ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 04.02.2015 r."

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) ; fax (81) Dęblin, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu: Informatyka i Technologie Informacyjne. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. Formularz ofertowy załącznik nr 2 W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na formularzu zamawiającego (załącznik nr 1.): faksem na numer (81) lub na Ofertę można również złożyć osobiście w Kancelarii Jawnej WSOSP w Dęblinie na adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Dęblin ul. Dywizjonu 303 nr 35 Kancelaria Jawna pok. nr 116. Termin składania ofert upływa dnia r. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: a) w sprawach merytorycznych: Robert Ambroziak tel. 81/ b) w sprawach proceduralnych: Ewelina Grzebalska tel. 81/ W załączeniu 1. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 2. Formularz ofertowy zał. nr 2 3. Wzór umowy zał. nr 3 KANCLERZ mgr Waldemar BIENIEK Wyk. J.K. tel

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług szkolnictwa wyższego polegających na przeprowadzeniu zajęć z przedmiotu: Informatyka i Technologie Informacyjne oraz przygotowaniu programu i materiałów dydaktycznych do zajęć z Technologie Informatyczne i Informatyka dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w semestrze letnim ( studia stacjonarne) roku akademickiego 2014/2015. sem2, od 23 lutego 2015 do końca sesji poprawkowej, 348 godz. a w tym: 1. Informatyka (sieci komputerowe) - Wydział Lotnictwa, Lotnictwo i kosmo. 120h 2. Informatyka (bazy danych) - Wydział Lotnictwa, Lotnictwo i kosmo. 48h 3. Technologie informacyjne Wydział Bezpieczeństwa i Logistyki, Logistyka 180h ZAKRESY MATERIAŁU Zakres materiału Informatyka (bazy danych) Z-1- Lotnictwo i Kosmonautyka Lp Ćwiczenia Bazy danych - tabele Pola i kolumny - modyfikacja i stosowanie typów danych, maski wprowadzania danych, modyfikacja wartości domyślnych. Relacje i łączenie tabel. Relacje jeden-do-jeden, jedendo-wile pomiędzy tabelami. Bazy danych - typy kwerend Tworzenie i używanie kwerend do aktualizacji danych w tabeli. Grupowanie danych w kwerendach. Formuły w kwerendach. Udoskonalanie kwerend. Bazy danych formularze i podformularze oraz raporty Tworzenie i modyfikacja formularzy. Tworzenie podformularza i osadzenie go w formularzu głównym. Modyfikacja podformularzy. Tworzenie i modyfikacja raportów. 4 Bazy danych tworzenie i wykorzystanie makr Tworzenie prostego makropolecenia ( np. zamknięcie formularza) Przypisywanie makropolecenia do formularza, raportu. Zakres materiału Informatyka (Sieci komputerowe) Z-2- Lotnictwo i Kosmonautyka Lp. 1 2 Ćwiczenia Sieci komputerowe Ogólna charakterystyka i cele tworzenia sieci komputerowych. Klasyfikacja sieci komputerowych. Zasady przesyłania danych w sieciach komputerowych. Warstwowe architektury sieciowe: model ISO-OSI, architektura TCP/IP. Topologie sieci komputerowych. Urządzenia sieci komputerowych (mosty, przełączniki, routery, koncentratory, bramy, huby itp.). Sieci komputerowe Perspektywy rozwoju architektur sieci komputerowych. Klasyczne sieci LAN. Topologie

3 3 sieci bezprzewodowych. Sieci WLAN - podstawowe parametry i wymagania. Znormalizowane rozwiązania sieci WLAN: algorytm dostępu dla bezprzewodowej sieci IEEE Sieć Internet. Architektura sieci Internet. Protokoły IP, ICMP, TCP, UDP. Adresacja IP Zaliczenie Test sprawdzający Zakres materiału Technologie Informacyjne Z-3- Logistyka () Lp. Ćwiczenia / Laboratoria Bazy danych - tabele 1. 1 Pola i kolumny - modyfikacja i stosowanie typów danych, maski wprowadzania danych, modyfikacja wartości domyślnych. Relacje i łączenie tabel. Relacje jeden-do-jeden, jedendo-wile pomiędzy tabelami. Bazy danych - typy kwerend 2. 2 Tworzenie i używanie kwerend do aktualizacji danych w tabeli. Grupowanie danych w kwerendach. Formuły w kwerendach. Udoskonalanie kwerend. Bazy danych formularze i podformularze oraz raporty 3. 3 Tworzenie i modyfikacja formularzy. Tworzenie podformularza i osadzenie go w formularzu głównym. Modyfikacja podformularzy. Tworzenie i modyfikacja raportów. Bazy danych tworzenie i wykorzystanie makr 4. 4 Tworzenie prostego makropolecenia ( np. zamknięcie formularza) Przypisywanie makropolecenia do formularza, raportu. Bazy danych zarządzanie danymi Importowanie do bazy danych plików tekstowych, arkusza kalkulacyjnego. Łączenie 5. 5 zewnętrznych plików z danymi do bazy danych. Tworzenie własnej bazy danych - kolokwium System plików, partycjonowanie dysków, obraz dysków 6. 6 Wybór systemu plików. Sektory i jednostki alokacji. Praca z NTFS. Odporność na uszkodzenia i wydajność. Tworzenie obrazów partycji, rozpakowywanie obrazów systemowych. Konfiguracja środowiska użytkownika 7. 7 Opcje pulpitu. Zarządzanie komputerem. Konfiguracja środowiska systemowego. Szablony administracyjne. Administracja kontami użytkowników Zasady grup i użytkowników. Zasady haseł. Zarządzanie kontami. Konfiguracja grup Zabezpieczenia plików i folderów. Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC. Bezpieczny PC 9. 9 Wirusy podstawowe informacje. Bezpieczeństwo w sieci i przesyłanych informacji, w tym szyfrowanie danych oraz profilaktyka antywirusowa Optymalizacja systemu operacyjnego Samodzielne praktyczne wykonanie zadania sprawdzającego stopień nabytych umiejętności 0 z systemy operacyjne - kolokwium

4 Ethernet 11. Rozwój standardu Ethernet: podstawy funkcjonowania sieci Ethernet, standardy: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet, STP. Internet 12. Podstawowe usługi sieciowe: poczta elektroniczna (SMTP, IMAP, POPS, autoryzacja, zabezpieczenia), transmisja danych (FTP, SCP), zdalny dostęp (telnet, SSH, usługi terminalowe), serwisy informacyjne (HTTP) Oprogramowanie lokalnej sieci komputerowej 13. Połączenia sieciowe. Adresacja w sieciach IP. DNS. Protokół TCP/IP. Konfiguracja sieci. Łączenie komputerów w sieć. Media transmisyjne i ich parametry, rodzaje okablowania Routing IP Routing w sieciach IP: zasady wyboru trasy, tablica routingu, protokoły routingu dynamicznego (RIP/RIP2, OSPF, BGP) Podsumowanie informacji o sieciach kolokwium pisemne Laboratoria: Podstawy projektowania witryn internetowych Podstawy użyteczności stron WWW. Planowanie i projektowanie użytecznej struktury oraz zawartości strony. Tworzenie stron WWW Podstawowy język HTML/XHTML: budowa dokumentu HTML, znaczniki parzyste i nieparzyste, atrybuty elementów, tabele, formularze. Standard HTML 5.0 i CSS3. Wybrane narzędzia do tworzenia stron WWW Elementy Interakcji na stronie WWW za pomocą skryptów JavaScript. Obsługa zdarzeń. Walidacja danych z formularzy po stronie klienta. Zastosowanie CSS na stronach WWW. Publikowanie stron WWW Konfigurowanie zdalnego serwisu. Przesyłanie strony na serwer. Testowanie strony. Samodzielne zaprojektowanie i opublikowanie witryny WWW Zaliczenie realizacja prostej witryny z elementami interakcji Wymagane wykształcenie wykonawcy: Wykształcenie wyższe techniczne informatyczne ze stopniem naukowym doktora albo tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym Doświadczenie naukowe wykonawcy: co najmniej 1 semestr stażu zajęć dydaktycznych z informatyki na uczelniach wyższych Doświadczenie zawodowe wykonawcy: udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i ćwiczeń laboratoryjnych na poziomie akademickim, wymagana doskonała znajomość tematów: Pakiety biurowe, Podstawy budowy komputera, Systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych tworzenie stron www Programowanie w języku C++ udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą e-learningową oraz przygotowane materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej zgodnie z sylabusami przedmiotów Inne wymagania :dyspozycyjność

5 Termin płatności: płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku 1) Kryteria oceny ofert a. cena - 20 pkt.; b. doświadczenie - 40 pkt.; w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej technicznej - 5 pkt. za semestr, maksymalnie można uzyskać - 20 pkt.; w prowadzeniu zajęć metodą e-learningową - 5 pkt. za semestr, maksymalnie można uzyskać - 20 pkt.: c. wykształcenie - 40 pkt.: tytuł mgr, stopień dr lub równorzędne z dziedzin innych niż informatyka z dyplomem studiów podyplomowych z informatyki - 5 pkt.; tytuł mgr informatyki lub równorzędny - 30 pkt.; stopień dr nauk informatycznych lub równorzędny - 40 pkt.. Zajęcia będą odbywać się w trybie naprzemiennym przez dwóch wykonawców

6 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie zajęć z przedmiotu:.... na studiach (45 minut godzina lekcyjna) wg programu nauczania w terminie II semestr roku akademickiego 2014/2015 za cenę za 1 godz. wykład, ćwiczenia (laboratoria)... zł brutto. 2. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć oraz dołączam kserokopie dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania Dane dotyczące Wykonawcy: Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy... Adres zamiszkania/siedziba:... Nr telefonu:... NIP:... REGON... PESEL... Oświadczam, że wymagania dot. Wykonawcy określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w postanowieniach umowy akceptuję bez zastrzeżeń i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania.. Miejscowość, data.. Wykonawca

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu "Zawodowiec informatyczny fachowiec" KSI: KSI POKL.09.04.00-28-113/11.

ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu Zawodowiec informatyczny fachowiec KSI: KSI POKL.09.04.00-28-113/11. Rewizja.Net Marcin Kopczyński NIP 7422047418, Regon 280214830 Elbląg, dn. 19-10-2012r. ROZEZNANIE CENOWE Agencja interaktywna Rewizja.Net zaprasza do udziału w postępowaniu: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p14/104/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) Lublin, 04.02.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Autor: mgr inż. Tomasz Klekot Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn, Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo