Instrukcja montażu i obsługi. SteamTec Classic.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi. SteamTec Classic. www.vitalsauna.pl"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi SteamTec Classic

2 Polski Spis tresci Schemat montażowy...3 Dane techniczne Instalacja podstawowa Woda świeża i odpływowa Instalacja elektryczna...5 Przewody łączące Przewód pary Wentylacja nawiewna i wywiewna Montaż końcowy Demontaż pokrywy generatora pary Przyłącza dopływu i odpływu wody Przyłącza pary Instalacja elektryczna...7 Schemat zacisków Montaż pokrywy generatora pary Serwis Obsługa Płukanie i odwapnianie...10 Adres serwisowy:...11 Gwarancja...11 Procedura realizacji przesyłek zwrotnych (RMA) wskazówki dotyczące wszystkich przesyłek zwrotnych PL

3 Schemat montażowy Drzwi Świeże powietrze Przyłącze urządzenia Steamfix Odpływ podłogowy kabiny Zbiornik na odwapniacz Odpływ podłogowy pomieszczenia technicznego PL 3

4 Generator pary Zawór bezpieczeństwa Przewód pary E l e k t r o - n i c z n y m o d u ł sterujący Przewód świeżej wody Zawór elektromagnetyczny f. płukania Króciec spustowy odwapniacza P r z e w o d y odwapniacza N a d c i ś n i e - niowy wąż spustowy Panel zacisków X3 N a d c i - śnieniowy wąż spustowy Przyłącze świeżej wody P o m p a odwapniacza Przyłącze przewodu pary Króciec spustowy odwapniacza Ogranicznik temperatury N a d c i ś n i e - niowy wąż spustowy Przepusty przewodów elektrycznych 4 PL

5 Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, którą należy zachować. Zawiera ona istotne informacje na temat prawidłowej instalacji generatora pary. Generator pary należy natychmiast po rozpakowaniu sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i szkód transportowych. Firma EOS-Werke nie odpowiada za szkody powstałe w czasie transportu i magazynowania przejściowego. Opakowanie zawiera: generator pary szablon otworów 4 śruby 45 x 40 4 dyble M8 skrętka 1" - 35mm 0,5 m wąż ciśnieniowy z oplotem metalowym 3/ /4 0,4 m wąż elastyczny zbiornik 5 l na odwapniacz ze wskaźnikiem poziomu instrukcja obsługi Dane techniczne Gerätetyp Leistung in kw SteamTec Basic 4,5 6,0 9,0 Nennspannung Absicherung in A 400 V 3 N AC 50 Hz 1. Instalacja podstawowa Wykonać instalację podstawową zgodnie ze schematem montażowym Woda świeża i odpływowa Pozycje przyłączy wody świeżej i odpływowej należy zapewnić zgodnie z szablonem otworów dołączonym do zestawu montażowego Instalacja elektryczna Zasilanie napięciem należy zapewnić z uwzględnieniem wymaganego przekroju przewodów. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z normą DIN VDE 0100 (Niemcy). Urządzenie musi być zasilane prądem przez oddzielny obwód. Poza tym generator pary musi być zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem FI (I = 30 ma), odłączającym wszystkie złącza urządzenia od sieci przy szerokości otwarcia zestyku min. 3. Instalację elektryczną musi wykonać posiadający wymagane uprawnienia elektryk. X = obszar dla kanałów na przewody elektryczne w konstrukcji budynku (panel obsługowy, czujnik temperatury itd.) Leitungsquerschnitt in mm² 3 x 16 5 x 2,5 PL 5

6 Wszystkie przewody elektryczne podłączane do generatora pary należy wyprowadzić w strefi e połączeń zgodnie z szablonem otworów w generatorze pary. Do podłączenia do urządzenia potrzebny jest kabel o długości ok. 0,5 m. Przewody łączące kw 410 mm 4,5-9 kw 340 mm ,5-9 kw 620 mm kw 670 mm Generator pary jest sterowany przez sterownik sauny. Należy użyć jednego z następujących sterowników: EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL albo EMOTOUCH, tylko w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem iwlgoci Do wykonania połączenia między sterownikiem i generatorem pary potrzebny jest przewód 5 x 1,5 mm² Przewód pary Przewód pary należy z reguły wykonać w przypadku wszystkich generatorów pary z medzi lub stali szlachetnej (min. Ø 22 mm, ze względu na ewentualne odgłosy przepływu zalecamy 35 mm), kolanka o skręcie 90 należy przy tym wykonać w formie 2 x 45. Przewód parowy należy zaizolować materiałem Isover, Armafl ex HT lub innym materiałem o takiej samej jakości, grubość izolacji wynosi od 25 do 30 mm. Przy układaniu przewodu parowego należy zachować spadek (min. 1 cm / m) w kierunku dyszy parowej, w celu wyeliminowania zastoin kondensatu (worków wodnych). Długość przewodu pary nie powinna przekraczać 5 metrów. W przewodzie pary nie może powstawać ciśnienie Wentylacja nawiewna i wywiewna Należy zapewnić dostateczną wentylację nawiewną i wywiewną kabiny parowej. Nie zaleca się podłączania układu do wentylacji centralnej ze względu na możliwość powstawania kondensatu. 6 PL

7 2. Montaż końcowy 2.1. Demontaż pokrywy generatora pary Pod generatorem pary należy wykręcić z pokrywy dwie śruby 3,2 x 16 mm. Należy pamiętać o połączeniu pokrywy przez przewody do panelu wskazań z generatorem pary. W celu demontażu pokrywy odłączyć wtyczkę przewodu łączącego. Wykonać w ścianie otwory zgodnie z szablonem. Umieścić górne śruby mocujące w dyblach i wkręcić je na odległość 5 mm od ściany. Zawiesić generator pary i wkręcić dolne śruby. 30 mm 2.2. Przyłącza dopływu i odpływu wody Ważne informacje Należy przestrzegać przepisów normy EN 1717 wzgl. DIN 1988 część 4. Należy zastosować odpowiednie środki zapobiegające powracaniu wody do sieci wody pitnej. Do tego celu nadają się np. separatory rurowe lub systemowe. W razie potrzeby należy poprosić o radę przedsiębiorstwo wodociągowe lub sklep z artykułami sanitarnymi. Wkręcić wąż elastyczny generatora z oplotem stalowym na króciec świeżej wody w konstrukcji budynku (3/8"). Zbiornik wody jest opróżniany przez wykonywany automatycznie program płukania Przyłącza pary Podłączyć przewód pary przy użyciu skrętki RG 1" x 35 do urządzenia. Wyjście pary z boku po prawej stronie pod generatorem. Do zainstalowanej w konstrukcji budynku złączki 5/4" x 35 podłączyś urządzenie Steamfi x grzejnika saunowego 2.4. Instalacja elektryczna Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy przestrzegać aktualnych przepisów branżowych (Niemcy: VDE), przepisów krajowych i dyrektyw WE. Prace instalacyjnokontrolne musi przeprowadzić posiadający odpowiednie uprawnienia specjalista zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie przewody elektryczne wprowadzić od dołu przez dkrętki PG albo ścianę tylną. Następnie podłączyć generator pary z akcesoriami dodatkowymi zgodnie z pokazanym niżej schematem zacisków. PL 7

8 Schemat zacisków Steuergerät / control unit EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL EMOTOUCH Steamtec Classic X3 L3 L2 L1 N PE L S1 WB N PE PE L1 L2 L3 N S1 L N L N WM PE N N U V W WB 400 V 3N AC 50 Hz 400 V 3N AC 50 Hz Grzejnik saunowy Sterownik mocy Oświetlenie kabiny Wentylator Sieć Czujnik zapasu odwapniacza Sieć 8 PL

9 2.5. Montaż pokrywy generatora pary Ponownie połączyć złącze wtykowe panelu wskaźnikowego i założyć pokrywę. Zamocować pokrywę generatora pary dwoma śrubami poniżej obudowy. 3. Serwis Wszystkie prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifi kacje. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć generator pary od sieci. Autoryzowany sprzedawca urządzeń EOR chętnie odpowie na pytania, udzieli wsparcia technicznego i zapewni usługi serwisowe. 4. Obsługa Urządzenie Steamtec Classic jest sterowane przez sterownik grzejnika saunowego. Bliższe informacje na ten temat są podane w instrukcji obsługi sterownika sauny. Na generatorze pary znajduje się pokazany niżej panel wskaźnikowy zielony zielony czerwony czerwony Praca Odwapnianie / płukanie Zakłócenie STB Zakłócenie - zapas odwapniacza PL 9

10 Zielona dioda Praca świeci, gdy sauna pracuje, niezależnie od pracy generatora pary. Generator pary posiada bezpiecznik termiczny (STB = ogranicznik temperatury). Zadziałanie bezpiecznika STB wyłącza generator pary, w panelu świeci czerwona dioda Zakłócenie STB. W tej sytuacji należy odczekać jakiś czas, aż generator pary ostagnie. Następnie odłączyć sterownik sauny na ok. 5 sekund od sieci (wyłączyć bezpieczniki lub bezpiecznik FI). Urządzenie powinno teraz pracować normalnie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis EOS. 3. Płukanie i odwapnianie Osady kamienia w zbiorniku i na grzejnikach, związane z twardością wody, mają bardzo duży wpływ na trwałość prętów grzejnych. Zaleca się zainstalowanie przed generatorem jonowego uzdatniacza wody (akcesoria specjalne), aby zapobiec dostawaniu się kamienia do urządzenia. Urządzenie posiada automatyczny odwapniacz-płukacz, który jest ustawiany przez instalatora zgodnie z warunkami lokalnymi. Płukanie wzgl. odwapnianie zaczyna się automatycznie po wyłączeniu generatora pary po upływie 30 minut. W panelu wskaźnikowym świeci zielona dioda Odwapnianie-płukanie. Przy każdym odwapnianiu pompa doprowadza do zbiornika pary ok. 100 ml kwasowego odwapniacza. Po upływie 30 min. woda z rozpuszczonym osadem jest spuszczana przez elektr. zawór kurkowy. Zawór płuczący płucze zbiornik jeszcze raz, zawór kurkowy jest zamykany, co kończy program płukania. Czas trwania programu płukania: ok. 35 min W tym czasie nie wolno włączać generatora pary. Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy znajdujący się w zbiorniku odwapniacz jest zużywany. Jeżeli poziom odwapniacza w zbiorniku nie zmienia się przez dłuższy czas, wskazuje to na zakłócenie w systemie odwapniania. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie urządzenia, w przeciwnym razie dojdzie w nim do powstania szkodliwego osadu kamienia. Gdy zapas odwapniacza jest prawie całkowicie wyczerpany, w panelu wskaźnikowym świeci czerwona dioda Zakłócenie - zapas odwapniacza. 10 PL

11 Gwarancja Gwarancja zostaje przejęta na podstawie aktualnie obowiązujących ustawowych postanowień. Gwarancja producenta - Okres gwarancji wynosi dwa lata, w przypadku uzytku prywatnego wynosi trzy lata. Gwarancla zaczyna sią od daty zakupu (rachunek-paragon). - świadczenia gwarancyjne mają zasadniczo miejsce wtedy, gdy możliwe jest przedłożenie paragonu (kwitu), który należy do urządzenia Adres serwisowy: EOS Saunatechnik GmbH Adolf-Weiß-Straße Driedorf, Germany Tel. +49 (0) Faks +49 (0) w przypadku zmian urządzenia, które zostały przeprowadzone bez wyraźnego zezwolenia producenta, wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne. - roszczenia gwarancyjne wygasają również w przypadku defektów, które powstały z powodu niefachowych napraw lub ingerencji osób nieupoważnionych lub ze względu na nieodpowiednie użytkowanie - w przypadku roszczeń gwarancyjnych należy podać numer seryjny oraz numer artykuł wraz z nazwą urządzenia i konkretnym opisem błędu. - niniejsza gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonych części urządzenia z wyjątkiem normalnych objawów zużycia. W przypadku reklamacji należy urządzenie przysłać do naszego działu serwisowego w oryginalnym opakowaniu lub w innym, odpowiednim opakowaniu (UWAGA: niebezpieczeństwo szkód transportowych). Urządzenie należy zawsze wysyłać z wypełnioną kartą gwarancyjną Nie przejmujemy kosztów transportu, które ewentualnie wyniknęły z powodu wysłania i odesłanie urządzenia. Uruchomienie nastąpiło w dniu: Pieczątka i podpis autoryzowanego elektryka instalatora: PL 11

12 Procedura realizacji przesyłek zwrotnych (RMA) wskazówki dotyczące wszystkich przesyłek zwrotnych. Szanowni Klienci! Życzymy Państwu wiele radości z zamówionych artykułów. Na wypadek, gdybyście Państwo w wyjątkowych przypadkach nie byli całkiem zadowoleni, prosimy o dokładne przestrzeganie opisanych poniżej procedur postępowania. Tylko pod tym warunkiem zapewnione jest bowiem szybkie i bezproblemowe załatwienie zwrotu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w przypadku wszystkich przesyłek zwrotnych! Prosimy o kompletne wypełnienie formularza RMA-Beleg i włożenie go wraz z kserokopią faktury do przesyłki zwrotnej! Prosimy nie naklejać ich na towarze ani na opakowaniu. Bez tych dokumentów niemożliwe jest załatwienie zwrotu Nieopłacone przesyłki na terenie Niemiec nie będą odbierane i zostaną odesłane z powrotem na koszt nadawcy! Prosimy żądać zawsze numeru RMA (RMA-NR.) umożliwiającego nadanie przesyłki zwrotnej po ulgowej cenie. Prosimy przestrzegać, że odsyłany towar nie może mieć żadnych śladów użycia, należy go odesłać w komplecie odpowiadającym zawartości dostawy i w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo przesyłkę należy zapakować w stabilne i niełamliwe opakowanie, wyłożyć je styropianem, gazetami itp. Za uszkodzenia podczas transportu na skutek niewłaściwego opakowania odpowiada nadawca. Rodzaj reklamacji: 1) Uszkodzenie podczas transportu Prosimy sprawdzić bezzwłocznie zawartość otrzymanej przesyłki i zgłosić uszkodzenia transportowe w przedsiębiorstwie transportowym (poczta /kurier/fi rma spedycyjna) Prosimy nie używać uszkodzonego towaru! Należy poprosić przedsiębiorstwo transportowe o wydanie pisemnego potwierdzenia szkody. Szkodę należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u sprzedawcy. Uzgodni on z Państwem dalsze postępowanie. W razie uszkodzonego kartonu opakowania należy zapakować przesyłkę w dodatkowy karton. Koniecznie załączyć do przesyłki potwierdzenie szkody wydane przez przedsiębiorstwo transportowe. 2) Nieprawidłowa dostawa Ustawowy okres gwarancji wynosi 2 lata. Jeśli dostarczony towar jest wadliwy, brakuje elementów osprzętu, bądź też dostarczono pomyłkowy towar lub niewłaściwą ilość, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Omówi on z Państwem szczegóły sprawy i postara się o jej szybkie i bezproblemowe załatwienie. Numer RMA (RMA-Nr.) otrzymany od producenta wyrobu umożliwia odesłanie przesyłki na terenie Niemiec po ulgowej cenie. Każdy zwracany towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu i w komplecie odpowiadającym zawartości dostawy. Prosimy o staranne zapakowanie towaru, aby uniknąć uszkodzeń. W razie przesyłek otrzymanych przez omyłkę prosimy nie używać dostarczonego towaru! 3) Problemy z instalacją i działaniem Prosimy najpierw o przeczytanie w całości dostarczonej instrukcji i przestrzeganie zamieszczonych tam wskazówek na temat montażu lub instalacji. Pierwszą osobą, z którą należy się skontaktować jest zawsze sprzedawca, gdyż zna on najlepiej wyrób swojej fi rmy oraz ewentualne przypadki problemów. W razie nieprawidłowego działania najpierw należy sprawdzić, czy wyrób nie jest uszkodzony w widoczny sposób. Ze względu na zakładową kontrolę jakości usterki nowych wyrobów są bardzo rzadkie. 12 PL

Instrukcja montażu i obsługi Infrarot-Strahler VITAE

Instrukcja montażu i obsługi Infrarot-Strahler VITAE Instrukcja montażu i obsługi Infrarot-Strahler VITAE PL Druck Nr. 29342328pl / 24.08 D 1 Polski Spis tresci Ważne wskazówki...3 Dane techniczne...5 Przyłącze elektryczne...5 Montaż...6 Przykład zamontowania...6

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna ZASILACZ DIN DO 2-ŻYŁOWEGO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA...3 2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD I PRZEŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

43. FN. IP x4. Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY. Druck.-Nr 29343447pl / 40.09

43. FN. IP x4. Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY. Druck.-Nr 29343447pl / 40.09 43. FN PL Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY IP x4 D Druck.-Nr 29343447pl / 40.09 1 Polski Spis tresci Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem...4 Wskazówki ogólne...4 Ważne wskazówki...5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

ECON D1. IP x4 D. Instrukcja montażu i obsługi. Made in Germany. Druck Nr. 29344322pl/ - 06.12

ECON D1. IP x4 D. Instrukcja montażu i obsługi. Made in Germany. Druck Nr. 29344322pl/ - 06.12 ECON D1 Instrukcja montażu i obsługi Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344322pl/ - 06.12 1 Polski Spis tresci Zakres dostawy...4 Dane techniczne...4 Ogólne wskazówki dotyczące saun...5 Ogólne postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowana

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem 0392.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , ,

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji UZDATNIACZ WODY Kod produktu: 231 258, 231 364, 231 357 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi GARDENA Lampa pływająca Instrukcja obsługi Lampa pływająca FL 160, art. 7960 / FL 200, art. 7962 Witamy w ogrodzie GARDENA. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Podajnika Fx10

Sterownik Pracy Podajnika Fx10 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Podajnika Fx10 Przeznaczony dla kotłów z podajnikiem ślimakowym i regulatorem kotła. Ogranicza zrywanie zawleczek podajnika podczas transportu opału Odciąża

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGA GRZAŁKA H+h PILOT H+R

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGA GRZAŁKA H+h PILOT H+R HEAT SYSTEM KONTROLER GRZAŁKI POZIOMY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGA GRZAŁKA Hh PILOT HR BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 1. Grzałkę można podłączać wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Wygląd zewnętrzny Montaż stacji bramowej 1. Wybierz miejsce montażu stacji bramowej. 2. Zaznacz i wywierć otwory do zamocowania osłony (A1, A2). 3. Przeprowadź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280..

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Instrukcja montażu i obsługi Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Opis urządzenia Stacja domowa głośnomówiąca należy do systemu komunikacji domofonowej Gira iskłada się z następujących elementów: 3 4 5 2

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Skrzynka sterownicza

Skrzynka sterownicza Skrzynka sterownicza WC4-SB-D INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA Polski PL Wersja 05/14 nr ident. 50950053 Instrukcja montażu i użytkowania s. 2/10 SPIS TREŚCI 1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 3 2 Montaż

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD

Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Dane techniczne: - Timer z 6-cio godzinnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 855207 Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED Strona 1 z 5 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi Przeznaczenie produktu Zegar kwarcowy

Bardziej szczegółowo

Zawór automatyczny, odprowadzający instalacji wentylacyjnej Air-Circle Aeroboy, 125 mm

Zawór automatyczny, odprowadzający instalacji wentylacyjnej Air-Circle Aeroboy, 125 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawór automatyczny, odprowadzający instalacji wentylacyjnej Air-Circle Aeroboy, 125 mm Nr produktu 560312 Strona 1 z 7 Elektroniczna zaślepka naścienna AEROBOY Drogi Kliencie, gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 101 z czujnikiem podłogowym

Elektroniczny termostat C 101 z czujnikiem podłogowym Elektroniczny termostat C 101 z czujnikiem podłogowym Regulator temperatury podłogi C 101 jest dedykowany dla systemu ogrzewania i przeznaczony do montażu na ścianie. Termostat posiada zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

46.U. IP x4 Druck Nr pl / Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY

46.U. IP x4 Druck Nr pl / Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY 46.U PL Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY IP x4 Druck Nr. 29341668pl / -15.09 D 1 Polski Spis tresci Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem...3 Wskazówki ogólne...3 Ważne wskazówki...4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120. do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta

ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120. do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120 do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta Adaptery bramofonowe PLATAN AB 100, AB 110 i AB 120 są produktami firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

RKS. IP x4. Instrukcja montażu i obsługi. Made in Germany. Druck Nr pl 28.12

RKS. IP x4. Instrukcja montażu i obsługi. Made in Germany. Druck Nr pl 28.12 RKS Instrukcja montażu i obsługi Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29341414pl 28.12 1 Polski Spis tresci Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem...3 Wskazówki ogólne...3 Ważne wskazówki...4 Podłączenie elektryczne...5

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

UNITU KAVO PRIMUS 1058

UNITU KAVO PRIMUS 1058 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 UNITU KAVO PRIMUS 1058 Unit nie może pracować w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem. PODŁOGA: Podłoga w gabinecie powinna być na tyle wytrzymała aby możliwe było pewne zamontowanie unitu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 1 z 8 Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 2 z 8 O instrukcji obsługi Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zastosuj się do zawartych w niej wskazówek, a zapewni to niezawodne korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H+ PILOT H+R

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H+ PILOT H+R HEAT SYSTEM KONTROLER GRZAŁKI PIONOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H PILOT HR BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 1. Grzałkę można podłączać wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym.

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czujników linkowych Zawartość

Instrukcja instalacji czujników linkowych Zawartość Instrukcja instalacji czujników linkowych Zawartość 1.Odpowiednie przeprowadzanie pomiarów... 2 2.Montaż czujnika... 2 3. Prowadzenie oraz mocowanie linki pomiarowej... 7 4. Zasilanie... 8 5. Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132 PL Instrukcja obsługi termostatów devireg 130,131,132 Spis treści: 1. Funkcje I zastosowania termostatów 2. Instrukcja montażu a. Montaż czujnika podłogowego do termostatów devireg 130 i 132 b. Montaż

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Model f 30 d 16,5 mgcaco3 300 ZMIĘKCZACZ WODY LT Ilość wody do zmiękczenia Wysokość Sól 40 60 80 22 33 44 h kg 400 600 800 LT5 550l 400l

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

DOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY ADP-10A3

DOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY ADP-10A3 DOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY ADP-10A3 Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - - 2 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE... 5 2. BUDOWA ZESTAWU... 5 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONOWE KASETY ZEWNĘTRZNE

WIDEODOMOFONOWE KASETY ZEWNĘTRZNE WIDEODOMOFONOWE KASETY ZEWNĘTRZNE VDA-24A3 VDA-23A3 VDA-21A3 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna - 1 - - 2 - Spis treści 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ... 5 2. BUDOWA... 5 3. INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350, 400, 450, 500 elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350,400,450,500 elektronik

Bardziej szczegółowo

Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z

Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z Zabrze, kwiecień 2015r SPIS TREŚCI STR CZĘŚĆ OPISOWA S P I S T R E Ś C I 1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo