Opryskiwacze Dominiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opryskiwacze Dominiak"

Transkrypt

1 Luty 2014 r. Rok III Nr 18 ISSN Egzemplarz bezpłatny Opryskiwacze Dominiak ABC opryskiwaczy ULV str. 7 Jeśli siać, to z głową str. 8-9 Zmiany w dopłatach bezpośrednich str. 14

2

3 luty Hurtownia Maszyn Rolniczych Najlepsza Jakość w Najniższych Cenach BRUTTO AGREGATY UPRAWOWE BRONY TALERZOWE ROZSIEWACZE 1,8m od 2400zł, 2,1m od 2520zł, 2,4m od 2850zł, 2,8m od 3250zł, 3m od 3630zł, 3,2m od 3800zł AGREGATY TALERZOWE 1,8m od 3400zł, 2m od 3750zł, 2,2m od 4050zł, 2,4m od 4150zł, 2,7m od 4550zł, 2,7mx od 5600zł, 3,15mx od 5800zł GLEBOGRYZARKI WIRAX, WARKA Malowane - 600kg od 3500zł, 800kg od 3800zł, 1000kg od 4100zł, Ocynkowane plus 300zł, plandeka gratis OWIJARKI 2,5m od 16000zł, 2,7m od 16600zł, 3m od 17800zł, opcja wał PACKERA zł, wał CROSSKIL ZŁ OPRYSKIWACZE 1,6m od 4700zł, 1,8m od 4900zł, 2,1m od 5100zł KOSIARKI KOŁA ŁUKOWE SKOŚNE Agro-max zł, Trak-met 5600zł, stawiacz bel 650zł, folia 50cm od 275zł, SAMO ZAŁADOWCZE ZAŁADUNEK PRZEDNI OD 37000zł FABRYCZNE Ładowacze TUR 200l od 2100zł, 300l od 2300zł, 400l od 2500zł, 600l od 3400zł, 800l od 3600zł, 1000 od 5400zł, CIĄGANE od 13700zł, SADOWNICZE od 5200zł AGREGATY UPRAWOWO -SIEWNE 1,35m od 3380zł, 1,65m od 3480zł, 1,85m od 4480zł, kosiarko-rozdrabniacze od 4850zł PŁUGI DO ŚNIEGU C330 od 3300zł, T-25 od 3200zł, C360 od 3500zł, MF od 3500zł, z napędem 4x4 od 12000zł WŁÓKI POLOWO-ŁĄKOWE Bez hydro-paku: 2,5m od 3500zł, 2,7m od 3700zł 3m od 4400zł; Z hydro-pakiem: 2,5m od 6900zł, 2,7m od 8500zł, 3m od 9400zł mocowane do ciągników C-330/C od 2900zł mocowane na TURY - od 1450zł mocowane na Ładowarki - od 3500zł Tel , , RATY 0% wpłaty GOTÓWKA TRANSPORT 2m3R zł, 4m4R zł, 4m4R HR zł, 5m4R HR zł, 6m4R HR zł, 8m4R HR zł

4 4 luty 2014 Uwaga producenci mleka Tylko do końca lutego możliwość zbycia praw do kwot indywidualnych Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do końca lutego można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora OT ARR na formularzu opracowanym przez Agencję. Agencja przypomina także, że do końca lutego producent może dokonać zmiany podmiotu skupującego, o czym należy poinformować dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy na formularzu zgłoszenia zmiany podmiotu skupującego. Producent rolny może sprzedać całą lub tylko część kwoty indywidualnej niewykorzystanej w danym roku kwotowym, zawierając w formie pisemnej umowę kupna/ sprzedaży kwoty indywidualnej. Dodatkowo sprzedający KI zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zawarcia ww. umowy przedstawić jej kopię w podmiocie skupującym, aby uzyskać potwierdzenie stopnia wykorzystania KI. Następnie wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej (Kml_P5_f1), wraz z kopią umowy należy złożyć do dyrektora OT ARR (właściwego dla zbywcy miejsca zamieszkania albo siedziby) w terminie od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego. Należy pamiętać, że ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, stanowi, iż: - producent, który sprzeda swoją kwotę indywidualną, nie będzie mógł otrzymać kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy przez następne 5 lat od dnia jej zbycia, - w przypadku zawarcia umowy zbycia, 5% kwoty indywidualnej (stanowiącej przedmiot umowy), przechodzi do krajowej rezerwy, - jeżeli producent otrzymał kwotę z krajowej rezerwy nie może przez 2 lata od dnia wydania decyzji sprzedać części lub całości KI chyba, że najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy sprzedaży zrzeknie się pisemnie prawa do kwoty indywidualnej otrzymanej z rezerwy. Źródło: Agencja Rynku Rolnego

5 luty INNOWACYJNE BUDYNKI ROLNICZE Od projektu do obiektu: Najkrótszy termin dostawy zrealizowanych projektów Rekordowo szybki montaż Najwyższa jakość Szeroki zakres zastosowań 35 lat doświadczenia LAUREAT ZŁOTEJ 7 POLSKIEGO ROLNICTWA

6 6 luty 2014 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina Wymagania dla stosujących środki ochrony roślin Zgodnie z ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które: - ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia lub - ukończyły, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, szkolenie w zakresie, o którym mowa w pkt 1, w innym państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie i posiadają zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów, która zawiera: - nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu; - powierzchnie uprawy roślin lub obiektów magazynowych; - powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania; - nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki; - przyczyny zastosowania środków ochrony roślin. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy zabiegów ochrony roślin przeprowadzonych w ogrodach działkowych, za które uważa się ogrody przydomowe i rodzinne ogrody działkowe. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze są poddawane okresowym badaniom ich sprawności technicznej w jednostkach organizacyjnych upoważnionych przez wojewódzkiego inspektora lub jednostkach organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy i potwierdzania ich sprawności technicznej w innym państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie sprawności technicznej opryskiwacza powinno być przeprowadzone przed upływem 3 lat od dnia jego zakupu. Opłatę za badanie ponosi użytkownik opryskiwacza. Do czasu przeprowadzenia pierwszego badania sprawności technicznej opryskiwacza, posiadacz opryskiwacza jest obowiązany do przechowywania dowodów jego zakupu. W przypadku braku dowodów zakupu opryskiwacza, opryskiwacz nie może być eksploatowany do czasu potwierdzenia jego sprawności technicznej na podstawie badań. Opryskiwacz dostarczony do badania powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, wyposażony w osłony zabezpieczające wirujące elementy, a jego zbiornik wypełniony w 2/3 czystą wodą, która po zakończeniu badania jest wlewana z powrotem do zbiornika opryskiwacza. Pozytywny wynik badania potwierdzany jest znakiem kontrolnym umieszczanym na zbiorniku opryskiwacza oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego sprawność techniczną. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można stosować wyłącznie środki ochrony roślin, których stosowanie w tych strefach i na tych terenach nie jest zabronione Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się: 1. przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli: - prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, - miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody. 2. sprzętem agrolotniczym, jeżeli: - jest on wyposażony w specjalne urządzenia do stosowania środków ochrony roślin oraz gdy do środka ochrony roślin zostanie dodana substancja obciążająca, - wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60% i prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, - powierzchnia upraw, na której stosuje się środek ochrony roślin, wynosi co najmniej 5 ha i jest oddalona o co najmniej 500 m od obiektów, o których mowa w pkt 1, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych obiektów. Zabrania się stosowania! Środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka oraz środków chwastobójczych i desykantów przy użyciu sprzętu agrolotniczego; Środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji. Źródło: PIORiN

7 luty Bardzo precyzyjna aplikacja z minimalnym ryzykiem znoszenia cieczy, niskie zużycie herbicydów, brak potrzeby stosowania wody to tylko kilka korzyści jakie niesie ze sobą zastosowanie technologii ULV (Ultra Low Volume), która oznacza opryskiwanie z bardzo małym wydatkiem preparatu. Technologia ta zastosowana jest w opryskiwaczach ULV, a jej głównym elementem jest segmentowa dysza obrotowa opatentowana przez niemiecką firmę Mantis ULV. Skuteczny zabieg herbicydowy możliwy jest już z wykorzystaniem 1 litra herbicydu na 1 ha powierzchni i to bez rozcieńczania środka wodą! - Firma Mantis ULV ma ponad 30-letnie doświadczenie w stosowaniu i produkcji urządzeń w technologii ULV, wykorzystywanych m.in. przy aplikacji herbicydów, do ochrony ziemniaków, owoców czy zwalczania problemu owadów w stajniach i oborach. Na marginesie, mogę powiedzieć, że technologia jest użyteczna nie tylko w rolnictwie, ale i w przemyśle betoniarskim i spożywczym. Na całym świecie działa już ponad 150 tys. urządzeń z unikalnymi dyszami, choć na rynku polskim ten temat dopiero raczkuje. mówi Rafał Szulwic, właściciel marki Opryskiwacze ULV, dystrybutora opryskiwaczy na rynku polskim. - W naszym gospodarstwie posiadamy model MANKAR GP Powodem zakupu była zarówno spodziewana oszczędność środków jak i bezpieczeństwo użytkowania. Oddając go w ręce pracownika, mam pewność, że oprysk będzie bardzo precyzyjny z dokładnie określoną dawką środka na hektar. Ilość rozpylanego środka nie jest bowiem zależna od prędkości poruszania się, a od przebytego dystansu. Mniejsze znaczenie mają również kwalifikacji osoby wykonującej oprysk twierdzi Pan Sylwester Ceglarski z Gospodarstwa Szkółkarsko Sadowniczego Państwa Anny i Sylwestra Ceglarskich z Końskowoli, w którym właściciele na ponad 15 ha rocznie produkują ponad 100 tyś. materiału szkółkarskiego i ok. 100 tyś. krzewów i róż. W urządzeniach do walki z chwastami, segmentowa dysza obrotowa wytwarza krople o bardzo wąskim widmie wielkości (ok mikronów), dzięki czemu z 1 ml płynu potrafi stworzyć nawet 40 mln kropel tej samej wielkości, które spływają grawitacyjnie, bez ciśnienia. Dzięki tej dyszy herbicydy mogą być nanoszone w postaci nierozcieńczonej. Osłona dyszy rozpylającej zabezpiecza przed dodatkowym znoszeniem cieczy spowodowanym przez wiatr. Jeśli chodzi o opryskiwacze do zwalczania chwastów, marka Opryskiwacze ULV oferuje 3 rodzaje produktów Carry (przenośne), Roll (taczkowe) i Drive (zawieszane). - Są to wygodne w użyciu, bardzo proste i wyjątkowo trwałe urządzenia zapewniające oszczędność czasu i wykorzystania środków, precyzję oprysku i jednolite pokrycie, w przeciwieństwie do wielu opryskiwaczy tradycyjnych twierdzi Rafał Szulwic. Seria opryskiwaczy przenośnych wyróżniających się bardzo lekką konstrukcją, łatwością transportu i dobrym wyważeniem, obejmuje 4 modele. Trzy z nich ważą zaledwie 2,4 kilograma i posiadają zbiorniki 0,5 i 1 l (Dzięki technologii ULV pokrycie wynosi odpowiednio nawet 0,5 i 1 ha i nie ma konieczności rozcieńczania środka wodą). Różnią się kształtem osłon i szerokością oprysku od 10 do 45 cm. Czwarte urządzenie waży 5 kg, ze zbiornikiem o pojemności 1 l i stałą szerokością oprysku 50cm, jest największym urządzeniem w tej grupie. Jedno ładowanie akumulatora zapewniające nieprzerwaną pracę od 8 do 16 h. Opryskiwacze ręczne (Carry) są urządzeniami najbardziej wszechstronnymi. Wykorzystywane są zarówno w uprawach rzędowych warzyw i owoców (w tym ziół), szkółkach, jak również przy pielęgnacji terenów zielonych w miastach czy przydomowych ogródkach. Opryskiwacze z grupy Roll są urządzeniami taczkowymi, pchanymi ręcznie, doskonale przygotowane do aplikacji herbicydów na dużych obszarach uprawy rzędowej (pokrycie powierzchni do 1 ha, zbiornik 1 l), jak również w sąsiedztwie dróg i placów o utwardzonej nawierzchni. Dzięki niewielkiej masie urządzenia (od 12,5 do 22 kg), szerokości roboczej od 30 do 110 cm radzą sobie z powodzeniem z opryskiwaniem również w pagórkowatym terenie. W zależności od specyfikacji (łącznie prawie 20 modeli) różnią się od siebie przede wszystkim sposobami dozowania dzięki pompie napędzanej kołem jezdnym lub pompie z napędem elektrycznym, a także pozycją osłony dyszy rozpylającej czy wielkością koła. W roku 2014 dostępny będzie nowy model MANKAR ROLL z chowanymi osłonami o trzech szerokościach oprysku 50, 80 i 110cm. Zmieni się też ogólny wygląd urządzeń ROLL. Najbardziej zaawansowane są opryskiwacze Drive zawieszane z przodu lub z tyłu ciągnika lub kosiarki, ze zbiornikami o pojemności 6 l, o wydajności do 6 ha i szerokości roboczej od 36 cm do nawet cm, przeznaczone do opryskiwania sadów, winnic, upraw rzędowych czy zieleni miejskiej. Hitem roku 2013 było urządzenie o nazwie ROFA, służące do rozpylania środków dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych. Cechuje się niebywałą skutecznością i poręcznością. Skuteczny oprysk obory, chlewni czy szklarni o powierzchni 500m2 zajmuje ok. 8 minut, a możliwość użycia środków na bazie naturalnych ekstraktów nie wymusza wyprowadzania zwierząt. ROFA wykorzystywana jest zarówno przez rolników jak i profesjonalne firmy z branży DDD. Pełne informacje o urządzeniach w technologii ULV dostępne są na stronie WWW. opryskiwacze-ulv.pl oraz pod numer telefonu

8 8 luty 2014 Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego Rolniku! Siej z dopłatą! Celem mechanizmu jest udzielenie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany producentom rolnym. Dopłaty zostaną udzielone producentowi rolnemu do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio: 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł w przypadku roślin strączkowych; 500 zł w przypadku ziemniaków. Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: 1) w przypadku zbóż: a) jęczmień, b) owies nagi, c) owies szorstki, d) owies zwyczajny, e) pszenica twarda, f) pszenica zwyczajna, g) pszenżyto, h) żyto; 2) w przypadku roślin strączkowych: a) bobik, b) groch siewny (odmiany roślin rolniczych), c) łubin biały, d) łubin wąskolistny, e) łubin żółty, f) soja, g) wyka siewna; 3) ziemniak. Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: 1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej 150 kg; 2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej; 3) pszenicy twardej 150 kg; 4) odmiany populacyjnej żyta 90 kg; 5) odmiany syntetycznej żyta 80 kg; 6) odmiany mieszańcowej żyta 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej; 7) odmiany populacyjnej jęczmienia 130 kg; 8) odmiany mieszańcowej jęczmienia 90 kg albo 2 jednostki siewne; 9) pszenżyta 150 kg; 10) owsa zwyczajnego 150 kg; 11) owsa nagiego 120 kg; 12) owsa szorstkiego 80 kg; 13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) 150 kg; 14) grochu siewnego 200 kg; 15) bobiku 270 kg 16) wyki siewnej 80 kg; 17) soi 120 kg; 18) ziemniaka 2000 kg; 19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt kg. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Należy pamiętać, że materiał siewny objęty dopłatą powinien być zakupiony od: - przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, - rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, - podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego we właściwym OT ARR, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Producent rolny, który ubiega się o dopłatę zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.

9 luty Wniosek o przyznanie dopłaty powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2014 r., określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową (np. listem poleconym albo za potwierdzeniem odbioru) na adres OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego zawiera w szczególności: 1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy, 2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL); 4) oświadczenie o powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, 5) oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć: - faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawione od dnia 15 lipca 2013 r. do dnia 15 czerwca 2014 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; - dokumenty wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawione w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do dnia 15 czerwca 2014 r.), jeżeli producent rolny zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym. Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz po sprawdzeniu, na podstawie posiadanej przez ARR dokumentacji, czy producent rolny spełnia niezbędne warunki do przyznania dopłaty, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub decyzję o częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty Agencja Rynku Rolnego wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, dokonując przelewu na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP). Źródło: Agencja Rynku Rolnego OPR. JSZ kukurydza: - RONALDINIO, - RICARDINIO, - KWS i inne nowość WYSOKIE 205, ZAMOŚĆ TEL./FAX: TEL. KOM OFERUJEMY: KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY: zboża jare: Pszenica jara - KWS TORRIDON (A) Jęczmień jary - KWS OLOF ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN NAWOZY MINERALNE I SPECJALISTYCZNE (zalecane również w gospodarstwach ekologicznych) NAWOZY DOLISTNE ART. DO PRODUKCJI ROLNEJ FACHOWE DORADZTWO W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH I EKONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH PLON PRAWDOPODOBNIE NAJNIŻSZE CENY W REGIONIE PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI WOJ. LUBELSKIE: TEL WOJ. PODKARPACKIE: TEL WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE: TEL nowość

10 10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina Akcyza z paliwa do zwrotu luty 2014 Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku. 1. W 2014 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2014 r., w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1408), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Źródło: MRiRW OPR. JSZ

11 luty Agencja wspiera przedsiębiorczych Są pieniądze dla rolników, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych kredytów bankowych W 2014 roku będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR kredyty w których spłacie pomoże Agencja. ARiMR poinformowała 20 stycznia 2014 r. współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł. Oznacza to, że banki mogą udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł. Rolnicy, którzy są zainteresowani takimi kredytami mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach: - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., - SGB Bank S.A., - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., - Bank Zachodni WBK S.A., - ING Bank Śląski S.A., - Pekao S.A. W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: - młody rolnik (nmr), - linie branżowe (nbr), - na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nnt), - podstawowa (nip), - dla grup producentów rolnych (ngp). Atrakcyjność takich kredytów inwestycyjnych polega na tym, że oprócz tego iż są niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, to dodatkowo w ich spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ARiMR polega na tym, że płaci za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, a rolnik pokrywa jedynie 3% należnych bankowi odsetek. Źródło: ARiMR

12 12 luty 2014 Elementarz ubezpieczonego rolnika część IV Ubezpieczenia budynków gospodarskich pytania i odpowiedzi Czy muszę ubezpieczyć wszystkie budynki znajdujące się w moim gospodarstwie? Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły. Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowi ubezpieczenia niezależnie od jego przeznaczenia - także, gdy stoi niewykorzystywany. W konsekwencji należy ubezpieczyć zarówno budynki gospodarcze, jak i mieszkalne, jeśli wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego. Obiekty nieposiadające wyżej wymienionych cech obiektu budowlanego nie stanowią budynków rolniczych w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a więc nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia. Nadto, ubezpieczeniu nie podlegają również budynki: 1) których stan techniczny osiągnął 100% norm zużycia 2) budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów 3) namioty i tunele foliowe. Kto i w jaki sposób ustala wartość budynków przyjmowanych do ubezpieczenia? Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia wartość każdego z budynków - a więc suma ubezpieczenia - ustalana jest dla każdego budynku oddzielnie. W procesie ustalania wysokości sumy ubezpieczenia biorą udział zarówno posiadacz gospodarstwa, jak i przedstawiciel zakładu ubezpieczeń. Budynek może być ubezpieczony na dwa sposoby: w wartości rzeczywistej, a więc w wartości w stanie nowym ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejsza się o stopień zużycia budynku oraz w wartości nowej. Ubezpieczenie w wartości nowej jest jednak możliwe wyłącznie w odniesieniu do budynków nowych lub takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%. Suma ubezpieczenia może być ustalona na podstawie: 1) cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń do szacowania wartości budynków; 2) załączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego, sporządzonego zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia wartości robót budowlanych obowiązującymi w budownictwie, przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie albo wyceny rzeczoznawcy; w tych przypadkach ustalenie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego w razie ubezpieczenia budynku według wartości nowej. Ustalona wartość budynku jest podstawą do określenia wysokości składki. Co się stanie, jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia budynków rolniczych moje gospodarstwo przestanie podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym, np. gdy zmniejszy się obszar mojego gospodarstwa i nie będzie już przekraczał 1 hektara? Czy nadal będę musiał ubezpieczać budynki? W przypadku, gdy posiadany przez rolnika obszar rolniczy, na którym znajdują się budynki przestanie spełniać ustawową definicję gospodarstwa rolnego, automatycznie budynki wchodzące w skład tego obszaru stracą status budynków rolniczych - umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulegnie rozwiązaniu. Stanie się więc tak, gdy np. zmieni się prawo i w wyniku tej zmiany, pomimo powierzchni gospodarstwa przekraczającej 1 hektara przestanie istnieć obowiązek opłacania podatku rolnego. To samo stanie się wówczas, gdy zmniejszy się obszar gospodarstwa, np. w wyniku podziału i sprzedaży, i nie będzie on już przekraczał 1 hektara. W obu przypadkach rolnikowi przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, tj. za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, ale nie prowadzę w nim żadnej produkcji rolnej. Czy również muszę posiadać ubezpieczenie budynków rolniczych? Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych istnieje niezależnie od tego, czy w gospodarstwie prowadzona jest produkcja rolna. Nawet w przypadku, gdy rolnik przez dłuższy czas przebywa poza gospodarstwem, nie zwalnia go to z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. Zdarza się również, że właścicielem gospodarstwa jest osoba, która w nim nie mieszka - np. gospodarstwo odziedziczyła. W takich przypadkach osoba ta również musi ubezpieczyć budynki. Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych,

13 luty Ministerstwo Finansów wyjaśnia Akcyza na susz tytoniowy Do końca 2012 r. susz tytoniowy nie był wyrobem akcyzowym. Dodatkowo w minionym okresie brakowało regulacji pozwalających na monitorowanie obrotu suszem tytoniowym. Powyższe przyczyniało się do rozwoju nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Bowiem w praktyce do tego, żeby susz tytoniowy nadawał się do palenia, a tym samym mógł zostać uznany za tytoń do palenia (wyrób akcyzowy) wystarczyło, że zostanie on pocięty lub inaczej podzielony. Wprowadzenie regulacji umożliwiających objęcie systemem akcyzowym suszu tytoniowego zapobiegło ww. niepożądanym zjawiskom. Potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych sygnalizowali również przedstawiciele branży tytoniowej, którzy ponosili znaczne straty finansowe w związku z brakiem monitorowania liści tytoniowych, nie nadających się jeszcze do bezpośredniego palenia. Objęcie akcyzą suszu tytoniowego likwiduje tę nierównowagę pomiędzy przedstawicielami branży tytoniowej, handlującymi wyrobami objętymi akcyzą, a firmami, których produkty jeszcze nieprzetworzone były wyłączone z opodatkowania akcyzą. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. regulacje mają na celu przeciwdziałanie rozwojowi nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, której skala w ostatnich lata gwałtownie rosła. Ustawa o podatku akcyzowym ujmując susz tytoniowy w katalogu wyrobów akcyzowych, opodatkowała go podatkiem akcyzowym w przypadkach, gdy jest on sprzedawany innym podmiotom niż podmioty będące pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi lub podmiotami prowadzącymi składy podatkowe. Opodatkowuje się również nabycie lub posiadanie tego suszu przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tego suszu. Ww. zakres opodatkowania suszu tytoniowego oznacza, że nie będzie powstawać obowiązek podatkowy w stosunku do podmiotu posiadającego susz tytoniowy, który sam go wyprodukował (np. w przypadku plantatora). Susz tytoniowy nie podlega procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Niemniej jednak przewiduje się, że susz tytoniowy, podlegający opodatkowaniu akcyzą, objęty będzie obowiązkiem oznaczenia znakami akcyzy. Powyższe ma służyć należytemu sprawowaniu kontroli nad obrotem suszem tytoniowym. Stawka akcyzy na susz tytoniowy kształtuje się na poziomie 229,32 zł za kilogram. W przypadku jednak naruszenia obowiązku oznaczania znakami akcyzy suszu tytoniowego, stawkę akcyzy określono w wysokości 458,64 zł za kilogram. Źródło:

14 14 luty 2014 Unia Europejska przyjęła zasady Wspólnej Polityki Rolnej na lata Zmiany w obszarze dopłat bezpośrednich Reforma przewiduje przede wszystkim uzależnienie 30 proc. dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych. Ministrowie do spraw rolnictwa, którzy przyjęli kształt zreformowanej WPR podczas posiedzenie w Brukseli 16 grudnia ubiegłego roku uzgodnili, że ten ekologiczny przepis wejdzie w życie w 2015 roku, a bieżący rok będzie okresem przejściowym, w którym nie będą jeszcze obowiązywać nowe wymogi ekologiczne i wsparcie dla rolnictwa będzie udzielane na dotychczas obowiązujących zasadach. Wszystkie procesy przyjmowania tzw. aktów delegowanych wdrażających bezpośrednio przyjętą reformę mają być gotowe najpóźniej w marcu bieżącego roku. WYDAWCA: Ekologiczne warunki w dopłatach rolnych to najważniejszy element reformy WPR. Wynika z niej, że rolnicy nie otrzymają 30 proc. bezpośrednich dopłat, jeśli nie będą dywersyfikowali upraw. W praktyce oznacza to, że jeśli będą chcieli otrzymywać pełne dopłaty, to będą musieli utrzymywać pastwiska, wygospodarowywać obszary proekologiczne lub stosować inne równoważne środki ochrony przyrody. Jednak w przypadku Polski niezwykle istotne jest to, że z tych wymogów będzie wyłączone ponad 80 proc. gospodarstw, ponieważ są małe i ta proekologiczna reforma ich nie dotyczy. O pogłębieniu wspierania działań proekologicznych w ramach WPR świadczy też z pewnością fakt, że 30 proc. środków z tzw. drugiego filara WPR, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma być przeznaczane na cele środowiskowe, organiczne i klimatyczne. Polska weszła wcześniej w ten trend i już teraz przeznacza na te cele blisko 30 proc. środków tego filara. Inną ważną zmianą jest wykluczenie z otrzymywania dopłat rolnych m.in. lotnisk i terenów sportowych, mimo, że mogą być one użytkowane rolniczo. Ponadto szersze niż dotychczas i obowiązkowe we wszystkich krajach wspólnoty będzie wspieranie młodych rolników czyli tych, którzy nie osiągnęli jeszcze 40 roku życia. W ramach dopłat bezpośrednich mają oni otrzymywać przez 5 lat o 25 proc. więcej niż pozostali. Na ten cel kraje UE będą przeznaczać 2 proc. puli dopłat. W Polsce jest około 100 tysięcy młodych rolników i stanowią oni grupę ok. 7 proc. wszystkich otrzymujących dopłaty. Źródło: WODR REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Klocek DRUK:

15 luty

16 LUBLIN, ul. Diamentowa 5, tel. (81) LUBARTÓW, ul. Kolejowa 2, tel. (81) KOCK, ul. H. Sawickiej 1, tel. (81) PARCZEW, ul. 11 Listopada 70, tel. (83) MIÊDZYRZEC PODL., ul. Zarówie 22, tel. (83) SITNO, tel. (84) TOMASZÓW LUB., ul. Traugutta 2, tel. (84) KRAŒNIK, ul. Lubelska 122, tel. (81) GILÓW, tel. (84)

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS

KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS Lipiec 2015 r. Rok IV Nr 35 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Maszyny rolnicze NA RYNKU ZBÓŻ KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS STRONA 4 MŁODY ROLNIK PO NOWEMU STRONA 6 ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Pytanie nr 1: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2015 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 Niniejsza instrukcja dotyczy wstępnie wypełnionych, na podstawie danych z poprzedniego roku,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo