Krajowa Sieć Grup Partnerskich. NajwaŜniejsze wydarzenia w 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Sieć Grup Partnerskich. NajwaŜniejsze wydarzenia w 2007 roku"

Transkrypt

1 Krajowa Sieć Grup Partnerskich NajwaŜniejsze wydarzenia w 2007 roku

2 IV Krajowy Zjazd GP Pionki-Radom, W IV Krajowym Zjeździe GP uczestniczyło o ponad 200 osób reprezentujących: Grupy Partnerskie zrzeszone w Sieci, Lokalne Grupy Działania, ania, Organizacje i instytucje wspierające działania ania partnerskie, w tym eksperci i decydenci, Organizacje i instytucje lokalne zainteresowane tworzeniem struktur tur partnerskich

3 II Konkurs Grup Partnerskich Przyznano nagrody w trzech kategoriach: Grupa Roku 2006: : GP Wrzosowa Kraina Projekt Roku 2006: Ekomuzeum Trzy Kultury w Lutowiskach (Grupa Partnerska Zielone Bieszczady ) Animator Partnerstwa Roku 2006: : Rafał Plezia (Partnerstwo Doliny Środkowej Odry)

4 Zarządzanie KSGP 5-osobowe Prezydium: Barbara Kazior (Przew.) Jarosław aw Kuba Józef Abram Irena Krukowska-Szopa Przemysław Ołdakowski Biuro Krajowej Sieci GP przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2 osoby zatrudnione na ½ etatu: Barbara Kazior, Koordynator Grup Partnerskich, Anna Jarzębska, Specjalista ds. Grup Partnerskich

5 Prawa i obowiązki członk onków w KSGP prawo do korzystania ze wsparcia Biura KSGP (pomocy merytorycznej, technicznej, serwisu informacyjnego, itp.), prawo do udziału u w szkoleniach i warsztatach dla członk onków w Sieci Grup Partnerskich, prawo uczestnictwa w pracach i głosu g w jednostkach organizacyjnych Krajowej Sieci Grup Partnerskich tj. Radzie, Prezydium, zespołach programowych i projektowych, prawo do korzystania z częś ęści kodowanej strony internetowej KSGP, obowiązek czynnego uczestnictwa w działaniach aniach Krajowej Sieci (spotkaniach, szkoleniach, wspólnych projektach), obowiązek przestrzegania Regulaminu KSGP, obowiązek spełniania Standardów w Organizacji i Działania ania Grup Partnerskich, obowiązek informowania o przynaleŝno ności Grupy Partnerskiej do KSGP, zgodnie z zasadami wspólnej promocji zatwierdzonymi przez Radę KSGP.

6 Członkowie Krajowej Sieci GP Społeczne Porozumienie Naszyjnik Północy Forum dla Nowej Huty GP Łączy nas Babia Góra Partnerstwo dla Ziemi Bocheńskiej Partnerstwo dla Ziemi Gorlickiej GP Zielone Bieszczady Partnerstwo dla Ziemi Wadowickiej GP Krzemienny Krąg Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Partnerstwo na Jurze GP Cudu nad Wisłą LGD Światowid Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego Grupa Partnerska Wrzosowa Kraina Partn. Puszczy Kozienickiej Lokomotywa GP Dla Dobra Zatoki Gdańskiej Korona Północnego Krakowa Bory Tucholskie

7 Funkcjonowanie Biura KSGP Regularnie aktualizowana strona Cotygodniowy Biuletyn Informacyjny KSGP (w nowej szacie graficznej) Comiesięczny Biuletyn Wydarzeń KSGP (od I.2007) Zapewnienie bieŝą Ŝącej komunikacji pomiędzy partnerami Organizacja spotkań i szkoleń dla członk onków w GP Udział w spotkaniach Grup Partnerskich Doraźna pomoc przy pozyskiwaniu środków w na działalno alność (konsultacja wniosków) Konsultacje dot. programów w tematycznych: : Zielone Szlaki Greenways, Ekomuzea,, Produkt Lokalny, Szkoły y dla Ekorozwoju Promocja Krajowej Sieci GP Współpraca praca międzynarodowa

8 Realizowane projekty Profesjonalizacja działań,, wymiana doświadcze wiadczeń i współpraca praca organizacji pozarządowych w ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich ze środków w FIO (do( XII 2007) "Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy - Projekt Parasolowy" ze środków w EFS (do I.2008), z udziałem 5 GP z Małopolski "Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku" w ramach Inincjatywy Wspólnotowej EQUAL (do( XI 2007), z udziałem 5 GP z południowej Polski TEPA Visegrad-Slovenian Slovenian-SwedishSwedish Initiative for Training of European Partnership Animators (do IX 2008) Exchange of know-how and experience between Polish and French networks involved in the civil society actions w ramach programu Europe for Citizens EACEA (do( VI 2008)

9 Szkolenia: Szkolenia i spotkania XIV Szkolenie GP pt. Budowanie partnerstwa trójsektorowego jsektorowego (Bałtów, ) 8 XV Szkolenie GP pt. Zarządzanie zasobami w partnerstwie (Radzimowice,, ) XVI Szkolenie GP pt. Doskonalenie umiejętno tności komunikacji zewnętrznej trznej (Kraków, ) Spotkania: XII Spotkanie Koordynatorów w GP (Kraków, ) XIII Spotkanie Koordynatorów w GP (Przemków, ) 1 Zespoły y programowe Spotkanie Zespołu u ds.. Produktu Lokalnego (Regiet( Regietów,, ) 7 Spotkanie Zespołu u ds.. Greenways i Ekomuzeów (Debrzno, )

10 XIV Szkolenie GP pt. Budowanie partnerstwa trójsektorowego jsektorowego (Bałtów, ) 8

11 XV Szkolenie GP pt. Zarządzanie zasobami w partnerstwie (Radzimowice,, )

12 Publikacje i materiały y promocyjne Seria wydawnicza pn. Biblioteka Partnerstwa : Poradnik pt. Zielone Szlaki greenways Poradnik pt. Firma społeczna w rozwoju lokalnym Ulotka nt.. Grup Partnerskich Płyta CD nt.. IV Krajowego Zjazdu GP W przygotowaniu: Trzy poradniki dot. tworzenia biznes planów w dla firm społecznych, metodyki kształcenia lokalnych kadr (trzy zawody w turystyce dziedzictwa), tworzenia produktu turystyki dziedzictwa

13 Od Zostały y wypracowane procedury przyjmowania nowych członk onków w oraz ewaluacji GP, Liczba członk onków w Krajowej Sieci zwiększy kszyła a się z 12 do 20, Odbyło o się w sumie 16 szkoleń dla Grup Partnerskich, 14 spotkań koordynatorów w i seria spotkań zespołów w programowych, Ukazało o się ponad 100 Biuletynów Informacyjnych, Został uruchomiony Biuletyn Wydarzeń KSGP (od I 2007 ukazało o się 13 numeryów), Strona została a przebudowana i udostępniona partnerom, Powstała a seria wydawnicza pn. Biblioteka Partnerstwa, w której ukazały się trzy poradniki, a w przygotowaniu sąs kolejne, Została a wspólnie wypracowana Strategia Krajowej Sieci na lata

14 2007: Strategia KSGP na lata Analiza potrzeb szkoleniowych i opracowanie projektu Akademii Partnerstwa, Poprawa komunikacji wewnętrznej pomiędzy partnerami lokalnymi w ramach GP, Poprawa komunikacji z Sekretariatem Sieci (informowanie o problemach, zgłaszanie zapotrzebowania na doradztwo), Przygotowanie dodatkowych materiałów w informacyjnych o Krajowej Sieci i papieru firmowego, Uruchomienie listy dyskusyjnej Grup Partnerskich, Promocja Krajowej Sieci wśród d LGD (w tym oferta wyjazdów w studyjnych) 2008: Uruchomienie Akademii Partnerstwa (osobna oferta dla młodych m i dla doświadczonych GP; wykorzystanie zasobów w Krajowej Sieci), Stworzenie banku argumentów opracowanie wskaźnik ników w wpływu społecznego Grup Partnerskich i Krajowej Sieci, Organizacja imprezy promocyjnej pn. Dzień Partnerstwa, Wykreowanie nowych obszarów w współpracy pracy markowych programów, Stworzenie systemu dotacyjnego dla młodych m GP (wsparcie Sekretariatów), Nawiązanie aktywnej współpracy pracy z partnerami zagranicznymi

15 Plany na rok 2008 Szkolenia dla członk onków w Krajowej Sieci GP nd Training for European Partnership Animators (Słowacja, Polska, Czechy) 5 miejsc Komunikacja zewnętrzna cz.ii,, w kwietniu 2008 Wyjazd studialny do Francji nt.. turystyki zrównowa wnowaŝonej onej (13-20 IV 2008) Wizyta studialna przedstawicieli CPIE w Polsce nt. edukacji ekologicznej (4-11 V 2008) Uruchomienie Akademii Partnerstwa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski P artycypacja zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski O projekcie Celem projektu Partycypacja zróbmy kolejny krok! jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I.Wstęp Rada Organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK 1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR 2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz ekorozwoju

Dobre praktyki w zakresie lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz ekorozwoju Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków, marzec 2010 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków, marzec 2010 DOBRE PRAKTYKI Dobre praktyki w zakresie lokalnej współpracy międzysektorowej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów w roku 2012 Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów Leaders and Fundraisers Association Adres siedziby: ul. Parkowa 45A/10, 71-634 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 I. Informacje ogólne. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionu Częstochowskiego prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Józef Wojtas Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo