29 grudnia, w swoim domu w Chudobczycach, zmarł Tomasz Sadowski, twórca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i modelu wychodzenia z bezdomności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "29 grudnia, w swoim domu w Chudobczycach, zmarł Tomasz Sadowski, twórca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i modelu wychodzenia z bezdomności."

Transkrypt

1 Poznań, 31 grudnia 2019 r. 29 grudnia, w swoim domu w Chudobczycach, zmarł Tomasz Sadowski, twórca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i modelu wychodzenia z bezdomności. W 2018 r. przeżywaliśmy uroczyście 75-lecie urodzin Tomasza, a w czerwcu tego roku jubileusz 30-lecia powstania Barki. W minionych dniach Tomasz Sadowski przeszedł trudną operację. W marcu przyszłego roku skończyłby 77 lat. fot. WNP.pl Ten sens naszego działania jest i pozostanie na długo, a może nawet sięgnie następnego pokolenia. A to już jest największa nagroda. Tomasz Sadowski dla Gazety Ulicznej Msza święta w intencji Tomasza Sadowskiego zostanie odprawiona 8 stycznia 2020 r. o godz. 10:30 w Bazylice Archikatedralnej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Pogrzeb odbędzie się o godz. 12:45 na poznańskim Miłostowie - w kaplicy od ulicy Warszawskiej. Tomasz Sadowski spocznie w alei zasłużonych. Księga kondolencyjna będzie wystawiona w auli w siedzibie Fundacji Barka przy ul. św. Wincentego 6/9 w Poznaniu od 2 stycznia 2020 r. w godz

2 Tomasz Sadowski Zmarł w niedzielę Świętej Rodziny. 30 lat temu stworzył rodzinę, która rozrosła się na cały świat, rodzinę bez więzów krwi, bez wspólnej genealogii, ale jak zawsze powtarzał ze wspólnym Ojcem, w której każdy był dla siebie Bratem i Siostrą. Stworzył wyjątkową barkową rodzinę, w której miejsce znaleźli ludzie o zrujnowanych życiorysach ze skomplikowaną przeszłością, a w tej niezwykłej przestrzeni, która przyciągała do siebie najsłabszych, złamanych i odrzuconych, dając im jednocześnie należny szacunek, bliskość i przywróconą godność, można było poczuć prawdziwą miłość i człowieczeństwo. Przez lata uczył nas, że jesteśmy tworzeni przez okoliczności, że człowiek od samego początku podlega wpływom otoczenia i nie od niego zależy, w jakiej rodzinie przyjdzie na świat. Aby go przyjąć z braterskim sercem, potrzebna jest ofiarność i wyjście poza własne przyzwyczajenia. Świadectwem tego było całe jego życie, jego postawa, jego oddanie najsłabszym i słowa, które powtarzał: Tu nie świadczymy usług, życiem świadczymy. Chociaż sam mówił, że nie jest w stanie pojąć i ogarnąć rozumem ani nawet cząstki wszechświata, to jego mądrość i przenikliwe rozumienie życia było w Barce drogowskazem i wprawdzie trudnym i wymagającym, ale też niepodważalnym odniesieniem do zawiłych i skomplikowanych mechanizmów rządzących człowiekiem i jego losami. W ostatniej rozmowie, dla Gazety Ulicznej powiedział na koniec: Krótko mówiąc, to życie trochę nas kosztowało i czuję się już mocno zmęczony. No cóż, rzeczy ważne mają swój ciężar gatunkowy, ale nie zamieniłbym go na życie, które nic nie kosztuje. Tak jak powiedział ksiądz Tischner: cóż po świadectwie, które nie jest heroiczne. Życiorys Tomasza Sadowskiego Tomasz Sadowski urodził się 4 marca 1943 roku w Ciepielowie/k Radomska, jako syn Wiktora Sadowskiego i Haliny Morzyckiej. Jego ojciec był dyrektorem państwowych gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Tomasz, jako mały chłopiec, spędzał dużo czasu z dziadkami ze strony matki - Ireną i Zoroastrem Morzyckimi, w rodzinnym dworze w Giewartowie nad jeziorem Powidzkim (w roku 1952 dwór odebrały rodzinie władze komunistyczne). Szczególnie Irena, babcia Tomasza, odegrała znaczącą rolę w wychowaniu najstarszego wnuka, uwrażliwiając go na ważkie problemy społeczne. Szkołę podstawową i średnią Tomasz ukończył w Środzie Wlkp., a następnie rozpoczął studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, szczególnie interesując się rehabilitacją ruchową i odbywając liczne sesje rehabilitacyjne pod kierunkiem prof. Wiktora

3 Degi. Na trzecim roku studiów doznał kontuzji, która uniemożliwiła dalsze kontynuowanie nauki na AWF. W konsekwencji zdecydował się na pogłębianie swoich zainteresowań z zakresu rehabilitacji osób w problemach oraz kryzysach psychicznych i podjął studia psychologiczne na UAM. Już w czasie studiów pracował w zakładzie poprawczym przy ul. Wagrowskiej w Poznaniu, a później był Inspektorem Sądu Wojewódzkiego ds. Zakładów Poprawczych w Wielkopolsce. Następnie, przez 8 lat, pracował w Klinice Psychiatrycznej w Poznaniu, jednocześnie odbywając konsultacje jako psycholog w zakładzie karnym we Wronkach. Podczas pracy w Klinice Psychiatrycznej był członkiem zespołu pracującego nad wprowadzeniem do Polski kultury trzeźwościowej opartej o amerykański ruch AA. W 1985 roku Tomasz założył eksperymentalny ośrodek rehabilitacyjny dla osób w problemach i kryzysach psychicznych na os. Czecha w Poznaniu. U podstaw utworzenia Ośrodka leżało przekonanie, że osoby chore psychicznie pozostające pod wpływem środków farmakologicznych potrzebują także środowiska do rozwoju relacji społecznych i umiejętności życiowych. Formuła Ośrodka niepokoiła jednak część środowiska medycznego, argumentującego, że proponowany model nie mieści się w dotychczasowym systemie pomocy psychiatrycznej. Podjęto więc działania zmierzające do odsunięcia Tomasza Sadowskiego od kierowania Ośrodkiem. Mimo listów rodzin i pacjentów do ówczesnych władz, Tomasz został odsunięty od kierowania placówką, którą stworzył. W 1988 powołał, wraz z pacjentami i rodzinami, Towarzystwo Pomocy w Problemach i Kryzysach Psychicznych. Jedną z form działalności Towarzystwa były Kluby Pomocy Wzajemnej. W wyniku podejmowanych przez Tomasza działań, powstawać zaczęły również oddziały dzienne, kluby osiedlowe dla osób po szpitalach psychiatrycznych i liczne grupy wsparcia. W 1989 roku, Tomaszowi udało się wynająć budynek nieczynnej, zrujnowanej szkoły we wsi Władysławowo w gminie Lwówek, 60 km od Poznania. Uruchomienie domu zbiegło się z wielką zmianą ustrojową - upadkiem komunizmu i wchodzeniem Polski w obszar wolnego rynku i demokracji. To spowodowało, iż w następnych latach do domu wspólnoty we Władysławowie przybywały nie tylko osób po szpitalach psychiatrycznych, ale również ofiary transformacji ustrojowej, osoby i rodziny eksmitowane na bruk, uzależnione i inne, nieprzygotowane do radzenia sobie w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Pierwsi mieszkańcy (około 20 osób) zamieszkali we wspólnocie w Wielkanoc Nazwę BARKA" wymyśliła niepełnosprawna intelektualnie Justyna, która także zamieszkała we

4 Władysławowie. W tym czasie kształtowała się nowa polska rzeczywistość. Uważano, że rynek będzie najlepszym regulatorem procesów rozwoju społecznego. Lekceważenie problemów ludzi przegrywających ze zmianami, w tym z kapitalistycznym rynkiem, doprowadziło do tego, iż procent społeczeństwa zostało pozbawionych szans na włączenie w nową rzeczywistość. Tomaszowi Sadowskiemu towarzyszyło przekonanie, że żaden człowiek nie może twierdzić, że nie jest odpowiedzialny za los drugiego człowieka. Czas odbudowy ojczyzny sprzyjał ofiarności, w tym duchu należy rozumieć życiową decyzję Tomasza, który w latach zamieszkał z rodziną we wspólnocie we Władysławowie wraz z przegranymi członkami społeczeństwa. W 1989 r. podjęliśmy działania ze względu na moralne zobowiązanie. Można było pędzić do przodu, bogacić się, angażować w zdobycie władzy, ale budowanie społeczeństwa solidarnego było wielką potrzebą tego czasu. Tomasz Sadowski dla Gazety Ulicznej Po rocznym funkcjonowaniu wspólnoty, zarejestrowana została Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, na której działalność 2 tys. dolarów ze sprzedaży samochodu przeznaczyła Maria Garwolińska, wcześniej uczestniczka programów Barki. Ze środków tych wydzierżawiono dom i powstały ogrodnicze tunele foliowe. W reportażu pt. Znajduchy" (Gazeta Wyborcza, 16 września 1994), Joanna Szczęsna napisała: Kiedy w 1989 roku Tomek zamieszkał z żoną Basią i dziećmi w Barce, mieli oboje etaty pracowników służby zdrowia. W 1991 roku przeszli na bezrobocie. Teraz są na takich samych zasadach jak inni członkowie Wspólnoty". I dalej wypowiedź Tomka: My tu nie zajmujemy się niczyimi problemami, my tu po prostu żyjemy. Niech moi koledzy psychologowie zarabiają sobie beze mnie na problemach ludzi nieprzystosowanych. Gdybym ja tutaj miał etat i opuszczał ten dom o godzinie 15 lub 16, nic by nie było. Musi być jakaś konfrontacja postaw, jakiś wzór. Ja nie mogę świadczyć tutaj usług, ja muszę tutaj świadczyć swoim życiem." Doświadczenia zebrane we Władysławowie zaowocowały wypracowaniem podstaw dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. W latach Tomasz Sadowski z żoną Barbarą i rodziną stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej dla środowisk dysfunkcyjnych, na który składają się: programy wspólnot rodzinnych działających jako gospodarstwa ekologiczne dla osób i środowisk wykluczonych społecznie, programy socjalno-edukacyjne, na bazie których powstała Ustawa o Zatrudnieniu Socjalnym,

5 programy tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób długotrwale bezrobotnych, na podstawie których powstała Ustawa o Spółdzielniach Socjalnych, program dostępnego budownictwa, który posłużył jako baza do powołania Ustawy o Finansowym Wsparciu Rządu dla budownictwa socjalnego, program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, na bazie którego powstała Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie oraz programy rozwoju społecznego dla nowych instytucji tworzonych w partnerstwie z samorządami. Wyżej wymieniony system ustaw prawnych powstał pod przewodnictwem wicepremiera i ministra pracy Jerzego Hausnera w latach , w oparciu o pionierskie rozwiązania Barki. W 2002 roku Fundacja Barka, we współpracy z Miastem Poznań oraz Ministerstwem Mieszkalnictwa rozpoczęła realizację budowy Osiedla Darzybór", składającego się z 32 domów socjalnych dla rodzin o niskich dochodach. W latach Fundacja Barka zrealizowała europejski projekt EQUAL", w ramach którego testowano rozwiązania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej, edukacji i tworzenia pierwszych partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego. W efekcie powstało 20 spółdzielni socjalnych oraz wypracowany został model centrum ekonomii solidarnej. W latach założona przez Tomasza Fundacja Barka prowadziła projekt systemowy, we współpracy z Rządem RP, na rzecz tworzenia programów reintegracji społecznej w systemie partnerstw lokalnych (regionalnych, powiatowych i gminnych). W tym czasie powstało około 100 partnerstw lokalnych pomiędzy samorządami, organizacjami i firmami komercyjnymi. W roku 2006 Fundacja Barka otrzymała zaproszenie od władz Londynu do współpracy w ramach rehabilitacji oraz integracji społecznej i zawodowej migrantów z Europy Środkowo- Wschodnie w Londynie. W ten sposób rozwinęły się międzynarodowe programy Fundacji Barka na rzecz wsparcia migrantów w Anglii, Irlandii, Danii, Holandii, Niemczech, Belgii, Islandii, a także w Kanadzie. Powstał m.in. program Powroty" w ramach którego blisko 20 tys. bezdomnych i bezrobotnych obywateli Europy Środkowo-Wschodniej powróciło z Barką z ulic zachodnio-europejskich miast. Osoby te powróciły do programów reintegracyjnych Barki w Polsce oraz do organizacji partnerskich w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 30 lat wiele programów Barki zostało usamodzielnionych i w 2004 roku

6 powołały one Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA. Obecnie Związek ten gromadzi blisko 50 organizacji. W roku 2011 Fundacja Barka nawiązała współpracę z diasporą afrykańską w Europie (głównie w Wielkiej Brytanii). Odbyły się liczne staże przedstawicieli diaspory afrykańskiej w programach Sieci Barka w Polsce oraz wizyty studyjne przedstawicieli Barki w Kenii i Etiopii. Nastąpiła współpraca ze wspólnotami lokalnymi, samorządami i rządem centralnym Kenii. W maju 2016 Fundacja Barka gościła w Poznaniu delegację rządu Kenii na czele z kenijskim ministrem rozwoju. W 2015 roku Tomasz Sadowski został przyjęty do Rady Starszych plemienia Pokomo w Kenii. W szeregi Rady Starszych został włączony jako pierwszy biały człowiek w historii plemienia. Od maja 2016 do listopada 2017 odbył się półtoraroczny projekt na rzecz budowy przedsiębiorczości społecznej w Macedonii, wskutek którego przygotowany został projekt Ustawy o Przedsiębiorstwach Społecznych w Macedonii. Wybrane wyróżnienia dla Tomasza i Barbary Sadowskich Rada Miasta Poznania - Tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania dla założycieli Fundacji Barka Barbary i Tomasza Sadowskich, Poznań 2016 Nagroda na World CSR Congress (Światowy Dzień Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), Bombaj, Indie 2015 Nagroda Specjalna banku BNP Paribas - Paryż, Francja 2014 Europejska Nagroda Obywatelska, nagroda Parlamentu Europejskiego Bruksela, Belgia 2014 Nagroda od EAPN - Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu-Londyn, Anglia 2013 Nagroda od Europejskiej Sieci Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej - Bruksela, Belgia 2013 Odznaczenie przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski dla Założycieli Fundacji Barka Barbary i Tomasza Sadowskich, Warszawa 2011 Nagroda World Habitat Awards w ramach organizowanych przez ONZ Światowych Dni Mieszkalnictwa - Waszyngton, USA 2009 Nagroda XX- lecia Odrodzenia Polski Pro Publico Bono, Kraków 2009 Główna nagroda Fundacji Pro Publico Bono - całokształt działalności, a w szczególności za akcję mającą pomóc polskim emigrantom w Londynie i Dublinie, Kraków 2007 Nagroda od Banku Światowego za Najbardziej Innowacyjne Dzieło - Pekin, Chiny 2006 Nagroda od Fundacji Klausa Schwaba - World Economic Forum - Davos, Szwajcaria 2004 Nagroda w Światowym konkursie Globalnej Sieci Rozwoju- Kair, Egipt 2003 Nagroda magazynu Time w konkursie European Heroes (Herosi Europy)-Londyn, Anglia 2003

7 Nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznana przez Organizację Europejską SOLIDAR, 2001 Medal Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2000 Wyróżnienie Pro Publico Bono z okazji dziesięciolecia wolności wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka, 1999 Henry Ford European Conservation Award- Stambuł, Turcja 1998 Nagroda Australijskiej Fundacji Wspierania Niezależnej Kultury Polskiej POL CUL dla Barbary i Tomasza Sadowskich, 1997 Tytuł Innowatora dla Dobra Ogółu przyznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych Ashoka, USA, 1996 Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 1996 Tytuł Człowiek - lek na całe zło Tomasz Sadowski Super Ekspres, 1995 Tytuł Człowieka Roku dla Tomasza Sadowskiego Wielkopolanin 1994, Głos Wielkopolski, Poznań 1994

DOBRA PRAKTYKA FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA. DOM Z GLINY W MARSZEWIE Dagmara Szlandrowicz, Zbigniew Ściana

DOBRA PRAKTYKA FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA. DOM Z GLINY W MARSZEWIE Dagmara Szlandrowicz, Zbigniew Ściana DOBRA PRAKTYKA FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA DOM Z GLINY W MARSZEWIE Dagmara Szlandrowicz, Zbigniew Ściana Buduj stół, nie mur W poczuciu odpowiedzialności za tych, którzy sobie nie poradzili: osoby

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SIECIUJĄCA PARTNERSTWA LOKALNE SUBREGIONU POZNAŃSKIEGO DWA UJĘCIA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ. Program

KONFERENCJA SIECIUJĄCA PARTNERSTWA LOKALNE SUBREGIONU POZNAŃSKIEGO DWA UJĘCIA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ. Program Wizyta pana Georgesa Dassisa, Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań Budynek C - Galeria 16 maja 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Programy integracji i powrotów dla bezdomnych emigrantów zarobkowych BARKA UK. Ewa Sadowska Barka UK

Programy integracji i powrotów dla bezdomnych emigrantów zarobkowych BARKA UK. Ewa Sadowska Barka UK Programy integracji i powrotów dla bezdomnych emigrantów zarobkowych BARKA UK Ewa Sadowska Barka UK Barka UK: Początki i rozwój Barka UK została założona w czerwcu 2007 roku. Jest częścią Sieci Barka.

Bardziej szczegółowo

WSTEPNY PROGRAM DWUTYGODNIOWEGO SZKOLENIA. Sobota (18.05) /Niedziela (19.05) przylot uczestników szkolenia do Poznania

WSTEPNY PROGRAM DWUTYGODNIOWEGO SZKOLENIA. Sobota (18.05) /Niedziela (19.05) przylot uczestników szkolenia do Poznania Szkolenie przedstawicieli organizacji obywatelskich oraz instytucji publicznych z Wielkiej Brytanii odbywające się w Sieci Barki w Polsce 20-31 maja 2013 WSTEPNY PROGRAM DWUTYGODNIOWEGO SZKOLENIA 1. TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Gmina Strzelce Opolskie. Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Strzelce Opolskie. Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Strzelce Opolskie Ośrodek Pomocy Społecznej www.opsstrzelce.pl Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy, działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Postanowieniem Zarządu Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2190/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2190/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 2190/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Plan działania ania na lata 2007-2008 2008 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer Priorytetu: VII Nazwa Priorytetu: Promocja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA Projekt Obywatelska Wielkopolska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca realizację

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa 26 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Stołeczne Warszawa Tel. Fax MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej. Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej. Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej Misja Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, zapewnia wsparcie osobom potrzebującym, marginalizowanym i nieaktywnym zawodowo W roku 2014 Sopot

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kozienice w 2014 roku i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kozienice w 2014 roku i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania. Kozienice dnia 23.02.2015 r. MGOPS.411.1.2015 Przewodniczący Rady Miejskiej w K o z i e n i c a c h Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kozienice w 2014 roku i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2014 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2014 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA w 2014 roku I. Kontynuacja realizacji projektu systemowego 1.18 zadanie 4: Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności W

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia Magdalena Czuchryta Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Kraków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ rozwój usług społecznych w gminie Sztum współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie strategii tematycznej dla Tematu D

Uzupełnienie strategii tematycznej dla Tematu D EQUAL - Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy Uzupełnienie strategii

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-40 lat powyżej 50 lat Wykształcenie: Staż pracy: podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie techniczne średnie

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a m Prowadzenie zajęć rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnością poprzez naukę pływania metodą Halliwick

z a r z ą d z a m Prowadzenie zajęć rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnością poprzez naukę pływania metodą Halliwick ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2912018.SO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie zawarcia umów zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej - IV edycja w

Bardziej szczegółowo

Nasza Europa - Nasz Dom

Nasza Europa - Nasz Dom Nasza Europa - Nasz Dom Projekt był realizowany w dniach od 26 do 29 czerwca 2015 r. w gminie Gizałki z udziałem zagranicznych gmin partnerskich: Momignies /Belgia/, Bácsalmás /Węgry/, Veľký Meder /Słowacja/.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Historia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2177/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2177/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 2177/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dane rodzica/opiekuna: Rodzic samotnie wychowujący. Dane dziecka: Część I. Władze lokalne

Wstęp. Dane rodzica/opiekuna: Rodzic samotnie wychowujący. Dane dziecka: Część I. Władze lokalne Badanie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych 1 (na podstawie: Agenda 22 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ) Wstęp Decyzje władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych na terenie województwa mazowieckiego DOKUMENTY STRATEGICZNE I WYKONAWCZE DO OPRACOWANIA STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 Część I. DANE OGÓLNE Nazwa: REGON: Adres: Instytucja tworząca Centrum Integracji Społecznej: Data przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej:

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 1. Jak zmieniała się struktura pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich pięciu lat i czy w najbliższym czasie będzie podlegać zmianie?

Ad. pkt 1. Jak zmieniała się struktura pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich pięciu lat i czy w najbliższym czasie będzie podlegać zmianie? Płock, 25 czerwca 2010 WZS.0057-2/10 Pan Jacek Jasion Radny Miasta Płocka W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną miedzy Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 15 czerwca 2010 roku dotyczącą funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2000 rok powstaje Pogotowie Społeczne jako jeden z programów Fundacji Barka

2000 rok powstaje Pogotowie Społeczne jako jeden z programów Fundacji Barka Poznań 2019 POGOTOWIE SPOŁECZNE - HISTORIA 2000 rok powstaje Pogotowie Społeczne jako jeden z programów Fundacji Barka 2004 rok osoby zaangażowane w działalność Pogotowia Społecznego założyły Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 116/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

ZARZĄDZENIE NR 116/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. ZARZĄDZENIE NR 116/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a m Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa

z a r z ą d z a m Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa ZARZĄDZENIE NR ON.0050.1934.2017.SO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 09 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie zawarcia umów zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej - III edycja

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sala im. Andrzeja Bączkowskiego Warszawa, 21 września 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sala im. Andrzeja Bączkowskiego Warszawa, 21 września 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sala im. Andrzeja Bączkowskiego Warszawa, 21 września 2017 r. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W MRPIPS 2004-2006 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku Uchwała Nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RUMIA 2014 Spis treści Rozdział l Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Cele działania i zadania Klubu. Rozdział 3 Organizacja Klubu. Rozdział 4 Korzystający z usług

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przedstawicieli organizacji obywatelskich oraz instytucji publicznych z UK odbywające się w Sieci Barki w Polsce 2-13 sierpnia 2013

Szkolenie przedstawicieli organizacji obywatelskich oraz instytucji publicznych z UK odbywające się w Sieci Barki w Polsce 2-13 sierpnia 2013 Szkolenie przedstawicieli organizacji obywatelskich oraz instytucji publicznych z UK odbywające się w Sieci Barki w Polsce 2-13 sierpnia 2013 WSTEPNY PROGRAM DWUTYGODNIOWEGO SZKOLENIA 1. TYDZIEŃ Sobota,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

- PES jako partner dla samorządu

- PES jako partner dla samorządu - PES jako partner dla KATOWICE, 19 czerwca 2017 PUNKTY WYJŚCIA Samorząd Częstochowy podjął decyzję w roku 2011 o zwiększeniu współpracy gminy z sektorem obywatelskim (NGO s) przez wyszukanie coraz to

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r.

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Podmiot ogłaszający konkurs: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

FOS-a. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-mazurskiego. UL. Artyleryjska Olsztyn tel./fax.

FOS-a. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-mazurskiego. UL. Artyleryjska Olsztyn tel./fax. FOS-a Federacja Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-mazurskiego UL. Artyleryjska 17 10-165 Olsztyn tel./fax. (089) 535 87 25 Raport roczny za 2005 rok FEDERACJA JEST CZŁONKIEM Wspólnoty Roboczej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 21 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Rybnik Żużlowa 25, 44-200 Rybnik Tel. (032) 4221111

Bardziej szczegółowo

Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnościami a działania podejmowane przez śląskie samorządy

Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnościami a działania podejmowane przez śląskie samorządy Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnościami a działania podejmowane przez śląskie samorządy Jakie działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU INTE(;RACJI SPOŁECZNEJ "NASZ" W JANOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU INTE(;RACJI SPOŁECZNEJ NASZ W JANOWIE LUBELSKIM FUNDACJA KONWENT KLUBÓW I CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 23 300 Janów Lubelski REGON 362013752, NIP 8621642207 KRS0000563248 Załącznik do Zarządzenia Z dnia 20 września

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł Samorząd Równych Szans 2011

Tytuł Samorząd Równych Szans 2011 szczęście to chwile ulotne niczym motyle, które równie łatwo przychodzą jak i odchodzą... Nie da się ich zatrzymać, ani dogonić... Można do nich jedynie wracać pamięcią... Pierwsza nagroda w Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Oferta usług eksperckich. Maj 2017

Oferta usług eksperckich. Maj 2017 Oferta usług eksperckich Maj 2017 Agenda Szukasz partnera do realizacji działań społecznych? Potrzebujesz inspiracji, aby zaangażować pracowników do wolontariatu? Nie wiesz, jak odpowiedzieć na liczne

Bardziej szczegółowo

WŁOCŁAWEK. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych u beneficjentów pomocy społecznej w mieście Włocławku

WŁOCŁAWEK. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych u beneficjentów pomocy społecznej w mieście Włocławku Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych u beneficjentów pomocy społecznej w mieście Włocławku WŁOCŁAWEK MIASTO NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE I. OPIS ZGŁOSZONEGO ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram tych wydarzeń znajdą Państwo na kolejnych stronach.

Szczegółowy harmonogram tych wydarzeń znajdą Państwo na kolejnych stronach. Chudobczyce, 30 kwietnia 2019 r. Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Barka powstała z potrzeby serca i z pielęgnowanej od pokoleń odpowiedzialności za bliźniego. Zaczęło się od wspólnego domu, wspólnych

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo