Skrócona instrukcja instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja instalacji"

Transkrypt

1 BR-XXXXXX Przewodowy/bezprzewodowy router szerokopasmowy sieci lokalnej Skrócona instrukcja instalacji Wersja 2.0 / Październik

2 Multi-Languages QIG on the CD =================================== Český: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español. Français: Veuillez trouver l français G.I.R ci-joint dans le CD Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano. Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues Русский: Найдите Q.I.G. на pусскoм языке на приложеном CD Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz Romana:Cd-ul cuprinde Ghid de instalare rapida in limba romana 2

3 1 Wstęp Zawartość opakowania Przedni panel Tylny panel Ustawienia sieci Konfiguracja routera PPPoE Konfiguracja routera modem przewodowy Ustawienia zaawansowane Zmiana hasła zarządzania Aktualizacja oprogramowania Resetowanie systemu Bezpieczeństwo bezprzewodowe (dla routerów bezprzewodowych) Serwer drukowania(br-6315srg) Serwer Web/FTP(BR-6315SRg) Serwer itunes(br-6315srg)

4 Copyright Edimax Technology Co, LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, transmitowana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji ani też tłumaczona na żaden język, w tym język programowania, w jakiejkolwiek postaci lub przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Edimax. Firma nie gwarantuje w wyraźny ani dorozumiany sposób zawartości niniejszego produktu. W szczególności firma nie udziela żadnych gwarancji, w tym co do jego jakości handlowej bądź przydatności do jakichkolwiek celów. Oprogramowanie, którego dotyczy niniejszy podręcznik, jest sprzedawane lub licencjonowane w takim stanie, w jakim się znajduje (as is). Jeżeli po zakupie okaże się ono wadliwe, nabywca (a nie firma, jej dystrybutor lub dealer) poniesie wszystkie koszty związane z niezbędnymi naprawami, jak również wszelkie szkody uboczne bądź dodatkowe wynikające z wadliwego oprogramowania. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do okresowych zmiany treści niniejszego dokumentu bez obowiązku powiadamiania nikogo o takich zmianach. Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w niniejszym podręczniku są znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Otwarty kod źródłowy Linuxa (Open Source Code) Niektóre produkty firmy Edimax zawierają kod źródłowy opracowany przez strony trzecie, w tym kod źródłowy programów objętych licencją typu GNU General Public License ("GPL") lub GNU Lesser General Public License ("LGPL"). W celu zapoznania się w warunkami każdej z tych licencji należy odwiedzić witryny internetowe GNU i LPGL. Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego na licencji GPL oraz LGPL, użytego w produktach firmy Edimax, należy wybrać określony produkt z poniższej listy. Kod źródłowy GPL i LGPL użyty w wyrobach firmy Edimax jest rozpowszechniany bez żadnych gwarancji, a prawa autorskie do niego należą do jego twórców. W celu zapoznania się ze szczegółami zob. licencje GPL i LGPL. Pliki z oprogramowaniem do poszczególnych produktów można ściągnąć z działu Download na stronie internetowej pod adresem 4

5 1 Wstęp Wersja polska. W opakowaniu znajduje się płyta CD, a na niej kreator konfiguracji routera ADSL. Dzięki niemu możesz skonfigurować połączenie internetowe, zabezpieczenie sieci bezprzewodowej, ustawić nazwę sieci, uaktualnić firmware oraz zmienić hasło bez konieczności przestudiowania całego przewodnika instalacji urządzenia. W przypadku gdybyś stracił płytę z kreatorem w dalszym ciągu możesz skorzystać z tego przewodnika instalacji w celu skonfigurowania podstawowych funkcji routera. Po włożeniu płyty CD do napędu CD ROM pojawią się następujące okna. Wybierz język kreatora by rozpocząć konfigurację. W kreatorze nie znajdują się opisy żadnych funkcji. 5

6 1-1 Zawartość opakowania Przed rozpoczęciem użytkowania routera należy sprawdzić, czy w opakowaniu niczego nie brakuje, a w przypadku braków skontaktować się z dostawcą: o Router szerokopasmowy (1 szt.) o Instrukcja instalacji (1 szt.) o Płyta CD z instrukcją obsługi (1 szt.) o Zasilacz 12V (1 szt.) o Antena (1 szt. dla routera 11g lub 3 szt. dla 11n) 1-2 Przedni panel BR-6315SRg WLAN jest tylko dla routera bezprzewodowego Nazwa diody Stan diody Opis PWR Wł. Router włączony i prawidłowo zasilany WLAN WAN Wł. Wył. Mruga Wł. Wył. Sieć bezprzewodowa lub tryb WPS włączony Sieć bezprzewodowa wyłączona Aktywność sieci bezprzewodowej (przesyłanie danych) Port WAN (Internet) działa z prędkością 100Mbps Port WAN (Internet) działa z prędkością 10Mbps 10/100M Mruga Aktywność sieci WAN (przesyłanie danych) WAN Wł. Wył. Port WAN podłączony Port WAN nie podłączony LNK/ACT Mruga Aktywność sieci WAN (przesyłanie danych) USB BR-6315SRg Wł. Wył. Mruga Urządzenie USB jest podłączone Urządzenie USB nie jest podłączone Drukarka USB drukuje LAN Wł. Port LAN działa z prędkością 100Mbps 10/100M Wył. Port LAN działa z prędkością 10Mbps LAN Wł. Port LAN podłączony 6

7 Wył. Port LAN nie podłączony LNK/ACT Mruga Aktywność sieci LAN (przesyłanie danych) 1-3 Tylny panel BR-6315SRg Nazwa elementu Zasilanie Reset Opis Gniazdo zasilania, do podłączenia zasilacza Przycisk Reset pozwala na wykonanie dwóch czynności: 1) Jeśli pojawi się problem z routerem, naciśnij przycisk końcem ołówka (na mniej niż 5 s) i router się zresetuje, zachowując twe ustawienia. 2) Jeśli problem sie utrzymuje, nasila się lub zapomniałeś hasła, naciśnij ten przycisk, aż dioda WLAN zacznie mrugać (około 10 ~26 s), i router zresetuje się do swych ustawień fabrycznych (uwaga: konfiguracja użytkownika zostanie zastąpiona domyślnymi ustawieniami fabrycznymi) 1-4 Porty sieci lokalnej LAN od 1 do 4 WAN Port sieci rozległej (WAN / Internet) BR-6504n obsługuje funkcję WPS jeśli Twoje urządzenie sieciowe jest w nią wyposażone. Po skonfigurowaniu kroków od 1 do 3 możesz przejść do kroku 4: Funkcja WPS upraszczająca konfigurację zabezpieczeń urządzeń bezprzewodowych. 7

8 2. Początek Instrukcje dotyczące użytkowania routera w celu współdzielenia połączenia internetowego przez wiele komputerów. (Włącz modem i router.) Instalacja z użyciem kabli: 1. Podłącz kabel ethernetowy do portu WAN w routerze oraz do portu LAN w modemie. 2. Podłącz kolejny kabel ethernetowy do dowolnego portu LAN (porty od 1 do 4) na routerze oraz do gniazda ethernetowego w komputerze. 3. Upewnij się, czy na routerze świeci się dioda LINK potwierdzająca prawidłowe podłączenie kabli. Konfiguracja adresu IP sieci LAN 1. Skonfiguruj ustawienia sieci LAN tak, aby automatycznie pobierać adres IP z routera. W tym celu wykonaj następujące działania. Kliknij Start na pasku zadań, a następnie wybierz polecenie Panel sterowania. 8

9 Wybierz opcję Przełącz do widoku klasycznego znajdującą się po lewej stronie u góry ekranu, aby wyświetlić więcej ikon z ustawieniami Znajdź ikonę Połączenia sieciowe, następnie kliknij ją dwa razy, aby otworzyć okno połączeń sieciowych. 9

10 Zobaczysz ikonę o nazwie Połączenie lokalne. Zaznacz ją, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w celu wywołania menu kontekstowego, po czym wybierz polecenie Właściwości w celu ustawienia adresu IP. 10

11 Zaznacz opcję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij na przycisk Właściwości. Upewnij się, że zaznaczone są opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. 2. Wyłącz i włącz urządzenia sieciowe oraz komputer w podanej poniżej kolejności. Najpierw wyłącz modem, następnie router, a później komputer. Następnie włącz modem. W trzecim kroku włącz router, a po nim komputer. 11

12 2.1 Konfiguracja routera PPPoE Uwaga: Proszę nie uruchamiać oprogramowania PPPoE; w przeciwnym wypadku router może nie nawiązać połączenia internetowego. 1. Wprowadź domyślny adres IP routera: w pole adresowe twojej przeglądarki internetowej i naciśnij przycisk enter. 2. Pojawi się okno logowania przedstawione na rysunku poniżej. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wciśnij enter, aby się zalogować. Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło to Uwaga: Zaleca się zdecydowanie zmienić ustawienia logowania na routerze i zapisać je w innej lokalizacji. 12

13 3. Wyświetli się główna strona. Wybierz polecenie Quick Setup Poniższy przykład dotyczy ustawień WAN w trybie PPPoE. 4. Wybierz opcję (GMT) Greenwich Mean Time: (twój kraj lub miasto), a następnie kliknij przycisk Next. 13

14 5. Wybierz opcję PPPoE xdsl, system przejdzie do kolejnego kroku. 6. W polu User Name oraz w polu Password wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które dostarczył ci twój dostawca usług internetowych (ISP). Pomiń pozostałe (pole Service Name może być puste) i kliknij OK w celu zapisania ustawień. Następnie restartuj komputer. 7. Po ponownym uruchomieniu komputera twój router będzie gotowy do łączenia z internetem. Uwaga: Przeczytaj znajdujący się na krążku CD podręcznik w celu sprawdzenia innych rodzajów połączeń z internetem i szczegółowych ustawień. 14

15 2.2 Konfiguracja routera modem przewodowy 1. Podany niżej przykład dotyczy Wielkiej Brytanii. Kliknij polecenie Quick Setup. 2. Wybierz opcję (GMT) Greenwich Mean Time : Londyn. Kliknij przycisk Next. 15

16 3. Wybierz polecenie Cable Modem, system przejdzie do następnego kroku. 4. W polu Host Name wprowadź nazwę komputera, a w polu MAC Address podaj adres MAC. (Pole Host Name może pozostać puste). Adres MAC otrzymujesz od swojego dostawcy usług internetowych (np. NTL). Jeżeli wykorzystujesz adres MAC swojego komputera, wybierz opcję Clone Mac Address. Potwierdź swojemu dostawcy użyty przez ciebie adres MAC. Kliknij przycisk OK, aby zachować ustawienia, a następnie zrestartuj router. 5. Po ponownym uruchomieniu twój router będzie gotowy do nawiązania połączenia internetowego. 16

17 3 Ustawienia zaawansowane 3-1 Zmiana hasła zarządzania Domyslne hasło dla routera to 1234, i jest ono wyświetlane podczas logowania poprzez przeglądarkę internetową. Jeśli hasło to nie zostanie zmienione, może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa, gdyż domyślne hasło może zostać łatwo odkryte. W celu zmiany hasła należy postępować następująco: Kliknij menu System po lewej stronie interfejsu zarządzania, następnie Password Settings, a przeglądarka internetowa wyświetli następujący komunikat: Opis poszczególnych pozycji: Account: Wpisz tu aktualne hasło. Password : Wpisz tu nowe hasło. Retype your Password : Wpisz tu ponownie nowe hasło. Po zakończeniu kliknij Apply ; jeśli chcesz zachować hasło bez zmian, kliknij Cancel. 17

18 3-2 Aktualizacja oprogramowania Oprogramowanie używane przez router jest nazywane firmware ; tak jak każdy program w komputerze, gdy zostanie zastąpiony nową wersją, będzie posiadać nowe funkcje. Opcji aktualizacji można używać do dodawania nowych funkcji dla routera, lub naprawiania jego błędów. W celu aktualizacji należy postępować następująco: Kliknij menu System Tools w prawym górnym rogu interfejsu zarządzania, następnie Firmware Upgrade po lewej stronie, a przeglądarka internetowa wyświetli następujący komunikat: Po kliknięciu Next wyświetlony zostanie następujący komunikat: Najpierw kliknij przycisk Browse, zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku z aktualizacją oprogramowania. Najnowsze oprogramowanie do aktualizacji można pobrać z naszej strony internetowej. Po wybraniu pliku z oprogramowaniem kliknij przycisk Apply, a router rozpocznie 18

19 automatyczną procedurę aktualizacji. Może ona potrwać kilka minut, należy więc zachować cierpliwość. UWAGA: Nigdy nie przerywaj procedury aktualizacji poprzez zamknięcie przeglądarki, lub fizyczne odłączenie komputera od routera. Jeśli oprogramowanie okaże się uszkodzone, aktualizacja nie powiedzie się, i może zajść konieczność zwrócenia urządzenia do sprzedawcy w celu uzyskania pomocy. (W przypadku przerwania procedury aktualizacji gwarancja traci ważność). 3-3 Resetowanie systemu Jeśli uważasz, że wydajność sieci jest słaba, lub że router dziwnie się zachowuje, możesz wykonać jego resetowanie, co pomaga rozwiązać problem. Aby to zrobić, kliknij menu System Tools w prawym górnym rogu interfejsu zarządzania, następnie Reset po lewej stronie, a przeglądarka internetowa wyświetli następujący komunikat: Kliknij Apply Aby zresetować router, który stanie się niedostępny na kilka minut, należy więc zachować cierpliwość. 3-4 Bezpieczeństwo bezprzewodowe (tylko dla routerów bezprzewodowych) Bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie opcji bezpieczeństwa bezprzewodowego! Jeśli tego się nie zrobi, hakerzy i nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Twojej sieci i wartościowych danych bez Twojej zgody, co może spowodować poważne problemy. W celu ustawienia opcji zabezpieczeń kliknij menu Wireless po lewej stronie interfejsu, następnie Security Settings, i postępuj według poniższej instrukcji: 19

20 Wybierz metodę szyfrowania z menu rozwijanego Encryption, które zawiera cztery opcje. Podamy te informacje na przykładzie funkcji WPA. Po wybraniu tego trybu router będzie używać szyfrowania WPA, a przeglądarka wyświetli następujące menu ustawień: 1 Opis poszczególnych pozycji: WPA Unicast Cipher Suite : Pre-shared Key Format : Pre-shared Key : Wybierz rodzaj algorytmu szyfrowania WPA. Dostępne opcje: WPA (TKIP), WPA2 (AES) i mieszane WPA2. Można wybrać dowolny, ale należy się upewnić, czy urządzenie bezprzewodowe może obsługiwać wybrany algorytm. Wybierz rodzaj klucza, możesz wybrać Passphrase (8 lub więcej znaków alfanumerycznych, do 63), lub Hex (64 znaki 0-9 i a-f). Wpisz tu hasło WPA. Ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane używanie słowa, które można znaleźć w słowniku. Po zakończeniu ustawiania klucza WPA kliknij przycisk Apply, a przeglądarka wyświetli następujący komunikat: 20

21 Kliknij Continue, aby powrócić do poprzedniego menu ustawień, aby je kontynuować, lub Apply, aby zresetować router w celu zastosowania nowych ustawień (na uruchomienie należy zaczekać około 50 sekund). UWAGA: Niektóre urządzenia bezprzewodowe (zwłaszcza sprzed roku 2003) obsługują tylko algorytm WEP lub WPA (TKIP). Może być dla nich wymagana aktualizacja sterowników, aby można było użyć szyfrowania WPA i WPA2. Uwaga: Przeczytaj znajdujący się na krążku CD podręcznik w celu sprawdzenia innych rodzajów połączeń z internetem i szczegółowych ustawień 3.5 Serwer drukowania (BR-6315SRg) Router udostępnia funkcję Print Server, która pozwala na udostępnianie drukarki wszystkim komputerom w sieci Intranet. Obsługuje on protokoły drukowania LPD i IPP. 21

22 Parametry Włącz serwer drukowania IPP LPR Nazwa portu drukowania USB 1 Nazwa portu drukowania USB 2 Włącz drukowanie internetowe Opis Włącza/wyłącza serwer drukowania USB. Funkcja serwera drukowania jest domyślnie wyłączona w celu poprawienia wydajności funkcji NAS. Włącz w celu obsługi protokołu IPP (Internet Printing Protocol) Włącz w celu obsługi protokołu LPR (Local Printing Remote Protocols) Jest to nazwa drukarki podłączonej do portu USB 1. Jest to nazwa drukarki podłączonej do portu USB 2. Można zaznaczyć to pole w celu udostępnienia drukarki w internecie, lub odznaczyć, aby udostępniać ją tylko w sieci intranet. Kliknij <Zastosuj> na dole ekranu, aby zapisać konfigurację. Możesz teraz skonfigurować inne zaawansowane funkcje, lub zacząć korzystać z routera. Szczegóły dotyczące tych ustawień podane są w instrukcji obsługi na płycie CD. 22

23 3.6 Serwer Web/FTP (BR-6315SRg) Router udostępnia funkcję serwera plików/ftp, która pozwala na udostępnianie urządzenia magazynującego USB wszystkim komputerom w sieci Intranet lub w internecie. Obsługuje on protokół SAMBA, co pozwala na udostępnianie plików w otoczeniu sieciowym. Obsługiwana jest również funcja serwera FTP, pozwalająca innym komputerom na wysyłanie/pobieranie plików z serwera przez program klienta FTP. Parametry Ustawienia użytkownika Ustawienia serwera plików Ustawienia serwera FTP Narzędzia magazynowania Status Opis Możesz dodawać/edytować użytkowników serwera plików/ftp. Możesz dodawać/edytować nazwę serwera, udostępniane katalogi i politykę udostępniania plików w otoczeniu sieciowym. Możesz dodawać/edytować katalogi FTP i konfigurować niektóre zaawansowane ustawienia serwera. Pozwalają na zarządzanie partycjami urządzenia magazynującego USB. Możesz dodawać, usuwać lub formatować partycje urządzenia USB. Status magazynowania pokazuje stan obu portów USB. Gdy 23

24 magazynowania urządzenie magazynujące USB jest podłączane do portów USB, pokazny zostanie stan dysku i partycje tego urządzenia. Kliknij na jedną z pozycji serwera plików/ftp i przejdź do odpowiednich dalszych części. Uwaga: Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi 2 GB dla partycji typu FAT16/32, lub 4 GB dla partycji EXT2/ Serwer itunes (BR-6315SRg) itunes jest popularnym i wszechstronnym odtwarzaczem multimedialnym, który obsługuje media strumieniowe. Jeśli urządzenie magazynujące USB, podłączane do routera, zawiera pliki multimedialne obsługiwane przez itunes, możesz użyć funkcji serwera itunes routera, aby dysk USB stał się serwerem mediów, co pozwala na udostępnianie tych plików innym komputerom lub odtwarzaczom zgodnym z itunes! 24

25 Parametry Serwer itunes Nazwa serwera Katalog mediów Ustawienia zaawansowane Odśwież Opis Możesz tu włączyć lub wyłączyć funkcję serwera itunes. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany lub Anuluj, aby je odrzucić. Określ tu nazwę serwera itunes, który chcesz utworzyć. wszyscy klienci itunes będą potrzebować tej nazwy do zlokalizowania tego serwera. Poprawna nazwa zawiera od 4 do 20 znaków, i odróżnia duże i małe litery. Określ tu katalog, w którym znajdują się pliki mediów, a wszystkie one będą udostępniane wszystkim klientom itunes. Możesz kliknąć przycisk Otwórz w celu wyboru katalogu urządzenia magazynującego USB, podłączonego do routera. Kliknij ten przycisk, aby ustawić zaawansowane funcje serwera itunes. Szczegółowy opis jest podany poniżej. Kliknij ten przycisk, aby uzyskać najnowsze informacje o serwerze itunes i użytkownikach. Możesz teraz Ustawienia zaawansowane, aby skonfigurować inne zaawansowane funkcje, lub zacząć korzystać z routera. Po kliknięciu Ustawień zaawansowanych zostaniesz poproszony o określenie następujących ustawień serwera itunes: Note: Check the manual on the CD for more Internet connection type and other setting details 25

26 OOświadczenie Federalnej Komisji Łączności w sprawie interferencji Zgodnie z postanowieniami Części 15 Zasad FCC niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymogi te mają na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwym działaniem urządzeń w przypadku ich instalacji w lokalach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, to może wywierać negatywny wpływ na łączność radiową. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji nie pojawi się interferencja. Jeżeli urządzenie będzie zakłócać funkcjonowanie odbiorników radiowych bądź telewizyjnych, co można ustalić naprzemiennie włączając je i wyłączając, użytkownik powinien postarać się wyeliminować interferencję podejmując jedno z poniższych działań: 1. Zmiana ustawienia bądź lokalizacji anteny odbiorczej. 2. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. 3. Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik. 4. Kontakt ze sprzedawcą bądź doświadczonym technikiem radiowym w celu uzyskania pomocy. Środki ostrożności FCC Niniejszego urządzenia wraz z anteną nie wolno umieszczać ani włączać w połączeniu z innymi antenami lub odbiornikami. Niniejsze urządzenie jest zgodne z regułami określonymi w Części 15 Zasad FCC. Jego działanie jest uzależnione od dwóch warunków: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwej interferencji, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane interferencje, łącznie z interferencją mogącą wywoływać niepożądane działania. Wszelkie zmiany bądź modyfikacje niezaakceptowane w wyraźny sposób przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą skutkować brakiem prawa do stosowania urządzenia. Oświadczenie Komisji Federalnej Łączności (FCC) w sprawie ryzyka napromieniowania Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami FCC dotyczącymi ryzyka napromieniowania w niekontrolowanym otoczeniu. Aby uniknąć prawdopodobieństwa przekroczenia górnej granicy narażenia na częstotliwości radiowe w trakcie pracy urządzenia jego antena powinna znajdować się co najmniej 2,5 cm (1 cal) od ludzkiego organizmu. Zgodność w wymogami Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczącymi ryzyka narażenia na RF została ustalona w przypadku pracy na komputerach przenośnych posiadających boczne gniazdo PCMCIA, przetestowanych na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia. Urządzenie może być stosowane w komputerach przenośnych o podobnych wymiarach fizycznych, budowie, jak również charakterystyce elektrycznej i radiowej, nie zostało jednak dopuszczone do użytkowania w urządzeniach innego rodzaju, na przykład PDA czy lappadach. Przekaźnik może być stosowany wyłącznie z określonymi antenami przetestowanymi w ramach wniosku o wydanie zaświadczenia. Anteny przeznaczone dla przekaźnika 26

27 nie mogą się znajdować obok ani też współpracować z innymi antenami lub przekaźnikami. Oświadczenie o zgodności R&TTE Niniejsze urządzenie jest zgodne z wszystkimi wymogami DYREKTYWY NR 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i wyposażenia terminali telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa R&TTE). Z dniem 8 kwietnia 2000 roku dyrektywa R&TTE unieważnia i zastępuje dyrektywę nr 98/13/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych i stacji ziemia satelita). Bezpieczeństwo Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane z najwyższą troską o bezpieczeństwo osób, które je instalują i użytkują. Tym niemniej podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy zwrócić szczególną uwagę na groźbę porażenia prądem i elektryczność statyczną. W związku z powyższym zawsze należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta niniejszego urządzenia, jak również producenta komputera, w celu bezpiecznego korzystania ze sprzętu. Kraje Unii Europejskiej, w której można korzystać z urządzenia Wersja ETSI niniejszego urządzenia jest przeznaczona do użytku domowego i biurowego w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz Zjednoczonym Królestwie. Wersja ETSI urządzenia może być również stosowana w państwach członkowskich EFTA: Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Kraje Unii Europejskiej, w których z urządzenia nie wolno korzystać Brak. 27

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji 09-2013 / v1.1 Zawartość Pudełka Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione poniżej elementy.

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo