Instrukcja montażu i obsługi. SteamTec Classic.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi. SteamTec Classic. www.vitalsauna.pl"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi SteamTec Classic

2 Polski Spis tresci Schemat montażowy...3 Dane techniczne Instalacja podstawowa Woda świeża i odpływowa Instalacja elektryczna...5 Przewody łączące Przewód pary Wentylacja nawiewna i wywiewna Montaż końcowy Demontaż pokrywy generatora pary Przyłącza dopływu i odpływu wody Przyłącza pary Instalacja elektryczna...7 Schemat zacisków Montaż pokrywy generatora pary Serwis Obsługa Płukanie i odwapnianie...10 Adres serwisowy:...11 Gwarancja...11 Procedura realizacji przesyłek zwrotnych (RMA) wskazówki dotyczące wszystkich przesyłek zwrotnych PL

3 Schemat montażowy Drzwi Świeże powietrze Przyłącze urządzenia Steamfix Odpływ podłogowy kabiny Zbiornik na odwapniacz Odpływ podłogowy pomieszczenia technicznego PL 3

4 Generator pary Zawór bezpieczeństwa Przewód pary E l e k t r o - n i c z n y m o d u ł sterujący Przewód świeżej wody Zawór elektromagnetyczny f. płukania Króciec spustowy odwapniacza P r z e w o d y odwapniacza N a d c i ś n i e - niowy wąż spustowy Panel zacisków X3 N a d c i - śnieniowy wąż spustowy Przyłącze świeżej wody P o m p a odwapniacza Przyłącze przewodu pary Króciec spustowy odwapniacza Ogranicznik temperatury N a d c i ś n i e - niowy wąż spustowy Przepusty przewodów elektrycznych 4 PL

5 Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, którą należy zachować. Zawiera ona istotne informacje na temat prawidłowej instalacji generatora pary. Generator pary należy natychmiast po rozpakowaniu sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i szkód transportowych. Firma EOS-Werke nie odpowiada za szkody powstałe w czasie transportu i magazynowania przejściowego. Opakowanie zawiera: generator pary szablon otworów 4 śruby 45 x 40 4 dyble M8 skrętka 1" - 35mm 0,5 m wąż ciśnieniowy z oplotem metalowym 3/ /4 0,4 m wąż elastyczny zbiornik 5 l na odwapniacz ze wskaźnikiem poziomu instrukcja obsługi Dane techniczne Gerätetyp Leistung in kw SteamTec Basic 4,5 6,0 9,0 Nennspannung Absicherung in A 400 V 3 N AC 50 Hz 1. Instalacja podstawowa Wykonać instalację podstawową zgodnie ze schematem montażowym Woda świeża i odpływowa Pozycje przyłączy wody świeżej i odpływowej należy zapewnić zgodnie z szablonem otworów dołączonym do zestawu montażowego Instalacja elektryczna Zasilanie napięciem należy zapewnić z uwzględnieniem wymaganego przekroju przewodów. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z normą DIN VDE 0100 (Niemcy). Urządzenie musi być zasilane prądem przez oddzielny obwód. Poza tym generator pary musi być zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem FI (I = 30 ma), odłączającym wszystkie złącza urządzenia od sieci przy szerokości otwarcia zestyku min. 3. Instalację elektryczną musi wykonać posiadający wymagane uprawnienia elektryk. X = obszar dla kanałów na przewody elektryczne w konstrukcji budynku (panel obsługowy, czujnik temperatury itd.) Leitungsquerschnitt in mm² 3 x 16 5 x 2,5 PL 5

6 Wszystkie przewody elektryczne podłączane do generatora pary należy wyprowadzić w strefi e połączeń zgodnie z szablonem otworów w generatorze pary. Do podłączenia do urządzenia potrzebny jest kabel o długości ok. 0,5 m. Przewody łączące kw 410 mm 4,5-9 kw 340 mm ,5-9 kw 620 mm kw 670 mm Generator pary jest sterowany przez sterownik sauny. Należy użyć jednego z następujących sterowników: EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL albo EMOTOUCH, tylko w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem iwlgoci Do wykonania połączenia między sterownikiem i generatorem pary potrzebny jest przewód 5 x 1,5 mm² Przewód pary Przewód pary należy z reguły wykonać w przypadku wszystkich generatorów pary z medzi lub stali szlachetnej (min. Ø 22 mm, ze względu na ewentualne odgłosy przepływu zalecamy 35 mm), kolanka o skręcie 90 należy przy tym wykonać w formie 2 x 45. Przewód parowy należy zaizolować materiałem Isover, Armafl ex HT lub innym materiałem o takiej samej jakości, grubość izolacji wynosi od 25 do 30 mm. Przy układaniu przewodu parowego należy zachować spadek (min. 1 cm / m) w kierunku dyszy parowej, w celu wyeliminowania zastoin kondensatu (worków wodnych). Długość przewodu pary nie powinna przekraczać 5 metrów. W przewodzie pary nie może powstawać ciśnienie Wentylacja nawiewna i wywiewna Należy zapewnić dostateczną wentylację nawiewną i wywiewną kabiny parowej. Nie zaleca się podłączania układu do wentylacji centralnej ze względu na możliwość powstawania kondensatu. 6 PL

7 2. Montaż końcowy 2.1. Demontaż pokrywy generatora pary Pod generatorem pary należy wykręcić z pokrywy dwie śruby 3,2 x 16 mm. Należy pamiętać o połączeniu pokrywy przez przewody do panelu wskazań z generatorem pary. W celu demontażu pokrywy odłączyć wtyczkę przewodu łączącego. Wykonać w ścianie otwory zgodnie z szablonem. Umieścić górne śruby mocujące w dyblach i wkręcić je na odległość 5 mm od ściany. Zawiesić generator pary i wkręcić dolne śruby. 30 mm 2.2. Przyłącza dopływu i odpływu wody Ważne informacje Należy przestrzegać przepisów normy EN 1717 wzgl. DIN 1988 część 4. Należy zastosować odpowiednie środki zapobiegające powracaniu wody do sieci wody pitnej. Do tego celu nadają się np. separatory rurowe lub systemowe. W razie potrzeby należy poprosić o radę przedsiębiorstwo wodociągowe lub sklep z artykułami sanitarnymi. Wkręcić wąż elastyczny generatora z oplotem stalowym na króciec świeżej wody w konstrukcji budynku (3/8"). Zbiornik wody jest opróżniany przez wykonywany automatycznie program płukania Przyłącza pary Podłączyć przewód pary przy użyciu skrętki RG 1" x 35 do urządzenia. Wyjście pary z boku po prawej stronie pod generatorem. Do zainstalowanej w konstrukcji budynku złączki 5/4" x 35 podłączyś urządzenie Steamfi x grzejnika saunowego 2.4. Instalacja elektryczna Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy przestrzegać aktualnych przepisów branżowych (Niemcy: VDE), przepisów krajowych i dyrektyw WE. Prace instalacyjnokontrolne musi przeprowadzić posiadający odpowiednie uprawnienia specjalista zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie przewody elektryczne wprowadzić od dołu przez dkrętki PG albo ścianę tylną. Następnie podłączyć generator pary z akcesoriami dodatkowymi zgodnie z pokazanym niżej schematem zacisków. PL 7

8 Schemat zacisków Steuergerät / control unit EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL EMOTOUCH Steamtec Classic X3 L3 L2 L1 N PE L S1 WB N PE PE L1 L2 L3 N S1 L N L N WM PE N N U V W WB 400 V 3N AC 50 Hz 400 V 3N AC 50 Hz Grzejnik saunowy Sterownik mocy Oświetlenie kabiny Wentylator Sieć Czujnik zapasu odwapniacza Sieć 8 PL

9 2.5. Montaż pokrywy generatora pary Ponownie połączyć złącze wtykowe panelu wskaźnikowego i założyć pokrywę. Zamocować pokrywę generatora pary dwoma śrubami poniżej obudowy. 3. Serwis Wszystkie prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifi kacje. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć generator pary od sieci. Autoryzowany sprzedawca urządzeń EOR chętnie odpowie na pytania, udzieli wsparcia technicznego i zapewni usługi serwisowe. 4. Obsługa Urządzenie Steamtec Classic jest sterowane przez sterownik grzejnika saunowego. Bliższe informacje na ten temat są podane w instrukcji obsługi sterownika sauny. Na generatorze pary znajduje się pokazany niżej panel wskaźnikowy zielony zielony czerwony czerwony Praca Odwapnianie / płukanie Zakłócenie STB Zakłócenie - zapas odwapniacza PL 9

10 Zielona dioda Praca świeci, gdy sauna pracuje, niezależnie od pracy generatora pary. Generator pary posiada bezpiecznik termiczny (STB = ogranicznik temperatury). Zadziałanie bezpiecznika STB wyłącza generator pary, w panelu świeci czerwona dioda Zakłócenie STB. W tej sytuacji należy odczekać jakiś czas, aż generator pary ostagnie. Następnie odłączyć sterownik sauny na ok. 5 sekund od sieci (wyłączyć bezpieczniki lub bezpiecznik FI). Urządzenie powinno teraz pracować normalnie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis EOS. 3. Płukanie i odwapnianie Osady kamienia w zbiorniku i na grzejnikach, związane z twardością wody, mają bardzo duży wpływ na trwałość prętów grzejnych. Zaleca się zainstalowanie przed generatorem jonowego uzdatniacza wody (akcesoria specjalne), aby zapobiec dostawaniu się kamienia do urządzenia. Urządzenie posiada automatyczny odwapniacz-płukacz, który jest ustawiany przez instalatora zgodnie z warunkami lokalnymi. Płukanie wzgl. odwapnianie zaczyna się automatycznie po wyłączeniu generatora pary po upływie 30 minut. W panelu wskaźnikowym świeci zielona dioda Odwapnianie-płukanie. Przy każdym odwapnianiu pompa doprowadza do zbiornika pary ok. 100 ml kwasowego odwapniacza. Po upływie 30 min. woda z rozpuszczonym osadem jest spuszczana przez elektr. zawór kurkowy. Zawór płuczący płucze zbiornik jeszcze raz, zawór kurkowy jest zamykany, co kończy program płukania. Czas trwania programu płukania: ok. 35 min W tym czasie nie wolno włączać generatora pary. Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy znajdujący się w zbiorniku odwapniacz jest zużywany. Jeżeli poziom odwapniacza w zbiorniku nie zmienia się przez dłuższy czas, wskazuje to na zakłócenie w systemie odwapniania. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie urządzenia, w przeciwnym razie dojdzie w nim do powstania szkodliwego osadu kamienia. Gdy zapas odwapniacza jest prawie całkowicie wyczerpany, w panelu wskaźnikowym świeci czerwona dioda Zakłócenie - zapas odwapniacza. 10 PL

11 Gwarancja Gwarancja zostaje przejęta na podstawie aktualnie obowiązujących ustawowych postanowień. Gwarancja producenta - Okres gwarancji wynosi dwa lata, w przypadku uzytku prywatnego wynosi trzy lata. Gwarancla zaczyna sią od daty zakupu (rachunek-paragon). - świadczenia gwarancyjne mają zasadniczo miejsce wtedy, gdy możliwe jest przedłożenie paragonu (kwitu), który należy do urządzenia Adres serwisowy: EOS Saunatechnik GmbH Adolf-Weiß-Straße Driedorf, Germany Tel. +49 (0) Faks +49 (0) w przypadku zmian urządzenia, które zostały przeprowadzone bez wyraźnego zezwolenia producenta, wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne. - roszczenia gwarancyjne wygasają również w przypadku defektów, które powstały z powodu niefachowych napraw lub ingerencji osób nieupoważnionych lub ze względu na nieodpowiednie użytkowanie - w przypadku roszczeń gwarancyjnych należy podać numer seryjny oraz numer artykuł wraz z nazwą urządzenia i konkretnym opisem błędu. - niniejsza gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonych części urządzenia z wyjątkiem normalnych objawów zużycia. W przypadku reklamacji należy urządzenie przysłać do naszego działu serwisowego w oryginalnym opakowaniu lub w innym, odpowiednim opakowaniu (UWAGA: niebezpieczeństwo szkód transportowych). Urządzenie należy zawsze wysyłać z wypełnioną kartą gwarancyjną Nie przejmujemy kosztów transportu, które ewentualnie wyniknęły z powodu wysłania i odesłanie urządzenia. Uruchomienie nastąpiło w dniu: Pieczątka i podpis autoryzowanego elektryka instalatora: PL 11

12 Procedura realizacji przesyłek zwrotnych (RMA) wskazówki dotyczące wszystkich przesyłek zwrotnych. Szanowni Klienci! Życzymy Państwu wiele radości z zamówionych artykułów. Na wypadek, gdybyście Państwo w wyjątkowych przypadkach nie byli całkiem zadowoleni, prosimy o dokładne przestrzeganie opisanych poniżej procedur postępowania. Tylko pod tym warunkiem zapewnione jest bowiem szybkie i bezproblemowe załatwienie zwrotu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w przypadku wszystkich przesyłek zwrotnych! Prosimy o kompletne wypełnienie formularza RMA-Beleg i włożenie go wraz z kserokopią faktury do przesyłki zwrotnej! Prosimy nie naklejać ich na towarze ani na opakowaniu. Bez tych dokumentów niemożliwe jest załatwienie zwrotu Nieopłacone przesyłki na terenie Niemiec nie będą odbierane i zostaną odesłane z powrotem na koszt nadawcy! Prosimy żądać zawsze numeru RMA (RMA-NR.) umożliwiającego nadanie przesyłki zwrotnej po ulgowej cenie. Prosimy przestrzegać, że odsyłany towar nie może mieć żadnych śladów użycia, należy go odesłać w komplecie odpowiadającym zawartości dostawy i w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo przesyłkę należy zapakować w stabilne i niełamliwe opakowanie, wyłożyć je styropianem, gazetami itp. Za uszkodzenia podczas transportu na skutek niewłaściwego opakowania odpowiada nadawca. Rodzaj reklamacji: 1) Uszkodzenie podczas transportu Prosimy sprawdzić bezzwłocznie zawartość otrzymanej przesyłki i zgłosić uszkodzenia transportowe w przedsiębiorstwie transportowym (poczta /kurier/fi rma spedycyjna) Prosimy nie używać uszkodzonego towaru! Należy poprosić przedsiębiorstwo transportowe o wydanie pisemnego potwierdzenia szkody. Szkodę należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u sprzedawcy. Uzgodni on z Państwem dalsze postępowanie. W razie uszkodzonego kartonu opakowania należy zapakować przesyłkę w dodatkowy karton. Koniecznie załączyć do przesyłki potwierdzenie szkody wydane przez przedsiębiorstwo transportowe. 2) Nieprawidłowa dostawa Ustawowy okres gwarancji wynosi 2 lata. Jeśli dostarczony towar jest wadliwy, brakuje elementów osprzętu, bądź też dostarczono pomyłkowy towar lub niewłaściwą ilość, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Omówi on z Państwem szczegóły sprawy i postara się o jej szybkie i bezproblemowe załatwienie. Numer RMA (RMA-Nr.) otrzymany od producenta wyrobu umożliwia odesłanie przesyłki na terenie Niemiec po ulgowej cenie. Każdy zwracany towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu i w komplecie odpowiadającym zawartości dostawy. Prosimy o staranne zapakowanie towaru, aby uniknąć uszkodzeń. W razie przesyłek otrzymanych przez omyłkę prosimy nie używać dostarczonego towaru! 3) Problemy z instalacją i działaniem Prosimy najpierw o przeczytanie w całości dostarczonej instrukcji i przestrzeganie zamieszczonych tam wskazówek na temat montażu lub instalacji. Pierwszą osobą, z którą należy się skontaktować jest zawsze sprzedawca, gdyż zna on najlepiej wyrób swojej fi rmy oraz ewentualne przypadki problemów. W razie nieprawidłowego działania najpierw należy sprawdzić, czy wyrób nie jest uszkodzony w widoczny sposób. Ze względu na zakładową kontrolę jakości usterki nowych wyrobów są bardzo rzadkie. 12 PL

Instrukcja montażu i obsługi Infrarot-Strahler VITAE

Instrukcja montażu i obsługi Infrarot-Strahler VITAE Instrukcja montażu i obsługi Infrarot-Strahler VITAE PL Druck Nr. 29342328pl / 24.08 D 1 Polski Spis tresci Ważne wskazówki...3 Dane techniczne...5 Przyłącze elektryczne...5 Montaż...6 Przykład zamontowania...6

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

43. FN. IP x4. Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY. Druck.-Nr 29343447pl / 40.09

43. FN. IP x4. Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY. Druck.-Nr 29343447pl / 40.09 43. FN PL Instrukcja montażu i obsługi MADE IN GERMANY IP x4 D Druck.-Nr 29343447pl / 40.09 1 Polski Spis tresci Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem...4 Wskazówki ogólne...4 Ważne wskazówki...5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

ECON D1. IP x4 D. Instrukcja montażu i obsługi. Made in Germany. Druck Nr. 29344322pl/ - 06.12

ECON D1. IP x4 D. Instrukcja montażu i obsługi. Made in Germany. Druck Nr. 29344322pl/ - 06.12 ECON D1 Instrukcja montażu i obsługi Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344322pl/ - 06.12 1 Polski Spis tresci Zakres dostawy...4 Dane techniczne...4 Ogólne wskazówki dotyczące saun...5 Ogólne postanowienia

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONOWE KASETY ZEWNĘTRZNE

WIDEODOMOFONOWE KASETY ZEWNĘTRZNE WIDEODOMOFONOWE KASETY ZEWNĘTRZNE VDA-24A3 VDA-23A3 VDA-21A3 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna - 1 - - 2 - Spis treści 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ... 5 2. BUDOWA... 5 3. INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD

Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Dane techniczne: - Timer z 6-cio godzinnym

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

UNITU KAVO PRIMUS 1058

UNITU KAVO PRIMUS 1058 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 UNITU KAVO PRIMUS 1058 Unit nie może pracować w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem. PODŁOGA: Podłoga w gabinecie powinna być na tyle wytrzymała aby możliwe było pewne zamontowanie unitu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132 PL Instrukcja obsługi termostatów devireg 130,131,132 Spis treści: 1. Funkcje I zastosowania termostatów 2. Instrukcja montażu a. Montaż czujnika podłogowego do termostatów devireg 130 i 132 b. Montaż

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280..

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Instrukcja montażu i obsługi Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Opis urządzenia Stacja domowa głośnomówiąca należy do systemu komunikacji domofonowej Gira iskłada się z następujących elementów: 3 4 5 2

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh Ricoh Ricoh Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu PL 1. Zastosowanie i funkcje Devilink HR Devilink HR (przekaźnik podtynkowy) służy do przełączania elementów grzejnych lub innych elektrycznych urządzeń

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ECK-03

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ECK-03 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ECK-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Składniki systemu i parametry urządzeń...3 3. Schemat połączeń...4 4. Przewody...4 5. Połączenie...4 6. Programowanie...5

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA Łódź, grudzień 1995 r. Uwaga: producent. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

IPX4 Druck Nr. 29342340pl 31.12

IPX4 Druck Nr. 29342340pl 31.12 EMOTEC B6000 PL Instrukcja montażu i obsługi Made in Germany IPX4 Druck Nr. 29342340pl 31.12 Polski Spis tresci Zakres dostawy...3 Dane techniczne...3 Ogólne wskazówki dotyczące saun...4 Ogólne postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Do montażu urządzenia można przystąpić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR lektro rządzenia tv, gd Czujnik ruchu i obecności PIR zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna *Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: - ES-052 B z obudową w kolorze czarnym - ES-052

Bardziej szczegółowo

ST-100. regulator temperatury do systemów elektrycznego i wodnego ogrzewania podłogowego. INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

ST-100. regulator temperatury do systemów elektrycznego i wodnego ogrzewania podłogowego. INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ST-100 regulator temperatury do systemów elektrycznego i wodnego ogrzewania podłogowego. INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA TEMPERATURY ST-100 Pomieszczeniowy regulator

Bardziej szczegółowo

Bi-O Germanius / Germanius

Bi-O Germanius / Germanius Bi-O Germanius / Germanius PL Instrukcja montażu i obsługi MADE I GERMAY Druck-r.: 29343416pl / 20.09 D 1 Polski Spis tresci Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem...3 Wskazówki ogólne...3 Ważne wskazówki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Instrukcja podłączenia i eksploatacji Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkowania

Instrukcja Użytkowania Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel. (0-77) 474 42 64 kom.501-350 930 e-mail : info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Regulatory elektroniczne 230V EVS, EVSS

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Regulatory elektroniczne 230V EVS, EVSS Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Regulatory elektroniczne 230V EVS, EVSS Po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy otrzymany produkt jest zgodny pod względem parametrów pracy z wymaganiami instalacji,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DOMOFON ADP-30A3 UNO ADP-31A3 UNO BIANCO

DOMOFON ADP-30A3 UNO ADP-31A3 UNO BIANCO DOMOFON ADP-30A3 UNO ADP-31A3 UNO BIANCO Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE... 4 2. BUDOWA ZESTAWU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33 Generator pary jest wykonany z najlepszych materiałów odpornych na korozję i osadzanie się kamienia. Grzałki wykonane są z wysokiej jakości stali, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000

Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Nr art. D 605 030 Wydanie z dnia 2003/10/moe-08 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty.

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~ Therme ciepłej wody 230 V ~ Therme Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Używane symbole Symbol wskazuje na możliwe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo