena 2 MET: Pedagogika 1 30 ocena 2 MET: Pedagogika 2 30 ocena 3 MET: Podstawy dydaktyki 30 ocena 2 MET: Dydaktyka języków obcych w klasach ocena 2 MET: Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 30 zaliczenie 1 Seminarium magisterskie 30 zaliczenie 8 Łącznie w semestrze: 300 godzin i 30 ECTS Łącznie I rok: 630 godzin, w tym 30 godz. praktyk zawodowych psychopedagogicznych i 60 ECTS 17

18 Studia 2. stopnia Program studiów z profilem metodycznym (MET) dla studentów rozpoczynających profil metodyczny (którzy nie uzyskali uprawnień do nauczania na 1. etapie edukacyjnym na studiach 1. st.) ROK II (II 2) Praktyczna nauka języka francuskiego 30 ocena 4 MET: Dydaktyka języków obcych w klasach ocena 2 MET: Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki 30 ocena 3 wczesnoszkolnej MET: Ewolucja metod nauczania języków obcych 30 ocena 2 MET: Rozwijanie kompetencji językowych 30 ocena 2 MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne zaliczenie 6 Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej 30 zaliczenie 11 (4+7) Łącznie w semestrze: 300 godzin i 30 ECTS Wykład monograficzny 30 ocena 2 Seminarium tematyczne 30 ocena 3 Konwersatorium kierunkowe 30 ocena 3 MET: Ocenianie i jego formy 30 ocena 2 MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 60 zaliczenie 3 Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy magisterskiej 30 zaliczenie 17 (4+13) Łącznie w semestrze: 210 godzin i 30 ECTS Łącznie II rok: 510 godzin, w tym 180 godz. praktyk zawodowych dydaktycznych i 60 ECTS 18

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo