Instrukcja montażu i obsługi. SteamTec Classic.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi. SteamTec Classic. www.vitalsauna.pl"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi SteamTec Classic

2 Polski Spis tresci Schemat montażowy...3 Dane techniczne Instalacja podstawowa Woda świeża i odpływowa Instalacja elektryczna...5 Przewody łączące Przewód pary Wentylacja nawiewna i wywiewna Montaż końcowy Demontaż pokrywy generatora pary Przyłącza dopływu i odpływu wody Przyłącza pary Instalacja elektryczna...7 Schemat zacisków Montaż pokrywy generatora pary Serwis Obsługa Płukanie i odwapnianie...10 Adres serwisowy:...11 Gwarancja...11 Procedura realizacji przesyłek zwrotnych (RMA) wskazówki dotyczące wszystkich przesyłek zwrotnych PL

3 Schemat montażowy Drzwi Świeże powietrze Przyłącze urządzenia Steamfix Odpływ podłogowy kabiny Zbiornik na odwapniacz Odpływ podłogowy pomieszczenia technicznego PL 3

4 Generator pary Zawór bezpieczeństwa Przewód pary E l e k t r o - n i c z n y m o d u ł sterujący Przewód świeżej wody Zawór elektromagnetyczny f. płukania Króciec spustowy odwapniacza P r z e w o d y odwapniacza N a d c i ś n i e - niowy wąż spustowy Panel zacisków X3 N a d c i - śnieniowy wąż spustowy Przyłącze świeżej wody P o m p a odwapniacza Przyłącze przewodu pary Króciec spustowy odwapniacza Ogranicznik temperatury N a d c i ś n i e - niowy wąż spustowy Przepusty przewodów elektrycznych 4 PL

5 Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, którą należy zachować. Zawiera ona istotne informacje na temat prawidłowej instalacji generatora pary. Generator pary należy natychmiast po rozpakowaniu sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i szkód transportowych. Firma EOS-Werke nie odpowiada za szkody powstałe w czasie transportu i magazynowania przejściowego. Opakowanie zawiera: generator pary szablon otworów 4 śruby 45 x 40 4 dyble M8 skrętka 1" - 35mm 0,5 m wąż ciśnieniowy z oplotem metalowym 3/ /4 0,4 m wąż elastyczny zbiornik 5 l na odwapniacz ze wskaźnikiem poziomu instrukcja obsługi Dane techniczne Gerätetyp Leistung in kw SteamTec Basic 4,5 6,0 9,0 Nennspannung Absicherung in A 400 V 3 N AC 50 Hz 1. Instalacja podstawowa Wykonać instalację podstawową zgodnie ze schematem montażowym Woda świeża i odpływowa Pozycje przyłączy wody świeżej i odpływowej należy zapewnić zgodnie z szablonem otworów dołączonym do zestawu montażowego Instalacja elektryczna Zasilanie napięciem należy zapewnić z uwzględnieniem wymaganego przekroju przewodów. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z normą DIN VDE 0100 (Niemcy). Urządzenie musi być zasilane prądem przez oddzielny obwód. Poza tym generator pary musi być zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem FI (I = 30 ma), odłączającym wszystkie złącza urządzenia od sieci przy szerokości otwarcia zestyku min. 3. Instalację elektryczną musi wykonać posiadający wymagane uprawnienia elektryk. X = obszar dla kanałów na przewody elektryczne w konstrukcji budynku (panel obsługowy, czujnik temperatury itd.) Leitungsquerschnitt in mm² 3 x 16 5 x 2,5 PL 5

6 Wszystkie przewody elektryczne podłączane do generatora pary należy wyprowadzić w strefi e połączeń zgodnie z szablonem otworów w generatorze pary. Do podłączenia do urządzenia potrzebny jest kabel o długości ok. 0,5 m. Przewody łączące kw 410 mm 4,5-9 kw 340 mm ,5-9 kw 620 mm kw 670 mm Generator pary jest sterowany przez sterownik sauny. Należy użyć jednego z następujących sterowników: EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL albo EMOTOUCH, tylko w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem iwlgoci Do wykonania połączenia między sterownikiem i generatorem pary potrzebny jest przewód 5 x 1,5 mm² Przewód pary Przewód pary należy z reguły wykonać w przypadku wszystkich generatorów pary z medzi lub stali szlachetnej (min. Ø 22 mm, ze względu na ewentualne odgłosy przepływu zalecamy 35 mm), kolanka o skręcie 90 należy przy tym wykonać w formie 2 x 45. Przewód parowy należy zaizolować materiałem Isover, Armafl ex HT lub innym materiałem o takiej samej jakości, grubość izolacji wynosi od 25 do 30 mm. Przy układaniu przewodu parowego należy zachować spadek (min. 1 cm / m) w kierunku dyszy parowej, w celu wyeliminowania zastoin kondensatu (worków wodnych). Długość przewodu pary nie powinna przekraczać 5 metrów. W przewodzie pary nie może powstawać ciśnienie Wentylacja nawiewna i wywiewna Należy zapewnić dostateczną wentylację nawiewną i wywiewną kabiny parowej. Nie zaleca się podłączania układu do wentylacji centralnej ze względu na możliwość powstawania kondensatu. 6 PL

7 2. Montaż końcowy 2.1. Demontaż pokrywy generatora pary Pod generatorem pary należy wykręcić z pokrywy dwie śruby 3,2 x 16 mm. Należy pamiętać o połączeniu pokrywy przez przewody do panelu wskazań z generatorem pary. W celu demontażu pokrywy odłączyć wtyczkę przewodu łączącego. Wykonać w ścianie otwory zgodnie z szablonem. Umieścić górne śruby mocujące w dyblach i wkręcić je na odległość 5 mm od ściany. Zawiesić generator pary i wkręcić dolne śruby. 30 mm 2.2. Przyłącza dopływu i odpływu wody Ważne informacje Należy przestrzegać przepisów normy EN 1717 wzgl. DIN 1988 część 4. Należy zastosować odpowiednie środki zapobiegające powracaniu wody do sieci wody pitnej. Do tego celu nadają się np. separatory rurowe lub systemowe. W razie potrzeby należy poprosić o radę przedsiębiorstwo wodociągowe lub sklep z artykułami sanitarnymi. Wkręcić wąż elastyczny generatora z oplotem stalowym na króciec świeżej wody w konstrukcji budynku (3/8"). Zbiornik wody jest opróżniany przez wykonywany automatycznie program płukania Przyłącza pary Podłączyć przewód pary przy użyciu skrętki RG 1" x 35 do urządzenia. Wyjście pary z boku po prawej stronie pod generatorem. Do zainstalowanej w konstrukcji budynku złączki 5/4" x 35 podłączyś urządzenie Steamfi x grzejnika saunowego 2.4. Instalacja elektryczna Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy przestrzegać aktualnych przepisów branżowych (Niemcy: VDE), przepisów krajowych i dyrektyw WE. Prace instalacyjnokontrolne musi przeprowadzić posiadający odpowiednie uprawnienia specjalista zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie przewody elektryczne wprowadzić od dołu przez dkrętki PG albo ścianę tylną. Następnie podłączyć generator pary z akcesoriami dodatkowymi zgodnie z pokazanym niżej schematem zacisków. PL 7

8 Schemat zacisków Steuergerät / control unit EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL EMOTOUCH Steamtec Classic X3 L3 L2 L1 N PE L S1 WB N PE PE L1 L2 L3 N S1 L N L N WM PE N N U V W WB 400 V 3N AC 50 Hz 400 V 3N AC 50 Hz Grzejnik saunowy Sterownik mocy Oświetlenie kabiny Wentylator Sieć Czujnik zapasu odwapniacza Sieć 8 PL

9 2.5. Montaż pokrywy generatora pary Ponownie połączyć złącze wtykowe panelu wskaźnikowego i założyć pokrywę. Zamocować pokrywę generatora pary dwoma śrubami poniżej obudowy. 3. Serwis Wszystkie prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifi kacje. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć generator pary od sieci. Autoryzowany sprzedawca urządzeń EOR chętnie odpowie na pytania, udzieli wsparcia technicznego i zapewni usługi serwisowe. 4. Obsługa Urządzenie Steamtec Classic jest sterowane przez sterownik grzejnika saunowego. Bliższe informacje na ten temat są podane w instrukcji obsługi sterownika sauny. Na generatorze pary znajduje się pokazany niżej panel wskaźnikowy zielony zielony czerwony czerwony Praca Odwapnianie / płukanie Zakłócenie STB Zakłócenie - zapas odwapniacza PL 9

10 Zielona dioda Praca świeci, gdy sauna pracuje, niezależnie od pracy generatora pary. Generator pary posiada bezpiecznik termiczny (STB = ogranicznik temperatury). Zadziałanie bezpiecznika STB wyłącza generator pary, w panelu świeci czerwona dioda Zakłócenie STB. W tej sytuacji należy odczekać jakiś czas, aż generator pary ostagnie. Następnie odłączyć sterownik sauny na ok. 5 sekund od sieci (wyłączyć bezpieczniki lub bezpiecznik FI). Urządzenie powinno teraz pracować normalnie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis EOS. 3. Płukanie i odwapnianie Osady kamienia w zbiorniku i na grzejnikach, związane z twardością wody, mają bardzo duży wpływ na trwałość prętów grzejnych. Zaleca się zainstalowanie przed generatorem jonowego uzdatniacza wody (akcesoria specjalne), aby zapobiec dostawaniu się kamienia do urządzenia. Urządzenie posiada automatyczny odwapniacz-płukacz, który jest ustawiany przez instalatora zgodnie z warunkami lokalnymi. Płukanie wzgl. odwapnianie zaczyna się automatycznie po wyłączeniu generatora pary po upływie 30 minut. W panelu wskaźnikowym świeci zielona dioda Odwapnianie-płukanie. Przy każdym odwapnianiu pompa doprowadza do zbiornika pary ok. 100 ml kwasowego odwapniacza. Po upływie 30 min. woda z rozpuszczonym osadem jest spuszczana przez elektr. zawór kurkowy. Zawór płuczący płucze zbiornik jeszcze raz, zawór kurkowy jest zamykany, co kończy program płukania. Czas trwania programu płukania: ok. 35 min W tym czasie nie wolno włączać generatora pary. Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy znajdujący się w zbiorniku odwapniacz jest zużywany. Jeżeli poziom odwapniacza w zbiorniku nie zmienia się przez dłuższy czas, wskazuje to na zakłócenie w systemie odwapniania. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie urządzenia, w przeciwnym razie dojdzie w nim do powstania szkodliwego osadu kamienia. Gdy zapas odwapniacza jest prawie całkowicie wyczerpany, w panelu wskaźnikowym świeci czerwona dioda Zakłócenie - zapas odwapniacza. 10 PL

11 Gwarancja Gwarancja zostaje przejęta na podstawie aktualnie obowiązujących ustawowych postanowień. Gwarancja producenta - Okres gwarancji wynosi dwa lata, w przypadku uzytku prywatnego wynosi trzy lata. Gwarancla zaczyna sią od daty zakupu (rachunek-paragon). - świadczenia gwarancyjne mają zasadniczo miejsce wtedy, gdy możliwe jest przedłożenie paragonu (kwitu), który należy do urządzenia Adres serwisowy: EOS Saunatechnik GmbH Adolf-Weiß-Straße Driedorf, Germany Tel. +49 (0) Faks +49 (0) w przypadku zmian urządzenia, które zostały przeprowadzone bez wyraźnego zezwolenia producenta, wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne. - roszczenia gwarancyjne wygasają również w przypadku defektów, które powstały z powodu niefachowych napraw lub ingerencji osób nieupoważnionych lub ze względu na nieodpowiednie użytkowanie - w przypadku roszczeń gwarancyjnych należy podać numer seryjny oraz numer artykuł wraz z nazwą urządzenia i konkretnym opisem błędu. - niniejsza gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonych części urządzenia z wyjątkiem normalnych objawów zużycia. W przypadku reklamacji należy urządzenie przysłać do naszego działu serwisowego w oryginalnym opakowaniu lub w innym, odpowiednim opakowaniu (UWAGA: niebezpieczeństwo szkód transportowych). Urządzenie należy zawsze wysyłać z wypełnioną kartą gwarancyjną Nie przejmujemy kosztów transportu, które ewentualnie wyniknęły z powodu wysłania i odesłanie urządzenia. Uruchomienie nastąpiło w dniu: Pieczątka i podpis autoryzowanego elektryka instalatora: PL 11

12 Procedura realizacji przesyłek zwrotnych (RMA) wskazówki dotyczące wszystkich przesyłek zwrotnych. Szanowni Klienci! Życzymy Państwu wiele radości z zamówionych artykułów. Na wypadek, gdybyście Państwo w wyjątkowych przypadkach nie byli całkiem zadowoleni, prosimy o dokładne przestrzeganie opisanych poniżej procedur postępowania. Tylko pod tym warunkiem zapewnione jest bowiem szybkie i bezproblemowe załatwienie zwrotu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w przypadku wszystkich przesyłek zwrotnych! Prosimy o kompletne wypełnienie formularza RMA-Beleg i włożenie go wraz z kserokopią faktury do przesyłki zwrotnej! Prosimy nie naklejać ich na towarze ani na opakowaniu. Bez tych dokumentów niemożliwe jest załatwienie zwrotu Nieopłacone przesyłki na terenie Niemiec nie będą odbierane i zostaną odesłane z powrotem na koszt nadawcy! Prosimy żądać zawsze numeru RMA (RMA-NR.) umożliwiającego nadanie przesyłki zwrotnej po ulgowej cenie. Prosimy przestrzegać, że odsyłany towar nie może mieć żadnych śladów użycia, należy go odesłać w komplecie odpowiadającym zawartości dostawy i w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo przesyłkę należy zapakować w stabilne i niełamliwe opakowanie, wyłożyć je styropianem, gazetami itp. Za uszkodzenia podczas transportu na skutek niewłaściwego opakowania odpowiada nadawca. Rodzaj reklamacji: 1) Uszkodzenie podczas transportu Prosimy sprawdzić bezzwłocznie zawartość otrzymanej przesyłki i zgłosić uszkodzenia transportowe w przedsiębiorstwie transportowym (poczta /kurier/fi rma spedycyjna) Prosimy nie używać uszkodzonego towaru! Należy poprosić przedsiębiorstwo transportowe o wydanie pisemnego potwierdzenia szkody. Szkodę należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u sprzedawcy. Uzgodni on z Państwem dalsze postępowanie. W razie uszkodzonego kartonu opakowania należy zapakować przesyłkę w dodatkowy karton. Koniecznie załączyć do przesyłki potwierdzenie szkody wydane przez przedsiębiorstwo transportowe. 2) Nieprawidłowa dostawa Ustawowy okres gwarancji wynosi 2 lata. Jeśli dostarczony towar jest wadliwy, brakuje elementów osprzętu, bądź też dostarczono pomyłkowy towar lub niewłaściwą ilość, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Omówi on z Państwem szczegóły sprawy i postara się o jej szybkie i bezproblemowe załatwienie. Numer RMA (RMA-Nr.) otrzymany od producenta wyrobu umożliwia odesłanie przesyłki na terenie Niemiec po ulgowej cenie. Każdy zwracany towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu i w komplecie odpowiadającym zawartości dostawy. Prosimy o staranne zapakowanie towaru, aby uniknąć uszkodzeń. W razie przesyłek otrzymanych przez omyłkę prosimy nie używać dostarczonego towaru! 3) Problemy z instalacją i działaniem Prosimy najpierw o przeczytanie w całości dostarczonej instrukcji i przestrzeganie zamieszczonych tam wskazówek na temat montażu lub instalacji. Pierwszą osobą, z którą należy się skontaktować jest zawsze sprzedawca, gdyż zna on najlepiej wyrób swojej fi rmy oraz ewentualne przypadki problemów. W razie nieprawidłowego działania najpierw należy sprawdzić, czy wyrób nie jest uszkodzony w widoczny sposób. Ze względu na zakładową kontrolę jakości usterki nowych wyrobów są bardzo rzadkie. 12 PL

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki z dwiema wężownicami serii MEGA SOLAR W-E 220.82 W-E 300.82 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82 WYMIENNIKI SERII MEGA SOLAR Wymienniki stojące z dwiema wężownicami. Pojemność 220 i 300 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-441 www.biawar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1 EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Str. 1 Kotły grzewcze KRUK to wiele zalet: duża komora załadunkowa, miarkownik ciągu, możliwość wyposażania w sterownik i dmuchawę,

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo