Specyfikacja testów akceptacyjnych Radosław Iglantowicz, Tomasz Bruździński,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja testów akceptacyjnych Radosław Iglantowicz, 181058 Tomasz Bruździński, 181157"

Transkrypt

1 Specyfikacja testów akceptacyjnych Radosław Iglantowicz, Tomasz Bruździński, Projekt: Autor: Plik: QualitySpy Informacje o dokumencie: Metryka dokumentu Radosław Iglantowicz, Tomasz Bruździński Specyfikacja-TA.pdf Nr wersji 1. Status: Końcowy Data sporządzenia: Streszczenie: Celem dokumentu jest opisanie testów akceptacyjnych aplikacji przypadku użycia: "Jako Akwizytor definiuję różne zestawy konfiguracji komponentów, dzięki czemu mogę pracować z kilkoma projektami " Zatwierdził: Data ostatniej modyfikacji: Konfiguracja początkowa: -Zdefiniowany zestaw konfiguracji początkowej o nazwie "test" zawierający następujące parametry: BugInfo SVN #Mon May 07 14:51:36 CEST 2012 reposvnpass=pass repourl=http\://svn.apache.org/repos/asf/tomcat/trunk csvfilename= repoendrev= savedestination= repofileseparator=/ reposrcpathprefixregex=.*/java/ reposvnuser=user repotype=svn repoprojectname=tomcat repoworkingcopy= repobugfixregex=.*(([bb][uu][gg][ff][ii][xx]) ([bb][uu][gg][zz][ii][ll] [ll][aa])).*(\n.*)* reposrcpathpostfixregex=.java repostartrev= Metryki (ckjm) ckjmname = Tomcat ckjmversion = 5.5 ckjmjar = true ckjmclass = false ckjmprojectpaths = src/test/resources/catalina.jar ckjmlibrariesseparator = ; ckjmlibraries = src/test/resources/lib_tomcat/servlet jar;src/test/resources/lib_Tomcat/commons-modeler- 1.1.jar;src/test/resources/lib_Tomcat/tomcat-util jar

2 System Jira # bugtracker settings jiraurl = https://jira.atlassian.com jiralogin = bugtrackerteam jirapasswd = jiraconnector jiratimeout = jiraissuestype = bug jiraissuespriority = jiraissuesresolution = jiraissuesstatus = closed jiraissuesreporter = jiraissuesassignee = jiraissuesproject = crucible jiraissuescreatedbefore = jiraissuescreatedafter = jiraissuesupdatedbefore = jiraissuesupdatedafter = jiraissuesversion = jiraissuessearchtext = -Zdefiniowany zestaw konfiguracji początkowej o nazwie "test2" zawierający następujące parametry (różnice w plikach zostały pogrubione): BugInfo SVN #Mon May 07 14:51:36 CEST 2012 reposvnpass=newpass repourl=http\://svn.apache.org/repos/asf/tomcat/trunk csvfilename= repoendrev= savedestination= repofileseparator=/ reposrcpathprefixregex=.*/java/ reposvnuser=user repotype=svn repoprojectname=newtomcat repoworkingcopy= repobugfixregex=.*(([bb][uu][gg][ff][ii][xx]) ([bb][uu][gg][zz][ii][ll] [ll][aa])).*(\n.*)* reposrcpathpostfixregex=.java repostartrev= Metryki (ckjm) ckjmname = newtomcat ckjmversion = 5.5 ckjmjar = true ckjmclass = true ckjmprojectpaths = src/test/resources/catalina.jar ckjmlibrariesseparator = ; ckjmlibraries = src/test/resources/lib_tomcat/servlet jar;src/test/resources/lib_Tomcat/commons-modeler-

3 1.1.jar;src/test/resources/lib_Tomcat/tomcat-util jar System Jira # bugtracker settings jiraurl = https://jira.atlassian.com jiralogin = newbugtrackerteam jirapasswd = newjiraconnector jiratimeout = jiraissuestype = bug jiraissuespriority = jiraissuesresolution = jiraissuesstatus = closed jiraissuesreporter = jiraissuesassignee = jiraissuesproject = crucible jiraissuescreatedbefore = jiraissuescreatedafter = jiraissuesupdatedbefore = jiraissuesupdatedafter = jiraissuesversion = jiraissuessearchtext = #1 Test tworzenia nowego zestawu konfiguracji na podstawie konfiguracji testowej: Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy Wciśnięcie przycisku "Kopiuj" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test Pojawienie się okna dialogowego "Input" z możliwością wpisania numeru nowego zestawu konfiguracji.

4 Wpisanie nazwy nowej konfiguracji: "Konfiguracja nowa" Wpisanie numeru wersji konfiguracji "1.0" Pojawienie się tesktu "Konfiguracja nowa" w polu "Podaj nazwę dla nowej konfiguracji." okna dialogowego "Input". Pojawienie się okna dialogowego "Input" z możliwością wpisania numeru wersji nowej konfiguracji. Pojawienie się tesktu "1.0" w polu "Podaj numer wersji tego zestawu." okna dialogowego "Input". - Stworzenie nowej konfiguracji identycznej z konfiguracją testową "test" w wersji 1.0 o nazwie "Konfiguracja nowa". - Pojawienie się konfiguracji "Konfiguracja nowa" na liście "Gotowe zestawy konfiguracyjne". - Automatyczne wczytanie nowej konfiguracji. Konfiguracja końcowa #1: Na liście "Gotowe zestawy konfiguracyjne" zostaje dodany nowy zestaw o nazwie : "Konfiguracja nowa" posiadający jedną wersję 1.0, który zawiera parametry identyczne z parametrami zestawu początkowego "test" w wersji #2 Test wczytywania innego zestawu konfiguracji. Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy Wybór zestawu "test2" w wersji 1.0 z listy Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano

5 do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test2 Jira z zestawu konfiguracji "test2" Konfiguracja końcowa #2: Zaobserwowanie róźnic pomiędzy wczytanymi zestawami konfiguracyjnymi "test" i "test2". Poprawne wczytanie obu zestawów konfiguracyjnych. #3 Test tworzenia nowej wersji zestawu konfiguracji na podstawie konfiguracji testowej: Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy Wciśnięcie przycisku "Nowa wersja" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Wersja" Wpisanie numeru wersji konfiguracji "2.0" Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test Pojawienie się okna dialogowego "Input" z możliwością wpisania numeru nowego zestawu konfiguracji. Pojawienie się tesktu "2.0" w polu "Podaj numer wersji tego zestawu." okna dialogowego "Input". - Stworzenie nowej wersji konfiguracji identycznej z konfiguracją testową w wersji 1.0 o nazwie "test" i wersji Pojawienie się konfiguracji "test" w wersji 2.0 na liście "Gotowe zestawy konfiguracyjne". - Automatyczne wczytanie nowej wersji konfiguracji.

6 Konfiguracja końcowa #3: Na liście "Gotowe zestawy konfiguracyjne" zostaje dodana nowa wersja (2.0) zestawu o nazwie: "test", który zawiera parametry identyczne jak zestaw początkowy "test" w wesji

7 Specyfikacja testów akceptacyjnych Radosław Iglantowicz, Tomasz Bruździński, Projekt: Autor: Plik: QualitySpy Informacje o dokumencie: Metryka dokumentu Radosław Iglantowicz, Tomasz Bruździński Specyfikacja-TA.pdf Nr wersji 1. Status: Końcowy Data sporządzenia: Streszczenie: Celem dokumentu jest opisanie testów akceptacyjnych aplikacji przypadku użycia: "Jako Akwizytor pobieram historyczne dane z repozytorium systemu kontroli wersji " Zatwierdził: Data ostatniej modyfikacji: Konfiguracja początkowa: -Zdefiniowany zestaw konfiguracji początkowej o nazwie "test" zawierający następujące parametry: BugInfo SVN #Mon May 07 14:51:36 CEST 2012 reposvnpass=pass repourl=http\://svn.apache.org/repos/asf/tomcat/trunk csvfilename= repoendrev= savedestination= repofileseparator=/ reposrcpathprefixregex=.*/java/ reposvnuser=user repotype=svn repoprojectname=tomcat repoworkingcopy= repobugfixregex=.*(([bb][uu][gg][ff][ii][xx]) ([bb][uu][gg][zz][ii][ll] [ll][aa])).*(\n.*)* reposrcpathpostfixregex=.java repostartrev= Metryki (ckjm) ckjmname = Tomcat ckjmversion = 5.5 ckjmjar = true ckjmclass = false ckjmprojectpaths = src/test/resources/catalina.jar ckjmlibrariesseparator = ; ckjmlibraries = src/test/resources/lib_tomcat/servlet jar;src/test/resources/lib_Tomcat/commons-modeler- 1.1.jar;src/test/resources/lib_Tomcat/tomcat-util jar

8 System Jira # bugtracker settings jiraurl = https://jira.atlassian.com jiralogin = bugtrackerteam jirapasswd = jiraconnector jiratimeout = jiraissuestype = bug jiraissuespriority = jiraissuesresolution = jiraissuesstatus = closed jiraissuesreporter = jiraissuesassignee = jiraissuesproject = crucible jiraissuescreatedbefore = jiraissuescreatedafter = jiraissuesupdatedbefore = jiraissuesupdatedafter = jiraissuesversion = jiraissuessearchtext = #1 Użycie konfiguracji testowej do pobrania historyczne dane z repozytorium systemu kontroli wersji: Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy Wciśnięcie przycisku "Pobierz dane" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Repozytorium" Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test - Próba połączenia z repozytorium SVN oraz bazą danych przy użyciu ustawień wporowadzonych w konfiguracji testowej "test" w wersji Pojawienie się okienka z paskiem postępu procesu - Po pobraniu danych pojawienie się komunikatu :"Pobrano dane" w okienku

9 Konfiguracja końcowa #1: Program przy użyciu danych testowych powinien zwrócić następujący wynik i zapisać pobrane informacje do bazy danych: Rewizja: Autor: costin Data: Thu Mar 29 06:40:43 CEST 2012 Komentarz: Add a hook for JIO, NIO, APR that allows SSL connections to negotiate an alternative protocol, if the SSL layer supports it. Updates/fixes/cleanups to the spdy implementation. Zmieniono: M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/spdy/spdyaprnpnhandler.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http11/abstracthttp11protocol.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http11/http11protocol.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/spdycontext.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/spdyframe.java A /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http11/npnhandler.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/ajp/ajpnioprotocol.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http11/http11aprprotocol.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/spdystream.java D /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/spdycontextproxy.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/spdyconnection.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/jni/socket/aprsocketcontext.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/spdy/spdyprocessor.java A /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/netsupportopenssl.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/compressdeflater6.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/ajp/ajpprotocol.java D /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/spdycontextjni.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http11/http11nioprotocol.java A /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/spdy/netsupportsocket.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/nioendpoint.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/spdy/spdyproxyprotocol.java M /tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/jioendpoint.java Rewizja: Autor: costin Data: Thu Mar 29 06:46:56 CEST 2012 Komentarz: Build the tomcat-jni and tomcat-spdy as separate jars, so they can be used independently. Add a dependency to an apache-license optional interface to support TLS NPN on Java7. If no objections I'll add the classes that use it.

10 Specyfikacja testów akceptacyjnych Radosław Iglantowicz, Tomasz Bruździński, Projekt: Autor: Plik: QualitySpy Informacje o dokumencie: Metryka dokumentu Radosław Iglantowicz, Tomasz Bruździński Specyfikacja-TA.pdf Nr wersji 1. Status: Końcowy Data sporządzenia: Streszczenie: Celem dokumentu jest opisanie testów akceptacyjnych aplikacji przypadku użycia: "Jako Akwizytor konfiguruję komponenty" Zatwierdził: Data ostatniej modyfikacji: Konfiguracja początkowa: -Zdefiniowany zestaw konfiguracji początkowej o nazwie "test" zawierający następujące parametry: BugInfo SVN #Mon May 07 14:51:36 CEST 2012 reposvnpass=pass repourl=http\://svn.apache.org/repos/asf/tomcat/trunk csvfilename= repoendrev= savedestination= repofileseparator=/ reposrcpathprefixregex=.*/java/ reposvnuser=user repotype=svn repoprojectname=tomcat repoworkingcopy= repobugfixregex=.*(([bb][uu][gg][ff][ii][xx]) ([bb][uu][gg][zz][ii][ll] [ll][aa])).*(\n.*)* reposrcpathpostfixregex=.java repostartrev= Metryki (ckjm) ckjmname = Tomcat ckjmversion = 5.5 ckjmjar = true ckjmclass = false ckjmprojectpaths = src/test/resources/catalina.jar ckjmlibrariesseparator = ; ckjmlibraries = src/test/resources/lib_tomcat/servlet jar;src/test/resources/lib_Tomcat/commons-modeler- 1.1.jar;src/test/resources/lib_Tomcat/tomcat-util jar

11 System Jira # bugtracker settings jiraurl = https://jira.atlassian.com jiralogin = bugtrackerteam jirapasswd = jiraconnector jiratimeout = jiraissuestype = bug jiraissuespriority = jiraissuesresolution = jiraissuesstatus = closed jiraissuesreporter = jiraissuesassignee = jiraissuesproject = crucible jiraissuescreatedbefore = jiraissuescreatedafter = jiraissuesupdatedbefore = jiraissuesupdatedafter = jiraissuesversion = jiraissuessearchtext = #1 Test edycji ustawień wszystkich komponentów: Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy parametru jirapasswd Modyfikacja parametru jirapasswd z wartości jiraconnector na newjiraconnector Wciśnięcie przycisku "Zapisz" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" parametru jiralogin Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test Uruchomienie trybu edycji pola jirapasswd Ustawienie nowej wartości parametru jirapasswd na newjiraconnector Zapisanie zmian Uruchomienie trybu edycji pola jiralogin

12 Modyfikacja parametru jiralogin z wartości bugtrackerteam na newbugtrackerteam Wciśnięcie przycisku "Zapisz" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" Wybór komponentu Metryki (ckjm) do parametru ckjmjar Modyfikacja parametru ckjmjar z wartości true na false Wciśnięcie przycisku "Zapisz" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" parametru ckjmclass Modyfikacja parametru ckjmclass z wartości false na true Wciśnięcie przycisku "Zapisz" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" Wybór komponentu BugInfo SVN do parametru reposvnpass Modyfikacja parametru reposvnpass z wartości pass na newpass Wciśnięcie przycisku "Zapisz" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" parametru repoprojectname Modyfikacja parametru repoprojectname z wartości tomcat na newtomcat Wciśnięcie przycisku "Zapisz" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" Wybór komponentu Metryki (ckjm) do Wybór komponentu BugInfo SVN do Ustawienie nowej wartości parametru jiralogin na newbugtrackerteam Zapisanie zmian Załadowanie parametrów komponentu Metryki (ckjm) z zestawu konfiguracji "test" Uruchomienie trybu edycji pola ckjmjar Ustawienie nowej wartości parametru ckjmjar na false Zapisanie zmian Uruchomienie trybu edycji pola ckjmclass Ustawienie nowej wartości parametru ckjmclass na true Zapisanie zmian Załadowanie parametrów komponentu BugInfo SVN z zestawu konfiguracji "test" Uruchomienie trybu edycji pola reposvnpass Ustawienie nowej wartości parametru reposvnpass na newpass Zapisanie zmian Uruchomienie trybu edycji pola repoprojectname Ustawienie nowej wartości parametru repoprojectname na newtomcat Zapisanie zmian Załadowanie parametrów komponentu Metryki (ckjm) z zestawu konfiguracji "test" Załadowanie parametrów komponentu BugInfo SVN z zestawu konfiguracji "test" Konfiguracja końcowa #1 (różnice w stosunku do konfiguracji początkowej zostały pogrubione): BugInfo SVN #Mon May 07 14:51:36 CEST 2012

13 reposvnpass=newpass repourl=http\://svn.apache.org/repos/asf/tomcat/trunk csvfilename= repoendrev= savedestination= repofileseparator=/ reposrcpathprefixregex=.*/java/ reposvnuser=user repotype=svn repoprojectname=newtomcat repoworkingcopy= repobugfixregex=.*(([bb][uu][gg][ff][ii][xx]) ([bb][uu][gg][zz][ii][ll] [ll][aa])).*(\n.*)* reposrcpathpostfixregex=.java repostartrev= Metryki (ckjm) ckjmname = newtomcat ckjmversion = 5.5 ckjmjar = false ckjmclass = true ckjmprojectpaths = src/test/resources/catalina.jar ckjmlibrariesseparator = ; ckjmlibraries = src/test/resources/lib_tomcat/servlet jar;src/test/resources/lib_Tomcat/commons-modeler- 1.1.jar;src/test/resources/lib_Tomcat/tomcat-util jar System Jira # bugtracker settings jiraurl = https://jira.atlassian.com jiralogin = newbugtrackerteam jirapasswd = newjiraconnector jiratimeout = jiraissuestype = bug jiraissuespriority = jiraissuesresolution = jiraissuesstatus = closed jiraissuesreporter = jiraissuesassignee = jiraissuesproject = crucible jiraissuescreatedbefore = jiraissuescreatedafter = jiraissuesupdatedbefore = jiraissuesupdatedafter = jiraissuesversion = jiraissuessearchtext =

14 #2 Test Anulowania wprowadzonych zmiań w ustawieniach: Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy parametru jirapasswd Modyfikacja parametru jirapasswd z wartości jiraconnector na newjiraconnector parametru jiralogin Modyfikacja parametru jiralogin z wartości bugtrackerteam na newbugtrackerteam Wciśnięcie przycisku "Anuluj" w głównym oknie programu z sekcji przycisków "Projekt" Wybór komponentu Metryki (ckjm) do Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test Uruchomienie trybu edycji pola jirapasswd Ustawienie nowej wartości parametru jirapasswd na newjiraconnector Uruchomienie trybu edycji pola jiralogin Ustawienie nowej wartości parametru jiralogin na newbugtrackerteam Anulowanie zmian Załadowanie parametrów komponentu Metryki (ckjm) z zestawu konfiguracji "test" Konfiguracja końcowa #2: Identyczna z konfiguracją początkową. Zaobserowanie braku zmian w ustawieniach po wybraniu przycisku Anuluj.

15 #3 Test przypomnienia o wprowadzonych zmianach zakończony zapisem ustawień: Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy parametru jirapasswd Modyfikacja parametru jirapasswd z wartości jiraconnector na newjiraconnector parametru jiralogin Modyfikacja parametru jiralogin z wartości bugtrackerteam na newbugtrackerteam Wybór komponentu Metryki (ckjm) do Wciśnięcie przyscisku "Yes" w oknie dialogowym Wybór komponentu Metryki (ckjm) do Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test Uruchomienie trybu edycji pola jirapasswd Ustawienie nowej wartości parametru jirapasswd na newjiraconnector Uruchomienie trybu edycji pola jiralogin Ustawienie nowej wartości parametru jiralogin na newbugtrackerteam Pojawienie się okienka: "Potwierdzenie" z komunikatem: "W tabeli "Edytora ustawień" wprowadzono zmiany. Czy chcesz je zapisać przed zmianą komponentu?" Zapisanie zmian w ustawieniach Załadowanie parametrów komponentu Metryki (ckjm) z zestawu konfiguracji "test" Konfiguracja końcowa #3: # bugtracker settings jiraurl = https://jira.atlassian.com jiralogin = newbugtrackerteam

16 jirapasswd = newjiraconnector jiratimeout = jiraissuestype = bug jiraissuespriority = jiraissuesresolution = jiraissuesstatus = closed jiraissuesreporter = jiraissuesassignee = jiraissuesproject = crucible jiraissuescreatedbefore = jiraissuescreatedafter = jiraissuesupdatedbefore = jiraissuesupdatedafter = jiraissuesversion = jiraissuessearchtext = #4 Test przypomnienia o wprowadzonych zmianach zakończony anulowaniem zapisu danych: Akcja Wybranie głównego okna programu Wybór zestawu "test" w wersji 1.0 z listy parametru jirapasswd Modyfikacja parametru jirapasswd z wartości jiraconnector na newjiraconnector parametru jiralogin Modyfikacja parametru jiralogin z wartości bugtrackerteam na newbugtrackerteam Wybór komponentu Metryki (ckjm) do Reakcja Ustawienie skupienia na oknie "QualitySpy Konfiguracja zawierającego ustawienia projektu po prawej stronie, listę zapisanych zestawów konfiguracyjnych po stronie lewej oraz zestaw dostępnych przycisków w górnej części okna. zestawu komunikatem: "Poprawnie wczytano do edycji poniższy zestaw: Nazwa:test Uruchomienie trybu edycji pola jirapasswd Ustawienie nowej wartości parametru jirapasswd na newjiraconnector Uruchomienie trybu edycji pola jiralogin Ustawienie nowej wartości parametru jiralogin na newbugtrackerteam Pojawienie się okienka: "Potwierdzenie" z komunikatem: "W tabeli "Edytora ustawień"

17 Wciśnięcie przyscisku "No" w oknie dialogowym Wybór komponentu Metryki (ckjm) do wprowadzono zmiany. Czy chcesz je zapisać przed zmianą komponentu?" Anulowanie zmian w ustawieniach Załadowanie parametrów komponentu Metryki (ckjm) z zestawu konfiguracji "test" Konfiguracja końcowa #4: Identyczna z konfiguracją początkową. Zaobserować można brak wprowadzenia ustawień przy zmianie komponentu na inny.

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

IBM Rational TestManager

IBM Rational TestManager IBM Rational TestManager przygotował: Marcin Czajkowski Streszczenie: Przedstawienie podstawowych możliwości narzędzia IBM Rational TestManager. 1. Wprowadzenie Rational TestManager to centrum zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0 Manager SGT Wersja 1.8.0.0 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne... 10 Towary... 13

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo