Program,,Laboratorium Sieci Komputerowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program,,Laboratorium Sieci Komputerowe"

Transkrypt

1 Program,,Laboratorium Sieci Komputerowe Opis treści dydaktycznych: Celem laboratorium jest poznanie podstaw działania sieci komputerowych korzystających z różnych nośników: sieci kablowe, sieci światłowodowe, sieci radiowe: WiFi, bluetooth GSM/UMTS, łącza szeregowe RS-232 oraz 1394 (Fire-Wire), modemy analogowe i DSL. W trakcie ćwiczeń student powinien opanować umiejętność konfigurowania sieci w urządzeniach takich jak: laptop/palmtop, komórka, stacja robocza oraz serwer sieciowy. Ćwiczenia obejmują zestawienie łącza (zestawianie fizyczne, konfiguracja drugiej warstwy OSI np. protokołu ppp) oraz konfiguracja warstwy sieciowej OSI dla protokołów IP/IPX-SPX - konfiguracja zarówno statyczna jak i dynamiczna DHCP, IPCP. Ćwiczenia obejmują również podstawową diagnostykę sieci, oraz zasady działania i podstaw konfiguracji urządzeń sieciowych: koncentratora, przełącznika, mostka, trasownika, punktu dostępowego i serwera. Opis ogólny: Przedstawiony program jest propozycją modyfikacji i aktualizacji laboratorium prowadzonego obecnie na drugim roku kierunku Informatyka (sem.4). W ramach realizacji projektu zostaną opracowane stanowiska komputerowe wyposażone w sprzęt sieciowy oraz wykonane zostanie niezbędne oprogramowanie autorskie wspomagające wykonanie ćwiczeń. Zasadniczym nowym elementem w programie laboratorium jest wprowadzenie, obok ćwiczeń klasycznych wykonywanych na sprzecie sieciowym, również ćwiczeń wykonywanych na symulatorze sieci. Wirtualne laboratorium sieciowe oparte będzie na symulacji rzeczywistych urządzeń w maszynach wirtualnych i symulatorach (np. Cisco-OS). Graficzny interfejs oparty na schemacie sieci powinien, podobnie jak w przypadku symulatorów obwodowych, umożliwić symulacje działania sieci i jej podstawowych urządzeń aktywnych. Ułatwi to zrozumienie zagadnień i zjawisk występujących w sieciach komputerowych i znacznie skróci czas wykonania eksperymentu. Laboratorium składa się z 6 wybranych przez prowadzącego ćwiczeń. Możliwe jest też prowadzanie ćwiczeń typu syntetyczny projekt sieciowy łączących problematykę 2-3 ćwiczeń podstawowych. Studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie. Dla każdego ćwiczenia wymagane jest przygotowanie przez studenta projektu w formie schematu sieci z jej zaadresowaniem oraz planu pracy. Po wykonaniu ćwiczenia student wykonuje sprawozdanie zawierające opis uzyskania uzyskania konfiguracji oraz wyniki weryfikacji testów i pomiarów. Lista i program ćwiczeń: 1. Wprowadzenie w środowisko laboratoryjne system bezdyskowy, podnoszenie systemu z sieci, instalacja systemu z sieci praca zdalna (ssh), zdalny pulpit graficzny - środowiska: Xwindow, VNC, RDesktop podstawowe elementy pracy z linii komendy (konsola) w systemie Unix. adresacja IP, kolizje, protokół ARP monitory ruchu (tcpdump, wireshark, MS Network Monitor), zapis ruchu sieciowego na dysk (pcap)

2 2. Konfiguracja łącz i interfejsów sieciowych łącza kablowe: szeregowe RS-232, USB, 1394 (FireWire), ethernet łącza radiowe a/b/g/n (wifi), bluetooth, UMTS protokół PPP, modemy analogowe modemy DSL 3. Konfiguracja podstawowych urządzeń sieciowych przełącznik zarządzalny ethernet mostek (bridge) trasownik (router) punkt dostępowy wifi serwer internetowy (DHCP, TFTP, DNS, mail) tunelowanie (VLAN, VPN) 4. Monitorowanie i sterowanie ruchem w sieciach protokoły UDP, TCP, porty, zapora internetowa protokół SNMP, telnet, ssh graficzna wizualizacja ruchu w sieci (www) 5. Konfiguracja serwerów sieciowych serwer NAT mostek (bridge) punkt dostępowy AP serwer PROXY podstawowe serwisy: DNS, NIS, DHCP, TFTP 6. Poczta elektroniczna konfiguracja serwerów (SMTP, POP3, IMAP) i programu użytkownika (MUA)reprezentacja napisów filtracja i ochrona poczty - spam, wirusy 7. Zdalna praca interakcyjna - serwis ssh. generacja kluczy, uwierzytelnienie symetryczne i niesymetryczne konfiguracja serwera i klienta ssh, program putty tunelowanie w protokole ssh 8. Serwis WWW (http, https, CGI), strona domowa konfiguracja serwera www (apache) konfiguracja wybranego języka CGI (sh, php, perl, ruby, pyhon, java) 9. Serwery plikowe w sieciach lokalnych i rozległych o serwer plikowy typu NAS (SMP/CIDR + NFS) o serwer plikowy typu SAN, iscsii

3 Lista wyposażenia: Laboratorium może być w większości oparte na istniejącej na wydziale infrastrukturze informatycznej. Występuje jedynie potrzeba jej niewielkiej rozbudowy i modyfikacji. Zwiększeniu powinny ulec zasoby dyskowe dla studentów i jeśli wykaże to praktyka, wielkość zainstalowanej w stacjach i serwerach pamięci RAM oraz wydajność (liczba portów) przełączników sieci ethernet. Dokupionych powinno być także kilka małych serwerów dostępowych (MINI-AP) i drobnego osprzętu sieciowego - kary sieciowe USB, PCMCIA, PCI. Istotnej modyfikacji (rozbudowa) wymaga instalacja sieciowa w SK103 ponieważ istniejąca instalacja została wykonana dla sześciu zespołów dwu osobowych (połowa sali). Obecnie wymiasererr zajęć uległ podwojeniu - dwanaście zespołów w całej sali i istniejące wyposażenie kablowe (liczba gniazd sieci ethernet TP5) jest niewystarczająca. Jest po jednym gnieździe RJ45 na zespół a powinno ich być co najmniej cztery. Stosownej rozbudowie powinien ulec stojak 19" i listwy krosownicze. Lista oprogramowania: Zajęcia wymagają dwóch grup oprogramowania: oprogramowania administracyjnego - zakładanie kont, administracja kontami, drukowanie sprawdzianów, sprawdzian interakcyjny. Za względu na bardzo dużą szybkość zmian w oprogramowaniu sieciowym i systemowym, laboratorium wymaga praktycznie ciągłych prac. Większość sprzętu i oprogramowania sprzętowego (sterowniki) jest nowsza niż dwa miesiące, szczególnie w sieciach radiowych. Otwarte systemy operacyjne używane do zajęć aktualizowane są w większości w cyklu około półrocznym (FreeBSD, Linux: GRML, Ubuntu, Fedora. Jako podstawowy system operacyjny używany jest otwarty system Unix FreeBSD ze względu na jego prostotę i ortogonalność. Podstawowe elementy używanego oprogramowania: 1. Serwer DHCP i serwer zapasowy DHCP (isc-dhcp) 2. Serwer PXE i serwer zapasowy PXE (zmodyfikowany isc-dhcp) 3. Serwer DNS i serwer zapasowy DNS (bind) 4. Serwer TFTP z translacją nazw (środowiska MS-Windows i Unix) (in-tftpd 5. Serwer NIS i serwer zapasowy NIS (ypbind) 6. Serwer LDAP serwer zapasowy LDAP (openldap) 7. Serwer RADIUS i serwer zapasowy RADIUS (freeradius2) 8. Serwer NSF v2, v3 i v4 9. Serwer SMB (samba33) 10. Serwer WINS (samba33)

4 11. Serwr pocztowy SMTP i serwer zapasowy SMTP (postfix) 12. Serwer pocztowy POP3/IMAP i serwer zapasowy (dovecot) 13. Serwer FTP i serwer zapasowy FTP (ftpd) 14. Serwer Microsoft Windows Server (ver R2 Data Center Ed.) 15. Serwer plikowy NAS - obrazy ISO systemów operacyjnych 16. Serwer terminalowy (FreeBSD 8.x) praca zdalna użytkowników 17. Serwer WWW (apache2) 18. Serwer XDCMP i serwer zapasowy XDCMP 19. Serwer maszyn wirtulanych (QEMU, VirtualBox) Całe oprogramowanie Unix jest wyłącznie w postaci źródłowej. Oprogramowanie binarne jest w całości kompilowane lokalnie ze źródeł. Źrodła są aktualizowane dwa razy na dobę z serwerów dystrybucyjnych - protokóły RDIST, SVN i CVS. Łącznie na sewerze zainstalowanych jest ok 2000 pakietów oprogramowania. Bibliografia: R. W. Stevens "Biblia TCP/IP" Tom 1 D.O. Commer "Sieci i intersieci" Scenariusze pracy studenta: 1. Wprowadzenie w środowisko laboratoryjne zapoznanie się z systemem okablowania w lab. zapoznanie sie z urządzeniami i polami krosowymi w stojaku 19" sposób włączania i resetowania urządzeń Studenci resetują komputer i podnoszą wybrany system operacyjny (menu) Studenci logują sie do systemu Wprowadzenie i wyjąśnienia prowadzącego (rzutnik lub transmisja ekranu komputera prowadzącego na ekrany studentów) studenci przystępują do realizacji ćwiczenia Zapoznanie się z używaną w sieci adresacją IP Obserwacja monitora ruchu (tcpdump, wireshark, MS Network Monitor), zapis ruchu sieciowego na dysk (pcap) 2. Konfiguracja łącz i interfejsów sieciowych a) Reset komputera i podniesienie wybranego system operacyjnego z sieci (menu) b) Zalogowanie się do systemu, zamontowanie i uruchmienie środowisko pracy (np. środowisko graficzne graficzne X-Windows lub RDP) c) zestawienie łącza kablowego wskazanego przez prowadzącego typu:

5 szeregowe RS-232, USB, 1394 (FireWire), ethernet d) zestawienie łącza radiowego WiFi wskazanego przez prowadzącego typu: a/b/g/n (wifi), bluetooth, UMTS e) konfiguracja protokółu PPP, modemy analogowe f) konfiguracja modemy DSL g) Przeprowadzenie testów działania i pomiarów wydajności łącza 3. Konfiguracja podstawowych urządzeń sieciowych c) konfiguracja wskazanego przez prowadzącego urządzenia: 1. przełącznik zarządzalny ethernet 2. mostek (bridge) 3. trasownik (router) 4. punkt dostępowy wifi 5. serwer internetowy (DHCP, TFTP, DNS, mail) 6. modem analogowy 7. modem cyfrowy DSL 4. Monitorowanie i sterowanie ruchem w sieciach c) generacja i analiza wskazanego przez prowadzącego protokołu: 1. protokoły UDP, TCP, porty, zapora internetowa 2. protokół SNMP, telnet, ssh 3. graficzna wizualizacja ruchu w sieci (www) 5. Konfiguracja serwerów sieciowych c) Implementacja wskazanego przez prowadzącego serwera: 1. serwer NAT 2. mostek (bridge) 3. punkt dostępowy AP WiFi 4. serwer PROXY 5. podstawowy serwer: DNS, NIS, DHCP, FTP lub TFTP 6. Poczta elektroniczna d) Reset komputera i podniesienie wybranego systemu operacyjnego e) Zalogowanie się do systemu, zamontowanie zasobów (np. home, ftp) i uruchomienie

6 f) Implementacja wskazanego przez prowadzącego serwera: 1. konfiguracja serwera (SMTP, POP3, IMAP) i programu użytkownika (MUA) 2. filtracja i ochrona poczty - spam, wirusy 7. Zdalna praca interakcyjna - serwis ssh. c) zalogowanie się przy pomocy programu ssh lub ptty na wybrany system i z powrotem. d) generacja kluczy (uwierzytelnienie symetryczne i niesymetryczne) e) rekonfiguracja i restart serwera ssh. f) rekonfiguracja klienta (ssh, scp, program putty) g) testowanie tunelowania w protokole ssh 8. Serwis WWW (http, https, CGI), strona domowa c) konfiguracja i uruchomienie serwera www (apache2) d) konfiguracja wybranego języka CGI (sh, php, perl, ruby, pyhon, java) 9. Serwery plikowe w sieciach lokalnych i rozległych c) Konfiguracja wskazanego przez prowadzącego serwera plikowego: 1. serwer plikowy typu NAS (SMP/CIDR + NFS) 2. serwer plikowy typu SAN, iscsii Zasady zaliczania przedmiotu: Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest wykonanie co najmniej 5 ćwiczeń oraz obowiązkowo wykonanie ćwiczenia końcowego (projektowego). Ocena każdego ćwiczenia obejmuje następujące elementy: 1. Ocena projektu ćwiczenia - 5 punktów który powinien zawierać: a) odręczny schemat sieci z nazwami interfejsów i numeracją logiczną sieci b) orientacyjny plan pracy - algorytm - podstawowe punkty 2. Ocena ze sprawdzianu wstępnego - 5 punktów 3. Wykonanie ćwiczenia - 5 punktó 4. Ocena za sprawozdanie końcowe 5 - punktów

7 5. Wykonanie projektu końcowego

Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r. Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r. Podstawowe informacje na temat wymagań odnośnie treści i sposobu konstruowania mikro-kursów. Treść podstawowa mikro-kursu powinna

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 22.10.2014r. Projekt wykonawczy

Rzeszów, 22.10.2014r. Projekt wykonawczy Rzeszów, 22.10.2014r. Projekt wykonawczy Temat: Remont istniejącej sieci internetowej w DS LAURA i DS Filon w Rzeszowie, ul. Cicha 2,4. Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu Załącznik Nr 5 do SIWZ I. Serwer L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zakład Informatyki Gospodarczej Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Spis treści Opracowanie Sylwester Pięta Marcin Ścibisz 1. Wstęp... 2 1.1. Internet a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin Autor: Karol Lewandowski IVFDS 1 STRESZCZENIE Praca przedstawia system Webmin, który poprzez interfejs sieci WWW pozwala na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestaw serwerów 1 kpl. L.p. Treść wymagania Spełnione [/NIE] 1. Zestaw serwerów w postaci obudowy montowany w szafie RACK ma umożliwić zamontowanie co najmniej 6 modułów zespołów obliczeniowych. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo