Projekt inżynierski. Algorytmy sterowania robotem mobilnym w technologii Erlang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt inżynierski. Algorytmy sterowania robotem mobilnym w technologii Erlang"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki Projekt inżynierski Algorytmy sterowania robotem mobilnym w technologii Erlang Dokumentacja użytkownika Piotr Anielski, Bogna Błaszczyk Opiekun: dr inż. Wojciech Turek Kraków 2013

2 OŚWIADCZENIE AUTORÓW PRACY Oświadczamy, świadomi odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonaliśmy osobiście i samodzielnie (w zakresie opisanym we wstępie) i że nie korzystaliśmy ze źródeł innych niż wymienione w pracy PODPISY

3 Spis treści 1 Wstęp System rocopie Rzeczywisty robot Przygotowanie środowiska Symulacja Definicje XML Robot Instalacja i uruchamianie Konfiguracja Uruchamianie ROBOSS Rzeczywisty robot Aplikacje demonstracyjne Zarządzanie uruchomieniami, parametryzacja Zadawanie trajektorii Format pliku tekstowego Wygładzanie trasy Parametry algorytmu Wizualizacja wyniku Rocopie logger Instalacja Klient Serwer Instrukcja obsługi Klient Monitor (serwer, GUI) Widok bazy danych Widok realtime Uwagi

4 4 1. Wstęp 1.1. System rocopie System rocopie umożliwia sterowanie robotem mobilnym, który wykonuje przejazd według zadanej trajektorii. Sterowany robot może być rzeczywistym urządzeniem, ale może też być symulowany. Algorytm przejazdu jest parametryzowany, są również dwa tryby zadawania trajektorii oraz opcja jej wygładzenia. Całość jest komponentem napisanym w języku Erlang. W tym języku został udostępniony interfejs programistyczny do zlecania przejazdu zadaną trajektorią. Do dyspozycji użytkownika są również skrypty demonstracyjne uruchamiane z linii poleceń pokazujące przykładowe działanie systemu. W zależności od sterownika system może zostać uruchomiony na maszynie użytkownika lub bezpośrednio na robocie Rzeczywisty robot Robot mobilny jest oparty o zestaw Lynxmotion 4WD1 Rover Kit [6]. Posiada 4 koła napędzane oddzielnie. Został wyposażony w moduł lokalizacyjny StarGazer RS 1.0 firmy HagiSonic [11]. Moduł StarGazer wykorzystuje promieniowanie podczerwone do wyznaczania pozycji robota na podstawie znaczników umieszczonych na suficie laboratorium, w którym testowano robota. Jako urządzenie obsługujące pozostałe komponenty, będące najważniejszym elementem robota mobilnego została użyta platforma PandaBoard [8] wyposażona w procesor ARM Cortex-A9. Rysunek 1: Lynxmotion 4WD1 Rover Kit Rysunek 2: Moduł lokalizacyjny StarGazer RS 1.0 Rysunek 3: Kompletny robot. Na zdjęciu widoczny jest dodatkowo telefon służący jako kamera przednia, a także miernik napięcia baterii

5 5 2. Przygotowanie środowiska 2.1. Symulacja Środowisko symulacyjne do działania wymaga platformy Microsoft.NET w wersji 3.0 lub wyższej. Wymaganym systemem operacyjnym jest system Windows w wersji 7 lub wyższej. Do uruchamiania aplikacji erlangowych niezbędna jest windowsowa implementacja Erlang/OTP (Open Telecom Platform) w wersji co najmniej R15B [4]. Do kompilacji używany jest program make, więc potrzebny będzie również MinGW razem z MSYS [7] lub Cygwin [3]. Samo środowisko ROBOSS można znaleźć na stronie projektu w serwisie sourceforge.net [9] Definicje XML Aby było czym sterować należy zdefiniować środowisko oraz symulowanego robota. Dokładna specyfikacja tych kroków znajduje się w dokumentacji systemu ROBOSS. W projekcie rocopie, symulowany świat składa się z kwadratowej płaszczyzny o boku równym 400 metrów, otoczonej wysokimi ścianami. Jeśi chodzi zaś o robota, składa się z: korpusu Body o wymiarach m m 0.1m i masie równej kg czterech kół (cylindrów) o promieniu równym szerokości i wynoszącym m czterech połączeń typu zawiasowego (hinge) pomiędzy korpusem i kołami

6 6 RobotCar.xml... <Robot type="robotcar"> <Parts> <Part name="body" position_z="-0.1"> <Mass type="box" size_x="0.2032" size_y=" " size_z="0.1" mass="1.2584"/> <Geoms> <Geom type="box" position_z="0.1" size_x="0.2032" size_y=" " size_z="0.1016" friction="0.02" bouncyness="0"/> </Geoms> </Part> <Part name="leftfrontwheel" position_x=" " position_y="0.1238" position_z="0"> <Mass type="cylinder" size_x="0.0603" size_y="0.0603" mass="0.1814"/> <Geoms> <Geom type="cylinder" color=" " rotation_y=" " size_x="0.0603" size_y="0.0603" friction="3.9" bouncyness="0.2"/> </Geoms> </Part>... </Parts> <Sensors> </Sensors> <Joints> <Joint name="leftfront" part1="body" part2="leftfrontwheel" type="hinge" direction_x="1" direction_y="0" direction_z="0" anchor_x=" " anchor_y="0.1238" position_z="0"> <Motor const_force="10"/> </Joint>... <Joint name="rightrear" part1="body" part2="rightrearwheel" type="hinge" direction_x="1" direction_y="0" direction_z="0" anchor_x=" " anchor_y=" " position_z="0"> <Motor const_force="10"/> </Joint> </Joints> </Robot> Pliki zawierające wyżej wymienione definicje znajdują się w katalogu models. W efekcie otrzymano robota przedstawionego na rysunku 4.

7 7 Rysunek 4: Robot został zdefiniowany w pliku models/robotcar.xml 2.2. Robot Systemem operacyjnym działającym na platformie PandaBoard jest dystrybucja Ubuntu systemu GNU/Linux w wersji Platforma znajduje się wewnątrz obudowy robota. Niezbędna jest erlangowa maszyna wirtualna działająca na maszynach z procesorami ARM [4]. Potrzebne jest również oprogramowanie umożliwiające dostęp do lokalizatora oraz silników robota. W tym celu należy przygotować i skompilować aplikację amber. Jest to projekt inżynierski Michała Konarskiego i Konrada Gądka, którego celem jest m.in. oprogramowanie robota i udostępnienie interfejsu do jego komponentów w technologii Erlang. Kod źródłowy aplikacji oraz instrukcję kompilacji i uruchomienia można znaleźć w repozytorium projektu w serwisie github [1]. Główny katalog projektu amber powinien znajdować się na tym samym poziomie, co główny katalog rocopie.

8 8 3. Instalacja i uruchamianie 3.1. Konfiguracja Przed uruchomieniem aplikacji należy ustawić parametry aplikacji znajdujące się w pliku rocopie.config. Parametry, które należy ustawić to: driver nazwa wybranego sterownika, dopuszczalne wartości to: roboss_driver dla symulacji amber_driver dla rzeczywistego robota robot wymiary robota: track odległość pomiędzy środkami lewego i prawego koła (w metrach) radius promień koła robota (w metrach) (tylko w przypadku symulacji) exec_path ścieżka do pliku.exe aplikacji łączącej się ze środowiskiem symulacji ROBOSS (tylko w przypadku symulacji) interval liczba milisekund, którą odczekuje pomiędzy wysłaniem kolejnych odczytów aplikacja dostarczająca informacje o lokalizacji (tylko w przypadku rzeczywistego robota) Zadawanie trajektorii, parametry algorytmu oraz ich konfiguracja zostały opisane w sekcji Uruchamianie ROBOSS Aby skompilować projekt należy w wybranym shellu (MinGW/Cygwin) przejść do katalogu głównego rocopie i wywołać polecenie: make Jeśli nie dysponujemy źródłami projektu amber i chcemy pracować jedynie z symulacją, należy zbudować projekt poleceniem: make no_amber Uruchomienie należy rozpocząć od startu symulacji. Uzyskuje się to przez uruchomienie aplikacji Kontroler wchodzącej w skład środowiska ROBOSS. Wymaga to wyboru adresu używanego przez symulację, wybrania definicji świata oraz definicji

9 9 symulowanego robota. Przykładowe używane modele wejściowe znajdują się w katalogu models. Aby uniknąć potencjalnych problemów z nadmiernym obciążeniem procesora i jego wpływów na symulację, należy zaznaczyć opcję simulation timestep -> set timestep directly. Następnym krokiem jest przygotowanie trajektorii oraz parametrów algorytmu (patrz: sekcja 4). Pozostaje tylko uruchomienie skryptu:./run_roboss a robot podąży zadaną trajektorią. Po zakończeniu przejazdu należy zresetować symulację przez kliknięcie przycisku Reset Rzeczywisty robot W celu kompilacji projektu należy udać się do głównego katalogu projektu i wywołać polecenie: make Jeśli omyłkowo wywołaliśmy polecenie make no_amber, należy przebudować projekt: make clean make Następnie należy uruchomić aplikację amber. Jej głównym elementem jest mediator, będący serwerem. Można wykonywać wielokrotne zlecenia przejazdu danymi trajektoriami bez jej restartowania. Uruchomienie następuje przez wywołanie polecenia z katalogu głównego projektu amber:./start_amber Następnym krokiem jest przygotowanie trajektorii oraz parametrów algorytmu (patrz: sekcja 4). Pozostaje tylko uruchomienie skryptu:./run_amber a robot podąży zadaną trajektorią.

10 Aplikacje demonstracyjne W katalogu demo znajdują się przygotowane skrypty demonstrujące wybrane cechy systemu. Każdy z nich umieszczony jest w osobnym folderze razem z plikami konfigurującymi jego trajektorię, wizualizację i parametry algorytmu. Pliki te można edytować, żeby poznać wpływ tych czynników na trasę przejazdu. Aby uruchomić każdy ze skryptów, należy wywołać:./nazwa_skryptu To, czy algorytm ma sterować symulacją, czy rzeczywistym robotem zdefiniowane jest w pliku rocopie.config. Skrypty są następujące: demo_lemniscate Demonstracja trasy w kształcie lemniskaty. Trajektoria wejściowa jest dodatkowo wygładzona krzywymi Béziera, a parametry zostały dobrane optymalnie dla trasy przejazdu. demo_sharp Ta trasa charakteryzuje się nie wygładzonymi w żaden sposób ostrymi kątami, które w połączeniu ze zadaniem stosunkowo dużej prędkości liniowej umożliwią zaobserwowanie, jak robot zwalnia na zakrętach. demo_sharp_bend W tym skrypcie trasa pozostaje taka sama, jak w demo_sharp, ale zwiększony został parametr lookahead, przez co pojazd przycina zakręty, skracając trasę i zwiększając promień skrętu. demo_sharp_smoothed Demonstracja operuje na tych samym parametrach, co poprzednie, z wyjątkiem tego, że wygładzona jest za pomocą krzywych Béziera. Można zaobserwować różnicę pomiędzy efektem wygładzenia w tym przypadku oraz w poprzednim. demo_variable_speed Skrypt pokazujący działanie trybu pointswithtime, gdzie razem ze współrzędnymi punktu zadane są czasy docelowe, przez co prędkość zmienia się pomiędzy odcinkami.

11 11 4. Zarządzanie uruchomieniami, parametryzacja Podstawowym interfejsem udpostępniającym pełną funkcjonalność komponentu jest moduł rocopie udostępniający funkcję uruchamiającą algorytm start/3 oraz zatrzymującą go stop/0. Mając już skonfigurowany sterownik komunikujący się z robotem i jego fizyczne parametry w pliku rocopie.config (zobacz 3.1) można skonfigurować parametry przejazdu, różne dla każdego uruchomienia. Są one definiowane za pomocą argumentów przekazanych do funkcji: rocopie.erl start(trajectoryinput, TrajectoryOptions, AlgParamsInput) gdzie: TrajectoryInput służy do definicji trajektorii i sposobu jej przekazania. Dopuszczalne wartości: {filename, Filename} wczytanie trajektorii z pliku tekstowego o podanej nazwie. Można go podać jako ścieżkę bezwzględną bądź względną wobec katalogu głównego aplikacji. {list, Trajectory} przekazanie trasy explicite jako listę krotek. TrajectoryOptions Lista opcji. Możliwe opcje to: - pointswithtime punkty trasy zadane są razem z czasami, w których robot ma się w nich znaleźć. - smoothbezier wygładzenie trajektorii za pomocą krzywych Béziera. AlgParamsInput Parametry algorytmu. {filename, Filename} wczytanie parametrów z pliku o podanej nazwie. {record, AlgParams} przekazanie parametrów w formie rekordu algparams. Szczegółowy opis i format danych znajduje się poniżej Zadawanie trajektorii Algorytm może działać w dwóch podstawowych trybach: Tor ruchu zadana jest jako lista punków na płaszczyźnie XY oraz maksymalna prędkość, jaką robot będzie starał się utrzymać na całej trasie. Jest to domyślny tryb.

12 12 Trajektoria przejazd określa lista punktów na płaszczyźnie oraz czas, w jakim powinien się znaleźć w każdym z tych punktów. Aby z niego korzystać, należy przekazać opcję pointswithtime. Należy zdecydować się na odpowiedni tryb w zależności od tego, czy oczekuje się stałej prędkości przez większość przejazdu, czy by zmieniała się w zależności od odcinka, w którym znajduje się robot. Współrzędne są typu float, w metrach. Czas jest typu int i podaje się go jako sekundy względem momentu uruchomienia algorytmu Format pliku tekstowego Każda linijka oznacza osobny punkt trasy. Współrzędne (i opcjonalnie czas) powinny być oddzielone spacją bądź tabulacją. #x y czas # ta linijka to komentarz Przykład 1: Trasa w kształcie kwadratu Linijki puste lub zaczynające się znakiem # są ignorowane. Na przykładzie 1 zadana jest trajektoria w kształcie kwadratu Wygładzanie trasy Jeżeli przekazana została opcja smoothbezier, zadana trajektoria zostanie wygładzona za pomocą krzywych Béziera, których punktami kontrolnymi są punkty wejściowe. Dodane zostaną nowe punkty tworzące łamaną ze znacznie większymi kątami skrętu. Liczbę segmentów, na które ma być podzielony każdy odcinek wejściowej trasy można określić za pomocą pola algparams.bezier_segments_n. Przykład działania:

13 13 Rysunek 5: Porównanie trajektoria wejściowa i po wygładzeniu 4.2. Parametry algorytmu Parametry przechowywane są w rekordzie algparams. Aby przekazać je do aplikacji, można przekazać skonstruowaną już strukturę, bądź podać nazwę pliku, który ma format erlangowego wyrażenia. Zawiera on następujące pola: lookahead [m] określa, na jak długi dystans algorytm będzie wybiegać do przodu planując kolejny ruch. W praktyce duże wartości (rzędu odległości pomiędzy kolejnymi punktami trajektorii) oznaczają trasę krótszą i mocno wygładzoną. Im mniejsze wartości, tym bliżej zadanych punktów będzie przebiegała przebyta trasa i bliższa będzie wejściowej łamanej. i_alpha oraz i_track wagi odległości kątowej oraz liniowej przy wyliczaniu odchylenia od trasy. Wartości domyślne są optymalne, jednak dla nietypowych trajektorii może eksperymentować z ich konfiguracją. Zakres wartości nie jest ograniczony, jednak ostatecznie w algorytmie ich wartości są normalizowane. centr_acc [ m s 2 ] maksymalne przyśpieszenie odśrodkowe jakie powinno wystąpić podczas jazdy. Zapobiega wywracaniu się robota na zakrętach. max_lin_vel [ ] m s maksymalna prędkość liniowa. W trybie stałej prędkości oznacza ona pożądaną prędkość samochodu na całej trasie. W trybie punktów z czasami interpretowana będzie jako fizyczne ograniczenie możliwości robota. bezier_segments_n liczba odcinków, na które dzielony jest pojedyńczy odcinek trajektorii wejściowej przy wygładzaniu (patrz 4.1.2). Wartość powinna być 4.

14 14 scale stały współczynnik przy prędkościach. Może być użyty do korygowania wartości zadawanych przez sterownik. Dla niezdefiniowanych parametrów przyjęta zostanie wartość domyślna (patrz: definicja rekordu w pliku include/records.hrl). {alg_params, [ ]}. {lookahead, 2}, {i_alpha, }, {i_track, }, {centr_accel, 4}, {max_lin_vel, 1}, {bezier_segments_n, 8} Przykład 2: Plik z parametrami algorytmu 4.3. Wizualizacja wyniku W przypadku symulacji do wizualizacji wyniku można użyć różnych narzędzi wchodzących w skład pakietu symulatora ROBOSS pozwalających na bieżąco śledzić trasę robota w dwóch (Monitor2D) lub trzech (Monitor) wymiarach. Z kolei aplikacja Symulator umożliwia podgląd różnych parametrów symulacji. Do dyspozycji użytkownika jest też funkcja demo:plot/0. Korzysta ona z zapisu trasy tworzonego podczas przejazdu (track.log) oraz skryptów wsadowych programu gnuplot [5] do wizualizacji trasy przejazdu oraz jej parametrów. Aby zmodyfikować wyświetlane wykresy należy wyedytować plik plot_traj.gp.

15 15 5. Rocopie logger Projekt rocopie_logger jest projektem towarzyszącym i służy do logowania informacji pozyskiwanych ze zdalnego urządzenia. Projekt ten nie jest integralną częścią systemu rocopie i nie jest wymagana jego obecność w celu poprawnego działania systemu. Treść tego rozdziału należy traktować jako możliwość rozszerzenia systemu o funkcjonalności dostarczone przez wyżej wspomniany projekt Instalacja Klient Klient jest erlangowym modułem i nie wymaga instalacji przed wywołaniem Serwer Do uruchomienia aplikacji serwerowej potrzebne będą następujące środowiska i narzędzia: System operacyjny Windows w wersji 7 lub wyższej Platforma.NET w wersji 4.0 lub wyższej MinGW + MSYS (z narzędziem make) [7] Erlang/OTP w wersji co najmniej R15B [4] CouchDB w wersji 1.20 lub wyższej [2] 1. Pobranie projektu Rocopie logger z repozytorium serwisu bitbucket [10] 2. Przejście do katalogu głównego projektu 3. Wywołanie polecenia: make install Spowoduje to utworzenie skryptu startowego start_rocopie_server.bat Aby wygenerować dokumentację, należy wywołać polecenie: make doc

16 Instrukcja obsługi Klient W celu użycia rocopie_loggera należy zmodyfikować pożądany moduł, tak aby spełnić podane niżej warunki. Moduł loggera roco_logger należy: 1. Zainicjalizować funkcją start/4 podając: nazwę mającą identyfikować go w systemie, port na którym będzie nasłuchiwać oraz adres i port serwera. 2. Zgłaszać żądanie logowania funkcją log/3 podając Subject, Name oraz Value, ktore mają być wysłane do serwera. 3. Zakończyć funkcją stop/1. Moduł stat_monitor jest przykładowym modułem wykorzystującym system logowania do podawania wartości bieżącego obciążenia systemu. Subject i Name powinny być zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym aplikacji.net. Należy również pamiętać o dostarczeniu ścieżek do katalogu ebin oraz deps/*/ebin projektu rocopie_logger w celu skorzystania z funkcji jego modułów Monitor (serwer, GUI) Aby wizualizować na żywo lub przeglądać dane zgromadzone w bazie należy uruchomić serwer z linii poleceń start_rocopie_server.bat. To polecenie zainicjalizuje połączenie z bazą danych i uruchomi aplikację graficzną. Zakładki przełączają pomiędzy widokiem danych zgromadzonych w bazie danych na danym komputerze a danych zbieranych przez roco_server w czasie rzeczywistym Widok bazy danych dodanie logowanej wartości do wykresu Po rozwinięciu tematów wysyłanych przez dane urządzenie należy wybrać wartość (name) i z menu kontekstowego wybrać opcję Add to plot. dodanie nowej sesji Należy kliknąć przycisk Add session, który wyświetli okno z wszystkimi sesjami zgromadzonymi w bazie danych. Dla danego robota może być wiele sesji, identyfikowane są przez datę rozpoczęcia. Po wybraniu sesji zostanie ona dodana do widoku drzewa i stamtąd można dodać ją do wykresu Widok realtime Przed uruchomieniem należy wyedytować pliki konfiguracyjne określające subskrypcje znajdujace sie w folderze rocopie_logger/config: available.subs lista wszystkich par {subject, name} możliwych do wysłania przez obecne urządzenia, które chce się monitorować.

17 17 default.subs lista subskrypcji (czyli par {subject, name}), które mają domyślnie być odbierane. Można to zmienić potem w czasie działania programu. Dodawanie i usuwanie wartości z wykresu odbywa się analogicznie jak w widoku bazy danych. Aby zmienić subskrypcję należy odznaczyć/zaznaczyć odpowiednią wartość na drzewie Uwagi Po uruchomieniu serwera (oraz automatycznie aplikacji.net) można otworzyć erlangowego shella, upewnić się, że rocopie_logger/ebin znajduje się na erlangowej ścieżce. Następnie uruchomić przykładowy moduł stat_monitor za pomocą funkcji stat_monitor:start/0. stat_monitor generuje i loguje komunikaty z niewielkim odstępem czasowym Ani moduł roco_logger, ani stat_monitor nie jest sprzężony z częścią serwerową. Można przenieść plik tego modułu na inną maszynę i tam z niego korzystać (podając adres IP i port na którym działa roco_server)

18 Spis rysunków 1 Lynxmotion 4WD1 Rover Kit Moduł lokalizacyjny StarGazer RS Kompletny robot Symulowany robot Porównanie trajektoria wejściowa i po wygładzeniu

19 19 Materiały źródłowe [1] Amber. [2] Instalator couch db dla windows. /couchdb/packages/win32/1.2.0/setup-couchdb-1.2.0_otp_r15b.exe. [3] Cygwin. [4] Erlang/otp downloads. https://www.erlang-solutions.com/downloads/ download-erlang-otp. [5] Gnuplot program do tworzenia wykresów. [6] Baza robota. aspx. [7] Mingw + msys. [8] Pandaboard. [9] Roboss. [10] Strona projektu rocopie logger w serwisie bitbucket. https://bitbucket.org/ rocopie/rocopie-logger/downloads. [11] Moduł lokalizacyjny. 11&cateID=2&fieldName=&orderBy=.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF 1. Wstęp Treści zawarte w tym dokumencie mogą być przydatne w przypadku konieczności dokonania konwersji dokumentów tworzonych z

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 1 Spis treści... 0 Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Obsługa dużych załączników (warunkowe wczytywanie)... 2 Nowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Simulink Real-Time Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Listopad, 2016 r. Wstęp Simulink Real-Time jest środowiskiem pozwalającym na tworzenie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Instalacja generatorów oraz praca z generatorem puzzli, memory oraz grupowania.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Wstęp W niektórych przypadkach aktualizacja firmware urządzenia za pośrednictwem FTP jest korzystniejsza od standardowej aktualizacji z poziomu hosta.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi- kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 4 Temat: Programowanie trajektorii ruchu Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX

Bardziej szczegółowo