Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek Komisji 4. Tadeusz Sasin - Członek Komisji 5. Mirosław Szczotka - Członek Komisji 6. Tadeusz Groszek - Członek Komisji Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Jan Krzysztof Białek - Burmistrz Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji i zaproponowała następujący porządek: 1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji. 2. Odczytanie protokółu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Centrum Kultury w Tłuszczu. 3. Sprawy różne. Proponowany porządek został przyjęty. Ad1. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół Nr 68 z ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 23 września 2009 r. i po naniesieniu drobnych zmian protokół został zaakceptowany i podpisany. Ad2. Pan Waldemar Sikora odczytał protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 4- dniowej kontroli w dniach od 29 września do 2 października w Centrum Kultury w Tłuszczu. W kontroli nie uczestniczyła Pani Grażyna Rek. Pani Halina Jusińska wniosła uwagi pokontrolne, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Należy wyjaśnić, że Pani Halina Jusińska powyższe uwagi wniosła po zakończeniu kontroli i napisaniu protokółu z przeprowadzonej kontroli, kiedy

2 2 to w dniu 5 października 2009 roku indywidualnie, bez wiedzy i zgody przewodniczącego składu kontrolującego, udała się do Centrum Kultury w Tłuszczu. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obecny był Paweł Ołdak, dyrektor Centrum Kultury w Tłuszczu, który zapoznał się z uwagami do protokółu z przeprowadzonej kontroli, wniesionymi przez Panią Halinę Jusińską. Pan Paweł Ołdak dostarczył w dniu dzisiejszym zlecenie z dnia r. na wykonanie remontu dachu na budynku Domu Kultury w Tłuszczu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu, twierdząc, że nie posiadał oryginału tego dokumentu, gdyż był u Wykonawcy. Złożone są również oświadczenia dyrektora Centrum Kultury tj. oświadczenie dyrektora o odebraniu prac dotyczących wymiany pokrycia oraz obróbki dachowej na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu i oświadczenie, iż w dniu 5 października 2009 r. nie jest w posiadaniu zlecenia na wykonanie robót dotyczących remontu dachu na budynku Centrum Kultury, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. Pani Halina Jusińska zapytała, gdzie jest kosztorys na remont dachu? Burmistrz wyjaśnił, że kosztorys na wykonanie prac remontowych dachu na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu u p. Bogusławy Toma, Skarbnika Gminy. Pani Halina Jusińska zażądała zapisu w protokóle z dzisiejszego posiedzenia Komisji uwag pokontrolnych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Komisja zaakceptowała. Uwagi do protokółu komisji rewizyjnej z kontroli w Centrum Kultury w Tłuszczu, przeprowadzonej w dniach r. Ja niżej podpisana Halina Jusińska radna gminy Tłuszcz członek Komisji Rewizyjnej informuję, że w trakcie kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury w Tłuszczu w dniach r. wykryto nieprawidłowości, które dotyczą zawyżania kosztów wykonania remontu dachu na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu. Koszt wykonania przedmiotowego dachu wg przedstawionych przez Pana Pawła Ołdaka Dyrektora faktur opiewa na kwotę ,00 zł. W trakcie wyjaśnień Pan Paweł Ołdak Dyrektor przyznał się do zawyżenia kosztów remontu dachu. Oświadczył również, że remont dachu kosztował ,00 zł a pozostałą kwotę przeznaczył na remont pomieszczenia

3 3 zlokalizowanego na parterze budynku Centrum Kultury w Tłuszczu. Jednak nie posiada on żadnych dokumentów potwierdzających powyższą fakturę, które to dowodziły by, iż takowy remont został przeprowadzony oraz poświadczyły by koszt wykonania tegoż remontu. Ponadto w trakcie kontroli wykryto szereg nieprawidłowości dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji. Nieprawidłowości te dotyczą: - braku zlecenia na wykonanie robót ; - braku protokołu odbioru wykonania robót, odbioru robót dokonał dyrektor jednoosobowo bez powoływania specjalnej komisji. Dowód: 1/ kserokopia oświadczenia z dnia r. informująca o braku zlecenia na wykonanie robót dotyczących dachu na budynku w Centrum Kultury w Tłuszczu podpisane przez Pana Pawła Ołdaka Dyrektora. 2/ kserokopia oświadczenia z dnia r. informująca o akceptacji i odebraniu prac dotyczących wymiany pokrycia oraz obróbki dachowej na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu podpisane przez Pana Pawła Ołdaka Dyrektora. Załączniki : 1. kserokopia oświadczenia z dnia r. 2. kserokopia oświadczenia z dnia r. Burmistrz zasugerował, aby Komisja Rewizyjna poprosiła o dostarczenie jako załącznik do protokółu Komisji, kosztorysu bądź wyciągu z protokółu na prace dachowe oraz poprosić dyrektora Pawła Ołdaka, aby zlecił uprawnionej osobie wycenę tych prac, które zostały wykonane dodatkowo i nie została wystawiona faktura. Ad3. Komisja zapoznała się z podaniem Stowarzyszenia Potok serc w sprawie użyczenia lokalu będącego własnością Gminy, znajdującego się w Tłuszczu przy ulicy Kraszewskiego na działce nr 1278 pod działalność kulturalną. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. Zaproszony na posiedzenie Komisji przedstawiciel Stowarzyszenia Potok serc Pan Błażej Michalczyk udzielił następujących informacji: Jesteśmy na etapie załatwiania wpisu do KRS u i myślę że w ciągu kilku tygodni Stowarzyszenie będzie zarejestrowane. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Bogdan Szyszkowski. Zwracamy się z prośbą o to pomieszczenie, ponieważ planujemy otworzyć Klub młodzieżowy i staramy się pozyskać środki finansowe na ten cel z fundacji polsko-amerykańskiej Wolność. Przy rejestracji zdecydowaliśmy się na działalność gospodarczą, konieczne zajęcia edukacyjne, spotkania ze znanymi ludźmi itp. W najbliższym czasie chcemy zaangażować grupę 10 osób w kategorii wiekowej od 13 do 19 lat, aby zaprojektowali logo, ulotki promocyjne, plakaty i

4 4 jeśli otrzymamy te środki finansowe z fundacji Wolnośc, to w ramach tego projektu będą zorganizowane 3 wycieczki rowerowe. Chcemy zaangażować młodzież do prac remontowych, chcemy aby młodzież rozwijała kontakty z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami i włączyła się w prace na rzecz społeczności lokalnej i uczestniczyła w dialogu pokoleń. Burmistrz zwrócił się do Pana Błażeja Michalczyka z zapytaniem, czy Stowarzyszenie ma świadomość, w jakim stanie jest ten budynek i jakie prace należy wykonać, aby nie stwarzał zagrożenia. Pan Błażej Michalczyk odpowiedział, tak wiemy, że potrzebny jest ogromny wkład pracy, aby ten budynek wyremontować. Burmistrz przygotuję na Sesję projekt uchwały w sprawie użyczenia tego lokalu, ale czy będzie zgoda Rady, zobaczymy. Komisja opiniuje pozytywnie użyczenie lokalu Stowarzyszeniu Potok serc. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie. Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie. Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 października 2009 r o godzinie Na tym protokół zakończono. Przewodnicząca Komisji Grażyna Rek

5 5

6 6

7 7

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 P R O T O K Ó Ł nr 3/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 7 grudnia 2006 r. Ad. 1. 3 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo