LT-22DA2BN LT-22DD1BN LT-19A10 LT-22A10 LT-19DA2BN LT-19DD1BN TELEWIZOR LCD LCD TELEVIZIÓ LCD ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LT-22DA2BN LT-22DD1BN LT-19A10 LT-22A10 LT-19DA2BN LT-19DD1BN TELEWIZOR LCD LCD TELEVIZIÓ LCD ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК"

Transkrypt

1 LT-19DA2BN LT-19DD1BN LT-22DA2BN LT-22DD1BN LT-19A10 LT-22A10 LCD FJERNSYN LCD-TELEVISIO LCD TV LCD TELEVIZOR TELEWIZOR LCD LCD TELEVIZIÓ LCD ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК SVENSKA DANSK SUOMI NORSK âesky MAGYAR БЪЛГАРСКИ INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING P ÍRUâKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА HDMI, logotypen HDMI och High Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrearde varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. HDMI, HDMI-logoet og High Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. HDMI, HDMI-logo ja High Definition Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing LLC. HDMI, HDMI-logoen og High Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleãnosti HDMI Licensing LLC. HDMI, logo HDMI i interfejs High-Definition Multimedia sà zastrze onymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. HDMI, a HDMI logó, valamint a High-Definition Multimedia Interface elnevezés a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са запазени или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC. DVB is a registered trademark of the DVB Project. LCT A-C

2 Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Produkty Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast odnosić do specjalnie do tego przeznaczonych punktów odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak również baterii, w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i recyklingu zgodnie z krajowym ustawodawstwem oraz w zgodzie z Dyrektywami 2002/96/EC i 2006/66/EC. Dbając o prawidłowe pozbywanie się takich produktów, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu takich produktów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono produkt. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem, w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary. Bateria Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. [Użytkownicy biznesowi] Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru. [Kraje poza Unią Europejską] Takie symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. W razie konieczności pozbycia się takich przedmiotów prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami, obowiązującymi w państwa kraju.

3 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup telewizora LCD. Ten telewizor LCD zapewni doskonałą rozrywkę przez wiele lat. Jest także bardzo prosty w obsłudze i zapewnia obraz bardzo wysokiej jakości. Telewizor LCD jest urządzeniem uniwersalnym. Można go zainstalować na ścianie (wymagany jest opcjonalny zestaw do montażu na ścianie) lub ustawić na stole. Może być używany przy każdym rodzaju oświetlenia. W tym podręczniku przedstawiono obsługę telewizora LCD, jego funkcje oraz inne ważne informacje. Przed przystąpieniem do instalacji lub obsługi telewizora LCD prosimy o zapoznanie się z tym podręcznikiem, a zwłaszcza z sekcją dotyczącą bezpieczeństwa. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA * Przed przystąpieniem do czyszczenia tego produktu należy odłączyć go od gniazdka sieciowego. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki. * Do czyszczenia telewizora należy używać szmatki, która nie zawiera substancji lotnych. * Nie wolno dopuścić do zarysowania ekranu telewizora i jego obudowy ostrym przedmiotem, jak np. gwoździem czy ostrzem. * Produkt należy trzymać z dala od takich źródeł ciepła, jak: kaloryfery, grzejniki, kuchenki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (włącznie ze wzmacniaczami). * Nie wolno podłączać urządzeń, które nie są zalecane przez producenta. Użycie niewłaściwych urządzeń dodatkowych może być przyczyną wypadków. * Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub inne. W produkcie występuje wysokie napięcie, w związku z czym włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie wewnętrzne. Z tych samych powodów nie wolno wylewać na produkt wody ani innej cieczy. * W przypadku montażu na ścianie lub suficie należy zamocować produkt zgodnie z metodą zalecaną przez producenta. Jest to opcja bezpieczeństwa. * Nie należy używać tego produktu w pobliży wody, np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, zlewu do prania, basenu, w zawilgoconej piwnicy itd. * Nie wolno przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy, ponieważ może to wywołać pożar lub porażenie prądem. Środki ostrożności dotyczące nieruchomego obrazu Wyświetlanie nieruchomego obrazu może spowodować trwałe uszkodzenie ekranu telewizora LCD. * Nie wolno pozostawić wyświetlonego nieruchomego obrazu na dłużej niż 2 godziny, gdyż w innym wypadku może to doprowadzić do chwilowego lub trwałego wypalenia ekranu. Aby uniknąć wypalenia obrazu, w trybie pauzy należy zmniejszyć współczynnik jasności i kontrastu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przedstawioną powyżej sytuacją. Nie wolno pozostawić ekranu (podczas oglądania filmu lub grania w gry) w trybie pauzy na dłuższy czas, gdyż mogą zostać widoczne czarne, boczne paski. Aby uniknąć tej sytuacji, w trybie pauzy należy zmniejszyć współczynnik jasności i kontrastu. Ostrzeżenie: Aby uniknąć zaprószenia ognia, nie wolno zbliżać świec ani innych źródeł otwartego ognia do tego produktu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy (także tylnej). Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu. Oznacza sytuację, która jeśli się jej nie uniknie może spowodować uszkodzenie sprzętu i innych urządzeń. Ten symbol oznacza obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz telewizora, które może spowodować porażenie elektryczne lub obrażenia ciała. Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie może spowodować poważne obrażenia ciała. Ten symbol wskazuje ważne instrukcje dotyczące telewizora. 1

4 Produkty laserowe klasy 1 Produkt ten zawiera laser niskiej mocy. Niebezpieczeństwo niewidzialnego promieniowania laserowego po otwarciu urządzenia i zdjęciu blokad. Unikać ekspozycji na wiązkę laserową. To urządzenie jest zaprojektowane i skonstruowane tak, by zapewnić obsługę danych regionu (Region Management Information), które są zapisane na płycie DVD. Numer regionu dla tego odtwarzacza to 2. Jeśli numer regionu zapisany na płycie DVD nie odpowiada numerowi regionu tego odtwarzacza DVD, odtwarzanie płyty jest niemożliwe. Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt przeznaczonych do wszystkich regionów (ALL). Dlatego też można w nim odtwarzać płyty z numerem regionu 2 lub ALL. Zasilanie (dotyczy regionu Wielkiej Brytanii) Należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej z tyłu telewizora odpowiada napięciu zasilania w danym regionie. Niewłaściwe napięcie zasilania jest niebezpieczne i może spowodować pożar lub uszkodzenie produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub obrażenia powstałe w wyniku zasilenia tego produktu napięciem innym, niż wskazane na tabliczce znamionowej. Poprawny zakres napięcia jest wskazany w podręczniku.. Tabliczka znamionowa może znajdować się na spodzie produktu. Wtyczka i kabel zasilania Urządzenie zostało wyposażone w standardową wtyczkę zasilania.. Jeśli wtyczka zasilania zostanie odcięta lub zostanie założona wtyczka innego typu, obciętą wtyczkę należy bezpiecznie usunąć, aby nie dopuścić do niebezpieczeństwa porażenia prądem.. Jeśli we wtyczce znajduje się bezpiecznik, należy go wyjąć przed utylizacją wtyczki.. Należy postępować ściśle według instrukcji dotyczących połączenia nowej wtyczki zasilania.. Nie należy używać wtyczki bez pokrywy bezpiecznika.. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na przewód takiego samego typu ze względów bezpieczeństwa. Wymiany powinien dokonać producent, jego serwis techniczny lub specjalista posiadający równorzędne uprawnienia.. Należy upewnić się, że kabel zasilania nie zostanie nadepnięty, zmiażdżony, przetarty lub nacięty i zostanie poprowadzony tak, by ograniczyć ryzyko z potknięciem się o niego.. Przewód nie może zwisać poza krawędź stołu lub blatu.. Nie wolno zanurzać kabla ani wtyczki zasilania w wodzie.. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia elektrycznego w przypadku zwarcia, gdyż zapewnia drogę odpływu prądu.. Uziemione urządzenia (klasy I) muszą być podłączone do gniazdka zasilania z uziemieniem (przewodem ochronnym). Podłączenie wtyczki zasilania (Wielka Brytania) Przewody należy podłączyć do wtyczki zasilania wielokrotnego użytku w opisany poniżej sposób. ZIELONY/ŻÓŁTY. Brązowy przewód musi być podłączony do wtyku oznaczonego literą Uziemienie BRĄZOWY L. Faza. Niebieski przewód musi być podłączony do wtyku oznaczonego literą N. NIEBIESKI Neutralny. W sprzęcie klasy I (z uziemieniem) przewód żółto-zielony należy podłączyć do wyprowadzenia z literą E lub symbolem BEZPIECZNIK. W sprzęcie klasy II (z podwójną izolacją) nie ma przewodu żółto-zielonego. Nie wolno podłączać innych przewodów do Zacisk kabla wyprowadzenia oznaczonego literą E lub symbolem. Należy upewnić się, że kabel zasilania jest mocno dociśnięty zaciskiem. Bezpiecznik zasilania Standardowe wtyczki brytyjskie (BA1363) muszą być wyposażone w standardowy bezpiecznik BS1362. Informacje na temat doboru obciążalności bezpiecznika można znaleźć w instrukcji obsługi. Wentylacja Jeśli produkt jest umieszczony w szafce, należy zapewnić co najmniej 10 cm miejsca dookoła niego. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych (łącznie z tymi pod spodem urządzenia) miękkimi przedmiotami. Przegrzewanie zwiększa ryzyko pożaru. 2

5 SPIS TREŚCI Podłączanie i przygotowanie do użycia Dołączone akcesoria 4 Elementy sterujące 4 Złącze 5 Instalowanie podstawy telewizora 6 Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania 7 Zakładanie baterii do pilota zdalnego sterowania 7 Włączanie/wyłączanie zasilania 9 Przełączanie w tryb czuwania 9 Zmiana programów 9 Funkcja Telegazety 10 Wejścia połączeniowe 10 Podstawowa obsługa Podstawowe funkcje 11 Pierwsza instalacja 12 Jak używać menu OSD 13 Konfigurowanie obrazu 13 Konfigurowanie dźwięku 13 Konfigurowanie kanałów 14 Konfigurowanie ustawień 15 Konfigurowanie PC 15 Ustawienia PC Konfigurowanie oprogramowania PC (system Windows XP) 16 Tryb wyświetlania 16 Telewizor cyfrowy (DTV) wprowadzenie Zdalne Sterowanie Menu DTV 17 Konfigurowanie telewizora DTV 18 Obsługa źródeł sygnału w telewizorze DTV 19 Wybór programu 19 Quick Select (S. wybór) programu 19 Przełączanie ścieżki dźwiękowej i języka 19 EPG 20 Przełączanie TV/radio 20 DTV Channel Manager (Zarządzanie kanałami DTV) 21 Wybór ulubionego programu 23 Time (Czas) 23 Native Game (Gra źródłowa) 24 Advanced Setting (Ustawienia dodatkowe) 24 Funkcja Telegazety 26 Odtwarzacz DVD (opcjonalny) Typy płyt, jakie obsługuje odtwarzacz DVD 27 Pilot zdalnego sterowania do odtwarzacza DVD 28 Definicja klawiatury DVD 29 Podstawowa obsługa 30 Dodatkowa obsługa 31 Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i JPEG 34 Urządzenie USB i karty pamięci 35 MENU SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) 36 Wskazówki 40 Dane techniczne produktu 41 3

6 Podłączanie i przygotowanie do użycia Dołączone akcesoria Pilot zdalnego sterowania 2 baterie AAA Przewód zasilający Zasilacz sieciowy Szmatka do czyszczenia Elementy sterujące C/P Wyłącznik zasilania Naciśnij, aby włączyć telewizor lub włączyć tryb czuwania. 2. C/P <>(PR+/-) Naciśnij, aby wybrać żądany kanał i tryb wyboru wejścia. 3. VOL+, VOL- Naciśnij, aby dostosować poziom głośności. Naciśnij przycisk VOL+, aby wybrać tryb wejścia. 4. MENU Naciśnij, aby wyświetlić menu ustawień na ekranie telewizora. 5. TV/AV Naciśnij, aby wybrać kanał TV lub wszystkie tryby wejścia wideo: TV, DTV, AV, S-VIDEO, SCART, YPbPr, HDMI, DVD, PC. 6. Czujnik podczerwieni pilota zdalnego sterowania Odbiera sygnały nadawane przez pilota zdalnego sterowania. 7. Głośnik 8. Kontrolka zasilania W trybie odtwarzania kontrolka świeci na niebiesko. UWAGA: W menu TV/AV, DTV dla modeli LT-19DA2 _/LT-19DD1 _/LT-22DA2 _/LT-22DD1 _. DVD dla modeli LT-19DD1 _/LT-22DD1_. 4

7 Złącze AUDIO YPbPr CI S-VIDEO (PC IN) TV IN L R DC12V 5 POWER IN HDMI PC IN VIDEO SCART 14 9 AUDIO UPGRD OUT 6 1. Podłącz do złącza zasilania prądem stałym telewizora 2. Gniazdo HDMI Obsługuje połączenie pomiędzy urządzeniami z wejściem HDMI (tunerem, odtwarzaczem DVD, amplitunerem AV i tunerem cyfrowym) W przypadku połączenia HDMI HDMI nie jest wymagane podłączenie dźwięku. 3. Podłączenie komputera Podłącz złącze D SUB do złącza karty graficznej komputera Podłącz kabel stereo audio do gniazda PC AUDIO IN (STEREO) z tyłu telewizora, a jego drugi koniec do gniazda wyjścia audio Audio Out karty dźwiękowej komputera. 4. Złącze AUDIO (PC IN) Podłącz wtyczkę miniaturową. 5. Gniazdo SCART (to nie jest gniazdo S-video) 6. Wejście S-VIDEO Gniazda S-Video i Video mają wspólne gniazdo audio. 7. Wejście VIDEO Gniazda Video i YPbPr mają wspólne gniazdo audio. 8. YPbPr --- podłączenie składowych sygnałów wizji Podłącz kable składowych sygnałów wizji do gniazd (Y, Pb, Pr) z tyłu telewizora; drugie końce kabli podłącz do wejść w odtwarzaczu DVD. Gniazda Y, Pb, Pr na złączach AV urządzeń (DTV lub DVD) są czasem oznaczone Y.B-Y oraz R-Y lub Y, Cb i Cr. Podłącz kable audio cinch do gniazd AUDIO (L) i AUDIO (R) z tyłu telewizora; drugie końce kabli podłącz do wejść w odtwarzaczu DVD lub urządzeniu DTV. 9. Złącze AUDIO OUT 10. Podłączenie anteny napowietrznej lub telewizji kablowej Antena napowietrzna / telewizja kablowa / Aby poprawnie odbierać programy telewizyjne, należy odbierać sygnał z anteny napowietrznej lub sieci telewizji kablowej. 11. Złącze AUDIO (L) Podłącz to gniazdo do wyjścia audio odtwarzacza DVD lub innego źródła sygnału wideo; to gniazdo podłącza się podczas korzystania z wejścia sygnału złożonego wizji S-Video lub gniazda sygnału składowego wizji. 12. Złącze AUDIO (R) Podłącz to gniazdo do wyjścia audio odtwarzacza DVD lub innego źródła sygnału wideo; to gniazdo podłącza się podczas korzystania z wejścia sygnału złożonego wizji S-Video lub gniazda sygnału składowego wizji. 13. Wejście karty CI Gniazdo karty PCMCIA (Personal Computer Memory Card, International Association). 14. Gniazdo UPGRD (tylko do aktualizacji oprogramowania) 5

8 Instalowanie podstawy telewizora Telewizor LCD Podstawa telewizora jest dostarczana oddzielnie. Należy ją zainstalować przed przystąpieniem do korzystania z telewizora. 1. Połóż telewizor ekranem do dołu na miękkim kocu. GÓRA PODSTAWY: SPÓD PODSTAWY: 2. Umieść podstawę na zawiasie telewizora. Kierunek zakładania jest pokazany na podstawie. (Patrz rysunek) M3 x Zamocuj podstawę 4 śrubami (M3 x 12) (patrz rysunek) (4 śruby: w zestawie z telewizorem) 6

9 Telewizor LCD Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania LT-19DA2_/ LT-22DA2_ LT-19DD1_/ LT-22D1_ P P AV AV GUIDE GUIDE RED GREEN YELLOW BLUE TITLE A B SETUP DVD MENU MIX MIX LANGUAGE ANGLE GOTO Zakładanie baterii do pilota zdalnego sterowania - + Góra + - Dół 1 Otwórz pokrywę baterii. 2. Włóż baterie (dwie baterie AAA). Włóż baterie tak, aby oznaczenia na nich odpowiadały oznaczeniom (+) i ( ). 3. Załóż z powrotem pokrywę i wsuń ją aż do zatrzaśnięcia. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. 7

10 Pilot zdalnego sterowania do telewizora: Telewizor LCD Przycisk Opis Zasilanie Naciśnij przycisk, aby włączyć telewizor. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć tryb czuwania Wyciszenie Naciśnij przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć dźwięk. S.MODE Naciskaj kolejno przycisk, aby przełączać dostępne tryby dźwięku. P.MODE Naciskaj kolejno przycisk, aby przełączać dostępne tryby obrazu. ASPECT Naciskaj kolejno przycisk, aby przełączać dostępne tryby kształtu obrazu. SLEEP Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia telewizora. Cyfry Naciśnij przycisk, aby wybrać żądany program TV lub wprowadzić hasło. Wprowadzenie programu Naciśnij ten przycisk, aby wprowadzić numer programu powyżej 09. Po wybraniu trybu DTV nie można użyć tej funkcji. SWAP MENU Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się pomiędzy bieżącym i poprzednio oglądanym programem telewizyjnym. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD, w którym można ustawić obraz, dźwięk i funkcje. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zniknięcie menu OSD. Naciśnij te dwa przyciski, aby bezpośrednio ustawić program TV. Naciśnij ten przycisk, aby bezpośrednio zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności. Przyciski kierunkowe Działają jak strzałka w lewo, w prawo, w górę i w dół. AV Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się na źródło sygnału na wejściu. Naciśnij ten przycisk raz, aby wyświetlić informacje o telewizorze LCD. Naciśnij przycisk DISPLAY ponownie, aby wyłączyć wyświetlanie. UWAGA: 1. Przycisk AUDIO jest także dostępny w funkcji AUDIO w tych krajach, w których obsługiwany jest sygnał ścieżek dźwiękowych. 2. Przycisk TXT jest dostępny tylko w funkcji telegazety (TXT). Pilot zdalnego sterowania do telegazety: Przycisk Opis Czerwony Naciśnij czerwony przycisk, aby wybrać odpowiednią pozycję lub stronę. Zielony Naciśnij zielony przycisk, aby wybrać odpowiednią pozycję lub stronę. Żółty Naciśnij żółty przycisk, aby wybrać odpowiednią pozycję lub stronę. Niebieski Naciśnij niebieski przycisk, aby wybrać odpowiednią pozycję lub stronę. TELEGAZETA Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję telegazety. Naciśnij ten przycisk, aby zapamiętać obraz teletekstu na ekranie (sygnał PAMIĘĆ telewizyjny jest nadal nadawany). Naciśnij ten przycisk ponownie, aby zwolnić pamięć strony. MIX MIKS Naciśnij ten przycisk, aby ustawić przezroczyste tło telegazety. PODSTRONA Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć podstronę. INDEKS Naciśnij ten przycisk, aby przejść do strony indeksu telegazety. ROZMIAR Naciśnij ten przycisk, aby ustawić rozmiar telegazety. POKAŻ Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić ukryte informacje telegazety. 8

11 Włączanie/wyłączanie zasilania Włączanie telewizora 1. Podłącz kabel zasilania telewizora do gniazdka ściennego (po wykonaniu tego kroku urządzenie włączy się i przejdzie automatycznie w tryb czuwania). 2. Naciśnij przycisk (zasilanie) na telewizorze lub naciśnij przycisk (zasilanie) na pilocie. Telewizor włączy się. Przełączanie w tryb czuwania Telewizor można przełączyć w tryb czuwania w celu obniżenia zużycia energii. Tryb czuwania można wykorzystać do chwilowego wyłączenia telewizora, np. na czas posiłku. 1. Naciśnij przycisk zasilania. 2. Aby z powrotem włączyć, naciśnij przycisk zasilania. Uwaga: Nie wolno zostawiać telewizora w stanie czuwania na dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na wakacje). Zalecane jest odłączenie kabla zasilania z gniazda i kabla anteny. Zmiana programów Użycie przycisków wyboru programu na pilocie do zmiany programów 1. Aby wybrać program, naciśnij odpowiedni przycisk wyboru na pilocie. Przykład: aby wybrać program 8, naciśnij przycisk wyboru 8 na pilocie. 2. Aby wybrać program 99, naciśnij odpowiedni przycisk (wprowadzania programu) -/-- na pilocie, a następnie wprowadź numer za pomocą przycisków wyboru. Przykład: aby wybrać program 100, naciśnij przycisk -/--, a następnie 1, 0, 0 na pilocie. (Przycisk -/-- nie jest dostępny w trybie DTV.) Korzystanie z przycisków Naciśnij przyciski do sekwencyjnej zmiany programów na pilocie lub na telewizorze, aby kolejno zmieniać programy. Korzystanie z przycisku do powrotu do poprzednio oglądanego programu Aby powrócić do poprzedniego programu, naciśnij przycisk na pilocie. 9

12 Funkcja Telegazety Telewizor LCD Naciśnij przycisk przycisk. na pilocie, aby włączyć funkcję telegazety. Aby wyłączyć funkcję, naciśnij ponownie MIX LANGUAGE ANGLE GOTO 1. Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję telegazety. Naciśnij ponownie przycisk, aby ją wyłączyć. 2. Naciśnij przycisk, aby zapamiętać obraz na ekranie (sygnał telewizyjny jest nadal nadawany). Naciśnij ten przycisk ponownie, aby zwolnić pamięć strony. 3. Naciśnij przycisk MIX, aby zmienić tło telegazety na przezroczyste. 4. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić bieżący czas (uwaga: funkcja niedostępna w tym modelu). 5. Naciśnij przycisk, aby przejść do strony indeksu telegazety. 6. Naciśnij przycisk, aby wybrać rozmiar telegazety. 7. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić ukryte informacje telegazety. 8. Naciśnij przyciski (numeryczne), aby przejść do różnych stron. 9. Naciśnij przycisk ( ), aby przejść do poprzedniej lub następnej strony. UWAGA: W trybie telegazety nie działa menu OSD. Wejścia połączeniowe 1. Sygnał TV Obsługa: PAL BG, PAL DK, PAL I, AUTO, SECAM/L, SECAM/L Obsługa: dźwięk, telegazeta 2. CVBS Obsługa: PAL, NTSC, SECAM 3. S-video Obsługa: PAL, NTSC, SECAM 4. HDMI Obsługa: HDMI Obsługa: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60 5. YPbPr Obsługa: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60 6. PC Obsługa: 7. SCART Obsługa: 640x480 przy 60/72/75 Hz, 800x600 przy 60/72/75 Hz, 1024x768 przy 60/70/75 Hz, 1440x900 przy 60 Hz (19 cali), 1680x1050 przy 60Hz (22 cale) PAL, NTSC, SECAM 10

13 Podstawowa obsługa Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy upewnić się, że wtyczka kabla zasilania jest dobrze włożona do gniazdka sieciowego, napięcie sieciowe odpowiada napięciu znamionowemu telewizora i jest on podłączony do anteny TV. Podstawowe funkcje Czuwanie Gdy telewizor jest włączony, można nacisnąć przycisk zasilania. Telewizor zostanie przełączony w tryb czuwania. Gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania, naciśnięcie przycisku zasilania powoduje jego włączenie. Wył. czasowy Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk SLEEP, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia telewizora. Dostępnych jest 5 ustawień: Off (Wyłącz), 15 Min (15 min.), 30Min (30 min.), 45Min (45 min.), 60Min (60 min.), 90Min (90 min.), 120Min (120 min.). AV Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk AV, a następnie naciskaj przyciski, aby wybrać żądane źródło sygnału. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. DISPLAY Wyświetlane są informacje o bieżącym programie po naciśnięciu przycisku w dowolnym momencie. W przypadku odbioru programu TV wyświetlane są przykładowo numer programu, jego nazwa, system TV oraz dźwięku. Wycisz Naciśnij przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć dźwięk. P.MODE Za pomocą przycisku P.MODE można zmieniać zaprogramowane ustawienia trybu obrazu, jak Standard (Standard), Vivid (Jasny), Soft (Łagodny), Optimal (Optymalny) i User (Użytkownika). S.MODE Za pomocą przycisku S.MODE można zmieniać zaprogramowane ustawienia trybu dźwięku, jak Standard (Standard), Music (Muzyka), Movie (Film), Speech (Mowa) i User (Użytkownika). AUDIO W trybie TV można nacisnąć przycisk AUDIO, aby włączyć lub wyłączyć ścieżki dźwiękowe i przełączyć tryb Mono (Mono)/Dual-I (Dual-I)/Dual-II (Dual-II). Cyfry W trybie TV można naciskać przyciski numeryczne, aby bezpośrednio wybrać żądany kanał. Zmiana kanału W trybie TV naciśnij przycisk, aby przełączać się pomiędzy bieżącym i poprzednio oglądanym kanałem telewizyjnym. Głośność W trybie TV naciśnij przyciski ; wskazanie zostanie wyświetlone na ekranie. Kanał W trybie TV można naciskać przyciski, aby wybierać różne kanały. 11

14 Pierwsza instalacja Po pierwszym włączeniu urządzenie podejmie próbę automatycznej konfiguracji. Ta funkcja nosi nazwę Pierwsza instalacja. Można wybrać język. Dostępność wyboru języków zależy od modelu urządzenia. Language ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN DUTCH Select Po wyborze języka można wybrać kraj. Telewizor LCD Area Germany Austria Italy Belgium France Czech Spain Bulgaria Netherlands Hungry Norway Romania Sweden Finland Denmark Poland Switzerland Select Tylko Unia Europejska Area UK Select Tylko Wielka Brytania Urządzenie wyświetli następujące menu z monitem: First Time Installation Check that aerial is connected! Do you want to start automatic Search? Yes No First Time Installation Check that aerial is connected! Do you want to start automatic Search in DTV? (nie dotyczy modelu LT-19A10/LT-22A10) Yes No Zostanie wyświetlony monit z zapytaniem, czy przeprowadzić automatyczne strojenie kanałów i usług. Funkcja automatycznego strojenia jest opisana w dalszej części tego podręcznika. Po zakończeniu automatycznego strojenia i wyszukaniu kanałów/usług zostanie wybrany najniższy kanał/usługa i wyświetlone okno z jej opisem. Użytkownik może pominąć automatyczne strojenie. Może się też okazać, że podczas automatycznego strojenia nie zostaną wyszukane żądne kanały/usługi. W takim przypadku użytkownik może wybrać Main Menu (Menu gł.), aby wykonać wyszukiwanie automatyczne lub ręczne.. Objaśniane w tym podręczniku opcje menu zostaną przedstawione w języku angielskim oraz w języku, na który został przetłumaczony podręcznik.. W zależności od modelu przedstawiony w podręczniku język może nie być dostępny do wybrania jako język menu OSD.. Wykorzystane w tym podręczniku zrzuty ekranowe menu OSD pochodzą z wersji angielskiej OSD.. W zależności od modelu angielska wersja menu OSD może być niedostępna. 12

15 Jak używać menu OSD Konfigurowanie obrazu Main Menu Picture Picture Mode Standard Brightness Contrast Sharpness Colour Tint Colour Tone Standard Move MENU Exit Select 1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu OSD, a następnie przyciskami wybierz opcję Picture (Obraz) w menu głównym. 2. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb obrazu, a następnie naciskaj przyciski, aby wybrać żądaną pozycję. Naciśnij przyciski, aby dostosować obraz. 3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby zamknąć menu OSD. Picture Mode (Tryb obrazu): Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję. Dostępne są następujące opcje. Standard (Standard), Vivid (Jasny), Soft (Łagodny), Optimal (Optymalny), User (Użytkownika) Brightness (Jasność): dostosuj poziom czerni. Contrast (Kontrast): dostosuj poziom kontrastu. Sharpness (Ostrość): dostosuj poziom ostrości obrazu. Colour (Nasycenie): dostosuj nasycenie kolorów. Tint (Odcień): dostosuj odcień kolorów obrazu (opcja dostępna tylko w systemie NTSC). Colour Tone (Ton koloru): można wybrać najbardziej komfortowy odcień dla wzroku: Standard (Standard), Warm (Ciepły), Cool (Zimny). Standard (Standard): zachowanie oryginalnego białego koloru. Warm (Ciepły): można ustawić bardziej czerwony odcień bieli. Cool (Zimny): można ustawić bardziej niebieski odcień bieli. Uwaga: 1. Te zmiany można wprowadzać wyłącznie po ustawieniu opcji Picture Mode (Tryb obrazu) na User (Użytkownika). Zmiany zostaną zapisane automatycznie. 2. Powyższe funkcje są dostępne we wszystkich trybach pracy. Konfigurowanie dźwięku Main Menu Sound Sound Mode Standard Balance 0 Treble 50 Bass 50 Move MENU Exit AVC On Select 1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu OSD, a następnie przyciskami wybierz opcję Sound (Dźwięk) w menu głównym. 2. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb dźwięku, a następnie naciskaj przyciski, aby wybrać żądaną pozycję. Naciśnij przyciski, aby dostosować dźwięk. 3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby zamknąć menu OSD. Sound Mode (Tryb dźwięku): Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję. Dostępne są następujące opcje Standard (Standard), Music (Muzyka), Movie (Film), Speech (Mowa), User (Użytkownika) Balance (Balans): można ustawić balans. Treble (Wysokie): można ustawić tony wysokie. Bass (Niskie): można ustawić tony niskie. AVC (AVC) : (funkcji automatycznej regulacji głośności) On/Off (Włą./Wyłącz.). Uwaga: Te zmiany można wprowadzać wyłącznie po ustawieniu opcji Sound Mode (Tryb dźwięku) na User (Użytkownika). Zmiany zostaną zapisane automatycznie. 13

16 Konfigurowanie kanałów Telewizor LCD 1. W trybie TV można wybrać ustawienie początkowej strony TV. Main Menu Program 2. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, Channel 1 aby wyświetlić menu OSD, a następnie Move Country United Kingdom przyciskami wybierz kanał menu MENU głównym. Auto Search Exit 3. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb Manual Search kanału, a następnie naciskaj przyciski, aby wybrać żądaną pozycję. Naciśnij przyciski, aby dostosować ustawienia. 4. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby zamknąć menu OSD. Fine Tune 48.00MHz Select Channel (Kanał): można wyświetlić numer kanału lub go zmienić. Country (Kraj): Germany (Niemcy) / Italy (Włochy) / France (Francja) / Spain (Hiszpański) / Netherlands (Holandia) / Norway (Norwegia) / Sweden (Szwecja) / Finland (Finlandia) / Denmark (Dania) / Austria (Austria) / Belgium (Belgium) / Switzerland (Szwajcaria) / Poland (Polska) / Czech (Czeski) / Bulgaria (Bułgaria) / Hungary (Węgry) / Romania (Rumunia) / (tylko Unia Europejska). Country (Kraj): United Kingdom (Wielka Brytania) (dotyczy regionu Wielkiej Brytanii). Auto Search (Strojenie auto.): możliwość automatycznego wyszukiwania programów. Manual Search (Szukanie): możliwość ręcznego wyszukiwania programów. Fine Tune (Dostrajanie): automatyczne dostrajanie częstotliwości. Skip (Pomiń): można On/Off (włączyć/wyłączyć) pomijanie programu. Jeśli program zostanie ustawiony do pomijania, zostanie pominięty po naciśnięciu przycisku. Programme Table (Tabela programów): można zmodyfikować listę programów i ustawić ulubione programy. Programme Table (Tabela programów) Po wybraniu menu kanałów: 1. Naciśnij przycisk, aby wybrać menu Programme Table (Tabela programów), a następnie następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Zostanie wyświetlone okno Programme Table (Tabela programów). 2. Naciśnij przyciski, aby wybrać numer programu, który ma być edytowany. 3. Naciśnij przycisk CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI na pilocie, aby dokonać edycji. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. 4. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby zamknąć menu OSD. Channel Editor (Edytor kanału): Naciśnij przyciski, aby wybrać żądaną pozycję. Po wprowadzeniu nazwy w polu Channel Editor Channel Name (Nazwa kanał) naciśnij przyciski, aby Channel 2 wybrać znak, a następnie Name naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór. Po zakończeniu edycji wybierz opcję OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać ustawienia i zakończyć. :Move ENTER 14 Edit Channel Name Channel Editor News a b c d e f g h i j A B C D E F G H I J k l m n o p q r s t K L M N O P Q R S T u v w x y z : ; U V W X Y Z? \ / Programme Table Channel Frequency System Name Skip AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO OK Delete Cancel { } [ ] < > ( ),. # $ % ^ & * - _ + = Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Swap Insert Copy Delete :Move ENTER Edit Move ENTER Select

17 Konfigurowanie ustawień Main Menu Setup Language English TXT Language West Reset Osd Time 10 Secs Aspect 16:9 Auto Scart On Move MENU Exit Select 1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu OSD, a następnie przyciskami wybierz opcję Setup (Ustawienia) w menu głównym. 2. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb ustawień dla PC, a następnie naciskaj przyciski, aby wybrać żądaną pozycję. Naciśnij przyciski, aby dostosować ustawienia. 3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby zamknąć menu OSD. Language (Język): można wybrać ulubiony język menu OSD. TXT Language (Język TXT): dostępne opcje to: West (Zachód), East (Wschód), Russian (Rosyjski), Arabic (Arabski), Farsi (Perski). Reset (Zeruj): po wybraniu tej opcji zostaną przywrócone domyślne ustawienia użytkownika. OSDTime (Czas OSD): można ustawić czas wyłączenia menu głównego i wyboru trybu pracy: 5 Sec (5 sek.), 10 Sec (10 sek.), 15 Sec (15 sek.), 20 Sec (20 sek.), 25 Sec (25 sek.), 30 Sec (30 sek.). Aspect (Aspekt): można ustawić współczynnik kształtu obrazu; obsługiwane tryby: Zoom (Powiększenie), 16:9 (16:9), 4:3 (4:3), Panoramic (Panoramic), 16:10 (16:10), Auto (Auto). Auto Scart (Auto Scart): można On/Off (Włą./Wyłącz.) tę funkcję. Uwaga: Ponieważ monitor ma współczynnik kształtu 16:10 (16:10), obraz będzie wyświetlany w trybie 16:9 (16:9); na ekranie TV widoczne będą czarne pasku u dołu i u góry po wybraniu trybu Auto (Auto). Uwaga: Wybranie opcji Reset (Zeruj) spowoduje skasowanie wszystkich programów TV analogowych i cyfrowych i wyzerowanie wszystkich trybów pracy i ustawień. Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Konfigurowanie PC Main Menu PC Setup Auto Adjust Off H-Position V-Position Phase Clock Move MENU Exit 0 Select 1. Po wybraniu trybu PC można przejść do menu ustawień PC. 2. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu OSD, a następnie przyciskami wybierz opcję PC Setup (Ustawienia dla PC) w menu głównym. 3. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb ustawień dla PC, a następnie naciskaj przyciski, aby wybrać żądaną pozycję. Naciśnij przyciski, aby dostosować ustawienia. 4. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby zamknąć menu OSD. Auto Adjust (Auto ustawienie): Naciśnij przyciski. Urządzenie wykona automatyczne ustawienie i dostosuje ustawienia opcji H-Position (Poziomo), V-Position (Pionowo) i Phase (Faza), aby uzyskać wyśrodkowany obraz z najlepszymi ustawieniami. H-Position (Poziomo): można dostosować pozycję poziomą obrazu z PC. V-Position (Pionowo): można dostosować pozycję pionową obrazu z PC. Phase (Faza): można dostosować fazę pikseli, aby uniknąć zakłóceń obrazu. Clock (Zegar): Naciśnij przycisk, aby zminimalizować pionowe lub poziome paski, widoczne w tle ekranu. 15

18 Ustawienia PC Konfigurowanie oprogramowania PC (system Windows XP) Poniżej przedstawiono ustawienia ekranu dla typowego komputera z systemem Windows. Rzeczywisty obraz ekranu, wyświetlanego na komputerze, może być zupełnie inny. Zależy to od wersji systemu Windows i danej karty graficznej. Choć zawartość ekranu może się różnić, we wszystkich przypadkach podawane są te same podstawowe informacje. Display Properties Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings Display Default Monitor on NVIDIA GeForce Fx5200 Screen resolution Less More 1024 by 768 pixels Color quality Highest(32 bit) Troubleshoot...? X Advanced OK Cancel Apply 1. Kliknij opcję Control Panel w menu Start systemu Windows. 2. Po wyświetleniu Panelu sterowania kliknij opcję Appearance and Themes. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ekranu. 3. Po wyświetleniu Panelu sterowania kliknij opcję Display. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ekranu. 4. Przejdź do karty Settings w oknie dialogowym ekranu. Poprawne ustawienie rozdzielczości: Optymalne: 1024 x 768 Jeśli w oknie dialogowym ekranu dostępna jest opcja częstotliwości odświeżania pionowego, należy wybrać ustawienie 60 lub 60 Hz. W innym wypadku naciśnij klawisz Enter i zamknij okno dialogowe. Tryb wyświetlania Jeśli sygnał podawany z komputera odpowiada standardowemu trybowi sygnału, ekran zostanie ustawiony automatycznie. Jeśli sygnał podawany z komputera nie odpowiada standardowemu trybowi sygnału, dostosuj ustawienia na podstawie wskazówek w podręczniku użytkownika karty graficznej. W innym przypadku obraz może nie być wyświetlany. Poniżej można znaleźć listę trybów wyświetlania, które zostały zoptymalizowane przez producenta. Rozdzielczość 640x x x768 Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) 60 Hz 72 Hz 75 Hz 60 Hz 72 Hz 75 Hz 60 Hz 70 Hz 75 Hz Tryb VGA SVGA XGA 1440x900 (19 cali) 60 Hz WXGA+ 1680x1050 (22 cale) 60 Hz WSXGA+ 16

19 Telewizor cyfrowy (DTV) wprowadzenie Zdalne Sterowanie Menu DTV (nie dotyczy modelu LT-19A10/LT-22A10) Przycisk Opis Menu Otwarcie/zamknięcie menu TV cyfrowej Poruszanie się po opcjach menu Poruszanie się po opcjach menu FAV. EPG ENTER Lista ulubionych Otwarcie/zamknięcie elektronicznego przewodnika programowego Funkcja zależna od kontekstu RED GREEN YELLOW BLUE MIX GUIDE DTV/RADIO LIST Otwarcie/zamknięcie napisów w trybie DTV Przełączanie pomiędzy odbiorem programu DTV i radiowego Otwarcie/zamknięcie listy kanałów STILL Otwarcie/zamknięcie nieruchomego obrazu Przełączanie kanału TV 17

20 Telewizor LCD Obsługa źródeł sygnału w telewizorze DTV 1. Wybór programu Gdy wybrano tryb DTV, naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić stronę DTV. Przed uruchomieniem automatycznego wyboru należy wybrać ustawienie Area (Obszar). Funkcja automatycznego strojenia to inteligentny sposób wybierania kanału, który umożliwia wybranie kanału ze wszystkich kanałów i programów dostępnych dla wybranego kraju (obszaru). Obsługiwane kraje (obszary): Germany (Niemcy) / Italy (Włochy) / France (Francja) / Spain (Hiszpański) / Netherlands (Holandia) / Norway (Norwegia) / Sweden (Szwecja) / Finland (Finlandia) / Denmark (Dania) / Poland (Polska) / Hungary (Węgry) / Austria (Austria) / Switzerland (Szwajcaria) / Romania (Rumunia) (tylko Unia Europejska). Obsługiwane kraje (obszary): United Kingdom (Wielka Brytania) (dotyczy regionu Wielkiej Brytanii). Urządzenie automatycznie wyszuka wszystkie kanały i programy, dostępne na terenie danego kraju (obszaru) po wybraniu strony automatycznego strojenia. Podczas automatycznego strojenia można nacisnąć przycisk MENU, aby wyłączyć ten tryb. Channel Search S.No TV Channel S.No Radio Channel 0001 ORF ORF2K 0003 ATV 0004 ORF2 T Channel 49 UHF KHz/8M Progress 57% Quick Select Group None 0001 ORF ORF2 K 0003 ATV 0004 ORF1 T Multiaudio Multiaudio :Move Stereo 660 FIN 661 SWE :Move 2. Quick Select (S. wybór) programu W trybie DTV naciśnij przycisk LIST, a następnie naciskaj przyciski, aby bezpośrednio wybrać program. Na ekranie zostanie wyświetlony poniższy obraz: Naciskaj przyciski, aby przełączać grupy programów. Dostępnych jest 8 opcji: None (Żadne), News (Wiadom.), Science (Nauka), Sports (Sport), Movies (Filmy), Kids (Dzieci), Musics (Muzyka), Fashion (Moda). W tej grupie wyświetlane będą ulubione programy. Naciśnij przyciski, aby wybrać żądaną pozycję, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby go oglądać. Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk MENU. 3. Przełączanie ścieżki dźwiękowej i języka W trybie DTV naciśnij przycisk AUDIO, aby wyświetlić stronę Multi Audio (Multi-audio). 19 Można nacisnąć przycisk w prawo lub w lewo, aby przełączać opcje Stereo (Stereo) -->Left (Lewy) --> Right (Prawy). Aby wybrać język ścieżki dźwiękowej (pokazany w środku), należy nacisnąć przyciski. Naciśnij przycisk ENTER, aby zamknąć to menu. Aby opuścić to menu, można również użyć przycisku MENU.

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 U-SCREEN LITE ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Widok przód...2 Widok tył...2 Pilot...3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Spis treści V2.1 Rozdział 1Instalacja sprzętowa karty PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Wymagania systemowe... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'.

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'. Obsługa monitora Podręcznik użytkownika monitora Dell E170S/E190S Flat Panel Używanie panela przedniego Używanie menu OSD Ustawianie maksymalnej rozdzielczości Używanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Spis treści

Wersja polska. Spis treści Spis treści Środki ostrożności 161 Akcesoria 161 Widok urządzenia 162 Opis przycisków panelu sterownia 163 Opis przycisków na pilocie 163 Główne połączenia 164 Przewodnik automatycznej instalacji 166 Obsługa

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107

Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107 Instrukcja Obsługi Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi Wskaźnik Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107 Podstawowe funkcje...108 1. Konfiguracja kanałów...108

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Celem tego suplementu jest przedstawienie krótkiego przeglądu najczęściej używanych funkcji systemu Sensus Infotainment i umożliwienie

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Produkt jest zgodny z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń audiowideo UPnP oraz Intel Network MediaProduct. Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Opis programu Plugin FortisWeblo_en_V111_14_14012012 po instalacji w dekoderze, pozwala na podgląd przez stronę www następujących parametrów:

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ramek cyfrowych AD Display seria PF

Instrukcja obsługi ramek cyfrowych AD Display seria PF Instrukcja obsługi ramek cyfrowych AD Display seria PF - 1 - Spis treści Rozdział 1 Przegląd... 1 1.1 Wprowadzenie... 1 1.2 Zawartość pudełka... 1 1.3 Informacje o używaniu nośników CF, SD i USB w AD Display

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Media Bank ME-747AP 1

Media Bank ME-747AP 1 Media Bank ME-747AP 1 1. Wprowadzenie 1. Instrukcja bezpieczeństwa 1. Zawsze odłącz zasilanie zanim podłączysz twardy dysk 2. Podłączenie zbyt dużego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia oraz utratę

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2010

Instrukcja obsługi Poznań 2010 Instrukcja obsługi Poznań 2010 Przewodnik szybkiej instalacji dla kamer IQeye 420S, 041S, 042S, 510, 511 oraz serii 540 i 700. Strona 2 1. Podłącz kamerę IQeye do sieci komputerowej poprzez złącze RJ45

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Ważne: Prosimy dokładnie przeczytać sekcję PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI), niniejszy Podręcznik instalacji oraz Podręcznik użytkownika dostarczony na dysku CD-ROM w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo