PREDECIZER TM REFUNDACYJNA PRAKTYKA DECYZYJNA W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH. aktualizacja LIPIEC 2016 (co 2 miesiące nieprzerwanie od maja 2014)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREDECIZER TM REFUNDACYJNA PRAKTYKA DECYZYJNA W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH. aktualizacja LIPIEC 2016 (co 2 miesiące nieprzerwanie od maja 2014)"

Transkrypt

1 PREDECIZER TM REFUNDACYJNA PRAKTYKA DECYZYJNA W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH aktualizacja LIPIEC (co 2 miesiące nieprzerwanie od maja 2014) 1

2 Przepustowość decyzyjna Rada Przejrzystości Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień ogół procesów w tym: rozstrzygnięte/w toku 72/21 87/19 przepustowość 77% 82% Prezes AOTMiT ogół procesów w tym: rozstrzygnięte/w toku 70/23 86/20 przepustowość 75% 81% Minister Zdrowia ogół procesów w tym: rozstrzygnięte/w toku 103/24 93/22 przepustowość 81% 81% 2

3 Przepustowość decyzyjna MZ a tryb refundacji Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Minister Zdrowia prog lek chem ref apt prog lek chem ref apt ogół procesów w tym: rozstrzygnięte/w toku 62/16 9/1 32/7 54/14 8/2 31/6 przepustowość 79% 90% 82% 79% 80% 84% 3

4 Charakter decyzji i rekomendacji ogółem Rada Przejrzystości Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień pozytywne stanowiska 54% 54% negatywne stanowiska 46% 46% Prezes AOTMiT pozytywne rekomendacje 37% 40% negatywne rekomendacje 63% 60% Minister Zdrowia pozytywne decyzje 42% 39% prawdopodobnie negatywne decyzje 58% 61% 4

5 Charakter decyzji i rekomendacji PROGRAM LEKOWY Rada Przejrzystości Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień pozytywne stanowiska 52% 53% negatywne stanowiska 48% 47% Prezes AOTMiT pozytywne rekomendacje 37% 33% negatywne rekomendacje 63% 67% Minister Zdrowia pozytywne decyzje 39% 35% prawdopodobnie negatywne decyzje 61% 65% 5

6 Charakter decyzji i rekomendacji CHEMIOTERAPIA Rada Przejrzystości Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień pozytywne stanowiska 50% 50% negatywne stanowiska 50% 50% Prezes AOTMiT pozytywne rekomendacje 50% 60% negatywne rekomendacje 50% 40% Minister Zdrowia pozytywne decyzje 78% 75% prawdopodobnie negatywne decyzje 22% 25% 6

7 Charakter decyzji i rekomendacji REFUNDACJA APTECZNA Rada Przejrzystości Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień pozytywne stanowiska 58% 60% negatywne stanowiska 42% 40% Prezes AOTMiT pozytywne rekomendacje 35% 44% negatywne rekomendacje 65% 56% Minister Zdrowia pozytywne decyzje 38% 35% prawdopodobnie negatywne decyzje 62% 65% 7

8 ZMIANA ODSETKA POZYTYWNYCH DECYZJI I REKOMENDACJI Rada Przejrzystości Prezes AOTMiT Minister Zdrowia 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% * * * * przy szacowaniu całkowitej liczby procesów pozytywnych i negatywnych uwzględniono założenie, że dla programu lekowego ustawowy czas trwania procesu wynosi (uzgadnianie treści PL)=240 dni, dla pozostałych trybów refundacji 180 dni 8

9 Charakter decyzji i rekomendacji wnioski (1/2) > Na tle poprzedniego okresu rocznego (do końca kwietnia ) okres do końca czerwca prezentuje się jako nieco mniej pozytywny dla Prezesa AOTMiT, dla Rady Przejrzystości odsetki pozytywnych stanowisk pozostają na tym samym poziomie (54%) odsetki pozytywnych rekomendacji odpowiednio 40% i 37% > Odsetek decyzji pozytywnych wśród podjętych przez MZ w danym okresie (na pewno pozytywne oraz prawdopodobnie negatywne) wzrasta o 3 punkty procentowe, do 42% (dla poprzedniego okresu 39%) 9

10 Charakter decyzji i rekomendacji wnioski (2/2) NAJWYŻSZE ODSETKI POZYTYWNYCH DECYZJI DLA OKRESU LIPIEC 2015 CZERWIEC : 90% R A D A P R Z E J R Z Y S T O Ś C I P R E Z E S A O T M I T M I N I S T E R Z D R O W I A 80% 78% 70% 60% 58% 50% 52% 50% 50% 40% 37% 35% 39% 38% 30% 20% R E F U N D A C J A A P T E C Z N A P R O G R A M L E K O W Y C H E M I O T E R A P I A C H E M I O T E R A P I A P R O G R A M L E K O W Y R E F U N D A C J A A P T E C Z N A C H E M I O T E R A P I A P R O G R A M L E K O W Y R E F U N D A C J A A P T E C Z N A 10

11 Zgodność rekomendacji Prezesa AOTMiT ze stanowiskami Rady Przejrzystości Lipiec 2015 Czerwiec współczynnik korelacji V Craméra 0,527 Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 0,498 Rekomendacja Prezesa AOTMiT Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna Negatywna Pozytywna Negatywna Stanowisko RP Pozytywne Negatywne 3 29 Stanowisko RP Pozytywne Negatywne

12 Zgodność rekomendacji Prezesa AOTMiT ze stanowiskami Rady Przejrzystości PROGRAM LEKOWY Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 0,503 współczynnik korelacji V Craméra 0,500 Rekomendacja Prezesa AOTMiT Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna Negatywna Pozytywna Negatywna Stanowisko RP Pozytywne 13 9 Negatywne 2 17 Stanowisko RP Pozytywne Negatywne

13 Zgodność rekomendacji Prezesa AOTMiT ze stanowiskami Rady Przejrzystości - CHEMIOTERAPIA Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 1,000 współczynnik korelacji V Craméra 0,816 Rekomendacja Prezesa AOTMiT Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna Negatywna Pozytywna Negatywna Stanowisko RP Pozytywne 3 0 Negatywne 0 3 Stanowisko RP Pozytywne 5 0 Negatywne

14 Zgodność rekomendacji Prezesa AOTMiT ze stanowiskami Rady Przejrzystości REFUNDACJA APTECZNA Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 0,456 współczynnik korelacji V Craméra 0,395 Rekomendacja Prezesa AOTMiT Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna Negatywna Pozytywna Negatywna Stanowisko RP Pozytywne 7 6 Negatywne 1 9 Stanowisko RP Pozytywne 9 6 Negatywne

15 Zgodność decyzji Ministra Zdrowia z rekomendacjami Prezesa AOTMiT Lipiec 2015 Czerwiec współczynnik korelacji V Craméra 0,230 Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 0,166 Decyzja MZ Decyzja MZ Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna Negatywna Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna Negatywna

16 Zgodność decyzji Ministra Zdrowia z rekomendacjami Prezesa AOTMiT PROGRAM LEKOWY Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 0,224 współczynnik korelacji V Craméra 0,128 Decyzja MZ Decyzja MZ Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna Negatywna Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna 9 12 Negatywna

17 Zgodność decyzji Ministra Zdrowia z rekomendacjami Prezesa AOTMiT - CHEMIOTERAPIA Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 0,058 współczynnik korelacji V Craméra 0 Decyzja MZ Decyzja MZ Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna 4 1 Negatywna 3 1 Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna 3 1 Negatywna

18 Zgodność decyzji Ministra Zdrowia z rekomendacjami Prezesa AOTMiT REFUNDACJA APTECZNA Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień współczynnik korelacji V Craméra 0,258 współczynnik korelacji V Craméra 0,267 Decyzja MZ Decyzja MZ Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Pozytywna Prawdopodobnie negatywna Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna 8 8 Negatywna 4 12 Rekomendacja Prezesa AOTMiT Pozytywna 8 9 Negatywna

19 Współczynnik korelacji V Craméra 1,00 0,90 0,86 0,90 0,95 0,90 0,88 0,80 0,70 0,79 0,75 0,60 0,50 0,63 0,55 0,50 0,53 0,40 0,30 0,20 0,10 0,15 0,15 0,18 0,28 0,25 0,29 0,27 0,19 0,12 * 0,17 0,23 0, * * * * uwzględniono założenie, że dla programu lekowego czas trwania procesu wynosi 240 dni, dla pozostałych trybów refundacji 180 dni 19

20 Zgodności pomiędzy poszczególnymi szczeblami procesu decyzyjnego > Pomiędzy Prezesem AOTMiT a Radą Przejrzystości stopień zgodności (0,498) ulega zwiększeniu (0,527) > Pomiędzy Ministrem Zdrowia a Prezesem AOTMiT stopień zgodności wzrasta (0,230 vs 0,166), lecz nadal jest na niezbyt wysokim poziomie Wartość 1 oznacza pełną zgodność 20

21 Czas trwania procesu do wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ - ogółem Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 202 dni 174 dni Średnia 260 dni 196 dni Najkrótszy 41 dni 41 dni Najdłuższy 851 dni 568 dni 21

22 Czas trwania procesu do wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ PROGRAM LEKOWY* Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 261 dni 208 dni Średnia 325 dni 225 dni Najkrótszy 41 dni 41 dni Najdłuższy 851 dni 568 dni *ustawowy czas trwania procesu refundacyjnego dla programu lekowego wynosi (uzgadnianie treści PL) = 240 dni 22

23 Czas trwania procesu do wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ CHEMIOTERAPIA* Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 173 dni 160 dni Średnia 171 dni 169 dni Najkrótszy 147 dni 147 dni Najdłuższy 200 dni 200 dni *ustawowy czas trwania procesu refundacyjnego dla chemioterapii wynosi 180 dni 23

24 Czas trwania procesu do wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ REFUNDACJA APTECZNA* Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 182 dni 147 dni Średnia 183 dni 160 dni Najkrótszy 110 dni 110 dni Najdłuższy 310 dni 202 dni *ustawowy czas trwania procesu refundacyjnego dla refundacji aptecznej wynosi 180 dni 24

25 Czas pomiędzy rekomendacją a terminem wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ - ogółem Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 123 dni 96 dni Średnia 174 dni 118 dni Najkrótszy 15 dni 15 dni Najdłuższy 774 dni 484 dni 25

26 Czas pomiędzy rekomendacją a terminem wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ PROGRAM LEKOWY Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 185 dni 129 dni Średnia 238 dni 149 dni Najkrótszy 15 dni 15 dni Najdłuższy 774 dni 484 dni 26

27 Czas pomiędzy rekomendacją a terminem wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ - CHEMIOTERAPIA Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 99 dni 84 dni Średnia 93 dni 92 dni Najkrótszy 68 dni 68 dni Najdłuższy 123 dni 123 dni 27

28 Czas pomiędzy rekomendacją a terminem wejścia w życie pozytywnej decyzji MZ REFUNDACJA APTECZNA Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 94 dni 68 dni Średnia 95 dni 80 dni Najkrótszy 37 dni 37 dni Najdłuższy 151 dni 134 dni 28

29 Czas przygotowania rekomendacji Prezesa AOTMiT - ogółem Rzeczywisty czas procedowania wniosku przez AOTMiT Efektywny czas procedowania wniosku przez AOTMiT Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 76 dni 72 dni Średnia 82 dni 79 dni Najkrótszy 18 dni 18 dni Najdłuższy 313 dni 313 dni Mediana 55 dni 55 dni Średnia 57 dni 57 dni Najkrótszy 16 dni 16 dni Najdłuższy 296* dni 296* dni *Proces był zawieszony, w dokumentacji AOTMiT nie podano dat zawieszenia oraz wznowienia procesu 29

30 Czas przygotowania rekomendacji Prezesa AOTMiT PROGRAM LEKOWY Rzeczywisty czas procedowania wniosku przez AOTMiT Efektywny czas procedowania wniosku przez AOTMiT Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 77 dni 74 dni Średnia 78 dni 81 dni Najkrótszy 18 dni 18 dni Najdłuższy 313 dni 313 dni Mediana 55 dni 55 dni Średnia 55 dni 59 dni Najkrótszy 16 dni 16 dni Najdłuższy 296* dni 296* dni *Proces był zawieszony, w dokumentacji AOTMiT nie podano dat zawieszenia oraz wznowienia procesu 30

31 Czas przygotowania rekomendacji Prezesa AOTMiT - CHEMIOTERAPIA Rzeczywisty czas procedowania wniosku przez AOTMiT Efektywny czas procedowania wniosku przez AOTMiT Lipiec 2015 Czerwiec Maj 2015 Kwiecień Mediana 69 dni 69 dni Średnia 69 dni 69 dni Najkrótszy 60 dni 60 dni Najdłuższy 76 dni 76 dni Mediana 55 dni 54 dni Średnia 54 dni 53 dni Najkrótszy 46 dni 46 dni Najdłuższy 60 dni 60 dni *Proces był zawieszony, w dokumentacji AOTMiT nie podano dat zawieszenia oraz wznowienia procesu 31

32 Czas przygotowania rekomendacji Prezesa AOTMiT REFUNDACJA APTECZNA Rzeczywisty czas procedowania wniosku przez AOTMiT Efektywny czas procedowania wniosku przez AOTMiT Lipiec 2015 Czerwiec Marzec 2015 Luty Mediana 73 dni 72 dni Średnia 73 dni 79 dni Najkrótszy 59 dni 58 dni Najdłuższy 152 dni 152 dni Mediana 53 dni 53 dni Średnia 49 dni 53 dni Najkrótszy 36 dni 36 dni Najdłuższy 63 dni 63 dni *Proces był zawieszony, w dokumentacji AOTMiT nie podano dat zawieszenia oraz wznowienia procesu 32

33 Po co analizować refundacyjną praktykę decyzyjną? > żeby poznać, jakie mogę mieć uprawnione oczekiwania co do rozstrzygnięcia mojego wniosku refundacyjnego > Zasada uprawnionych oczekiwań Organ uwzględnia uprawnione oczekiwania przedsiębiorcy Oczekiwania są uprawnione, jeżeli są zgodne z prawem oraz dotyczą wypracowanej praktyki i działań w zakresie rozstrzygnięcia spraw tego rodzaju Organ nie narusza uprawnionych oczekiwań, jeżeli odstępuje od wypracowanej praktyki i działań z ważnych powodów > Obowiązuje TERAZ (i wcześniej też) > Konsekwencja zasady legalizmu (praworządności) > Legislacyjny wyraz i konkretyzacja zasady pogłębienia zaufania (art. 8 KPA) > Uważana obecnie za najbardziej podstawową i najistotniejszą ponieważ można z niej wyinterpretować również inne obowiązujące zasady > Źródła zasady w wolnościach i prawach konstytucyjnych > Coraz częściej przywoływana w orzecznictwie Zmienność poglądów wyrażanych w decyzjach organów [...] wydanych na tle takich samych stanów faktycznych, ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej i bez bliższego uzasadnienia takiej zmiany stanowi naruszenie art. 8 KPA Organ administracji oczywiście może zmienić pogląd co do treści prawidłowego rozstrzygnięcia, ale musi taką decyzję dokładnie i wszechstronnie uzasadnić, w szczególności, gdy zmienia pogląd [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 grudnia 2009 r., sygn. VIII SA/Wa 641/09] 33

34

35 Aneks Metodyka (1) > Określanie charakteru Stanowisk Rady Przejrzystości i Rekomendacji Prezesa AOTMiT: W przypadku niejednoznacznych stanowisk lub rekomendacji, ich charakter jest określany jako pozytywny jeżeli pojawia się wskazanie, że dana technologia powinna być finansowana ze środków publicznych po spełnieniu określonych warunków lub dla określonej populacji Taka pozytywna klasyfikacja odbywa się niezależnie od tego, na ile prawdopodobne do spełnienia są podawane warunki i niezależnie od formalnie negatywnego stwierdzenia w głównej początkowej części dokumentu 35

36 Metodyka (2) Charakter Stanowiska Rady, jak i Rekomendacji Prezesa przedstawionych poniżej zostały uznane za pozytywne Noxafil: zlecenie nr 3a/2014 SRP nr 89/2014 Rek. Prezesa AOTMiT nr 80/2014 ( ) ( ) 36

37 Metodyka (3) Charakter Stanowiska Rady, jak i Rekomendacji Prezesa przedstawionych poniżej zostały uznane za negatywne Bramitob: zlecenie nr 81/2013 SRP nr 129/2013 Rek. Prezesa AOTMiT nr 83/2013 ( ) 37

38 Metodyka (4) > Liczba zidentyfikowanych procesów decyzyjnych jest większa od liczby zleceń MZ ze względu na rozpatrywanie oddzielnie procesów: > dla których w ramach formalnie jednego stanowiska lub rekomendacji wydano stanowiska lub rekomendacje o odmiennym charakterze (pozytywna/negatywna) dla poszczególnych wskazań objętych wnioskiem refundacyjnym i zleceniem > gdy zlecenie dla danej technologii medycznej dotyczyło dwóch trybów refundacji (np. refundacja apteczna i program lekowy) > gdy zlecenie obejmowało produkty różniące się nazwą handlową lub drogą podania czy postacią leku (przy współistniejącej lub nie różnicy we wskazaniach) > gdy wnioskowane były różne poziomy odpłatności (np. 30% i ryczałt) w poszczególnych wskazaniach 38

GŁÓWNE POWODY NEGATYWNYCH REKOMENDACJI AOTMIT. Izabela Pieniążek. Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

GŁÓWNE POWODY NEGATYWNYCH REKOMENDACJI AOTMIT. Izabela Pieniążek. Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 GŁÓWNE POWODY NEGATYWNYCH REKOMENDACJI AOTMIT Izabela Pieniążek Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 1 ZAKRES ANALIZY REKOMENDACJI REFUNDACYJNYCH Zlecenia Ministra Zdrowia dotyczące przygotowania analizy weryfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

Chemioterapia niestandardowa

Chemioterapia niestandardowa Chemioterapia niestandardowa - Jak podjąć najlepszą decyzję w świetle obowiązujących przepisów? Przebieg procesu decyzyjnego płatnika na podstawie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Joanna Krzywkowska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr 9087 Posłów na Sejm RP: Krystyny Sibińskiej, Marii Janyska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt KSP 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza racjonalizacyjna Wersja 1.0. Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.

Analiza racjonalizacyjna Wersja 1.0. Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta. Adcetris (brentuksymab vedotin) w leczeniu dorosłych oraz dzieci od 12 r.ż. chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina CD30+ oraz układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w perspektywie nowelizacji Ustawy (tzw. ustawa pilotażowa)

Programy polityki zdrowotnej w perspektywie nowelizacji Ustawy (tzw. ustawa pilotażowa) Programy polityki zdrowotnej w perspektywie nowelizacji Ustawy (tzw. ustawa pilotażowa) Michał Sawicki Kierownik Działu Programów Polityki Zdrowotnej, WOT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Maj Kwiecień Styczeń Maj 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 970-0.8% -10.2% 13.3% 15 427 9.0% 35 985 4.1% 9.1%

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Kwiecień Marzec Styczeń Kwiecień 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 995-3.5% -9.4% 13.6% 12 457 8.0% 35 854

Bardziej szczegółowo

lek. Iga Lipska Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Warszawa, 24.03.2010r.

lek. Iga Lipska Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Warszawa, 24.03.2010r. Procedury obowiązujące po wejściu w Ŝycie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania raportu i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego lek. Iga Lipska Dyrektor Wydziału Oceny

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Sierpień Lipiec Styczeń Sierpień 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 842-6.7% -14.0% 2.3% 24 160 7.7% 36 413

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Grudzień Listopad Styczeń Grudzień 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 137 4.2% 5.7% 10.5% 34 583 4.8% 34 583

Bardziej szczegółowo

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r. III ZP 11/00

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r. III ZP 11/00 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r. III ZP 11/00 Przewodniczący: Prezes SN Jan Wasilewski, Sędziowie SN: Kazimierz Jaśkowski, Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej. przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej. przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. Opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - styczeń 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - styczeń 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Styczeń Grudzień Styczeń Styczeń 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 307 5.4% 0.0% 11.4% 3 307 11.4% 36 176 4.6%

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Lipiec Czerwiec Styczeń Lipiec 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Sierpień Lipiec Styczeń Sierpień 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny

Bardziej szczegółowo

Dynamika liczby spraw w Trybunale Konstytucyjnym w latach

Dynamika liczby spraw w Trybunale Konstytucyjnym w latach Dynamika liczby spraw w Trybunale Konstytucyjnym w latach 998- Wpływ spraw do Trybunału Konstytucyjnego w latach 998 * Sprawy podlegające wstępnemu rozpoznaniu na tle ogólnej liczby spraw 98 9 9 9 9 8

Bardziej szczegółowo

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Doradztwo i ekspertyzy Warszawa, 27.01.2016 Wykład odbywa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UK 416/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 lutego 2014 r. SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania L.B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Luty Styczeń Styczeń Luty 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 052-7.7% -7.7% 8.4% 6 359 9.9% 36 037 4.2% 9.2%

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KRS 5/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 maja 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wróbel

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Marzec Luty Styczeń Marzec 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 111 10,5% 4,8% 4,6% 8 896 1,7% 33 915 2,8% 6,9%

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Marzec Luty Styczeń Marzec 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 103 1.7% -6.2% -0.3% 9 462 6.4% 35 915 3.9% 8.9%

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Czerwiec Maj Styczeń Czerwiec 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 844-4.2% -14.0% 1.9% 18 271 7.8% 36 159 4.6%

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Kwiecień Marzec Styczeń Kwiecień 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Listopad Październik Styczeń Listopad 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 012-5,3% 1,5% 9,4% 31 446 4,3% 34 563

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Październik Wrzesień Styczeń Październik 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków

Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków Natalia Łojko, radca prawny Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy Art. 68 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel handlowy - szkolenia branżowe

Przedstawiciel handlowy - szkolenia branżowe 2011 LUTY Przedstawiciel handlowy - szkolenia branżowe 03.02.2011 04.02.2011 10.02.2011 PH 1 PH 2 PH 1 PH 2 PH 1 PH 2 PH 1 PH 2 11.02.2011 17.02.2011 18.02.2011 24.02.2011 25.02.2011 20:15 2011 MARZEC

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie w praktyce przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną - statystyki

Funkcjonowanie w praktyce przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną - statystyki Funkcjonowanie w praktyce przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną - statystyki Departament Współpracy Międzynarodowej Centrala NFZ 8 sierpnia 216 r. 1 Inne instytucje 2 PROCES ZWROTU KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Luty Styczeń Styczeń Luty 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 817-5,1%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2525/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 2525/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 grudnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 2525/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów spółek Gminy Miejskiej Kraków oraz wzoru

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

z dnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Projekt z dnia 5 października 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Na

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 380/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasadności objęcia refundacją leku Mimpara (cinacalcetum) w zakresie

Bardziej szczegółowo

Absurdy ustawy refundacyjnej

Absurdy ustawy refundacyjnej Absurdy ustawy refundacyjnej 17-04-2013 Łukasz Sławatyniec 17-04-2013 Absurdy ustawy refundacyjnej Łukasz Sławatyniec 1 Regulacje prawne (poprzednio) Ustawa o cenach w zakresie ustalania wysokości cen

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski Lek. med. Krzysztof Łanda Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski GENEZA: ch/ns i zapomnianej już (?) f/ns 1. Wentyl bezpieczeństwa systemu (tak jak ID wyjątkowe,

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013 Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Maj Kwiecień Styczeń Maj 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 621-0,6%

Bardziej szczegółowo

Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów

Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r. Poz. 2110

Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r. Poz. 2110 Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r. Poz. 2110 USTAWA z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 lipca 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 lipca 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-323/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Łukasz Januszkiewicz

KANCELARIA ADWOKACKA Łukasz Januszkiewicz KANCELARIA ADWOKACKA Łukasz Januszkiewicz ul. Mariacka 14/III, 78-100 Kołobrzeg Tel. + 48 504 694 023, e-mail: adwokat.januszkiewicz@gmail.com www.adwokatkolobrzeg.pl Kołobrzeg, 20.03.2017 r. Do Ministra

Bardziej szczegółowo

Pacjenci kategorii Senior 75+

Pacjenci kategorii Senior 75+ Bezpłatne leki dla pacjentów kategorii 75+, to duże zmiany w programie, ale niewielkie w zasadach jego obsługi. Co się zmienia?: pojawia się nowa lista leków o nazwie Senior 75+, nowe uprawnienie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

D E C Y Z J A. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Olsztyn, dnia 25 marca 2013 r. WARMIŃSKO MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WIFOL.8523. 2012 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust.1 i 2, 3, 4 oraz art. 129b ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Proces refundacyjny w Polsce Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Proces refundacyjny w Polsce Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Proces refundacyjny w Polsce Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Główni gracze w sytemie MINISTERSTWO ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, 17 marca 2017 r. WPS-V

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, 17 marca 2017 r. WPS-V WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.12.2016 Warszawa, 17 marca 2017 r. Pani Dorota Jagodzińska-Piecychna Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie ul. Prądzyńskiego

Bardziej szczegółowo

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA 2017 r. STOPA BEZROBOCIA GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r., wynikającej na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie 598 3 grudnia 2010r. - 239 597 2 grudzień 2010r. - 236 596 1 grudzień 2010r. - 238 595 30 listopad 2010r. - 242 594 29 listopad 2010t. - 265 593 28 listopad 2010r. - 256 592 27 listopad 2010r. - 251 591

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 14 Poz. 1551 WZÓR

Dziennik Ustaw 14 Poz. 1551 WZÓR Dziennik Ustaw 14 Poz. 1551 WZÓR Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 CZĘŚĆ I WNIOSEK DO PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA O PRZEPROWADZENIE LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH POZA GRANICAMI KRAJU ORAZ POKRYCIE

Bardziej szczegółowo

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu Propozycja SIRPL do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 1999 r. III RN 133/98

Wyrok z dnia 3 lutego 1999 r. III RN 133/98 Wyrok z dnia 3 lutego 1999 r. III RN 133/98 Ocena spełnienia warunku zgromadzenia wymaganego wkładu mieszkaniowego z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania

Bardziej szczegółowo

Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia

Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Jak polski rząd

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu do spraw Służby Publicznej nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku ( )

1. Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu do spraw Służby Publicznej nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku ( ) . Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu do spraw Służby Publicznej nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku (2007 20) 250 200 50 00 50 0 Nowe sprawy Sprawy zakończone Sprawy w toku Nowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

z dnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Projekt z dnia 17 października 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 13a ustawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 256/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku E. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

C Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej

C Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej Statystyki sądowe Sąd do spraw Służby Publicznej C Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu do spraw Służby Publicznej Nowe sprawy 1. Nowe sprawy,

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Listopad Styczeń 2015 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 839 3,1%

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 195/99

Postanowienie z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 195/99 Postanowienie z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 195/99 1. Przepisy określające zasady liczenia terminów ustawowych, których zachowanie warunkuje skuteczne dokonanie przez stronę czynności procesowych, powinny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 593/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3491).

o rządowym projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3491). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 3924-A VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Dostęp do akt spraw w szczególnych postępowaniach administracyjnych a ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dostęp do akt spraw w szczególnych postępowaniach administracyjnych a ustawa o dostępie do informacji publicznej Dostęp do akt spraw w szczególnych postępowaniach administracyjnych a ustawa o dostępie do informacji publicznej Dr Mateusz Błachucki INP PAN Konferencja naukowa Jawność i ograniczenia jawności publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 54/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2013 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Technik BHP. semestr II. 5 11 25-12 10 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków. 6 12 15-13 00 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków

Technik BHP. semestr II. 5 11 25-12 10 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków. 6 12 15-13 00 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków Technik BHP semestr II Luty 2015 21.02.2015(sobota) 22.02.2015 (niedziela) 1 8 00-8 45 Zagrożenia w środowisku pracy 2 8 50-9 35 Zagrożenia w środowisku pracy 3 9 40-10 25 4 10 35-11 20 5 11 25-12 10 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn r. WPS-V

Warszawa, dn r. WPS-V WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dn. 21.12.2017 r. WPS-V.431.12.2017 Pani Hanna Rejmer Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu ul. Grabowa 17 26-600 Radom WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

z dnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

z dnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 13 maja 2019 r. MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego Na podstawie art. 38 ust. 7

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 2987 UCHWAŁA NR XLI.280.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Co może być istotne w procesie tworzenia RSS? Magdalena Władysiuk Ustawa refundacyjna W krajach o średnim dochodzie RSSs są szansą na finansowanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną sporządzenia zmiany planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Wznowienie postępowania Nadzwyczajny środek prawny Dr Ewa Pierzchała Uniwersytet Opolski Trwałość decyzji Każda decyzja administracyjna wydana w sprawie z zakresu administracji publicznej przez uprawniony

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Ustawodawcza

Inicjatywa Ustawodawcza Inicjatywa Ustawodawcza Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne Na

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Sąd Najwyższy RP Skarżący: Fundacja [...] SKARGA na postanowienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP

w Warszawie Sąd Najwyższy RP Skarżący: Fundacja [...] SKARGA na postanowienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP Zał.II.3 Z., dnia 23 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie za pośrednictwem Sąd Najwyższy RP Skarżący: Fundacja [...] Strona skarżona: Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016 roku

Uchwała Nr Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016 roku Uchwała Nr 7.98.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieważną w części Uchwały Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 111/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Zoladex,

Bardziej szczegółowo

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Wersja 1.1 Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/33 02-516 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-722130-V/13/TS 00-090 Warszawa Tcl. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Na tle nadesłanej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt III KK 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lutego 2017 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo